Firma INTEX, akciová společnost IČO 00174386


INTEX, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

INTEX, akciová společnost (00174386) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1991 a je stále aktivní. INTEX, akciová společnost má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o INTEX, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INTEX, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o INTEX, akciová společnost na rzp.cz
Detailní informace o INTEX, akciová společnost na portal.gov.cz

Výpis dat pro INTEX, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INTEX, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 96
IČO (identifikační číslo osoby) 00174386
Jméno INTEX, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.4.2015
Valná hromada společnosti schválila dne 8.4.2013 následující usnesení: 1) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30, Tanvaldská 345, PSČ 463 11, IČ: 001 74 386, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 96, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Mopier Holdings B.V., Nizozemsko, Delft, Martinus Nijhofflaan2, 2624 ES, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Haag, registrační číslo 08052445. Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem 460692 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti INTEX, akciová společnost (vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,70% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti INTEX, akciová společnost.2) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obch.zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obch.zákoníku.3) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané INTEX, akciová společnost, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 235,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 6-45-2013 vypracovaným znalcem Ing. Dagmar Duškovou ze dne 19.2.2013, který stanovil obvyklou cenu akcie na 230,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 235,- Kč.4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlatsnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 277 58 419, vždy v pracovní pondělí a 12.4.2013
Na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.10.2001 převzalaspolečnost INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30,Tanvaldská ul. 345, PSČ 463 11, IČO 00174386 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikající společnosti SORTES a.s., se sídlemLiberec, Tanvaldská ul. 345, IČO 25799088, zapsané v oddílu B,vložce číslo 1291 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudemv Ústí nad Labem. 4.3.2002
Valná hromada společnosti dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti. 11.6.1999 - 21.3.2001
Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila nové stanovyspolečnosti. 20.3.1998 - 21.3.2001
Základní jmění společnosti 481,384.000,- Kč je 100% splaceno 7.3.1997 - 9.12.2003
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 14. března1995 mezi společností INTEX akciová společnost a mezi spo-lečností FOKE spol. s r.o. se sídlem Liberec 7, Kollárovačp. 218/14, identifikační číslo: 62738763 (Rg. C 8533) by-la prodána část podniku společnosti INTEX akciová společ-nost a to DIVIZE č. 5 - Morava, Olomouc, Legionářská 7 spo-lečnosti FOKE spol. s r.o.. 9.10.1995
Valná hromada konaná dne 26.5.1994 schválila změnu stanovspolečnosti. 11.10.1994 - 21.3.2001
Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnu stanovspolečnosti. 11.10.1994 - 11.10.1994
Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnuspolečnosti. 11.10.1994 - 11.10.1994
Valná hromada akciové společnosti dne 25.3.1993 schválilanové stanovy společnosti, které jsou založeny ve spiseobchodního rejstříku. 1.5.1993 - 21.3.2001
Jednání jménem společnosti :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a předjinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo-lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písem-ně pověřen, společnost též může zastupovat prokurista nazákladě udělené prokury. Za společnost podepisují buď spo-lečně všichni členové představenstva nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sa-mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před- 1.5.1993 - 7.9.1995
stavenstvem písemně pověřen, nebo prokurista. Všichni takčiní tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis. 1.5.1993 - 7.9.1995
Dozorčí rada společnosti :Jiří V a c e k , bytem Vlnařská 691, Liberec 6Ing. Otakar J e ž e k , bytem Vlnařská 694, Liberec 6Doc. Ing. Jiří P o k o r n ý , CSc., bytem Příběnická 8,Praha 3. 1.5.1993 - 25.1.1994
Základní jmění společnosti : 481384000,-- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :476570 akcií na majitele po 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty4814 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1000,-- Kčs jmenovitéhodnoty. 22.12.1992 - 7.9.1995
Jednání jménem společnosti :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinýmiorgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,společnost též může zastupovat prokurista na základě udělenéprokury. Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni takčiní tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis. 22.12.1992 - 1.5.1993
Základní kapitál společnosti činí 428831 tis. Kčs. Je na nějvydána 1 akcie (zatimní list) o nominální hodnotě 428831 tis.Kčs. V základním 10.5.1991 - 22.12.1992
kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost vevlastnictví. 10.5.1991 - 22.12.1992
Akcie (zatimní list) společnosti zní na jméno a jsou vyhotovenypodle "Podmínek SBČs pro tisk akcií a obligací obchodovatelných vbankách, spoři 10.5.1991 - 22.12.1992
telnách a na burze".Jsou opatřeny podpisem dvou členůpředstavenstva opráv 10.5.1991 - 22.12.1992
něných podepisovat za společnost.Majitelem akcií (zatimních listů) je ministerstvo průmyslu ČRjako jediný akcionář. 10.5.1991 - 22.12.1992
Ředitel akciové společnosti a prokurista budou za společnostpodepisovat tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnémunázvu akciové společnosti připojí své podpisy podle podpisovéhovzoru, přičemž prokurista musí pod svůj podpis připojit dodateknaznačující prokuru. Každý z nich je oprávněn podepisovat sám. 10.5.1991 - 22.12.1992
Údaje o založení akciové společnosti:INTEX, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelským plánem státního podniku Intex Liberec,ze dne 12. 3. 1991. 27.3.1991
Zastupování a podepisování:Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo.Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda představenstva v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 27.3.1991 - 22.12.1992
Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Bude na nějvydána jedna akcie na jméno o stejné nominální hodnotě. 27.3.1991 - 10.5.1991

