Firma Invinit Group a.s. IČO 27158969


Invinit Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Invinit Group a.s. (27158969) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Voctářova 2500/20, 180 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2004 a je stále aktivní. Invinit Group a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Invinit Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Invinit Group a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Invinit Group a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Invinit Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Invinit Group a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9393
IČO (identifikační číslo osoby) 27158969
Jméno Invinit Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.6.2004
Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9393, rozhodla dne 3.9.2015 o zvýšení základního kapitálu s polečnosti Cleverlance Group a.s., takto: Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje ke dni účinnosti snížení základního kapitálu o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje o částku 24.403.904,- Kč (dvacet čtyři milionů čtyři sta tři tisíc devět set čtyři korun českých), ze současné výše základního kapitálu 61.009.760,- Kč (šedesát jedna milionů devět tisíc sedm set šedesát korun českých) na celko vou částku 85.413.664,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta třináct tisíc šest set šedesát čtyři korun českých). Základní kapitál se zvyšuje z ostatních kapitálových fondů tvořeného příspěvky akcionářů mimo základní kapitál (v rozvaze označeno v pasivech b od A.II.2. Ostatní kapitálové fondy). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány. V důsledku zvýšení základního kapitálu se nominální hodnota akcií zvyšuje z původní nominální hodnoty 140,- Kč (jedno sto čtyřicet korun českých) na 196,-Kč (jedno sto devadesát šest korun českých). Představenstvo vyzve do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionáře, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, a to ve lhůt ě nejpozději do 60 (šedesáti) dnů, ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.2.2017 - 17.1.2019
Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9393, rozhodla dne 3.9.2015 o snížení základního kapitálu s polečnosti Cleverlance Group a.s., takto: Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu z důvodu držení vlastních akcií společností a účelem je zrušení těchto akcií ve vlastnictví společnosti Cleverlance Group a.s. Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu o 24.390.240,- Kč (dvacet čtyři milionů tři sta devadesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), ze současné výše 85.400.000,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta tisí c korun českých) na novou výši 61.009.760,- Kč (šedesát jedna milionů devět tisíc sedm set šedesát korun českých), a to dle §522 ZOK, tj. ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že je zničí. 13.5.2016 - 19.10.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČ: 27158969, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 410/8, 140 00 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Cleverlance Group a.s. takto: Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu z důvodu nevhodné skladby kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu o 158.600.000,- Kč (jedno sto padesát osm milionů šest set tisíc korun českých), ze současné výše 244.000.000,- Kč (dvě stě čtyřiceti čtyř milionů korun českých) na n ovou výši 85.400.000,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to formou snížení nominální hodnoty jedné akcie ze 400,- Kč (čtyři sta korun českých) na 140,- Kč (jedno sto čtyřicet korun českých), a to tak, že poměr výše jmenovité hodno ty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapitálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základního kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti . Ke snížení jmenovité hodnoty akcií dojde u všech ve stejném poměru. Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o tom, že částka 158.600.000,- Kč (jedno sto padesát osm milionů šest set tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu, se převede ve prospěch kapitálových fondů společnosti (fond y, které jsou tvořeny příplatky akcionářů mimo základní kapitál). Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o tom, že akcionáři jsou povinni do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, předložit akcie za účelem jejich výměny. K předložení akcií budou nadto akcionáři vyzváni představenstvem společnosti. 18.8.2014 - 19.3.2015
Valná hromada spoolečnosti Cleverlance Group a.s., IČ 271 58 969, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 410/8, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9393 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Cleve rlance Group a.s., takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 242.000.000,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet dva miliony korun českých), tj. z 2.000.000,- Kč na 244.000.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 605.000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 akcie 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), přičemž na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč lze upsat 121 ks nových akcií o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs nových akcií činí 400,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. Připouští se, aby peněžitými vklady akcionářů bylo započtení jejich pohledávek za společností, vzniklých na základě devíti smluv o převodu akcií obchodní společnosti Cleverlance Enterprise Solutions a.s. IČ 27408787, akcionáři na společnost oproti pohled ávkám, které bude mít společnost za akcionáři, na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a listiny upisovatelů. Akcionáři uplatňují přednostní právo na úpis nových akcií, tedy každý z nich upíše tolik nových akcií, kolik odpovídá jeho podílu na dosavadním základním kapitálu. Znamená to tedy, že: a) Dobromil Podpěra upíše 172788 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), b) Ing. Jiří Bíba upíše 152460 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), c) MUDr. Jiří Dosoudil upíše 86394 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), d) Jiří Dosoudil upíše 86394 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), e) MUDr. Vít Urbanec upíše 52272 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), f) Ing. Jakub Dadák upíše 17424 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), g) Ing. Martin Vít upíše 17424 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), h) Ing. Petr Brňák upíše 9680 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky), i) Vít Červenka upíše 10164 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky). Do 5 pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře výzvou nazvanou Informace o přednostním právu dle § 204a obch.zák., zaslanou jim elektronickou poštou na jeji ch e-mailové adresy, které jsou představenstvu známy, aby nové akcie upsali v sídle společnosti, přičemž k upsání jim poskytne lhůtu alespoň 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy, a to po celou pracovní dobu (9 - 16 hod.). Prvním dnem lhůty k upsání akcií bude první pracovní den následující po dni odeslání výzvy. Do 5 pracovních dnů po upsání nových akcií posledním z akcionářů, odešle představenstvo společnosti akcionářům výzvu, zaslanou jim elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy, které jsou představenstvu známy, aby dohody o započtení uzavřeli se společn ostí v sídle společnosti, přičemž k uzavření dohod jim poskytne lhůtu alespoň 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy a to kdykoliv po celou pracovní dobu (9 ? 