Firma IGTT a.s. IČO 46900080


IGTT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

IGTT a.s. (46900080) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šternberská 446, Zlín 763 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. IGTT a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o IGTT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IGTT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o IGTT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro IGTT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IGTT a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 818
IČO (identifikační číslo osoby) 46900080
Jméno IGTT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
U společnosti IGTT a.s. došlo k odštěpení části jmění, které přešlo na nástupnickou společnost Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., se sídlem Švehlova 1900/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, identifikační číslo 00012190. 1.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. 29.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.7.2014 - 30.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 29.7.2014 - 30.9.2015
Mimořádná valná hromada IGTT a.s. dne 2.března 2012 schválila toto usnesení: I. Schvaluje se přechod akcií IGTT a.s. na hlavního akcionáře IGTT a.s. podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. II. Hlavním akcionářem obchodní společnosti IGTT a.s. je obchodní společnost MITAS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 19000, PSČ 106 25, IČ: 00012190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 497, která ke dni 2.březn a 2012 vlastní akcie IGTT a.s. v celkové jmenovité hodnotě 82.757.000,- Kč, což představuje 99,9 % což představuje 99,9 % základního kapitálu IGTT a.s., činícího 82.855.000,- Kč. III. Předmětem přechodu jsou kmenové akcie IGTT a.s. série A4 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na majitele, vydané v listinné podobě pod čísly: 000378, 000379, 000380, 000381, 000382, 000383, 000384, 000385, 000386, 000387, 000388, 000389, 000390, 000391, 0 00392, 000393, 000394, 000395, 000396, 000397, 000398, 000399, 000400, 000401, 000402, 000403, 000404, 000405, 000406, 000407, 000408, 000409, 000410, 000411, 000412, 000413, 000426, 000427, 000428, 000429, 000430, 000431, 000432, 000433, 000434, 000435, 000436, 000437, 000438, 000439, 000440, 000441, 000442, 000443, 000444, 000445, 000446, 000447, 000448, 000449, 000450, 000451, 000498, 000499, 000500, 000501, 000502, 000503, 000504, 000505, 000506, 000660, 000661, 000662, 000663, 000664, 000665, 000666, 000667, 000668, 000669, 000670, 000671, 000672, 000673, 000674, 000675, 000676, 000678, 000679, 000680, 000681, 000682, 000683, 000684, 000685 a 000686, tedy celkem 98 (devadesátosm) akcií, které jsou dosud ve vlastnictví minoritních akcionářů IGTT a.s. IV. Schvaluje se protiplnění ve výši 1109,- Kč za jednu akcii, určené v souladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na základě znaleckého posudku č. 079-05/2011 ze dne 20.října 2011, vyhotoveného za účelem stanovení výše protiplnění v penězí ch při využití práva výkupu účastnických cenných papírů znalcem Ing. Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, 638 00 Brno-Sever, Lesná, který tvoří přílohu notářského zápisu. Představenstva MITAS a.s. i IGTT a.s. prohlásila, že považují výši protiplnění za při měřenou, neboť pro její stanovení byly použity objektivní metody, tedy metoda diskontovaného cash-flow-DCG, nákladová-substanční metoda, metoda účetní hodnoty na principu historických cen. Společné prohlášení představenstva MITAS a.s. i IGTT a.s. tvoří př ílohu notářského zápisu. V. Dosavadním vlastníkům akcií, uvedených v článku III. tohoto usnesení, vzniká právo na zaplacení protiplnění dnem jejich předání společnosti IGTT a.s. podle ustanovení § 1831, odst. 5 a 6 obchodního zákoníku prostřednictvím níže uvedených poboček Komerč ní banky a.s. a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, uvedeným v článku III. tohoto usnesení, na hlavního akcionáře. Pokud nedojde k předání akcií společnosti IGTT a.s. vz nikání právo na zaplacení protiplnění dnem prohlášení těchto akcií za neplatné podle ustanovení § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Stanovuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění, a sice po dobu sedmdesáti kalendářních dnů ode dne vzniku práva na zapl acení protiplnění s tím, že protiplnění bude na níže uvedených bankovních místech poskytováno i po uplynutí stanovené lhůty, nejdéle však po dobu čtyř let ode dne zveřejnění oznámení o prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Promlčení práva na poskytnut í protiplnění se řídí platnými právními předpisy. Před 2.březnem 2012 hlavní akcionář doložil představenstvu IGTT a.s. složení finančních prostředků odpovídajících celkové výši poskytovaného protiplnění a k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., která bude výplatu protiplnění zabezpečovat proti předložení příslušných akcií v těchto svých pobočkách: Václavské náměstí 42, Praha 1, Na Příkopě 33, Praha 1, Nám.Svobody 21, Brno, Kobližná 3, Brno a Třída T.Bati 152, Zlín. Příslušné potvrzení Komerční banky a .s. ze dne 20.ledna 2012 tvoří přílohu notářského zápisu. 15.3.2012 - 2.7.2012
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 13.5.1999. 27.7.1999 - 29.7.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 31.5.1997. 21.1.1998 - 29.7.2014
Valná hromada 29.6.1996 přijala nové znění stanov. 31.10.1996 - 29.7.2014
Ke dni 18.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění. 26.8.1994 - 29.7.2014
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie. 19.4.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Výše základního jmění společnosti činí 79 151 000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technolo gie. 1.5.1992 - 19.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 79 151 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 19.4.1993

