Firma INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24207543


INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (24207543) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novolíšeňská 2678/18, Brno 628 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2012 a je stále aktivní. INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6691
IČO (identifikační číslo osoby) 24207543
Jméno INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.1.2012
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 20.8.2015
Na společnost INFOND , uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako na společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti Ka belová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., se sídlem na adrese Polní 683, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 602 77 891, a to podle Projektu rozdělení společnosti Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. formou od štěpení sloučením se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 23.02.2015, schváleného rozhodnutím jediného společníka rozdělované společnosti ze dne 22.4.2015 a rozhodnutím valné hromady nástupnické společnosti ze dne 22.4.2015. 21.5.2015
Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 2678/18, 628 00, IČ: 242 07 543, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako na společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti Inf oNet a.s., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 18, čp. 2678, PSČ 628 00, IČ: 607 19 150, a to podle Projektu rozdělení společnosti InfoNet a.s. formou odštěpení sloučením se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., ze dne 17.12.2014, schvále ného rozhodnutím jediného akcionáře rozdělované společnosti ze dne 22.4.2015 a rozhodnutím valné hromady nástupnické společností ze dne 22.4.2015. 12.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 12.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 12.5.2015
Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešla část jmění společnosti InfoTel, spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00, IČ: 469 81 071, která byla rozdělena formou odštěpení se sloučením části jmění vymezeného v pr ojektu rozdělení se společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. 17.12.2012
Na společnost INFOND, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, jako na společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti OFFICE-ŠUMAVSKÁ s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 87, PSČ 110 00, IČ: 288 97 161. 7.12.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2012 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu : a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to bez veřejné nabídk y na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Předpokládaný výnos emise akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání aktiv pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a posílení její p ozice v obchodních vztazích, a to v souladu s dlouhodobým cílem společnosti, kterým je stabilní zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investování zejména do nemovitostí. K tomuto účelu budou peněžní prostředky získané při zvýšení základního ka pitálu společností také použity. d) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). K převodu těchto akci í bude nezbytný předchozí souhlas představenstva společnosti. e) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s. před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostníh o práva na úpis nových akcií, které se upisují peněžitým vkladem, a to v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií upisovaných peněžitým vkladem. f) Všech celkem 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - panu Ing. Pavlu Košťálovi, dat. nar. 5.5.1965, bytem Brno, Koniklecová 6, PSČ 634 00, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované peněžitým vkladem bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). g) Předem určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit tři týdny ode dne dor učení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne podání n ávrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počát ku běhu lhůty pro úpis akcií. Akcie mohou být upsány již před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozh odnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. h) Emisní kurs všech 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemc e pana Ing. Pavla Košťála, dat. nar. 5.5.1965, bytem Brno, Koniklecová 6, PSČ 634 00, bude splacen tak, že upisovatel splatí emisní kurs v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s. vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 5170842 / 0800. Upisovatel je povinen ve lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, splatit na uvedený účet nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit vždy nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 17.7.2012 - 14.8.2012

Aktuální kontaktní údaje INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Kapitál INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2015
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2012 - 20.8.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.1.2012 - 14.8.2012

Akcie INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 1 000 10.12.2015
Akcie kusové na jméno 0 Kč 100 20.8.2015 - 20.8.2015
Akcie kusové na jméno 0 Kč 100 20.8.2015 - 10.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 12.5.2015 - 20.8.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 14.8.2012 - 12.5.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 17.1.2012 - 14.8.2012

Sídlo INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novolíšeňská 2678/18 , Brno 628 00 14.7.2015
Adresa Novolíšeňská 2678/18 , Brno 628 00 17.7.2012 - 14.7.2015
Adresa Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 17.1.2012 - 17.7.2012

Předmět podnikání INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 31.7.2015
Činnost samosprávného investičního fondu dle povolení České národní banky 9.7.2014 - 31.7.2015
kolektivní investování 17.1.2012 - 9.7.2014

vedení firmy INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární orgán INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel. 31.3.2016
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. 20.8.2015 - 31.3.2016
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, či více pověřených zmocněnců. 12.5.2015 - 20.8.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje pouze předseda představenstva. 17.7.2012 - 12.5.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 17.1.2012 - 17.7.2012
statutární ředitel Ing. Pavel Košťál 31.3.2016
Vznik funkce 9.3.2016
Adresa: Koniklecová 453/6 , Brno 634 00
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 17.1.2012
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ondřej Horák 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Uzbecká 558/10 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Pavel Scholz 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Pavel Košťál 17.7.2012 - 12.5.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 23.4.2015
Vznik funkce 25.6.2012
Zánik funkce 23.4.2015
Adresa: Koniklecová 453/6 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Jana Majnušová 17.7.2012 - 12.5.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Bezručova 1288 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Ing. Libor Cenek 17.7.2012 - 12.5.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 18.2.2015
Adresa: Velkopavlovická 4073/9 , Brno 628 00

