Firma HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. IČO 27713229


HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. (27713229) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 200/16, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 1. 2007 a je stále aktivní. HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4809
IČO (identifikační číslo osoby) 27713229
Jméno HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.1.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 3.4.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17.240.000,-- Kč, slovy: sedmnáct milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých, upsáním 171 ks, slovy: sto sedmdesát jedna kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 14 ks, slovy: čtrnácti kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů za účelem rozšíření činnosti společnosti pro naplňování budoucích podnikatelských aktivit společnosti. c) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Brno, Husova 200/16, PSČ 602 00. d) Akcionáři společnosti a současně předem určení zájemci - Ing. František Vašíček, nar. 19.4.1955, bytem Moravany, Luční 381/4, pan Michal Řičánek, nar. 19.10.1958, bytem Česká 272, pan Josef Hoňka, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183, pan Lubomír Vidlič ka, nar. 8.3.1970, bytem Brno, Na Sedláku 672/6 a Ing. Věra Vašíčková, nar. 4.7.1957, bytem Moravany, Luční 381/4, prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií. e) Veškeré nově vydávané akcie budou nabídnuty k upsání konkrétním zájemcům - vlastníkům nepeněžitých vkladů - Ing. Františku Vašíčkovi, nar. 19.4.1955, bytem Moravany, Luční 381/4, panu Michalu Řičánkovi, nar. 19.10.1958, bytem Česká 272, panu Josefu Hoň kovi, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183, panu Lubomíru Vidličkovi, nar. 8.3.1970, bytem Brno, Na Sedláku 672/6 a Ing. Věře Vašíčkové, nar. 4.7.1957, bytem Moravany, Luční 381/4. Všichni upisovatelé celý emisní kurs splatí nepeněžitým vklady - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn v znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, ze dne 30.3.2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku. Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven usnesením Krajského soudu v Brně čj. 19 Nc 6124/2012-28, ze dne 12.3.2012, které nabylo právní moci dne 15.3.2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Ing. Františkem Vašíčkem, nar. 19.4.1955, bytem Moravany, Luční 381/4 pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.122.684,20 Kč, slovy: sedm milionů sto dvacet dva tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých a dvacet haléřů, hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného panem Michalem Řičánkem, nar. 19.10.1958, bytem Česká 272, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.161.190,83 Kč, slovy: tři miliony sto šedesát jedna tisíc sto devadesát korun českých a osmdesát tři halérů, hodnotu nepeněžitého vk ladu vkládaného panem Josefem Hoňkou, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.901.470,73 Kč, slovy: tři milion devět set jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a sedmdesát tři haléř ů, hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného panem Lubomírem Vidličkou, nar. 8.3.1970, bytem Brno, Na Sedláku 672/6 pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.220.837,55 Kč, slovy: dva milion dvě stě dvacet tisíc osm set třicet sed m korun českých a padesát pět haléřů, a hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Ing. Věrou Vašíčkovou, nar. 4.7.1957, bytem Moravany, Luční 381/4 pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 840.316,69 Kč, slovy: osm set čtyřicet tis íc tři sta šestnáct korun českých a šedesát devět haléřů. f) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele pana Michala Řičánka, nar. 19.10.1958, bytem Česká 272 bylo jako protiplnění vydáno 31 ks, slovy: třicet jedna kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na j méno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 6 ks, slovy: šest kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 1.190,83 Kč, slovy: jeden tisíc sto devadesát korun českých a osmdesát tři haléřů, představuje emisní ážio. g) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Ing. Františka Vašíčka, nar. 19.4.1955, bytem Moravany, Luční 381/4 bylo jako protiplnění vydáno 71 ks, slovy: sedmdesát jedna kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti , znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 2 ks, slovy: dva kusy, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 2.684,20 Kč, slovy: dva tisíce šest set osmdesát čtyři korun českých a dvacet haléřů, představuje emisní ážio. h) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele pana Josefa Hoňky, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183 bylo jako protiplnění vydáno 39 ks, slovy: třicet devět kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na j méno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 