Kapitál IGTT a.s.

zakladni jmění 82 855 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.4.1993

Akcie IGTT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 585 19.3.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 19.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 19.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 79 19.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 585 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 7 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 100 000 Kč 2 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 79 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 855 7.10.1999 - 28.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 855 27.7.1999 - 7.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 82 855 19.4.1993 - 27.7.1999

Sídlo IGTT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Šternberská 446 , Zlín 763 02 30.9.2015
Adresa Šternberská 446 , Zlín 763 02 30.10.2013 - 30.9.2015
Adresa třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 17.5.2013 - 30.10.2013
Adresa třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 15.3.2012 - 15.3.2012
Adresa třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 15.3.2012 - 17.5.2013
Adresa třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 1.5.1992 - 15.3.2012

Předmět podnikání IGTT a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.7.2014
Kovářství, podkovářství 14.6.2010
Obráběčství 14.6.2010
Zpracování gumárenských směsí 14.6.2010
Galvanizérství, smaltérství 14.6.2010
Klempířství a oprava karoserií 14.6.2010
Izolatérství 14.6.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.6.2010
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.6.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.6.2010
Zámečnictví, nástrojářství 14.6.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.6.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 14.6.2010 - 29.7.2014
Hostinská činnost 26.8.1994
Zednictví 24.2.1994
Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně jejich modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel. 24.2.1994 - 14.6.2010
Poradenská a konzultační činnost v oblasti gumárenské a plastikářské technologie 24.2.1994 - 14.6.2010
Výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba polotovarů, výrobků a součástí z plastů a jejich modifikací 24.2.1994 - 14.6.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1994 - 14.6.2010
Pronájem nebytových prostor včetně služeb 24.2.1994 - 14.6.2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 24.2.1994 - 14.6.2010
Prodej a nákup licencí, know-how a jejich nehmotných práv 24.2.1994 - 14.6.2010
Diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů 24.2.1994 - 14.6.2010
Výkony zkušebnictví, vyplývající z legislativní oblasti mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel 24.2.1994 - 14.6.2010
Diagnostika a konzultační činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba zdravotních lehátek 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhradních dílů včetně výstavby poloprovozů a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie 24.2.1994 - 14.6.2010
Kovářství 24.2.1994 - 14.6.2010
Zámečnictví 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba nástrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Kovoobrábění 24.2.1994 - 14.6.2010
Galvanizace kovů 24.2.1994 - 14.6.2010
Stavba strojů s mechanických pohonem 24.2.1994 - 14.6.2010
Vulkanizace 24.2.1994 - 14.6.2010
Truhlářství 24.2.1994 - 14.6.2010
Obkladačské práce 24.2.1994 - 14.6.2010
Klempířství 24.2.1994 - 14.6.2010
Vodoinstalatérství 24.2.1994 - 14.6.2010
Provádění tepelných a hlukových izolací 24.2.1994 - 14.6.2010
Revize elektrických zařízení 24.2.1994 - 14.6.2010
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 24.2.1994 - 14.6.2010
Poskytování software 24.2.1994 - 14.6.2010
Automatizované zpracování dat 24.2.1994 - 14.6.2010
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 24.2.1994 - 14.6.2010
Generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení 24.2.1994 - 14.6.2010
Silniční motorová doprava 24.2.1994 - 14.6.2010
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.2.1994 - 14.6.2010
Provozování středisek kalibrační služby 24.2.1994 - 14.6.2010
a) činnost volná - základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví - normalizační, technocko-informační, technicko-poradenská a konzultační v oblasti gumárenské a plastikářské technologie - projekční a inženýrské činnosti (u vybraných investic), spolupráce při vývozu investičních celků - výroba polotovarů, výrobků a součástí z kaučuku, plastů a jejich modifikací 1.5.1992 - 24.2.1994
- výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek - mezinárodní homologace pneumatik - výkony zkušebnictví vyplývající z legislativní oblasti - diagnostika a konzultační činnost v oblasti tvorby a ochrany živ. prostř. - prodej a nákup licencí, know-how a jejich nehmotných práv - servisní služby včetně zastupování zahraničních firem - automatizované zpracování výrobní a technické dokumentace - diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů - pronájem nebytových prostor 1.5.1992 - 24.2.1994
- revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, revize el. zařízení - montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí - provádění tepelných a hlukových izolací - výroba strojů pro hosp. odvětví, ostatních strojů pro všeobecné účely, zařízení pro řízení prům. procesů - projektování el. zařízení - výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů, ústředního vytápění a větrání 1.5.1992 - 24.2.1994
- montáž a opravy měřící a regulační techniky - automatizované zpracování dat - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování) - výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhr. dílů včetně výstavby poloprovozu a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie c) činnost koncesovaná - silniční motorová doprava - úřední měření 1.5.1992 - 24.2.1994
- podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.5.1992 - 24.2.1994
- obchodní činnost - neveřejná doprava osob b) činnosti řemeslné - kovářství, zámečnictví, výroba nástrojů, broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, kovoobrábění a galvanizace kovů - stavba strojů s mechanickým pohonem - vulkanizace - truhlářství, knihtisk, zednictví, tesařství, obkladačské práce, klempířství, podlahářství, vodoinstalatérství 1.5.1992 - 24.2.1994

vedení firmy IGTT a.s.

