Firma INWEST - K, a.s. IČO 00869872


INWEST - K, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

INWEST - K, a.s. (00869872) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za Mototechnou 1619, 150 00 Praha 5 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 3. 1994 a není již aktivní. INWEST - K, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o INWEST - K, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INWEST - K, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o INWEST - K, a. s. na rzp.cz
Detailní informace o INWEST - K, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro INWEST - K, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INWEST - K, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16036
IČO (identifikační číslo osoby) 00869872
Jméno INWEST - K, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Zapsána dne 14.3.1994
Zaniklá dne 14.6.2016
Společnost INWEST - K, a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením společností DELTA LIBEREC, a.s., se sídlem Dlouhá 741/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 017 83 980, INWEST - K, a.s. a AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, IČO: 282 21 192, jako zanikajících společností, se společností AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, IČO: 272 41 131, jako nástupnickou společností. Jmění zanikající společnosti INWEST - K, a.s. přešlo v důsledku fúze na nástupnickou společnost AMÁDEUS REAL, a.s. 14.6.2016 - 14.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.6.2014 - 14.6.2016
Počet členů správní rady: 1 11.6.2014 - 14.6.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014 - 14.6.2016
Převoditelnost akcií společnosti je podle ustanovení § 13 stanov společnosti omezena následovně:Převádí-li se vlastnictví akcií akcionářem, mají ostatní akcionáři společnosti předkupní právo. Akcionář, který se rozhodne převést své akcie společnosti, je povinen tuto skutečnost sdělit společnosti INWEST-K, a.s., a to v písemné formě. Společnost neodkladně, do 3 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení, písemně informuje ostatní akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na doručenku a vyzve akcionáře, aby se vyjádřili společnosti dopisem zaslaným a doručeným na adresu společnosti do 30-ti dnů ode dne obdržení informace společnosti, zda uplatňují své předkupní právo na nabytí těchto akcií. Do 3 dnů od obdržení posledního stanoviska akcionáře společnost oznamujícímu akcionáři sdělí, zda uplatňují další akcionáři své předkupní právo a v jakém rozsahu. Pokud právo předkupní uplatní více akcionářů, budou akcie mezi tyto rozděleny v poměru výše součtu nominálních hodnot jejich dosavadních akcií. Pokud ve lhůtě 30-ti dnů od doručení informace společnosti o úmyslu akcionáře akcie převést takto informovaný akcionář společnosti ničeho nesdělí, platí, že předkupní právo neuplatňuje. Neuplatní-li žádný z akcionářů své předkupní právo, či se jej tito akcionáři výslovně písemně vzdají, je akcionář, který oznámil svůj úmysl akcie převést, oprávněn převod uskutečnit. Pokus akcionář, který oznámil svůj úmysl akcie převést, tento převod neuskuteční ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy je k tomuto oprávněn, má se za to, že tento akcionář od tohoto svého úmyslu upustil a převod jím nebude realizován. V případ dalšího zájmu o převod těchto akcií akcionář povinen učinit nové oznámení společnosti ve smyslu výše uvedeném a ostatním akcionářům pak znovu vzniká právo uplatnit své předkupní právo, jak uvedeno výše. Akcionáři uplatňující své předkupní právo jsou povinni uzavřít s akcionářem, jenž hodlá své akcie převést, smlouvu o převodu akcií za smluvní cenu. 22.5.2007 - 14.6.2016
Základní kapitál se zvýší o částku 202.000,- Kč (slovy:dvěstědvatisíce korun českých). Základní kapitál se zvyšujepeněžními vklady.Upisování akcií nad tuto částku není přípustné.Základní kapitál se zvýší o 202 (slovy: dvěstědvě) kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kursjedné akcie je stanoven ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých). Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsánínových akcií jsou 4 týdny. Lhůta počíná běžet právní mocí zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlospolečnosti INWEST K, a.s., Americká 49, Plzeň. Akcionáři mohouupsat akcie ve lhůtě podle bodu V.1), v pracovních dnech od 9 do16 hodin. Akcionářům bude právo na vykonání přednostního právana upsání nových akcií oznámeno písemně na adresu sídla nebobydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Na každou jednu dosavadníakcii lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii. S využitímpřednostního práva bude upsáno 202 kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.Emisní kurs jedné akcie je 1.000,- Kč. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechnyupsány určitým zájemcem, a to konkrétně Lubomírem Maškem, r.č.56 03 07/0704, trvale bytem V Homolkách 6, 312 00, Plzeň. Lhůtapro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí 2týdny. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostníhopráva počíná běžet bezprostředně po skončení lhůty pro upsánínových akcií s využitím přednostního práva podle V.1). Místempro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti INWEST K, a.s. Americká 49, Plzeň. Určený zájemcemůže upsat akcie bez využití přednostního práva ve lhůtě podleVI.2) v pracovních dnech od 9 do 16 hodin. Počátek běhu lhůtypodle VI.2) bude zájemci oznámen způsobem totožným jako v V.3).Emisní kurs jedné akcie upisované bez využití přednostního právaje 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií ve výši100% ve lhůtě 60 dnů od upsání nových akcií na účet č.76642018/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, CzechRepublic, a.s., Kopeckého sady č. 12, Plzeň. 15.8.2001 - 1.10.2001

