Firma HSK Invest, a.s. IČO 60727357


HSK Invest, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HSK Invest, a.s. (60727357) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavská 316/12, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 1994 a je stále aktivní. HSK Invest, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o HSK Invest, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HSK Invest, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HSK Invest, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HSK Invest, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HSK Invest, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19711
IČO (identifikační číslo osoby) 60727357
Jméno HSK Invest, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.11.1994
Na společnost HSK Invest, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Pivovar Litovel a.s., se sídlem Palackého 934, 784 01 Litovel, IČO 476 76 914, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 7. 2018. 1.9.2018
Na společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČO 607 27 357, přešla část jmění rozdělované společnosti PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 3490/35, PSČ 750 02, IČO 146 17 099, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 9.11.2017, s účinností ke dni 1.2.2018. 1.2.2018
Valná hromada obchodní společnosti HSK Invest, a.s. (dále též jen Společnost) rozhodla dne 20.10.2014 o zvýšení základního kapitálu tímto usnesením: i. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 565.000.000 Kč (pět set šedesát pět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. ii. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), b) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých), c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) a d) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) iii. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitými vklady akcionářů, a proto nemají akcionáři Společnosti přednostní práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů. iv. Všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu v rozsahu celé částky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních kor poracích) (dále též jen jako ,,ZOK"); upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami či jiným způsobem než výše uvedeným se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. v. Upisovací lhůta pro úpis Akcií na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu; dohoda všech akcionářů musí mít náležitosti dle ust. § 491 ZOK a musí mít formu veřejné listiny. vi. Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných Akcií činí: a) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) činí 512.641.000,-Kč (slovy: pět set dvanáct milionů šest set čtyřicet je den tisíc korun českých), b) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých) činí 200.732.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých) a c) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) činí 80.426.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů čtyři sta dvacet šest tisíc korun českých). Emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) činí 70.851.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých). vii. Místem pro vnesení nepeněžitých vkladů se určuje sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů pak činí jeden měsíc ode dne uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. viii. Valná hromada schvaluje, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno výlučně vnesením nepeněžitých vkladů všech akcionářů Společnosti takto: a) pan Karel Kuropata, datum narození 14. června 1962, bytem Elišky Krásnohorské 3506, Kroměříž, PSČ 767 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) s číselným označením Série D, č. 01 až 29, - 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 138 až 145 a - 93 ks (slovy: devadesát tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0252 až 0344. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 330.051.000,- Kč (slovy: tři sta třicet milionů padesát jeden tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sí dlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 492 ks (slovy: čtyři sta devadesát dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0067 až 0558 a - 121 ks (slovy: jedno sto dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 2, č. 001 až 121. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 182.590.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony pět set devadesát tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Karlu Kuropatovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 512.641.0 00,-Kč (slovy: pět set dvanáct milionů šest set čtyřicet jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. b) pan Ing. Petr Fridrich, datum narození 10. července 1960, bytem Šeříková 3173, Frýdek-Místek, PSČ 738 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) s číselným označením Série D, č. 30 až 32, - 85 ks (slovy: osmdesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 022 až 023, 028, 038 až 086, 146 až 178, - 184 ks (slovy: jedno sto osmdesát čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0038 až 0162, 0836 až 0894 a - 388 ks (slovy: tři sta osmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 14253 až 14640. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 129.432.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet devět milionů čtyři sta třicet dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulti ng, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 442 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0559 až 1000 a - 47 ks (slovy: čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 126 až 172. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 71.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion tři sta tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Pt ašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Ing. Petru Fridrichovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých) za emisní kurs ve výši 200.732.000,-Kč (slovy: dvě st ě milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. c) pan Jaroslav Tichý, datum narození 26. dubna 1945, bytem Legionářů 4568/11, Kroměříž PSČ 767 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 001 až 021, 024 až 027, 029 až 037, 087 až 098 a - 89 ks (slovy: osmdesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0163 až 0251. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 51.772.000,- Kč (slovy: padesát jeden milion sedm set sedmdesát dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o . se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0001 až 0066, - 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 2, č. 122 až 126 a -14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 018, 113 až 125. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 28.654.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Jaroslavu Tichému vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 80.426.000,-Kč (slovy: osm desát milionů čtyři sta dvacet šest tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. d) pan PhDr. Zdeněk Konečný, datum narození 13. červenec 1950, bytem Pivovarská 263, Hanušovice, PSČ 788 33 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 34 ks (slovy: třicet čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 179 až 212, - 674 ks (slovy: šest set sedmdesát čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0895 až 1568 a - 290 ks (slovy: dvě stě devadesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 13529 až 13818. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 001 až 017. tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu PhDr. Zdeňku Konečnému vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. e) pan Miroslav Koutek, datum narození 22. září 1956, bytem Sudova 33/41, Olomouc-Nový Svět, PSČ 779 00 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 39 ks (slovy: třicet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 099 až 137, - 169 ks (slovy: jedno sto šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0345 až 0447, 1569 až 1634 a - 340 ks (slovy: tři sta čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 11847 až 12186. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 096 až 112. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Miroslavu Koutkovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč (sl ovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. f) pan Ing. Vilém Nohel, datum narození 9. června 1951, bytem Hranická 13, Přerov-Předmostí, PSČ 751 24 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 274 až 300, - 1.372 ks (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0448 až 0735, 1717 až 2800 a - 310 ks (slovy: tři sta deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 15678 až 15987. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 173 až 189. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Ing. Vilému Nohelovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč ( slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. 24.10.2014 - 30.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.9.2014 - 24.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.9.2014 - 24.10.2014
Společnost HSK Invest, a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností CAPE HORN Finance a.s., IČ: 24720658, se sídlem Praha 2 Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00. Na společnost HSK Invest, a.s. přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 5. června 2014 k rozhodnému dni 1. ledna 2014 veškeré jmění zaniklé společnosti CAPE HORN Finance a.s., IČ: 24720658, se sídlem Praha 2 Nové Město, Václavská 316/12 , PSČ 120 00. Nástupnická společnost HSK Invest, a.s. vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti CAPE HORN Finance a.s. 8.7.2014
Dne 03.04.2009 přijala valná hromada společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů společnosti následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 1.070.000,-Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výši základního kapitálu 233.930.000,-Kč na novou výši základního kapitálu 235.000.000, -Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 107 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každé z nich o jmenovité hodno tě 10.000,-Kč, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 10.000,-Kč. Všechny nově emitované akcie společnosti budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 ObchZ. Upsání všech nových akcií tedy nebude provedeno upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem urče nému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust.§ 205 ObchZ, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v místě konání valné hromady, která schválila toto usnesení o zvýšení základního kapitálu, tj . na adrese: Přerov, Komenského 35, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněn zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této l hůty budou akcionáři informováni právě zveřejněním zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního věstníku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 90 (devadesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-4497510257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Poukázky na akcie nebudou vydány. 8.4.2009 - 1.7.2009
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 25.6.1997. 25.8.1997 - 16.9.2014