Statutární orgán IGTT a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představe nstva. 29.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 31.10.1996 - 29.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 31.10.1996
předseda představenstva Ing. Marek Brázda 30.9.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Hamelová 30.9.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
člen představenstva Leoš Zámoravec 18.11.2015
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: 162 , Doubravy 763 45
člen představenstva Ing. Marcel B E R K A 1.5.1992 - 24.2.1994
Adresa: B. Němcové 489 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Rudolf Mačák 1.5.1992 - 24.2.1994
Adresa: Přílucká 4119 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miroslav Jandík 1.5.1992 - 24.2.1994
Adresa: Ve Žlebech 416 , Zlín 763 14
předseda představenstva Ing. Marcel B E R K A 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: B. Němcové 489 , Zlín 760 01
členka představenstva Ing. Jana Mičková 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Zelená 1086/11 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Ondrej Rusnák 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: SR, Lysá pod Makytou 346 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Jandík 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Ve Žlebech 416 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Štefan Rosina 26.8.1994 - 31.10.1996
Adresa: J. Krála 1064/8 , SR, Púchov Česká republika
člen představenstva Ing. Michal Štubňa 31.10.1996 - 27.7.1999
Adresa: Štefánikova 1638 , Púchov Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Jandík 31.10.1996 - 27.7.1999
Adresa: Ve Žlebech 416 , Zlín 763 14
místopředseda představenstva Mgr. Jan Bohata 31.10.1996 - 27.7.1999
Adresa: M. Knesla 4005 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Rudolf Mačák 27.7.1999 - 14.4.2000
Adresa: Přílucká 4119 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Jandík 27.7.1999 - 14.4.2000
Adresa: Ve Žlebech 416 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Husták 31.10.1996 - 8.1.2001
Adresa: třída Tomáše Bati 1287 , Zlín 760 01
předseda představenstva Štefan Vojtek 27.7.1999 - 8.1.2001
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Dominik Knedla 14.4.2000 - 8.1.2001
Adresa: M. Knesla 4014 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Mačák 14.4.2000 - 8.1.2001
Adresa: Přílucká 4119 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Milena Drmolová 8.1.2001 - 6.2.2002
Zánik funkce 14.9.2001
Adresa: třída Svobody 763 , Zlín 763 02
místopředseda představenstva Ing. Jan Suchý 27.7.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 12.12.2001
Adresa: Javorová 4519 , Zlín 760 05
člen představenstva Štefan Vojtek 8.1.2001 - 28.2.2002
Zánik funkce 12.12.2001
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Eva Obdržálková 6.2.2002 - 2.10.2002
Vznik funkce 15.9.2001
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Matoušek 8.1.2001 - 1.11.2003
Zánik funkce 31.3.2003
Adresa: Tř.T. Bati 1285 , Zlín Česká republika
předseda představenstva Ing. Rudolf Mačák 8.1.2001 - 17.9.2007
Zánik členství 31.5.2007
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Přílucká 4119 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Eva Hamelová 2.10.2002 - 17.9.2007
Vznik funkce 15.9.2001
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Marek Brázda 1.11.2003 - 17.9.2007
Vznik funkce 9.6.2003
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Jabloňová 2343 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Marian Lanc 17.9.2007 - 14.6.2010
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 29.4.2010
Adresa: Moravská 4776 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Eva Hamelová 17.9.2007 - 15.3.2012
Vznik členství 31.5.2007
Vznik funkce 8.6.2007
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Marek Brázda 17.9.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Hamelová 15.3.2012 - 26.9.2012
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Marek Brázda 26.9.2012 - 30.9.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Hamelová 26.9.2012 - 30.9.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 8.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966 , Zlín 760 05
člen představenstva Leoš Zámoravec 14.6.2010 - 1.10.2015
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 29.4.2015
Adresa: Kotěrova 916 , Zlín 760 01
člen představenstva Leoš Zámoravec 1.10.2015 - 18.11.2015
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Kotěrova 916 , Zlín 760 01