Kapitál INWEST - K, a.s.

zakladni jmění 20 402 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2001 - 14.6.2016
zakladni jmění 20 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.1997 - 1.10.2001
zakladni jmění 20 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.3.1994 - 20.10.1997

Sídlo INWEST - K, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Za Mototechnou 1619 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Za Mototechnou 1619/1, PSČ 15000
10.2.2010 - 14.6.2016
Adresa Americká 49 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Americká 49
14.3.1994 - 10.2.2010

Předmět podnikání INWEST - K, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.4.2011 - 14.6.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.4.2011 - 14.6.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.4.2011 - 14.6.2016
Obráběčství 21.4.2011 - 14.6.2016
Truhlářství, podlahářství 21.4.2011 - 14.6.2016
Zámečnictví, nástrojářství 21.4.2011 - 14.6.2016
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví připráci 5.11.2001 - 14.6.2016
maloobchod se smíšeným zbožím 5.11.2001 - 21.4.2011
specializovaný maloobchod 5.11.2001 - 21.4.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 5.11.2001 - 21.4.2011
zprostředkování služeb 5.11.2001 - 21.4.2011
reklamní činnost a marekting 5.11.2001 - 21.4.2011
návrhářská, designerská a aranžerská činnost 5.11.2001 - 21.4.2011
kovoobráběčství 5.11.2001 - 21.4.2011
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 5.11.2001 - 21.4.2011
technické činnosti v dopravě 5.11.2001 - 21.4.2011
realitní činnost 5.11.2001 - 21.4.2011
zprostředkování obchodu 5.11.2001 - 21.4.2011
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci arekondici 5.11.2001 - 21.4.2011
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 5.11.2001 - 21.4.2011
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 5.11.2001 - 21.4.2011
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužící k zábavě 5.11.2001 - 21.4.2011
správa a údržba nemovitostí 5.11.2001 - 21.4.2011
pořádání výstav a veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 5.11.2001 - 21.4.2011
kopírovací práce 5.11.2001 - 21.4.2011
pořádání výstav a veletrhů 3.11.1999 - 5.11.2001
organizace požární ochrany a bezpečnosti práce, vedenídokumentace 7.10.1998 - 5.11.2001
hostinská činnost 6.3.1998 - 14.6.2016
provozování hlídaného parkoviště 6.3.1998 - 5.11.2001
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných nosičůzvukových a zvukově obrazových záznamů 6.3.1998 - 5.11.2001
realitní kancelář 6.3.1998 - 5.11.2001
zprostředkování obchodu a služeb 6.3.1998 - 5.11.2001
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících kregeneraci a kondici 6.3.1998 - 5.11.2001
agenturní činnost 6.3.1998 - 5.11.2001
ubytovací služby 6.3.1998 - 5.11.2001
silniční motorová doprava nákladní 6.3.1998 - 5.11.2001
správa nemovitostí 6.3.1998 - 5.11.2001
provozování cestovní kanceláře 20.10.1997 - 5.11.2001
vodoinstalatérství 14.3.1994 - 14.6.2016
činnost účetních poradců 14.3.1994 - 21.4.2011
zámečnictví 14.3.1994 - 21.4.2011
truhlářství 14.3.1994 - 21.4.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.3.1994 - 5.11.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.3.1994 - 5.11.2001
zprostředkování kulturní činnosti 14.3.1994 - 5.11.2001
výroba a prodej potravinářského zboží - chléb,pečivo a jemné pečivo 14.3.1994 - 5.11.2001
reklamní a propagační činnost 14.3.1994 - 5.11.2001
aranžérství 14.3.1994 - 5.11.2001
úklidové práce 14.3.1994 - 5.11.2001
kovoobrábění 14.3.1994 - 5.11.2001
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 14.3.1994 - 5.11.2001
revize elektrických zařízení 14.3.1994 - 5.11.2001
provozování malé vodní elektrárny 14.3.1994 - 6.3.1998
organizace požární ochrany a bezpečnosti práce, vedenídokumentace 14.3.1994 - 6.3.1998
provozování hlídaného parkoviště automobilův podzemních objektech DK 14.3.1994 - 6.12.1996
drogistická živnost 14.3.1994 - 6.12.1996
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebozvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahranýchzvukových a zvukověobrazových záznamů 14.3.1994 - 6.12.1996
výroba textilního zboží 14.3.1994 - 6.12.1996

