Firma ISP Hradec Králové, a.s. IČO 60112590


ISP Hradec Králové, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ISP Hradec Králové, a.s. (60112590) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žitenická 871/1, 190 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 1994 a je stále aktivní. ISP Hradec Králové, a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ISP Hradec Králové, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ISP Hradec Králové, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ISP Hradec Králové, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ISP Hradec Králové, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ISP Hradec Králové, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16454
IČO (identifikační číslo osoby) 60112590
Jméno ISP Hradec Králové, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.4.1994
BAK a.s. jako jediný akcionář společnosti ATOL, a.s. v působnosti valné hromady přijal dne 19.11.2008 toto usnesení: Základní kapitál společnosti ATOL, a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1. Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba finančních prostředků na posílení finančních zdrojů společnosti. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy z výše 2.250.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) na novou výši 12.250.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě pad esát tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 3. Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele v listinné podobě, které nebudou kótovány. Emisní kurs 4. Emisní kurs každé jedné nově upisovné akcie činí 1.180.090,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tisíc devadesát korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Přednostní právo 5. Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti BAK a.s., sídlem Trutnov, Vodní 177, IČ: 25289390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 17 99. 7. Předem určený zájemce společnosti BAK a.s., sídlem Trutnov, Vodní 177, IČ: 25289390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1799 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání, která musí obsaho vat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku a musí být vázana na rozvazovací podmínku, již se právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouv ě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisová ní akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti ATOL, a.s. na adrese Hradec Králové, Pouchovská 79. 9. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet zřízený pro tento účel u Komerční banky, a.s., pobočka Trutnov, číslo 43-3566230247/0100, Rozvazovací podmínka upisování 10. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.2.2009 - 7.4.2009
a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získat zdroje použitelné k úhradě ztrát minulých let, zlepšení finanční a bilanční stability společnosti ve vztahu k partnerům a Magistrátu města Hradec Králové a k posílení cash-flow společnosti pro krytí nákladů v souvislosti se zahájením činnosti při rozvoji integrovaného systému parkování v Hradci Králové 30.9.2005 - 7.11.2005
b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.250.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých), tedy z výše 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 2.250.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 30.9.2005 - 7.11.2005
c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). 30.9.2005 - 7.11.2005
d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a je roven dvojnásobku její jmenovité hodnoty. Emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. 30.9.2005 - 7.11.2005
e) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 7) ve spojení s ustanovením § 220b odstavec 5) obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jediný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. 30.9.2005 - 7.11.2005
f) Nově upisovaných 50 (slovy: padesát) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci - společnosti BAK a.s., sídlem Trutnov, Vodní 177, identifikační číslo 25289390, zapsané v obchodním rejstříku vedenému Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1799. 30.9.2005 - 7.11.2005
g) Předem určený zájemce - společnost BAK a.s., sídlem Trutnov, Vodní 177, identifikační číslo 25289390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1799, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušnému soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 30.9.2005 - 7.11.2005
h) Místo pro úpis akcií, je sídlo společnosti ATOL, a.s. na adrese Trutnov, Vodní 177, PSČ 541 00. 30.9.2005 - 7.11.2005
i ) Emisní kurs jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvou měsíců ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet č. 78-8998940237/0100 zřízený pro tento účel u Komerční banky, a.s., pobočka Trutnov. 30.9.2005 - 7.11.2005

Aktuální kontaktní údaje ISP Hradec Králové, a.s.

