Firma Internet Mall, a.s. IČO 26204967


Internet Mall, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Internet Mall, a.s. (26204967) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U garáží 1611/1, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2000 a je stále aktivní. Internet Mall, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Internet Mall, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Internet Mall, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Internet Mall, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Internet Mall, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Internet Mall, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8501
IČO (identifikační číslo osoby) 26204967
Jméno Internet Mall, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 13.10.2000
Na základě smlouvy o prodeji závodu uzavřené dne 27.9.2018 mezi společností Great Content s.r.o., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 043 74 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246626 , jako prodávajícím, a společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, jako kupujícím, bylo na společnost Interne t Mall, a.s. převedeno vlastnické právo k závodu společnosti Great Content s.r.o. zabývajícího se provozem internetového obchodu, v rámci kterého zajišťuje maloobchodní prodej spotřebního zboží knih a poskytování služeb přes internet distribuce ebooků a dalšího elektronického obsahu, včetně všech souvisejících činností. 30.9.2018
Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 29.3.2018 mezi společností Digital Engines s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 242 04 196, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vlo žka 188376, jako prodávajícím, a společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, jako kupujícím, bylo na společno st Internet Mall, a.s. převedeno vlastnické právo k části závodu společnosti Digital Engines, a to části zabývající se poskytováním služeb v oblasti IT vývoje a podpory a služeb v oblasti marketingu a sales. 31.3.2018
Jednáním vůči zaměstnancům společnosti Internet Mall, a.s. je pověřen člen představenstva pan Marek Liška. 10.10.2016
Společnost Netretail Holding B.V., jako jediný akcionář společnosti Internet Mall, a.s., učinila dne 1. 8. 2014 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Internet Mall, a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a. s.: 1) Základní kapitál společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 288.975.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 3 38.975.000,-- Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slov y: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), s tím, že tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou. 3) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: t isíc korun českých), budou v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) upsány jediným akcionářem, společností Netretail Holding B. V., založené podle zákonů Nizozemského království, se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 105, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod reg. č. 34289200 (dále také jen upisovatel), k terá má přednostní právo k upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu. 4) Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 0,173026 (slovy: nula celá sto sedmdesát tři tisíc dvacet šest miliontin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. 5) Jiné způsoby upsání, tj. upsání bez využití přednostního práva nebo upsání na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, se nepřipouští. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností Internet Mall, a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Bet lémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7) Jelikož mají být všechny akcie upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovanýc h akcií, tedy částce ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Interne t Mall, a.s. č. účtu 6464640054/6000. 12.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 10.7.2014 - 18.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 10.7.2014 - 10.10.2016
Společnost Netretail Holding B.V. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) přijala dne 18. března 2014 v působnosti valné hromady společnosti Internet Mall, a.s., tot o rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 145 045 000,-- Kč (sto čtyřicet pět milionů čtyřicet pět tisíc korun českých), vydáním 145 045 (jednoho sta čtyřiceti pěti tisíc čtyřiceti pěti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydáv aných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami společnosti nahrazeny hromadnou listinou; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští ; 2.na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 0,99 (devadesát devět setin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; 3.všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, akcionář může vykonat přednostní právo v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (protože mají být všechny akcie upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informace o přednostním právu akcionářům ani zveřejnění této informace (§ 485 odst. 2 ZOK); 4.jiné způsoby upsání (tj. upsání bez využití přednostního práva, upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK) se nepřipouští; 5.emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1 000,-- Kč (tisíc korun českých), přičemž jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek jediného akcionáře v celkové část ce 42 045 000,-- Kč (čtyřicet dva miliony čtyřicet pět tisíc korun českých) na úhradu části emisního kursu odpovídající 42 045 upsaných nových akcií, tj. 5.1.