vedení firmy INWEST - K, a.s.

Statutární orgán INWEST - K, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Václav Klán
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Stiessova 709 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Stiessova 709/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5
člen představenstva Miroslav Michal 14.3.1994 - 23.5.1995
Adresa: Nad přehradou 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Nad přehradou č. 13
člen představenstva Jaroslav Kokeš 14.3.1994 - 6.12.1996
Adresa: Na vyhlídce 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na vyhlídce č. 2
člen představenstva Ing. Eustach Hora CSc. 6.12.1996 - 20.10.1997
Adresa: Na Františkově 7 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na Františkově 7, okres Plzeň-město
místopředseda představenstva Jan Mádr 14.3.1994 - 6.3.1998
Adresa: U domažlické trati 468 , Plzeň Česká republika
Plzeň, U domažlické trati č. 468
člen představenstva Václav Vaněk 14.3.1994 - 6.3.1998
Adresa: Dobřanská 275 , Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Dobřanská č. 275
člen představenstva Milan Haas 14.3.1994 - 7.10.1998
Adresa: Gerská 38 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Gerská č. 38
člen představenstva Vladimír Zub 14.3.1994 - 3.11.1999
Adresa: Školní 634 , Tlučná Česká republika
Tlučná, Školní č. 634
člen představenstva Václav Doskočil 23.5.1995 - 3.10.2000
Adresa: Gerská 48 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Gerská 48
předseda představenstva Ing. Josef Klimt 14.3.1994 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Pod vrchem 40 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod vrchem č. 40
člen představenstva Jaroslav Štich 14.3.1994 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Plaská 11 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plaská č. 11
člen představenstva Pavel Fína 20.10.1997 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Pod jezerem 6 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod jezerem 6, okres Plzeň-město, PSČ 32317
místopředseda představenstva Václav Vaněk 6.3.1998 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Dobřanská 275 , Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Dobřanská č. 275
člen představenstva Michal Brůha 6.3.1998 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Hodonínská 41 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Hodonínská 41, okres Plzeň-město
člen představenstva Milan Šubrt 7.10.1998 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Komenského 73 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 73, okres Plzeň-město
člen představenstva Václav Doskočil 3.10.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.7.1998
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Gerská 48 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Gerská 48
člen představenstva Mgr. Veronika Klimtová 3.11.1999 - 18.8.2004
Vznik funkce 24.8.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Pod vrchem 40 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod vrchem 40, okres Plzeň-město
místopředseda představenstva Lubomír Mašek 6.10.2003 - 7.6.2007
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 25.4.2007
Vznik funkce 1.7.2003
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: V Homolkách 6 , 312 12 Plzeň Česká republika
Plzeň, V Homolkách 6, PSČ 31212
člen představenstva Mgr. Kateřina Klimtová 31.3.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 11.11.2003
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Pod Vrchem 40 , 312 12 Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod Vrchem 40, PSČ 31212
člen představenstva Ladislav Barák 31.3.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 11.11.2003
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: V háječku 990 , 334 01 Přeštice Česká republika
Přeštice, V háječku 990, PSČ 33401
člen představenstva Veronika Klimtová 18.8.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Pod Vrchem 40 , 312 12 Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod Vrchem 40, PSČ 31212
předseda představenstva Václav Vaněk 6.10.2003 - 20.10.2008
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 14.8.2008
Vznik funkce 1.7.2003
Zánik funkce 14.8.2008
Adresa: Dobřanská 275 , 332 14 Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Dobřanská 275, PSČ 33214
člen představenstva Michal Brůha 6.10.2003 - 20.10.2008
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: Hodonínská 41 , 310 02 Plzeň Česká republika
Plzeň, Hodonínská 41, PSČ 31002
člen představenstva Milan Šubrt 6.10.2003 - 20.10.2008
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: Komenského 73 , 323 16 Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 73, PSČ 32316
člen představenstva Petr Holý 6.10.2003 - 20.10.2008
Vznik členství 19.8.2003
Zánik členství 4.9.2008
Adresa: K Chlumu 217 , 330 02 Dýšina Česká republika
Dýšina, K Chlumu 217, PSČ 33002
člen představenstva Karel Kroupa 20.10.2008 - 8.9.2009
Vznik členství 5.9.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Jesenická 7 , 323 20 Plzeň Česká republika
Plzeň, Jesenická 7, PSČ 32320
místopředseda představenstva Václav Klán 7.6.2007 - 10.2.2010
Vznik členství 25.4.2007
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 10.12.2009
Adresa: Stiessova 709 , 150 00 Praha 5 - Řeporyje Česká republika
Praha 5 - Řeporyje, Stiessova 709/8, PSČ 15000
člen představenstva Jan Zounek 7.6.2007 - 10.2.2010
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Pod Betání 1124 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Pod Betání 1124/22, PSČ 14800
předseda představenstva Michal Brůha 20.10.2008 - 10.2.2010
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 10.12.2009
Vznik funkce 4.9.2008
Zánik funkce 10.12.2009
Adresa: Hodonínská 41 , 310 02 Plzeň Česká republika
Plzeň, Hodonínská 41, PSČ 31002
člen představenstva Milan Šubrt 20.10.2008 - 10.2.2010
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Komenského 73 , 323 16 Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 73, PSČ 32316
člen představenstva Pavel Diviš 20.10.2008 - 10.2.2010
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Husova 1048 , 334 01 Přeštice Česká republika
Přeštice, Husova 1048, PSČ 33401
člen představenstva Karel Kroupa 8.9.2009 - 10.2.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Jesenická 7 , 323 00 Plzeň - Bolevec Česká republika
Plzeň - Bolevec, Jesenická 7, PSČ 32300
člen představenstva Dagmar Šatalová 7.6.2007 - 21.4.2011
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Smotlachova 939 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Smotlachova 939/3, PSČ 14200
člen představenstva Ladislav Severa 7.6.2007 - 21.4.2011
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Tovární 202 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tovární 202/3, PSČ 17000
předseda představenstva Václav Klán 10.2.2010 - 3.11.2013
Vznik funkce 10.12.2009
Zánik funkce 2.7.2012
Adresa: Stiessova 709 , 150 00 Praha 5 - Řeporyje Česká republika
Praha 5 - Řeporyje, Stiessova 709/8, PSČ 15000
předseda představenstva Václav Klán 3.11.2013 - 31.12.2013
Vznik funkce 10.12.2009
Zánik funkce 2.7.2012
Adresa: Stiessova 709 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Stiessova 709/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5
člen představenstva Václav Klán 31.12.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 2.7.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Stiessova 709 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Stiessova 709/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5