Aktuální kontaktní údaje HSK Invest, a.s.

Kapitál HSK Invest, a.s.

zakladni jmění 800 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2014
zakladni jmění 800 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2014 - 24.10.2014
zakladni jmění 235 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2009 - 24.10.2014
zakladni jmění 233 930 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.8.1997 - 1.7.2009
zakladni jmění 233 930 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.1995 - 25.8.1997
zakladni jmění 122 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.1995 - 3.5.1995
zakladni jmění 1 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.1994 - 16.3.1995

Akcie HSK Invest, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 15 9.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 9.1.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 80 000 30.12.2014 - 9.1.2015
Kmenové akcie na jméno 39 550 000 Kč 3 24.10.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 45 200 000 Kč 1 24.10.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 113 000 000 Kč 1 24.10.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 288 150 000 Kč 1 24.10.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 300 16.9.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 232 16.9.2014 - 30.12.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 300 14.12.2012 - 16.9.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 232 14.12.2012 - 16.9.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 300 1.7.2009 - 14.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 193 25.8.1997 - 1.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 232 25.8.1997 - 14.12.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 930 3.5.1995 - 25.8.1997
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 232 3.5.1995 - 25.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 880 16.3.1995 - 3.5.1995
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 121 16.3.1995 - 3.5.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 880 7.11.1994 - 16.3.1995

Sídlo HSK Invest, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavská 316/12 , Praha 120 00 1.4.2014
Adresa Malý val 1586/29 , Kroměříž 767 01 18.12.2000 - 1.4.2014
Adresa Štěchovice 1320/9 , Kroměříž 767 01 7.11.1994 - 18.12.2000

Předmět podnikání HSK Invest, a.s.

Platnost údajů od - do
Pivovarnictví a sladovnictví 9.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.11.1994 - 9.6.2009
výroba sladu, sladovnických výrobků a piva 7.11.1994 - 9.6.2009

vedení firmy HSK Invest, a.s.

