Firma Hotel FIT plus a.s. IČO 60793279


Hotel FIT plus a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hotel FIT plus a.s. (60793279) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dvořákova 819/21, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 1995 a je stále aktivní. Hotel FIT plus a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Hotel FIT plus a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hotel FIT plus a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Hotel FIT plus a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hotel FIT plus a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hotel FIT plus a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1013
IČO (identifikační číslo osoby) 60793279
Jméno Hotel FIT plus a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.6.1995
Počet členů statutárního orgánu: 1 18.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 18.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.9.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Hotel FIT plus a.s., konaná dne 16.9.2005, rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti takto: - druh cenných papírů: kmenová akcie ve smyslu § 155 a násled. Obchodního zákoníku - emitent: Hotel FIT plus a.s. - současný základní kapitál: 10 000 000,- Kč - zvýšení základního kapitálu: až o 10 000 000,- Kč, nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští - základní kapitál po zvýšení: až na 20 000 000,- Kč - forma cenného papíru: na majitele - jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč - podoba cenného papíru: listinný cenný papír - důvod zvýšení zákl. kapitálu: zlepšení struktury pasiv společnosti - počet emitovaných akcií: až 100 ks - obchodovatelnost: nejsou veřejně obchodovatelné - číslo emise/čísla akcií: 03/001-100 - rozsah a obsah práv: Všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Hotel FIT plus a.s. ve smyslu stanov Hotel FIT plus a.s. a právního řádu ČR. - forma splacení: peněžitý vklad upisovatelů - způsob upisování: Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech. V rámci prvního upisovacího kola mohou upsat akcie s využitím přednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenových akcií společnosti k rozhodnému dni úpisu, a to v poměru, v jakém se jeji ch akcie podílejí na základním kapitálu. První upisovací kolo začíná v den stanovený ve výzvě představenstva k úpisu nových akcií, která bude učiněna bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a b ude uveřejněna v souladu se stanovami společnosti. Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci prvního upisovacího kola, lze upsat ve druhém upisovacím kole. V rámci druhého upisovacího kola může upsat akcie kterákoliv k tomu způsobilá osoba. - rozhodný den: Rozhodným dnem je první den prvního upisovacího kola, tedy den, kdy může být právo na úpis nových kmenových akcií poprvé vykonáno. - lhůta k upsání: Lhůta k upsání akcií je do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni pr ávní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům doporučeným dopisem. Běh lhůty pro první upisovací kolo skončí uply nutím 7. dne ode dne jejího počátku. Lhůta pro upisování akcií ve druhém upisovacím kole začíná 1. dne následujícího po skončení prvního upisovacího kola a končí uplynutím 7. dne ode dne jejího počátku. - místo a čas upisování: Kancelář Předsedy představenstva společnosti, budova Hotel FIT, Dvořákova 21b, Přerov. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedeném místě, v pracovní dny pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin. - upisovatelé: Upisovatelé mohou být občané se státní příslušností ČR nebo zahraniční osoby, které jsou povinny při úpisu předložit kopii souhlasu České národní banky ke vzniku majetkového podílu zahraniční osoby do společnosti Hotel FIT plus a.s. - emisní kurs: Kurz nových akcií byl stanoven ve výši 100 000,- Kč, odpovídající jejich jmenovité hodnotě. - náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokáže originálem, nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne sta ršího než 6 měsíců (u zahraniční osoby obdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřeným přek ladem) a určena výhradně k zastupování upisovatelem při úpisu akcií společnosti Hotel FIT plus a.s., a musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce, rodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnické osoby a bankovn í spojení pro vrácení složených peněžních prostředků v případě nedodržení emisních podmínek. - úhrada akcií: Upisovatelé musí při upsání uhradit 50% emisního kursu upsaných akcií a to tak, aby úhrada byla připsána na účet Hotel FIT plus a.s. vedený u ČSOB, číslo účtu 103851991/0300 nejpozději poslední den upisovací lhůty příslušného upisovacího k ola. Ověřený výpis z účtu, dokládající tuto skutečnost musí být předložen při provedení úpisu. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií, tj. 50% jsou upisovatelé povinni splatit na uvedený účet společnosti do jednoho týdne ode dne jejich upsání. - vydání akcií: Při úpisu bude upisovateli vystaven Zatimní list, který upisovatel vrátí po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, kdy budou akcie vydány v listinné formě. Po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií a k vyzvání upisovatelů k jejich vyzvednutí v sídle společnosti. - další informace: Úplné znění rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Hotel FIT plus a.s. bude k dispozici v Kanceláři předsedy představenstva společnost Hotel FIT plus a.s., Dvořákova 21b, Přerov. 20.10.2005 - 10.2.2006

Aktuální kontaktní údaje Hotel FIT plus a.s.