1.470,73 Kč, slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a sedmdesát tři haléřů, představuje emisní ážio. ch) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele pana Lubomíra Vidličky, nar. 8.3.1970, bytem Brno, Na Sedláku 672/6 bylo jako protiplnění vydáno 22 ks, slovy: dvacet dva kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, zn ějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 2 ks, slovy: dva kusy, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 837,55 Kč, slovy: osm set třicet sedm korun českých a padesát pět haléřů, představuje emisní ážio. i) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Ing. Věry Vašíčkové, nar. 4.7.1957, bytem Moravany, Luční 381/4 bylo jako protiplnění vydáno 8 ks, slovy: osm kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jm éno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 4 ks, slovy: čtyři kusy, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 316,69 Kč, slovy: tři sta šestnáct korun českých a šedesát devět haléřů, představuje emisní ážio. j) Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. II.Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele pana Michala Řičánka, nar. 19.10.1958, bytem Česká 272 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, ze dne 30.3. 2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku a to: a) id. 1832/10000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 503 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako budova bez č.p./č.e. postavená n a pozemku parc.č. st. 253, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 254, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 255, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 260, pozemek parc.č. st. 253 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 136 m2, pozemek parc.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/44 ostatní plocha o v ým. 1874 m2, pozemek parc.č. 3164/62 ostatní plocha o vým. 1868 m2, pozemek parc.č. 3164/76 ostatní plocha o vým. 1091 m2, pozemek parc.č. 3164/77 ostatní plocha o vým. 270 m2, pozemek parc.č. 3164/135 ostatní plocha o vým. 367 m2, pozemek parc.č. 3164/13 6 ostatní plocha o vým. 547 m2, pozemek parc.č. 3164/137 ostatní plocha o vým. 393 m2, pozemek parc.č. 3164/140 ostatní plocha o vým. 254 m2, pozemek parc.č. 3164/144 ostatní plocha o vým. 1197 m2, pozemek parc.č. 3164/170 ostatní plocha o vým. 513 m2, po zemek parc.č. 3164/171 ostatní plocha o vým. 267 m2, pozemek parc.č. 3164/172 ostatní plocha o vým. 325 m2, pozemek parc.č. 3164/205 ostatní plocha o vým. 59 m2, pozemek parc.č. 3164/206 ostatní plocha o vým. 175 m2, pozemek parc.č. 3164/207 ostatní ploch a o vým. 152 m2, pozemek parc.č. 3164/208 ostatní plocha o vým. 757 m2, pozemek parc.č. 3164/209 ostatní plocha o vým. 1610 m2, pozemek parc.č. 3164/210 ostatní plocha o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/214 ostatní plocha o vým. 730 m2, pozemek parc.č. 3 164/215 ostatní plocha o vým. 1426 m2, pozemek parc.č. 3164/216 ostatní plocha o vým. 702 m2, pozemek parc.č. 3164/218 ostatní plocha o vým. 168 m2, pozemek parc.č. 3302/37 ostatní plocha o vým. 125 m2, pozemek parc.č. 3302/39 ostatní plocha o vým. 455 m2 , pozemek parc.č. 3302/48 ostatní plocha o vým. 131 m2. b) id. 229/1875 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 502 pro obec Pasohlávky,katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako pozemek parc.č. 3164/139 ostatní p locha o vým. 467 m2. III.Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele Ing. Františka Vašíčka, nar. 19.4.1955, bytem Moravany, Luční 381/4 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka , ze dne 30.3.2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku a to: a) id. 4130/10000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 503 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako budova bez č.p./č.e. postavená n a pozemku parc.č. st. 253, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 254, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 255, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 260, pozemek parc.č. st. 253 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 136 m2, pozemek parc.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/44 ostatní plocha o v ým. 1874 m2, pozemek parc.č. 3164/62 ostatní plocha o vým. 1868 m2, pozemek parc.č. 3164/76 ostatní plocha o vým. 1091 m2, pozemek parc.č. 3164/77 ostatní plocha o vým. 270 m2, pozemek parc.č. 3164/135 ostatní plocha o vým. 367 m2, pozemek parc.č. 3164/13 6 ostatní plocha o vým. 547 m2 pozemek parc.č. 3164/137 ostatní plocha o vým. 393 m2, pozemek parc.č. 3164/140 ostatní plocha o vým. 254 m2, pozemek parc.č. 3164/144 ostatní plocha o vým. 1197 m2, pozemek parc.č. 3164/170 ostatní plocha o vým. 513 m2, poz emek parc.č. 3164/171 ostatní plocha o vým. 267 m2, pozemek parc.č. 3164/172 ostatní plocha o vým. 325 m2, pozemek parc.č. 3164/205 ostatní plocha o vým. 59 m2, pozemek parc.