Firma IGRA, výrobní družstvo IČO 00028380


IGRA, výrobní družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

IGRA, výrobní družstvo (00028380) je Výrobní družstvo. Sídlí na adrese Michelská 965, 141 00 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1950 a je stále aktivní. IGRA, výrobní družstvo nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o IGRA, výrobní družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IGRA, výrobní družstvo na Justice.cz
Detailní informace o IGRA, výrobní družstvo na rzp.cz
Detailní informace o IGRA, výrobní družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro IGRA, výrobní družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IGRA, výrobní družstvo

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCIX 9
IČO (identifikační číslo osoby) 00028380
Jméno IGRA, výrobní družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.12.1950
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 23.12.2004 č.j. 13 Nc 33998/2004-5 onařízení exekuce na majetek povinného IGRA, výrobní družstvo se sídlem Praha 4, Michelská 76, PSČ 141 00, identifikační číslo 000 28 380 vexekuční věci oprávněné Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997, Praha 8 se sídlem IČ 00006963, podle vykonatelného výkazu nedoplatků Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 26.11.2004 sp.zn. 12267/2004 kvymožení pohledávky oprávněného včástce 270.054,- Kč súroky prodlení, nákladů řízení anákladů exekuce, které budou určeny vpříkazu kúhradě nákladů exekuce. Soud provedením exekuce pověřil JUDr. Dagmar Kuželovou, soudního exekutora EÚ Praha 4 se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4. 31.3.2005
Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor :JUDr.Dagmar KuželováExekutorský úřad Praha 4se sídlem Novodvorská 1010,142 00 Praha 4. 20.7.2004
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20.10.2003 č.j.: 13 Nc 18019/2003-5 se nařizuje exekucepodle pravomocného avykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu vPraze ze dne 9.12.1998,č.j.18 Cm 349/97-30. 20.7.2004
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl o nařízení exekuce podlepravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatků vydanéhoPražskou správou sociálního zabezpečení dne 5.4.2002 čj.5329/02 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 3.018.662Kč.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr.DagmarKuželová Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Praha 4,Novodvorská1010. 21.5.2003 - 25.10.2004
Usnesením členské schůze konané dne 5.1.1994 a 6.1.1994 bylaschválena změna stanov družstva v čl.19-vypořádací podíl.Uvedená změna se týká vnitřních poměrů družstva. 11.4.1994
Změna stanov na základě transformačního projektu ze dne27. 11. 1992. 18.10.1993
Výše základních členských vkladů: 1.000,- Kč 18.10.1993
Představenstvo se skládá z 5 - 7 členů. 3.1.1992
Usnesením členské schůze družstva konané dne 11. 4. 1991byly přijaty nové stanovy družstva. 3.1.1992 - 18.10.1993
Členský podíl činí 1.000,- Kčs a je splatný do 1 roku odpřijetí za člena. 3.1.1992 - 18.10.1993
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 9. 4. 1990 bylpřijat doplněk čl. 2 stanov družstva. 3.8.1990 - 3.1.1992
Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 3.1989 byl schválen doplněk čl. 2 stanov družstva. 24.7.1989 - 3.1.1992
Usnesením členské schůze konané dne 21. 11. 1988 bylypřijaty nové stanovy družstva s účinností k 1. 1. 1989. 21.2.1989 - 3.1.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 28. 3. 1988 bylapřijata změna čl. 2 odst. 1/ stanov družstva schválenáČeským svazem výrobních družstev v Praze dne 29. 4. 1988. 20.5.1988 - 21.2.1989
Usnesením členské schůze konané dne 4. 10. 1985 byl přijatdoplněk čl. 2 odst. 1/ stanov družstva schválený Českýmsvazem výrobních družstev v praze dne 9. 10. 1985. 14.10.1985 - 21.2.1989
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 11. 10. 1984byla přijata změna čl. 2 odst. 1/ stanov družstva schválenéČeským svazem výrobních družstev v Praze dne 18. 1. 1985. 10.3.1985 - 21.2.1989
Usnesením výroční členské schůze ze dne 15. 4. 1981 bylapřijata změna čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 45 odst. 1 písm. g,čl. 49 písm. a, čl. 66 odst. 1 a 2, čl. 67 odst. 1 stanovdružstva schválený Českým svazem výrobních družstev dne12. 5. 1981. 5.6.1981 - 21.2.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 21. 4. 1978 bylazměna čl. 43 odst. 2, čl. 72 odst. 2/ stanov družstvaschválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 27. 6.1978. 31.7.1978 - 21.2.1989
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 letod vzniku členského poměru. 28.12.1975 - 3.1.1992
Usnesením výroční členské schůze ze dne 26. 9. 1975 bylypřijaty nové stanovy schválené Českým svazem výrobníchdružstev výrobních družstev dne 20. 11. 1975. 28.12.1975 - 21.2.1989
Představenstvo se skládá z 5 až 11 členů. 20.5.1971 - 3.1.1992