Dozorčí rada INWEST - K, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeňka Slavíková 14.3.1994 - 23.5.1995
Adresa: Živnostenská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Živnostenská č. 16
člen dozorčí rady Jindřich Brabec 14.3.1994 - 6.12.1996
Adresa: Vrchlického 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického č. 1
člen dozorčí rady Ing. Milan Soutor 14.3.1994 - 6.12.1996
Adresa: J.Knihy 205 , Rokycany Česká republika
Rokycany, ul.J.Knihy č. 205/7
člen dozorčí rady Miloslav Kubík 23.5.1995 - 7.10.1998
Adresa: Tř. čs. odboje 354 , Chrást Česká republika
Chrást, Tř. čs. odboje 354
člen Ivana Šestáková 6.12.1996 - 11.8.1999
Adresa: Nepomucká 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Nepomucká 1, okres Plzeň-město
člen Václav Štajf 6.12.1996 - 3.11.1999
Adresa: Partyzánská 22 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Partyzánská 22, okres Plzeň-město
člen dozorčí rady Jana Tichá 14.3.1994 - 8.4.2002
Adresa: U stadionu 384 , Chlumčany Česká republika
Chlumčany, U stadionu č. 384
člen Ladislav Barák 7.10.1998 - 8.4.2002
Adresa: V háječku 990 , Přeštice Česká republika
Přeštice, V háječku 990, okres Plzeň-jih
člen Jaroslav Seemann 11.8.1999 - 8.4.2002
Adresa: Komenského 83 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 83, okres Plzeň-město, PSČ 32316
předseda Jaroslav Seemann 8.4.2002 - 6.10.2003
Vznik funkce 24.8.1999
Zánik funkce 19.8.2003
Adresa: Komenského 83 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 83, okres Plzeň-město, PSČ 32316
člen Jana Tichá 8.4.2002 - 6.10.2003
Vznik funkce 18.12.2001
Adresa: U stadionu 384 , Chlumčany Česká republika
Chlumčany, U stadionu č. 384
člen Josef Holeček 3.11.1999 - 18.8.2004
Vznik funkce 24.8.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Střeziměř 5 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Střeziměř 5, PSČ 33901
člen Jana Brandlová 6.10.2003 - 13.7.2007
Vznik členství 18.12.2001
Adresa: U Stadionu 384 , 334 42 Chlumčany Česká republika
Chlumčany, U Stadionu č. 384, PSČ 33442
člen Jana Brandlová 13.7.2007 - 11.10.2007
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 31.8.2002
Adresa: Komenského 209 , 334 42 Chlumčany Česká republika
Chlumčany, Komenského 209, PSČ 33442
člen Milan Brůža 31.3.2004 - 14.1.2009
Vznik členství 11.11.2003
Zánik členství 11.11.2008
Adresa: Gerská 36 , 323 23 Plzeň Česká republika
Plzeň, Gerská 36, PSČ 32323
člen dozorčí rady Josef Holeček 18.8.2004 - 8.9.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Střeziměř 5 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Střeziměř 5, PSČ 33901
člen dozorčí rady Luboš Smolka 14.1.2009 - 10.2.2010
Vznik členství 12.11.2008
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Školní 206 , 330 08 Zruč - Senec Česká republika
Zruč - Senec, Školní 206, PSČ 33008
člen dozorčí rady Josef Holeček 8.9.2009 - 10.2.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Střeziměř 5 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Střeziměř 5, PSČ 33901
člen dozorčí rady Miroslava Lešová 11.10.2007 - 21.4.2011
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Bezručova 315 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Bezručova 315/34, PSČ 30100
člen dozorčí rady Dagmar Šatalová 21.4.2011 - 3.11.2013
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 2.7.2012
Adresa: Smotlachova 939 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Smotlachova 939/3, PSČ 14200
člen dozorčí rady Ing. Michal Soukup 10.2.2010 - 29.11.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 2.7.2012
Adresa: U Ovčárny 6 , 360 07 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, U Ovčárny 6, PSČ 36007