č. 3164/206 ostatní plocha o vým. 175 m2, pozemek parc.č. 3164/207 ostatní plocha o vým. 152 m2, pozemek parc.č. 3164/208 ostatní plocha o vým. 757 m2, pozemek parc.č. 3164/209 ostatní plocha o vým. 1610 m2, pozemek parc.č. 3164/210 ostatní plocha o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/214 ostatní plocha o vým. 730 m2, pozemek parc.č. 31 64/215 ostatní plocha o vým. 1426 m2, pozemek parc.č. 3164/216 ostatní plocha o vým. 702 m2, pozemek parc.č. 3164/218 ostatní plocha o vým. 168 m2, pozemek parc.č. 3302/37 ostatní plocha o vým. 125 m2, pozemek parc.č. 3302/39 ostatní plocha o vým. 455 m2, pozemek parc.č. 3302/48 ostatní plocha o vým. 131 m2. b) id. 413/1500 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 502 pro obec Pasohlávky,katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako pozemek parc.č. 3164/139 ostatní p locha o vým. 467 m2. IV.Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele pana Josefa Hoňky, nar. 19.10.1931, bytem Rašovice 183 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, ze dne 30.3. 2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku a to: a) id. 226128/1000000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 503 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako budova bez č.p./č.e. postave ná na pozemku parc.č. st. 253, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 254, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 255, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 260, pozemek parc.č. st. 253 zastavěná plocha a nádv oří o vým. 136 m2, pozemek parc.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/44 ostatní plocha o vým. 1874 m2, pozemek parc.č. 3164/62 ostatní plocha o vým. 1868 m2, pozemek parc.č. 3164/76 ostatní plocha o vým. 1091 m2, pozemek parc.č. 3164/77 ostatní plocha o vým. 270 m2, pozemek parc.č. 3164/135 ostatní plocha o vým. 367 m2, pozemek parc.č. 316 4/136 ostatní plocha o vým. 547 m2 pozemek parc.č. 3164/137 ostatní plocha o vým. 393 m2, pozemek parc.č. 3164/140 ostatní plocha o vým. 254 m2, pozemek parc.č. 3164/144 ostatní plocha o vým. 1197 m2, pozemek parc.č. 3164/170 ostatní plocha o vým. 513 m2, pozemek parc.č. 3164/171 ostatní plocha o vým. 267 m2, pozemek parc.č. 3164/172 ostatní plocha o vým. 325 m2, pozemek parc.č. 3164/205 ostatní plocha o vým. 59 m2, pozemek parc.č. 3164/206 ostatní plocha o vým. 175 m2, pozemek parc.č. 3164/207 ostatn í plocha o vým. 152 m2, pozemek parc.č. 3164/208 ostatní plocha o vým. 757 m2, pozemek parc.č. 3164/209 ostatní plocha o vým. 1610 m2, pozemek parc.č. 3164/210 ostatní plocha o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/214 ostatní plocha o vým. 730 m2, pozemek pa rc.č. 3164/215 ostatní plocha o vým. 1426 m2, pozemek parc.č. 3164/216 ostatní plocha o vým. 702 m2, pozemek parc.č. 3164/218 ostatní plocha o vým. 168 m2, pozemek parc.č. 3302/37 ostatní plocha o vým. 125 m2, pozemek parc.č. 3302/39 ostatní b) id. 37688/250000 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 502 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako pozemek parc.č. 3164/139 ostatní plocha o vým. 467 m2. V. Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele pana Lubomíra Vidličky, nar. 8.3.1970, bytem Brno, Na Sedláku 672/6 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, ze dne 30.3.2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku a to: a) id. 129216/1000000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 503 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako budova bez č.p./č.e. postave ná na pozemku parc.č. st. 253, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 254, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 255, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 260, pozemek parc.č. st. 253 zastavěná plocha a nádv oří o vým. 136 m2, pozemek parc.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/44 ostatní plocha o vým. 1874 m2, pozemek parc.č. 3164/62 ostatní plocha o vým. 1868 m2, pozemek parc.č. 3164/76 ostatní plocha o vým. 1091 m2, pozemek parc.č. 3164/77 ostatní plocha o vým. 270 m2, pozemek parc.č. 3164/135 ostatní plocha o vým. 367 m2, pozemek parc.č. 316 4/136 ostatní plocha o vým. 547 m2 pozemek parc.č. 3164/137 ostatní plocha o vým. 393 m2, pozemek parc.č. 3164/140 ostatní plocha o vým. 254 m2, pozemek parc.č. 3164/144 ostatní plocha o vým. 1197 m2, pozemek parc.č. 3164/170 ostatní plocha o vým. 513 m2, pozemek parc.č. 3164/171 ostatní plocha o vým. 267 m2, pozemek parc.č. 3164/172 ostatní plocha o vým. 325 m2, pozemek parc.č. 3164/205 ostatní plocha o vým. 59 m2, pozemek parc.č. 3164/206 ostatní plocha o vým. 175 m2, pozemek parc.č. 3164/207 ostatní pl ocha o vým. 152 m2, pozemek parc.č. 3164/208 ostatní plocha o vým. 757 m2, pozemek parc.č. 3164/209 ostatní plocha o vým. 1610 m2, pozemek parc.č. 3164/210 ostatní plocha o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/214 ostatní plocha o vým. 730 m2, pozemek parc.č . 3164/215 ostatní plocha o vým. 1426 m2, pozemek parc.