Aktuální kontaktní údaje INTEX, akciová společnost

Kapitál INTEX, akciová společnost

zakladni jmění 481 384 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2003
zakladni jmění 481 384 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1992 - 9.12.2003

Sídlo INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Tanvaldská 345 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Tanvaldská 345, PSČ 46311
9.12.2003
Adresa Tanvaldská 345 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Tanvaldská ul. 345, PSČ 46311
21.3.2001 - 9.12.2003
Adresa Tanvaldská 345 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Tanvaldská ul. 345
22.12.1992 - 21.3.2001
Adresa Liberec Česká republika
Liberec
27.3.1991 - 22.12.1992

Předmět podnikání INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.3.2009
zednictví 26.3.2009 - 3.4.2015
zámečnictví, nástrojářství 26.3.2009 - 3.4.2015
obráběčství 26.3.2009 - 3.4.2015
provozování drážní dopravy na vlečce 20.3.1998 - 26.3.2009
výroba tepla 20.3.1998 - 26.3.2009
rozvod elektřiny 20.3.1998 - 26.3.2009
zednictví 20.3.1998 - 26.3.2009
zdenictví 20.3.1998 - 20.3.1998
výroba koberců 1.5.1993 - 26.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromězboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnosten-ském podnikání/ 1.5.1993 - 26.3.2009
provoz ubytovny 1.5.1993 - 26.3.2009
elektroinstalatérství 1.5.1993 - 26.3.2009
kovoobrábění 1.5.1993 - 26.3.2009
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžeka jednoduchých nástrojů 1.5.1993 - 26.3.2009
zámečnictví 1.5.1993 - 26.3.2009
kadeřnictví 1.5.1993 - 11.6.1999
hostinská činnost 1.5.1993 - 11.10.1994
- výroba a prodej koberců a technického příslušenství,technických textilií- výroba a prodej přízí a barvení- výroba a prodej páry- maloobchodní prodej a služby- zahraničně obchodní činnost 10.5.1991 - 1.5.1993