Dozorčí rada IGTT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Sliž 30.9.2015
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: 232 , Bílovice 687 12
člen dozorčí rady Ing. Josef Křemeček 6.1.2017
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 27.5.2015
Adresa: 150 , Podkopná Lhota 763 18
Člen dozorčí rady Conny Torstensson 4.4.2018
Vznik členství 21.2.2018
Adresa: Scaniaplatsen 3 , 211 17 Malmö Švédské království
člen Eva Zaoralová 1.5.1992 - 19.4.1993
Adresa: Padělky 0 , 760 01 Zlín Česká republika
člen Mgr. Jan Bohata 19.4.1993 - 24.2.1994
Adresa: M. Knesla 4005 , Zlín 760 01
členka Eva Kaňáková 19.4.1993 - 24.2.1994
Adresa: tř. T. Bati 1276 , Zlín Česká republika
člen Pavel Černošek 19.4.1993 - 24.2.1994
Adresa: Tyršova 257 , Otrokovice 765 02
Jméno Dana Menšíková 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Budovatelská 4800 , Zlín 760 05
Jméno Ing. Pavol Priekala 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Podvesná IV 3790 , Zlín 760 01
Jméno František Brehovský, Dipl. Tech. 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Juraja Palkoviča 329 , SR, Púchov Česká republika
člen Ing. Štefan Prekop 31.10.1996 - 21.1.1998
Adresa: Komenského 1626 , Púchov Slovenská republika
člen František Brehovský dipl. tech. 31.10.1996 - 24.8.1998
Adresa: Juraja Palkoviča 329 , SR, Púchov Česká republika
místopředsedkyně Ing. Jana Mičková 31.10.1996 - 27.7.1999
Adresa: Zelená 1086/11 , Praha 160 00
člen Ing. Rudolf Mačák 31.10.1996 - 27.7.1999
Adresa: Přílucká 4119 , Zlín 760 01
předseda Ing. Vladimír Taraba 21.1.1998 - 27.7.1999
Adresa: Okružná 1420 , Púchov Slovenská republika
člen Ing. Miroslav Útlý 21.1.1998 - 27.7.1999
Adresa: Mládežnická 1431 , Púchov Slovenská republika
člen Ing. Štefan Prekop 24.8.1998 - 27.7.1999
Adresa: Komenského 1626 , Púchov Slovenská republika
člen Ing. Pavel Zapalač 31.10.1996 - 6.2.2002
Zánik funkce 29.10.2000
Adresa: Okružní 4734 , Zlín 760 05
členka Ing. Dana Zajíčková 27.7.1999 - 6.2.2002
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Fialková 1269/22 , Praha 106 00
člen JUDr. Jaroslav Čechura 27.7.1999 - 17.9.2007
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Společná 2191/3 , Praha 182 00
člen RNDr. Petr Sliž 6.2.2002 - 17.9.2007
Vznik funkce 30.10.2000
Zánik funkce 1.11.2006
Adresa: 232 , Bílovice 687 12
člen Ing. Zdeněk Husták 6.2.2002 - 17.9.2007
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: třída Tomáše Bati 1287 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Čechura 17.9.2007 - 14.6.2010
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Společná 2191/3 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Husták 17.9.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Kolocova 454 , 107 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Křemeček 14.6.2010 - 21.9.2013
Vznik členství 27.5.2010
Adresa: Pod Rozhlednou 1906 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady RNDr. Petr Sliž 17.9.2007 - 30.10.2013
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: 232 , Bílovice 687 12
člen dozorčí rady Marek Beran 30.6.2011 - 30.10.2013
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Padovská 585/16 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Vladimír Rada 30.10.2013 - 28.5.2014
Vznik členství 31.5.2013
Adresa: Nad Prachandou 886 , Dobříš 263 01
člen dozorčí rady Petr Sliž 30.10.2013 - 30.9.2015
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: 232 , Bílovice 687 12
člen dozorčí rady Vladimír Rada 28.5.2014 - 30.9.2015
Vznik členství 31.5.2013
Adresa: Rymaně 1219 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen dozorčí rady Ing. Josef Křemeček 21.9.2013 - 1.10.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Křemeček 1.10.2015 - 27.10.2015
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Vladimír Rada 30.9.2015 - 24.6.2016
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Rymaně 1219 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen dozorčí rady Ing. Josef Křemeček 27.10.2015 - 6.1.2017
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Fulvio Avallone 24.6.2016 - 4.4.2018
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 1.2.2018
Adresa: Via Zanardelli 151 , 460 43 Castiglione delle Stiviere Italská republika

Prokura IGTT a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Lukáš Kárník 27.7.1999 - 6.2.2002
Adresa: N. A. Někrasova 644/3 , Praha 160 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 6.11.2004 - 17.9.2007
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
Jméno Ing. Tomáš Němec 27.7.1999 - 2.7.2013
Adresa: Brigádníků 2969/175 , Praha 100 00
Jméno Ing. Tomáš Němec 2.7.2013 - 30.7.2015
Adresa: U Golfu 639 , Praha 109 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 17.9.2007 - 3.9.2015
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
Jméno Ing. Tomáš Němec 30.7.2015 - 30.9.2015
Adresa: U Golfu 639 , Praha 109 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 3.9.2015 - 30.9.2015
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
Jméno Ing. Tomáš Němec 30.9.2015 - 24.6.2016
Adresa: U Golfu 639 , Praha 109 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 30.9.2015 - 24.6.2016
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00

