Firma IC-PARK ENERGO, a.s. IČO 26401843


IC-PARK ENERGO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

IC-PARK ENERGO, a.s. (26401843) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slovanská alej 1960/24, Plzeň 326 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2005 a je stále aktivní. IC-PARK ENERGO, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o IC-PARK ENERGO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o IC-PARK ENERGO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o IC-PARK ENERGO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro IC-PARK ENERGO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje IC-PARK ENERGO, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1340
IČO (identifikační číslo osoby) 26401843
Jméno IC-PARK ENERGO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.12.2005
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 21.7.2014 - 19.11.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.7.2014 - 19.11.2015
Valná hromada konaná dne 19.10.2012 přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 10.000.000,- Kč o 6.000.000,- Kč na 16.000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 598 (pět set devadesát osm) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) druh akcie: kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) počet akcií: 20 (dvacet) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) druh akcie: kmenová forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů Všichni akcionáři se před rozhodnutím valné hromady vzdali svého přednostního práva. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 a IC AGRO a.s., IČ 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátku běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: 30 dnů Způsob oznámení počátku lhůty: představenstvo společnosti prokazatelně doručí buď osobně předáním proti podpisu nebo doporučeným dopisem oběma předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzav ření smlouvy o úpisu Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě. Účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet u České spořitelny, a.s., č.ú. 2134272/0800 Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - Patnáct (15) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií Upisování akcií předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akc ií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony kroun českých). Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií. 5.11.2012 - 18.12.2012
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč o 8.000.000,-- Kč na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) druh akcie: kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisícorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) připadá právo na úpis čtyř nových emitovaných akcií v nominální Způsob oznámení počátku běhu lhůty: Představenstvo společnosti oznámí způsobem pro svolání valné hromady všem akionářům počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti dopisem adresovaným předem určeným zájemcům vyzve k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu, a to buď doporučeným dopisem nebo proti pod pisu osobního převzetí výzvy Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč ( desettisíckorunčeských) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií: Účet u České spořitelny a.s. č. účtu 2134272/0800 Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest milionů osm set tisíc korun českých) Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií. 14.10.2011 - 5.11.2012
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč o 8.000.000,-- Kč na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) druh akcie: kmenové forma akcie: na ma jitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisícorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů Akcionáři se před rozhodnutím valné hromady vzdali svého přednostního práva. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostní ho práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 a IC AGRO a.s, IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátku běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku běhu lhůty: Představenstvo společnosti prokazatelně doručí buď osobně předáním proti podpisu nebo doporučeným dopisem oběma předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: Neuvádí se, neboť emisní kurs veškerých nově emitovaných akcií bude předem určenými zájemci splácen výhradně započtením. Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromad y bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximáln í výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest mi lionů osm set tisíc korun českých). Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřite lů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií. 13.5.2011 - 14.10.2011
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na: Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč (dvou milionů korun českých) o 8.000.000,-- Kč (osmmiliónůkorunčeských) na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) připadá právo na úpis čtyř nových emitovaných akcií v nominální. Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Gl azunovova 885, PSČ 140 00, a IC AGRO a.s., IČ: 25238639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských). Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií: Neuvádí se, neboť veškeré nově emitované akcie ať již s využitím přednostního práva tak předem určenými zájemci budou spláceny výhradně započtením. Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromad y bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 25238639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest milionů osm set tisíc korun českých) Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií. 29.12.2010 - 13.5.2011
společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 1.10.2007

Aktuální kontaktní údaje IC-PARK ENERGO, a.s.

Kapitál IC-PARK ENERGO, a.s.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2012
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.2011 - 18.12.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2007 - 6.12.2011
zakladni jmění 3 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2007 - 1.10.2007
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.12.2005 - 26.3.2007

Akcie IC-PARK ENERGO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 598 21.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 598 18.12.2012 - 21.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 18.12.2012 - 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 6.12.2011 - 18.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 1.10.2007 - 6.12.2011

Sídlo IC-PARK ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Slovanská alej 1960/24 , Plzeň 326 00 12.10.2016
Adresa Slovanská alej 1960/24 , Plzeň 326 00 5.12.2005 - 12.10.2016

Předmět podnikání IC-PARK ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2014
výroba elektřiny 5.4.2007
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 5.12.2005 - 21.7.2014
zprostředkování obchodu a služeb 5.12.2005 - 21.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 5.12.2005 - 21.7.2014
poskytování technických služeb 5.12.2005 - 21.7.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.12.2005 - 21.7.2014

vedení firmy IC-PARK ENERGO, a.s.