člen dozorčí rady Jan Zounek 10.2.2010 - 31.12.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 2.7.2012
Adresa: Pod Betání 1124 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Pod Betání 1124/22, PSČ 14800
člen dozorčí rady Dagmar Šatalová 3.11.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 2.7.2012
Adresa: Maříkova 187 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Maříkova 187/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6
člen dozorčí rady Ing. Michal Soukup 29.11.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 2.7.2012
Adresa: U Ovčárny 376 , 360 07 Karlovy Vary Česká republika
U Ovčárny 376/6, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
člen dozorčí rady Jan Zounek 31.12.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 2.7.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Pod Betání 1124 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Pod Betání 1124/22, Kunratice, 148 00 Praha 4
člen dozorčí rady Michal Soukup 31.12.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 2.7.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: U Ovčárny 376 , 360 07 Karlovy Vary Česká republika
U Ovčárny 376/6, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
člen dozorčí rady Dagmar Šatalová 31.12.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 2.7.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Maříkova 187 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Maříkova 187/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Sbírka Listin INWEST - K, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16036/SL 94 účetní závěrka [2007] rozvaha 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.8.2015 5.11.2015 4
B 16036/SL 93 účetní závěrka [2007] VZZ 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.8.2015 5.11.2015 2
B 16036/SL 92 účetní závěrka [2005] rozvaha 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.8.2015 5.11.2015 4
B 16036/SL 91 účetní závěrka [2005] VZZ 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.8.2015 5.11.2015 2
B 16036/SL 90 účetní závěrka [2004] rozvaha 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.8.2015 5.11.2015 4
B 16036/SL 89 účetní závěrka [2004] VZZ 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.8.2015 5.11.2015 2
B 16036/SL 88 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 13.5.2015 15.5.2015 21
B 16036/SL 87 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 21
B 16036/SL 86 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 332/2014 Městský soud v Praze 23.5.2014 9.6.2014 11.6.2014 16
B 16036/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.7.2012 19.12.2013 2.1.2014 1
B 16036/SL 84 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 11.6.2013 22
B 16036/SL 83 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.8.2012 3.9.2012 20
B 16036/SL 82 ostatní - rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 31.3.2011 22.4.2011 2
B 16036/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.3.2011 19.3.2011 40
B 16036/SL 80 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 52/2010 Městský soud v Praze 11.2.2010 10.3.2010 37
B 16036/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.2.2010 10.3.2010 17
B 16036/SL 78 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 10.12.2009 11.2.2010 1.3.2010 18
B 16036/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.12.2009 20.1.2010 9.2.2010 1
B 16036/SL 76 notářský zápis Nz 456/2009 - rozh. MVH Městský soud v Praze 10.12.2009 20.1.2010 9.2.2010 39
B 16036/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2009 7.9.2009 8.9.2009 6
B 16036/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2009 8.9.2009 2
B 16036/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.7.2009 31.7.2009 1