č. 3164/216 ostatní plocha o vým. 702 m2, pozemek parc.č. 3164/218 ostatní plocha o vým. 168 m2, pozemek parc.č. 3302/37 ostatní plocha o vým. 125 m2, pozemek parc.č. 3302/39 ostatní plocha o vým. 455 m2, pozemek parc.č. 3302/48 ostatní plocha o vým. 131 m2. b) id. 21536/250000 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 502 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako pozemek parc.č. 3164/139 ostatní plocha o vým. 467 m2. VI. Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele Ing. Věry Vašíčkové, nar. 4.7.1957, bytem Moravany, Luční 381/4 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, ze dne 30.3.2012, číslo 3155/2012 znaleckého deníku a to: a) id. 48456/1000000 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 503 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako budova bez č.p./č.e. postaven á na pozemku parc.č. st. 253, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 254, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 255, budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č. st. 260, pozemek parc.č. st. 253 zastavěná plocha a nádvo ří o vým. 136 m2, pozemek parc.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 134 m2, pozemek parc.č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/44 ostatní plocha o vým. 1874 m2, pozemek parc.č. 3164/62 ostatní plocha o vým. 1868 m2, pozemek parc.č. 3164/76 ostatní plocha o vým. 1091 m2, pozemek parc.č. 3164/77 ostatní plocha o vým. 270 m2, pozemek parc.č. 3164/135 ostatní plocha o vým. 367 m2, pozemek parc.č. 3164 /136 ostatní plocha o vým. 547 m2 pozemek parc.č. 3164/137 ostatní plocha o vým. 393 m2, pozemek parc.č. 3164/140 ostatní plocha o vým. 254 m2, pozemek parc.č. 3164/144 ostatní plocha o vým. 1197 m2, pozemek parc.č. 3164/170 ostatní plocha o vým. 513 m2, pozemek parc.č. 3164/171 ostatní plocha o vým. 267 m2, pozemek parc.č. 3164/172 ostatní plocha o vým. 325 m2, pozemek parc.č. 3164/205 ostatní plocha o vým. 59 m2, pozemek parc.č. 3164/206 ostatní plocha o vým. 175 m2, pozemek parc.č. 3164/207 ostatní plo cha o vým. 152 m2, pozemek parc.č. 3164/208 ostatní plocha o vým. 757 m2, pozemek parc.č. 3164/209 ostatní plocha o vým. 1610 m2, pozemek parc.č. 3164/210 ostatní plocha o vým. 135 m2, pozemek parc.č. 3164/214 ostatní plocha o vým. 730 m2, pozemek parc.č. 3164/215 ostatní plocha o vým. 1426 m2, pozemek parc.č. 3164/216 ostatní plocha o vým. 702 m2, pozemek parc.č. 3164/218 ostatní plocha o vým. 168 m2, pozemek parc.č. 3302/37 ostatní plocha o vým. 125 m2, pozemek parc.č. 3302/39 ostatní plocha o vým. 455 m2, pozemek parc.č. 3302/48 ostatní plocha o vým. 131 m2. b) id. 8076/250000 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví číslo 502 pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, okr. Brno - venkov jako pozemek parc.č. 3164/139 ostatní plocha o vým. 467 m2. 16.4.2012 - 24.4.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 23.10.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.200.000,--Kč, slovy: devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých, na novou výši 28.720.000,--Kč, slovy: dvacet osm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých, upsáním 192 ks, slovy: sto devadesát dva kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. b) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. c) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti: Brno, Bakalovo nábřeží 2/2, PSČ: 639 00. d) Veškeré nově upisovné akci na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům a to Ing. Františku Vašíčkovi, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 a panu Michalu Řičánkovi, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4. e) Valná hromada schvaluje, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splácen výhradně započtením níže uvedených pohledávek: 1) pohledávka Ing. Františka Vašíčka, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 vzniklá na základě níže zvedených smluv o půjčce: - ze dne 15.01.2007, na částku 320.000,--Kč, slovy: třista dvacet tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2010, - ze dne 10.03.2007, ve znění dodatku ze dne 12.07.2007, na částku 4.000.000,--Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2025, - ze dne 25.04.2007, na částku 1.300.000,--Kč, slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2010, - ze dne 15.05.2007, na částku 1.200.000,--Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2010, - ze dne 30.05.2007, na částku 1.500.000,--Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2010, - ze dne 30.06.2007, na částku 980.000,--Kč, slovy: devět set osmdesát tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2010, - ze dne 20.09.2007, na částku 5.100.000,--Kč, slovy: pět milinonů sto tisíc korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2025. 