Statutární orgán IC-PARK ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. 21.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. Osoby, které číní jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 11.1.2010 - 21.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Osoby, které číní jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 1.10.2007 - 11.1.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně kterýkoli jednatel. Jednatel, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 5.12.2005 - 1.10.2007
předseda představenstva Václav Jáchim 19.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: Glazunovova 885/8 , Praha 148 00
člen představenstva Milan Eseny 3.10.2018
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: 1 , Velhartice 341 42
Jednatel Václav Jáchim 5.12.2005 - 1.10.2007
Vznik funkce 5.12.2005
Zánik funkce 1.10.2007
Adresa: Glazunovova 885/8 , Praha 148 00
Jednatel Milan Eseny 5.12.2005 - 1.10.2007
Vznik funkce 5.12.2005
Zánik funkce 1.10.2007
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
Jednatel Ing. Jan Cafourek 5.12.2005 - 1.10.2007
Vznik funkce 5.12.2005
Zánik funkce 1.10.2007
Adresa: 19 , Osek 338 21
člen představenstva Ing. Jan Cafourek 1.10.2007 - 11.1.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 26.10.2009
Adresa: 19 , Osek 338 21
člen představenstva Milan Eseny 1.10.2007 - 11.1.2010
Vznik členství 1.10.2007
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
člen představenstva Václav Jáchym 11.1.2010 - 18.1.2010
Vznik funkce 26.10.2009
Adresa: Čermákova 2498/46 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Václav Jáchim 1.10.2007 - 29.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Glazunovova 885/8 , Praha 148 00
člen představenstva Milan Eseny 11.1.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: náměstí Generála Píky 2217/20 , Plzeň 326 00
člen představenstva Václav Jáchim 18.1.2010 - 29.12.2010
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 26.10.2009
Adresa: Čermákova 2498/46 , Plzeň 301 00
člen představenstva Milan Eseny 29.12.2010 - 18.10.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: náměstí Generála Píky 2217/20 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Václav Jáchim 29.12.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Glazunovova 885/8 , Praha 148 00
člen představenstva Václav Jáchim 29.12.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Čermákova 2498/46 , Plzeň 301 00
člen představenstva Milan Eseny 18.10.2013 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Adresa: náměstí Generála Píky 2217/20 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Václav Jáchim 10.9.2014 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.6.2015
Adresa: Glazunovova 885/8 , Praha 148 00
člen představenstva Václav Jáchim 10.9.2014 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Adresa: Čermákova 2498/46 , Plzeň 301 00
člen představenstva Václav Jáchim 19.11.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 10.7.2016
Adresa: Čermákova 2498/46 , Plzeň 301 00
člen představenstva Milan Eseny 19.11.2015 - 3.10.2018
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: náměstí Generála Píky 2217/20 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada IC-PARK ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Slapnička 19.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: Mezi Ploty 1192/3 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Vladěna Eseny 19.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Emil Plášek 19.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: 207 , Plánice 340 34
předseda dozorčí rady MUDr. Jana Oulická 1.10.2007 - 29.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Spojovací 843 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Emil Plášek 1.10.2007 - 29.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: 207 , Plánice 340 34
člen dozorčí rady Vladěna Eseny 1.10.2007 - 29.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady MUDr. Jana Oulická 29.12.2010 - 6.10.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Spojovací 843 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Vladěna Eseny 29.12.2010 - 18.10.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Emil Plášek 29.12.2010 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Adresa: 207 , Plánice 340 34
předseda dozorčí rady MUDr. Jana Oulická 6.10.2013 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.6.2015
Adresa: Mezi Ploty 1192/3 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Vladěna Eseny 18.10.2013 - 19.11.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2015
Adresa: Plánická 125 , Klatovy 339 01

