Firma INOX Technology a.s. IČO 28683510


INOX Technology a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

INOX Technology a.s. (28683510) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Letní 4933/20, Jablonec nad Nisou 468 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2008 a je stále aktivní. INOX Technology a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o INOX Technology a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INOX Technology a.s. na Justice.cz
Detailní informace o INOX Technology a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro INOX Technology a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INOX Technology a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 2690
IČO (identifikační číslo osoby) 28683510
Jméno INOX Technology a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.12.2008
Všechny akcie společnosti jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 649 48 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským so udem v Praze, spisová značka B 3608 a je k nim zřízen zákaz zcizení a zatížení spočívající v tom, že akcionáři akcie společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nepřevedou ani se nezavážou př evést ani jinak nezcizí akcie, ani nezatíží či se nezavážou zatížit akcie. Na společnost INOX technology s.r.o. (po změně obchodní firmy INOX Technology a.s.), se sídlem Letní 4933/20, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 286 83 510, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 26 750, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti SKINOX Investments s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 061 52 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 277120. 27.3.2018
K podílu společnosti SKINOX Investments s.r.o., IČO: 061 52 171 (Zástavce), na společnosti INOX technology s.r.o., IČO: 286 83 510, ve výši 100 %, byl na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené dne 22. června 2017 mezi společností Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242 (Banka), jako zástavním věřitelem, a Zástavcem, jako zástavcem (Zástavní smlouva), zřízen zákaz zcizení a zatížení bez souhlasu Banky (Zákaz). Zákaz trvá po dobu existence zástavního práva na zá kladě Zástavní smlouvy ve prospěch Banky. 18.7.2017 - 27.3.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 16.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.4.2014 - 8.12.2016

Aktuální kontaktní údaje INOX Technology a.s.

Kapitál INOX Technology a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2018 - 27.3.2018
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2008 - 26.3.2018

Sídlo INOX Technology a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Letní 4933/20 , Jablonec nad Nisou 468 01 8.12.2016
Adresa Letní 4933/20 , Jablonec nad Nisou 468 01 8.12.2008 - 8.12.2016

Předmět podnikání INOX Technology a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 1.1.2013
zámečnictví, nástrojářství 1.1.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.12.2008

vedení firmy INOX Technology a.s.

Statutární orgán INOX Technology a.s.