2) Pohledávka pana Michala Řičánka, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4 vzniklá na základě níže zvedených smluv o půjčce: - ze dne 10.03.2007, ve znění dodatku ze dne 12.07.2007, na částku 4.000.000,--Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, s dohodnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2025, - ze dne 20.09.2007, na částku 800.000,--Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, s dohdnutým úrokem 140% diskontní sazby vyhlašované ČNB, se splatností do 30.10.2025. f) Představenstvo uzavře s věřiteli smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 14-ti dnů od doručení návrhu, návrhy doručí představenstvo do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po dni zápis u usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Důvodem navrhovaného započtení je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionářů vzniklých ze shora uvedených půjček a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nákládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení e misního kurzu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. 29.10.2007 - 15.11.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 29.01.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: I. a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.520.000,--Kč, slovy: sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých, upsáním 74 ks, slovy: sedmdesáti čtyři kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovit é hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 12 ks, slovy: dvanácti kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů za účelem rozšíření činnosti společnosti pro naplňování budoucích podikatelských aktivit společnosti. c) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Brno, Bakalovo nábřeží 2/2, PSČ: 639 00. d) Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání konkrétním zájemcům - vlastníkům nepeněžitých vkladů - Ing. Františku Vašíčkovi, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 a panu Michalu Řičánkovi, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4. Oba upi sovatelé celý emisní kurs splatí nepeněžitými vklady - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn v znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, číslo 2157/2007 znalecného deníku. Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven usnesením Krajs kého soudu v Brně čj. 50 Nc 6012/2007-13, ze dne 10.01.2007, které nabylo právní moci dne 15.01.2007 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Ing. Františkem Vašíčkem, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 pro účely zvýšení základního kapitá lu společnosti na částku ve výši 3.766.670,-- Kč, slovy: tři miliony semdset šedesát šest tisíc šest set sedmdesát korun českých, a hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného panem Michalem Řičánkem, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4 pro účely zvýš ení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.763.090,--Kč, slovy: tři miliony sedmset šedesát tři tisíc devadesát korun českých. e) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Ing. Františka Vašíčka, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 bylo jako protiplnění vydáno 37 ks, slovy: třicet sedm kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, zněj ících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 6 ks, slovy: šest kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění ve výši 6.670,--Kč, slovy: šest tisíc šest set sedmdesát korun českých, představuje emisní ážio. f) Valná hromada schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele pana Michala Řičánka, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4 bylo jako protiplnění vydáno 37 ks, slovy: třicet sedm kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, zně jících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 6 ks, slovy: šest kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění ve výši 3.090,--Kč, slovy: tři tisíce devadesát korun českých, představuje emisní ážio. g) Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. II. Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele pana Michala Řičánka, r.č. 581019/1684, bytem Brno, Domažlická 4 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo Nováka, č íslo 2157/2007 znaleckého deníku a to : nemovitosti zapsané na LV č. 408 pro obce Pasohlávky, k.ú Mušov, okr. Břeclav jako budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc.č.st. 263 a pozemky parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 3164/175 os tatní plocha. III. Valná hromada schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele pana Ing. Františka Vašíčka, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivo N ováka, číslo 2157/2007 znaleckého deníku a to : nemovitosti zapsané na LV č. 405 pro obec Pasohlávky, k.ú. Mušov, okr. Břeclav jako budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc. č. st. 262 a pozemek parc. č.st. 262 zastavěná plocha a nádvoří a id. 2/3 n emovitosti zapsané na LV č. 455 pro obec Pasohlávky, k.ú. Mušov, okr. Břeclav jako pozemek parc. č. 3164/40 ostatní plocha. 19.2.2007 - 7.3.2007