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. dubna 2013, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 25 734 761,-- Kč, jejíž jistina byla částečně uhrazena dohodou o započtení ze dne 28. li stopadu 2013; když souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení zbývající jistiny ve výši 10 550 215,57 Kč a příslušenství ode dne poskytnutí půjčky do 28. února 2014 ve výši 551 863,97 Kč; 5.2.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18. října 2013, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 25 698 900,-- Kč, přičemž souhlas se započtením se vztahuje pohledávky na vrácení celé j istiny a příslušenství ode dne poskytnutí půjčky do 28. února 2014 ve výši 256 397,58 Kč; 5.3.pohledávky jediného akcionáře za společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 11. března 2013 mezi jediným akcionářem jako postupníkem na straně jedné, a mezi Ing. Ondřejem Frycem, nar. 1. října 1973, bytem Sázava, Na Tribulkách 283, Ing. Petrem Burcalem, nar. 29. června 1974, bytem Praha 5, Seydlerova 2147/11, a Ing. Eduardem Míkou, nar. 7. listopadu 1954, bytem Ohrobec, Oblouková 206, všemi jako postupiteli na straně druhé, na základě níž nabyl jediný akcionář za společností pohledávku ve výši 125 000 000,-- Kč příslušenstvím, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na zaplacení příslušenství z této pohledávky za období od 14. října 2012 do 15. března 2013 ve výši 1 979 863,01 Kč; 5.4.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23. července 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 4 239 000,-- EUR, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení přísluš enství ve výši 725 522,44 Kč; 5.5.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. srpna 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 6 339 117,-- EUR, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení příslušens tví ve výši 1 914 774,83 Kč; 5.6.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. května 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 1 000 000,-- EUR, když souhlas se započtením vztahuje na pohledávku na vrácení části př íslušenství ve výši 367 462,60 (z celkové zbývající části příslušenství ve výši 368 039,25 Kč); na úhradu části emisního kurzu akcií se započítává částka celkem 42 045 000,-- Kč (čtyřicet dva miliony čtyřicet pět tisíc), složená z výše uvedených částí jistiny a/nebo příslušenství pohledávek jediného akcionáře za společností 6.emisní kurs 103 000 nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 6464640038/6000 ve lhůtě do 21. března 2014; 7.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou tohoto rozhodnutí; 8.dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 5 (pěti) dnů od ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení odpovídající návrhu schváleného pod bodem 7 výše upisovateli k rukám jeho zmocněnce Mgr. Jiřího Sixty, advokáta na adresu advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. na adresu uvedenou pod bodem 3 výše; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 27.3.2014 - 27.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12. 3. 2013 následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 18.930.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set třicet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) na částku 143.930.000,-- Kč (slovy: sto čtyřicet tři milionů devět set třicet tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 125.000 ks (slovy: sto dvacet pět tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou. 3) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovanýc h akcií, tedy částce ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 4) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 125.000 ks (slovy: sto dvacet pět tisíc kusů) o celkové jmenovité hodnotě 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 1.000 ,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem, tj. společností Netretail Holding B.V., založené podle zákonů Nizozemského království, se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 105, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod reg. č. 34289200 (dále také jen upisovatel), a k upsání akcií tedy nedojde na základě veřejné nabídky. K upsání akcií dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře upisovatel se společností Internet Mall, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jaké jen smlouva o upsání akcií). Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy stran musí být úředně ověřeny. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, tedy místem k upsání akcií, je sídlo advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počína je dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností Internet Mall, a.s. upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen upisovateli na adresu sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, k ru kám advokáta Mgr. Jiřího Sixty, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. do obchodního rejstříku, když upisování akcií (účinnost sm louvy o upsání akcií) pak bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 5) Připouští se, aby emisní kurs všech upsaných akcií ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to započtením pohledávky společnosti Internet Mall, a.s. vůči upisovatel i, tj. vůči společnosti Netretail Holding B.V., z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Netretail Holding B.V. vůči společnosti Internet Mall, a. s. ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) bez příslušenství. Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: K započtení pohledávek dojde na základě smlouvy o započtení, jež musí být stranami, společností Netretail Holding B.V. a společností Internet Mall, a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení, a podpisy stran musí být úředně ověřeny (dále j en smlouva o započtení). K uzavření smlouvy o započtení dojde nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, přičemž návrh na uzavření smlouvy o započtení bude vypracován upisovatelem, tj. společností Netretail Holding B.V., a bude doručen společnosti Internet Mall, a.s. na adresu sídla uvedené advokátní kanceláře k rukám Mgr. Jiřího Sixty. 20.3.2013 - 27.3.2013
Jediný akcionář rozhodl dne 24.6.2008 o snížení základního kapitálu podle § 213 obchodního zákoníku z částky 19.419.000,- Kč o částku rovnající se jmenovité hodnotě vlastních akcií společnosti Internet Mall, a.s., tj. o částku 489.000,- Kč. Základní kapit ál tedy po zápisu snížení do obchodního rejstříku bude čni 18.930.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen pouze použitím vlastních akcií společnosti Internet Mall, a.s. 1.7.2008 - 21.1.2009
Valná hromada rozhodla ve smyslu § 203 odst. 2 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 673.000,- Kč (slovy:šestsetsedmdesáttři tisíce korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 673 (slovy: šestsetsedmdesáttři) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 673 lusů akcií je 2,021.019,- Kč (s lovy: dva miliony dvacetjedna tisíc devatenác korun českých), tj. emisní kurs jedné akcie je 3.003,- Kč (slovy: tři tisíce tři koruny české). Emisní ážio 673 kusů akcií činí 1,348.019,- Kč (slovy: jeden milion třistačtyřicetosm tisíc devatenáct korun česk ých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 2.003,- Kč (slovy: dva tisíce tři koruny české). c) upisování akcií v prvním kole. Část akcií ze 673 (slovy: šestisetsedmdesátitří) ks akcií, a to 592 (slovy: pětsetdevadesátdva) kusy akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obch. zák. Zbývajících 81 (slovy: osmde sátjedna) akcií bude nabídnuto k úpisu těmto vybraným zájemcům: 1) Jiří Vent, r.č. 720731/5951, bytem trvale Praha 5, Štefánikova 249/30, PSČ 150 00 - 5 akcií 2) Vojtěch Marek, r.č. 741231/0279, bytem trvale Praha 6, Na Bateriích 820/13, PSČ 162 00 - 5 akcií 3) Jan Kraml, r.č. 721024/0422, bytem trvale Praha 10, Ostravská 1890/9, PSČ 100 00 - 5 akcií 4) Jan Kolář, r.č. 750719/0559, bytem trvale Praha 5, Na Skalce 941/13, PSČ 150 00 - 5 akcií 5) Jan Novák, r.č. 791006/2699, bytem trvale Lovosice, Ústecká 114, PSČ 410 02 - 5 akcií 6) Bc. Ladislav Csukás, r.č. 701129/6622, bytem trvale Slovenská republika, Svätý Peter, Hlavná 331/67 - 41 akcií d) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zap sáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty osobně proti písemnému potvrzení. e) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií a emisní ážio do 30 (slovy: třiceti) dnů po jejich upsání na účet 1151106800/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. f) Upisování akcií ve druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obch. zák. g) nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 22.1.2007 - 17.4.2007
