Firma Hypoteční banka, a.s. IČO 13584324


Hypoteční banka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Hypoteční banka, a.s. (13584324) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 333/150, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 1. 1991 a je stále aktivní. Hypoteční banka, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Hypoteční banka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hypoteční banka, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Hypoteční banka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hypoteční banka, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3511
IČO (identifikační číslo osoby) 13584324
Jméno Hypoteční banka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.1.1991
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 500,-Kč (pět set korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.076.335.500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun čes kých) na novou výši základního kapitálu 5.076.336.000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační čísl o (IČO): 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst . 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) bude činit 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Hypoteční banky, a.s., číslo účtu: 2717662/2100. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. 11.1.2016 - 20.10.2017
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje z dosavadní výše 5 076 335 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých) o částku 500,- Kč (pět set korun českých) na novou výši 5 076 335 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých), přičemž (i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenová akcie na majitele, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (iii) emisní kurs nové akcie bude 600.000.000,- Kč (šest set miliónů korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 599.999.500,- Kč (pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie), (iv) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (v) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"), (vi) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 (dále jen "Předem určený zájemce"), (vii) Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě u opsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle HB v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představe nstvem HB, (viii) v případě, že Československá obchodní banka, a. s. neupíše nabídnutou Akcii, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 263596301/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. 2.4.2015 - 24.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.6.2014 - 24.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 4 24.6.2014 - 24.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 29.4.2014 - 24.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 29.4.2014 - 24.6.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.9.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen ?HB?), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set koru n českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.600.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set milionů korun českých), s tím že emisní ážio akcie bude 1.599.999.500,- Kč (jedna miliarda pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen ?Akcie?), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ?ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 254450570/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. 27.9.2012 - 15.10.2012
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 17. května 2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.004.690.585,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů), s tím že emisní ážio akcie bude 1.004.690.085,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů) (dále jen Akcie), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruč ení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 252158824/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. 29.5.2012 - 13.6.2012
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.dubna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 2500,--Kč (dva tisíce pě t se t korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním pěti nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,--Kč (pět set korun českých) každá. (ii) emisní kurz každé akcie bude 500 000 000,--Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že emisní ážio každé akcie bude 499 999 500,--Kč (čtyři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie"). (iii) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen "ObchZ"), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a.s., upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruče ní jejího návrhu představenstvem HB. (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a.s, neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ. Československá obchodní banka, a.s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 243668750/0300. 18.4.2011 - 27.4.2011
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 20.listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.076.328.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc korun českých) o částku 3.000,-Kč (tři tisíce korun českých) na částku 5.076.331.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři st a třicet jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 ks (šesti kusů) nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) každý, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, . emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) činí 1.000.000.000,-Kč (jednu miliardu korun českých), přičemž emisní ážio činí 999.999.500,-Kč (devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) na každou nově upsanou akcii, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Hypotečn í banka, a.s., na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v pracovní dny v době od 10:00 (deseti) hodin do 17:00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemce činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání ackií představenstvem společnosti Hypoteční banka, a.s. - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé o bchodní banky, a.s., zřízení společností za tímto účelem, č. účtu 233492341/0300.l 27.11.2009 - 11.12.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Českomoravská hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přidělené identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 3511 (dále jen "společnost") o přechodu všech akcií, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, postupem dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník): 1. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě přesahuje 90%-ní (devadesáti procentní) podíl na základním kap itálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím a) výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.z áří 2005, b) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnosti střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, přičemž Česká národní banka schválila seznam akcioná řů uvedených v tomto výpisu dne 5.9.2005 a c) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že ČSOB vlastní 5.260.796 (pět milionů dvě stě šedesát tisíc sedm set devadestá šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ 0008030509, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500,--Kč (pět set korun českých), emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 99,84% (devadesát devět celých a osmdesát čtyři setin procenta) na základním kapitálu společnosti 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,--Kč (jeden tisíc tři sta devadesát osm korun českých) na jednu zaknihovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,--Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s Obchodním zákoníkem doložena znaleckým posudkem zpracovaným znalcem-společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, které bylo přiděleno identifikační číslo 00553115 (dále jen KPMG), č. 120-13/05, ze dne 17. srpna 2005. Závěr KPMG zní: "Protiplnění stanovené hlavním akcionářem za přechod jedné kmenové akcie ČMHB o jmenovité hodnotě 500,--Kč ve výši 1.398,--Kč považuje KPMG ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku za přiměřené." 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jejich vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu dle tohoto usnesení, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (dále jen Lhůta splatnosti). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pr o svolání valné hromady a v téže lhůtě jej písemně sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů střediskem cenných papírů obsahujících i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního pr áva k akciím společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti pře chodu akcií, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 19.3.2009 - 4.4.2013
Valná hronada společnosti učinila dne 17.12.2007 násladující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pětset miliónů korun českých ) z částky ve výši 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm mili ónů sto sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 4.958.107.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvětset padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých) upsáním nových akcií penežitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu až do výše 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku 6.916.214.000,- Kč (slovy: šest miliard devětset š estnáct miliónů dvěstě čtrnáct tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3.000.000 (slovy: tři milióny) kusú kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých ) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 6.916.214 (slovy: šestmiliónů devětset šestnáct tisíc dvěstě čtrnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnot ě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204 a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práv a je třicátý první den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližš í následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to do výše 3.458.107.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze up isovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaný s využitím přednostního práva činí 1.700,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnos ti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií ve druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, t edy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý sedmý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady s označením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.700,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.500.000.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé splatit na učet č. 218081675/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určen í zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií." 17.1.2008 - 11.4.2008