Aktuální kontaktní údaje HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Kapitál HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

zakladni jmění 45 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.4.2012
zakladni jmění 28 720 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.2007 - 24.4.2012
zakladni jmění 9 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.3.2007 - 15.11.2007
zakladni jmění 9 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.3.2007 - 15.3.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.1.2007 - 7.3.2007

Akcie HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 26 24.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 457 24.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 286 15.11.2007 - 24.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 94 7.3.2007 - 15.11.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 7.3.2007 - 24.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 2.1.2007 - 7.3.2007

Sídlo HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 200/16 , Brno 602 00 23.11.2015
Adresa Husova 200/16 , Brno 602 00 26.6.2009 - 23.11.2015
Adresa Bakalovo nábřeží 2/2 , Brno 639 00 2.1.2007 - 26.6.2009

Předmět podnikání HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 26.6.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
hostinská činnost 25.6.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 31.7.2008 - 25.6.2009
směnárenská činnost 15.11.2007 - 25.6.2009

Předmět činnosti HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 19.2.2007 - 25.6.2009
zprostředkování obchodu a služeb 19.2.2007 - 25.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.2.2007 - 25.6.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 19.2.2007 - 25.6.2009
ubytovací služby 19.2.2007 - 25.6.2009
správa vlastního majetku 2.1.2007

vedení firmy HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Statutární orgán HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně a jedním z nich musí být místopředseda představenstva společnosti. 26.6.2017
Způsob jednání: Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 26.6.2009 - 26.6.2017
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 31.7.2008 - 26.6.2009
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. V obchodních případech, jejichž hodnota převyšuje částku 500.000,--Kč, se k platnosti jednání zavazujícího společnost vyžaduje podpis dvou členů př edstavenstva, s nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 19.2.2007 - 31.7.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 2.1.2007 - 19.2.2007
předseda představenstva Ing. František Vašíček 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Vznik funkce 26.6.2017
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
místopředseda představenstva Lubomír Vidlička 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Vznik funkce 26.6.2017
Adresa: Na Sedláku 672/6 , Brno 614 00
člen představenstva Michal Řičánek 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Adresa: 272 , Česká 664 31
předseda představenstva Iva Řičánková 2.1.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 17.6.2009
Vznik funkce 2.1.2007
Zánik funkce 17.6.2009
Adresa: Domažlická 144/4 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. František Vašíček 2.1.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 2.1.2007
Vznik funkce 2.1.2007
Zánik funkce 17.6.2009
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen představenstva Oskar Watzek 2.1.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 17.6.2009
Adresa: Kubešova 2629/14 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. František Vašíček 26.6.2009 - 16.4.2012
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 2.1.2012
Vznik funkce 17.6.2009
Zánik funkce 2.1.2012
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
místopředseda představenstva Ing. David Brdička 26.6.2009 - 16.4.2012
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 3.4.2012
Vznik funkce 17.6.2009
Zánik funkce 3.4.2012
Adresa: Dubová 641/13 , Brno 637 00
člen představenstva Michal Řičánek 26.6.2009 - 23.11.2013
Vznik členství 17.6.2009
Adresa: 272 , Česká 664 31
předseda představenstva Ing. František Vašíček 16.4.2012 - 23.11.2015
Vznik členství 3.4.2012
Vznik funkce 3.4.2012
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
mítopředseda představenstva Lubomír Vidlička 16.4.2012 - 23.11.2015
Vznik členství 3.4.2012
Vznik funkce 3.4.2012
Adresa: Na Sedláku 672/6 , Brno 614 00
člen představenstva Michal Řičánek 23.11.2013 - 8.7.2016
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: 272 , Česká 664 31
předseda představenstva Ing. František Vašíček 23.11.2015 - 26.6.2017
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 3.4.2012
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
mítopředseda představenstva Lubomír Vidlička 23.11.2015 - 26.6.2017
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 3.4.2012
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: Na Sedláku 672/6 , Brno 614 00
člen představenstva Michal Řičánek 8.7.2016 - 26.6.2017
Vznik členství 17.6.2014
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: 272 , Česká 664 31

