Firma innogy Česká republika a.s. IČO 24275051


innogy Česká republika a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

innogy Česká republika a.s. (24275051) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Limuzská 3135/12, Praha 108 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2012 a je stále aktivní. innogy Česká republika a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o innogy Česká republika a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o innogy Česká republika a.s. na Justice.cz
Detailní informace o innogy Česká republika a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro innogy Česká republika a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje innogy Česká republika a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18556
IČO (identifikační číslo osoby) 24275051
Jméno innogy Česká republika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.9.2012
Společnost innogy Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 10098, IČO: 242 75 051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18556, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zan ikající společností innogy Business Services CZ, s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 272 60 291, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108314. Na nástupnickou společnost innogy Česká re publika a.s. přešlo jmění zanikající společnosti innogy Business Services CZ, s.r.o.; nástupnická společnost innogy Česká republika a.s. vstoupila do právního postavení společnosti innogy Business Services CZ, s.r.o., jakožto zanikající společnosti. 1.10.2017
RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 47.094.432.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíce korun českých) o částku 1.766.814.000,- Kč (jedna milia rda sedm set šedesát šest milionů osm set čtrnáct tisíc korun českých) na částku 48.861.246.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm miliard osm set šedesát jedna milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s- Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové ko mory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen Určený zájemce); - Určený zájemce - jediný akcionář - upíše akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností s úředně ověřenými podpisy; - Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 30 (třicet) dnů od přijetí tohoto usnesení. - Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněžitého vkladu: Určený zájemce za celý emisní kurz upsaných akcií vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 100 % podíl Určeného zájemce na společnosti RWE Energie, s.r.o., se síd lem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, Identifikační číslo: 499 03 209, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220583. - Částka ocenění nepeněžitého vkladu cena nepeněžitého vkladu je určena na základě znaleckého posudku číslo 2014/907/59, vyhotoveného dne 13.8.2014 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, I Č: 25109197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, závod a finanční majetek, je 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.766.814 (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc osm set čtrnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie, s celkovým emis ním kurzem upisovaných akcií 17.668.140.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliard šest set šedesát osm milionů sto čtyřicet tisíc korun českých); - Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio v souladu s § 249 zákona o obchodních korporacích; - Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti na adrese Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98; - Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 (deset) pracovních dnů od upsání akcií. 6.10.2014
Společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051 se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209 a jeho přechodu na nástupnickou společnost. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13 .3.2014. 1.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 8.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.4.2014 - 18.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 8.4.2014 - 18.11.2014
RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 22.002.000.000 Kč (dvacet dvě miliardy dva miliony korun českých) o částku 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva t isíc korun českých) na částku 47.094.432.000 Kč (čtyřicet sedm miliard devadesát čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 25.092.432.000 Kč (dvacet pět miliard devadesát dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové kom ory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) st anov Společnosti není vyžadována; - Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce: Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie, to je 25 092 432 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (tisíc korun českých), emitovaných společností RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, IČ: 24310573, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18283, předs tavovaných hromadnou listinou (akcií) číslo 1, nahrazující kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 25 092 432, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých) a představující podíl 65,04 % na základním kapitálu společnosti RWE Grid Holding, a.s. - Hodnota nepeněžitého vkladu - výše jeho ocenění, určeného znaleckým posudkem číslo 2013/772/43 vyhotoveným dne 2.5.2013 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ: 130 00, IČ: 25109197, zápis v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, j e 26.558.468.000 Kč (dvacet šest miliard pět set padesát osm milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.092.432 (dvacet pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku; - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu je Sídlo Společnosti; - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. 22.5.2013 - 31.5.2013
RWE Gas International N.V., jako jediný akcionář společnosti RWE Česká republika a.s. činí v působnosti valné hromady společnosti RWE Česká republika a.s. toto rozhodnutí: ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Česká republika a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), na částku 22.002.000.000,- Kč (dvacet dvě miliard y dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s - Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 2 písm. c) st anov Společnosti není vyžadována; - Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce: Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je peněžitá pohledávka společnosti RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolkov á republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Essenu pod HRB 14525 (dále jen „RWE AG“). Jedná se o pohledávku skládající se z jistiny a úroků na základě: Úvěrové smlouvy, uzavřené dne 1.11.2012 mezi společností RWE Gas International N.V., jako „Půjčovatelem“ a společností RWE AG, jako „Vypůjčitelem“, (dále jen „Úvěrová smlouva“), na základě které má k 28.11.2012 (dvacátému osmému listopadu roku dva tisíce dvanáct) společnost RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE AG pohledávku na vrácení jistiny a výplatu úroků ve výši jistiny 22.000.000.000,-Kč (dvacet dvě miliardy korun českých) a úroků ve výši podle Úvěrové smlouvy. - Hodnota nepeněžitého vkladu - výše jeho ocenění, určeného na základě znaleckého posudku č. 2012/709/129 vypracovaného dne 21.11.2012 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Strážní 1420/13, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oce ňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 22.000.000.000,- Kč (dvacet dvě miliardy korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22.000.000 (dvacet dva milionů) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, se v tomto případě rovná hodnotě nepeněžitého vkladu; - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti; - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. 30.11.2012 - 10.12.2012

