Firma IMOB a.s. IČO 60197901


IMOB a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

IMOB a.s. (60197901) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Thámova 181/20, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 1994 a je stále aktivní. IMOB a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o IMOB a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IMOB a.s. na Justice.cz
Detailní informace o IMOB a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro IMOB a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IMOB a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2651
IČO (identifikační číslo osoby) 60197901
Jméno IMOB a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.7.1994
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti IMOB a.s. z částky 220.000.000,- Kč na částku 2.200.000,- Kč, tedy v rozsahu částky 217.800.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všec h akcií společnosti z částky 1.000,- Kč na částku 10,- Kč, tedy o částku 990,- Kč u jedné každé akcie společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je nadměrná kapitalizace (přebytek vlastních zdrojů) společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům společnosti, přičemž její splatnost se stanovuje k 30. kalendářnímu dni následujícímu po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.8.2003
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionůkorunčeských) s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku až do výše 3 mld. Kč (slovy: třimiliardykorunčeských). Základní jmění bude zvýšeno vydáním nových veřejně obchodovatelných akcií v počtu 80.000 ks až 3.000.000ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na jednu akcii. Bude se jednat o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurz dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. Upisovatel se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování plnou mocí zmocnitele s úředně ověřenými podpisy, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku v originále nebo ověřené kopii ne starším 2 měsíců. Při úpisu upisovatel dále upisovacímu místu sdělí číslo majetkového účtu upisovatele u Střediska cenných papírů, na který mají být upsané akcie připsány, identifikační údaje upisovatele a identifikační údaje bankovního účtu upisovatele při placení převodem z účtu. I. kolo: Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Přednostní právo bude možno vykonat v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet 16. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.300 hod. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.00,-Kč může akcionář upsat jednu novou akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostího práva je první den uvedené lhůty, tedy 16.den následující po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním Věstníku. Úpisu se zúčastní osoby, jež budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo prokážou, že řádně nabyly samostatně převoditelné přednostní právo na úpis akcií. II. kolo: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, v lhůtě 15 dnů, která počne běžet 31. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 15.30 hodin. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě (tedy 1.000,- Kč). Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit na účet emitenta u IPB a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, č.účtu 108998642/5100. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu do 10 dnů ode dne upsání akcií a zbývajících 70% emisního kurzu do 3 měsíců ode dne upsání akcií. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne valná hromada společnosti. Prospekt emitenta bude k nahlédnutí veřejnosti k dispozici v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, počínaje dnem následujícím po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.30 hod. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků za účelem nákupu nemovitostí do majetku společnosti s cílem vytvořit fond nemovitostí, dále rozšíření počtu akcionářů, a to včetně právnických osob, které mohou nabývat pouze veřejně obchodovatelné akcie a zvýšení likvidity na veřejných trzích. 15.6.2000 - 7.1.2002

Kapitál IMOB a.s.

zakladni jmění 2 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2003
zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1995 - 26.11.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1994 - 28.4.1995

Akcie IMOB a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 220 000 26.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 220 000 6.3.1997 - 26.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 176 000 28.4.1995 - 6.3.1997
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 44 000 28.4.1995 - 6.3.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 800 21.7.1994 - 28.4.1995
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 200 21.7.1994 - 28.4.1995

Sídlo IMOB a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Thámova 181/20 , Praha 186 00 18.12.2015
Adresa Thámova 181/20 , Praha 186 00 1.12.2011 - 18.12.2015
Adresa Janovského 438/2 , Praha 170 00 7.2.2006 - 1.12.2011
Adresa Rybná 682/14 , Praha 110 00 15.6.2000 - 7.2.2006
Adresa Opletalova 960/33 , Praha 110 00 21.7.1994 - 15.6.2000

Předmět podnikání IMOB a.s.

Platnost údajů od - do
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 13.5.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.5.2002
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb s pronájmem spojených 15.11.2000
provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla 15.11.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.11.2000
činnost realitní kanceláře 21.7.1994

vedení firmy IMOB a.s.

