Firma ICOM transport a.s. IČO 46346040


ICOM transport a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ICOM transport a.s. (46346040) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 1992 a je stále aktivní. ICOM transport a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ICOM transport a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ICOM transport a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ICOM transport a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ICOM transport a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ICOM transport a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 716
IČO (identifikační číslo osoby) 46346040
Jméno ICOM transport a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 12.června 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00 K č (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie") 1.2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitým přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 30 000 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč 0,0001291 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie 2.2 emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o pře dnostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na majitele, a doručit proti potvrzení o převzetí akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, informaci o přednostním právu a oznámení o počátku bě hu lhůty pro upisování akcií 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5.(pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 43-4868890237/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Bohuslavě Kratochvílové, r.č. 555713/0865, bytem Praha, Balbínova 206/16, PSČ: 120 00 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsán í akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30(třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 30(třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-4868890237/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obcho dního zákoníku pro splacení vkladu. 17.7.2009 - 17.2.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.3.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15 000 000,00 Kč (patnáct miliónů korun českých), vydáním 15 000 (patnácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie"). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Upisování s využitím přednostního práva: s využitím přednostního práva lze upsat všech 15 000 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč 0,000069 (šedesát devět milióntin) jedné nové akcie, přičemž lze upisova t pouze celé akcie. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit v Hospodářských novinách a v Obchodním Věstníku informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upi sování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na majitele, a doručit proti potvrzení o převzetí akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 352898660257/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. Upisování předem určenými zájemci: Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Bohuslavě Kratochvílové, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov čp. 38. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k u psání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 352898660257/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku pro splacení vkladu. 2.4.2007 - 19.6.2007
Mimořádná valná hromada konaná dne 15.8.2005 na základě prohlášení (oznámení) p. Bohuslavy Kratochvílové, r.č. 555713/0865, trvalým pobytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01 ze dne 1.7.2005 o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota č iní více než 90% základního kapitálu společnosti, rozhodla takto: 1. osvědčila a určila, že paní Bohuslava Kratochvílová, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01 (v souladu se žádostí o svolání ze dne 1.7.2005 o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti) je osobou, která vlastní 199 470 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie a 2 kusy kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, z celkového počtu 217 367 akcií emitovaných společností. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií vlastněných p. Bohuslavou Kratochvílovou činí 91,76% základního kapitálu společnosti, a proto je paní Bohuslava Kratochvílová ve smyslu ust. § 183i z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve z nění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), hlavní akcionářkou společnosti, která má právo výkupu účastnických cenných papírů. 2. osvědčuje, že p. Bohuslava Kratochvílová je hlavní akcionářkou, a to na základě jejího písemného prohlášení (oznámení) o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti, a předložení těchto akcií ke dni konání valné hromady při prezentaci akcionáře. 3. schvaluje přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře, tedy ke dni konání valné hromady přechod všech 17 895 kusů kmenových akcií na majitele, emitovaných společností v listinné podobě ve jmenovité hodn otě 1.000,- Kč/akcie, z dosavadních minoritních akcionářů na hlavní akcionářku - p. Bohuslavu Kratochvílovou, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01, a to za podmínek upravených ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlas tnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. stanovuje výši protiplnění za přechod všech ostatních účastnických cenných papírů dle ust. § 183i - 183n obchodního zákoníku na hlavní akcionářku v částce 1 746,34 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Takto stanovená vý še protiplnění se neodchyluje od zdůvodnění výše protiplnění předloženého hlavní akcionářkou a od znaleckého posudku č. 477/55/05 ze dne 20. června 2005, vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec 6 a jde o protiplnění přiměřené . 5. stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionářka poskytne protiplnění ve výši Kč 1746,34 vlastníkům vykoupených akcií společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od sp lnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. ode dne předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Dosavadní vlastníci jsou povinni předložit společnosti v sídle společnosti listinné účastnické cenné papíry do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. 26.9.2005 - 12.11.2007
Na společnost ICOM transport a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti VEKR s.r.o., Jihlava, Jiráskova 1424/78, IČ 46343750. 10.12.2003
Společnost se řídí stanovami doplněnými valnou hromadou 16.6.1999. 15.7.1999
Společnost se řídí stanovami doplněnými valnou hromadou 4.6.1998. 15.7.1998
Základní jmění: 217 367 000,- Kč, splaceno. 10.3.1997
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 2.5.1996. 1.1.1997
Ke dni l.l. 1997 se se společností sloučila obchodní společnost ČSAD Pelhřimov, a.s. se sídlem v Pelhřimově, Skrýšovská 1680, IČO 60 07 09 01. 1.1.1997
Cizojazyčné mutace obchodního jména: anglicky: CSAD Jihlava, PLC německy: CSAD Jihlava, A.G. francouzky: CSAD Jihlava, S.A. rusky: CSAD Jihlava, a.o. 18.5.1994 - 5.12.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 28.4.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 28.4.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost 28.4.1992 - 25.5.1993
Je rozděleno na 84.650 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty, 7.360 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 28.4.1992 - 25.5.1993
Dozorčí rada: Ing. Přemysl H e r e j k, Praha 4, Zupkova 1393 Ing. Vladimír F i n d e j s , Jihlava, S.K. Neumana 2 Zdeněk L á n í k , Brtnice, Za špitálem 202 28.4.1992 - 6.8.1993