16 hod.) v této lhůtě. Na základě smlouvy o převodu 1428 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Dobromilem Podpěrou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve v ýši 230.813.637,60 Kč. Na základě smlouvy o převodu 1260 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing, Jiřím Bíbou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 203.659.092,00 Kč. Na základě smlouvy o převodu 714 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem MUDr. Jiřím Dosoudilem jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 115.406.818,80 Kč. Na základě smlouvy o převodu 714 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Jiřím Dosoudilem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 115.406.818,80 Kč. Na základě smlouvy o převodu 432 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem MUDr. Vítem Urbancem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve v ýši 69.825.974,40 Kč. Na základě smlouvy o převodu 144 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Jakubem Dadákem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve v ýši 23.275.324,80 Kč. Na základě smlouvy o převodu 144 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Martinem Vítem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve vý ši 23.275.324,80 Kč. Na základě smlouvy o převodu 80 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Petrem Brňákem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohle dávku ve výši 12.930.736,00 Kč. Na základě smlouvy o převodu 84 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Vítem Červinkou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 1 3.577.272,80 Kč. Valná hromada stanoví, že výší pohledávek společnosti za akcionáři (započitatelné pohledávky) je za akcionářem b) Ing. Jiřím Bíbou částka 61.097.727,60 Kč, c) MUDr. Jiřím Dousoudilem částka 34.622.045,64 Kč, d) Jiřím Dosoudilem částka 34.622.045,64 Kč, e) MUDr. Vítem Urbancem částka 20.947.792,32 Kč, f) Ing. Jakubem Dadákem částka 6.982.597,44 Kč, g) Ing. Martinem Vítem částka 6.982.597,44 Kč, h) Ing. Petrem Brňákem částka 3.879.220,80 Kč, i) Vítem Červinkou částka 4.073.181,84 Kč. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Dobromilem Podpěrou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 69.115.200,- Kč. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Jiřím Bíbou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 60.984.000,- Kč. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem MUDr. Jiřím Dosoudilem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 34.557.600,- Kč. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Jiřím Dosoudilem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 34.557.600,- Kč. Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem MUDr. Vítem Urbancem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 20.908.800,- Kč. Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Jakubem Dadákem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 6.969.600,- Kč. Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Martinem Vítem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 6.969.600,- Kč. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Petrem Brňákem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 3.872.000,- Kč. Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Vítem Červinkou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 4.065.600,00,- Kč. Z celkové pohledávky akcionáře Dobromila Podpěry za společností ve výši 230.813.637,60 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 69.244.091,28 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 69.115.200,-Kč, tj. částka 128.891,28 Kč nebude e misním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Bíby za společností ve výši 203.659.092,00 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 61.097.727,60 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 60.984.000,-Kč, t.j. částka 113.727,60 Kč nebude em isním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře MUDr. Jiřího Dosoudila za společností ve výši 115.406.818,80. Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 34.622.045,64 Kč, přičemž rozdíl, oproti 34.557.600,-Kč, t.j. částka 64.445,64 Kč nebude emi sním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Jiřího Dosoudila za společností ve výši 115.406.818,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 34.622.045.64 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 34.557.600,-Kč, t.j. částka 64.445.64 Kč nebude emi sním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře MUDr. Víta Urbance za společností ve výši 69.825.974,40 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 20.947.792,32 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 20.908.800,-Kč, t.j. částka 38.992,32 Kč nebude em isním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Jakuba Dadáka za společností ve výši 23.275.324,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 6.982.597,44 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 6.969.600,-Kč, t.j. částka 12.997,44 Kč nebude emis ním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Martina Víta za společností ve výši 23.275.324,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 6.982.597,44 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 6.969.600,-Kč, t.j. částka 12.997,44 Kč nebude emisní m ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Petra Brňáka za společností ve výši 12.930.736,00 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 3.879.220,80 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 3.872.000,-Kč, t.j. částka 7.220,80 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Z celkové pohledávky akcionáře Víta Červenky za společností ve výši 13.577.272,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 4.073.181,84 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 4.065.600-Kč, t.j. částka 7.581,84 Kč nebude emisním áži em a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření poslední dohody o započtení podalo rejstříkovému soudu návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku a akcionáře vyzvalo výzvou, zaslanou jim elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy, k teré jsou představenstvu známy, aby nové akcie převzali v sídle společnosti nejpozději do 20 pracovních dnů od odeslání výzvy, a to po celou pracovní dobu (9 - 16 hod.). 19.1.2011 - 19.4.2011

