Firma Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. IČO 60913827


Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. (60913827) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Malé náměstí 111/4, Hradec Králové 500 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1994 a je stále aktivní. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1097
IČO (identifikační číslo osoby) 60913827
Jméno Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.6.1994
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku 1 000 000,- Kč se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva učiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta pro splacení smisního kursu nových akcií činí 14 dní od upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií musí být zcela splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. č. 1006006205/5500 vedený u REIFFEISEN BA NK, pobočka Hradec Králové. 24.9.2003 - 1.12.2003
Akcie: Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozího písemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit. Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, pokud dochází k převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupi akcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlas k převodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akce, porušil předkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni v žádosti o souhlas k převodu prokázat představenstvu realizaci nebo zánik předkupního práva. Představenstvo je povinno rozhodnout a oznámit svůj souhlas nebo nesouhlas nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře, jinak platí, že byl souhlas udělen. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií na jméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvím představenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterou své akcie nabízí k prodeji, nejvíce však za cenu, která se rovná podílu na čistém obchodním majetku společnosti. Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavce doručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jméno hodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni do jednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělit písemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídku akceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. 28.1.2002
A K C I E : ----------- Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozího písemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit. Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, pokud dochází k převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupi akcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlas k převodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akcie, purušil předkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce. Představenstvo je povinno oznámit svůj souhlas nebo nesouhlas nejpozději do jednoho měsíce, kdy byla prokázána realizace nebo zánik předkupního práva, jinak platí za udělený nebo neudělený. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií na jméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvím představenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterou své akcie nabízí k prodeji nejvíce však za cenu, která se rovná podílu na čistém obchodním jmění společnosti. Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavce doručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jméno hodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni do jednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělit písemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídku akceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. 13.5.1999 - 28.1.2002
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 25 000 000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) z hodnoty 10 000 000,- Kč na hodnotu 35 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 25 000 000,- Kč se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním 300 ks (slovy: tři sta kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinné podobě a 200 ks (slovy: dvě stě kusů) nových prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinné podobě. Všechny nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání současným akcionářům společnosti s využitím přednostního práva za emisní kurs 50 000,- Kč jedné akcie. Současní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat pět nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-. Na jednu dosavadní prioritní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat pět nových prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní a počne běžet ode dne uvedeného v písemné výzvě představenstva učiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs 50 000,- Kč jedné akcie. Místem pro upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku činí 14 dní ode dne následujícího po dni, v němž uplyne lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé v obou zmíněných případech upisování povinni splatit peněžitými vklady nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet č. 552190287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Hradec Králové. 4.11.1998 - 11.12.1998

Aktuální kontaktní údaje Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Kapitál Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

zakladni jmění 81 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2007
zakladni jmění 51 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2003 - 25.6.2007
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2003 - 1.12.2003
zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.2002 - 24.9.2003
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.1998 - 9.11.2002
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.1998 - 11.12.1998
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.3.1996 - 1.7.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.1994 - 11.3.1996

Akcie Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 310 25.6.2007
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 200 25.6.2007
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 360 1.12.2003
Prioritní akcie na jméno 50 000 Kč 240 1.12.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 130 1.12.2003 - 25.6.2007
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 80 1.12.2003 - 25.6.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 24.9.2003 - 1.12.2003
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 80 24.9.2003 - 1.12.2003
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 360 24.9.2003 - 1.12.2003
Prioritní akcie na jméno 50 000 Kč 240 24.9.2003 - 1.12.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 9.11.2002 - 24.9.2003
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 80 9.11.2002 - 24.9.2003
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 9.11.2002 - 24.9.2003
Prioritní akcie na jméno 50 000 Kč 200 9.11.2002 - 24.9.2003
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 11.12.1998 - 9.11.2002
Prioritní akcie na jméno 50 000 Kč 200 11.12.1998 - 9.11.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 4.11.1998 - 9.11.2002
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 40 4.11.1998 - 9.11.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 1.7.1998 - 4.11.1998
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 40 1.7.1998 - 4.11.1998
Akcie na majitele 100 000 Kč 100 11.3.1996 - 1.7.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 23.3.1995 - 11.3.1996
Akcie na majitele 10 000 Kč 10 6.6.1994 - 6.6.1994
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 6.6.1994 - 23.3.1995