Aktuální kontaktní údaje ICOM transport a.s.

Kapitál ICOM transport a.s.

zakladni jmění 262 367 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2010
zakladni jmění 232 367 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.2007 - 17.2.2010
zakladni jmění 217 367 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2002 - 19.6.2007
zakladni jmění 217 367 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1997 - 1.6.2002
zakladni jmění 92 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.5.1994 - 1.1.1997

Akcie ICOM transport a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 262 367 14.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 262 367 14.7.2014 - 14.11.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 262 365 17.2.2010 - 14.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 232 365 19.6.2007 - 17.2.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 217 365 15.5.2003 - 19.6.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 15.5.2003 - 14.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 217 367 1.6.2002 - 15.5.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 212 767 1.1.1997 - 1.6.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 410 25.5.1993 - 1.1.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 600 25.5.1993 - 1.6.2002

Sídlo ICOM transport a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jiráskova 1424/78 , Jihlava 586 01 14.5.2012
Adresa Jiráskova 1424/78 , Jihlava 586 01 29.11.2011 - 14.5.2012
Adresa Jiráskova 1424/78 , Jihlava 586 01 15.5.2003 - 29.11.2011
Adresa Jiráskova 1424/78 , Jihlava 586 01 1.6.2002 - 15.5.2003
Adresa Jiráskova 1424/78 , Jihlava 586 01 28.4.1992 - 1.6.2002