Valná hromada dále rozhodla ve smyslu § 203 odst. 2 obchod. zák. o zvýšení základnío kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 232.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetdva tisíc korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 232 kusů (slovy: dvěstětřicetdva) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 232 kusů akcií je 1.575.280,- Kč (slovy : jeden milion pětsetsedmdesátpět tisíc dvěstěosmdesát korun českých) tj. emisní kurs jedné akcie je 6.790,- Kč (slovy: šest tisíc sedmsetdevadesát korun českých). Emisní ážio 232 kusů akcií činí 1.343.280,- Kč (slovy: jeden milion třistačtyřicettři tisíc dvěstě osmdesát korun českých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 5.790,- Kč (slovy: pět tisíc sedmsetdevadesát korun českých). c) Upisování akcií v prvním kole. Část ze 232 (slovy: dvěstětřicetidvou) ks akcií, a to 202 (slovy: dvěstědva) kusů akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchod. zák. Zbývajících 30 (slovy: třicet) akcií bude nab ídnuto k úpisu těmto vybraným zájemcům: 1) Michal Táborský, r.č. 780411/2778, bytem trvale Veselého 578, Lom, PSČ 435 11 - 10 akcií 2) Marek Liška, r.č. 740904/2190, bytem trvale Dejvická 3, Praha 3, PSČ 160 00 - 3 akcie 3) Tomáš Kubeš, r.č. 540221/1485, bytem trvale Roháčova 82, Praha 3, PSČ 130 00 - 2 akcie 4) Michal Pobežal, r.č. 770926/1824, bytem trvale Lomená 1395/5, Cheb, PSČ 350 02 - 1 akcie 5) David Bárta, r.č. 780307/2816, bytem trvale K loučkám 1382, Litvínov 6, PSČ 436 01 - 12 akcií 6) Ivo Janík, r.č. 670218/1310, bytem trvale Dr.E. Beneše 608, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 - 1 akcie 7) Ivan Varhaník, r.č. 660309/0208, bytem trvale Gagarinova 714, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 - 1 akcie d) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty osobně oproti písemného potvrzení. e) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku f) Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií a emisní ážio do 30 dnů po jejich upsání na účet 1071102404/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. g) Upisování akcií ve druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obchod. zák. h) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 1.9.2005 - 22.11.2005
Valná hromada společnosti konaná dne 5.4.2005 schválila snížení základního kapitálu z dosavadní výše 6,508.000,- Kč (slovy: šest milionů pětset osm tisíc korun českých) o částku 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) na částku 5,858.000 ,- Kč (slovy: pět milionů osmsetpadesát osm tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost má v majetku vlastní akcie, a to 650 (slovy: šestsetpadesát) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), které nabyla převodem od akcion áře. Částka ve výši 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) bude použita na částečnou úhradu kupní ceny za nákup uvedených vlastních akcií. Snížení základního kapitálu o částku 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) bude provedeno: a) použitím všech 650 ks vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku. Tyto vlastní akcie v listinné podobě budou zničeny v souladu s § 213 odst. 2 obch. zák. b) představenstvu se ukládá podat to 30-ti (slovy: třiceti) dnů od konání valné hromady návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.5.2005 - 22.11.2005
a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 108.000,- Kč (slovy : jednosto osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 108 (slovy : jednosto osm) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 108 kusů akcií je 823.068,- Kč (slovy: osmset dvacettři tisíc šedesátosm korun českých), tj. emisní kurs jedné akcie je 7.621,-- Kč (slovy: sedm tisíc šestsetdvacet jedna koruna česká). Emisní ážio 108 kusů akcií činí 715.068,-- Kč (slovy : sedmsetpatnáct tisícšedesátosm korun českých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 6.621,- Kč (slovy: šest tisíc šestsetdvacetjedna koruna česká). b) Upisování akcií v prvním kole. Část ze 108 (slovy: sto osmi) ks akcií, a to 50 (slovy: padesát) kusů akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle §205 zákona č. 513/1991 Sb. obch.zák. Zbývajících 58 (slovy: padesátosm) akcií bude nabídnuto k úpi su těmto zájemcům : - Ing. Eduard Míka, r.č. 561107/0773, bytem Ohrobec, Oblouková 206, PSČ 25245 - 17 akcií. - Erik Adelbert Slingerland, nar. 9.9.1956, bytem Praha 1, Hellichova 1, PSČ 110 00 - 2 akcie - Michal Roštok, r.č. 691214/0378, bytem Praha 1, Náprstkova 275/4, PSČ 110 00 - 2 akcie - Jiří Chomát, r.č. 740203/0042, bytem Černošice, Poštovní 223, PSČ 252 28 - 1 akcie - Jan Kožušník, r.č. 781126/5396, bytem Olomouc, Na Letné 451/45, PSČ 772 00 - 13 akcií - Tomáš Kovařík, r.č. 781003/0723, bytem Kladno-Kročehlavy, Benešovská 3156, PSČ 272 01 - 13 akcií - Ing. Iva Almássyová, r.č. 725501/2402, bytem Varnsdorf, Kmochova 2800, PSČ 404 47 - 4 akcie - Jiří Sloup, r.č. 700118/0340, bytem Praha 6, Žalanského 17/45, PSČ : 163 00 - 4 akcie - Radka Volková, r.č. 795917/0780, bytem Pardubice, Kosmonautů 244, PSČ 530 02 - 2 akcie c) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty osobně oproti písemnému potvrzení. d) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií a emisní ážio do 30 (slovy : třiceti) dnů po jejich upsání na účet 1051101439/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. f) Upisování akcií v druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obch. zák. g) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 18.8.2004 - 6.11.2004
Ke dni 1.8.2003 změnila společnost Internet Mall, s.r.o., IČ 26204967 svou právní formu a její obchodní firma od 1.8.2003 zní Internet Mall, a.s. 1.8.2003 - 27.3.2014