Sídlo Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Malé náměstí 111/4 , Hradec Králové 500 03 21.9.2016
Adresa Malé náměstí 111/4 , Hradec Králové 500 03 18.9.2006 - 21.9.2016
Adresa Přemyslova 1106/19 , Hradec Králové 500 08 6.6.1994 - 18.9.2006

Předmět podnikání Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 25.6.2007
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 23.6.2003
Velkoobchod 28.1.2002
Provozování cestovní agentury 28.1.2002
Zprostředkování obchodu 28.1.2002
Zprostředkování služeb 28.1.2002
Reklamní činnost a marketing 28.1.2002
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.1.2002
Specializovaný maloobchod 28.1.2002 - 9.11.2002
provozování cestovní agentury 7.9.2001 - 28.1.2002
pronájem software 6.11.2000 - 28.1.2002
marketing 13.5.1999 - 28.1.2002
zprostředkování obchodní činnosti 26.5.1998 - 28.1.2002
zprostředkování služeb v oblasti přepravy zboží 26.5.1998 - 28.1.2002
provozování cestovní kanceláře 1.9.1994 - 7.9.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.6.1994 - 28.1.2002

vedení firmy Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Statutární orgán Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek i dovnitř společnosti představenstvo. Za představenstvo jedná navenek i dovnitř jménem společnosti předseda představenstva. Oprávnění jednat jménem společnosti v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. 28.1.2002
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek i dovnitř společnosti představenstvo. Za představenstvo jedná navenek i dovnitř jménem společnosti předseda představenstva. Oprávnění jednat jménem společnosti v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat za společnost, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. 1.7.1998 - 28.1.2002
Jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat i prokurista, je-li udělena prokura. Rozhodnutím valné hromady nebo představenstva může být právo jednat a podepisovat jménem společnosti i jiným osobám. 6.6.1994 - 1.7.1998
Předsedkyně představenstva Mgr. Gabriela Vysoká 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Vznik funkce 7.8.2017
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva František Dejnožka 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen představenstva Mgr. Alena Langová 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: Do Struh 397 , Odolena Voda 250 70
Člen představenstva Ing. Jaroslav Peštuka 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: Zvoníčkova 321 , Týniště nad Orlicí 517 21
Člen představenstva Ing. Jan Vysoký 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Josef Samek 11.3.1996 - 4.11.1998
Adresa: U Myslivny 1111/31 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Josef Pader 11.3.1996 - 4.11.1998
Adresa: U Myslivny 1398/33 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Zdeněk Pecha 6.6.1994 - 6.11.2000
Adresa: Štefánikova 307/5 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. František Morávek 4.11.1998 - 28.1.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Petra Bezruče 1070 , Ledeč nad Sázavou 584 01
Předseda představenstva Ing. František Dejnožka 6.6.1994 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 29.5.1998
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen představenstva Tomáš Víšek 6.6.1994 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 29.5.1998
Adresa: Ambrožova 1057 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Člen představenstva RNDr. Vladimír Veselý 4.11.1998 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: 500 11 Česká republika
Roudnička 155, Hradec Králové, PSČ 500 11
Člen představenstva Ing. Vladimír Babka 6.11.2000 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 24.7.2000
Adresa: Česká republika
Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Krchov Ph.D. 28.1.2002 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Adresa: Dolní 157/10 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva RNDr. Vladimír Veselý 9.11.2002 - 12.5.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 7.10.2003
Adresa: Dolní 155/6 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Vladimír Krchov Ph.D. 9.11.2002 - 12.5.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 7.10.2003
Adresa: Dolní 157/10 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Zdeněk Cába 12.5.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 8.10.2003
Zánik členství 4.4.2005
Adresa: 206 , Brloh 382 06
Člen představenstva Ing. Vladimír Blahuta 12.5.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 8.10.2003
Zánik členství 12.4.2005
Adresa: 8. pěšího pluku 80 , Frýdek-Místek 738 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Babka 9.11.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01
Člen představenstva Tomáš Víšek 9.11.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Ambrožova 1057 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Předseda představenstva Ing. František Dejnožka 9.11.2002 - 28.6.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 12.3.2007
Vznik funkce 22.7.2002
Zánik funkce 12.3.2007
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen představenstva Ing. Vladimír Babka 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Adresa: Česká republika
Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01
Člen představenstva Tomáš Víšek 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Adresa: Ambrožova 1057 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Člen představenstva PhDr. Jiří Pospíšil 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Adresa: Kosmákova 2826/40 , Přerov 750 02
Člen představenstva Ing. Jiří Vykoukal 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Adresa: Dunajevského 1528/38 , Brno 616 00
Předseda představenstva Ing. František Dejnožka 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Vznik funkce 12.3.2007
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen představenstva Ing. Vladimír Babka 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Adresa: 1 , Benešov 256 01
Člen představenstva PhDr. Jiří Pospíšil 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Adresa: Kosmákova 2826/40 , Přerov 750 02