Předmět podnikání ICOM transport a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.7.2014
distribuce pohonných hmot 14.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahují 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče , - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 31.10.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.7.2009
klempířství a oprava karoserií 14.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 14.7.2009 - 31.10.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.10.2007 - 14.7.2009
provozování autoškoly 7.8.2006
opravy silničních vozidel 1.6.2002
oprávnění k hornické činnosti s omezením na technologickou dopravu 1.6.2002 - 29.10.2007
silniční motorová doprava osobní 1.6.2002 - 14.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 1.6.2002 - 14.7.2009
velkoobchod 1.6.2002 - 14.7.2009
specializovaný maloobchod 1.6.2002 - 14.7.2009
reklamní činnost a marketing 1.6.2002 - 14.7.2009
zasílatelství 1.6.2002 - 14.7.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 1.6.2002 - 14.7.2009
technické činnosti v dopravě 1.6.2002 - 14.7.2009
provoz a pronájem odstavných ploch 1.6.2002 - 14.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.6.2002 - 14.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.6.2002 - 14.7.2009
testování, měření a analýzy 1.6.2002 - 14.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 1.6.2002 - 14.7.2009
zastupování v celním řízení 1.6.2002 - 14.7.2009
oprávnění k měření emisí pro silniční vozidla poháněná vznětovými motory 1.6.2002 - 17.9.2009
pronájem motorových vozidel 15.7.1999 - 1.6.2002
provoz parkoviště 15.7.1998 - 1.6.2002
oprávnění k hornické činnosti 15.7.1998 - 1.6.2002
nákup, prodej skladování paliv a maziv, včetně dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus 5.12.1997 - 1.6.2002
zasilatelství 5.12.1997 - 1.6.2002
provozování a pronájem odstavných ploch 5.12.1997 - 1.6.2002
mytí vozidel 5.12.1997 - 1.6.2002
celní deklarace 5.12.1997 - 1.6.2002
provozování pneuservisu 5.12.1997 - 14.7.2009
ubytovací služby 5.12.1997 - 14.7.2009
vnitrostátní zasílatelství 13.10.1995 - 5.12.1997
opravy motorových vozidel 13.10.1995 - 1.6.2002
reklamní činnost 13.10.1995 - 1.6.2002
provozování čerpací stanice s palivy a mazivy 13.10.1995 - 1.6.2002
provozování stanice emisní kontroly vozidel se vznětovými motory 13.10.1995 - 1.6.2002
silniční motorová doprava 13.10.1995 - 1.6.2002
provozování cestovní kanceláře 13.10.1995 - 1.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.10.1995 - 1.6.2002
provozování společného stravování a občerstvení 13.10.1995 - 1.6.2002
opravy karosérií 13.10.1995 - 14.7.2009
Ubytování 18.5.1994 - 13.10.1995
provozování servisní činnosti, zabezpečování technické 18.3.1994 - 18.5.1994
Provozování cestovní kanceláře pomoci při opravách a nehodách s inkasem v tuzemské i zahraniční měně, 18.3.1994 - 18.5.1994
nákup a prodej dopravních prostředků, náhradních dílů a 18.3.1994 - 18.5.1994
Opravy motorových vozidel příslušenství 18.3.1994 - 18.5.1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej sociálních programů podniku 18.3.1994 - 18.5.1994
provozování nákupních, prodejních a obslužných středisek, 18.3.1994 - 18.5.1994
Provozování společného stravování a občerstvení sloužících jako doplňkové služby pro zaměstnance a veřejnost 18.3.1994 - 18.5.1994
provozování rekladmní činnosti 18.3.1994 - 18.5.1994
provozování ostatních s dopravou souvisejících výrobních, 18.3.1994 - 18.5.1994
Reklamní činnost provozních, opravárenských a obchodních činností 18.3.1994 - 18.5.1994
provozování vlastních rekreačních a rehabilitačních 18.3.1994 - 18.5.1994
Opravy karoserií středisek včetně souvisejících účelových zařízení, 18.3.1994 - 18.5.1994
zabezpečování sociálních služeb pro pracovníky podle 18.3.1994 - 18.5.1994
- provozování servisní činnosti, zabezpečování technické pomoci při 28.4.1992 - 18.3.1994
Vnitrostátní zasilatelství opravách a nehodách s inkasem v tuzemské i zahraniční měně, - výroba, nákup a prodej dopravních prostředků, náhradních dílů a příslušen ství, včetně půjčování vozidel, - zabezpečování a vlastní provádění projekční a stavební činnosti realizova né investorsky a dodavatelsky, - zabezpečování výuky, výchovy a školení, provozování výchovněvzdělávacích a školících zařízení, - provozování vlastních rekreačních a rehabilitačních středisek včetně souvisejících účelových zařízení, 28.4.1992 - 18.3.1994
- zabezpečování sociálních služeb pro pracovníky podle sociálních programů 28.4.1992 - 18.3.1994
Taxislužba podniku, - provozování nákupních, prodejních a obslužných středisek, sloužících jako doplňkové služby pro zaměstnance a veřejnost, - provozování reklamní činnosti, - provozování ostatních s dopravou souvisejících výrobních, provozních, opravárenských, směnárenských a obchodních činností 28.4.1992 - 18.3.1994
- provozování veřejné silniční osobní a nákladní dopravy tuzemské i zahra 28.4.1992 - 18.5.1994
Silniční motorová doprava niční, včetně provozování TAXI služby, - vlastní provozování a zprostředkovávání služeb cestovního ruchu, - provozování cestovní kanceláře, - provádění předprodeje jízdenek a místenek v osobní dopravě, - provozování autobusových nádraží, stanovišť a ostatních provozních a ubytovacích zařízení, - provozování celostátních dopravních systémů v tuzemské i zahraniční nákladní dopravě, provádění spediční a skladovací činnosti, - provádění oprav a údržby dopravních a přepravních prostředků, 28.4.1992 - 18.5.1994