Aktuální kontaktní údaje innogy Česká republika a.s.

Kapitál innogy Česká republika a.s.

zakladni jmění 48 861 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.2014
zakladni jmění 47 094 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2013 - 6.10.2014
zakladni jmění 22 002 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2012 - 31.5.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.9.2012 - 10.12.2012

Akcie innogy Česká republika a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 48 861 246 6.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 47 094 432 31.5.2013 - 6.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 22 002 000 10.12.2012 - 31.5.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 25.9.2012 - 10.12.2012

Sídlo innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Limuzská 3135/12 , Praha 108 00 14.2.2018
Adresa Limuzská 3135/12 , Praha 108 00 25.9.2012 - 14.2.2018

Předmět podnikání innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.11.2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.11.2017
Poskytování služeb elektronických komunikací 3.11.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.5.2013
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.5.2013
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.5.2013

Předmět činnosti innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.9.2012

vedení firmy innogy Česká republika a.s.

Statutární orgán innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 11.9.2019
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 8.11.2016 - 11.9.2019
Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 8.4.2014 - 8.11.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. 30.11.2012 - 8.4.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Je-li představenstvo jednočlenné, jedná předseda představenstva samostatně. 25.9.2012 - 30.11.2012
místopředseda představenstva Thomas Merker 8.11.2016
Vznik členství 1.11.2016
Vznik funkce 2.11.2016
Adresa: 28. října 2001/35 , Jablonec nad Nisou 466 01
Předseda představenstva Martin Friedrich Herrmann 26.10.2018
Vznik členství 21.10.2018
Vznik funkce 21.10.2018
Adresa: Pod rozvodnou 242 , Praha 149 00
předseda představenstva JUDr. Ivan Cestr 25.9.2012 - 30.11.2012
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 18.10.2012
Vznik funkce 25.9.2012
Zánik funkce 18.10.2012
Adresa: Nad Panskou zahradou 553 , Horoměřice 252 62
předseda představenstva Martin Friedrich Herrmann 30.11.2012 - 20.11.2015
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 19.10.2015
Vznik funkce 24.10.2012
Zánik funkce 19.10.2015
Adresa: Pod rozvodnou 242 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Axel Gerhardy 30.11.2012 - 20.11.2015
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 19.10.2015
Vznik funkce 24.10.2012
Zánik funkce 19.10.2015
Adresa: Willi Geldmacher Strasse 144 , 448 79 Bochum Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Tomáš Varcop 30.11.2012 - 20.11.2015
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 19.10.2015
Adresa: Riegrova 812 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Axel Gerhardy 20.11.2015 - 8.11.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 20.10.2015
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Willi Geldmacher Strasse 144 , 448 79 Bochum Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Tomáš Varcop 20.11.2015 - 8.11.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Riegrova 812 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Martin Friedrich Herrmann 20.11.2015 - 26.10.2018
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 20.10.2018
Vznik funkce 20.10.2015
Zánik funkce 20.10.2018
Adresa: Pod rozvodnou 242 , Praha 149 00

