Hlavní navigace

FIRMA Invia.cz, a.s. IČO: 26702924

Invia.cz, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Invia.cz, a.s. (26702924) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bělehradská 299/132, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 7. 2002 a je stále aktivní. Invia.cz, a.s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Invia.cz, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Invia.cz, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Invia.cz, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 22. 7. 2002
Spisová značka: B 15601
IČO (identifikační číslo osoby): 26702924
Jméno: Moje Dovolená.cz, s.r.o.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2010
Zapsána dne: 22.7.2002
Obchodní závod společnosti Invia.cz, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 453 17 054, na základě Zástavní smlouvy ohledně závodu uzavřené ve formě notářs kého zápisu sepsaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, dne 26. dubna 2018, sp. zn. NZ 513/2018. 27.6.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu č.90/2012 Sb. jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 7.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 7.4.2014 - 11.3.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 7.4.2014 - 11.3.2016
Valná hromada společnosti INVIA.CZ, a.s. ("Společnost") rozhodla dne 25.9.2012 o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společnosti INVIA.CZ, a.s., se zvyšuje o částku ve výši 532.797,- Kč (slovy: pět set třicet dva tisíc sedm set devadesát sedm korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 11.526.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých) na novou hodnotu 12.058.797,- Kč (slovy: dvanáct milionů padesát osm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 52235 ks (slovy: padesát dva tisíc dvě stě třicet pět kusů), jmenovitá hodnota: 10,20 Kč (slovy: deset ko run českých dvacet haléřů), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: Kč 329,421412845793 Kč. c) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 17.207.327,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě sedm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých padesát haléřů), přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcí a e misním kurzem, tj. částka ve výši 16.674.530,50 Kč (slovy: šestnáct milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce pět set třicet korun českých padesát haléřů), se považuje za emisní ážio (emisní příplatek), d) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že akcionáři se dle § 204a odst. 7) Obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) akcie, které budou upsány peněžitým vkladem, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům: společnosti MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Varšava (00-113), ul. Emilii Plater 53, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Polské republiky po d číslem KRS 4542, NIP (tax id.): 8992296521 (dále též jako "upisovatel"); f) Způsob, místo a lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva: místo pro upisování akcií je na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, v pracovní dny od 10.00 hod do 22.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí tři cet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jí ž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do p ěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií; akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem, přičemž emisní ku rz takto upisovaných akcií činí 17.207.327,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě sedm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých padesát haléřů), g) valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu takto: 1.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky společnosti MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ve výši 2.865.500,- PLN (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc pět set zlotých), to je v přepočtu dle devizového kurzu stanoveného Českou národní ba nkou, a.s. ke dni 25.9.2012 ve výši 1 PLN za 6,021 Kč, to je celkem 17.253.175,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě padesát tři tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých padesát haléřů) za Společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností INVIA.CZ, a.s. a společností MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, na základě které byla společností MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ("Postupitel") úplatně postoupena na společnost INVIA.CZ, a.s. ("Postupník") pohledávka Postupitele za panem Jerzy Krawczykem, trvale bytem Wroclaw 52-12, ul. Koreańska 73, národní identifikační číslo 7002200270 ("Dlužník") vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Postupitelem a Dlužníkem dne 7.12.2010, ve výši 2.622.926,16 zlotý, a pohledávky Společnosti na spl acení emisního kurzu; započtení se připouští ve výši, v které se tyto pohledávky kryjí; 2.) Splacení takto upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a upisovatele, s tím, že návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a návrh doručit předem určenému upisovateli společ ně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 2.10.2012 - 12.10.2012
Na společnosti INVIA.CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000, IČ: 26702924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15601,přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Net Trav el.cz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000, IČ: 27066592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93802. 1.9.2010
Společnost INVIA.CZ, s.r.o. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, IČ: 267 02 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88420, změnila právní formu na akciovou společnost. 1.1.2010

Kapitál Invia.cz, a.s.

Základní kapitál 12 058 797 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.10.2012
Základní kapitál 11 526 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2010  - 12.10.2012
Základní kapitál 11 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.5.2005  - 1.9.2010
Základní kapitál 1 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2004  - 18.5.2005
Základní kapitál 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.7.2002  - 31.3.2004

Akcie Invia.cz, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 1 182 235 12.10.2012
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 1 130 000 1.9.2010  - 12.10.2012
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 1 130 000 1.1.2010  - 1.9.2010

Sídlo Invia.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Bělehradská 299/132, Praha 12000, Česká republika 17.6.2021
Adresa: Na hřebenech II 1718/8, Praha 14000, Česká republika 1.2.2017 - 17.6.2021
Adresa: Senovážné náměstí 1463/5, Praha 1 11000, Česká republika 1.3.2006 - 1.2.2017
Adresa: Jindřišská 24/941, Praha 1 11000, Česká republika 5.8.2004 - 1.3.2006
Adresa: Opletalova 27, Praha 1 11000, Česká republika 22.7.2002 - 5.8.2004

Předmět podnikání Invia.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování cestovní kanceláře 7.4.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.5.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 1.1.2010 - 27.5.2010
realitní činnost 5.2.2007 - 1.1.2010
zprostředkování obchodu a služeb 5.2.2007 - 1.1.2010
zprostředkování obchodu 22.7.2002 - 5.2.2007
zpracování dat,služby databank,správa sítí 22.7.2002 - 1.1.2010
provozování cestovní agentury 22.7.2002 - 1.1.2010
reklamní činnost a marketing 22.7.2002 - 1.1.2010

Vedení firmy Invia.cz, a.s.