Předmět činnosti INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.4.2015

vedení firmy INTEX, akciová společnost

Statutární orgán INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
členka představenstva společnosti Kateřina Deličová 3.4.2015
Vznik funkce 30.12.2014
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , 463 11 Liberec Česká republika
Pod Rušičkou 1603, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
Prokurista Ing. Jiří Odvárka 10.5.1991 - 1.2.1993
Adresa: Vlčí vrch 670 , 460 05 Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Vlčí vrch 670, PSČ 46005
Člen představenstva Ing. Jan Klak 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Břežanská 96 , Ohrobec Česká republika
Ohrobec, Břežanská 96
Člen představenstva Ing. Jaroslav Horáček CSc. 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Husova 81 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Husova 81
Člen představenstva Jiří Vacek 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Vlnařská 591 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 591
Předseda představenstva Ing. Václav Křivohlávek CSc. 10.5.1991 - 1.5.1993
Adresa: Kozmíkova 1101 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 1101/4
Ředitel a.s.,místopředs.předst Ing. Karel Prokop 10.5.1991 - 25.1.1994
Adresa: Zámecký vrch 1402 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Zámecký vrch 1402
Člen představenstva Ing. Karel Chmelík 1.5.1993 - 25.1.1994
Adresa: Podvinný mlýn 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chmelík 25.1.1994 - 24.6.1994
Adresa: Trojanova 12 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Trojanova 12
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chmelík 24.6.1994 - 11.10.1994
Adresa: Podvinný mlýn 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17
Člen představenstva Ing. Vladimír Válek 24.6.1994 - 11.10.1994
Adresa: Mimoňská 278 , Stráž pod Ralskem Česká republika
Stráž pod Ralskem, Mimoňská 278
Předseda představenstva Ing. Viktor Vlášek CSc. 1.5.1993 - 7.9.1995
Adresa: Vězeňská 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vězeňská 8
Člen představenstva Ing. Jan Kadlec 1.5.1993 - 7.9.1995
Adresa: Horčičkova 544 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Horčičkova 544
Člen představenstva Ing. Karel Chmelík 11.10.1994 - 7.9.1995
Adresa: Podvinný mlýn 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17
Člen představenstva JUDr. Jan Ježdík 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Sametová 718 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Sametová 718
Člen představenstva Pavel Gerö 11.10.1994 - 1.11.1996
Adresa: Na jezírku 627 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 627/24
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Konopásek 11.10.1994 - 1.11.1996
Adresa: Svornosti 1001 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Svornosti 1001
Člen představenstva Ing. Jan Škarka 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Průchy 926 , Most Česká republika
Most, Průchy 926/12
Předseda představenstva Ing. Karel Chmelík 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Podvinný mlýn 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17
Člen představenstva Ing. Jan Drápal 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Norská 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Norská 3
Prokurista Pavel Gerö 1.2.1993 - 9.1.1997
Adresa: Na jezírku 627 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 627/24, PSČ 46006
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Konopásek 1.11.1996 - 20.3.1998
Adresa: Svornosti 1001 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Svornosti 1001
Člen představenstva Ing. Aleš Prandstetter 1.11.1996 - 20.3.1998
Adresa: Neklanova 26 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 26
Prokurista Pavel Gerö 9.1.1997 - 20.3.1998
Adresa: Na jezírku 627 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 627/24, PSČ 46006
Člen představenstva Ing. Jan Drápal 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Norská 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Norská 3
Člen představenstva Ing. Miloš Lisý 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Haberfeldova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Haberfeldova 8
Předseda představenstva Ing. Karel Chmelík 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Podvinný mlýn 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Prandstetter 20.3.1998 - 11.6.1999
Adresa: Neklanova 26 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 26
Člen představenstva Pavel Gerö 20.3.1998 - 8.12.2004
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Na jezírku 627 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 627/24, PSČ 46006
Člen představenstva Klaus Marksteiner 11.6.1999 - 8.12.2004
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: SRN
Friedrichstrasse 7, 73664 Wehr, SRN , v ČR: Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30
člen představenstva Klaus Marksteiner 8.12.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 3.7.2005
Adresa: SRN
Friedrichstrasse 7, 73664 Wehr v ČR: Tanvaldská 345, Liberec 30, PSČ 463 11
Předseda představenstva Sivan David Kanev 8.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 8.4.2009
Vznik funkce 10.11.2003
Zánik funkce 8.4.2009
Adresa: Izrael
Vitkin Street 4, Ramat Hasharon v ČR: Tanvaldská 345, Liberec 30, PSČ 463 11
člen představenstva Joseph Strulovitch 8.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 8.4.2009
Adresa: Izrael
Rentner Street 2, Neve Saanan, Haifa v ČR: Tanvaldská 345, Liberec 30, PSČ 463 11
člen představenstva Kateřina Deličová 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 3.7.2005
Zánik členství 8.4.2009
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Pod Rušičkou 1603, PSČ 46311
předseda představenstva Peter Booster 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 12.7.2012
Adresa: Snippedrift 10 , Reeuwijk Nizozemské království
Reeuwijk, Snippedrift 10, 2811 AK
člen představenstva Hendrik Andries Van Wijlen 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Adresa: Puccinilaan 13 , Voorschoten Nizozemské království
Voorschoten, Puccinilaan 13, 2253 SL
člen představenstva Monica Paulina Maria Schmidt-Arts 16.6.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Adresa: Hagesteinstraat 62 , Zoetermeer Nizozemské království
Zoetermeer, Hagesteinstraat 62, PSČ 2729 BB
předseda představenstva Peter Booster 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 13.7.2012
Zánik funkce 30.12.2014
Adresa: Snippedrift 10 , Reeuwijk Nizozemské království
Reeuwijk, Snippedrift 10, 2811 AK
člen představenstva Hendrik Andries Van Wijlen 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Roerdomperf 23 , WX Voorschoten Nizozemské království
2251WX Voorschoten, Roerdomperf 23
člen představenstva Monica Paulina Maria Schmidt-Arts 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Hagesteinstraat 62 , Zoetermeer Nizozemské království
Zoetermeer, Hagesteinstraat 62, PSČ 2729 BB