Dozorčí rada innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Dr. Mariatheresia Elisabeth Thiell 23.5.2016
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 10.5.2016
Adresa: Weberstraße 32 A , 593 68 Werne Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Filip Thon 15.1.2018
Vznik členství 30.11.2017
Vznik funkce 30.11.2017
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Lenka Šimarová 26.10.2018
Vznik členství 26.9.2018
Adresa: Bellova 377/23 , Brno 623 00
člen dozorčí rady PhDr. Patrik Bauer 25.9.2012 - 7.2.2013
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 29.11.2012
Adresa: Jiřího Macháčka 1892 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Thomas Jan Hejcman 7.2.2013 - 5.8.2013
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Adresa: Schlossstrasse 5 , 832 78 Traunstein Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Gabriele Hass 5.8.2013 - 5.8.2013
Vznik členství 5.6.2013
Adresa: Hektorstrasse 14 , 451 31 Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady František Čech 25.9.2012 - 21.10.2013
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 25.9.2013
Adresa: U kříže 612/5 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Mgr. Přemysl Dub 25.9.2012 - 21.10.2013
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 25.9.2013
Adresa: Bartoškova 1368/4 , Praha 140 00
člen dozorčí rady František Kolátor 21.10.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 25.9.2013
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Zahradní 1171/25 , Hlučín 748 01
člen dozorčí rady Patrik Bauer 7.2.2013 - 3.9.2014
Vznik členství 29.11.2012
Adresa: Jiřího Macháčka 1892 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Dr. Gabriele Haas 5.8.2013 - 18.11.2014
Vznik členství 5.6.2013
Zánik členství 31.10.2014
Adresa: Hektorstrasse 14 , 451 31 Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Patrik Bauer 3.9.2014 - 18.11.2014
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 31.10.2014
Adresa: 78 , Vráto 370 01
předseda dozorčí rady Filip Thon 7.2.2013 - 11.12.2014
Vznik členství 29.11.2012
Vznik funkce 19.12.2012
Adresa: Záhřebská 558/6 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Karl Kraus 7.2.2013 - 23.5.2016
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Kapellenstrasse 28 , 509 97 Köln Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Ing. Filip Thon Ph.D. 11.12.2014 - 15.1.2018
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 29.11.2017
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 29.11.2017
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Lenka Šimarová 21.10.2013 - 26.10.2018
Vznik členství 25.9.2013
Zánik členství 25.9.2018
Adresa: Bellova 377/23 , Brno 623 00

Prokura innogy Česká republika a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Josef Benda 8.11.2016
Adresa: Na Hrádku 101 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno Jiří Krtička 8.11.2016
Adresa: Vřesová 682/4 , Praha 181 00
Jméno Martin Chalupský 8.11.2016
Adresa: Jezevčí 779 , Praha 149 00
Jméno Erika Vorlová 23.3.2017
Adresa: U Náměstí 713 , Dolní Břežany 252 41
Jméno Erika Vorlová 8.11.2016 - 23.3.2017
Adresa: 217 , Klínec 252 10
Jméno Kai Richter 8.11.2016 - 2.6.2017
Adresa: Königsbrücker Strasse 59a , 1099 Drážďany Spolková republika Německo
Jméno František Čech 8.11.2016 - 2.6.2017
Adresa: U kříže 612/5 , Praha 158 00