Statutární orgán Invia.cz, a.s.

člen představenstva Boris Jean Eugene Raoul
Ve funkci od 17.7.2018
Adresa Fiedlerstraße 18 , 81477 Mnichov
předseda představenstva Jarosław Adam Czernek
Ve funkci od 11.3.2021
Adresa patalonga 5B , Katowice
člen představenstva Miroslav Obernauer
Ve funkci od 11.3.2021 do 12.4.2021
Adresa U Sluncové 610/13, 18600 Praha
předseda představenstva Jaroslaw Adam Czernek
Ve funkci od 11.3.2016 do 11.3.2021
Adresa patalonga 5B , Katowice, 40-148
člen představenstva Karel Budka
Ve funkci od 6.5.2020 do 18.6.2020
Adresa 261, 25063 Sluhy
člen představenstva Karel Budka
Ve funkci od 31.5.2017 do 6.5.2020
Adresa Volutová 2519/8, 15800 Praha
člen představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 20.1.2017 do 17.7.2018
Adresa U Golfu 669, 10900 Praha
člen představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 20.1.2017 do 17.7.2018
Adresa U Golfu 669, 10900 Praha
člen představenstva Jerzy Krawczyk
Ve funkci od 7.4.2014 do 31.5.2017
Adresa Jesionowa 8/c , Žerniki, Wrocławskie
člen představenstva Jerzy Krawczyk
Ve funkci od 7.4.2014 do 31.5.2017
Adresa Jesionowa 8/c , Žerniki, Wrocławskie
člen představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 11.3.2016 do 20.1.2017
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha
člen představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 11.3.2016 do 20.1.2017
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha
člen představenstva Tomasz Artur Danis
Ve funkci od 7.4.2014 do 11.3.2016
Adresa Sienkiewicza 13/15 , Ostroleka
předseda představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 11.3.2015 do 11.3.2016
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha
předseda představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 7.4.2014 do 11.3.2015
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha 4
člen představenstva Radek Stavinoha
Ve funkci od 1.1.2010 do 7.4.2014
Adresa Voříškova 24, 16200 Praha 6
člen představenstva Jerzy Krawczyk
Ve funkci od 6.6.2013 do 7.4.2014
Adresa Jesionowa 8/c , Žerniki, Wrocławskie
člen představenstva Tomasz Artur Danis
Ve funkci od 25.7.2013 do 7.4.2014
Adresa Sienkiewicza 13/15 , Ostroleka
předseda představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 6.9.2013 do 7.4.2014
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha 4
předseda představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 25.7.2013 do 6.9.2013
Adresa Lopatecká 615/5, 14700 Praha 4
předseda představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 27.5.2010 do 25.7.2013
Adresa Polní 705, 68501 Bučovice
člen představenstva Michal Chyczewski
Ve funkci od 6.5.2011 do 25.7.2013
Adresa , Varšava, Ul. Lanciego 13/24, PSČ 02792
člen představenstva Juliusz Źukowski
Ve funkci od 21.3.2012 do 6.6.2013
Adresa , Wroclaw, Koreańska 73, 52-121
člen představenstva Jerzy Krawczyk
Ve funkci od 21.3.2012 do 6.6.2013
Adresa , Žerniki, Wrocławskie, Jesionowa 8/c, 51-010
člen představenstva Piotr Kłodnicki
Ve funkci od 11.2.2010 do 6.5.2011
Adresa , Wrocław, Rymyrska 11/11, 53206
člen představenstva Michal Drozd
Ve funkci od 1.1.2010 do 27.5.2010
Adresa Polní 705, 68501 Bučovice
člen představenstva Marcin Fraczek
Ve funkci od 1.1.2010 do 11.2.2010
Adresa , Wroclaw, Grabskiego 19/5, 53535
jednatel Michal Drozd
Ve funkci od 22.7.2002 do 1.1.2010
Adresa Polní 705, 68501 Bučovice
jednatel Radek Stavinoha
Ve funkci od 22.7.2002 do 14.1.2005
Adresa Oravská 3, 10000 Praha 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Invia.cz, a.s.

IČO (identifikační číslo): 26702924
Jméno: Invia.cz, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 22. 7. 2002
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo Invia.cz, a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/8, Praha 14000

Živnosti Invia.cz, a.s.

Živnost č. 1 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 11. 2006

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 7. 2002

Statutární orgán Invia.cz, a.s.

Člen statutárního orgánu: Jaroslaw Adam Czernek
Člen statutárního orgánu: Karel Budka
Člen statutárního orgánu: Boris Jean Eugene Raoul

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Invia.cz, a.s.

IČO: 26702924
Firma: Invia.cz, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 22. 7. 2002

Sídlo Invia.cz, a.s.

Sídlo: Bělehradská 299/132, Praha 12000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Činnosti cestovních kanceláří