Firma Humpolecké strojírny Humpolec a.s. IČO 60827882


Humpolecké strojírny Humpolec a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Humpolecké strojírny Humpolec a.s. (60827882) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 490, Humpolec 396 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Humpolecké strojírny Humpolec a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Humpolecké strojírny Humpolec a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Humpolecké strojírny Humpolec a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Humpolecké strojírny Humpolec a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Humpolecké strojírny Humpolec a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 617
IČO (identifikační číslo osoby) 60827882
Jméno Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.6.2014 - 16.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.6.2014 - 29.7.2019
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25. 3. 2008 o zvýšení základního kapitálu: Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 00009971, se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B, č.vl. 42, jednající předsedou představenstva Lubomírem Stokláskem, jako jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., IČ 60827882, se sídlem Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18, zapsaná v obchodním rejstříku v odd. B, č.vl. 617, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. upsáním nových akcií takto: a/ Základní kapitál společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tj. ze stávající částky 125,446.000,- Kč na částku 205,446.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepři pouští. b/ Společnost vydá 80 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). c/ Jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., tj. společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií. d/ Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, IČO 00009971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B. č. v ložky 42. e/ Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsán í akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Za tím účelem představenstvo společnosti písemným oznámením odeslaným předem určenému zájemci nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy se dozví o zápisu tohoto usnesen í do obchodního rejstříku, oznámí tuto skutečnost předem určenému zájemci a spolu s tímto oznámením zašle předem určenému zájemci návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upisování účinné, je upisující povinen doručit jím podepsanou Smlouvu o up sání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, činí tedy 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. f/ Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30,000.000,- Kč, které odpovídají 30 ks kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, bude splacena u České spořitelny, a.s., na bankovní účet 3006432/0800, část emisního kursu upsaný ch akcií ve výši 10,000.000,- Kč bude splacena ve lhůtě 30 dnů ode dne podepsání Smlouvy o upsání akcií, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 20,000.000,- Kč bude splacena do 30. září 2008. O zřízení tohoto bankovního účtu byla dne 4. března 2008 uz avřena Smlouva o běžném účtu v české měně (zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti) s Českou Spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Komerční centrum Jihlava, Jihlava, Vrchlického 2, PSČ 586 01, tj. v u vedených lhůtách bude splacen celý emisní kurs těchto 30 ks akcií. g/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč vůči společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. proti pohledávce společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. vůči společnosti AGR OSTROJ Pelhřimov, a.s. z titulu splacení emisního kursu 50 ks nově upisovaných akcií, z nichž každá je o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka 50,000.000,- Kč společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. vůči společnosti Humpolecké strojírny Hump olec, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2008, na základě které předem určený zájemce poskytl dne 3. 3. 2008 bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 30,000.000,- Kč, na tento bankovní účet spo lečnosti byla tato částka připsána dne 5. 3. 2008, a dne 14. 3. 