Statutární orgán HSK Invest, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání za společnost náleží představenstvu společnosti. Za společnost jedná společně předseda představenstva a spolu s ním kterýkoliv člen představenstva anebo společně místopředseda představenstva a spolu s ním kterýkoliv člen představenstva. 16.9.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva, a to tak, že k napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 7.11.1994 - 16.9.2014
Předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 2.11.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Člen představenstva Karel Kuropata 2.11.2016
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
Místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 6.10.2018
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Novodvorská 3062 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Karel Kuropata 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: Čs. armády 4000/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Vilém Nohel 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: Hranická 13 , Přerov, Předmostí Česká republika
člen představenstva Ing. Vilém Nohel 25.8.1997 - 18.12.2000
Adresa: Hranická 13 , Přerov, Předmostí Česká republika
místopředseda představenstva Karel Kuropata 25.8.1997 - 18.12.2000
Adresa: Čs. armády 4000/5 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 25.8.1997 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Karel Kuropata 18.12.2000 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Čs. armády 4000/5 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 18.12.2000 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 23.12.2005
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 23.12.2005
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Kozlovská 2850/43 , Přerov 750 02
člen představenstva Karel Kuropata 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik funkce 22.12.2005
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 11.7.2011 - 15.6.2013
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02
člen představenstva Karel Kuropata 11.7.2011 - 24.8.2013
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 11.7.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 15.6.2013 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02
člen představenstva Karel Kuropata 24.8.2013 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Petr Fridrich 25.9.2013 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Místopředseda představenstva Mgr. Antonín Polák 2.11.2016 - 6.10.2018
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02

Dozorčí rada HSK Invest, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý 2.11.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Legionářů 4568/11 , Kroměříž 767 01
Člen dozorčí rady Ing. Vilém Nohel 2.11.2016
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
Člen dozorčí rady PhDr. Zdeněk Konečný 2.11.2016
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Pivovarská 263 , Hanušovice 788 33
člen Ing. Ladislav Mazák 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
člen Miroslav Koutek 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: U cukrovaru 613/26 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Vladimír Hep 7.11.1994 - 25.8.1997
Adresa: Budovatelů 239/1 , Přerov 750 02
člen Ing. Ladislav Mazák 25.8.1997 - 18.12.2000
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
člen Miroslav Koutek 25.8.1997 - 18.12.2000
Adresa: U cukrovaru 613/26 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Vladimír Hep 25.8.1997 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Budovatelů 239/1 , Přerov 750 02
člen Jaroslav Tichý 18.12.2000 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Kotojedská 545/17 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Ladislav Koutný 18.12.2000 - 11.4.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Osvoboditelů 103/86 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 23.12.2005
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Na Nohyláku 1370/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Koutný 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Osvoboditelů 103/86 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 11.4.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý 11.7.2011 - 5.9.2013
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Na Nohyláku 1370/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Koutný 11.7.2011 - 2.4.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Gen. Píky 4532/5 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 11.7.2011 - 2.4.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý 5.9.2013 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Legionářů 4568/11 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Koutný 2.4.2014 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Adresa: Gen. Píky 4532/5 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 2.4.2014 - 2.11.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 14.12.2015
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02