Usnesením výroční členské schůze ze dne 21. dubna 1971 bylypřijaty změny stanov družstva, schválené Českým svazem vý-robních družstev dne 13. 5. 1971. Podle těchto změn stanovmění se čl. 3 odst. 1/, čl. 42 odst. 1/ písm. b/, čl. 44odst. 5/, čl. 48 odst. 1/, čl. 49 odst. 3/ a čl. 59 odst.5/ a ruší se čl. 9 písm. f/, čl. 16a, a 36a, odst. 2/. 20.5.1971 - 28.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 3. dubna 1970 byly změněnyčlánky: 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30,31, 33, 36, 37, 39, 42, 53, 58, 59, 60, 63, 65, 66, zrušenyčlánky 35a, 36a, a 37a stanov družstva. 4.6.1970 - 28.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 11. 4. 1969 byly změněnyčlánky 39, 42, 47, 48, 53 a 58 stanov. 23.4.1969 - 28.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 10. 4. 1968 byly změněnyčlánky 2 odst. 1/, čl. 3 odst. 1/, čl. 9 odst. 1/, novýčlánek 16 a/ a čl. 59 odst. 5/ stanov družstva. 6.5.1968 - 28.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 15. 3. 1967 byly změněnyčlánky 1, 2 odst. 1/, 6 odst. 2/a 3/, 9 odst. 1/, 44 odst.4/, nově článek 47 a/, 53 odst. 3/, 54 poslední odstavec,59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5, 7, 8,9, 12, 13, 15, 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanovdružstva. 3.4.1967 - 28.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 16. 3. 1966 byly změněnyčlánky 1 a 60 stanov družstva. 28.4.1966 - 28.12.1975
Za družstvo jedná předseda /místopředseda/. 30.12.1965 - 18.10.1993
Za družstvo podpisuje předseda a další člen představenstva. 30.12.1965 - 21.2.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 8. 12. 1965 bylypřijaty nové stanovy družstva, schválené KSVD v Praze dne29. 12. 1965 s platností od 1. ledna 1966. 30.12.1965 - 28.12.1975
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších4 - 10 členů. 30.12.1965 - 20.5.1971
Usnesením valné hromady ze dne 13. 3. 1963 byly změněnyčlánky 30, 33 odst. 6/, 34 odst. 3/, 36 odst. 4/ a 37stanov družstva. 19.4.1963 - 30.12.1965
Usnesením valné hromady družstva konané dne 26. 9. 1961 a sesouhlasem Městského svazu výrobních družstev v Praze, slou-čilo se bez likvidace podle §§ 36, 37 zák. č. 53/1954 Sb. veznění zák.č. 20/1956 Sb. ke dni 1. 10. 1961 toto družstvojako přejímající s družstvem "Družstvo výrobců hudebníchnástrojů, lidové družstvo" jako družstvem přejímaným. 5.10.1961 - 30.12.1965
V důsledku sloučení byly změněny články l odst. l/ a článek2 odst. 3/ stanov družstva. 5.10.1961 - 30.12.1965
Usnesením valné hromady konané dne 23. 9. 1958 byly přijatynové stanovy z nichž vyplývá, že výbor je nyní představenst-vem. 18.11.1958 - 30.12.1965
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda představenstvanebo jeho zástupce a další člen představenstva. 18.11.1958 - 30.12.1965
Podepisování: k názvu družstva připojí své podpisy předsedapředstavenstva nebo jeho zástupce a další člen představen-stva. 18.11.1958 - 30.12.1965
Představenstvo má 5 až 9 členů. 18.11.1958 - 30.12.1965
Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojná-sobku členského podílu. 3.5.1956
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 3.5.1956 - 28.12.1975
Usnesením valné hromady ze dne 28. 3. 1956 byly přijaty novéstanovy. 3.5.1956 - 18.11.1958
Výbor má 5 až 9 členů. 3.5.1956 - 18.11.1958
Členský podíl činí 500,- Kčs a je splatný do 1 roku odpřijetí za člena. 22.1.1954 - 3.1.1992
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda výboru nebo jehozástupce a další člen výboru. 22.1.1954 - 18.11.1958
Podpisování: k názvu družstva připojí své podpisy předsedavýboru nebo jeho zástupce a další člen výboru. 22.1.1954 - 18.11.1958
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 22.1.1954 - 18.11.1958
Usnesením valné hromady ze dne 28. 12. 1953 byly přijatynové stanovy. 22.1.1954 - 3.5.1956
Ručení: Členové ručí svým členským podílem a další částkouve výši dvojnásobku podílu. 22.1.1954 - 3.5.1956
Výbor se skládá ze sedmi členů. 22.1.1954 - 3.5.1956
Rozhodnutím Ústřední rady družstev v Praze ze dne 9. 10.1953 zn. 598303/URD kádr./Herv. bylo podle § 5 odst. 3 písm.b./ zákona čís. 187/48 Sb. odvoláno představenstvo a dozorčírada a jmenován s okamžitou účinností až do doby zvolení no-vých činovnických sborů družstva náhradní orgán v tomto slo-žení: 21.10.1953 - 22.1.1954
František Kyryán, Praha XII., Lobkovicovo nám. 8 21.10.1953 - 22.1.1954
Josef Krzywi, Praha I., Maislova č. 4 21.10.1953 - 22.1.1954
Karel Přenosil, Hlubočepy č. 61 21.10.1953 - 22.1.1954
František Marek, Praha XI., Bořivojova 24 21.10.1953 - 22.1.1954
Náhradní orgán zastupuje za podnik tak, že k jeho názvupřipojí dva členové své podpisy. 21.10.1953 - 22.1.1954
Valnou hromadou konanou dne 29. května 1952 byla usnesenazměna v čl. 1 stanov. 26.6.1953 - 22.1.1954
Valnou hromadou konanou dne 13. prosince 1951 usnesena změnastanov čl. 10, 23 a 28. 19.12.1951 - 22.1.1954
Výše členského podílu činí 500,- Kčs. 19.12.1951 - 22.1.1954
Představenstvo se skládá z 6 členů. 19.12.1951 - 22.1.1954
Rozhodnutím ústřední rady družstev v Praze ze dne 14. 8.1951 č.j. 374500/IV-kádr. HK/ZB bylo dle § 5 odst. 3 písm.b. zákona čís. 187/48 Sb., odvoláno představenstvo a dozorčírada a jmenován s okamžitou účinností do družstva až do dobyzvolení nových činovnických sborů družstva náhradní orgán vtomto složení jak v odst. 6 uvedeno.Náhradní orgán zastupuje společenstvo a znamená jeho firmutak, že ke znění firmy družstva připojí dva členové náhrad-ního orgánu své podpisy. 16.8.1951 - 19.12.1951
Smlouva společenství ze dne 26. září 1950. 27.12.1950
Stanovy lidového družstva přijaty valnou hromadou dne 26. září1950. 27.12.1950 - 22.1.1954
Členové ručí do výše dvojnásobku členských podílů. 27.12.1950 - 22.1.1954
Členský podíl ve výši 1.000,- Kčs je splatný podle rozhodnutípředstavenstva buď najednou, nebo v přiměřených splátkách dojednoho roku od doby, kdy byl žadatel za člena přijat. 27.12.1950 - 19.12.1951
Představenstvo se skládá z 5 členů. 27.12.1950 - 19.12.1951