Kapitál ISP Hradec Králové, a.s.

zakladni jmění 12 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.4.2009
zakladni jmění 2 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.2005 - 7.4.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2002 - 7.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.1994 - 11.12.2002

Akcie ISP Hradec Králové, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 490 13.9.2018
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 50 29.4.2013 - 13.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 29.4.2013 - 13.9.2018
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 7.4.2009 - 29.4.2013
Kmenové akcie na majitele 25 000 Kč 50 7.11.2005 - 29.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 11.12.2002 - 13.9.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 27.4.1994 - 11.12.2002

Sídlo ISP Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žitenická 871 1, 190 00 Praha Česká republika
21.3.2017
Adresa Antala Staška 510/38 , Praha 140 00 25.1.2016 - 21.3.2017
Adresa Antala Staška 510/38 , Praha 140 00 1.8.2010 - 25.1.2016
Adresa Pouchovská 932/79 , Hradec Králové 500 03 21.7.2008 - 1.8.2010
Adresa Vodní 177 , Trutnov 541 01 27.4.1994 - 21.7.2008

Předmět podnikání ISP Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.8.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona 29.4.2013
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 29.4.2013 - 29.8.2013
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.8.2010
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 14.7.2005 - 29.4.2013
Reklamní činnost a marketing 31.5.2005 - 29.4.2013
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 31.5.2005 - 29.4.2013
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 31.5.2005 - 29.4.2013
Pronájem a půjčování věcí movitých 31.5.2005 - 29.4.2013
Technické činnosti v dopravě 31.5.2005 - 29.4.2013
Zprostředkování obchodu a služeb 31.5.2005 - 29.4.2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 31.5.2005 - 29.4.2013
Velkoobchod 11.12.2002 - 29.4.2013
Nákup a prodej zboží - obchodní činnost 27.4.1994 - 11.12.2002

vedení firmy ISP Hradec Králové, a.s.