Sbírka Listin IGTT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 818/SL 82 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.5.2015 30.9.2015 5.10.2015 1
B 818/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.5.2015 30.9.2015 5.10.2015 1
B 818/SL 80 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.2.2015 25.6.2015 30.6.2015 32
B 818/SL 79 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 27.5.2013 30.1.2015 3.2.2015 7
B 818/SL 78 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.2.2013 30.1.2015 3.2.2015 32
B 818/SL 77 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.6.2014 30.1.2015 3.2.2015 7
B 818/SL 76 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 18.2.2014 30.1.2015 3.2.2015 30
B 818/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.5.2014 25.7.2014 30.9.2014 4
B 818/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2013 30.10.2013 31.10.2013 1
B 818/SL 73 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 983/2013 Krajský soud v Brně 15.5.2013 15.5.2013 17.5.2013 5
B 818/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.3.2013 15.5.2013 17.5.2013 8
B 818/SL 71 notářský zápis rozhod.jed.akc., Stanovy, NZ 6/2013 Krajský soud v Brně 15.3.2013 19.3.2013 20.3.2013 22
B 818/SL 70 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 23.2.2012 25.1.2013 28.1.2013 31
B 818/SL 69 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 21.2.2012 25.1.2013 28.1.2013 12
B 818/SL 68 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 25.2.2009 25.1.2013 28.1.2013 33
B 818/SL 67 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.4.2009 25.1.2013 28.1.2013 7
B 818/SL 66 ostatní - zápis z jed.představ. Krajský soud v Brně 8.6.2012 27.9.2012 1
B 818/SL 65 ostatní - zápis z jed.dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.6.2012 27.9.2012 1
B 818/SL 64 ostatní -zápis z předst. Krajský soud v Brně 14.6.2012 13.8.2012 2
B 818/SL 63 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.2.2011 17.4.2012 7
B 818/SL 62 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 21.2.2011 17.4.2012 23
B 818/SL 61 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 21.2.2011 17.4.2012 9
B 818/SL 60 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.4.2010 17.4.2012 7
B 818/SL 59 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 23.2.2010 17.4.2012 34
B 818/SL 58 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.4.2008 17.4.2012 9
B 818/SL 57 účetní závěrka - příoha 2007 Krajský soud v Brně 22.2.2008 17.4.2012 24
B 818/SL 56 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 20.2.2008 17.4.2012 6
B 818/SL 55 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.3.2003 17.4.2012 21
B 818/SL 54 účetní závěrka - příloha 2002 Krajský soud v Brně 19.2.2003 17.4.2012 24
B 818/SL 53 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2002 Krajský soud v Brně 19.2.2003 17.4.2012 6
B 818/SL 52 účetní závěrka - příloha 1999 Krajský soud v Brně 30.3.2000 17.4.2012 8
B 818/SL 51 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 1999 Krajský soud v Brně 30.3.2000 17.4.2012 6
B 818/SL 50 notářský zápis -znal. posudek, NZ 3/12 Krajský soud v Brně 2.3.2012 26.3.2012 81
B 818/SL 49 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.6.2011 7.7.2011 1
B 818/SL 48 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 8.6.2011 7.7.2011 10
B 818/SL 47 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2010 15.6.2010 3
B 818/SL 46 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.5.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.5.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 44 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 29.4.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -příloha Krajský soud v Brně 29.5.2008 1
