Firma INFRAINVEST a.s. IČO 28074122


INFRAINVEST a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

INFRAINVEST a.s. (28074122) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vrbenská 2044/6, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2007 a je stále aktivní. INFRAINVEST a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o INFRAINVEST a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INFRAINVEST a.s. na Justice.cz
Detailní informace o INFRAINVEST a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro INFRAINVEST a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INFRAINVEST a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1656
IČO (identifikační číslo osoby) 28074122
Jméno INFRAINVEST a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.12.2007
Valná hromada společnosti INFRAINVEST a.s. rozhodla dne 11.12.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých), na novou výši základního kapitálu ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáctmilionůosmsettisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklad y. Připouští se upisování akcií pod částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), avšak minimální částka zvýšení základního kapitálu musí činit 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých). Tedy, nebude-li ve lhůtách pro vykonání p řednostního práva v prvním a druhém kole stanovených pro upsání akcií tímto usnesením upsáno všech 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií a bude-li upsáno alespoň 400 (čtyřista) akcií, bude základní kapitál Společnosti zvýšen právě jen v rozsahu upsaných akcií . Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ve výši 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionů osmsettisíc korun českých) se nepřipouští. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií je nejméně 400 (slovy čtyřista) akcií a nejvýše 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Konečný počet nových akcií je dán počtem skut ečně upsaných akcií při splnění podmínky upsání minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené v tomto usnesení. Upisované akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Všechny nové akcie mohou být upsány výhradně s využitím přednostního práva akcionáři společnosti. Pokud bude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, upisování uplynutím lhůty stanovené tímt o usnesením pro vykonání přednostního práva v druhém kole končí a základní kapitál se zvýší v rozsahu takto upsaných akcií. Pokud nebude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, toto usnesení se zrušuje a vkladová po vinnost zaniká. Akcionáři společnosti mohou v prvním kole uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 17. 12. 2018 (včetně) do 15. 1.2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v prvním upisovacím kole jiný akcionář, a to ve lhůtě pro vykonání přednostního práva stanovené pro druhé kolo tímto usnesením (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostní ho práva v druhém kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 21. 1. 2019 (včetně) do 5. 2. 2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) je možno upsat v prvním kole 5,4 nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Jmenovitá hodnota každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Celkem může být přednostně upsáno až 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převo ditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov Společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů vše ch akcionářů. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5ti (slovy pěti) pracovních dnů od provedení úpisu a kcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 218077836/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka České Budějovice. Akcie nebudou upsány dohodou akcionářů ani nebudou nabídnuty určenému zájemci. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. Představenstvo společnosti zašle akcionářům postupem dle 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně zveřejní informace zde citované pro výkon přednostního práva do 17.12.2018. Akcie budou upsány zápisem do listiny upisovatelů. Zápis bude obsahovat druh, počet, jmenovitou hodnotu upsaných akcií a jejich formu, dále emisní kurz, jméno, bydliště upisovatele a podpis. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost spl atit část emisního kursu ve výši 0,- Kč. Nepřipouští se započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 15.12.2018 - 29.1.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 9.7.2014 - 18.7.2017

Aktuální kontaktní údaje INFRAINVEST a.s.

Kapitál INFRAINVEST a.s.

zakladni jmění 12 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.1.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2008 - 29.1.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 40%
Platnost od - do 4.8.2008 - 9.12.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 4.12.2007 - 4.8.2008

Akcie INFRAINVEST a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 640 29.1.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 25.6.2010 - 29.1.2019
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 4.12.2007 - 25.6.2010

Sídlo INFRAINVEST a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vrbenská 2044/6 , České Budějovice 370 01 15.9.2016
Adresa Vrbenská 2044/6 , České Budějovice 370 01 4.12.2007 - 15.9.2016

Předmět podnikání INFRAINVEST a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
realitní činnost 4.12.2007 - 21.1.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.12.2007 - 9.7.2014

vedení firmy INFRAINVEST a.s.