Statutární orgán IMOB a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat navenek vždy jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména jediný člen předsta venstva. 23.7.2014
Za společnost jednají navenek jménem společnosti 2 členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka, připojí své podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva. 15.6.2000 - 23.7.2014
Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představen- stva nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti při- pojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 21.7.1994 - 15.6.2000
člen představenstva Mgr.Bc. David Rais 18.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Adresa: Thámova 116/30 , Praha 186 00
Člen představenstva Ing Michal Kuděj 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: Přemyslovská 848/2 , Praha 130 00
Člen představenstva Judr Josef Rambousek 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: Blahoslavova 233/6 , Praha 130 00
Člen představenstva Doc.Ing. Richard Drechsler CSc. 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: Sázavská 749/22 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Jan Chalupa 6.3.1997 - 4.5.1998
Adresa: U Havlíčkových sadů 422/1 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Michal Kuděj 6.3.1997 - 4.5.1998
Adresa: Přemyslovská 848/2 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Pavel Alexa 6.3.1997 - 4.5.1998
Adresa: Pod Šachtami 302 , Příbram 261 01
předseda Ing. Pavel Alexa 4.5.1998 - 19.5.2000
Adresa: Pod Šachtami 302 , Příbram 261 01
člen ing. Pavel Neduchal 4.5.1998 - 19.5.2000
Adresa: Hekrova 809/12 , Praha 149 00
člen MUDr. Arnošt Novák 4.5.1998 - 19.5.2000
Adresa: Pplk. Sochora 981/17 , Praha 170 00
člen ing. Jiří Orlický 19.5.2000 - 15.11.2000
Adresa: V Aleji 989/37 , Rudná 252 19
předseda Ing. Lubomír Štamposký 19.5.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen Mgr. Gabriela Schönová 19.5.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 4.12.2000
Adresa: Mánesova 1653/85 , Praha 120 00
člen Ing. Jaroslav Trneček CSc. 15.11.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 4.12.2000
Adresa: Fragnerova 2391/25 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Lubomír Štamposký 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Josef Hrycyszyn 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: Chudenická 1065/7 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Josef Hrycyszyn 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: Chudenická 1065/7 , Praha 102 00
člen představenstva Igor Mandík 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: 420 , Bánov 687 54
místopředseda představenstva Igor Mandík 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: 420 , Bánov 687 54
místopředseda představenstva Mgr. Jan Matějíček 7.1.2002 - 13.5.2002
Vznik funkce 27.7.2001
Adresa: 176 , Býchory 280 02
předseda představenstva Ing. Igor Mandík 7.1.2002 - 2.2.2004
Vznik funkce 27.7.2001
Zánik funkce 6.11.2003
Adresa: 420 , Bánov 687 54
člen představenstva Ing. Otto Bureš 7.1.2002 - 2.2.2004
Vznik funkce 27.7.2001
Zánik funkce 13.11.2003
Adresa: Antonína Barcala 3 , České Budějovice Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Jan Matějíček 13.5.2002 - 2.2.2004
Vznik funkce 27.7.2001
Zánik funkce 13.11.2003
Adresa: 176 , Býchory 280 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Hořejší 2.2.2004 - 14.7.2005
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 5.5.2005
Vznik funkce 17.12.2003
Zánik funkce 5.5.2005
Adresa: Slavňovice 12 , 391 61 Stádlec Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Šik 2.2.2004 - 21.12.2005
Vznik členství 10.12.2003
Zánik členství 6.9.2005
Adresa: Chrlické nám. 1 , 643 00 Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Šik 21.12.2005 - 12.6.2006
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Chrlické náměstí 65/1 , Brno 643 00
předseda představenstva Ing. Bogdan Kaszper MBA 14.7.2005 - 13.9.2006
Vznik členství 5.5.2005
Zánik členství 20.7.2006
Vznik funkce 12.5.2005
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Lidická 793 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Jan Attl PhD. 23.8.2006 - 13.9.2006
Vznik členství 8.6.2006
Adresa: 106 , Kly 277 41
člen představenstva JUDr. Antonín Hájek 2.2.2004 - 26.3.2007
Vznik členství 14.11.2003
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Nevanova 1078/25 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Jan Attl PhD. 13.9.2006 - 26.2.2008
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 28.1.2008
Vznik funkce 20.7.2006
Zánik funkce 28.1.2008
Adresa: 106 , Kly 277 41
člen představenstva Ing. Bogdan Kaszper MBA 13.9.2006 - 7.7.2008
Vznik členství 5.5.2005
Zánik členství 26.3.2008
Adresa: Lidická 793 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. František Hamáček 26.2.2008 - 7.7.2008
Vznik členství 29.1.2008
Adresa: Trojmezní 2364/54 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr. Milan Houžvička 26.3.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 28.8.2008
Adresa: Vysočanská 570/45 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. František Hamáček 7.7.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 29.1.2008
Zánik členství 2.2.2011
Vznik funkce 16.4.2008
Zánik funkce 2.2.2011
Adresa: Trojmezní 2364/54 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr. Pavla Urbánková 7.7.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 26.3.2008
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Mansfeldova 790/7 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová 11.9.2008 - 2.1.2012
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 28.8.2011
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. František Hamáček 28.6.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 2.2.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Vzdálená 329/15 , Praha 182 00
člen představenstva JUDr. Pavla Urbánková 28.6.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Mansfeldova 790/7 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová 2.1.2012 - 23.7.2014
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. František Hamáček 23.7.2014 - 18.12.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Vzdálená 329/15 , Praha 182 00