B 818/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 21.4.2007 29.5.2008 1
B 818/SL 41 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 23.2.2007 29.5.2008 23
B 818/SL 40 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2007 29.5.2008 2
B 818/SL 39 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2007 29.5.2008 4
B 818/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.4.2007 29.5.2008 10
B 818/SL 37 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 29.5.2008 2
B 818/SL 36 účetní závěrka -příloha 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 22
B 818/SL 35 účetní závěrka -výkaz 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 2
B 818/SL 34 účetní závěrka -rozvaha 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 4
B 818/SL 33 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 29.4.2006 29.5.2008 11
B 818/SL 32 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 29.5.2008 2
B 818/SL 31 účetní závěrka -výkaz 2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 29.5.2008 2
B 818/SL 30 účetní závěrka -rozvaha 2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 29.5.2008 4
B 818/SL 29 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 29.5.2008 10
B 818/SL 28 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.5.2007 3.10.2007 2
B 818/SL 27 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.7.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.7.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 23 ostatní - zápis z jednání představen. Krajský soud v Brně 8.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 22 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.5.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 21 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 30.5.2007 21.9.2007 5
B 818/SL 20 ostatní - zpráva o výsledku voleb Krajský soud v Brně 1.11.2006 21.9.2007 1
B 818/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2004 22.11.2004 4
B 818/SL 18 ostatní -jmenování prokuristy Krajský soud v Brně 19.5.2004 22.11.2004 2
B 818/SL 17 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.5.2004 22.11.2004 1
B 818/SL 16 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2004 22.11.2004 1
B 818/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 27.4.2004 22.11.2004 93
B 818/SL 14 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.12.2001 11.3.2002 1
B 818/SL 13 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 12.12.2001 11.3.2002 18
B 818/SL 12 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 15.6.2000 11.3.2002 16
B 818/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.2.2001 18.9.2001 29
B 818/SL 9 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 23.10.2000 6.2.2001 2
B 818/SL 10 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.10.2000 6.2.2001 1
B 818/SL 8 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 13.5.1999 9.8.1999 17
B 818/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 13.5.1999 9.8.1999 5
B 818/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 30.3.1999 9.8.1999 14
B 818/SL 5 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 20.5.1998 10.9.1998 16
B 818/SL 4 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 0
B 818/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.5.1997 26.2.1998 29
B 818/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 26.2.1998 14
B 818/SL 1 ostatní - návrh na zápis Krajský soud v Brně 30.4.1992 26.2.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IGTT a.s.