B 16036/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 28.5.2009 31.7.2009 31.7.2009 51
B 16036/SL 71 ostatní - návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 28.5.2009 31.7.2009 31.7.2009 2
B 16036/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Městský soud v Praze 6.11.2008 3.2.2009 3.2.2009 4
B 16036/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.10.2008 6.10.2008 20.10.2008 4
B 16036/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 7/08 z předst. Městský soud v Praze 4.9.2008 6.10.2008 20.10.2008 4
B 16036/SL 67 ostatní - zápis z řádné VH Městský soud v Praze 14.8.2008 6.10.2008 20.10.2008 6
B 16036/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - volby do DR Městský soud v Praze 14.9.2007 24.9.2007 11.10.2007 1
B 16036/SL 65 ostatní - návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 24.5.2007 22.8.2007 22.8.2007 2
B 16036/SL 64 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2007 22.8.2007 22.8.2007 8
B 16036/SL 63 výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 1.6.2007 22.8.2007 22.8.2007 50
B 16036/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2007 23.5.2007 7.6.2007 8
B 16036/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z VH + předst. Městský soud v Praze 25.4.2007 23.5.2007 7.6.2007 6
B 16036/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Městský soud v Praze 21.5.2004 5.8.2004 6.8.2004 42
B 16036/SL 59 podpisové vzory člena představ.+DR Městský soud v Praze 5.8.2004 6.8.2004 2
B 16036/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH, zpráva o vztazích Městský soud v Praze 30.6.2004 5.8.2004 6.8.2004 41
B 16036/SL 57 podpisové vzory člena představenstva+DR Městský soud v Praze 2.12.2003 25.3.2004 3
B 16036/SL 56 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Městský soud v Praze 11.11.2003 2.12.2003 25.3.2004 11
B 16036/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Městský soud v Praze 20.5.2003 24.9.2003 2.10.2003 55
B 16036/SL 55 podpisové vzory členů představenstva Městský soud v Praze 19.9.2003 29.9.2003 5
B 16036/SL 54 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Městský soud v Praze 19.8.2003 19.9.2003 29.9.2003 17
B 16036/SL 53 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2003 19.9.2003 29.9.2003 2
B 16036/SL 52 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2003 19.9.2003 29.9.2003 48
B 16036/SL 50 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 12.5.2002 30.10.2002 8.11.2002 18
B 16036/SL 49 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 15.3.2002 29.3.2002 24.4.2002 18
B 16036/SL 48 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2001 Městský soud v Praze 15.3.2002 29.3.2002 24.4.2002 3
B 16036/SL 47 podpisové vzory - člena DR Městský soud v Praze 6.2.2002 20.2.2002 24.4.2002 2
B 16036/SL 46 ostatní -zápis z MVH Městský soud v Praze 18.12.2001 20.2.2002 24.4.2002 9
B 16036/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Městský soud v Praze 3.12.2001 20.2.2002 24.4.2002 2
B 16036/SL 44 účetní závěrka 1998, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.5.1999 27.2.2002 6.3.2002 23
B 16036/SL 43 účetní závěrka 1997, výrok auditora Městský soud v Praze 10.6.1998 27.2.2002 6.3.2002 16
B 16036/SL 42 účetní závěrka 1995, zpráva auditora Městský soud v Praze 6.5.1996 27.2.2002 6.3.2002 19
B 16036/SL 41 účetní závěrka 1994, zpráva auditora Městský soud v Praze 30.5.1995 27.2.2002 6.3.2002 15
B 16036/SL 40 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 17.9.2001 17.9.2001 1.10.2001 18
B 16036/SL 39 ostatní -smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 17.9.2001 17.9.2001 1.10.2001 4