Kapitál Hotel FIT plus a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.1995

Akcie Hotel FIT plus a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 18.9.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 20.6.1995 - 18.9.2014

Sídlo Hotel FIT plus a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dvořákova 819/21 , Přerov 750 02 29.11.2016
Adresa Dvořákova 819/21 , Přerov 750 02 7.4.2005 - 29.11.2016
Adresa Na Odpoledni 1042 , 750 02 Přerov, Přerov I - Město Česká republika
21.6.2002 - 7.4.2005
Adresa Na Odpoledni 1042/19 , Přerov 750 02 20.6.1995 - 21.6.2002

Předmět podnikání Hotel FIT plus a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 18.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2014
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů 18.9.2014
Prodej lihovin 18.9.2014
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů 8.3.2010 - 18.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.2.2009 - 18.9.2014
ubytovací služby 7.4.2005 - 18.9.2014
reklamní činnost a marketing 7.4.2005 - 18.9.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 7.4.2005 - 18.9.2014
hostinská činnost 7.4.2005 - 18.9.2014
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 7.4.2005 - 18.9.2014
směnárenská činnost 7.4.2005 - 18.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v přílohách I - III živnostenského zákona 7.4.1999 - 18.9.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 26.3.1996 - 27.10.1998
obchodování s cennými papíry /vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet/ 26.3.1996 - 7.4.1999
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze I.-III. živnostenského zákona 20.6.1995 - 27.10.1998

vedení firmy Hotel FIT plus a.s.

Statutární orgán Hotel FIT plus a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva ve všech záležitostech samostatně. 18.9.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis. Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně i jeden člen představenstva, je-li k takovému jednání předem písemně zmocněn představenstvem či jeho dvěma členy. 7.4.2005 - 18.9.2014
Jednání: Jednat za společnost a zavazovat ji jsou oprávněni vždy současně dva členové představenstva. 20.6.1995 - 7.4.2005
člen představenstva Mgr. Jiří Otáhal 1.6.2018
Vznik členství 18.5.2018
Adresa: Velká Dlážka 310/3 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Roman Rudolf 20.6.1995 - 18.12.1996
Adresa: Jižní čtvrť II 2539/17 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Provázek 20.6.1995 - 21.6.2002
Adresa: Kozlovská 1368/7 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Pavel Vrba 20.6.1995 - 21.6.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Pod Valy 201/4 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Roman Rudolf 18.12.1996 - 21.6.2002
Adresa: Jaselská 1972/3 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Provázek 21.6.2002 - 23.3.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 1.12.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 1.12.2003
Adresa: Kozlovská 0 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
předseda představenstva Ing. Roman Rudolf 21.6.2002 - 23.3.2004
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 1.12.2003
Adresa: U Zahradního města 3189/2 , Praha 106 00
člen představenstva Marek Tureček 21.6.2002 - 23.3.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 1.12.2003
Adresa: Hranická 74 , Přerov, Přerov II - Předmostí Česká republika
místopředseda představenstva Jiří Sehnalík 23.3.2004 - 22.12.2004
Vznik členství 1.12.2003
Vznik funkce 1.12.2003
Adresa: 5 , 751 16 Tučín Česká republika
předseda představenstva Zdeněk Latík 23.3.2004 - 3.4.2008
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 4.3.2008
Vznik funkce 1.12.2003
Zánik funkce 4.3.2008
Adresa: Budovatelů 239/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Magda Turečková 23.3.2004 - 12.2.2009
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 23.10.2008
Adresa: U Tenisu 810/10 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Jiří Sehnalík 22.12.2004 - 12.2.2009
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 23.10.2008
Vznik funkce 1.12.2003
Zánik funkce 23.10.2008
Adresa: 5 , 751 16 Želatovice Česká republika
předseda představenstva Michal Pivoda 3.4.2008 - 12.2.2009
Vznik členství 4.3.2008
Zánik členství 23.10.2008
Vznik funkce 4.3.2008
Zánik funkce 23.10.2008
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17
předseda představenstva Michal Pivoda 12.2.2009 - 12.1.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17
člen představenstva Magda Turečková 12.2.2009 - 12.1.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: U Tenisu 810/10 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Jiří Sehnalík 12.2.2009 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: 5 , 751 16 Tučín Česká republika
předseda představenstva Michal Pivoda 12.1.2014 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17
člen představenstva Magda Turečková 12.1.2014 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: U Tenisu 810/10 , Přerov 750 02
člen představenstva Michal Pivoda 18.9.2014 - 1.6.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 18.5.2018
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17