Člen představenstva Ing. Václav Mottl 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Adresa: Kpt. Fechtnera 460/24 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Miloš Šedivý 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Adresa: 26. dubna 303/35 , Cheb 350 02
člen představenstva Ing. Václav Mottl 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: Rybova 1900/12 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Roman Appel 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: 248 , Býšť 533 22
člen představenstva Ing. Miloš Šedivý 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: 26. dubna 303/35 , Cheb 350 02
člen představenstva Michal Sedláček 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: Vodní 982/5 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Vladimír Řihák 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 25.3.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: Martinovská 261/18 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. František Dejnožka 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Vznik funkce 25.2.2008
Zánik funkce 18.8.2008
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
člen představenstva Ing. Vladimír Babka 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: 1 , Benešov 256 01
předseda představenstva Ing. František Dejnožka 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 25.8.2008
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
člen představenstva Ing. Vladimír Babka 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 1 , Benešov 256 01
člen představenstva Ing. Václav Mottl 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Rybova 1900/12 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Roman Appel 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 248 , Býšť 533 22
člen představenstva Michal Sedláček 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Vodní 982/5 , Prostějov 796 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Vácha 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Joštova 598/3 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Bedřich Foukal 18.6.2009 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Vohnoutova 433/14 , Brno 625 00
člen představenstva JUDr. Pavel Krpata 30.7.2009 - 12.2.2010
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 14.12.2009
Adresa: Ortenova 334 , Pardubice 533 53
předseda představenstva Ing. František Dejnožka 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Vznik funkce 13.7.2009
Zánik funkce 10.4.2012
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
člen představenstva Ing. Vladimír Babka 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: 1 , Benešov 256 01
člen představenstva Ing. Václav Mottl 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Rybova 1900/12 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Roman Appel 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: 248 , Býšť 533 22
člen představenstva Ing. Jaroslav Peštuka 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Zvoníčkova 321 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Ing. Barbora Klempířová 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 19.3.2012
Adresa: 215 , Boží Dar 362 62
člen představenstva Ing. Ludvík Řičář 12.2.2010 - 21.6.2013
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Mimoňská 46 , Liberec 460 01
člen představenstva Vladimír Babka 21.6.2013 - 21.6.2013
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: 1 , Benešov 256 01
člen představenstva Václav Mottl 21.6.2013 - 21.6.2013
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Rybova 1900/12 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva František Dejnožka 21.6.2013 - 2.7.2013
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 20.8.2012
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
předsedkyně představenstva Gabriela Vysoká 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 20.8.2012
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Jan Vysoký 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Zdeňka Jandová 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Přemyslova 1283/34 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Jaroslav Peštuka 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Zvoníčkova 321 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Ludvík Řičář 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Mimoňská 46 , Liberec 460 01
člen představenstva Katarína Šafránková 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Ladova 841 , Uhlířské Janovice 285 04
Předseda představenstva Mgr. Gabriela Vysoká 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 23.6.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Jan Vysoký 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Zdeňka Jandová 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Přemyslova 1283/34 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Katarína Šafránková 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Ladova 841 , Uhlířské Janovice 285 04
Člen představenstva František Dejnožka 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen představenstva Ing. Ludvík Řičář 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Mimoňská 46 , Liberec 460 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Peštuka 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Zvoníčkova 321 , Týniště nad Orlicí 517 21
předsedkyně představenstva Mgr. Gabriela Vysoká 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 2.2.2015
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11
členka představentsva Zdeňka Jandová 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Přemyslova 1283/34 , Hradec Králové 500 08
členka představenstva Mgr. Alena Langová 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Do Struh 397 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva František Dejnožka 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: 101 , Vysoká nad Labem 503 31
člen představenstva Ing. Jaroslav Peštuka 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Zvoníčkova 321 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Ing. Ludvík Řičář 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Mimoňská 46 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Jan Vysoký 2.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Svatojánská 685/8 , Hradec Králové 500 11