Platnost údajů od - do
Za Společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o člena představenstva A nebo člena představenstva B, s výjimkou následujících záležitostí, u kterých je vyžadováno vždy společné jednání (a podpis) alespoň 3 (tří) členů představenstva, z nichž alespoň jeden musí být člen představenstva B: a)nákup, prodej a leasing majetku Společnosti s hodnotou nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), vyjma nabývání automobilů do vlastnictví nebo užívání Společnosti; b)uzavírání smluv s poradci společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb; c)jakákoli právní jednání s hodnotou plnění přesahující výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), (včetně nabývání automobilů do vlastnictví nebo užívání Společnosti), s výjimkou jednání podle písm. (a) tohoto článku; d)uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu; e)transakce realizované mezi Společností a Propojenými osobami Společnosti a/nebo akcionářů Společnosti; f)uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, vydání dluhopisů a vystavení směnky vlastní nebo přijetí směnky cizí; g)uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy s hodnotou plnění nad 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v příslušném účetním období; h)zajištění dluhu třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění dluhů třetích osob; i)stanovování podmínek, způsobu výpočtu a výše odměn zaměstnanců a členů orgánů Společnosti; j)marketingové výdaje s hodnotou nad 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v příslušném účetním období; k)jmenování vedoucích zaměstnanců společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele, apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny; l)změna v předmětu podnikání Společnosti; m)dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví; n)dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí; o)nabývání a pozbývání majetkové účasti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách; p)jakékoli organizační změny ve Společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce; q)nabývání a pozbývání nemovitostí a věcných práv k nemovitostem. 27.3.2018
Za společnost jednají vždy 2 (dva) jednatelé společně, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o jednatele A nebo jednatele B, s výjimkou následujících záležitostí, u kterých je vyžadováno vždy společné jednání (a podpis) alespoň 3 (tří) jednatelů, z nichž alespoň jeden bude jednatel B: (a) nákup, prodej a leasing majetku společnosti s hodnotou nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) (vyjma nabývání automobilů do vlastnictví nebo užívání společnosti); (b) uzavírání smluv s poradci společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb; (c) jakákoli právní jednání s hodnotou plnění přesahující výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) (včetně nabývání automobilů do vlastnictví nebo užívání společnosti), s výjimkou jednání podle písm. (a) tohoto článku; (d) uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu; (e) transakce realizované mezi společností na straně jedné a osobami ve smyslu příslušných ustanovení ZOK ovládajícími společnost, osobami ovládanými společností a/nebo osobami ovládanými osobami ovládajícími společnost na straně druhé (propojené osoby ); (f) uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, vydání dluhopisů a vystavení směnky vlastní nebo přijetí směnky cizí; (g) uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy s hodnotou plnění nad 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v příslušném účetním období; (h) zajištění dluhu třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění dluhů třetích osob; (i) stanovování podmínek, způsobu výpočtu a výše odměn zaměstnanců a členů orgánů společnosti; (j) marketingové výdaje s hodnotou nad 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v příslušném účetním období; (k) jmenování vedoucích zaměstnanců společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele, apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny; (l) změna v předmětu podnikání společnosti; (m) dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví; (n) dispozice s provozovnou nebo závodem společnosti nebo jeho částí; (o) nabývání a pozbývání majetkové účasti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách; (p) jakékoli organizační změny v společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce; (q) nabývání a pozbývání nemovitostí a věcných práv k nemovitostem. 18.9.2017 - 27.3.2018
Každý jednatel je oprávněn jednat za společnosti ve všech věcech samostatně, kromě právních jednání, jejichž hodnota předmětu plnění je vyšší jak 200.000,--Kč, kdy jednají a podepisují vždy všichni tři jednatelé společně. 16.4.2014 - 18.9.2017
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně kromě úkonů, jejichž hodnota předmětu plnění je vyšší jak 200.000,-- Kč, kdy jednají a podepisují vždy všichni tři jednatel é společně. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. 1.1.2013 - 16.4.2014
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně kromě úkonů, jejichž hodnota předmětu plnění je vyšší jak 200.000,-- Kč, kdy jednají a podepisují vždy oba jednatelé společ ně. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. 4.3.2009 - 1.1.2013
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. 8.12.2008 - 4.3.2009
Člen představenstva A Miloslav Nýdrle 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Bousova 3497/11 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva A Lukáš Šilhán 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Vodní 2228/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva A Ing. David Hušek 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Zemědělská 159/1 , Jablonec nad Nisou 466 05
Člen představenstva B Ing. Jaroslav Sopuch 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Jílovišťská 703 , Praha 155 31
Předseda představenstva a člen představenstva B Ľubomír Červeňák 12.4.2018
Vznik členství 27.3.2018
Vznik funkce 27.3.2018
Adresa: Horšovská 1209 25, 155 00 Praha Česká republika
Jednatel Ing. Vítězslav Pejsar 4.3.2009 - 1.1.2013
Vznik funkce 27.2.2009
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Vaňurova 814/12 , Liberec 460 07
jednatel Radek Pfohl 1.1.2013 - 7.4.2015
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: Malá Janovská 4308/5 , Jablonec nad Nisou 466 05
Jednatel Miloslav Nýdrle 8.12.2008 - 1.8.2015
Vznik funkce 8.12.2008
Adresa: Bousova 3497/11 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Lukáš Šilhán 1.1.2013 - 8.12.2016
Vznik funkce 1.1.2013
Adresa: Vodní 2228/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Ing. David Hušek 7.4.2015 - 18.9.2017
Vznik funkce 2.4.2015
Zánik funkce 22.8.2017
Adresa: Zemědělská 159/1 , Jablonec nad Nisou 466 05
Jednatel Miloslav Nýdrle 1.8.2015 - 18.9.2017
Vznik funkce 8.12.2008
Zánik funkce 22.8.2017
Adresa: Bousova 3497/11 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Lukáš Šilhán 8.12.2016 - 18.9.2017
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 22.8.2017
Adresa: Vodní 2228/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Ľubomír Červeňák 18.9.2017 - 11.11.2017
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Bašteckého 2545/10 , Praha 155 00
jednatel Miloslav Nýdrle 18.9.2017 - 27.3.2018
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Bousova 3497/11 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Lukáš Šilhán 18.9.2017 - 27.3.2018
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Vodní 2228/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
jednatel Ing. David Hušek 18.9.2017 - 27.3.2018
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Zemědělská 159/1 , Jablonec nad Nisou 466 05
jednatel Ing. Jaroslav Sopuch 18.9.2017 - 27.3.2018
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Jílovišťská 703 , Praha 155 31
jednatel Ľubomír Červeňák 11.11.2017 - 27.3.2018
Vznik členství 22.8.2017
Adresa: Horšovská 1209 25, 155 00 Praha Česká republika
Člen představenstva B Ľubomír Červeňák 27.3.2018 - 12.4.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Horšovská 1209 25, 155 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada INOX Technology a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Michal Bakajsa 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Karfíkova 926 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Šarközi 27.3.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: V Luzích 1604/20 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda dozorčí rady Marián Fabian 12.4.2018
Vznik členství 27.3.2018
Vznik funkce 27.3.2018
Adresa: Vrchárska 12 , 971 01 Prievidza Slovenská republika
Člen dozorčí rady Marián Fabian 27.3.2018 - 12.4.2018
Vznik členství 27.3.2018
Adresa: Vrchárska 12 , 971 01 Prievidza Slovenská republika