2008 poskytl předem určený zájemce bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 20,000.000,- Kč, na tento bankovní účet společnosti byla tato částka přip sána dne 17. 3. 2008, (započtena bude pouze jistina půjčky, tj. částka 50,000.000,- Kč, která je dle Smlouvy o půjčce splatná dne 29. dubna 2008 s tím, že splatnost je možno upravit dodatkem ke Smlouvě o půjčce, úrok z půjčené částky od data poskytnutí do data uhrazení jistiny započten nebude a bude společností uhrazen předem určenému zájemci na základě vyúčtování úroků daňovým dokladem bezhotovostním převodem na účet předem určeného zájemce). O započtení bude po uzavření Smlouvy o upsání akcií uzavřena S mlouva o započtení pohledávky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j/ obch. zák. a § 204 odst. 2 obch. zák., a to nejpozději do 5ti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení je oprávněn předložit jak předem určený zájemce, tak společnost. Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 28.3.2008 - 30.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11. 1. 2008 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 000 09 971, se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, který je vlastníkem 116900 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, což vzhledem k základní mu kapitálu společnosti ve výši 125 446 000,- Kč, představuje podíl 93,19 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: série od čísla do čísla počet ks A 1 2034 2034 A 2075 2250 176 A 2262 2341 80 A 2399 2414 16 A 2711 2792 82 A 2801 2824 24 A 2880 2910 31 A 2937 2944 8 A 3061 6092 32 A 3388 3454 67 A 3503 3513 11 A 3618 3709 92 A 3778 3799 22 A 3832 3957 126 A 3982 4005 24 A 4022 4032 11 A 4041 4051 11 A 4097 4103 7 A 4368 4527 160 A 4568 4622 55 A 4631 4662 32 A 4695 4716 22 A 4821 4880 60 A 4917 4936 20 A 5228 5396 169 A 5443 6528 1086 A 6562 6720 159 A 6740 6819 80 A 6844 6973 130 A 7214 7268 55 A 7279 7294 16 A 7360 7414 55 A 7459 7698 240 A 7734 7838 105 A 7903 7932 30 A 8073 8094 22 A 8127 8134 8 A 8238 8402 165 A 8403 8602 200 A 8603 8626 24 A 8643 8653 11 A 8692 8731 40 A 8748 8763 16 A 8796 8819 24 A 8858 8887 30 A 8932 8964 33 A 8992 9051 60 A 9109 9208 100 A 9217 9551 335 A 9590 9644 55 A 9685 9744 60 A 9772 9799 28 A 9875 9885 11 A 9968 10008 41 A 10033 10053 21 A 10089 10112 24 A 10179 10416 238 A 10449 10508 60 A 10575 10653 79 A 10670 10747 78 A 10772 10782 11 A 10794 10809 16 A 10826 10879 54 A 10912 10935 24 A 10944 10983 40 A 11076 11357 282 A 11402 11425 24 A 11494 11509 16 A 11565 11591 27 A 11632 11642 11 A 11715 11825 111 A 11837 11871 35 A 11907 12018 112 A 12027 12090 64 A 12107 12144 38 A 12172 12182 11 A 12223 12230 8 A 12242 12252 11 A 12293 12308 16 A 12331 12426 96 A 12438 12464 27 A 12473 12601 129 A 16262 12640 15 A 12657 12712 56 A 12743 12898 156 A 12953 12960 8 A 12993 13249 257 A 13272 13722 451 A 13734 14631 898 A 14633 14982 350 A 15043 15050 8 A 15073 15139 67 A 15156 15211 56 A 15245 15300 56 A 15312 15363 52 A 15376 15394 19 A 15403 15468 63 A 15527 15545 19 A 15619 15730 112 A 15752 15826 75 A 15843 15850 8 A 15897 15907 11 A 16157 16233 77 A 16234 16265 32 A 16331 16478 148 A 16501 16673 173 A 16682 16713 32 A 16760 16799 40 A 16867 17035 169 A 17063 17142 80 A 17159 17243 85 A 17293 17308 16 A 17317 17324 8 A 17347 17487 141 A 17499 17506 8 A 17612 17673 62 A 17792 17904 113 A 17969 18015 47 A 18044 18054 11 A 18071 18102 32 A 18125 18135 11 A 18174 18312 139 A 18346 18595 250 A 18612 18671 60 A 18728 18929 202 A 18941 18962 22 A 18979 19094 116 A 19213 19223 11 A 19240 19261 22 A 19274 19300 27 A 19372 38967 19596 A 38995 39002 8 A 39289 39328 40 A 39581 39602 22 A 39766 39781 16 A 39914 39961 48 A 40117 40138 22 A 40353 40491 139 A 40954 40991 38 A 41000 41015 16 A 41056 45007 3952 A 45585 53446 7862 mezisoučet 44900 hromadné akcie H 1 72 72000 CELKEM 116900 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. dne 11. 1. 2008 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 1. 2008 a platným zněním stanov společnosti ze dne 12. dubna 2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 12. dubna 2006. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je hlavním akcionářem společnosti Humpolecké strojír ny Humpolec a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada Humpoleckých strojíren Humpolec a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti Humpoleckých strojíren Humpolec a.s., tj. 8 546 ks s číselným označením uvedeným dále: série od čísla do čísla počet ks A 2035 2074 40 A 2251 2261 10 A 2342 2398 57 A 2415 2710 296 A 2793 2800 8 A 2825 2879 55 A 2911 2936 26 A 2945 3060 116 A 3093 3387 295 A 3455 3502 48 A 3514 3617 104 A 3710 3777 68 A 3800 3831 32 A 4006 4021 16 A 4033 4040 8 A 4052 4096 45 A 4104 4367 264 A 4528 4567 40 A 4623 4630 8 A 4663 4694 32 A 4717 4820 104 A 4881 4916 36 A 4937 5227 291 A 5397 5442 46 A 6529 6561 33 A 6721 6739 19 A 6820 6843 24 A 6974 7213 240 A 7269 7278 10 A 7295 7359 65 A 7415 7458 44 A 7699 7733 35 A 7839 7902 64 A 7933 8072 140 A 8095 8126 32 A 8135 8237 103 A 8627 8642 16 A 8654 8691 38 A 8732 8747 16 A 8764 8795 32 A 8820 8857 38 A 8888 8931 44 A 8965 8991 27 A 8052 9108 57 A 9209 9216 8 A 9552 9589 38 A 9645 9684 40 A 9745 9771 27 A 9800 9874 75 A 9886 9967 82 A 10009 10032 24 A 10054 10088 35 A 10113 10178 66 A 10417 10448 32 A 10509 10574 66 A 10654 10669 16 A 10748 10771 24 A 10783 10793 11 A 10810 10825 16 A 10880 10911 32 A 10936 10943 8 A 10984 11075 92 A 11358 11401 44 A 11426 11493 68 A 11510 11564 55 A 11592 11631 40 A 11643 11714 72 A 11826 11836 11 A 11872 11906 35 A 12019 12026 8 A 12091 12106 16 A 12145 12171 27 A 12183 12198 16 A 12215 12222 8 A 12231 12241 11 A 12253 12292 40 A 12309 12330 22 A 12427 12437 11 A 12465 12472 8 A 12602 12625 24 A 12641 12656 16 A 12713 12742 30 A 12899 12952 54 A 12961 12992 32 A 13250 13271 22 A 13723 13733 11 A 14632 14632 1 A 14983 15042 60 A 15051 15072 22 A 15140 15155 16 A 15212 15244 33 A 15301 15311 11 A 15364 15375 12 A 15395 15405 11 A 15469 15526 58 A 15546 15618 73 A 15731 15751 21 A 15827 15842 16 A 15851 15896 46 A 15908 16156 249 A 16266 16330 65 A 16479 16500 22 A 16674 16681 8 A 16714 16759 46 A 16800 16866 67 A 17036 17062 27 A 17143 17158 16 A 17244 17292 49 A 17309 17316 8 A 17325 17346 22 A 17488 17498 11 A 17507 17611 105 A 17674 17791 118 A 17905 17968 64 A 18016 18043 28 A 18055 18070 16 A 18103 18124 22 A 18136 18173 38 A 18313 18345 33 A 18596 18611 16 A 18672 18727 56 A 18930 18940 11 A 18963 18978 16 A 19095 19212 118 A 19224 19239 16 A 19262 19273 12 A 19301 19371 71 A 38968 38994 27 A 39003 39288 286 A 39329 39580 252 A 39603 39765 163 A 39782 39913 132 A 39962 40116 155 A 40139 40352 214 A 40492 40953 462 A 40992 40999 8 A 41016 41055 40 A 45008 45584 577 celkem 8546 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházej í na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jedno ho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 625,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 359-40/2007 ze dne 8. listopadu 2007 zhotoveným soudní z nalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úpln osti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k hodnotě dosažené při veřejné dražbě. Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní h odnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 625,- Kč, - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 4. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. Sp 544/363/2007 2007/18576/540 ze dne 8. listopadu 2007, kterým byl AGROSTROJI Pelhřimov, a.s., udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s., se sídlem Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18, IČO 60827882, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na AGROSTROJ Pelhřim ov, a.s. jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 625,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 5. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry C YRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, 6. Valná hromada společnosti .Humpolecké strojírny Humpolec a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 18.1.2008 - 18.3.2011
Základní jmění společnosti je rozděleno na 123.438 kusů veřejně obchodovatelných akcií na majitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty a na 2.008 kusů zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty. 24.2.1994 - 4.1.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majet- ku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Humpolecké strojírny s.p. 1.1.1994 - 30.6.2014
Akciová společnost byl založena podle § 172 obchodního zákoníku Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Humpolecké strojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994 - 30.6.2014
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 1.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 30.6.2014