Sbírka Listin IC-PARK ENERGO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1340/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 30.6.2015 27.10.2015 24.11.2015 1
B 1340/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2015 27.10.2015 24.11.2015 1
B 1340/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2015 27.10.2015 24.11.2015 4
B 1340/SL 59 zpráva auditora ověření ÚZ Krajský soud v Plzni 16.5.2014 5.5.2015 14.5.2015 12
B 1340/SL 58 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 16.5.2014 5.5.2015 14.5.2015 2
B 1340/SL 57 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 16.5.2014 5.5.2015 14.5.2015 7
B 1340/SL 54 zpráva o vztazích 2013 Krajský soud v Plzni 27.5.2014 5.5.2015 14.5.2015 8
B 1340/SL 53 usn. o nařízení výk.rozh. 108 EX 01533/15-021 - skončení exekuce Krajský soud v Plzni 22.4.2015 22.4.2015 14.5.2015 3
B 1340/SL 52 usn. o nařízení výk.rozh. 108 EX 01533/15-014 - zahájení Krajský soud v Plzni 2.4.2015 2.4.2015 14.5.2015 3
B 1340/SL 51 notářský zápis Nz 184/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.7.2014 18.7.2014 22.8.2014 21
B 1340/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 23
B 1340/SL 49 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 14.12.2012 27.12.2012 17.1.2013 17
B 1340/SL 48 notářský zápis Nz 360/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.10.2012 30.10.2012 5.11.2012 6
B 1340/SL 47 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 14.6.2012 8.10.2012 8.10.2012 7
B 1340/SL 46 zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Plzni 30.3.2012 8.10.2012 8.10.2012 8
B 1340/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 14.6.2012 8.10.2012 8.10.2012 2
B 1340/SL 44 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 14.6.2012 8.10.2012 8.10.2012 7
B 1340/SL 43 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 14.6.2012 8.10.2012 8.10.2012 1
B 1340/SL 42 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 14.6.2012 8.10.2012 8.10.2012 2
B 1340/SL 41 notářský zápis Nz 339/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 3.10.2011 7.10.2011 14.10.2011 5
B 1340/SL 40 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 30.5.2011 9.8.2011 10.8.2011 19
B 1340/SL 39 zpráva o vztazích - 2010 Krajský soud v Plzni 15.2.2011 9.8.2011 10.8.2011 8
B 1340/SL 38 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 30.5.2011 9.8.2011 10.8.2011 2
B 1340/SL 37 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 22.2.2011 9.8.2011 10.8.2011 7
B 1340/SL 36 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 22.2.2011 9.8.2011 10.8.2011 1
B 1340/SL 35 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 22.2.2011 9.8.2011 10.8.2011 2
B 1340/SL 34 notářský zápis Nz 130/2011 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 4.4.2011 6.5.2011 13.5.2011 5
B 1340/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 16.12.2010 23.12.2010 29.12.2010 1
B 1340/SL 32 notářský zápis Nz 574/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 14.12.2010 23.12.2010 29.12.2010 5
B 1340/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 16.8.2010 23.12.2010 29.12.2010 3
B 1340/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 28.6.2010 23.12.2010 29.12.2010 1
B 1340/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 28.6.2010 23.12.2010 29.12.2010 1
B 1340/SL 28 notářský zápis Nz 296/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2010 23.12.2010 29.12.2010 3
B 1340/SL 26 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 22.4.2010 2.7.2010 12.7.2010 2
B 1340/SL 25 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 22.4.2010 2.7.2010 12.7.2010 8
B 1340/SL 24 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 22.4.2010 2.7.2010 12.7.2010 1
B 1340/SL 23 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 22.4.2010 2.7.2010 12.7.2010 2
B 1340/SL 22 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 14.1.2010 16.3.2010 12.4.2010 16
B 1340/SL 21 podpisové vzory - Václav Jáchim Krajský soud v Plzni 10.12.2009 5.1.2010 11.1.2010 1
B 1340/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 16.2.2009 23.6.2009 23.6.2009 23
B 1340/SL 18 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 16.6.2008 25.7.2008 30.7.2008 8
B 1340/SL 14 zpráva o vztazích - 2006 Krajský soud v Plzni 31.3.2007 31.3.2008 4.4.2008 8
B 1340/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.6.2007 15.8.2007 12.9.2007 14
B 1340/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.6.2007 15.8.2007 12.9.2007 3
B 1340/SL 7 notářský zápis Nz 289/2007 Krajský soud v Plzni 29.6.2007 15.8.2007 12.9.2007 22
B 1340/SL 6 zakladatelské dokumenty - ú. z. Krajský soud v Plzni 20.3.2007 21.3.2007 26.3.2007 4
B 1340/SL 5 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Plzni 20.3.2007 21.3.2007 26.3.2007 4
B 1340/SL 4 notářský zápis Nz 117/2007 - rozh. spol. Krajský soud v Plzni 20.3.2007 21.3.2007 26.3.2007 3
B 1340/SL 3 účetní závěrka 2005+ zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 31.3.2006 19.6.2006 20.6.2006 8
B 1340/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 3.10.2005 18.11.2005 28.11.2005 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje IC-PARK ENERGO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26401843
Jméno IC-PARK ENERGO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 5.12.2005
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo IC-PARK ENERGO, a.s.

Živnosti a provozovny IC-PARK ENERGO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 131, Svojšín 349 01
Identifikační číslo provozovny 1009504631
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2007

Živnost č. 2 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán IC-PARK ENERGO, a.s.

Člen statutárního orgánu Václav Jáchim
Člen statutárního orgánu Milan Eseny

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje IC-PARK ENERGO, a.s.

IČO: 26401843
Firma: IC-PARK ENERGO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 2-Slovany
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.12.2005

Sídlo IC-PARK ENERGO, a.s.

Sídlo: Slovanská alej 1960/24, Plzeň 326 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image