Statutární orgán ISP Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo společně dva členové představenstva. 25.1.2016
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo společně dva členové představenstva. 16.10.2014 - 25.1.2016
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a podepisují společně vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo tři zbývající členové představenstva společně. 29.4.2013 - 16.10.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jiným členem představenstva. 14.2.2009 - 29.4.2013
Způsob jednání za společnost: Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo je oprávněn jednat vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k o bchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 30.9.2005 - 14.2.2009
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva nebo jiný člen představenstva samostatně bez omezení. 11.12.2002 - 30.9.2005
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva. Představenstvo může pověřit svého člena k samostatnému jednání v jednotlivých případech. Za společnost podepisují samostatně předseda nebo místopř edseda nebo člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.4.1994 - 11.12.2002
člen představenstva Jiří Holubec 27.5.2015
Vznik členství 2.4.2015
Adresa: Jána Nálepky 303 , Trutnov 541 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pečenka 25.1.2016
Vznik členství 3.12.2015
Vznik funkce 4.12.2015
Adresa: Dr. Beneše 607/2 , Poděbrady 290 01
člen představenstva JUDr. Michal Kaizar 16.12.2017
Vznik členství 9.7.2015
Adresa: Javorová 1856/37 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Mgr. Jana Pečenková 4.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2018
Adresa: L. Dostalové 776 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Radek Mrázek MBA 4.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Adresa: 421 , Mladé Buky 542 23
předseda představenstva Ing. Václav Zezulka 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: Dlouhá 517 , 541 02 Trutnov II Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Mačát 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: S. K. Neumanna 440 , Trutnov 541 01
člen představenstva Jaroslav Rufer 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: Vlčická 345 , Trutnov 541 02
člen představenstva Leoš Vaněk 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: Procházkova 520 , Trutnov 541 01
předseda představenstva Ing. Jiří Mačát 11.12.2002 - 30.9.2005
Vznik členství 23.4.2002
Vznik funkce 23.4.2002
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: S. K. Neumanna 440 , Trutnov 541 01
místopředseda představenstva Jaroslav Rufer 11.12.2002 - 30.9.2005
Vznik členství 23.4.2002
Vznik funkce 23.4.2002
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Pod Svahem 630 , Trutnov 541 02
člen představenstva Ing. Jan Kolář 31.5.2005 - 30.9.2005
Vznik členství 15.3.2005
Adresa: Milady Horákové 419/54 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Ing. Vlastislav Pánek 31.5.2005 - 30.9.2005
Vznik členství 15.3.2005
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
člen představenstva Jiří Slánský 31.5.2005 - 30.9.2005
Vznik členství 15.3.2005
Adresa: Horova 1667/15 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Stanislav Palas 11.12.2002 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: 164 , Semily 513 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kolář 30.9.2005 - 1.2.2008
Vznik členství 15.3.2005
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Milady Horákové 419/54 , Hradec Králové 500 06
místopředseda představenstva Ing. Vlastislav Pánek 30.9.2005 - 1.2.2008
Vznik členství 15.3.2005
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
člen představenstva Ing. Jiří Mačát 30.9.2005 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: S. K. Neumanna 440 , Trutnov 541 01
člen představenstva Jaroslav Rufer 30.9.2005 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: Pod Svahem 630 , Trutnov 541 02
člen představenstva Ing. Jiří Mačát 1.2.2008 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: S. K. Neumanna 440 , Trutnov 541 01
člen představenstva Jaroslav Rufer 1.2.2008 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2007
Adresa: Pod Svahem 630 , Trutnov 541 02
předseda představenstva Jiří Slánský 30.9.2005 - 18.11.2008
Vznik členství 15.3.2005
Zánik členství 6.10.2008
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 6.10.2008
Adresa: Horova 1667/15 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Jaroslav Rufer 1.2.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 6.10.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 6.10.2008
Adresa: Pod Svahem 630 , Trutnov 541 02
člen představenstva Ing. Stanislav Palas 1.2.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 6.10.2008
Adresa: 164 , Semily 513 01
člen představenstva Ing. Boris Herman 1.2.2008 - 14.2.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 19.11.2008
Adresa: třída Karla IV. 613/15 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Ing. Dušan Čížek MBA 18.11.2008 - 29.4.2013
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Široká 144/8 , Hradec Králové 503 41
místopředseda představenstva Ing. Marcela Čížková 18.11.2008 - 29.4.2013
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Na Terase 585 , Trutnov 541 02
člen představenstva Zbyněk Černý 18.11.2008 - 29.4.2013
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: Pod Svahem 683 , Trutnov 541 02
člen představenstva Ing. Radek Mrázek 14.2.2009 - 29.4.2013
Vznik členství 19.11.2008
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: 421 , Mladé Buky 542 23
člen představenstva Zbyněk Černý 29.4.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 5.3.2013
Adresa: Pod Svahem 683 , Trutnov 541 02
člen představenstva Marcela Čížková 29.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Na Terase 585 , Trutnov 541 02
člen představenstva Zbyněk Černý 13.3.2015 - 27.5.2015
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: Pod Svahem 683 , Trutnov 541 02
předseda představenstva Dušan Čížek 29.4.2013 - 25.1.2016
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 8.3.2013
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Široká 144/8 , Hradec Králové 503 41
člen představenstva JUDr. Michal Kaizar 19.11.2015 - 16.12.2017
Vznik členství 9.7.2015
Adresa: Povltavská 5/74 , Praha 171 00
místopředseda představenstva Jana Pečenková 29.4.2013 - 4.9.2018
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 5.3.2018
Vznik funkce 8.3.2013
Zánik funkce 5.3.2018
Adresa: L. Dostalové 776 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Radek Mrázek 29.4.2013 - 4.9.2018
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 5.3.2018
Adresa: 421 , Mladé Buky 542 23