B 16036/SL 38 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 25.7.2001 25.7.2001 26.9.2001 24
B 16036/SL 37 výroční zpráva 2000 Městský soud v Praze 23.5.2001 25.7.2001 27.8.2001 22
B 16036/SL 36 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 13.6.2001 25.7.2001 27.8.2001 1
B 16036/SL 35 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.7.2001 25.7.2001 27.8.2001 9
B 16036/SL 34 ostatní -pozvánky na VH Městský soud v Praze 13.6.2001 25.7.2001 27.8.2001 12
B 16036/SL 33 notářský zápis -NZ 206/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 25.7.2001 27.8.2001 22
B 16036/SL 32 notářský zápis Nz 123/2001 - osvědčení Městský soud v Praze 13.6.2001 25.7.2001 27.8.2001 2
B 16036/SL 31 ostatní -plná moc (nezakládá se do SL) Městský soud v Praze 3.6.2001 25.7.2001 27.8.2001 4
B 16036/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Městský soud v Praze 23.8.2000 25.8.2000 19.9.2000 28
B 16036/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce čl. DR Městský soud v Praze 23.7.1999 6.10.1999 13.9.2000 1
B 16036/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce čl. předst. Městský soud v Praze 23.8.1999 6.10.1999 13.9.2000 1
B 16036/SL 26 ostatní -náhradní VH Městský soud v Praze 6.8.1999 6.10.1999 13.9.2000 1
B 16036/SL 25 stanovy společnosti -1999 Městský soud v Praze 16.12.1997 6.10.1999 13.9.2000 17
B 16036/SL 24 notářský zápis - N 146/99, NZ 131/99 Městský soud v Praze 24.8.2000 6.10.1999 13.9.2000 27
B 16036/SL 23 ostatní - zápis z náhrad. val. hromady Městský soud v Praze 9.4.1999 10.5.1999 27.8.1999 25
B 16036/SL 22 ostatní -žádost o kopie (nezakládá se) Městský soud v Praze 2.12.1998 2.12.1998 2.12.1998 0
B 16036/SL 20 notářský zápis NZ 169/98, N 172/98 Městský soud v Praze 14.7.1998 26.8.1998 16.10.1998 38
B 16036/SL 19 notářský zápis Nz 437/97 - rozh. VH Městský soud v Praze 16.12.1997 22.12.1997 1.4.1998 6
B 16036/SL 9 notářský zápis Nz 445/95 - osv. VH Městský soud v Praze 28.9.1995 30.6.1997 30.6.1997 6
B 16036/SL 8 ostatní - zápis z jed. mimořádné VH Městský soud v Praze 28.2.1996 30.6.1997 30.6.1997 6
B 16036/SL 7 posudek znalce č. 0752-056/93 Městský soud v Praze 13.8.1993 30.6.1997 30.6.1997 16
B 16036/SL 6 posudek znalce č. 0751-055/93 Městský soud v Praze 13.8.1996 30.6.1997 30.6.1997 11
B 16036/SL 5 posudek znalce č. 0710-014/93 Městský soud v Praze 13.8.1997 30.6.1997 30.6.1997 4
B 16036/SL 4 posudek znalce č. 0711-015/93 Městský soud v Praze 13.8.1997 30.6.1997 30.6.1997 6
B 16036/SL 3 posudek znalce č. 404/1993 Městský soud v Praze 10.12.1993 30.6.1997 30.6.1997 50
B 16036/SL 2 posudek znalce poř. č. 0713-017/93 Městský soud v Praze 13.8.1993 30.6.1997 30.6.1997 11
B 16036/SL 18 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 6.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 14
B 16036/SL 17 účetní závěrka 1996 Městský soud v Praze 6.5.1997 30.6.1997 30.6.1997 14
B 16036/SL 15 notářský zápis Nz 165/97 - rozh. VH Městský soud v Praze 23.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 27
B 16036/SL 14 ostatní - zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 6.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 52
B 16036/SL 13 ostatní - zápis z jed. mimořádné VH Městský soud v Praze 14.1.1997 30.6.1997 30.6.1997 24
B 16036/SL 12 ostatní - zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 21.8.1996 30.6.1997 30.6.1997 37
B 16036/SL 11 notářský zápis Nz 156/96 - rozh. Městský soud v Praze 21.8.1996 30.6.1997 30.6.1997 19
B 16036/SL 10 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 7.9.1995 30.6.1997 30.6.1997 27
B 16036/SL 1 notářský zápis Nz 263/93 + zakl. listina Městský soud v Praze 29.12.1993 30.6.1997 30.6.1997 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INWEST - K, a. s.