Aktuální kontaktní údaje IGRA, výrobní družstvo

Kapitál IGRA, výrobní družstvo

zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1993

Sídlo IGRA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Michelská 965 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Michelská 965/76, Michle, 141 00 Praha 4
5.11.2016
Adresa Michelská 76 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michelská 76, PSČ 14100
25.2.1997 - 5.11.2016
Adresa Melantrichova 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Melantrichova č. 5
19.12.1951 - 25.2.1997
Adresa Maiselova 9 , Praha V. Česká republika
Praha V., Maiselova ul. č. 9
27.12.1950 - 19.12.1951

Předmět podnikání IGRA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). 21.3.1995
Automatizované zpracování dat. 21.3.1995
Pořádání vzdělávacích akcí. 11.4.1994
výroba hraček a společenských her 18.10.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl. zák. 455/91 Sb. 18.10.1993
výroba nástrojů 18.10.1993
výroba výrobků z plastů 18.10.1993
zpracování plastických hmot 3.1.1992 - 18.10.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobků,prodej výrobků výrobců z oboru hraček a doplňkový prodejsouvisející s poskytovanými službami 3.1.1992 - 18.10.1993
zakázkové šití ložního prádla 3.1.1992 - 18.10.1993
prodej a servis telekomunikační, rozmnožovací a výpočetnítechniky 3.8.1990 - 18.10.1993
kopírovací služby pro veřejnost 3.8.1990 - 18.10.1993
poskytování maloobchodních restauračních služeb 24.7.1989 - 18.10.1993
zpracování odpadu plastických hmot 20.5.1988 - 18.10.1993
revize vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových aelektrických zařízení včetně hromosvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 14.10.1985 - 18.10.1993
výroba a restaurování v odvětví řemeslné a umělecké výroby,zejména v těchto základních oborech:hračky a společenské hry, povrchová úprava kovů a eloxování,opravy hudebních nástrojů a výroba doplňků k nim, restauro-vání historických hudebních nástrojů 10.3.1985 - 18.10.1993
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech:opravy hraček a hudebních nástrojů, dětských kočárků avozítek, jízdních kol a invalidních vozíků, restaurováníhistorických hudebních nástrojů 10.3.1985 - 18.10.1993
výkony kult. činností, "ozvučování veřejných akcí" 10.3.1985 - 18.10.1993
opravy drobných dopravních prostředků 10.3.1985 - 18.10.1993
zakázkové a opravářské zámečnické práce 10.3.1985 - 18.10.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůdružstevních výrobců z oboru hraček a doplňkový prodejsouvisející s poskytovanými službami 10.3.1985 - 3.1.1992
zakázkové šití ložního prádla, pro vybavení dětskýchkočárků 10.3.1985 - 3.1.1992
výroba a restaurování v odvětví řemeslné a umělecké výroby,zejména v těchto základních oborech: hračky a společenskéhry, povrchová úprava kovů eloxováním, opravy hudebníchnástrojů a výroba doplňků k nim, restaurování historickýchhudebních nástrojů 28.12.1975 - 10.3.1985
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech:opravy hraček a hudebních nástrojů dětských vozíků arestaurování historických hudebních nástrojů 28.12.1975 - 10.3.1985
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůdružstevních výrobců z oboru hraček a doplňkový prodejsouvisející s poskytovanými službami 28.12.1975 - 10.3.1985
Družstvo vychovává své členy k socialistickému poměru kpráci a ke společnosti v duchu marxismu-leninismu a pro-letářského internacionalismu, pečuje o politickou výchovu,o přípravu a zvyšování kvalifikace kádrů, vyvíjí kulturněmasovou práci a napomáhá zlepšovat sociální podmínky členů,zřizuje výchovné a rekreační zařízení, družstevní kluby,knihovny a jiná kulturní a tělovýchovná zařízení a pečujeo rekreaci členů a jejich rodinných příslušníků, hospodařís prostředky nemocenského pojištění členů a spolupůsobí přizdravotním a sociálním zabezpečení svých členů. 28.12.1975 - 10.3.1985
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech:opravy hraček a hudebních nástrojů a restaurování histo-rických hudebních nástrojů 27.10.1970 - 28.12.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a restaurováním a se zajišťovánímslužeb 27.10.1970 - 28.12.1975
opravy a opravářské a údržbářské práce a restaurování vodvětví řemeslné a umělecké výroby zejména v těchto základ-ních oborech: hračky a společenské hry, hudební nástroje -- zvláště též historické 27.10.1970 - 28.12.1975
. 27.12.1950 - 27.10.1970