Aktuální kontaktní údaje Internet Mall, a.s.

Kapitál Internet Mall, a.s.

zakladni jmění 338 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.8.2014
zakladni jmění 288 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2014 - 12.8.2014
zakladni jmění 143 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2013 - 27.3.2014
zakladni jmění 18 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.1.2009 - 27.3.2013
zakladni jmění 19 419 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2007 - 21.1.2009
zakladni jmění 14 623 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2007 - 26.11.2007
zakladni jmění 13 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.12.2005 - 17.4.2007
zakladni jmění 13 718 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.11.2005 - 2.12.2005
zakladni jmění 5 858 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2005 - 16.11.2005
zakladni jmění 6 508 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2004 - 4.11.2005
zakladni jmění 6 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2004 - 6.11.2004
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2003 - 18.8.2004
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2003 - 1.8.2003
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.2000 - 7.4.2003

Akcie Internet Mall, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 338 975 12.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 288 975 10.7.2014 - 12.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 288 975 27.3.2014 - 10.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 143 930 27.3.2013 - 27.3.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 18 930 21.1.2009 - 27.3.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 419 26.11.2007 - 21.1.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 623 17.4.2007 - 26.11.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 950 2.12.2005 - 17.4.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 718 16.11.2005 - 2.12.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 858 4.11.2005 - 16.11.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 508 6.11.2004 - 4.11.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 400 18.8.2004 - 6.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 600 1.8.2003 - 18.8.2004

Sídlo Internet Mall, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U garáží 1611/1 , Praha 170 00 15.7.2015
Adresa Dělnická 213/12 , Praha 170 00 22.1.2007 - 15.7.2015
Adresa Sokolská 1492/21 , Praha 120 00 14.12.2002 - 22.1.2007
Adresa Na úlehli 758/10 , Praha 141 00 13.10.2000 - 14.12.2002

Předmět podnikání Internet Mall, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.12.2014
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 10.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
zprostředkování obchodu a služeb 5.9.2007 - 13.8.2009
velkoobchod 5.9.2007 - 13.8.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 5.9.2007 - 13.8.2009
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 5.9.2007 - 13.8.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 5.9.2007 - 13.8.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 5.9.2007 - 13.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.9.2007 - 13.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.9.2007 - 13.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 5.9.2007 - 13.8.2009
reklamní činnost a marketing 5.9.2007 - 13.8.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.10.2000 - 13.8.2009

vedení firmy Internet Mall, a.s.

Statutární orgán Internet Mall, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. Jednání dvou členů představenstva je vyžadováno v těchto případech: a) převod registrovaných doménových jmen a ochranných známek ve vlastnictví společnosti, b) operace s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, dlouhodobým finančním majetkem společnosti v ceně nad 500 tis. Kč, c) zadlužení společnosti ve formě bankovního či jiného úvěru nebo vytvoření jiného, byť potenciálního, dluhu s podobnými důsledky (např. avalování směnky), d) žádosti o poskytnutí bankovní garance či obdobného finančního nástroje. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 10.7.2014
Za představernstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jednání dvou členů představenstva je vyžadováno v těchto případech: a) převod registrovaných doménových jmen a ochranných známek ve vlastnictví společnosti, b) operace s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, dlouhodobým finančním majetkem společnosti v ceně nad 500 tis. Kč. c) zadlužení společnosti ve formě bankovního či jiného úvěru nebo vytvoření jiného, byť potenciálního, závazku s podobnými důsledky (např. avalování směnky), d) žádosti o poskytnutí bankovní garance či obdobného finančního nástroje. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnésti připojí člen představenstva svůj podpis. 1.8.2003 - 10.7.2014
Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé,kteří jsou oprávněni jednat,zastupovat a podepisovat jménem společnosti samostatně. 13.10.2000 - 1.8.2003
Předseda představenstva Dušan Zábrodský 10.10.2016
Vznik členství 20.7.2016
Vznik funkce 29.9.2016
Adresa: Ciolkovského 845/16 , Praha 161 00
Člen představenstva Petr Tomášek 10.10.2016
Vznik členství 29.9.2016
Adresa: Nademlejnská 1063/2 , Praha 198 00
člen představenstva Pavel Knap 9.4.2018
Vznik členství 1.4.2018
Adresa: Lucinková 584/4 , Praha 198 00
jednatel Ing. Petr Burcal 13.10.2000 - 26.2.2002
Adresa: 12 , 150 00 Praha 5 Česká republika
jednatel Ing. Ondřej Fryc 13.10.2000 - 1.8.2003
Vznik funkce 13.10.2000
Adresa: Jerevanská 727/4 , Praha 100 00
jednatel Ing. Petr Burcal 26.2.2002 - 1.8.2003
Vznik funkce 13.10.2000
Adresa: Seydlerova 2147/11 , Praha 158 00
Člen Jan Menšík 1.8.2003 - 3.11.2006
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Ctiborova 1839/8 , Chomutov 430 01
Předseda Ing. Ondřej Fryc 1.8.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 16.7.2008
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Jerevanská 727/4 , Praha 100 00
člen představenstva Marek Liška 3.11.2006 - 6.8.2008
Vznik funkce 13.7.2006
Adresa: Dejvická 209/3 , Praha 160 00
Člen Ing. Petr Burcal 1.8.2003 - 18.12.2014
Vznik funkce 1.8.2003
Adresa: Seydlerova 2147/11 , Praha 158 00
Jméno Ing. Petr Burcal 18.12.2014 - 24.2.2015
Vznik funkce 1.8.2003
Adresa: Nekázanka 881/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Marek Liška 6.8.2008 - 31.3.2016
Vznik členství 13.7.2006
Vznik funkce 18.7.2008
Adresa: Dejvická 209/3 , Praha 160 00
Jméno Ing. Petr Burcal 24.2.2015 - 10.10.2016
Zánik členství 20.7.2016
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 20.7.2016
Adresa: Nekázanka 881/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Marek Liška 31.3.2016 - 10.10.2016
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 29.9.2016
Vznik funkce 18.7.2008
Zánik funkce 29.9.2016
Adresa: Dejvická 209/3 , Praha 160 00
Člen představenstva Marek Liška 10.10.2016 - 9.4.2018
Vznik členství 29.9.2016
Zánik členství 31.3.2018
Adresa: Dejvická 209/3 , Praha 160 00