Předmět činnosti ICOM transport a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování vzdělávacích služeb od 15.2.2006 do 14.2.2008 v rozsahu projektu registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.10.2/0021 s názvem: Urychlení a intenzivní výuka řidičských a profesionálních dovedností směřujících k okamžitému zapojení účastníka projektu do praxe, chváleného Úřadem práce v Jihlavě, a to na základě Žádosti o finanční podporu z Operačního plánu rozvoje lidských zdrojů ze dne 31.10.2005. 6.9.2006

vedení firmy ICOM transport a.s.

Statutární orgán ICOM transport a.s.

Platnost údajů od - do
1. Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda samostatně. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti. 17.6.2014
Způsob jednání: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda samostatně. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti. 15.5.2003 - 17.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, či libovolní dva členové představenstva, nebo člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.6.2002 - 15.5.2003
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo jen generální ředitel společnosti samostatně, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 15.7.1998 - 1.6.2002
Způsob jednání: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. 5.12.1997 - 15.7.1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 18.5.1994 - 5.12.1997
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 17.6.2014
Vznik členství 24.4.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 17.6.2014
Vznik členství 24.4.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Josef Kučera 28.4.1992 - 6.8.1993
Adresa: 0 Telč Česká republika
člen představenstva Jaroslav Lukáš 28.4.1992 - 6.8.1993
Adresa: Kollárova 2755/13 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Křepela 28.4.1992 - 6.8.1993
Adresa: Návrší 219 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Ing. Jiří Žádník 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. František Drašnár CSc. 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Zdíkovská 3048/102 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Josef Vítek 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Lnářská 112 , Humpolec 396 01
člen představenstva Ing. František Dohnal 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Tolstého 1569/9 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. František Hrubý 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Mládežnická 1982 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ing. Karel Pánek 22.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Vratkovská 12 , 100 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Novák 22.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Bítovská 1228/11 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Josef Vítek 22.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Lnářská 112 , Humpolec 396 01
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 22.8.1994 - 15.5.1995
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen představenstva Radek Leopold 22.8.1994 - 15.5.1995
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
člen představenstva Luboslav Ujčík 19.9.1994 - 10.3.1997
Adresa: Březinova 3957/78 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 15.5.1995 - 10.3.1997
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Radek Leopold 15.5.1995 - 10.3.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 10.3.1997 - 8.1.1999
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Radek Leopold 10.3.1997 - 8.1.1999
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
člen představenstva Luboslav Ujčík 10.3.1997 - 8.1.1999
Adresa: Březinova 3957/78 , Jihlava 586 01
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 8.1.1999 - 15.7.1999
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 15.7.1999 - 15.3.2000
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Luboslav Ujčík 8.1.1999 - 15.5.2003
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 4.1.1999
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Březinova 3957/78 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 8.1.1999 - 15.5.2003
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 4.1.1999
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 15.3.2000 - 15.5.2003
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 15.5.2003 - 10.4.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
místopředsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 15.5.2003 - 10.4.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 15.5.2003 - 10.4.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 10.4.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně představenstva MA Eva Kratochvílová 10.4.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 10.4.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 29.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 29.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 29.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 9.10.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 9.10.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 9.10.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 17.9.2009 - 7.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 17.9.2009 - 7.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 17.9.2009 - 7.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 7.9.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 7.9.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 7.9.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 31.8.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 4.7.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 31.8.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 4.7.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 31.8.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 31.10.2012 - 17.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda předstvavenstva MA Eva Kratochvílová 31.10.2012 - 17.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Jaroslav Širmer 31.10.2012 - 17.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen představenstva JUDr. Jaroslav Širmer 17.6.2014 - 14.7.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada ICOM transport a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 25.3.2017