Dozorčí rada Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Milan Nejedlý 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Vznik funkce 7.8.2017
Adresa: Čs. Armády 62 , Beroun 266 01
Člen dozorčí rady Mgr. Jiří Kozák 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: 110 , Býšť 533 22
Člen dozorčí rady Ing. Josef Missberger 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: Malá Ulička 58 , Horní Maršov 542 26
Člen dozorčí rady JUDr. Martin Valdauf MBA 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2017
Adresa: Ke Karlovu 461/8 , Praha 120 00
Předseda Ilona Kulhánková 6.6.1994 - 4.11.1998
Adresa: 180 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen Anna Víšková 6.6.1994 - 4.11.1998
Adresa: Ambrožova 1057 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Člen Zdena Jandová 6.6.1994 - 4.11.1998
Adresa: Přemyslova 1283/34 , Hradec Králové 500 08
Předseda Ing. Zbyněk Ježek 4.11.1998 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: 39 , Očelice 517 71
Člen Ing. Miroslav Matějka 4.11.1998 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: 221 , Libčany 503 22
Člen JUDr. Liboslav Jánský 4.11.1998 - 9.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: třída Edvarda Beneše 1411/37 , Hradec Králové 500 12
Předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Ježek 9.11.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 28.6.2005
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: 39 , Očelice 517 71
Člen dozorčí rady JUDr. Liboslav Jánský 9.11.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: třída Edvarda Beneše 1411/37 , Hradec Králové 500 12
Předseda dozorčí rady Ing. Miluše Kadeřávková 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Vznik funkce 3.8.2005
Zánik funkce 12.3.2007
Adresa: Jindřišská 714 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Mgr. Helena Peterková 18.9.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 12.3.2007
Adresa: Benátská 296 , Litomyšl 570 01
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Matějka 9.11.2002 - 31.7.2007
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: 221 , Libčany 503 22
Předseda dozorčí rady Ing. Marek Gala 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Tyršova 260 , Židlochovice 667 01
Člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Schweidler Ph.D. 28.6.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 24.1.2008
Adresa: Elišky Krásnohorské 2358 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Matějka 31.7.2007 - 30.12.2008
Vznik členství 28.6.2007
Adresa: 107 , Býšť 534 01
předseda dozorčí rady Ing. Marek Gala 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Vznik funkce 14.4.2008
Zánik funkce 18.8.2008
Adresa: Tyršova 260 , Židlochovice 667 01
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Schweidler Ph.D. 28.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 18.8.2008
Adresa: Elišky Krásnohorské 2358 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen dozorčí rady Ing. Marek Gala 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Tyršova 260 , Židlochovice 667 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Pradáč 30.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Pod Černým vrchem 188 , Horní Maršov 542 26
člen dozorčí rady JUDr. Martin Valdauf 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Šafaříkova 557/14 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Pradáč 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Pod Černým vrchem 188 , Horní Maršov 542 26
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Bažant 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Aleš Stluka 30.7.2009 - 21.6.2013
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 10.4.2012
Adresa: Bechyňská 640 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Šanda 28.4.2008 - 2.7.2013
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 9.1.2012
Adresa: Mládežnická 698 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Matějka 30.12.2008 - 2.7.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 9.1.2012
Vznik funkce 25.8.2008
Zánik funkce 9.1.2012
Adresa: 107 , Býšť 534 01
člen dozorčí rady Jiří Kozák 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: 110 , Býšť 533 22
člen dozorčí rady Petr Pradáč 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Pod Černým vrchem 249 , Horní Maršov 542 26
člen dozorčí rady Aleš Stluka 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Bechyňská 640 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Martin Valdauf 21.6.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Ke Karlovu 461/8 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Miroslav Matějka 2.7.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 9.1.2012
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: 107 , Býšť 534 01
člen dozorčí rady Zdeněk Šanda 2.7.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Mládežnická 698 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Matějka 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: 107 , Býšť 534 01
Člen dozorčí rady Mgr. Jiří Kozák 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: 110 , Býšť 533 22
Člen dozorčí rady Ing. Petr Pradáč 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Pod Černým vrchem 249 , Horní Maršov 542 26
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Šanda 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Mládežnická 698 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen dozorčí rady JUDr. Martin Valdauf 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Ke Karlovu 461/8 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloš Pochobradský 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: 141 , Bačetín 518 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Matějka 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 2.2.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: 107 , Býšť 534 01
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Kozák 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: 110 , Býšť 533 22
člen dozorčí rady Ing. Miloš Pochobradský 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: 141 , Bačetín 518 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Pradáč 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: Pod Černým vrchem 249 , Horní Maršov 542 26
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Šanda 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: Mládežnická 698 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
člen dozorčí rady JUDr. Martin Valdauf MBA 2.12.2015 - 22.12.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: Ke Karlovu 461/8 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Milan Nejedlý 22.12.2015 - 24.10.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 14.9.2015
Adresa: Čs. Armády 62 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Babka 22.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: 1 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Kozák 22.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: 110 , Býšť 533 22
člen dozorčí rady Ing. Josef Missberger 22.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Malá Ulička 58 , Horní Maršov 542 26
člen dozorčí rady Ing. Miloš Pochobradský 22.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: 141 , Bačetín 518 01
člen dozorčí rady JUDr. Martin Valdauf MBA 22.12.2015 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Ke Karlovu 461/8 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Milan Nejedlý 24.10.2016 - 5.2.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 14.9.2015
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Čs. Armády 62 , Beroun 266 01