Dozorčí rada Hotel FIT plus a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Tomáš Pivoda 18.9.2014
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17
člen Jaroslav Post 20.6.1995 - 21.2.2001
Adresa: Kosmákova 302/52 , Přerov 750 02
předseda Ing. Tomáš Pavlíček 20.6.1995 - 21.6.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Alšova 2712/5 , Přerov 750 02
člen Lenka Kobertová 20.6.1995 - 21.6.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Č. Drahlovského 794/19 , Přerov 750 02
předseda Věra Baculáková 21.6.2002 - 22.12.2004
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Osmek 3 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
místopředseda Ing. Milan Novotný 21.6.2002 - 22.12.2004
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: u Tenisu 15 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Miroslava Divišová 21.6.2002 - 22.12.2004
Vznik členství 28.6.2001
Adresa: U Tenisu 25 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
předseda Věra Baculáková 22.12.2004 - 12.2.2009
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 23.10.2008
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 23.10.2008
Adresa: Osmek 528 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
místopředseda Ing. Milan Novotný 22.12.2004 - 12.2.2009
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 23.10.2008
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 23.10.2008
Adresa: u Tenisu 1119 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Miroslava Divišová 22.12.2004 - 12.2.2009
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 23.10.2008
Adresa: U Tenisu 1340 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
předseda dozorčí rady Věra Baculáková 12.2.2009 - 12.1.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Novotný 12.2.2009 - 12.1.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: U Tenisu 1119/15 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Miroslava Divišová 12.2.2009 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: U Tenisu 1340/25 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Věra Baculáková 12.1.2014 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Novotný 12.1.2014 - 18.9.2014
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: U Tenisu 1119/15 , Přerov 750 02

Prokura Hotel FIT plus a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Roman Rudolf 26.3.1996 - 18.12.1996
Adresa: Jižní čtvrť II 2539/17 , Přerov 750 02
Jméno Ing. František Pivoda 26.3.1996 - 23.3.2004
Adresa: Dr. A. Stojana 431/68 , Horní Moštěnice 751 17
Jméno Ing. Tomáš Pospíšil 26.3.1996 - 23.3.2004
Adresa: Pod Valy 204/10 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Roman Rudolf 18.12.1996 - 23.3.2004
Adresa: Jaselská 1972/3 , Přerov 750 02
Jméno Marek Tureček 7.4.2005 - 3.4.2008
Adresa: U Tenisu 810/10 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Tomáš Pavlíček 3.4.2008 - 29.11.2016
Adresa: Alšova 2712/5 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Tomáš Pavlíček 29.11.2016 - 28.8.2018
Adresa: Alšova 2712/5 , Přerov 750 02