Aktuální kontaktní údaje Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Kapitál Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

zakladni jmění 205 446 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2008
zakladni jmění 205 446 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2008 - 14.10.2008
zakladni jmění 125 446 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 6.5.2008

Akcie Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 125 446 18.3.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 80 18.3.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 80 6.5.2008 - 18.3.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 125 446 24.5.2005 - 18.3.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 125 446 22.9.2001 - 24.5.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 125 446 4.1.1995 - 22.9.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 008 1.1.1994 - 24.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 123 438 1.1.1994 - 24.2.1994

Sídlo Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 490 , Humpolec 396 01 2.12.2016
Adresa Pražská 490 , Humpolec 396 01 24.8.1995 - 2.12.2016
Adresa Žižkova 922 , 396 01 Humpolec Česká republika
1.1.1994 - 24.8.1995

Předmět podnikání Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Platnost údajů od - do
Obráběčství 24.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.2.2009
Zámečnictví, nástrojářství 24.2.2009
ubytovací služby 19.6.2007 - 24.2.2009
nákup, prodej a skladování zkapalněných a uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 5.7.2002 - 24.2.2009
kovoobráběčství 11.12.2000 - 24.2.2009
nástrojařství 11.12.2000 - 24.2.2009
kovoobrábění 24.8.1995 - 11.12.2000
výroba nástrojů 24.8.1995 - 11.12.2000
pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb 24.8.1995 - 24.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 24.8.1995 - 24.2.2009
zámečnictví 24.8.1995 - 24.2.2009
vývoj, konstrukce, zkoušení výrobků a jejich strojí- renských dílů 24.8.1995 - 24.2.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 1.1.1994 - 24.8.1995
pronájem podnikového rekreačního zařízení a služby s tím spojené 1.1.1994 - 24.8.1995
zednictví 1.1.1994 - 5.7.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 24.2.2009
školící činnost 1.1.1994 - 24.2.2009
hostinská činnost 1.1.1994 - 24.2.2009

Předmět činnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.6.2014

vedení firmy Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Statutární orgán Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. 30.6.2014
Společnost zastupuje člen představenstva. Společnost má představenstvo s jediným členem představenstva. Za společnost podepisuje člen představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 7.4.2009 - 30.6.2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva,, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 4.9.1997 - 7.4.2009
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představen- stva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 24.8.1995 - 4.9.1997
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 24.8.1995
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 29.7.2019
Vznik členství 26.6.2019
Vznik funkce 26.6.2019
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Bohuslav Helbich 1.1.1994 - 24.2.1994
Adresa: Eleonory Voračické 555/21 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Krejčí 1.1.1994 - 24.2.1994
Adresa: Lipnická 1222 , Humpolec 396 01
člen představenstva Karel Toman 1.1.1994 - 24.8.1995
Adresa: Masarykova 3 , Humpolec 396 01
člen představenstva Ing. Karel Švec 1.1.1994 - 24.8.1995
Adresa: U Kaštanu 1397 , Humpolec 396 01
předseda představenstva Ing. Bohuslav Helbich 24.2.1994 - 24.8.1995
Adresa: Eleonory Voračické 555/21 , Brno 616 00
místopředseda předst. Ing. Zdeněk Krejčí 24.2.1994 - 24.8.1995
Adresa: Lipnická 1222 , Humpolec 396 01
místopředseda představenstva ing. Bohuslav Helbich 24.8.1995 - 3.10.1995
Adresa: Elišky Voračické 21 , Brno Česká republika
člen představenstva ing. Peter Schwanzer 24.8.1995 - 11.10.1995
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva JUDr. Josef Hájek 24.8.1995 - 11.10.1995
Adresa: Husova 172/9 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Zdeněk Krejčí 24.8.1995 - 4.9.1996
Adresa: Lipnická 1222 , Humpolec 396 01
člen představenstva ing. Miloň Polešák 3.10.1995 - 4.9.1997
Adresa: Oblá 459/79 , Brno 634 00
člen představenstva JUDr. Josef Hájek 11.10.1995 - 4.9.1997
Adresa: Husova 172/9 , Brno 602 00
místopředseda představenstva ing. Peter Schwanzer 3.10.1995 - 12.1.1999
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 4.9.1997 - 12.1.1999
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Jiří Němec 4.9.1996 - 12.8.1999
Adresa: U Kaštanu 1432 , Humpolec 396 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Ryšánek 12.1.1999 - 12.8.1999
Adresa: 28. pluku 544/43 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Jašek 4.9.1997 - 18.9.2000
Adresa: Pod nemocnicí 591/21 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Ryšánek 12.8.1999 - 18.9.2000
Adresa: 11 , Kaliště 394 51
člen představenstva František Jiřík 12.8.1999 - 14.5.2003
Vznik členství 8.7.1999
Zánik členství 31.3.2003
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek 2.10.2004 - 24.12.2004
Vznik členství 29.6.2004
Adresa: Slívova 212/7 , Brno 615 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 24.8.1995 - 24.5.2005
Vznik členství 10.5.1995
Vznik funkce 10.5.1995
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Peter Schwanzer 12.1.1999 - 7.4.2009
Vznik členství 10.5.1995
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Ryšánek 18.9.2000 - 7.4.2009
Vznik členství 8.12.1998
Zánik členství 12.7.2007
Vznik funkce 8.12.1998
Zánik funkce 12.7.2007
Adresa: 11 , Kaliště 394 51
člen představenstva Ing. Metodějka Stoklásková 18.9.2000 - 7.4.2009
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek 24.12.2004 - 7.4.2009
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 24.5.2005 - 7.4.2009
Vznik členství 10.5.1995
Zánik členství 19.3.2009
Vznik funkce 10.5.1995
Zánik funkce 19.3.2009
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Lubomír Stoklásek 7.4.2009 - 13.11.2013
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Lubomír Stoklásek 13.11.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 30.6.2014 - 29.7.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2019
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00