Valná hromada společnosti učinila dne 30.10.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Řádná vlaná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 781.250.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát jedn amilionů dvš stě padesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě milardy šest set třicet čtyři milónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 3.415.988.500,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta patnáct milónů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, ž e se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři miliónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvý šení tedy může činit částku ve výši 5.269.477.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě šedesát devět miliónů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.562.500 (slovy: jeden milión pět set šeedesát dva tisíce pět set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V příp adě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.629.477 (slovy: pět m ilionů dvě stě šedesát devět tisíc čtři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednosntího práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednsotním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na d en pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřjnit a oznmit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do p říslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 2.634.738.500,.- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednosntího práva činí 1.600,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozho dným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednsotního práva. Určití zájemci (atdy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v pomětu 1:1, tedy na jednu akcie v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.000 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představensto oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.600,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 781.250.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemc i) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. 8.11.2006 - 25.1.2007
Valná hromada společnosti učinila dne 7.5.2004 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.020.833.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet milionů osm set třicet tři tisíce korun českých) z částky ve výši 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna milia rda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 2.340.049.500,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet milionů čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení ted y může činit částku ve výši 2.638.433.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet osm milionů čtyři sta třicet tři tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2.041.666 (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2.638.433 (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc čtyři sta třicet tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního prá va se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 1.319.216.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.200,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovit é hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stan ovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.200,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.020.833.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje Představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky, a. s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (přede m určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií." 2.6.2004 - 1.9.2004
Valná hromada společnosti učinila dne 11.3.2003 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 23.4.2003 - 13.8.2003
Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 390.438.000,-Kč ( slovy: tři sta devadesát milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) z částky ve výši 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesár čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 1.054.624.500,-Kč ( slovy: jedna miliarda padesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesát čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 1.328.373.000,- Kč ( slovy: jedna miliarda tři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých). 23.4.2003 - 13.8.2003
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 780.876 ( slovy: sedm set osmdesát tisíc osm set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč ( slovy: pět set korun českých )každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 1.328.373 ( slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. 23.4.2003 - 13.8.2003
Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 664.186.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. 23.4.2003 - 13.8.2003
S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 750,- Kč. 23.4.2003 - 13.8.2003
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. 23.4.2003 - 13.8.2003
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a.s. k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. 23.4.2003 - 13.8.2003
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. 23.4.2003 - 13.8.2003
Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 750,- Kč. 23.4.2003 - 13.8.2003
Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 390.438.000,- Kč. 23.4.2003 - 13.8.2003
Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. 23.4.2003 - 13.8.2003
Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. 23.4.2003 - 13.8.2003
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč, přičemž 17.4.2002 - 17.7.2002
a/ Důvod snížení základního kapitálu - úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodní zákoníku. 17.4.2002 - 17.7.2002
b/ Rozsah snížení základního kapitálu - z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč . Sníženým základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta ve výši 652.599.518,29 Kč, zbývající část v rámci rozsahu snížení ve výši 11.586.981,71 Kč bude převedena do rezervního fondu. 17.4.2002 - 17.7.2002
c/ Způsob snížení základního kapitálu - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 1.328.373 ks zaknihovaných akcií na majitele, a to z jmenovité hodnoty akcie ve výši 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu akcie ve výši 500,- Kč, ve smyslu § 213a odst. 1)a 3) obchodního zákoníku. 17.4.2002 - 17.7.2002
Na základě zmocnění valné hromady ze dne 24.6.1999 rozhodlo představenstvo dne 8.12.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Zvýšení základního jmění: o 200,000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.328,373.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad částku 200,000.000,- Kč se připouští až do výše 300,000.000,- Kč, tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 1.428,373.000,- Kč. 2. Druh vydávaných akcií: Kmenové akcie. 3. Forma vydávaných akcií: Na majitele. 4. Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 5. Emisní kurz vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 6. Podoba vydávaných akcií: Zaknihovaná. 7. Počet vydávaných akcií: 200.000 až 300.000 kusů. 8. Úpis akcií: Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech: a) V prvním kole bude umožněno využití přednostního práva pro stávající akcionáře v poměru 1 : 1 (1 nová akcie na 1 stávající). První kolo začíná následující den po dni zveřejnění a trvá po dobu čtrnácti dnů. Dnem zveřejnění se rozumí den zveřejnění v Obchodním věstníku. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných v prvním kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis v prvním kole. b) Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcie v hodnotě méně než 200,000.000,- Kč. V druhém kole, které začíná šestnáctým dnem po dni zveřejnění, bude možno upsání akcií neupsaných v prvním kole po dobu čtrnácti dnů stávajícím akcionářům v poměru 1 : 1 až do maximální výše 300,000.000,- Kč (viz bod 1) dle časového zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis ve druhém kole. Po ukončení prvního a druhého kola budou výsledky úpisu pro oprávněné akcionáře k dispozici v sídle ČMHB, a.s. 9. Neplatnost úpisu akcií: V případě překročení maximální přípustné výše zvýšení základního jmění (viz bod 1), tj. upsání a splacení akcií v celkové hodnotě vyšší než 300,000.000,- Kč, bude úpis akcií neplatný a ke zvýšení základního jmění nedojde. Společnost je povinna vrátit přijaté finanční prostředky upisovatelům v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 obchodního zákoníku na účet jimi určený. 10. Důvod zvýšení základního jmění: Posílení kapitálové přiměřenosti. 11. Forma splacení: Peněžní vklad. 12. Místo a čas: V sídle ČMHB, a.s., Praha 4, Budějovická 409/1 v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. 13. Rozhodnutý den pro uplatnění přednostního práva: Den po zveřejnění v Obchodním věstníku. 28.12.1999 - 12.4.2000
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par.25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou ze dne 28.9.1990 jednorázově. 10.1.1991

Aktuální kontaktní údaje Hypoteční banka, a.s.