Aktuální kontaktní údaje Invinit Group a.s.

Kapitál Invinit Group a.s.

zakladni jmění 85 413 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2017
zakladni jmění 61 009 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.2016 - 9.2.2017
zakladni jmění 85 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2015 - 19.10.2016
zakladni jmění 244 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.4.2011 - 19.3.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2004 - 19.4.2011

Akcie Invinit Group a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 196 Kč 435 784 9.2.2017
Kmenové akcie na jméno 140 Kč 435 784 19.10.2016 - 9.2.2017
Kmenové akcie na jméno 140 Kč 610 000 19.3.2015 - 19.10.2016
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 610 000 19.4.2011 - 19.3.2015
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 5 000 15.12.2010 - 19.4.2011
Kmenové akcie na majitele 400 Kč 5 000 26.11.2010 - 15.12.2010
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 17.6.2004 - 26.11.2010

Sídlo Invinit Group a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Voctářova 2500 20, 180 00 Praha Česká republika
17.1.2019
Adresa Dukelských hrdinů 564/34 , Praha 170 00 19.3.2015 - 17.1.2019
Adresa Na Zámecké 410/8 , Praha 140 00 17.6.2004 - 19.3.2015

Předmět podnikání Invinit Group a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2010
specializovaný maloobchod 17.6.2004 - 15.12.2010
zprostředkování služeb 17.6.2004 - 15.12.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 17.6.2004 - 15.12.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.6.2004 - 15.12.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 17.6.2004 - 15.12.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 17.6.2004 - 15.12.2010

Předmět činnosti Invinit Group a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.12.2010

vedení firmy Invinit Group a.s.