vedení firmy IGRA, výrobní družstvo

Statutární orgán IGRA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
předseda Oldřich Mašek 5.11.2016
Adresa: Lohniského 901 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Lohniského 901/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
člen představenstva Jana Roubíčková 5.11.2016
Adresa: Vášova 321 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Vášova 321/18, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Místopředseda Luděk Burian 5.11.2016
Adresa: 111 , 251 66 Hrusice Česká republika
č.p. 111, 251 66 Hrusice
člen představenstva Marie Votavová 5.11.2016
Adresa: Lešenská 546 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Lešenská 546/1, Troja, 181 00 Praha 8
Člen představenstva Lenka Svobodová 5.11.2016
Adresa: 100 , 251 66 Hrusice Česká republika
č.p. 100, 251 66 Hrusice
člen představenstva Josef Bulíř 27.12.1950 - 16.8.1951
Adresa: Plzeňská 76 , Košíře Česká republika
Košíře, Plzeňská 76
člen představenstva Ing. Antonín Štěpánek 27.12.1950 - 16.8.1951
Adresa: Bozděchova 9 , Praha XVI. Česká republika
Praha XVI., Bozděchova ul. č. 9
člen představenstva Jucvladimír Kraus 27.12.1950 - 16.8.1951
Adresa: Šmeralova 13 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Šmeralova ul. č. 13
člen představenstva Olga Hronová 27.12.1950 - 16.8.1951
Adresa: Šmeralova 11 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Šmeralova 11
člen představenstva Václav Nácovský 27.12.1950 - 16.8.1951
Adresa: Osadní 20 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Osadní 20
člen náhradního orgánu Miroslav Chocholouš 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: 870 , Praha - Nusle Česká republika
Praha - Nusle, ul. 5.870/46
člen náhradního orgánu Antonín Koubel 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: Stalinova 250 , Černošice Česká republika
Černošice, Stalinova 250
člen náhradního orgánu Josef Kolařík 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: Štefánikova 179 , Beroun Česká republika
Beroun, Štefánikova 179
člen náhradního orgánu Antonín Jenčík 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: Na spojce 13 , Praha - Vršovice Česká republika
Praha - Vršovice, Na spojce 13
člen náhradního orgánu Antonie Schwarzová 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: Balabánova 20 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Balabánova 20
člen náhradního orgánu Marie Kofránková 16.8.1951 - 19.12.1951
Adresa: Šmeralova 18 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Šmeralova 18
člen představenstva Antonie Schwarzová 19.12.1951 - 26.6.1953
Adresa: Balabánova 20 , Praha XIV Česká republika
Praha XIV, Balabánova 20
člen představenstva Karel Brix 19.12.1951 - 26.6.1953
Adresa: Kalininova 17 , Praha XI Česká republika
Praha XI, Kalininova 17
člen představenstva Vilém Částka 19.12.1951 - 26.6.1953
Adresa: Peleská 10 , Praha II. Česká republika
Praha II., Peleská ul. 10
člen představenstva Věra Kolaříková 19.12.1951 - 22.1.1954
Adresa: Ovocný trh 12 , Praha I. Česká republika
Praha I., Ovocný trh 12
člen představenstva Josef Kolařík 19.12.1951 - 22.1.1954
Adresa: Štefanikova 179 , Beroun Česká republika
Beroun, Štefanikova 179
člen představenstva Antonín Jenčík 19.12.1951 - 22.1.1954
Adresa: Na Spojce 13 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Na Spojce 13
člen představenstva Antonín Culek 26.6.1953 - 22.1.1954
Adresa: Na Strži 344 , Praha XIV - Krč Česká republika
Praha XIV - Krč, Na Strži č. 344/7
člen představenstva Božena Novotná 26.6.1953 - 22.1.1954
Adresa: 1. listopadu 804 , Praha - Pankrác Česká republika
Praha - Pankrác, ul. 1. listopadu čp. 804
člen představenstva Božena Přenosilová 26.6.1953 - 22.1.1954
Adresa: Slivenecká 61 , Praha - Smíchov Česká republika
Praha - Smíchov, Slivenecká čp. 61
člen výboru Josef Kracík 22.1.1954 - 2.10.1954
Adresa: Na Slupi 14 , Praha II. Česká republika
Praha II., Na Slupi č. 14
zástupce předsedy výboru Josef Krzywie 22.1.1954 - 17.2.1956
Adresa: Maislova 4 , Praha I. Česká republika
Praha I., Maislova ul. 4
člen výboru Zorika Kantůrková 22.1.1954 - 17.2.1956
Adresa: Na usedlosti 15 , Praha XV. Česká republika
Praha XV., Na usedlosti 15
člen výboru Jan Malina 22.1.1954 - 3.5.1956
Adresa: Nerudova 215 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Nerudova 215
člen výboru Antonín Culek 22.1.1954 - 3.5.1956
Adresa: Na Strži 344 , Praha - Krč Česká republika
Praha - Krč, Na Strži 344
předseda výboru Adolf Kopp 22.1.1954 - 6.6.1956
Adresa: Na Výšinách 874 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Na Výšinách čp. 874
zástupce předsedy výboru Zorika Kantůrková 17.2.1956 - 6.6.1956
Adresa: Na usedlosti 15 , Praha XV. Česká republika
Praha XV., Na usedlosti 15
člen výboru Adolf Kopp 6.6.1956 - 7.6.1957
Adresa: Na Vyšinách 874 , Praha VII. Česká republika