Kapitál Hypoteční banka, a.s.

zakladni jmění 5 076 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.1.2016
zakladni jmění 5 076 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.4.2015 - 11.1.2016
zakladni jmění 5 076 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.2014 - 2.4.2015
zakladni jmění 5 076 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2014 - 29.4.2014
zakladni jmění 5 076 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2012 - 6.3.2014
zakladni jmění 5 076 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.6.2012 - 15.10.2012
zakladni jmění 5 076 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2011 - 13.6.2012
zakladni jmění 5 076 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2009 - 27.4.2011
zakladni jmění 5 076 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2008 - 11.12.2009
zakladni jmění 3 458 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2007 - 11.4.2008
zakladni jmění 2 634 740 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2004 - 25.1.2007
zakladni jmění 1 319 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.2003 - 1.9.2004
zakladni jmění 664 186 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2002 - 13.8.2003
zakladni jmění 1 328 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.4.2000 - 17.7.2002
zakladni jmění 1 128 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1996 - 12.4.2000
zakladni jmění 728 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.5.1996 - 30.12.1996
zakladni jmění 508 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.1994 - 2.5.1996
zakladni jmění 338 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.1994 - 27.12.1994
zakladni jmění 258 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.1993 - 21.4.1994
zakladni jmění 178 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1993 - 17.8.1993
zakladni jmění 127 293 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1992 - 5.5.1993
zakladni jmění 87 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.6.1992 - 1.9.1992
zakladni jmění 74 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1992 - 9.6.1992
zakladni jmění 62 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.1991 - 5.5.1992

Akcie Hypoteční banka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 672 11.1.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 671 2.4.2015 - 11.1.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 670 6.3.2014 - 2.4.2015
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 669 15.10.2012 - 6.3.2014
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 668 13.6.2012 - 15.10.2012
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 667 27.4.2011 - 13.6.2012
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 662 11.12.2009 - 27.4.2011
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 10 152 656 11.4.2008 - 11.12.2009
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 6 916 214 25.1.2007 - 11.4.2008
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 5 269 477 1.9.2004 - 25.1.2007
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 2 638 433 13.8.2003 - 1.9.2004
Akcie na majitele 500 Kč 1 328 373 17.7.2002 - 13.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 328 373 12.4.2000 - 17.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 128 373 30.12.1996 - 12.4.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 230 193 2.5.1996 - 30.12.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 901 27.12.1994 - 30.12.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 170 000 27.12.1994 - 30.12.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 427 21.4.1994 - 27.12.1994
Akcie na majitele 100 000 Kč 474 21.4.1994 - 27.12.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 600 21.4.1994 - 30.12.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 800 17.8.1993 - 21.4.1994
Akcie na majitele 100 000 Kč 901 5.5.1993 - 21.4.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 368 5.5.1993 - 30.12.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 427 1.9.1992 - 5.5.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 193 1.9.1992 - 2.5.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 100 9.6.1992 - 5.5.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 600 9.6.1992 - 5.5.1993
Akcie na jméno 120 000 Kč 620 9.6.1992 - 30.12.1996
Akcie na jméno 120 000 Kč 620 5.5.1992 - 9.6.1992
Akcie na majitele 100 000 Kč 620 10.1.1991 - 9.6.1992

Sídlo Hypoteční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 22.6.2017
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 13.8.2007 - 22.6.2017
Adresa Budějovická 409/1 , Praha 140 00 18.3.1998 - 13.8.2007
Adresa Senovážné náměstí 978/23 , Praha 110 00 13.6.1995 - 18.3.1998
Adresa Nerudova 37 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
10.1.1991 - 13.6.1995

Předmět podnikání Hypoteční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování v rozsahu platební styk a zúčtování v tuzemsku, f) vydávání a správa platebních prostředků, g) poskytování záruk, h) otvírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), poradens ká činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) vydávání hypotečních zástavních listů, l) finanční makléřství, m) výkon funkce depozitáře, n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až p). 24.6.2014
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona 2.5.1996 - 24.6.2014
Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů, poskytování veškerých bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách, jakož i povoleními a souhlasy ČNB, pokud jsou pro výkon některých činností nezbytné. 27.9.1994 - 24.6.2014
Předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchodů a služeb podle par.9, odst.2, písm.a/, b/, c/, d/, f/, g/ zák.č. 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách. Tyto služby poskytuje banka zejména organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu, ale i dalším právnickým i fyzickým osobám v tuzemsku ­­ 10.1.1991 - 27.9.1994
Rozhodnutím čj. V 96/12-90 ze dne 28.12.1990 bylo Státní bankou československou povoleno založení Agrobanky, a.s. Hradec Králové v rozsahu uvedeném v rozhodnutí. 10.1.1991 - 27.9.1994

vedení firmy Hypoteční banka, a.s.