Dozorčí rada IMOB a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Trsek 16.7.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: Všehrdova 561/4 , Praha 118 00
Člen Ing Michal Procházka 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: Tusarova 877/56 , Praha 170 00
Člen Ing. Jan Chalupa 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: U Havlíčkových sadů 422/1 , Praha 120 00
Člen Ing. František Och 21.7.1994 - 6.3.1997
Adresa: Kubišova 919/19 , Praha 182 00
Člen Ing. Jana Dlouhá 6.3.1997 - 4.5.1998
Adresa: Františkova 909/13 , Praha 198 00
Člen Lucie Tenzerová 6.3.1997 - 4.5.1998
Adresa: Choceradská 3038/28 , Praha 141 00
Člen ing. Jitka Sedloňová 4.5.1998 - 18.1.1999
Adresa: Jažlovická 1320/28 , Praha 149 00
Člen Helena Marková 6.3.1997 - 19.5.2000
Adresa: Glowackého 545/9 , Praha 181 00
Člen ing. Miloš Fiala CSc. 4.5.1998 - 19.5.2000
Adresa: Vaňkova 342/12 , Praha 198 00
předseda Ing. Alexandr Chyba 19.5.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 24.11.2000
Adresa: U Pergamenky 9 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Člen Ing. Jaroslava Pohlová 19.5.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 24.11.2000
Adresa: Xaveriova 2735/11 , Praha 150 00
člen Martina Svobodová 19.5.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 24.11.2000
Adresa: Máchova 1057 , Hořice 508 01
člen dozorčí rady Ing. František Drvoštěp 3.10.2001 - 7.1.2002
Vznik funkce 24.11.2000
Zánik funkce 1.5.2001
Adresa: Benešova 966 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Karel Muchna 3.10.2001 - 13.5.2002
Vznik funkce 24.11.2000
Zánik funkce 22.10.2001
Adresa: K Pyramidce 278/2 , Praha 190 15
předseda dozorčí rady Ján Lučan 3.10.2001 - 2.2.2004
Vznik funkce 24.12.2000
Zánik funkce 2.10.2003
Adresa: 79 , Čistá 569 56
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Doležal 7.1.2002 - 2.2.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 2.10.2003
Adresa: 79 , Čistá 569 56
místopřdseda dozorčí rady Ing. Marek Rehberger 13.5.2002 - 2.2.2004
Vznik funkce 22.10.2001
Zánik funkce 2.10.2003
Adresa: Smetanova 2357/24 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Ing. Libor Svoboda 2.2.2004 - 31.3.2005
Vznik členství 2.10.2003
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Malešická 1861/13 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 2.2.2004 - 30.8.2006
Vznik členství 2.10.2003
Zánik členství 11.5.2006
Vznik funkce 16.10.2003
Zánik funkce 11.5.2006
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jurán MBA 2.2.2004 - 30.8.2006
Vznik členství 2.10.2003
Zánik členství 11.5.2006
Adresa: Hybešova 1328/4 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Hampl MSc.,Ph.D. 31.3.2005 - 30.8.2006
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 11.5.2006
Adresa: Hvězdova 1568/25 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kroupa 30.8.2006 - 26.3.2007
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 11.1.2007
Adresa: Lipecká 370/2 , Praha 108 00
předseda dozorčí rady Mgr. Emil Fischer 30.8.2006 - 26.2.2008
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 20.12.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: V podhájí 625/7 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Václavek 30.8.2006 - 26.2.2008
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: Odlehlá 141/11 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Mgr. Andrzej Martynek 26.3.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 6.2.2007
Zánik členství 21.3.2008
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Zdeněk Čáp Ph.D. 26.2.2008 - 7.7.2008
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 21.3.2008
Vznik funkce 7.1.2008
Zánik funkce 21.3.2008
Adresa: Vlasákova 2763/5 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D. 26.2.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Karla Kamenického 827 , Průhonice 252 43
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 7.7.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 21.3.2008
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 26.3.2008
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Šrejma 7.7.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 21.3.2008
Zánik členství 4.8.2010
Adresa: Farní 48/4 , Zábřeh 789 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 28.6.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D. 28.6.2011 - 31.7.2013
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: A. Kašpara 90/1 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 28.6.2013 - 23.7.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D. 31.7.2013 - 23.7.2014
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Novosadský dvůr 773/8 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 23.7.2014 - 23.6.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 6.5.2015
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Trsek 23.6.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 6.5.2015
Adresa: Všehrdova 561/4 , Praha 118 00