Statutární orgán Invinit Group a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu buď všichni členové představenstva společně, nebo alespoň dva členové představenstva společně. 15.12.2010
Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 17.6.2004 - 15.12.2010
předseda představenstva Ing. Jiří Bíba 7.12.2015
Vznik členství 3.9.2015
Vznik funkce 25.11.2015
Adresa: 74 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva MUDr. Vít Urbanec 7.12.2015
Vznik členství 3.9.2015
Vznik funkce 3.9.2015
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Štros 7.12.2015
Vznik členství 3.9.2015
Vznik funkce 3.9.2015
Adresa: Devětsilová 187 , Květnice 250 84
předseda Jakub Dosoudil 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 11.10.2010
Adresa: 30 , 257 22 Čerčany Česká republika
člen Ing. Jiří Bíba 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: 113 , Velké Popovice 251 69
člen Dobromil Podpěra 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: 48 , Neprobylice 273 75
předseda představenstva Ing. Jiří Bíba 15.12.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 11.10.2010
Vznik funkce 12.10.2010
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: 74 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Jiří Dosoudil 15.12.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 11.10.2010
Zánik členství 5.3.2012
Adresa: Růžová 951/13 , Praha 110 00
předseda představenstva Dobromil Podpěra 13.6.2012 - 28.6.2013
Vznik členství 5.3.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Podvinný mlýn 73/8 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jiří Bíba 13.6.2012 - 28.6.2013
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: 113 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva MUDr. Vít Urbanec 15.12.2010 - 7.8.2015
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Bíba 28.6.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: 74 , Velké Popovice 251 69
předseda představenstva Dobromil Podpěra 28.6.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 5.3.2012
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 4.5.2012
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Podvinný mlýn 73/8 , Praha 190 00
člen představenstva MUDr. Vít Urbanec 7.8.2015 - 7.12.2015
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00

Dozorčí rada Invinit Group a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Vít 15.12.2010
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Vaculíkova 534/11 , Brno 638 00
předseda dozorčí rady Jiří Dosoudil 2.8.2015
Vznik členství 5.3.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Růžová 951/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brňák 27.7.2016
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Nad Hutěmi 1070/32 , Praha 198 00
předseda Zdeňka Dosoudilová 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 11.10.2010
Adresa: Vysoká Lhota 30 , 257 22 Čerčany Česká republika
člen Mgr. Andrea Bíbová 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: 113 , Velké Popovice 251 69
člen RNDr. Miloš Podpěra 17.6.2004 - 15.12.2010
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: Československé armády 785 , 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda dozorčí rady Dobromil Podpěra 15.12.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 11.10.2010
Zánik členství 5.3.2012
Vznik funkce 13.10.2010
Zánik funkce 5.3.2012
Adresa: Podvinný mlýn 73/8 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Jiří Dosoudil 13.6.2012 - 2.8.2015
Vznik členství 5.3.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Růžová 951/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brňák 15.12.2010 - 15.8.2015
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Breitcetlova 877/3 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brňák 15.8.2015 - 27.7.2016
Vznik členství 11.10.2010
Adresa: Breitcetlova 877/3 , Praha 198 00

Sbírka Listin Invinit Group a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9393/SL 31 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.11.2015 2.12.2015 10.12.2015 1
B 9393/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.9.2015 2.12.2015 10.12.2015 6
B 9393/SL 29 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.9.2014 2.12.2015 10.12.2015 2
B 9393/SL 28 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 16.7.2015 18
B 9393/SL 27 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 26.9.2014 18
B 9393/SL 26 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.7.2014 26.9.2014 18
B 9393/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1368/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 17.7.2014 4.9.2014 15
B 9393/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.2.2013 20.2.2013 20
B 9393/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.2.2013 18.2.2013 20
B 9393/SL 20 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.5.2012 7.6.2012 18.6.2012 1
B 9393/SL 19 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 5.3.2012 7.6.2012 18.6.2012 5
B 9393/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 920/2010 Městský soud v Praze 12.10.2010 5.1.2011 35
B 9393/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2010 5.1.2011 1
B 9393/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.12.2010 5.1.2011 1
B 9393/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2010 5.1.2011 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Invinit Group a.s.

IČO (identifikační číslo) 27158969
Jméno Invinit Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 17.6.2004
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Invinit Group a.s.

Sídlo: Voctářova 2500 20 180 00 Praha

Živnosti a provozovny Invinit Group a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod

  • Zprostředkování služeb

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2004

Živnost č. 2 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Invinit Group a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Bíba
Člen statutárního orgánu MUDr. Vít Urbanec
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Štros

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cleverlance Group a.s.

IČO: 27158969
Firma: Cleverlance Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.6.2004

Sídlo Cleverlance Group a.s.

Sídlo: Dukelských hrdinů 564/34, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image