Sbírka Listin Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1097/SL 91 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2015 30.12.2015 25
B 1097/SL 90 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2015 8.12.2015 23.12.2015 3
B 1097/SL 89 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2015 8.12.2015 23.12.2015 3
B 1097/SL 88 ostatní zápis z DR 2. 2. 2015 Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2015 3.12.2015 3
B 1097/SL 87 ostatní zápis z představenstva 2. 2. 2015 Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2015 3.12.2015 4
B 1097/SL 86 ostatní zápis z VH 15. 12. 2014 Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2015 3.12.2015 7
B 1097/SL 85 notářský zápis [NZ 852/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.8.2014 16.9.2015 23.10.2015 10
B 1097/SL 83 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2014 16.9.2015 23.10.2015 4
B 1097/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2015 2.2.2015 15
B 1097/SL 80 výroční zpráva [2013] Konsolidovaná výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2014 31.12.2014 25
B 1097/SL 79 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 2.7.2014 31
B 1097/SL 78 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva auditora Konsolidovaná výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2013 19.12.2013 25
B 1097/SL 77 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] konsolidovaná VZ Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2013 3.12.2013 30
B 1097/SL 76 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2013 3.12.2013 27
B 1097/SL 75 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] konsolidovaná Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2013 29.11.2013 30
B 1097/SL 74 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] konsolidovaná Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2013 29.11.2013 27
B 1097/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 3.7.2013 6
B 1097/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2013 26.6.2013 32
B 1097/SL 70 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2012 13.9.2012 29
B 1097/SL 69 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2011 30.12.2011 64
B 1097/SL 68 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2010 20.8.2010 33
B 1097/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2009 10.2.2010 17.2.2010 5
B 1097/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva 2008, konsolidovaná Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2009 22.12.2009 35
B 1097/SL 61 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2009 4.8.2009 33
B 1097/SL 62 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2009 24.7.2009 30.7.2009 0
B 1097/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 22.6.2009 30.6.2009 1
B 1097/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2009 20.1.2009 17
B 1097/SL 58 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2009 20.1.2009 12
B 1097/SL 56 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2008 30.12.2008 23
B 1097/SL 55 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2008 30.12.2008 2
B 1097/SL 54 výroční zpráva konsolidovaná 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2008 30.12.2008 9
B 1097/SL 57 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2008 10.12.2008 10.12.2008 15
B 1097/SL 53 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.8.2008 19.8.2008 26
B 1097/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 2
B 1097/SL 45 ostatní zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 2
B 1097/SL 44 ostatní zápis 1/2008 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 43 ostatní zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 2
B 1097/SL 42 ostatní zápis z volby člena DR Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 1
B 1097/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 18
B 1097/SL 40 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 28.4.2008 10
B 1097/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2007 24.7.2007 1
B 1097/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2006 11.6.2007 3.7.2007 22
B 1097/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2007 26.6.2007 3.7.2007 8
B 1097/SL 35 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2007 2.7.2007 56
B 1097/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2005 15.8.2006 21.9.2006 42
B 1097/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2005 16.8.2006 21.8.2006 129
B 1097/SL 31 ostatní zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2005 12.9.2005 12.9.2005 7
B 1097/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002, 2003 + audity Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2004 23.12.2004 395
B 1097/SL 27 účetní závěrka - za rok 2002 + audit Krajský soud v Hradci Králové 15.12.2003 19.3.2004 19.3.2004 98