Prokura IMOB a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ľubica Podolská 20.9.2018
Adresa: Nemocniční 662/7 , Praha 190 00

Sbírka Listin IMOB a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2651/SL 67 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 30.11.2015 10.12.2015 23.12.2015 1
B 2651/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.7.2015 23.7.2015 24
B 2651/SL 65 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 6.5.2015 29.6.2015 9.7.2015 1
B 2651/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.7.2014 10.11.2014 24
B 2651/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1031/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 3.7.2014 10.11.2014 16
B 2651/SL 62 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.7.2013 18.7.2013 24
B 2651/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 10.8.2012 26
B 2651/SL 60 ostatní -zápis z DR/ volba předstv. Městský soud v Praze 14.9.2011 24.1.2012 1
B 2651/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2011 1.12.2011 11
B 2651/SL 58 notářský zápis NZ 317/2011 Městský soud v Praze 17.10.2011 1.12.2011 8
B 2651/SL 57 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 10.6.2011 1.8.2011 2
B 2651/SL 56 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 27.4.2011 1.8.2011 1
B 2651/SL 55 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 2.2.2011 1.8.2011 1
B 2651/SL 54 ostatní záp.z mimořád.zasedání předs. Městský soud v Praze 2.2.2011 1.8.2011 2
B 2651/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.7.2011 25
B 2651/SL 52 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.7.2010 7.7.2010 4
B 2651/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.7.2010 7.7.2010 15
B 2651/SL 47 zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 17.6.2009 17.7.2009 20.7.2009 5
B 2651/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2008 17.7.2009 20.7.2009 15
B 2651/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 4
B 2651/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 22
B 2651/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 5.10.2007 4
B 2651/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 5.10.2007 22
B 2651/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.2.2007 8.6.2007 1
B 2651/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.2.2007 8.6.2007 1
B 2651/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 8.2.2007 8.6.2007 6
B 2651/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích+př Městský soud v Praze 31.12.2005 24.1.2007 29.1.2007 39
B 2651/SL 37 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 11.5.2006 21.9.2006 0
B 2651/SL 36 ostatní -rozh.jed.akcionáře při VH Městský soud v Praze 18.5.2006 21.9.2006 0
B 2651/SL 35 ostatní -rozh.jed.akcion. při VH Městský soud v Praze 16.6.2006 21.9.2006 0
B 2651/SL 34 ostatní -zápis DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 8.6.2006 21.9.2006 0
B 2651/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.7.2006 21.9.2006 0
B 2651/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 10.5.2006 11.5.2006 30
B 2651/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.2006 15.3.2006 0
B 2651/SL 30 notářský zápis -NZ50/06 Městský soud v Praze 26.1.2006 15.3.2006 0
B 2651/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.6.2005 15.8.2005 0