Dozorčí rada Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jiří Stoklásek 14.3.2016
Vznik členství 7.10.2015
Adresa: Vinohradská 571 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková LL.M. 29.7.2019
Vznik členství 26.6.2019
Vznik funkce 26.6.2019
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
Jméno Ing. Jaroslava Cíznerová 1.1.1994 - 4.1.1995
Adresa: Masarykova 77 , Humpolec 396 01
Jméno Ing. Jiří Němec 1.1.1994 - 24.8.1995
Adresa: U Kaštanu 1432 , Humpolec 396 01
Jméno Irena Strejčková 1.1.1994 - 24.8.1995
Adresa: Jihlavská 906 , Humpolec 396 01
člen dozorčí rady Jaroslav Hamza 4.1.1995 - 24.8.1995
Adresa: Mánesova 912 , Humpolec 396 01
člen dozorčí rady ing. Petr Herka 24.8.1995 - 12.8.1999
Adresa: Teyschlova 1090/21 , Brno 635 00
předseda dozorčí rady ing. Ivana Langrová 24.8.1995 - 12.8.1999
Adresa: Sluníčkova 284 , Humpolec 396 01
předseda dozorčí rady ing. Petr Herka 12.8.1999 - 28.2.2000
Adresa: Teyschlova 1090/21 , Brno 635 00
člen dozorčí rady ing. Metodějka Stoklásková 24.8.1995 - 18.9.2000
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
předseda dozorčí rady Dr. Zdeněk Pavlovský 28.2.2000 - 18.3.2011
Vznik členství 24.1.2000
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 24.1.2000
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Jiří Stoklásek 18.9.2000 - 18.3.2011
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 6.10.2010
Adresa: U pošty 288/2 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Zdeněk Pavlovský 18.3.2011 - 18.3.2011
Vznik členství 6.10.2010
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady František Vík 12.8.1999 - 30.6.2014
Vznik členství 7.7.1999
Zánik členství 7.7.2002
Adresa: Družstevní 42 , 396 01 Humpolec Česká republika
člen dozorčí rady Dr. Zdeněk Pavlovský 18.3.2011 - 14.3.2016
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2015
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Jiří Stoklásek 18.3.2011 - 14.3.2016
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2015
Adresa: Vinohradská 571 , 691 55 Nová Ves Česká republika
předseda dozorčí rady Dr. Zdeněk Pavlovský 14.3.2016 - 13.10.2018
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Dr. Zdeněk Pavlovský 13.10.2018 - 16.10.2018
Vznik členství 7.10.2015
Zánik členství 14.9.2018
Vznik funkce 7.10.2015
Zánik funkce 14.9.2018
Adresa: 23 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 30.6.2014 - 29.7.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Zánik funkce 25.6.2019
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00