Dozorčí rada INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady společnosti Patrice Renald Gallasin 17.6.2015
Vznik členství 30.12.2014
Adresa: route d´Esch 70 , Lucemburk Lucemburské velkovévodství
Lucemburk, route d´Esch 70
Jméno Jiří Vacek 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Vlnařská 691 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 691
Jméno Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Příběnická 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Příběnická 8
Jméno Ing. Jiří Odvárka 25.1.1994 - 1.11.1996
Adresa: Vlčí vrch 670 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Vlčí vrch 670
Člen dozorčí rady Miroslav Hnilica 1.11.1996 - 10.2.1998
Adresa: Okálová 1042 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Okálová 1042
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Tesař 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Dukelská 257 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dukelská 257/42
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Jílek 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Na Kavkách 373 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Na Kavkách 373
Člen dozorčí rady Ing. Vlasta Pírková 10.2.1998 - 9.12.2003
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Nad školou 1383 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Nad školou 1383, PSČ 46311
Předseda dozorčí rady Yoram Ginach 11.6.1999 - 9.12.2003
Zánik členství 30.7.2001
Adresa: New York , Park Avenue USA
90 Park Avenue, New York
Člen dozorčí rady Yoram Ginach 9.12.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: New York , Park Avenue Spojené státy americké
90 Park Avenue, New York
Člen dozorčí rady Ing. Miloslava Kožnarová 9.12.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Soukenická 834 , 460 01 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Soukenická 834, PSČ 46001
Předseda dozorčí rady Fred Keshner 26.10.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2003
Vznik funkce 2.7.2003
Zánik funkce 3.7.2005
Adresa: New York , East 56th Street Spojené státy americké
400 East 56th Street, New York
Člen dozorčí rady Kateřina Deličová 26.10.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Svornosti 889 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Svornosti 889, PSČ 46311
Člen dozorčí rady Yoram Ginach 26.10.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 7.4.2009
Adresa: New York , Park Avenue Spojené státy americké
90 Park Avenue, New York
předseda dozorčí rady Martina Šumová 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 28.6.2005
Vznik funkce 3.7.2005
Adresa: Sušická 678 , Liberec Česká republika
Liberec, Sušická 678/13
člen dozorčí rady Fred Keshner 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 7.4.2009
Adresa: New York , East 56th Street Spojené státy americké
400 East 56th Street, New York
předseda dozorčí rady Martina Šumová 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 11.7.2012
Adresa: Sušická 678 , 460 07 Liberec Česká republika
Liberec, Sušická 678/13, PSČ 46007
člen dozorčí rady Gerben Van Den Berg 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Palestrinalaan 13 , Voorschoten Nizozemské království
Voorschoten, Palestrinalaan 13, 2253 HA
člen dozorčí rady Elisabeth Johanna Van Dijk 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Sandersdijk 37 , Den Haag Nizozemské království
Den Haag, Sandersdijk 37, 2497 WR
předseda dozorčí rady Martina Šumová 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 12.7.2012
Zánik funkce 30.12.2014
Adresa: Sušická 678 , 460 07 Liberec Česká republika
Sušická 678/13, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
člen dozorčí rady Gerben Van Den Berg 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Palestrinalaan 13 , Voorschoten Nizozemské království
Voorschoten, Palestrinalaan 13, 2253 HA
člen dozorčí rady Elisabeth Johanna Van Dijk 3.1.2013 - 3.4.2015
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 11.7.2012
Adresa: Maria van Wilsveenhof 7 , DD Nootdorp Nizozemské království
2632DD Nootdorp, Maria van Wilsveenhof 7