Statutární orgán INFRAINVEST a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 19.2.2018
Společnost zastupují a za ni podepisují oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí oba členové představenstva zastupující společně společnost svůj podpis. 28.6.2017 - 19.2.2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 9.7.2014 - 28.6.2017
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 25.6.2010 - 9.7.2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 4.12.2007 - 25.6.2010
předseda představenstva Zdeněk Čáp 19.2.2018
Vznik členství 9.2.2018
Vznik funkce 9.2.2018
Adresa: Lesní 2017/15 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Zdeněk Kašparů 4.12.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 4.12.2007
Vznik funkce 4.12.2007
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Na Vyhlídce 297 , 370 08 Staré Hodějovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kašparů 25.6.2010 - 10.10.2013
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 297 , 370 08 Staré Hodějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 25.6.2010 - 25.5.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Kijevská 60/27 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Jiří Koller 25.6.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: 87 , 373 71 Jivno Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kašparů 10.10.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 237 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 25.5.2014 - 9.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Kijevská 60/27 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kašparů 9.7.2014 - 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 237 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Jiří Heřman 28.6.2017 - 18.7.2017
Vznik členství 7.6.2017
Zánik členství 23.6.2017
Adresa: E. Pittera 275/11 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Gerhard Herbert Zechmann 18.7.2017 - 1.9.2017
Vznik členství 23.6.2017
Zánik členství 28.7.2017
Adresa: Frauenberg 87 , 8904 Ardning Rakouská republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kašparů 15.9.2016 - 15.2.2018
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 2.2.2018
Vznik funkce 16.6.2014
Zánik funkce 2.2.2018
Adresa: Na Vyhlídce 237 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Jiří Heřman 1.9.2017 - 19.2.2018
Vznik členství 28.7.2017
Zánik členství 15.2.2018
Adresa: E. Pittera 275/11 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Mgr. Karolína Kratochvílová 15.2.2018 - 19.2.2018
Vznik členství 2.2.2018
Zánik členství 9.2.2018
Adresa: Mládeže 1786/21 , Praha 169 00

Dozorčí rada INFRAINVEST a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Kijevská 60/27 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vaclík 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: Vrbová 1681/4 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Jiří Heřman 25.1.2019
Vznik členství 3.1.2019
Adresa: E. Pittera 275/11 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 4.12.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 4.12.2007
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Kijevská 60/27 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady RNDr. Karel Karas CSc. 4.12.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 4.12.2007
Vznik funkce 4.12.2007
Adresa: Na Břehu 350 , Katovice 387 11
člen dozorčí rady Jiří Koller 4.12.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 4.12.2007
Adresa: Prokopa Holého 311/10 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady RNDr. Karel Karas CSc. 25.6.2010 - 25.5.2014
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Břehu 350 , Katovice 387 11
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vaclík 25.6.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Vrbová 1681/4 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Jana Kollerová 25.6.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: 87 , Jivno 373 71
předseda dozorčí rady RNDr. Karel Karas CSc. 25.5.2014 - 9.7.2014
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Břehu 350 , Katovice 387 11
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 9.7.2014 - 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Kijevská 60/27 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vaclík 9.7.2014 - 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: Vrbová 1681/4 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Jiří Koller 9.7.2014 - 15.9.2016
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: 87 , Jivno 373 71
člen dozorčí rady Jiří Koller 15.9.2016 - 19.2.2018
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 9.2.2018
Adresa: 87 , Jivno 373 71
člen dozorčí rady Ing. Štěpánka Heřmanová 19.2.2018 - 25.1.2019
Vznik členství 9.2.2018
Zánik členství 3.1.2019
Adresa: 84 , Jivno 373 71

Sbírka Listin INFRAINVEST a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1656/SL 15 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2015 21.12.2015 3
B 1656/SL 14 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2014 2.1.2015 4
B 1656/SL 13 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2014 18.6.2014 24.7.2014 2
B 1656/SL 12 notářský zápis 366/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2014 18.6.2014 24.7.2014 12
B 1656/SL 11 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2013 16.12.2013 4
B 1656/SL 10 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2012 2.1.2013 3
B 1656/SL 9 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2011 6
B 1656/SL 8 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2010 6
B 1656/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 28.6.2010 6
B 1656/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 28.6.2010 7
B 1656/SL 5 ostatní - Zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 28.6.2010 2
B 1656/SL 4 notářský zápis 232/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 28.6.2010 6
B 1656/SL 3 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2009 6
B 1656/SL 2 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2007 11.12.2007 4
B 1656/SL 1 notářský zápis 584/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2007 11.12.2007 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INFRAINVEST a.s.

IČO (identifikační číslo) 28074122
Jméno INFRAINVEST a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 4.12.2007
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo INFRAINVEST a.s.

Živnosti a provozovny INFRAINVEST a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.12.2007

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INFRAINVEST a.s.

Člen statutárního orgánu Zdeněk Čáp

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INFRAINVEST a.s.

IČO: 28074122
Firma: INFRAINVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.12.2007

Sídlo INFRAINVEST a.s.

Sídlo: Vrbenská 2044/6, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Podobné firmy

tracking image