Statutární orgán Hypoteční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně ve všech záležitostech. Právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva společně. 24.6.2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva. 11.1.2006 - 24.6.2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisový m a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Českomoravská hypoteční banka, a.s." připojí své podpsiy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva. 24.11.2004 - 11.1.2006
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, 30.12.1996 - 24.11.2004
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti 2.5.1996 - 30.12.1996
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu k jakýmkoli právním úkonům k nimž dochází při podnikatelské činnosti společnosti. Prokuru lze udělit jen písemně a musí být přitom výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Udělení i odvolání prokury se zapíše v obchodním rejstříku. Prokuru lze udělit i několika osobám společnosti. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti 27.9.1994 - 2.5.1996
Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda nebo místopředseda předseda samostatně, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: - všichni členové představenstva jako celek - nebo předseda či místopředseda a další člen představenstva - nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni - nebo generální ředitel, popř. jeho podřízení pracovníci v souladu s podpisovým řádem společnosti a další oprávněná osoba - nebo prokurista a další oprávěná osoba Pracovníci banky jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zastupovat banku mohou i jiné osoby, které jsou k tomu písemně zmocněny speciální plnou mocí. 8.2.1994 - 27.9.1994
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo, a to buď jako celek nebo předseda představenstva, místopředseda, popřípadě dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - jeden nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli pověřeni 10.1.1991 - 8.2.1994
předseda představenstva Jiří Feix 22.6.2017
Vznik členství 24.5.2017
Vznik funkce 24.5.2017
Adresa: Vřesová 681/17 , Praha 181 00
člen představenstva Vladimír Vojtíšek 20.10.2017
Vznik členství 20.9.2017
Adresa: 125 , Lichoceves 252 64
místopředseda představenstva Vlastimil Nigrin 12.3.2019
Vznik členství 15.2.2019
Vznik funkce 15.2.2019
Adresa: Nádvorní 309/6 , Praha 171 00
Jméno Ing. Zdeněk Beneš 10.1.1991 - 12.6.1991
Adresa: Selicharova 1309/9 , Hradec Králové 500 12
Jméno Jan Uhlíř 10.1.1991 - 12.6.1991
Adresa: Dobruška 233,okr.Rychnov n.Kn. Česká republika
Jméno Ing. Vítězslav Bačkovský 10.1.1991 - 5.5.1992
Adresa: 538 51 Řestoky 1457, okr.Chrudim Česká republika
Jméno Ing. Václav Kubín 10.1.1991 - 5.5.1993
Adresa: V Bytovkách 664 , Králíky 561 69
druhý místopředseda Ing. Vladimír Kykal 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Hradecká 412/101 , Hradec Králové 500 11
Jméno Ing. Soňa Kašparová 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Falťanova 574 , Praha 4 Česká republika
Jméno Václav Moník 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Železničářská 682 , Jičín 506 01
Jméno Ing. Josef Matyáš 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Nádražní 301 , Smidary 503 53
předseda Ing. Jiří Slezák 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Vachkova 829/6 , Hradec Králové 500 09
první místopředseda Ing. František Pospíšil 10.1.1991 - 8.2.1994
Adresa: Dobrovského 745/14 , Hradec Králové 500 02
Člen Ing. Zdeněk Pešek 12.6.1991 - 8.2.1994
Adresa: Pod Zámečkem 1055/50 , Hradec Králové 500 06
Člen Ing. Jaroslav Míl 12.6.1991 - 8.2.1994
Adresa: Doktora Paula 714 , Jaroměř 551 01
Člen Ing. Jaroslav Herčík 5.5.1992 - 8.2.1994
Adresa: Na Kotli 1176/29 , Hradec Králové 500 09
Člen Ing. Jiří Helikar 5.5.1993 - 8.2.1994
Adresa: Nad Stadionem 1320 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen Josef Hypský 5.5.1993 - 8.2.1994
Adresa: Na Kotli 1173/35 , Hradec Králové 500 09
Místopředseda Ing. František Pospíšil 8.2.1994 - 21.4.1994
Adresa: Dobrovského 745/14 , Hradec Králové 500 02
Člen Ing. Miloslav Beneš 8.2.1994 - 21.4.1994
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
předseda Ing. Vladimír Černil 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Buzulucká 207 , Ústí nad Labem 403 40
Člen Ing. Pavel Tykač 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Jungmannova 432/6 , Čelákovice 250 88
Člen Ing. Jiří Helikar 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Nad Stadionem 1320 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen Ing. Vladimír Kykal 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Hradecká 412/101 , Hradec Králové 500 11
Člen Josef Hypský 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Na Kotli 1173/35 , Hradec Králové 500 09
1. místopředseda Ing. Miloslav Beneš 21.4.1994 - 27.9.1994
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
Člen Ing. Josef Malíř 21.4.1994 - 27.9.1994
Adresa: Všestary 32 , 251 63 Všestary Česká republika
Jméno Ing. Vladislav Nosek 10.1.1991 - 2.5.1996
Adresa: Nové Dvory 15, okr.Semily Česká republika
Místopředseda Ing. Jan Štěrba 27.9.1994 - 2.5.1996
Adresa: Rezlerova 287 , Praha 109 00
Člen Ing. Miloslav Beneš 27.9.1994 - 2.5.1996
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
Místopředseda Ing. Otakar Jurečka 27.9.1994 - 2.5.1996
Adresa: Komerční 1613/14 , Ostrava 710 00
Členka Ing. Helena Jenšová 27.9.1994 - 2.5.1996
Adresa: Koněvova 1237/115 , Praha 130 00
Místopředseda Ing. Pavel Ševčík 2.5.1996 - 2.5.1996
Adresa: Radimovická 1417/10 , Praha 149 00
Místopředseda Ing. Pavel Ševčík 2.5.1996 - 21.5.1996
Adresa: Brdičkova 1913/17 , Praha 155 00