Prokura INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Pavel Gerö 20.3.1998 - 19.4.2005
Adresa: Na jezírku 627 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 627/24, PSČ 46006
Jméno Sivan David Kanev 19.4.2005 - 27.5.2009
Adresa: Izrael
Vitkin Street 4, Ramat Hasharon v ČR: Tanvaldská 345, Liberec 30, PSČ 463 11
Jméno Kateřina Deličová 27.5.2009 - 6.9.2014
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Pod Rušičkou 1603, PSČ 46311
Jméno Kateřina Deličová 6.9.2014 - 3.4.2015
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , 463 11 Liberec Česká republika
Pod Rušičkou 1603, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec

Sbírka Listin INTEX, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 96/SL 86 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2016 2.3.2016 17
B 96/SL 85 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2015 17.7.2015 20.7.2015 30
B 96/SL 84 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2014 17.7.2015 20.7.2015 19
B 96/SL 83 notářský zápis [NZ 2164/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2014 11.3.2015 8.4.2015 24
B 96/SL 82 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2014 23.7.2014 23.7.2014 16
B 96/SL 81 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2013 20.5.2014 21.5.2014 34
B 96/SL 79 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2012 1.3.2013 4.3.2013 18
B 96/SL 78 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2012 1.3.2013 4.3.2013 16
B 96/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 2
B 96/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 2
B 96/SL 75 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 47
B 96/SL 74 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2012 22.8.2012 24.8.2012 16
B 96/SL 73 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2011 10.1.2012 12.1.2012 20
B 96/SL 72 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 10.1.2012 12.1.2012 23
B 96/SL 71 účetní závěrka k 31.12.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 1.9.2011 14.9.2011 18
B 96/SL 70 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 23
B 96/SL 69 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 34
B 96/SL 68 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 34
B 96/SL 67 podpisové vzory +ČP M.P.Maria Arts Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 11.6.2009 15.6.2009 3
B 96/SL 66 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 18
B 96/SL 65 ostatní zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 2
B 96/SL 64 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 74
B 96/SL 63 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 1
B 96/SL 62 notářský zápis NZ 528/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2006 26.5.2009 26.5.2009 6
B 96/SL 61 podpisové vzory čestné prohl.P.Booster Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 60 podpisové vzory čestné prohl.H.A.van Wijlen Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 59 podpisové vzory čestné prohl.G.van den Berg Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 58 podpisové vzory čestné prohl.E.J.vanDijk Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 57 notářský zápis NZ 358/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 2.4.2009 2.4.2009 4
B 96/SL 56 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2009 2.4.2009 2.4.2009 18
B 96/SL 55 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 27.2.2009 4.3.2009 6
B 96/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2005 27.2.2009 4.3.2009 3
B 96/SL 53 podpisové vzory čestné prohl.M.Šumová Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2009 27.2.2009 4.3.2009 1
B 96/SL 52 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 4.7.2006 3.8.2006 20
B 96/SL 51 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 31.8.2005 9.9.2005 15
B 96/SL 50 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 31.8.2005 9.9.2005 24
B 96/SL 49 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2005 25.8.2005 9.9.2005 22
B 96/SL 48 ostatní odvolání prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2004 20.4.2005 4.5.2005 2
B 96/SL 47 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2005 20.4.2005 4.5.2005 2
B 96/SL 46 podpisové vzory Kaijev Sivan David Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2005 20.4.2005 4.5.2005 1
B 96/SL 45 podpisové vzory Sivan David Kanev Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 44 podpisové vzory Klaus Eberhard Marksteiner Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 43 podpisové vzory Joseph Strulovitch Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2003 30.3.2004 13.1.2005 4
B 96/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 17
B 96/SL 40 podpisové vzory Fred Keshner Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 6
B 96/SL 39 podpisové vzory Yoram Ginach Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 6
B 96/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 5
B 96/SL 37 notářský zápis NZ 116/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 8
B 96/SL 36 podpisové vzory Kateřina Deličková Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 1
B 96/SL 35 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2003 31.3.2004 7.4.2004 23
B 96/SL 34 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 31.3.2004 7.4.2004 48