Dozorčí rada ISP Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Radomír Kirsch 16.10.2014
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Hornova 957 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Vladimír Lesák 27.5.2015
Vznik členství 1.6.2015
Adresa: Gočárova třída 254/53 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Karel Laš 4.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2018
Adresa: Slunečná 3058 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
předseda dozorčí rady František Pechanec 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: Palackého 381 , Trutnov 541 01
místopředseda dozorčí rady Karel Polzer 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: Slezská 776/1 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Hana Menclová 27.4.1994 - 11.12.2002
Adresa: K Bělidlu 91 , Trutnov 541 02
člen dozorčí rady František Pechanec 11.12.2002 - 4.10.2004
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 2.11.2003
Adresa: Palackého 381 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Mgr. Karel Polzer 11.12.2002 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Novohradská 105 , Trutnov Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. René Vaněk 11.12.2002 - 1.2.2008
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Mizerova 441 , Semily 513 01
člen dozorčí rady Radomír Kirsch 4.10.2004 - 1.2.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Dlouhá 574 , Trutnov 541 02
člen dozorčí rady Ing. Jiří Mačát 1.2.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 6.10.2008
Adresa: S. K. Neumanna 440 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Frydrych 1.2.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 9.9.2008
Adresa: 128 , Těchlovice 503 27
člen dozorčí rady Vlastislav Pánek 1.2.2008 - 14.2.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 19.11.2008
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
člen dozorčí rady Jiří Slánský 18.11.2008 - 14.2.2009
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 19.11.2008
Adresa: Horní 248/35 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Václav Koutník 18.11.2008 - 17.3.2010
Vznik členství 6.10.2008
Adresa: Kyjovská 566/3 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady Karel Laš 14.2.2009 - 17.3.2010
Vznik členství 19.11.2008
Adresa: Slunečná 3058 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
předseda dozorčí rady Karel Laš 17.3.2010 - 17.3.2010
Vznik členství 19.11.2008
Vznik funkce 10.3.2009
Adresa: Slunečná 3058 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen dozorčí rady JUDr. René Vaněk 14.2.2009 - 29.4.2013
Vznik členství 19.11.2008
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: Mizerova 441 , Semily 513 01
předseda dozorčí rady Karel Laš 17.3.2010 - 29.4.2013
Vznik členství 19.11.2008
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 10.3.2009
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Slunečná 3058 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Koutník 17.3.2010 - 29.4.2013
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 10.3.2009
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Kyjovská 566/3 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady René Vaněk 29.4.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Mizerova 441 , Semily 513 01
místopředseda dozorčí rady Václav Koutník 29.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 31.5.2015
Vznik funkce 11.3.2013
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Kyjovská 566/3 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Karel Laš 29.4.2013 - 4.9.2018
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 5.3.2018
Vznik funkce 11.3.2013
Zánik funkce 5.3.2018
Adresa: Slunečná 3058 , Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sbírka Listin ISP Hradec Králové, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16454/SL 54 notářský zápis [NZ 399/2015] Městský soud v Praze 16.12.2015 19.1.2016 28.1.2016 9
B 16454/SL 53 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 4.12.2015 19.1.2016 28.1.2016 2
B 16454/SL 52 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 3.12.2015 19.1.2016 28.1.2016 1
B 16454/SL 51 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 9.7.2015 29.10.2015 26.11.2015 2
B 16454/SL 50 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 9.7.2015 17.9.2015 6.10.2015 2
B 16454/SL 49 ostatní rozhodnutí jediného sakcionáře Městský soud v Praze 2.4.2015 2.6.2015 10.6.2015 2
B 16454/SL 48 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 10.6.2015 17
B 16454/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 10.6.2015 36
B 16454/SL 46 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 2.4.2015 4.5.2015 1.6.2015 2
B 16454/SL 44 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 2.7.2014 4.8.2014 2
B 16454/SL 43 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 11.6.2014 32
B 16454/SL 41 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2014 26.5.2014 11.6.2014 2
B 16454/SL 40 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.6.2013 5.6.2013 18
B 16454/SL 38 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 29.3.2013 4.6.2013 5.6.2013 2