Dozorčí rada Internet Mall, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Jakub Havrlant 10.10.2016
Vznik členství 20.7.2016
Vznik funkce 20.7.2016
Adresa: Podvihovská 77 , Pustá Polom 747 69
Člen dozorčí rady Petr Mahdal 10.10.2016
Vznik členství 20.7.2016
Vznik funkce 20.7.2016
Adresa: Na Drahách 429 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen Michal Roštok 1.8.2003 - 5.9.2007
Vznik funkce 1.8.2003
Adresa: Náprstkova 275/4 , Praha 110 00
Předseda Ing. Eduard Míka 1.8.2003 - 13.8.2009
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 16.7.2009
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
Člen Erik Adelbert Slingerland 1.8.2003 - 13.8.2009
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 22.5.2009
Adresa: Hellichova 458/1 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Albert Michael Poplar 5.9.2007 - 13.8.2009
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 22.5.2009
Adresa: Náprstkova 275/4 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady INg. Ondřej Fryc 13.8.2009 - 13.8.2009
Vznik členství 22.5.2009
Vznik funkce 16.7.2009
Adresa: Jerevanská 727/4 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Michal Táborský 13.8.2009 - 23.2.2012
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Františka Veselého 578/17 , Lom 435 11
člen dozorčí rady Ing. Jitka Dvořáková 12.4.2012 - 16.9.2013
Vznik členství 13.5.2011
Zánik členství 19.6.2013
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: Evropská 1691/35 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Eduard Míka 13.8.2009 - 27.11.2013
Vznik členství 1.8.2003
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
člen dozorčí rady Milan Štěpán 16.9.2013 - 10.7.2014
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Lipová 119 , Nelahozeves 277 51
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Fryc 13.8.2009 - 21.8.2015
Vznik členství 22.5.2009
Vznik funkce 16.7.2009
Adresa: Jerevanská 727/4 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Fryc 21.8.2015 - 27.4.2016
Vznik členství 22.5.2009
Vznik funkce 16.7.2009
Adresa: Na Tribulkách 283 , Sázava 285 06
člen dozorčí rady Ing. Eduard Míka 27.11.2013 - 10.10.2016
Vznik členství 1.8.2003
Zánik členství 20.7.2016
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Fryc 27.4.2016 - 10.10.2016
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 20.7.2016
Vznik funkce 16.7.2009
Zánik funkce 20.7.2016
Adresa: Střímelická 158 , Černé Voděrady 281 63