Vznik členství 1.11.2016
Vznik funkce 1.11.2016
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
člen Ing. Karel Vopařil 6.8.1993 - 18.5.1994
Adresa: Švermova 1383/26 , Beroun 266 01
předseda Ing. Eduard Šamonil 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Žandovská 304/13 , Praha 190 00
místopředseda Ladislav Kučera 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Březinova 3666/37 , Jihlava 586 01
člen Oldřich Karpíšek 6.8.1993 - 22.8.1994
Adresa: Turgeněvova 1141/10 , Brno 618 00
člen Josef Kučera 18.5.1994 - 26.8.1994
Adresa: Zachariášova 332 , 588 56 Telč Česká republika
člen František Zelníček 22.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Matky Boží 1184/5 , Jihlava 586 01
člen Ing. František Hrubý 22.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Mládežnická 1982 , Nymburk 288 02
člen Ladislav Kučera 26.8.1994 - 19.9.1994
Adresa: Zachariášova 332 , 588 56 Telč Česká republika
člen Zdeněk Láník 6.8.1993 - 10.3.1997
Adresa: Za špitálem 202 , Brtnice Česká republika
člen Dr. Pavel Jaitner 22.8.1994 - 10.3.1997
Adresa: Vojanova 2510/20 , Jihlava 586 01
člen Ing. Jaroslav Leopold 19.9.1994 - 10.3.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
člen Dr. Pavel Jaitner 10.3.1997 - 5.12.1997
Adresa: Vojanova 2510/20 , Jihlava 586 01
člen Zdeněk Láník 10.3.1997 - 5.12.1997
Adresa: Za špitálem 202 , Brtnice Česká republika
člen Ing. Jaroslav Leopold 10.3.1997 - 15.7.1999
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
předseda Jiří Man 5.12.1997 - 15.7.1999
Adresa: Polní 4400/10 , Jihlava 586 01
člen Jaroslav Bušta 5.12.1997 - 15.5.2003
Vznik členství 12.6.2002
Vznik funkce 12.6.1997
Adresa: U Cihelny 2698/1 , Jihlava 586 01
předsedkyně Kateřina Kratochvílová 15.7.1999 - 15.5.2003
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 14.5.2002
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen JUDr. Jan Plevčík 15.7.1999 - 15.5.2003
Zánik členství 14.5.2002
Vznik funkce 16.6.1999
Adresa: 256 , Velký Beranov 588 21
členka Eva Kratochvílová 15.5.2003 - 10.4.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
členka Jana Dubová 15.5.2003 - 10.4.2004
Vznik členství 14.5.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: S. K. Neumanna 4166/6 , Jihlava 586 01
člen Jaroslav Bušta 15.5.2003 - 7.12.2004
Vznik členství 15.8.2002
Zánik členství 31.8.2004
Adresa: U Cihelny 2698/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Beneš 7.12.2004 - 26.9.2006
Vznik členství 31.8.2004
Zánik členství 30.8.2006
Adresa: Tylova 4388/23 , Jihlava 586 01
předseda Tomáš Cafourek 10.4.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně Jana Dubová 10.4.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: S. K. Neumanna 4166/6 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 29.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Alois Pekař 29.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Srázná 1383/7 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 9.10.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Alois Pekař 9.10.2008 - 17.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Srázná 1383/7 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady JUDr. Miroslava Kubátová 26.9.2006 - 28.1.2010
Vznik členství 30.8.2006
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: Erbenova 2604/39 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 17.9.2009 - 28.1.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 1.12.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 1.12.2009
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Tomáš Cafourek 28.1.2010 - 28.1.2010
Vznik členství 18.12.2009
Vznik funkce 23.12.2009
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 17.9.2009 - 7.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady JUDr. Michal Lorenc 28.1.2010 - 7.9.2010
Vznik členství 2.12.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: 126 , Zhoř 588 26
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 7.9.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady JUDr. Michal Lorenc 7.9.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: 126 , Zhoř 588 26
člen dozorčí rady JUDr. Michal Lorenc 31.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: 34 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 31.8.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady JUDr. Michal Lorenc 31.8.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: 34 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 29.11.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 28.1.2010 - 15.6.2013
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 23.12.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 31.10.2012 - 17.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady JUDr. Michal Lorenc 31.10.2012 - 17.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: 34 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 15.6.2013 - 17.6.2014
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 23.12.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 17.6.2014 - 14.7.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 17.6.2014 - 14.7.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Karel Kratochvíl 17.6.2014 - 14.7.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Alšova 2640/20 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 14.7.2014 - 25.3.2017