Praha VII., Na Vyšinách čp. 874
člen výboru Růžena Závorová 22.1.1954 - 17.5.1958
Adresa: Žateckých 26 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., ul. Žateckých č. 26
člen výboru Josef Henke 2.10.1954 - 17.5.1958
Adresa: Vratislavova 14 , Praha VI. Česká republika
Praha VI., Vratislavova 14
zástupce předsedy výboru Vladimír Špurek 3.5.1956 - 17.5.1958
Adresa: 155 , Kvíček u Slaného Česká republika
Kvíček u Slaného 155
člen výboru Jan Paur 3.5.1956 - 17.5.1958
Adresa: Štefánikova 1357 , Slaný Česká republika
Slaný, Štefánikova 1357
člen výboru Zorika Kantůrková 6.6.1956 - 17.5.1958
Adresa: Na usedlosti 15 , Praha XV. Česká republika
Praha XV., Na usedlosti 15
člen výboru Jiřina Svatošová 7.6.1957 - 17.5.1958
Adresa: Gensovská 3 , Praha - Dejvice Česká republika
Praha - Dejvice, Gensovská 3, čp. 1316
předseda výboru Jaroslav Gottlieb 3.5.1956 - 18.11.1958
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27
zástupce předsedy výboru Ing. Marie Laštovičková 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: Cukrovarnická 46 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Cukrovarnická 46
člen výboru Vladimír Špurka 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: 155 , Kvíček u Slaného Česká republika
Kvíček u Slaného 155
člen výboru Marie Klomfarová 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: Letohradská 7 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Letohradská 7
člen výboru Karel Neubert 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: Sokolovská 168 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 168
člen výboru Dagmar Rousová 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: Slezská 24 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Slezská 24
člen výboru Jiří Závěta 17.5.1958 - 18.11.1958
Adresa: Pod Bertramkou 555 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Pod Bertramkou 555
předseda představenstva Jaroslav Gottlieb 18.11.1958 - 16.4.1959
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27
zást. předsedy představenstva Ing. Marie Laštovičková 18.11.1958 - 16.4.1959
Adresa: Cukrovarnická 46 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Cukrovarnická 46
člen představenstva Marie Klomfarová 18.11.1958 - 25.4.1960
Adresa: Letohradská 7 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Letohradská 7
člen představenstva Dagmar Rousová 18.11.1958 - 25.4.1960
Adresa: Slezská 24 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Slezská 24
místopředseda představenstva Jaroslav Gottlieb 16.4.1959 - 25.4.1960
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27
člen představenstva Adolf Bolf 16.4.1959 - 25.4.1960
Adresa: Želivského 39 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Želivského 39
člen představenstva Jaroslav Brabec 16.4.1959 - 25.4.1960
Adresa: Lidická 9 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Lidická 9
člen představenstva Karel Neubert 18.11.1958 - 12.4.1961
Adresa: Sokolovská 168 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 168
člen představenstva Jiří Závěta 18.11.1958 - 12.4.1961
Adresa: Pod Bertramkou 555 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Pod Bertramkou 555
člen představenstva Vladimír Špurek 18.11.1958 - 12.4.1961
Adresa: 155 , Kvíček u Slaného Česká republika
Kvíček u Slaného 155
místopředseda představenstva Karel Mokrý 25.4.1960 - 12.4.1961
Adresa: V předpolí 19 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V předpolí 19
člen představenstva Josef Štáf 25.4.1960 - 12.4.1961
Adresa: 1. listopadu 8 , Praha 14 Česká republika
Praha 14, ul. 1. listopadu 8
zástupce předsedy Jiří Závěta 12.4.1961 - 14.8.1962
Adresa: Pod Bertramkou 555 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Pod Bertramkou 555
člen představenstva Helena Maršíková 12.4.1961 - 14.8.1962
Adresa: nábř. Legií 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nábř. Legií 23
člen představenstva Růžena Franclová 25.4.1960 - 11.6.1964
Adresa: Nad mlýnem 735 , Kyje u Prahy Česká republika
Kyje u Prahy, Nad mlýnem 735
člen představenstva Růžena Pelikánová 25.4.1960 - 11.6.1964
Adresa: Thámova 30 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Thámova 30
člen představenstva Martin Belas 5.10.1961 - 11.6.1964
Adresa: Budovcova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Budovcova ul. 5
člen představenstva Jaroslav Havlíček 12.4.1961 - 28.4.1966
Adresa: Pod Sychrovem 42 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Sychrovem 42
místopředseda Helena Maršíková 14.8.1962 - 28.4.1966
Adresa: nábř. Legií 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nábř. Legií 23
člen představenstva Šári Dlabalová 11.6.1964 - 28.4.1966
Adresa: 1. pluku 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ul. 1. pluku č. 18
člen představenstva Marie Seuberthová 11.6.1964 - 28.4.1966