IČO (identifikační číslo) 00869872
Jméno INWEST - K, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 2.2.1994
Celkový počet živností: 44

Sídlo INWEST - K, a. s.

Živnosti a provozovny INWEST - K, a. s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1994
Zánik oprávnění 11.9.2000

Živnost č. 2 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1994
Zánik oprávnění 3.5.2001

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 5 Drogistická živnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.8.1995

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.8.1995

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 10 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 12.11.2001

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 12 Provozování hlídaného parkoviště automobilů v podzemních objektech DK

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 25.7.1995

Živnost č. 13 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 15 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a prodej potravinářského zboží - chléb, pečivo a jemné pečivo

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 16.11.2000

Živnost č. 18 Provozování malé vodní elektrárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 29.11.1995

Živnost č. 19 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 21 Poradenská činnost v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, vedení dokumentace (vyjma skupiny 214)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.8.2000

Živnost č. 22 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba textilního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 25.7.1995

Živnost č. 25 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 26 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 27 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 12.11.2001

Živnost č. 28 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1997
Zánik oprávnění 16.11.2000

Živnost č. 31 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1997
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 32 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 12.11.2001

Živnost č. 34 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 12.11.2001

Živnost č. 35 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 7.9.2000

Živnost č. 36 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1998
Zánik oprávnění 3.5.2001

Živnost č. 39 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1998
Zánik oprávnění 12.11.2001
Konec oprávnění 8.2.2005

Živnost č. 40 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 14.6.2016

Živnost č. 41 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje INWEST - K, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00869872
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00869872
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno INWEST - K, a.s.
Sídlo Za Mototechnou 1619 PRAHA 13 - STODŮLKY 155 00 PRAHA 515
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 14.3.1994
Registrace platná do 6.1.2014

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00869872
Jméno firmy INWEST - K, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka j4xqj4v
tracking image