Sbírka Listin Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 617/SL 64 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2015 7.3.2016 15.3.2016 1
B 617/SL 63 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2015 7.3.2016 15.3.2016 3
B 617/SL 62 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 11
B 617/SL 61 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 36
B 617/SL 60 výroční zpráva [2012] 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 11
B 617/SL 59 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 35
B 617/SL 57 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 35
B 617/SL 56 výroční zpráva [2010] 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 11
B 617/SL 55 účetní závěrka [2010], zpráva auditora 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2014 23.12.2014 33
B 617/SL 54 notářský zápis 323/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 27.6.2014 17.7.2014 10
B 617/SL 39 notářský zápis 39/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.1.2008 1.2.2008 34
B 617/SL 38 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2007 41
B 617/SL 36 ostatní - Zápis z ŘVH-Nenaskenovatelné Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2006 1.6.2006 106
B 617/SL 35 ostatní -Mimoř.zas.předst.+Podpis.vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2006 1.6.2006 2
B 617/SL 34 notářský zápis 203/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.2006 1.6.2006 17
B 617/SL 33 notářský zápis 196/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2005 8.6.2005 16
B 617/SL 31 účetní závěrka -r.2004+ Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2005 8.6.2005 79
B 617/SL 30 ostatní - Zápis ze zas.představentsva Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2004 25.8.2004 2
B 617/SL 29 výroční zpráva + Úč.uzávěrky -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 33
B 617/SL 27 notářský zápis 317/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 25.8.2004 12
B 617/SL 25 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2004 25.8.2004 71
B 617/SL 23 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 22.4.2003 1
B 617/SL 22 ostatní -Zápis z mimoř.zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 22.4.2003 1
B 617/SL 21 ostatní -ŘVH+Úč.uzáv.-r.2001 a r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 22.4.2003 87
B 617/SL 20 notářský zápis 114/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 22.4.2003 6
B 617/SL 19 notářský zápis 240/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2002 27.6.2002 6
B 617/SL 18 stanovy společnosti -Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 27.6.2002 22
B 617/SL 17 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 27.6.2002 66
B 617/SL 16 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2001 28
B 617/SL 15 ostatní - Zápis z řád.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2001 8.10.2001 52
B 617/SL 14 notářský zápis 285/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2001 8.10.2001 26
B 617/SL 13 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2000 26.9.2000 19
B 617/SL 12 ostatní -Zápis č.3/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2000 26.9.2000 2
B 617/SL 11 ostatní -Zápis č.l/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2000 10.4.2000 2
B 617/SL 10 ostatní -Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2000 10.4.2000 1
B 617/SL 3 ostatní - zápis č.1 ze zased. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.1997 26.11.1998 1
B 617/SL 2 notářský zápis NZ 187/93 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.1998 4
B 617/SL 1 notářský zápis NZ 143/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.1997 26.11.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

IČO (identifikační číslo) 60827882
Jméno Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Humpolec
Vznik první živnosti: 16.5.1994
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 3

Sídlo Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Živnosti a provozovny Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 490, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1007548932
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 5.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 490, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1007548941
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 26.3.2007

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 490, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1007548932
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.1995

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 490, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1007548932
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.1995

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1994
Zánik oprávnění 14.12.2001

Živnost č. 5 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1994
Zánik oprávnění 27.10.1995

Živnost č. 6 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Školicí činnost /kurzy/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 14.3.2008

Živnost č. 9 Pronájem podnikového rekreačního zařízení a služby s tím spojené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 28.6.1995

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1994
Zánik oprávnění 5.12.1995

Živnost č. 11 Vývoj, konstrukce, zkoušení výrobků a jejich strojírenských dílů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1996
Zánik oprávnění 22.12.2007

Živnost č. 17 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

IČO: 60827882
Firma: Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Humpolec
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Sídlo: Pražská 490, Humpolec 396 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pevnými palivy
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image