Dozorčí rada HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady ing. Josef Hoňka 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Vznik funkce 26.6.2017
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Věra Vašíčková 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen dozorčí rady Oskar Watzek 26.6.2017
Vznik členství 26.6.2017
Adresa: 326 , Božice 671 64
předseda dozorčí rady Ing. Věra Vašíčková 2.1.2007 - 31.7.2008
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 2.1.2008
Vznik funkce 2.1.2007
Zánik funkce 2.1.2008
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen dozorčí rady Kamila Novotná 2.1.2007 - 31.7.2008
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: Mojmírovo náměstí 2923/11 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Jaroslav Sedlák 2.1.2007 - 31.7.2008
Vznik členství 2.1.2007
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: Těsnohlídkova 942/8 , Brno 613 00
předseda dozorčí rady Ing. Věra Vašíčková 31.7.2008 - 26.6.2009
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 17.6.2009
Vznik funkce 18.6.2008
Zánik funkce 17.6.2009
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen dozorčí rady Kamila Novotná 31.7.2008 - 26.6.2009
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 17.6.2009
Adresa: Mojmírovo náměstí 2923/11 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady JUDr. Radim Bartoněk 26.6.2009 - 16.4.2012
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 3.4.2012
Vznik funkce 17.6.2009
Zánik funkce 3.4.2012
Adresa: Vrchlického sad 1963/6 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Věra Vašíčková 16.4.2012 - 23.11.2015
Vznik členství 3.4.2012
Vznik funkce 3.4.2012
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen dozorčí rady Oskar Watzek 26.6.2009 - 11.6.2016
Vznik členství 17.6.2009
Adresa: Kubešova 2629/14 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Jaroslav Sedlák 31.7.2008 - 8.7.2016
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: Těsnohlídkova 942/8 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Oskar Watzek 11.6.2016 - 8.7.2016
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: 326 , Božice 671 64
předseda dozorčí rady Ing. Věra Vašíčková 23.11.2015 - 26.6.2017
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 3.4.2012
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
člen dozorčí rady Jaroslav Sedlák 8.7.2016 - 26.6.2017
Vznik členství 24.3.2014
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 24.3.2014
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: 178 , Klentnice 692 01
člen dozorčí rady Oskar Watzek 8.7.2016 - 26.6.2017
Vznik členství 17.6.2014
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: 326 , Božice 671 64