Místopředseda Ing. Pavel Ševčík 21.5.1996 - 8.7.1996
Adresa: Radimovská 1417 , Praha 4 Česká republika
člen Ing. Otakar Jurečka 2.5.1996 - 30.12.1996
Adresa: Komerční 1613/14 , Ostrava 710 00
Předseda Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 27.9.1994 - 21.2.1997
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
Členka Ing. Helena Jenšová 2.5.1996 - 21.2.1997
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
Místopředseda Ing. Pavel Ševčík 8.7.1996 - 21.2.1997
Adresa: Brdičkova 1913/17 , Praha 155 00
člen Ing. Alfréd Šebek 30.12.1996 - 3.7.1998
Adresa: Na Slavíkově 253/19 , Praha 109 00
Předseda Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 21.2.1997 - 3.7.1998
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
Členka Ing. Helena Jenšová 21.2.1997 - 30.3.1999
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
Místopředseda Ing. Pavel Ševčík 21.2.1997 - 30.3.1999
Adresa: Suchý vršek 2122/33 , Praha 158 00
člen-předseda představenstva Ing. Libor Procházka 3.7.1998 - 30.3.1999
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Jiří Votrubec 30.7.1998 - 30.3.1999
Adresa: Synkovská 1289/11 , Praha 160 00
místopředseda Ing. Josef Malíř 30.3.1999 - 1.12.1999
Adresa: 32 , Všestary 503 12
člen Ing. Petr Ondruška 30.3.1999 - 1.12.1999
Adresa: Dominova 2469/3 , Praha 158 00
člen Ing. Jan Bureš 1.12.1999 - 13.9.2000
Adresa: Malá 540 , Liberec 463 12
člen Ing. Jan Bureš 13.9.2000 - 15.4.2002
Zánik členství 31.8.2001
Adresa: Malá 540 , Liberec 463 12
člen ing. Jan Sadil 15.4.2002 - 15.5.2002
Vznik členství 31.8.2001
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
předseda Ing. Jiří Votrubec 30.3.1999 - 2.2.2004
Vznik členství 25.6.1998
Zánik členství 16.12.2003
Zánik funkce 16.12.2003
Adresa: Synkovská 1289/11 , Praha 160 00
člen ing. Jan Sadil 15.5.2002 - 2.2.2004
Vznik členství 1.9.2001
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen Ing. Rudolf Kostka 30.3.1999 - 24.11.2004
Vznik členství 4.2.1999
Zánik členství 4.2.2004
Adresa: Hausmannova 3012/2 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Petr Ondruška 1.12.1999 - 24.11.2004
Vznik členství 4.2.1999
Zánik členství 4.2.2004
Adresa: 155 , Líšnice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Ondruška 24.11.2004 - 5.3.2005
Vznik členství 5.2.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: 155 , Líšnice Česká republika
člen představenstva Ing. Rudolf Kostka 24.11.2004 - 5.3.2005
Vznik členství 5.2.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Hausmannova 3012/2 , Praha 143 00
předseda Ing. Jan Sadil 2.2.2004 - 11.10.2006
Vznik členství 1.9.2001
Zánik členství 31.8.2006
Vznik funkce 17.12.2003
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Brouček 5.3.2005 - 14.1.2009
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: V Aleji 1124/30 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Ing. Petr Hlaváč 5.3.2005 - 18.1.2010
Vznik členství 17.1.2005
Vznik funkce 17.1.2005
Adresa: Voskovcova 1130/30 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Hlaváč 18.1.2010 - 23.6.2011
Vznik členství 17.1.2010
Vznik funkce 17.1.2010
Adresa: Voskovcova 1130/30 , Praha 152 00
předseda Ing. Jan Sadil 11.10.2006 - 30.8.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 1.9.2011
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Martin Vašek 18.6.2009 - 11.2.2013
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Nad Lávkou 834 , Zeleneč 250 91
člen představenstva Ing. Vlastimil Nigrin 18.3.2009 - 6.3.2014
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 13.2.2014
Adresa: Kadaňská 842/28 , Praha 184 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Hlaváč 23.6.2011 - 24.6.2015
Vznik členství 17.1.2010
Zánik členství 17.1.2015
Vznik funkce 17.1.2010
Zánik funkce 17.1.2015
Adresa: V Pořadí 384 , Třebotov 252 26
předseda představenstva Ing. Jan Sadil 30.8.2011 - 24.6.2015
Vznik členství 1.9.2011
Vznik funkce 1.9.2011
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
Jméno Ing. Vlastimil Nigrin 6.3.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 14.2.2014
Adresa: Kadaňská 842/28 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Jan Sadil 24.6.2015 - 17.7.2015
Vznik členství 1.9.2011
Vznik funkce 1.9.2011
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Petr Hlaváč 24.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 18.1.2015
Zánik členství 30.11.2015
Vznik funkce 15.4.2015
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: V Pořadí 384 , Třebotov 252 26
člen představenstva Ing. Vlastimil Nigrin 24.6.2015 - 13.5.2016
Vznik členství 14.2.2014
Adresa: Kadaňská 842/28 , Praha 184 00
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Nigrin 13.5.2016 - 13.5.2016
Vznik členství 14.2.2014
Vznik funkce 12.4.2016
Adresa: Kadaňská 842/28 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Jan Sadil 17.7.2015 - 4.10.2016
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen představenstva Tomáš Magyar 28.4.2016 - 9.5.2017
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Liesková 22 , Rimavská Sobota Slovenská republika
Předseda představenstva Ing. Jan Sadil 4.10.2016 - 22.6.2017
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen představenstva Michaela Lhotková 9.5.2017 - 5.9.2017
Vznik členství 22.3.2017
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Ke Kukaláku 837 , Psáry 252 44
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Nigrin 13.5.2016 - 30.12.2017
Vznik členství 14.2.2014
Vznik funkce 12.4.2016
Adresa: Kadaňská 842/28 , Praha 184 00
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Nigrin 30.12.2017 - 12.3.2019
Vznik členství 14.2.2014
Zánik členství 14.2.2019
Vznik funkce 12.4.2016
Zánik funkce 14.2.2019