Dozorčí rada INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Vít Vařeka 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 17.1.2012
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jana Krejčová 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Hrudičkova 2102/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Zuzana Jarolímová 17.1.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Topolová 153 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Veronika Košťálová 17.7.2012 - 14.7.2015
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Jitka Košťálová 17.7.2012 - 14.7.2015
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00
předseda dozorčí rady Martin Košťál 17.7.2012 - 14.7.2015
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 25.6.2012
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Veronika Košťálová 14.7.2015 - 20.8.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 19.8.2015
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Jitka Košťálová 14.7.2015 - 20.8.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 19.8.2015
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00
předseda dozorčí rady Martin Košťál 14.7.2015 - 20.8.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 19.8.2015
Vznik funkce 25.6.2012
Zánik funkce 19.8.2015
Adresa: Klobouček 713/61 , Brno 641 00

Sbírka Listin INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6691/SL 26 notářský zápis [NZ 1535/2015] Krajský soud v Brně 9.12.2015 10.12.2015 13
B 6691/SL 25 notářský zápis [NZ 965/2015] Krajský soud v Brně 19.8.2015 20.8.2015 30
B 6691/SL 24 notářský zápis [NZ 494/15] rozhod. VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.4.2015 7.7.2015 5.8.2015 34
B 6691/SL 23 výroční zpráva [2014] k 31.8.2014 Krajský soud v Brně 21.4.2015 2.7.2015 15.7.2015 43
B 6691/SL 22 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] k 31.8.2014 Krajský soud v Brně 21.4.2015 1.7.2015 8.7.2015 43
B 6691/SL 21 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 01.09.2014 Krajský soud v Brně 23.2.2015 12.5.2015 26.5.2015 21
B 6691/SL 20 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 31.08.2014 Krajský soud v Brně 20.2.2015 12.5.2015 26.5.2015 13
B 6691/SL 19 notářský zápis [NZ 495/2015] projekt rozdělení Krajský soud v Brně 22.4.2015 12.5.2015 26.5.2015 16
B 6691/SL 17 ostatní projekt rozdělení Krajský soud v Brně 17.12.2014 17.12.2014 18.12.2014 11
B 6691/SL 16 notářský zápis stanovy, NZ 256/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 9.7.2014 17.9.2014 27
B 6691/SL 15 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 10.7.2014 31.7.2014 42
B 6691/SL 14 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.4.2014 5.6.2014 5.6.2014 42
B 6691/SL 13 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 2.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 42
B 6691/SL 11 notářský zápis projekt rozdělení, NZ 1230/2012 Krajský soud v Brně 19.11.2012 10.12.2012 19.12.2012 24
B 6691/SL 9 notářský zápis rozh.VH,projekt fúze.NZ 1229/2012 Krajský soud v Brně 19.11.2012 4.12.2012 10.12.2012 16
B 6691/SL 10 notářský zápis rozh.mim.VH,projekt fúze,NZ 1231/2012 Krajský soud v Brně 19.11.2012 4.12.2012 10.12.2012 37
B 6691/SL 8 ostatní projekt vnitrostátní fúze sloučením Krajský soud v Brně 8.10.2012 8.10.2012 10.10.2012 9
B 6691/SL 7 ostatní projekt rozdělení Krajský soud v Brně 8.10.2012 8.10.2012 10.10.2012 17
B 17841/SL 6 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Brně 25.6.2012 28.6.2012 1.8.2012 2
B 17841/SL 5 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 21.6.2012 28.6.2012 1.8.2012 2
B 17841/SL 4 notářský zápis nz 713/2012 Krajský soud v Brně 26.6.2012 28.6.2012 1.8.2012 14
B 17841/SL 3 notářský zápis nz 222/2012 Krajský soud v Brně 21.6.2012 28.6.2012 1.8.2012 4
B 17841/SL 2 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 6.1.2012 9.2.2012 1
B 17841/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 416/2011 Krajský soud v Brně 14.7.2011 9.2.2012 31

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24207543
Firma: INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Líšeň
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 17.1.2012

Sídlo INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Brno 628 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image