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin ICOM transport a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 716/SL 129 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 4.4.2014 24.10.2014 25.11.2014 58
B 716/SL 128 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2014 24.10.2014 24.11.2014 36
B 716/SL 127 notářský zápis stanovy, NZ 352/14 Krajský soud v Brně 30.6.2014 29.7.2014 22.10.2014 25
B 716/SL 126 notářský zápis stanovy, NZ 352/14 Krajský soud v Brně 30.6.2014 1.7.2014 23.7.2014 25
B 716/SL 123 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Brně 30.4.2013 10.6.2014 11.6.2014 50
B 716/SL 121 ostatní zápis o řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2012 30.10.2012 6.11.2012 7
B 716/SL 120 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 27.9.2012 30.10.2012 6.11.2012 3
B 716/SL 119 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 29.6.2012 30.10.2012 6.11.2012 3
B 716/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.9.2012 30.10.2012 6.11.2012 20
B 716/SL 117 výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 28.5.2012 6.8.2012 62
B 716/SL 116 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 3.5.2012 6.8.2012 44
B 716/SL 115 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.8.2011 5.9.2011 7
B 716/SL 114 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.6.2011 5.9.2011 3
B 716/SL 113 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 4.7.2011 5.9.2011 3
B 716/SL 112 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2011 5.9.2011 7
B 716/SL 111 účetní závěrka 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 22.4.2011 28.7.2011 52
B 716/SL 110 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 28.7.2011 35
B 716/SL 109 podpisové vzory + ČP + souhlas - 5x Krajský soud v Brně 26.8.2010 8.9.2010 7
B 716/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.9.2010 20
B 716/SL 107 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.9.2010 12
B 716/SL 106 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.9.2010 1
B 716/SL 105 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.9.2010 1
B 716/SL 104 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 195/2010 Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.9.2010 155
B 716/SL 103 výroční zpráva 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.5.2010 30.6.2010 51
B 716/SL 102 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 5.5.2010 30.6.2010 26
B 716/SL 99 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 7.9.2009 23.2.2010 2
B 716/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.2.2010 23.2.2010 18
B 716/SL 101 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 4.2.2010 23.2.2010 1
B 716/SL 100 ostatní -listina upisovatelů Krajský soud v Brně 10.8.2009 23.2.2010 2
B 716/SL 97 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.1.2010 1.2.2010 2
B 716/SL 96 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.1.2010 1.2.2010 2
B 716/SL 95 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 23.12.2009 1.2.2010 2
B 716/SL 94 ostatní -zápis volební komise Krajský soud v Brně 23.12.2009 1.2.2010 2
B 716/SL 93 ostatní -zápis z jednání Krajský soud v Brně 4.12.2009 1.2.2010 5
B 716/SL 92 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 2.12.2009 1.2.2010 2
B 716/SL 91 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 1.12.2009 1.2.2010 2
B 716/SL 90 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 1
B 716/SL 89 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 1
B 716/SL 88 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 2
B 716/SL 87 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 1
B 716/SL 86 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 2
B 716/SL 85 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 1
B 716/SL 84 stanovy společnosti - změna z 12.6.2009 Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 3
B 716/SL 83 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 18
B 716/SL 82 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.6.2009 22.9.2009 1
B 716/SL 81 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.8.2008 22.9.2009 1
B 716/SL 80 ostatní - odst. z fce člena dozorčí r. Krajský soud v Brně 15.8.2008 22.9.2009 2
B 716/SL 79 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 216/09 Krajský soud v Brně 12.6.2009 21.7.2009 15
B 716/SL 78 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 20.2.2009 26.6.2009 30
B 716/SL 77 výroční zpráva 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 6.5.2009 19.6.2009 24
B 716/SL 76 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 21.4.2009 19.6.2009 30
B 716/SL 75 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.10.2008 10
B 716/SL 74 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.10.2008 1
B 716/SL 73 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.10.2008 1
B 716/SL 72 notářský zápis -osvědč. VH,NZ 185/08 Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.10.2008 111
B 716/SL 71 výroční zpráva 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 23.4.2008 9.7.2008 65
B 716/SL 70 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 22.2.2008 26.6.2008 48
B 716/SL 69 stanovy společnosti -změna stanov Krajský soud v Brně 28.6.2007 5.11.2007 1
B 716/SL 68 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 15.8.2007 5.11.2007 5
B 716/SL 67 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 28.6.2007 5.11.2007 1
B 716/SL 66 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 28.6.2007 5.11.2007 1
B 716/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2007 5.11.2007 17