Adresa: Nádvorní 309/6 , Praha 171 00

Dozorčí rada Hypoteční banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jiří Vévoda 25.7.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Radka Pecková 12.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Na Výsluní 1348 , Kamenice 251 68
předseda dozorčí rady Petr Hutla 19.8.2019
Vznik členství 1.7.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
Člen JUDr. Zdeňka Deyssigová 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Selicharova 1310/11 , Hradec Králové 500 12
Člen Dana Richterová 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Prokopa Holého 1440/2 , Čelákovice 250 88
Člen Ing. Jiří Slezák 8.2.1994 - 27.9.1994
Adresa: Vachkova 829/6 , Hradec Králové 500 09
Člen Václav Osladil 21.4.1994 - 27.9.1994
Adresa: Okružní 238 , Černošice n.L. Česká republika
Člen Ing. Jan Rumpela 21.4.1994 - 27.9.1994
Adresa: Sokolovská 1118 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Člen Ing. Jiří Tesař CSc. 27.9.1994 - 21.2.1997
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
Člen JUDr. Jaroslava Paulyová 27.9.1994 - 21.2.1997
Adresa: Petrská 1426/1 , Praha 110 00
Člen Ing. Jiří Černý 27.9.1994 - 21.2.1997
Adresa: Družstevní 312 , Třemošnice 538 43
předseda Ing. Helena Jenšová 30.3.1999 - 1.12.1999
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
místopředseda prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann CSc. 30.3.1999 - 1.12.1999
Adresa: Černokostelecká 2013/91 , Praha 100 00
člen prof. Ing. Miroslav Tuček CSc. 30.3.1999 - 1.12.1999
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00
Člen Ing. Jiří Tesař CSc. 21.2.1997 - 26.10.2000
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
Člen JUDr. Jaroslava Paulyová 21.2.1997 - 26.10.2000
Adresa: Petrská 1426/1 , Praha 110 00
Předseda prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann CSc. 1.12.1999 - 26.10.2000
Adresa: Černokostelecká 2013/91 , Praha 100 00
Místopředseda prof. Ing. Miroslav Tuček CSc. 1.12.1999 - 26.10.2000
Adresa: Pelušková 1396 , Praha 198 00
Člen Doc.Ing. František Pavelka CSc. 1.12.1999 - 10.7.2002
Zánik funkce 30.9.2001
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
Člen Ing. Miloslav Černý 21.2.1997 - 18.10.2002
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
předseda Ing. Pavel Vyhnálek 26.10.2000 - 19.2.2003
Zánik funkce 7.5.2002
Adresa: Tůmova 2242/10 , Brno 616 00
člen Mgr. Petr Jaroš 26.10.2000 - 19.2.2003
Adresa: Čížovská 1264 , Praha 190 16
člen Ing. Milka Richterová 26.10.2000 - 19.2.2003
Zánik funkce 7.5.2002
Adresa: Na výsledku II 1022/2 , Praha 140 00
místopředseda Ing. Zdeněk Černý 26.10.2000 - 3.5.2004
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: K vodojemu 2098/14 , Praha 150 00
Člen Dr. Dirk Adolf Hinze 19.2.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 8.5.2002
Zánik funkce 19.6.2002
Adresa: Na Klaudiánce 551/18 , Praha 147 00
Předseda Ing. Vladimír Staňura MBA 19.2.2003 - 24.11.2004
Vznik členství 8.5.2002
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 21.5.2002
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Požárnická 160 , Praha 164 00
místopředseda Carl Rossey 3.5.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 2.8.2002
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 31.5.2003
Adresa: Ke strži 650 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Carl Rossey 24.11.2004 - 3.2.2005
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 12.8.2003
Vznik funkce 1.6.2003
Zánik funkce 12.8.2003
Adresa: Ke strži 650 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Buchar 24.11.2004 - 3.2.2005
Vznik členství 12.8.2003
Zánik členství 23.3.2004
Adresa: Pláničkova 445/13 , Praha 162 00
člen Mgr. Petr Jaroš 19.2.2003 - 20.10.2005
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Hulická 1089 , Praha 190 16
člen Ing. Jiří Nosál 3.5.2004 - 17.2.2006
Vznik členství 29.1.2003
Zánik členství 15.11.2005
Adresa: Štúrova 1701/55 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Sladkovský 3.2.2005 - 11.10.2006
Vznik členství 24.3.2004
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: Litvínovská 519/38 , Praha 190 00
člen Mgr. Andrea Ambrůzová 18.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 2.1.2002
Zánik členství 2.1.2007
Adresa: Štěpská 949 , Vizovice 763 12
člen Jiří Vilím 18.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 14.1.2002
Zánik členství 14.1.2007
Adresa: Stankovského 1583 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 3.2.2005 - 1.1.2009
Vznik členství 13.8.2003
Zánik členství 13.8.2008
Vznik funkce 13.8.2003
Zánik funkce 13.8.2008
Adresa: Slovenská republika
Zochova 16, Bratislava
člen dozorčí rady Ladislav Mach 19.7.2006 - 1.1.2009
Vznik členství 16.11.2005
Adresa: Cílkova 639/24 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 1.1.2009 - 4.2.2009
Vznik členství 13.8.2008
Vznik funkce 13.8.2008
Adresa: V Šáreckém údolí 63 , Praha 164 00
člen Mgr. Petr Jaroš 20.10.2005 - 18.6.2009
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: Hulická 1089 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 4.2.2009 - 18.6.2009
Vznik členství 13.8.2008
Vznik funkce 13.8.2008
Adresa: V Šáreckém údolí 63 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 18.6.2009 - 3.8.2009
Vznik členství 13.8.2008
Vznik funkce 13.8.2008
Adresa: V Šáreckém údolí 63 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 3.8.2009 - 15.11.2009
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 15.11.2009
Vznik funkce 13.8.2008
Zánik funkce 15.11.2009
Adresa: Pařížská 1068/10 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ladislav Mach 1.1.2009 - 12.4.2010
Vznik členství 16.11.2005
Zánik členství 25.2.2010