Sbírka Listin INOX Technology a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 26750/SL 20 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2015 3.12.2015 8.12.2015 6
C 26750/SL 18 notářský zápis [NZ 91/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2015 7.4.2015 9.4.2015 17
C 26750/SL 17 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2014 10.12.2014 16.12.2014 7
C 26750/SL 16 notářský zápis NZ 62/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2014 17.4.2014 17.4.2014 7
C 26750/SL 15 notářský zápis NZ 61/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2014 17.4.2014 17.4.2014 13
C 26750/SL 14 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2013 6.11.2013 11.11.2013 6
C 26750/SL 13 notářský zápis NZ 182/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2012 19.12.2012 20.12.2012 8
C 26750/SL 12 notářský zápis NZ181/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2012 19.12.2012 20.12.2012 14
C 26750/SL 11 zakladatelské dokumenty spol.smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2012 19.12.2012 20.12.2012 5
C 26750/SL 10 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2012 25.6.2012 10.7.2012 6
C 26750/SL 9 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2011 4.7.2011 7.7.2011 6
C 26750/SL 8 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2010 4.7.2011 7.7.2011 6
C 26750/SL 7 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2009 4.7.2011 7.7.2011 6
C 26750/SL 6 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 3
C 26750/SL 5 podpisové vzory čestné prohl.Ing.V.Pejsar Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 1
C 26750/SL 4 zakladatelské dokumenty Spol.smlouva úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 5
C 26750/SL 3 notářský zápis NZ 47/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 6
C 26750/SL 2 podpisové vzory čestné prohlá.M.Nýdrle Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2008 8.12.2008 9.12.2008 1
C 26750/SL 1 notářský zápis NZ 269/2008 zakladat.listina Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2008 8.12.2008 9.12.2008 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INOX Technology a.s.

IČO (identifikační číslo) 28683510
Jméno INOX Technology a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Jablonec nad Nisou
Vznik první živnosti: 8.12.2008
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo INOX Technology a.s.

Živnosti a provozovny INOX Technology a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Letní 4933/20, Jablonec nad Nisou 468 01
Identifikační číslo provozovny 1001812131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 10.6.2009

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Letní 4933/20, Jablonec nad Nisou 468 01
Identifikační číslo provozovny 1001812131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2012

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Letní 4933/20, Jablonec nad Nisou 468 01
Identifikační číslo provozovny 1001812131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Jana Švermy 1339, Smržovka 468 51
Identifikační číslo provozovny 1009984331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014

Statutární orgán INOX Technology a.s.

Člen statutárního orgánu Ľubomír Červeňák
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Sopuch
Člen statutárního orgánu Lukáš Šilhán
Člen statutárního orgánu Ing. David Hušek
Člen statutárního orgánu Miloslav Nýdrle

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INOX technology s.r.o.

IČO: 28683510
Firma: INOX technology s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.12.2008

Sídlo INOX technology s.r.o.

Sídlo: Letní 4933/20, Jablonec nad Nisou 468 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image