Adresa: Mirošovice 177 , okr. Praha-východ Česká republika
okr. Praha-východ, Mirošovice 177
člen představenstva Josef Turnwald 11.6.1964 - 28.4.1966
Adresa: Roztylské nám. 35 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roztylské nám. č. 35
člen představenstva Štěpánka Zobanová 11.6.1964 - 28.4.1966
Adresa: Vilémovská 33 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilémovská 33
předseda představenstva Ing. Marie Laštovičková 16.4.1959 - 6.5.1968
Adresa: Cukrovarnická 46 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Cukrovarnická 46
člen představenstva Ludmila Konopasová 25.4.1960 - 6.5.1968
Adresa: Pařížská 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Pařížská 14
člen představenstva Josef Pařízek 5.10.1961 - 6.5.1968
Adresa: Ždanova 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ždanova ul. 3
místopředseda Jaroslav Gottlieb 28.4.1966 - 6.5.1968
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27/654
člen představenstva Helena Maršíková 28.4.1966 - 6.5.1968
Adresa: nábř. Legií 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nábř. Legií 23
člen představenstva Věra Dvořáková 28.4.1966 - 6.5.1968
Adresa: okr. Praha-východ , Říčany II Česká republika
Říčany II, okr. Praha-východ, Riegrova 267
člen představenstva Václav Mašek 28.4.1966 - 6.5.1968
Adresa: okr. Praha-východ , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, okr. Praha-východ, Konrádova 74
člen představenstva Anna Bidlová 28.4.1966 - 20.5.1971
Adresa: Na Petřinách 66 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 66
člen představenstva Bohuslav Chrášťanský 6.5.1968 - 20.5.1971
Adresa: Štupartská 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štupartská 2
člen představenstva Miroslav Pecka 6.5.1968 - 20.5.1971
Adresa: Karla Zakouřila 47 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Karla Zakouřila 47/707
člen představenstva Miroslav Stěhule 6.5.1968 - 20.5.1971
Adresa: Česká republika
Menčice 12, okr. Praha-východ
člen představenstva Daniel Titěra 6.5.1968 - 20.5.1971
Adresa: Krátká 1150 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krátká 1150/34
člen představenstva Drahomíra Votočková 6.5.1968 - 20.5.1971
Adresa: Za obcí 30 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Za obcí 30
člen představenstva Antonín Fábera 20.5.1971 - 11.4.1974
Adresa: Jirečkova 17 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jirečkova 17
člen představenstva Ing. Josef Pavlíček 20.5.1971 - 11.4.1974
Adresa: Leninova 614 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Leninova 614
člen představenstva Václav Pešek 20.5.1971 - 11.4.1974
Adresa: okr. Praha-východ , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, okr. Praha-východ, Nádražní 25
předseda Jaroslav Dinděra 6.5.1968 - 3.6.1974
Adresa: Julia Fučíka 3 , Liberec Česká republika
Liberec, Julia Fučíka 3/130
místopředseda Josef Pařízek 6.5.1968 - 18.7.1977
Adresa: Ždanova 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ždanova ul. 3
člen představenstva Olga Čumpelíková 6.5.1968 - 18.7.1977
Adresa: Vítkova 5 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Vítkova 5
člen představenstva Jaroslav Gottlieb 6.5.1968 - 18.7.1977
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27/654
člen představenstva Božena Dobrovolná 20.5.1971 - 18.7.1977
Adresa: Na hájku 501 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na hájku 501
člen představenstva Vlasta Drbohlavová 11.4.1974 - 18.7.1977
Adresa: Letohradská 56 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Letohradská 56
člen představenstva Jana Horová 11.4.1974 - 22.5.1979
Adresa: Václavská 18 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Václavská 18
člen představenstva Helena Maršíková 20.5.1971 - 20.4.1982
Adresa: Musílkova 41 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Musílkova 41
místopředseda Jaroslav Gottlieb 18.7.1977 - 20.4.1982
Adresa: Davídkova 27 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Davídkova 27/654
člen představenstva Božena Frňková 18.7.1977 - 20.4.1982
Adresa: Na hájku 501 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na hájku 501
předseda Jaroslav Dinděra 3.6.1974 - 21.10.1982
Adresa: Teplická 266 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Teplická 266
člen představenstva Karel Chleborád 20.4.1982 - 5.4.1983
Adresa: Paláskova 1107 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Paláskova 1107
člen představenstva Josef Pařízek 18.7.1977 - 10.3.1985
Adresa: Ždanova 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ždanova ul. 3
místopředseda Ing. Josef Pavlíček 20.4.1982 - 10.3.1985
Adresa: Leninova 614 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Leninova 614
předseda Jiří Kalina 5.4.1983 - 9.8.1985
Adresa: Belojanise 22 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Belojanise 22