Sbírka Listin HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4809/SL 59 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 12.3.2015 29.12.2015 5.1.2016 2
B 4809/SL 58 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Brně 20.3.2015 29.12.2015 5.1.2016 4
B 4809/SL 57 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 12.3.2015 29.12.2015 5.1.2016 5
B 4809/SL 56 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 12.3.2015 29.12.2015 5.1.2016 4
B 4809/SL 55 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 13.2.2014 2.9.2014 10.11.2014 5
B 4809/SL 54 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 13.2.2014 2.9.2014 10.11.2014 2
B 4809/SL 53 zpráva auditora za rok 2013 Krajský soud v Brně 5.3.2014 2.9.2014 10.11.2014 4
B 4809/SL 52 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 13.2.2014 2.9.2014 10.11.2014 4
B 4809/SL 51 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 6.3.2013 2.9.2014 10.11.2014 2
B 4809/SL 47 účetní závěrka [2011]  výkaz Krajský soud v Brně 1.3.2012 18.12.2013 18.12.2013 2
B 4809/SL 46 zpráva auditora Krajský soud v Brně 8.3.2012 18.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 45 účetní závěrka [2011]  rozvaha Krajský soud v Brně 1.3.2012 18.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 44 účetní závěrka [2011]  příloha Krajský soud v Brně 1.3.2012 18.12.2013 18.12.2013 5
B 4809/SL 43 účetní závěrka [2010]  rozvaha Krajský soud v Brně 16.2.2011 17.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 42 zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.3.2011 17.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 41 účetní závěrka [2010]  výkaz Krajský soud v Brně 16.2.2011 17.12.2013 18.12.2013 2
B 4809/SL 40 účetní závěrka [2010]  příloha Krajský soud v Brně 1.3.2011 17.12.2013 18.12.2013 5
B 4809/SL 39 účetní závěrka [2009]  rozvaha Krajský soud v Brně 1.2.2010 17.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 38 účetní závěrka [2009]  příloha Krajský soud v Brně 9.2.2010 17.12.2013 18.12.2013 5
B 4809/SL 37 zpráva auditora Krajský soud v Brně 26.2.2010 17.12.2013 18.12.2013 4
B 4809/SL 36 účetní závěrka [2009]  výkaz Krajský soud v Brně 1.2.2010 17.12.2013 18.12.2013 2
B 4809/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.2012 19.4.2012 26.4.2012 9
B 4809/SL 34 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 230/2012 Krajský soud v Brně 3.4.2012 6.4.2012 19.4.2012 17
B 4809/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2009 30.6.2009 1
B 4809/SL 32 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 2
B 4809/SL 31 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 0
B 4809/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 2
B 4809/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 2
B 4809/SL 28 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 2
B 4809/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 9
B 4809/SL 26 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 426/2009 Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.6.2009 18
B 4809/SL 25 zpráva auditora Krajský soud v Brně 13.3.2009 4.5.2009 28
B 4809/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.7.2008 12.8.2008 2
B 4809/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 24.6.2008 12.8.2008 2
B 4809/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.6.2008 12.8.2008 2
B 4809/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2008 12.8.2008 8
B 4809/SL 20 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 495/08 Krajský soud v Brně 18.6.2008 12.8.2008 12
B 4809/SL 19 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 10.6.2008 8.7.2008 5
B 4809/SL 9 ostatní -ČP o splac. zákl. kap. Krajský soud v Brně 24.2.2007 7.3.2007 1
B 4809/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.2.2006 7.3.2007 8
B 4809/SL 8 posudek znalce -č-2157/2007 Krajský soud v Brně 1.10.2006 28.2.2007 51
B 4809/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.2007 23.2.2007 8
B 4809/SL 6 notářský zápis -NZ 81/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 29.1.2007 23.2.2007 11
B 4809/SL 5 ostatní -prohláššní správce vkladu Krajský soud v Brně 12.12.2006 3.1.2007 1
B 4809/SL 4 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 12.12.2006 3.1.2007 11
B 4809/SL 3 ostatní -zápis zjed. DR Krajský soud v Brně 12.12.2006 3.1.2007 1
B 4809/SL 2 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 12.12.2006 3.1.2007 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

IČO (identifikační číslo) 27713229
Jméno HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 10.1.2007
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Živnosti a provozovny HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1002970636
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307972
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 3
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307981
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.6.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307972
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307981
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.6.2015

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307972
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.7.2018
Provozovna č. 2
Provozovna 691 22 Pasohlávky
Identifikační číslo provozovny 1012307981
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.6.2015

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Vidlička
Člen statutárního orgánu Ing. František Vašíček
Člen statutárního orgánu Michal Řičánek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

IČO: 27713229
Firma: HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.1.2007

Sídlo HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Sídlo: Husova 200/16, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image