IČO (identifikační číslo) 46900080
Jméno IGTT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 4.6.1993
Celkový počet živností: 60
Aktivních živností: 14

Sídlo IGTT a.s.

Živnosti a provozovny IGTT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 4.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Expoziční stanice 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny 1007191899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.2000

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 5 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 8 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1993

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.1993

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007191872
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.6.1994

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna areál Barum Continental, bud. 6 765 31 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1007191902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.8.1999

Živnost č. 13 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.1993

Živnost č. 14 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.1993

Živnost č. 15 Výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poradenská a konzultační činnost v oblasti gumárenské a plasti- kářské technologie.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výkony zkušebnictví vyplývající z legislativní oblasti mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastůvčetně jejich modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Diagnostika a konzultační činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba polotovarů, výrobků a součástí z plastů a jejich modifikací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem nebytových prostor včetně služeb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Prodej a nákup licencí, konw-how a jejich nehmotných práv.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 12.12.2000

Živnost č. 27 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 28 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 29 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 30 Leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhradních dílů včetně výstavby poloprovozů a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 26.11.1993

Živnost č. 37 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 12.12.2000

Živnost č. 41 Obkladačské práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 12.12.2000

Živnost č. 42 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 43 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 45 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 12.12.2000

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 21.3.1998

Živnost č. 47 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 25.6.1998

Živnost č. 48 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 25.6.1998

Živnost č. 49 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 50 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 51 Výroba zdravotních lehátek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 21.8.1996

Živnost č. 52 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1993
Zánik oprávnění 1.6.1996

Živnost č. 53 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 56 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 12.12.2000

Živnost č. 57 Generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1993
Zánik oprávnění 21.3.1998

Živnost č. 58 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 59 Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně jejich modifikací a příslušných výrobků-výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 4.9.1996

Živnost č. 60 Pronájem osobních motorových vozidel.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán IGTT a.s.

Člen statutárního orgánu Leoš Zámoravec
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Brázda
Člen statutárního orgánu Ing. Eva Hamelová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IGTT a.s.

IČO: 46900080
Firma: IGTT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo IGTT a.s.

Sídlo: Šternberská 446, Zlín 763 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní stavební instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image