Adresa: K lesu 345/14 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím PhD. 29.1.2007 - 26.10.2011
Vznik členství 22.9.2006
Zánik členství 23.9.2011
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Martin Brabenec DiS. 8.6.2007 - 20.4.2012
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 7.3.2012
Adresa: Kostomlatská 684/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 8.6.2007 - 20.4.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Ježkova 963/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Koen Wilmots 12.4.2010 - 17.1.2013
Vznik členství 26.2.2010
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Za Roklí 343 , Statenice 252 62
Jméno Jiří Vévoda 17.1.2013 - 4.4.2013
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím PhD. 26.10.2011 - 30.8.2013
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 13.2.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 12.4.2010 - 30.11.2013
Vznik členství 13.1.2010
Vznik funkce 25.2.2010
Adresa: Na Vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. David Borges 18.6.2009 - 6.3.2014
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 14.2.2014
Adresa: V cihelně 650/16 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Martin Brabenec DiS. 20.4.2012 - 6.3.2014
Vznik členství 15.3.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Kostomlatská 684/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Martin Veškrna 20.4.2012 - 6.3.2014
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Litevská 2575 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím PhD. 30.8.2013 - 6.3.2014
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 13.2.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen Nik Vincke 29.4.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 5.3.2014
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
člen Ing. Tomáš Jirgl 29.4.2014 - 2.12.2014
Vznik členství 5.3.2014
Zánik členství 28.9.2014
Adresa: Donínská 1764 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 4.4.2013 - 10.4.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 10.4.2015 - 12.4.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 30.11.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 13.1.2010
Zánik členství 11.3.2015
Vznik funkce 25.2.2010
Zánik funkce 11.3.2015
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen Oldřich Bartoň 24.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 23.4.2014
Zánik členství 11.3.2015
Zánik funkce 11.3.2015
Adresa: Slunečná 202 , Nupaky 251 01
člen dozorčí rady Jana Urbánková 27.2.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 19.11.2014
Adresa: Na výsluní 291 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 12.4.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Marek Ditz 24.6.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 11.3.2015
Vznik funkce 9.4.2015
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Jana Urbánková 24.6.2015 - 4.10.2016
Vznik členství 19.11.2014
Adresa: Na výsluní 291 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
předseda dozorčí rady Marek Ditz 16.7.2015 - 22.6.2017
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 3.5.2017
Vznik funkce 9.4.2015
Zánik funkce 3.5.2017
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Jan Sadil 22.6.2017 - 20.10.2017
Vznik členství 4.5.2017
Vznik funkce 4.5.2017
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Martin Vašek 19.12.2016 - 14.6.2018
Vznik členství 9.11.2016
Zánik členství 12.4.2018
Adresa: Nad Lávkou 834 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 24.6.2015 - 25.7.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2018
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Jan Sadil 20.10.2017 - 12.3.2019
Vznik členství 4.5.2017
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 2.10.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Marcela Suchánková 14.6.2018 - 12.3.2019
Vznik členství 12.4.2018
Zánik funkce 4.2.2019
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00
předsedkyně dozorčí rady Marcela Suchánková 12.3.2019 - 19.8.2019
Vznik členství 12.4.2018
Zánik členství 30.6.2019
Vznik funkce 4.2.2019
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00

Sbírka Listin Hypoteční banka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3511/SL 113 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 122
B 3511/SL 112 notářský zápis [290/2015] Městský soud v Praze 11.1.2016 13
B 3511/SL 111 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.4.2015 13.5.2015 30.6.2015 19
B 3511/SL 108 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 11.3.2015 13.5.2015 30.6.2015 1
B 3511/SL 107 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 14.1.2015 13.5.2015 30.6.2015 1
B 3511/SL 106 notářský zápis [NZ 854/2015] Městský soud v Praze 19.3.2015 27.3.2015 3.4.2015 10
B 3511/SL 103 stanovy společnosti NZ 1884/2014 Městský soud v Praze 13.5.2014 21.8.2014 28.8.2014 26
B 3511/SL 102 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.4.2014 26.5.2014 10.7.2014 2
B 3511/SL 100 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.3.2014 4.4.2014 14.5.2014 1
B 3511/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.5.2014 12.5.2014 107
B 3511/SL 98 notářský zápis NZ 576/2014 Městský soud v Praze 19.2.2014 3.3.2014 11.3.2014 6
B 3511/SL 97 ostatní výpis ze zápisu jednání DR Městský soud v Praze 13.2.2014 3.3.2014 11.3.2014 1
B 3511/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 2.5.2013 7.5.2013 115
B 3511/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2012 10.1.2013 13.2.2013 28
B 3511/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.5.2012 14.5.2012 122