B 716/SL 64 notářský zápis -NZ 174/2007 Krajský soud v Brně 28.6.2007 5.11.2007 15
B 716/SL 63 výroční zpráva 2006 -konsolidovaná Krajský soud v Brně 23.6.2007 13.8.2007 62
B 716/SL 62 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 13.8.2007 52
B 716/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.3.2007 25.6.2007 17
B 716/SL 60 notářský zápis -NZ 201/2007 Krajský soud v Brně 20.3.2007 11.4.2007 10
B 716/SL 59 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.9.2006 2.10.2006 2
B 716/SL 58 ostatní -zápis voleb dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.8.2006 2.10.2006 2
B 716/SL 57 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 142/06 Krajský soud v Brně 19.6.2006 2.10.2006 114
B 716/SL 56 notářský zápis -NZ 3132005 Krajský soud v Brně 28.11.2005 8.9.2006 4
B 716/SL 55 ostatní -návrh na změnu stanov Krajský soud v Brně 31.10.2005 8.9.2006 2
B 716/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.11.2005 8.9.2006 17
B 716/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2006 23.8.2006 17
B 716/SL 52 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 142/06 Krajský soud v Brně 19.6.2006 23.8.2006 101
B 716/SL 51 výroční zpráva 2005- konsolidovaná Krajský soud v Brně 20.3.2006 22.6.2006 63
B 716/SL 50 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 24.2.2006 22.6.2006 45
B 716/SL 49 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 201/05 Krajský soud v Brně 15.8.2005 5.10.2005 35
B 716/SL 48 notářský zápis -Vh, NZ 200/05 Krajský soud v Brně 15.8.2005 5.10.2005 3
B 716/SL 47 ostatní -prohlášení předst. společnost Krajský soud v Brně 16.9.2005 30.9.2005 1
B 716/SL 46 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 25.2.2005 20.7.2005 109
B 716/SL 45 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 18.8.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 44 ostatní -rozh. předst. Krajský soud v Brně 18.8.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 43 ostatní -návrh org.vpleb čl.doz.rady Krajský soud v Brně 18.8.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 42 ostatní -volební řád Krajský soud v Brně 18.8.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 41 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 31.8.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 40 ostatní -Vyhod.výsl. voleb čl.doz.rady Krajský soud v Brně 2.9.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.10.2004 14.12.2004 1
B 716/SL 38 výroční zpráva -konsolidační r. 2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 5.10.2004 101
B 716/SL 37 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 5.3.2004 5.10.2004 19
B 716/SL 36 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 5.3.2004 16.7.2004 43
B 716/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.7.2003 16.4.2004 5
B 716/SL 34 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.5.2003 16.4.2004 1
B 716/SL 33 ostatní -zápis představanstva Krajský soud v Brně 12.5.2003 16.4.2004 1
B 716/SL 32 notářský zápis - výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.5.2003 17.12.2003 44
B 716/SL 31 notářský zápis - převod obchod. podílu Krajský soud v Brně 12.5.2003 17.12.2003 7
B 716/SL 30 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.4.2003 3.6.2003 137
B 716/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.9.2002 29.5.2003 3
B 716/SL 28 ostatní -zápis volební komise Krajský soud v Brně 21.8.2002 29.5.2003 2
B 716/SL 27 ostatní -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 31.7.2002 29.5.2003 3
B 716/SL 26 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.5.2002 29.5.2003 2
B 716/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.2002 29.5.2003 17
B 716/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.5.2002 29.5.2003 36
B 716/SL 23 výroční zpráva -návrh sml.o převz.jmění Krajský soud v Brně 1.4.2003 20.5.2003 33
B 716/SL 22 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Brně 10.7.1997 17.12.2002 30
B 716/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.11.2001 14.6.2002 21
B 716/SL 9 notářský zápis - zakl. listina Krajský soud v Brně 17.4.1992 24.5.2002 26
B 716/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.5.2001 24.5.2002 5
B 716/SL 20 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 7.9.2000 24.5.2002 27
B 716/SL 19 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 30.4.1998 24.5.2002 22
B 716/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.1999 24.5.2002 17
B 716/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.8.1995 24.5.2002 19
B 716/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.1993 24.5.2002 20
B 716/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.4.1993 24.5.2002 20
B 716/SL 14 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 16.6.1999 24.5.2002 34
B 716/SL 13 notářský zápis - osvědčení VH, úč. závěrka 94 Krajský soud v Brně 10.8.1995 24.5.2002 27
B 716/SL 12 notářský zápis - osvědčeníVH, stanovy Krajský soud v Brně 30.8.1994 24.5.2002 12
B 716/SL 11 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 9.12.1993 24.5.2002 26
B 716/SL 10 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 21.6.1993 24.5.2002 12
B 716/SL 7 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 25.2.2002 23.5.2002 72
B 716/SL 6 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 4.4.2001 10.5.2001 104
B 716/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.6.1998 29.9.1998 47
B 716/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1998 29.9.1998 17
B 716/SL 3 ostatní - oprávnění k hornic. činnosti Krajský soud v Brně 23.2.1998 29.9.1998 2
B 716/SL 2 notářský zápis - výroční zpráva 1996 Krajský soud v Brně 12.6.1997 25.2.1998 60
B 716/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1997 25.2.1998 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ICOM transport a.s.