Sbírka Listin Hotel FIT plus a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1013/SL 48 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Ostravě 23.10.2012 2.9.2014 26.11.2014 1
B 1013/SL 47 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Ostravě 23.10.2012 2.9.2014 26.11.2014 1
B 1013/SL 46 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.10.2012 2.9.2014 26.11.2014 3
B 1013/SL 45 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 23.10.2012 2.9.2014 26.11.2014 3
B 1013/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 12.8.2014 26.11.2014 1
B 1013/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného člena DR Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 12.8.2014 26.11.2014 1
B 1013/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 148/2014 Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 12.8.2014 26.11.2014 10
B 1013/SL 41 účetní závěrka [2012] vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.4.2014 16.4.2014 10
B 1013/SL 40 účetní závěrka rok 2011 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 13.9.2012 1.10.2012 11
B 1013/SL 39 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 25.11.2011 2.12.2011 9
B 1013/SL 38 výroční zpráva r.2007 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 1.8.2011 23.8.2011 20
B 1013/SL 37 výroční zpráva r.2008, úč.záv.s příl, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 15.6.2011 7.7.2011 17
B 1013/SL 36 účetní závěrka r. 2009 vč. příl, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 15.6.2011 7.7.2011 11
B 1013/SL 35 notářský zápis NZ 45/2010 změna stanov Krajský soud v Ostravě 25.2.2010 5.3.2010 11.3.2010 6
B 1013/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.2.2010 5.3.2010 11.3.2010 29
B 1013/SL 33 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 3.2.2009 17.2.2009 12
B 1013/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.2.2009 17.2.2009 29
B 1013/SL 31 notářský zápis NZ 373/2008 odv.čl představens Krajský soud v Ostravě 23.10.2008 3.2.2009 17.2.2009 5
B 1013/SL 30 podpisové vzory + čestné prohlášení 2x Krajský soud v Ostravě 4.3.2008 10.3.2008 9.10.2008 4
B 1013/SL 29 notářský zápis NZ 67/2008 Krajský soud v Ostravě 4.3.2008 10.3.2008 9.10.2008 4
B 1013/SL 28 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 27.6.2007 27.7.2007 21
B 1013/SL 27 výroční zpráva r. 2005vč.úč.záv,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 3.7.2006 20
B 1013/SL 26 notářský zápis NZ 8/2006 vč.osv. Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 22.3.2006 23.3.2006 7
B 1013/SL 25 notářský zápis NZ 168/2005 Krajský soud v Ostravě 16.9.2005 10.10.2005 8
B 1013/SL 24 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 13.7.2005 27.7.2005 5
B 1013/SL 23 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 28.6.2005 17
B 1013/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 1.10.2004 17.5.2005 1
B 1013/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.10.2004 17.5.2005 1
B 1013/SL 20 notářský zápis NZ 5/2005 stanovy Krajský soud v Ostravě 21.1.2005 17.5.2005 25
B 1013/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.10.2004 29.12.2004 1
B 1013/SL 18 notářský zápis NZ 186/2004 ,stanovy Krajský soud v Ostravě 1.10.2004 29.12.2004 25
B 1013/SL 17 účetní závěrka r.03,vč.výr.zprávy Krajský soud v Ostravě 20.8.2004 24.8.2004 24
B 1013/SL 16 notářský zápis NZ 210/2003 Krajský soud v Ostravě 1.12.2003 20.4.2004 15
B 1013/SL 15 účetní závěrka r.2002 Krajský soud v Ostravě 20.4.2004 11
B 1013/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.4.2004 3
B 1013/SL 13 ostatní § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 12.9.2003 17.9.2003 2
B 1013/SL 12 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 12.9.2003 17.9.2003 19
B 1013/SL 9 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 19
B 1013/SL 8 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 13
B 1013/SL 7 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 18
B 1013/SL 6 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 24
B 1013/SL 5 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 16
B 1013/SL 11 ostatní § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 23.9.2002 2
B 1013/SL 10 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2002 18
B 1013/SL 3 notářský zápis NZ 308/2001-stanovy Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 1.7.2002 47
B 1013/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.7.2002 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hotel FIT plus a.s.

IČO (identifikační číslo) 60793279
Jméno Hotel FIT plus a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 20.6.1995
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 4

Sídlo Hotel FIT plus a.s.

Živnosti a provozovny Hotel FIT plus a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 819/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008115274
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 8.9.2004

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 819/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008115274
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.9.2004

Živnost č. 3 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2010

Živnost č. 4 Prodej lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 819/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008115274
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2013

Živnost č. 5 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1995
Zánik oprávnění 10.3.1999

Živnost č. 6 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1996
Zánik oprávnění 10.3.1999

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hotel FIT plus a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Otáhal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hotel FIT plus a.s.

IČO: 60793279
Firma: Hotel FIT plus a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.6.1995

Sídlo Hotel FIT plus a.s.

Sídlo: Dvořákova 819/21, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image