Firma IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. IČO 24756075


IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. (24756075) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dědinská 893/29, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2010 a je stále aktivní. IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16605
IČO (identifikační číslo osoby) 24756075
Jméno IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.11.2010
Jediný akcionář rozhodl dne 26.1.2018 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s., se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 247 56 075 (dále téže jen jako Společnost) takto: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 80.903.639,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set tři tisíce šest set třicet devět korun českých), tj. z částky ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na část ku ve výši 83.003.639,- Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři tisíce šest set třicet devět korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 1 (slovy: jeden) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 80.903.639,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set tři tisíce šest set třicet devět korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nová akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno a jediný akcionář Společnosti tak upisuje v rámci výkonu svého přednostního práva. (iv) Nová akcie bude upsána jediným akcionářem, tj. obchodní společností BM Partners a.s., se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 281 61 548 (dále jen Jediný akcionář). Nová akcie bude upsána na základě smlouvy o úpisu akc ií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporac ích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nová akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nová akcie bude upsána v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15 a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o úpisu Nové akcie musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Nové akcie je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitá lu Společnosti spolu s upozorněním pro Jediného akcionáře, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nové akcie s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nové akcie dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nové akcie Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nové akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Je diného akcionáře, a že k uzavření Smlouvy o upsání Nové akcie může dojít též zmocněncem jednajícím za Jediného akcionáře a Společnost. (vii) Emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem. (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výší: 1.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 28.1.2016 ve výši 2.195.389,04 PLN (slovy: dva miliony jedno sto devadesát pět tisíc tři sta osmdesát devět polských zlotých čtyři polské groše), tedy 13.444.563,- Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce pět set šedesát tři koruny české) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 6,124/1 (Kč/PLN) (Pohledávka Akcionáře 1); 2.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 1.7.2015 ve výši 507.760,27 EUR (slovy: pět set sedm tisíc sedm set šedesát euro dvacet sedm centů), tedy 12.945.349,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc tři sta čtyřicet devět ko run českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 2); 3.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 26.11.2015 ve výši 277.089,04 EUR (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc osmdesát devět euro čtyři centy), tedy 7.064.386,- Kč (slovy: sedm milionů šedesát čtyři tisíce tři sta osmdesát šest korun český ch) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 3); 4.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 17.12.2015 ve výši 486.410,96 EUR (slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc čtyři sta deset euro devadesát šest centů), tedy 12.401.048,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta jeden tisíc čtyřicet osm koru n českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 4); 5.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 8.1.2016 ve výši 523.671,23 EUR (slovy: pět set dvacet tři tisíce šest set sedmdesát jedno euro dvacet tři centy), tedy 13.350.999,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta padesát tisíc devět set devadesá t devět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 5); 6.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.2.2016 ve výši 428.465,75 EUR (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát pět euro sedmdesát pět centů), tedy 10.923.735,- Kč (slovy: deset milionů devět set dvacet tři tisíce sedm set třic et pět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 6); a 7.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 29.8.2016 ve výši 422.575,34 EUR (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíce pět set sedmdesát pět euro třicet čtyři centy), tedy 10.773.559,- Kč (slovy: deset milionů sedm set sedmdesát tři tisíce pět set pa desát devět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 7, Pohledávka Akcionáře 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dále společně jako Pohledávky Akcionáře); b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie doručit Jedinému akcionáři Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Jediný akcionář je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Pohledávky Akcionáře budou započteny pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu Nové akcie; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nové akcie upsané Jediným akcionářem a zároveň v tomto rozsahu dojde k zániku Pohledávek Akcionáře. 3.3.2018 - 23.4.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 10.1.2014

Aktuální kontaktní údaje IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Kapitál IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

zakladni jmění 83 003 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.3.2018
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2010 - 3.3.2018

Akcie IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 80 903 600 Kč 1 3.3.2018
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 050 23.12.2013
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 1 050 10.11.2010 - 23.12.2013

Sídlo IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dědinská 893/29 , Praha 161 00 8.7.2016
Adresa Dopravní 500/9 , Praha 104 00 27.10.2011 - 8.7.2016
Adresa Rejskova 948/5 , Praha 120 00 10.11.2010 - 27.10.2011