člen představenstva Věra Dvořáková 20.5.1971 - 6.7.1987
Adresa: Riegrova 267 , Říčany Česká republika
Říčany, Riegrova 267
člen představenstva Rudolf Havlíček 11.4.1974 - 6.7.1987
Adresa: Vysoká Lhota 54 p. Čerčany Česká republika
Vysoká Lhota 54 p. Čerčany
člen představenstva Milada Jankulárová 18.7.1977 - 6.7.1987
Adresa: Česká republika
Myšlín 52, okr. Praha východ
člen představenstva Richard Landa 21.10.1982 - 6.7.1987
Adresa: 28. pluku 999 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, ul. 28. pluku 999/52
člen představenstva Drahoslava Mašátová 6.7.1987 - 21.2.1989
Adresa: Černokostelecká 2111 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černokostelecká 2111
člen představenstva Marie Buriánová 18.7.1977 - 3.8.1990
Adresa: Pelikánova 35 , Praha 6 - Liboc Česká republika
Praha 6 - Liboc, Pelikánova 35/11
člen představenstva Jana Šťastná 22.5.1979 - 3.8.1990
Adresa: Legionářů 610 , Praha 8 - Ďáblice Česká republika
Praha 8 - Ďáblice, Legionářů 610
předseda Jiří Kalina 9.8.1985 - 3.8.1990
Adresa: Tasovská 365 , Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Tasovská 365
člen představenstva Helena Antošová 6.7.1987 - 3.8.1990
Adresa: Zelenohorská 486 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zelenohorská 486
člen představenstva Vojtěch Kohl 6.7.1987 - 3.8.1990
Adresa: Božkovská 2927 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Božkovská 2927
člen představenstva Josef Bartoš 28.4.1966 - 3.1.1992
Adresa: okr.Praha-vých. , Újezd nad lesy Česká republika
Újezd nad lesy,okr.Praha-vých., Husova 581
člen představenstva Eva Stuchlíková 20.4.1982 - 3.1.1992
Adresa: Za vokovickou vozovnou 370 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za vokovickou vozovnou 370/3
místopředseda Josef Pařízek 10.3.1985 - 3.1.1992
Adresa: Ždanova 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ždanova ul. 3
člen představenstva Marta Blažková 6.7.1987 - 3.1.1992
Adresa: Krosnářova 1093 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Krosnářova 1093
člen představenstva Jiří Kalina 3.8.1990 - 3.1.1992
Adresa: Tasovská 365 , Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Tasovská 365
člen představenstva Pavel Svatoš 3.8.1990 - 3.1.1992
Adresa: Heranova 1545 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Heranova 1545
člen představenstva Miroslav Bartoš 3.8.1990 - 3.1.1992
Adresa: okr. Praha - východ , Říčany Česká republika
Říčany, okr. Praha - východ, Sadová 1586
člen představenstva Jana Doležalová 3.8.1990 - 18.10.1993
Adresa: Rýmařovská 475 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rýmařovská 475
člen představenstva Ing. Antonín Valenta 3.1.1992 - 18.10.1993
Adresa: Myslíkova 15 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Myslíkova 15
člen představenstva Ria Mrázková 3.1.1992 - 11.4.1994
Adresa: Štichova 593 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 593
člen představenstva Jiří Bebčák 18.10.1993 - 11.4.1994
Adresa: Zázvorkova 2004 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zázvorkova 2004
místopředseda Vlastimil Hála 3.1.1992 - 21.3.1995
Adresa: Jarníkova 1873 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jarníkova 1873
člen představenstva Pavel Svatoš 18.10.1993 - 21.3.1995
Adresa: Heranova 1595 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Heranova 1595
Člen představenstva Věra Slunečková 21.3.1995 - 25.2.1997
Adresa: V Jezírkách 1541 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Jezírkách 1541
Člen představenstva Luděk Burián 21.3.1995 - 25.2.1997
Adresa: 111 , Hrusice Česká republika
Hrusice 111
Místopředseda Mgr. Eliška Kučerová 21.3.1995 - 25.2.1997
Adresa: Hekrova 812 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hekrova ul. 812
předseda Oldřich Mašek 3.8.1990 - 4.4.2000
Adresa: Rabyňská 751 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 751/11
Člen představenstva Jana Pešková 21.3.1995 - 4.4.2000
Adresa: Švormova 404 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Švormova 404
Člen představenstva Vlastimil Hála 21.3.1995 - 4.4.2000
Adresa: Jarníkova 1873 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jarníkova 1873
člen představenstva Jana Roubíčková 6.7.1987 - 5.11.2016
Adresa: Vášova 321 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vášova 321
člen představenstva Marie Votavová 3.1.1992 - 5.11.2016
Adresa: Lešenská 546 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Lešenská 546
Místopředseda Luděk Burian 25.2.1997 - 5.11.2016
Adresa: 111 , Hrusice Česká republika
Hrusice 111, okres Praha-východ
předseda Oldřich Mašek 4.4.2000 - 5.11.2016
Adresa: Lohniského 901 , Praha - Praha 5 Česká republika
Praha - Praha 5, Lohniského 901/7
Člen představenstva Lenka Svobodová 4.4.2000 - 5.11.2016
Adresa: 100 , Hrusice Česká republika
Hrusice 100, okres Praha-východ