IČO (identifikační číslo) 46346040
Jméno ICOM transport a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 15.7.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 8

Sídlo ICOM transport a.s.

Živnosti a provozovny ICOM transport a.s.

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Okružní 612, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Skrýšovská 1680, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1002380162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Okružní 612, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Náspem 2437, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1002380201
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna 345 62 Holýšov
Identifikační číslo provozovny 1002380227
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 2581/4, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1002380197
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Lnářská 498, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Průmyslová 159, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1008662585
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.11.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Jiráskova 1693/8, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380146
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 24.8.1992
Provozovna č. 7
Provozovna Stodolní 489, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1002380189
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 8
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 24.8.1992
Provozovna č. 9
Provozovna Skrýšovská 1680, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1002380162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 10
Provozovna Okružní 612, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 345 62 Holýšov
Identifikační číslo provozovny 1002380227
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Náspem 2437, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1002380201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 2581/4, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1002380197
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Lnářská 498, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Jiráskova 1693/8, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380146
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.1993
Provozovna č. 6
Provozovna Stodolní 489, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1002380189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 7
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.1993
Provozovna č. 8
Provozovna Skrýšovská 1680, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1002380162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 9
Provozovna Okružní 612, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.2007

Živnost č. 6 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2013

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 159, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1008662585
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Okružní 612, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1002380171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Jiráskova 1424/78, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002380154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2013

Živnost č. 8 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.4.2006
Přerušení oprávnění 21.4.2010

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 2.8.2004

Živnost č. 13 Ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 1.8.1994

Živnost č. 14 Taxislužba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1992
Zánik oprávnění 4.8.1994

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1992
Zánik oprávnění 17.1.1996

Živnost č. 16 Provozování společného stravování a občerstvení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1992
Zánik oprávnění 23.1.1996

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1992
Zánik oprávnění 31.12.1993
Konec oprávnění 31.12.1993

Živnost č. 18 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.5.2000

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpací stanice s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1995
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 24 Provozování stanice emisní kontroly vozidel se vznětovými motory

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.1996

Živnost č. 25 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1997
Zánik oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 27 Celní deklarace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1997
Zánik oprávnění 15.8.2000

Živnost č. 28 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Mytí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1997
Zánik oprávnění 13.11.2001

Živnost č. 31 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1997
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 34 Provoz parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1998
Zánik oprávnění 13.11.2001

Živnost č. 35 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ICOM transport a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Kratochvílová
Člen statutárního orgánu Eva Kratochvílová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ICOM transport a.s.

IČO: 46346040
Firma: ICOM transport a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo ICOM transport a.s.

Sídlo: Jiráskova 1424/78 NEOAD, Jihlava 587 32

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
tracking image