Předmět podnikání IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.11.2010

vedení firmy IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Statutární orgán IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 27.10.2011
Za představenstvo jednají a podepisují jménem společnosti vždy alespoň dva členové ředstavenstva. 10.11.2010 - 27.10.2011
člen představenstva Szczepan Janowicz 13.3.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: Pellicova 631/7 , Brno 602 00
předseda představenstva Jaromýr Malý 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Vznik funkce 10.11.2010
Zánik funkce 12.10.2011
Adresa: Sudoměřská 1897/1 , Praha 130 00
člen představenstva Petr Bouma 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: Senohrabská 2944/8 , Praha 141 00
člen představenstva Mgr. Jana Párová Langerová 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: U státní dráhy 248/4 , Praha 160 00
člen představenstva Maciej Jan Lebiedziński 27.10.2011 - 14.4.2014
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 26.3.2014
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: Polská republika
Olsztyn, Złota 10/17, 10-698
člen představenstva Jarosław Eugeniusz Zieliński 14.4.2014 - 19.3.2016
Vznik členství 26.3.2014
Vznik funkce 26.3.2014
Adresa: ul. Drukarzy 8/1 , Warszawa Polská republika
člen představenstva Jaroslaw Eugeniusz Zieliński 19.3.2016 - 1.12.2016
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 26.3.2014
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: Nad Závěrkou 489/16 , Praha 169 00
člen představenstva Kinga Jakubiak 1.12.2016 - 1.8.2017
Vznik členství 14.11.2016
Zánik členství 2.6.2017
Adresa: Chrobrego 2/23 , Ostróda Polská republika
člen představenstva Ewelina Racka 1.8.2017 - 13.3.2019
Vznik členství 2.6.2017
Zánik členství 12.12.2018
Adresa: Pauzeńska 14a , Ostróda Polská republika

Dozorčí rada IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Marta Lesak 9.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: ul. Jasnorzewskiej M. 9/42 , Warszawa Polská republika
Jméno Hana Pačinková 9.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: ul. Pozaryskiego 47 , Warszawa Polská republika
Jméno Petr Pačinek 9.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: ul. Pozaryskiego 47 , Warszawa Polská republika
předseda dozorčí rady Markéta Malá 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Vznik funkce 10.11.2010
Zánik funkce 12.10.2011
Adresa: Růžová 358 , Kouřim 281 61
předseda dozorčí rady Hana Malá 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: Růžová 358 , Kouřim 281 61
člen dozorčí rady Monika Halusková 10.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: Brodského 1663/2 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Musílek 27.10.2011 - 9.1.2013
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 19.11.2012
Vznik funkce 13.10.2011
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: 17 , Víska 583 01
člen dozorčí rady Pavel Růžička 27.10.2011 - 9.1.2013
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 19.11.2012
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: 7 , Vinaře 286 01
člen dozorčí rady Mariana Petríková 27.10.2011 - 9.1.2013
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 19.11.2012
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: Žitenická 1278 , Čáslav 286 01

Sbírka Listin IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16605/SL 27 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 13.1.2016 26.1.2016 4
B 16605/SL 26 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.12.2015 14.1.2016 22
B 16605/SL 25 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 17.12.2015 14.1.2016 2
B 16605/SL 24 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.12.2015 14.1.2016 4
B 16605/SL 23 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 20.11.2014 4
B 16605/SL 22 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 20.11.2014 4
B 16605/SL 21 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 20.11.2014 20
B 16605/SL 20 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 20.11.2014 2
B 16605/SL 19 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 5.8.2014 2.10.2014 6
B 16605/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.3.2014 4.4.2014 17.4.2014 2
B 16605/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 167/2013 Městský soud v Praze 11.12.2013 6.1.2014 3.2.2014 20
B 16605/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 167/2013 Městský soud v Praze 11.12.2013 13.12.2013 2.1.2014 20
B 16605/SL 15 účetní závěrka [2012]  vzz Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 11.6.2013 2
B 16605/SL 14 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 11.6.2013 4
B 16605/SL 13 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 11.6.2013 5
B 16605/SL 12 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře, čj+aj Městský soud v Praze 18.11.2012 15.1.2013 25.1.2013 2
B 16605/SL 11 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.12.2012 18.12.2012 11
B 16605/SL 9 notářský zápis NZ 289/2012 Městský soud v Praze 11.6.2012 13.11.2012 15.11.2012 4
B 16605/SL 10 notářský zápis NZ 184/2012 Městský soud v Praze 20.4.2012 13.11.2012 15.11.2012 4
B 16605/SL 8 notářský zápis NZ 180/2012 Městský soud v Praze 18.4.2012 18.4.2012 26.4.2012 3
B 16605/SL 7 notářský zápis NZ 563/2011 Městský soud v Praze 12.10.2011 18.11.2011 4
B 16605/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2011 18.11.2011 3
B 16605/SL 5 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.5.2011 16.5.2011 6
B 16605/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.10.2010 22.10.2010 11.11.2010 1
B 16605/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.10.2010 22.10.2010 11.11.2010 2
B 16605/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.10.2010 22.10.2010 11.11.2010 2
B 16605/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ131/2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 22.10.2010 11.11.2010 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24756075
Jméno IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 10.11.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Živnosti a provozovny IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.2010

Statutární orgán IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Člen statutárního orgánu Ewelina Racka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

IČO: 24756075
Firma: IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 10.11.2010

Sídlo IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Sídlo: Dědinská 893/29, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti holdingových společností
tracking image