B 16454/SL 37 ostatní zápis z jednání představenstva 2x Městský soud v Praze 8.3.2013 11.4.2013 30.4.2013 5
B 16454/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 52/2013 Městský soud v Praze 5.3.2013 11.4.2013 30.4.2013 29
B 16454/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.5.2012 24.5.2012 29
B 16454/SL 34 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 27.3.2012 21.5.2012 24.5.2012 2
B 16454/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.5.2012 24.5.2012 17
B 16454/SL 32 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2011 7.4.2011 12.4.2011 1
B 16454/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.4.2011 12.4.2011 28
B 16454/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2010 17.8.2010 14
B 16454/SL 29 notářský zápis Městský soud v Praze 12.7.2010 16.7.2010 4.8.2010 2
B 16454/SL 28 převod,náj.podn.,ovládání Městský soud v Praze 2.7.2009 21.6.2010 21.6.2010 2
B 16454/SL 27 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.4.2010 20.4.2010 1
B 16454/SL 26 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 20.4.2010 20.4.2010 27
B 16454/SL 25 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 10.3.2010 12.3.2010 18.3.2010 2
B 16454/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2009 7.5.2009 1
B 16454/SL 23 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 7.5.2009 7.5.2009 17
B 16454/SL 22 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2008 17.12.2008 29.1.2009 5
B 16454/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2008 16.12.2008 15
B 16454/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2008 13.11.2008 13.11.2008 10
B 16454/SL 19 notářský zápis Městský soud v Praze 23.7.2008 17.7.2008 17.7.2008 8
B 16454/SL 18 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.7.2008 16.7.2008 9
B 16454/SL 17 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 16.7.2008 16.7.2008 14
B 16454/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 23.4.2007 19.10.2007 4.2.2008 55
B 16454/SL 15 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 22.6.2007 8.8.2007 8.8.2007 23
B 16454/SL 14 účetní závěrka r. 2005 Městský soud v Praze 8.6.2006 22.11.2006 22.11.2006 36
B 16454/SL 13 notářský zápis Městský soud v Praze 18.5.2005 11.11.2005 11.11.2005 13
B 16454/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2005 10.10.2005 10.10.2005 15
B 16454/SL 9 účetní závěrka r. 2004 Městský soud v Praze 30.6.2005 7.7.2005 7.7.2005 11
B 1077/SL 9 účetní uzávěrky r.04 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2005 7.7.2005 7.7.2005 8
B 16454/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.1.2005 15.6.2005 15.6.2005 16
B 16454/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 15.3.2005 20.4.2005 20.4.2005 16
B 16454/SL 7 ostatní Městský soud v Praze 25.6.2004 13.8.2004 13.8.2004 2
B 16454/SL 6 účetní závěrka, ostatní 2003 Městský soud v Praze 27.5.2004 25.6.2004 25.6.2004 18
B 16454/SL 5 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 17.3.2003 27.6.2003 27.6.2003 12
B 16454/SL 2 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 27.3.2002 29.7.2002 29.7.2002 6
B 16454/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 9.8.2002 6.5.2002 6.5.2002 25
B 16454/SL 1 notářský zápis, ostatní Městský soud v Praze 19.11.2001 18.12.2001 18.12.2001 12
B 16454/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.8.2002 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ISP Hradec Králové, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60112590
Jméno ISP Hradec Králové, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 27.4.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo ISP Hradec Králové, a.s.

Sídlo: Žitenická 871 1 190 00 Praha

Živnosti a provozovny ISP Hradec Králové, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pouchovská 533/52, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1009058134
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 5.8.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Wonkova 1254/5, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1012996581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.11.2019
Provozovna č. 3
Provozovna Šimkova 1292 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1012996590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.11.2019
Provozovna č. 4
Provozovna Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1012996573
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.11.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.2005

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ISP Hradec Králové, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jana Pečenková
Člen statutárního orgánu JUDr. Michal Kaizar
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Pečenka
Člen statutárního orgánu Jiří Holubec
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Mrázek MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ISP Hradec Králové, a.s.

IČO: 60112590
Firma: ISP Hradec Králové, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.4.1994

Sídlo ISP Hradec Králové, a.s.

Sídlo: Žitenická 871/1, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
Balicí činnosti
tracking image