B 2651/SL 28 ostatní -odstoupení/ing.Hořejší/ Městský soud v Praze 28.4.2005 15.8.2005 0
B 2651/SL 27 ostatní -zápis ze zasedání DR+předst. Městský soud v Praze 5.5.2005 15.8.2005 0
B 2651/SL 26 ostatní -zápis 17.zased.představenstva Městský soud v Praze 12.5.2005 15.8.2005 0
B 2651/SL 25 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 24.2.2005 31.3.2005 0
B 2651/SL 24 ostatní -zápis DR/volba předst./ Městský soud v Praze 10.12.2003 3.2.2004 0
B 2651/SL 23 notářský zápis -NZ628/03 Městský soud v Praze 13.11.2003 3.2.2004 0
B 2651/SL 22 ostatní -odstoupení /Ing. Mandík/ Městský soud v Praze 6.11.2003 3.2.2004 0
B 2651/SL 21 ostatní -zápis ze zasedání DR+předst. Městský soud v Praze 6.11.2003 3.2.2004 0
B 2651/SL 20 ostatní -zápis o mimořádné VH-př.1-14 Městský soud v Praze 2.10.2003 3.2.2004 0
B 2651/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0
B 2651/SL 18 notářský zápis -NZ385/03 Městský soud v Praze 30.6.2003 27.11.2003 0
B 2651/SL 17 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.10.2003 11.11.2003 0
B 2651/SL 16 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.10.2003 11.11.2003 0
B 2651/SL 14 výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.10.2003 11.11.2003 0
B 2651/SL 13 notářský zápis NZ385/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 12.9.2003 0
B 2651/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 149/2002+VH,DR/předst./+PV Městský soud v Praze 7.3.2002 18.10.2002 0
B 2651/SL 12 notářský zápis NZ 450/2000 Městský soud v Praze 11.10.2000 18.10.2002 0
B 2651/SL 11 notářský zápis NZ 783/2000 Městský soud v Praze 24.11.2000 18.10.2002 0
B 2651/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 8/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 18.10.2002 0
B 2651/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 19.9.2002 2.10.2002 0
B 2651/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
B 2651/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.11.2001 0
B 2651/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 314/200 Městský soud v Praze 22.5.2000 3.10.2001 0
B 2651/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 314/2000 Městský soud v Praze 22.5.2000 27.7.2000 0
B 2651/SL 1 notářský zápis NZ 851/96+atanovy -dodatek Městský soud v Praze 27.11.1996 29.10.1997 0
B 2651/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 12.8.1997 3.9.1997 0
B 2651/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IMOB a.s.

IČO (identifikační číslo) 60197901
Jméno IMOB a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 21.7.1994
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo IMOB a.s.

Živnosti a provozovny IMOB a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.1994

Živnost č. 2 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb s pronájmem spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán IMOB a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Bc. David Rais

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IMOB a.s.

IČO: 60197901
Firma: IMOB a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 21.7.1994

Sídlo IMOB a.s.

Sídlo: Thámova 181/20, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti související s pozemní dopravou
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image