Sbírka Listin HSK Invest, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19711/SL 59 notářský zápis [NZ 2846/2014] Městský soud v Praze 5.12.2014 7.1.2015 13.1.2015 14
B 19711/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.1.2015 7.1.2015 13.1.2015 3
B 19711/SL 57 notářský zápis [NZ 2846/2014] Městský soud v Praze 5.12.2014 19.12.2014 7.1.2015 14
B 19711/SL 56 posudek znalce č. 2506136/2014 Městský soud v Praze 16.10.2014 21.10.2014 29.10.2014 143
B 19711/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.10.2014 21.10.2014 29.10.2014 3
B 19711/SL 53 notářský zápis NZ 2455/2014 Městský soud v Praze 20.10.2014 21.10.2014 29.10.2014 14
B 19711/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1737/2014 Městský soud v Praze 23.7.2014 5.9.2014 25.9.2014 11
B 19711/SL 51 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 6.6.2014 29.7.2014 9
B 19711/SL 49 notářský zápis  NZ 804/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 5.6.2014 6.6.2014 29.7.2014 20
B 19711/SL 48 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 18.4.2014 18.4.2014 22.4.2014 6
B 1440/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.3.2014 18.3.2014 3.4.2014 13
B 1440/SL 46 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 294/2014 Městský soud v Praze 17.3.2014 18.3.2014 3.4.2014 4
B 1440/SL 45 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.5.2013 15.10.2013 17.10.2013 14
B 1440/SL 44 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 18.6.2012 21.1.2013 15.2.2013 10
B 1440/SL 43 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Městský soud v Praze 18.6.2012 21.1.2013 15.2.2013 6
B 1440/SL 42 ostatní zápis z jed.mim.VH Městský soud v Praze 10.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 6
B 1440/SL 41 notářský zápis rozh.mim.VH,NZ 189/2012 Městský soud v Praze 10.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 14
B 1440/SL 40 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 10.5.2011 3.11.2011 16
B 1440/SL 39 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 15.12.2010 20.7.2011 12
B 1440/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 15.12.2010 20.7.2011 2
B 1440/SL 37 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 15.12.2010 20.7.2011 3
B 1440/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 15.12.2010 20.7.2011 5
B 1440/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2011 7.6.2011 13
B 1440/SL 34 notářský zápis - rozh.mimořádné VH,NZ 55/2011 Městský soud v Praze 6.5.2011 7.6.2011 7
B 1440/SL 33 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 22.6.2010 17.9.2010 16
B 1440/SL 32 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 25.6.2009 8.2.2010 12
B 1440/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.7.2009 13
B 1440/SL 30 notářský zápis -dohoda akc.,NZ 107/09 Městský soud v Praze 18.5.2009 8.7.2009 5
B 1440/SL 29 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 3.5.2008 18.11.2008 15
B 1440/SL 28 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 26.6.2007 18.10.2007 15
B 1440/SL 27 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 16.5.2006 21.6.2006 15
B 1440/SL 26 ostatní -ČP Městský soud v Praze 30.6.2005 21.4.2006 8
B 1440/SL 25 ostatní -zápis o rozh. DR Městský soud v Praze 1.7.2005 21.4.2006 1
B 1440/SL 24 ostatní -zápis o rozh. předst. Městský soud v Praze 1.7.2005 21.4.2006 1
B 1440/SL 23 ostatní -zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2005 21.4.2006 5
B 1440/SL 22 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 22.12.2005 12.4.2006 7
B 1440/SL 21 ostatní -zápis o rozh. DR Městský soud v Praze 23.12.2005 12.4.2006 1
B 1440/SL 20 ostatní -zápis o rozh. předst. Městský soud v Praze 23.12.2005 12.4.2006 1
B 1440/SL 19 ostatní -zápis z jed. mim. VH Městský soud v Praze 22.12.2005 12.4.2006 4
B 1440/SL 18 notářský zápis -NZ 319/2001-stanovy Městský soud v Praze 28.12.2001 18.11.2005 23
B 1440/SL 17 výroční zpráva -2004 Městský soud v Praze 31.5.2005 9.11.2005 12
B 1440/SL 16 výroční zpráva -2003 Městský soud v Praze 16.1.2004 9.11.2005 16
B 1440/SL 15 výroční zpráva -2002 Městský soud v Praze 19.6.2003 9.11.2005 14
B 1440/SL 14 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 9.7.2002 30.8.2002 25
B 1440/SL 13 účetní závěrka - 2000 Městský soud v Praze 28.5.2001 20.6.2001 33
B 1440/SL 12 notářský zápis - VH,stanovy Městský soud v Praze 8.9.1998 6.3.2001 31
B 1440/SL 11 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 8.6.1999 6.3.2001 4
B 1440/SL 9 notářský zápis - VH, znal. posudek Městský soud v Praze 6.12.1994 16.1.2001 21
B 1440/SL 8 notářský zápis - VH, znal. posudek č.51/18/94 Městský soud v Praze 30.12.1994 16.1.2001 12
B 1440/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Městský soud v Praze 8.9.1998 16.1.2001 31
B 1440/SL 10 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 29.9.1994 16.1.2001 14
B 1440/SL 6 účetní závěrka - 1999 Městský soud v Praze 4.5.2000 29.6.2000 6
B 1440/SL 5 účetní závěrka - 1998 Městský soud v Praze 31.5.1999 9.6.1999 6
B 1440/SL 4 účetní závěrka - 1997 Městský soud v Praze 15.5.1998 1.6.1998 6
B 1440/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 25.6.1997 9.2.1998 31
B 1440/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.1994 9.2.1998 27
B 1440/SL 1 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 9.2.1998 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HSK Invest, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60727357
Jméno HSK Invest, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 7.11.1994
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo HSK Invest, a.s.

Živnosti a provozovny HSK Invest, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /obchodní činnost /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jožky Silného 2997/21, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1000745473
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /obchodní činnost /

Zahájení provozování 7.11.1994

Živnost č. 2 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jožky Silného 2997/21, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1000745473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.1994

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /obchodní činnost /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HSK Invest, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Antonín Polák
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Fridrich
Člen statutárního orgánu Karel Kuropata

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HSK Invest, a.s.

IČO: 60727357
Firma: HSK Invest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 7.11.1994

Sídlo HSK Invest, a.s.

Sídlo: Václavská 316/12, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba piva
Výroba sladu
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image