B 1097/SL 26 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2003 19.3.2004 19.3.2004 72
B 1097/SL 25 účetní závěrka - za rok 2001 + audit Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2002 19.3.2004 19.3.2004 39
B 1097/SL 24 účetní závěrka - za rok 1999 + audit Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2000 19.3.2004 19.3.2004 9
B 1097/SL 23 účetní závěrka - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 22.4.1999 19.3.2004 19.3.2004 23
B 1097/SL 22 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1998 19.3.2004 19.3.2004 18
B 1097/SL 21 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.1997 19.3.2004 19.3.2004 20
B 1097/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2003 17.3.2004 17.3.2004 13
B 1097/SL 19 notářský zápis - NZ 425/2003 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2003 24.9.2003 24.9.2003 10
B 1097/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní (audit za r. 2002-úč.uz.) Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2003 28.7.2003 28.7.2003 72
B 1097/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2002 27.5.2003 27.5.2003 22
B 1097/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva (výr.zpráva za r.2001) Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2002 15.8.2002 15.8.2002 104
B 1097/SL 30 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2004 27.12.2001 27.12.2001 1
B 1097/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1998 7.12.1998 7.12.1998 15
B 1097/SL 10 notářský zápis - NZ 270/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1998 26.10.1998 26.10.1998 21
B 1097/SL 9 notářský zápis - NZ 171/98 Krajský soud v Hradci Králové 19.10.1998 24.9.1998 24.9.1998 7
B 1097/SL 8 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 11.8.1998 25.8.1998 25.8.1998 2
B 1097/SL 7 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1998 24.6.1998 24.6.1998 1
B 1097/SL 6 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1997 24.6.1998 24.6.1998 1
B 1097/SL 5 notářský zápis - NZ 150/98 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1998 24.6.1998 24.6.1998 22
B 1097/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 15.5.1998 15.5.1998 13
B 1097/SL 3 notářský zápis - NZ 52/98 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.1998 15.5.1998 15.5.1998 5
B 1097/SL 2 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 2.6.1997 15.10.1997 15.10.1997 4
B 1097/SL 1 notářský zápis - NZ 204/97 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 23.6.1997 23.6.1997 17
B 1097/SL 65 notářský zápis NZ 15/96, NZ 16/96 Krajský soud v Hradci Králové 15.2.1996 11
B 1097/SL 64 notářský zápis NZ 63/95 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.1995 5
B 1097/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 105/94 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1994 19
B 1097/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 48
B 1097/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2007 30.7.2007 2
B 1097/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2003 17
B 1097/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory (výr.zpráva za r.2000) Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2001 91
B 1097/SL 14 stanovy společnosti - 1x Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2000 16
B 1097/SL 13 notářský zápis - NZ 321/2000, přílohy Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2000 7
B 1097/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.3.1999 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

IČO (identifikační číslo) 60913827
Jméno Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 9.3.1993
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 1

Sídlo Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Živnosti a provozovny Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Šmilovského 1156/11, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1010675427
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Malé náměstí 111/4, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000401715
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.10.1997

Živnost č. 2 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 14.4.2003

Živnost č. 6 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 1.10.1996

Živnost č. 7 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 22.2.2001

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Vysoký
Člen statutárního orgánu Gabriela Vysoká
Člen statutárního orgánu František Dejnožka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

IČO: 60913827
Firma: Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.6.1994

Sídlo Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Sídlo: Malé náměstí 111/4, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
tracking image