Sbírka Listin Internet Mall, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8501/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 2.7.2014 21.8.2014 34
B 8501/SL 47 notářský zápis NZ 404/2014 Městský soud v Praze 1.8.2014 5.8.2014 13.8.2014 13
B 8501/SL 44 notářský zápis NZ 275/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 30.6.2014 14.7.2014 29
B 8501/SL 43 notářský zápis NZ 261/2014 Městský soud v Praze 18.3.2014 20.3.2014 31.3.2014 22
B 8501/SL 41 zpráva auditora Městský soud v Praze 15.3.2013 21.3.2013 27.3.2013 3
B 8501/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 23.11.2011 28.11.2011 29
B 8501/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 15.3.2011 17.3.2011 29
B 8501/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora ke dni 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 29.10.2010 29.10.2010 27
B 8501/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora -k 31.03.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 13.8.2009 18
B 8501/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.7.2008 7.1.2009 23.1.2009 30
B 8501/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2007 27.11.2007 30
B 8501/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 27.11.2007 20
B 8501/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2007 12.9.2007 30
B 8501/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2005 17.5.2006 18.5.2006 30
B 8501/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2005 17.5.2006 11.5.2006 30
B 8501/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.11.2005 17.5.2006 11.5.2006 30
B 8501/SL 17 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 5.11.2002 11.5.2006 7
B 8501/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.10.2004 1.11.2004 10.11.2004 30
B 8501/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.8.2004 18
B 8501/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 2x Městský soud v Praze 28.3.2004 16.6.2004 22.6.2004 23
B 8501/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2004 1
B 8501/SL 5 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 12.3.2003 11.4.2003 6
B 8501/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 23.8.2000 17.10.2000 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Internet Mall, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26204967
Jméno Internet Mall, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 13.10.2000
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo Internet Mall, a.s.

Živnosti a provozovny Internet Mall, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U garáží 1611/1, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1010486691
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Židovská 4841/3, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1010538985
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Lochotínská 1674 20 301 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny 1011473003
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.2.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Poděbradská 771, Jirny 250 90
Identifikační číslo provozovny 1011573288
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.8.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 1. máje 3236/103, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1003083978
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Seydlerova 2151/3, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004142463
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 10.8.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Labský Palouk 495, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1004414625
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Nové sady 591/24, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004585772
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.10.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Krčínova 1610, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1008518883
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.10.2012
Provozovna č. 10
Provozovna F.V.Veselého 2760/7, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1008986003
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 11
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009042424
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Zborovská 666/34, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009126709
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 3.9.2013
Provozovna č. 13
Provozovna J. A. Bati 5645, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009126717
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.9.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Palachovo náměstí 726/3, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1009464264
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 2.12.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1009464281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.12.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Vrchlického 961/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009932926
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 13.10.2014
Provozovna č. 17
Provozovna Sokolovská 499/43, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1010031881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.12.2014
Provozovna č. 18
Provozovna Antala Staška 2027/79, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010031872
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 19
Provozovna tř. Kosmonautů 1294/29, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010320394
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.12.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1012055078
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Václavská 237/6, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1012452336
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 22
Provozovna třída Míru 112, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012452395
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 23
Provozovna náměstí 5. května 888/9, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1012452352
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 24
Provozovna Novohradská 736/36, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1012452344
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 25
Provozovna Korytná 1538/4, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1012452409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 26
Provozovna Dělnická 643/40, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1012452379
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 27
Provozovna Modřanská 394/102, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1012452361
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.11.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Koterovská 2039/114, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1012682820
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 29
Provozovna 5. května 1109/63, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012682803
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.3.2019
Provozovna č. 30
Provozovna 1. máje 535/50, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1012682846
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 31
Provozovna Myslbekova 429/9, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012682838
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 32
Provozovna Na poříčí 1068/23, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012682811
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.3.2019
Provozovna č. 33
Provozovna Kolbenova 931/40, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1012682790
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.3.2019
Provozovna č. 34
Provozovna Vrchlického 961/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1012757421
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 30.4.2019
Provozovna č. 35
Provozovna Bieblova 38/2, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1012757412
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 2.5.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 771, Jirny 250 90
Identifikační číslo provozovny 1011573288
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2015

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.2014

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2011
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Internet Mall, a.s.

Člen statutárního orgánu Dušan Zábrodský
Člen statutárního orgánu Petr Tomášek
Člen statutárního orgánu Pavel Knap

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Internet Mall, a.s.

IČO: 26204967
Firma: Internet Mall, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.10.2000

Sídlo Internet Mall, a.s.

Sídlo: U garáží 1611/1, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image