B 3511/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.5.2011 116
B 3511/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.5.2010 17.5.2010 108
B 3511/SL 81 notářský zápis NZ 17/2010 Městský soud v Praze 19.1.2010 1.2.2010 3.2.2010 11
B 3511/SL 80 notářský zápis NZ 493/2009 Městský soud v Praze 20.11.2009 1.2.2010 8
B 3511/SL 79 ostatní -výpis z 23.jednání předst. Městský soud v Praze 1.12.2009 28.1.2010 1
B 3511/SL 78 ostatní výpis ze záp.DR/volba předst./ Městský soud v Praze 5.11.2009 28.1.2010 1
B 3511/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 6.8.2009 104
B 3511/SL 76 notářský zápis NZ 216/2009 Městský soud v Praze 28.5.2009 17.6.2009 14.7.2009 11
B 3511/SL 74 notářský zápis, posudek znalce č.120-13/05--17.8.05--NZ462/05 Městský soud v Praze 16.9.2005 6.10.2005 22.4.2009 96
B 3511/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007- Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 116
B 3511/SL 72 notářský zápis -NZ178/08 Městský soud v Praze 28.3.2008 2.4.2008 23.4.2008 59
B 3511/SL 71 notářský zápis -NZ643/007 Městský soud v Praze 19.12.2007 10.1.2008 21.2.2008 11
B 3511/SL 65 notářský zápis -NZ542/06 Městský soud v Praze 30.10.2006 22.10.2007 58
B 3511/SL 67 notářský zápis -NZ7/07 Městský soud v Praze 9.1.2007 6.9.2007 41
B 3511/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 112
B 3511/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vtazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 88
B 3511/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 14.6.2006 30.8.2006 94
B 3511/SL 59 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 27.4.2006 14.6.2006 30.8.2006 6
B 3511/SL 53 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 9.9.2005 12.12.2005 13
B 3511/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 8.12.2005 102
B 3511/SL 51 notářský zápis -NZ399/05 Městský soud v Praze 27.7.2005 8.12.2005 31
B 3511/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 102
B 3511/SL 48 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 7.5.2004 28.12.2004 15.4.2005 11
B 3511/SL 45 ostatní -zápis z 30.zasedání DR/předst Městský soud v Praze 23.3.2004 28.12.2004 15.4.2005 4
B 3511/SL 43 ostatní -oznam. ČNB o způsobilosti-2x Městský soud v Praze 9.12.2004 3.2.2005 15.4.2005 2
B 3511/SL 42 ostatní -zápis z 34.zasedání DR/předst Městský soud v Praze 21.12.2004 3.2.2005 15.4.2005 2
B 3511/SL 41 ostatní -výp.ze záp.1.jed.představenst Městský soud v Praze 19.1.2005 3.2.2005 15.4.2005 1
B 3511/SL 40 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 22.12.2004 3.2.2005 15.4.2005 2
B 3511/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.2004 3.2.2005 15.4.2005 26
B 3511/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 29.11.2004 6.12.2004 83
B 3511/SL 36 ostatní zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 7.5.2004 29.11.2004 6.12.2004 12
B 3511/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 275/2004 Městský soud v Praze 7.5.2004 29.11.2004 6.12.2004 57
B 3511/SL 38 notářský zápis NZ 443/2004 Městský soud v Praze 10.8.2004 9.9.2004 51
B 3511/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 83
B 3511/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ275/04 Městský soud v Praze 7.5.2004 4.6.2004 57
B 3511/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.3.2003 3.5.2004 9
B 3511/SL 25 ostatní výpis ze záp.29.jed. DR/předs. Městský soud v Praze 16.12.2003 6.2.2004 1
B 3511/SL 24 ostatní výpis ze záp.29.jed.představen Městský soud v Praze 16.12.2003 6.2.2004 1
B 3511/SL 22 notářský zápis -NZ 377/2003 Městský soud v Praze 21.7.2003 22.8.2003 24.9.2003 41
B 3511/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 18.3.2003 16.7.2003 17.9.2003 81
B 3511/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.7.2003 6.8.2003 81
B 3511/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ259/2003 Městský soud v Praze 27.5.2003 30.7.2003 6.8.2003 29
B 3511/SL 13 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 7.5.2002 8.4.2003 7
B 3511/SL 11 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 27.6.2000 8.4.2003 5
B 3511/SL 10 ostatní -zápis z 1.jednání DR/předst./ Městský soud v Praze 4.2.1999 8.4.2003 5
B 3511/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.10.2002 27.3.2003 60
B 3511/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2002 16.10.2002 27.3.2003 54
B 3511/SL 14 ostatní zápis z 29.jed.představenstva Městský soud v Praze 9.9.2002 16.10.2002 27.3.2003 4
B 3511/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 8.11.2002 60
B 3511/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 83
B 3511/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996,1997,1998,1999 Městský soud v Praze 30.8.2000 13.9.2000 174
B 3511/SL 4 notářský zápis -NZ506/99 Městský soud v Praze 8.9.1999 9.2.2000 3
B 3511/SL 3 účetní závěrka r.1996,1998 Městský soud v Praze 30.7.1999 19.8.1999 53
B 3511/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.1997 19.8.1999 19
B 3511/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ374/99 Městský soud v Praze 24.6.1999 19.8.1999 43
B 3511/SL 70 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 22.9.2006 2
B 3511/SL 68 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.4.2007 1
B 3511/SL 66 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 8.11.2005 2
B 3511/SL 60 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.11.2005 14.6.2006 0
B 3511/SL 57 ostatní -zápis z 38. zased.DR Městský soud v Praze 15.11.2005 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hypoteční banka, a.s.

IČO: 13584324
Firma: Hypoteční banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Hypoteční banka, a.s.

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
tracking image