B 96/SL 33 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 32 ostatní zápis o volbě DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 31 podpisové vzory Mordechai Baron Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 30 podpisové vzory Pavel Gerö Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 29 podpisové vzory Klaus Marksteiner Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 28 podpisové vzory Miloslava Kožnarová Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 27 podpisové vzory Yoram Ginach Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 18
B 96/SL 25 notářský zápis NZ 35/2002, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 14
B 96/SL 24 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 1.3.2004 26.3.2004 5
B 96/SL 23 ostatní zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 3
B 96/SL 22 notářský zápis NZ 419/2001 - smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 11.3.2002 4
B 96/SL 21 účetní závěrka - zpr. audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2001 25.10.2001 19
B 96/SL 20 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 21
B 96/SL 19 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2001 3.9.2001 2
B 96/SL 18 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 3.9.2001 1
B 96/SL 17 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 29.3.2001 17
B 96/SL 16 notářský zápis NZ 274/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 29.3.2001 4
B 96/SL 15 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1999 29.3.2001 17
B 96/SL 14 notářský zápis NZ 199/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1999 29.3.2001 4
B 96/SL 13 účetní závěrka - auditorská zpráva k 31.12.99 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 17.10.2000 19
B 96/SL 9 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1998 12.1.2000 16
B 96/SL 12 účetní závěrka -výrok auditora za r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.1998 12.1.2000 26
B 96/SL 11 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.1998 12.1.2000 2
B 96/SL 10 notářský zápis NZ 131/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1998 12.1.2000 12
B 96/SL 8 účetní závěrka -auditorská zpráva za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.1999 6.10.1999 20
B 96/SL 7 účetní závěrka -výrok auditora za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.1997 6.10.1999 5
B 96/SL 6 účetní závěrka -příloha za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.1999 10
B 96/SL 5 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.1997 6.10.1999 7
B 96/SL 4 ostatní zápis č.7 ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 6.10.1999 2
B 96/SL 3 ostatní -zápis č.6 ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.1997 6.10.1999 3
B 96/SL 2 notářský zápis NZ 162/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 14.7.1999 20
B 96/SL 1 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.1997 14.7.1999 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INTEX, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00174386
Jméno INTEX, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo INTEX, akciová společnost

Živnosti a provozovny INTEX, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tanvaldská 879, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1004362536
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Zahájení provozování 4.8.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Tanvaldská 345, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1004362528
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 26.6.2001

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1993

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provoz ubytovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 7 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba koberců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 3.2.2009

Živnost č. 10 Kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 19.12.1996

Živnost č. 11 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 11.10.2001

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 17.12.1997

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr.v příl. 2-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 15 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 17.12.1997

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1993
Zánik oprávnění 22.9.1993

Živnost č. 19 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INTEX, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Kateřina Deličová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INTEX, akciová společnost

IČO: 00174386
Firma: INTEX, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec-Vratislavice nad Nisou
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.3.1991

Sídlo INTEX, akciová společnost

Sídlo: Tanvaldská 345 NEOAD, Liberec-Vratislavice nad Nisou 463 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje INTEX, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00174386
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00174386
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno INTEX, akciová společnost
Sídlo Tanvaldská 345 VRATISLAVICE NAD NISOU 463 11 LIBEREC 30
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, LIBEREC, tel.: 485 211 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
5908923/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00174386
Jméno firmy INTEX, akciová společnost
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka e2uej7p
tracking image