Sbírka Listin innogy Česká republika a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18556/SL 35 ostatní zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.10.2015 22.10.2015 26.11.2015 2
B 18556/SL 34 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.9.2015 22.10.2015 26.11.2015 2
B 18556/SL 33 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 22.6.2015 120
B 18556/SL 32 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 22.6.2015 277
B 18556/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2014 29.12.2014 6.1.2015 20
B 18556/SL 30 notářský zápis NZ 394/2014 Městský soud v Praze 31.10.2014 3.11.2014 20.11.2014 30
B 18556/SL 29 notářský zápis NZ 334/2014 Městský soud v Praze 10.9.2014 19.9.2014 9.10.2014 37
B 18556/SL 28 posudek znalce Městský soud v Praze 13.8.2014 19.9.2014 9.10.2014 37
B 18556/SL 27 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 21.7.2014 26.8.2014 269
B 18556/SL 26 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.7.2014 26.8.2014 98
B 18556/SL 25 ostatní projednání rezignace člena dozorčí rady Městský soud v Praze 22.5.2014 10.6.2014 23.7.2014 2
B 18556/SL 24 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 10.6.2014 23.7.2014 98
B 18556/SL 23 notářský zápis  NZ 82/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.4.2014 28.4.2014 23.5.2014 79
B 18556/SL 22 notářský zápis  NZ 81/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.4.2014 28.4.2014 23.5.2014 81
B 18556/SL 21 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.4.2014 23.5.2014 22
B 18556/SL 20 notářský zápis NZ 54/2014 Městský soud v Praze 21.3.2014 1.4.2014 14.4.2014 47
B 18556/SL 19 ostatní  projekt rozdělení Městský soud v Praze 13.3.2014 13.3.2014 17.3.2014 45
B 18556/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2013 3.7.2013 15.7.2013 19
B 18556/SL 17 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora -konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 19.6.2013 238
B 18556/SL 15 ostatní smlouva o převodu zisku Městský soud v Praze 15.4.2013 16.5.2013 20.5.2013 3
B 18556/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2012 13.5.2013 16.5.2013 18
B 18556/SL 13 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 13.5.2013 16.5.2013 5
B 18556/SL 12 účetní závěrka k 31.12.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 13.5.2013 16.5.2013 16
B 18556/SL 11 posudek znalce č. 2012/681/101 Městský soud v Praze 10.10.2012 13.5.2013 16.5.2013 41
B 18556/SL 10 notářský zápis NZ 181/2012 Městský soud v Praze 29.11.2012 6.2.2013 7.2.2013 27
B 18556/SL 9 posudek znalce č. 2012/709/129 Městský soud v Praze 21.11.2012 5.12.2012 11.12.2012 27
B 18556/SL 8 ostatní dílčí zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 24.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 2
B 18556/SL 7 ostatní dílčí zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 24.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 2
B 18556/SL 6 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 17.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 2
B 18556/SL 5 ostatní rezignace Městský soud v Praze 16.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 1
B 18556/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 18
B 18556/SL 3 notářský zápis NZ 151/2012 Městský soud v Praze 16.10.2012 3.12.2012 4.12.2012 33
B 18556/SL 2 notářský zápis NZ 179/2012 Městský soud v Praze 28.11.2012 28.11.2012 3.12.2012 35
B 18556/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 133/2012 Městský soud v Praze 7.9.2012 19.10.2012 1.10.2012 44

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje innogy Česká republika a.s.

IČO (identifikační číslo) 24275051
Jméno innogy Česká republika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 19.11.2012
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 6

Sídlo innogy Česká republika a.s.

Živnosti a provozovny innogy Česká republika a.s.

Živnost č. 1 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Limuzská 3135/12, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1008569674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013

Živnost č. 2 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Limuzská 3135/12, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1008569674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1011873613
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Edvarda Beneše 2439/70, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011873621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská třída 702/17, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011873605
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Plynární 2748/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1011873630
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011873656
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Edvarda Beneše 2438/72, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011873664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Hrušovská 2678/20, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1011873699
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Prosecká 855/68, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011873648
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 9
Provozovna Palkovická 1432, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1011873711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 10
Provozovna Janská 698/12, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1011873702
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna Klíšská 977/77, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1011873672
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 12
Provozovna Ostravská 63 733 01 Karviná
Identifikační číslo provozovny 1011873681
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 13
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Limuzská 3135/12, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1008569674
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.1.2013

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.5.2014

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1011873613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Plynární 2748/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1011873630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Prosecká 855/68, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011873648
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011873656
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Limuzská 3135/12, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1008569674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Pražská třída 702/17, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011873605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Limuzská 3135/12, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1008569674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Plynárenská 499/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008569682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2017

Statutární orgán innogy Česká republika a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Zbyněk Solecký
Člen statutárního orgánu JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LL.
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Varcop

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje innogy Česká republika a.s.

IČO: 24275051
Firma: innogy Česká republika a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25.9.2012

Sídlo innogy Česká republika a.s.

Sídlo: Limuzská 3135/12 NEOAD, Praha 10 100 98

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
tracking image