Sbírka Listin IGRA, výrobní družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCIX 9/SL 3 usn. o konkursu a vyrovn. Městský soud v Praze 17.4.2009 19.6.2009 22.6.2009 2
DrXCIX 9/SL 2 ostatní usnesení OS v Praze Městský soud v Praze 21.8.2002 11.6.2003 11.6.2003 0
DrXCIX 9/SL 1 ostatní exekuční příkaz Městský soud v Praze 28.5.2003 11.6.2003 11.6.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IGRA, výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00028380
Jméno IGRA, výrobní družstvo
Právní forma podnikání Výrobní družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 9.12.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo IGRA, výrobní družstvo

Živnosti a provozovny IGRA, výrobní družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba výrobků z plastů

  • Výroba hraček a společenských her

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného.

  • Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

  • Automatizované zpracování dat

  • Výroba nástrojů

  • Pořádání vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1992

Živnost č. 2 Výroba nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba hraček a společenských her

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba výrobků z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán IGRA, výrobní družstvo

Člen statutárního orgánu Oldřich Mašek
Člen statutárního orgánu Luděk Burian

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IGRA, výrobní družstvo

IČO: 00028380
Firma: IGRA, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.12.1950

Sídlo IGRA, výrobní družstvo

Sídlo: Michelská 965/76, Praha 141 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba her a hraček
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje IGRA, výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00028380
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00028380
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno IGRA, výrobní družstvo
Sídlo Michelská 965/76 PRAHA 4 - MICHLE 141 00 PRAHA 41
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, PRAHA 4, tel.: 234 689 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 30.4.2008

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00028380
Jméno firmy IGRA, výrobní družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka taxa63m
tracking image