Firma HOTEL BRIONI a.s. IČO 25872737


HOTEL BRIONI a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HOTEL BRIONI a.s. (25872737) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Musorgského 876, 702 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 1. 2001 a je stále aktivní. HOTEL BRIONI a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o HOTEL BRIONI a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HOTEL BRIONI a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HOTEL BRIONI a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HOTEL BRIONI a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HOTEL BRIONI a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2439
IČO (identifikační číslo osoby) 25872737
Jméno HOTEL BRIONI a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 10.1.2001
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.12.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.5.2005 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti očástku 66.870.000,- Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na výši 67,870.000,- Kč, slovy: šedesátsedmmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií ajejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6687 ks, slovy: šesttisícšestsetosmdesátsedm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Všechny akcie budou vydány vlistinné podobě anebudou registrovaným cenným papírem. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Akcie se nabídnou kupsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddíle C, vložka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Zdůvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku opřednostním právu akcionářů kupisování akcií. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25872737;Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu ozápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci písemně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy oupsání akcií stím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně soznámením opočátku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu vOstravě ozápisu usnesení ozvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00;Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, ato: nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí uKatastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 1580 pro Katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-měso, ato budouva č.p. 876 včásti obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 apozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha anádvoří ovýměře 748 m2. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN GASTRO SERV 26.9.2005 - 15.3.2007
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32,280.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na výši 33,280.000,-Kč, slovy: třicettřimilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem.3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.328 ks, slovy: třitisícetřistadvacetosm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovaným cenným papírem.4. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých.5. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.6. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.;7. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 ( slovy: třicet ) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci písemně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně s oznámením o počátku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00;8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listu vlastnictví číslo 1580 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to budova č.p. 876 v části obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 a pozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748m2.Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. byl oceněn na částku 32,280.430,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisícčtyřistatřicet korun českých, a to znale 25.11.2003 - 15.3.2007

Aktuální kontaktní údaje HOTEL BRIONI a.s.

Kapitál HOTEL BRIONI a.s.

zakladni jmění 67 870 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2003 - 8.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.2001 - 25.11.2003

Sídlo HOTEL BRIONI a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Musorgského 876 , 702 00 Ostrava Česká republika
Musorgského 876/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
12.5.2014
Adresa Musorgského 876 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 70200
4.1.2008 - 12.5.2014
Adresa Velká 2984 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200
15.3.2007 - 4.1.2008
Adresa Musorgského 876 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 70200
25.11.2003 - 15.3.2007
Adresa Přívozská 703 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, PSČ 70200
10.1.2001 - 25.11.2003

Předmět podnikání HOTEL BRIONI a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.2.2009
hostinská činnost 20.2.2009
Správa a údržba nemovitostí 4.1.2008 - 20.2.2009
Realitní činnost 4.1.2008 - 20.2.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 10.1.2001 - 20.2.2009
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu 10.1.2001 - 20.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.1.2001 - 20.2.2009
Zprostředkovatelská činnost 10.1.2001 - 20.2.2009
Opravy silničních vozidel 10.1.2001 - 19.7.2003

vedení firmy HOTEL BRIONI a.s.

Statutární orgán HOTEL BRIONI a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Ing. Jana Seidlerová
Vznik funkce 9.9.2014
Adresa: Koncová 702 , 700 30 Ostrava Česká republika
Koncová 702/25, Výškovice, 700 30 Ostrava
předseda představenstva Ing. Milan Babišta 10.1.2001 - 25.11.2003
Adresa: Dukelská 9 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 74801
člen představenstva Kazi Babištová 10.1.2001 - 25.11.2003
Zánik členství 24.3.2003
Adresa: Dukelská 9 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 74801
člen představenstva Ing. Tomáš Pchálek 10.1.2001 - 25.11.2003
Zánik členství 24.3.2003
Adresa: Nerudova 975 , 735 81 Bohumín - Nový Bohumín Česká republika
Bohumín - Nový Bohumín, Nerudova 975, PSČ 73581
předseda představenstva Ing. Milan Babišta 25.11.2003 - 15.3.2007
Zánik členství 30.3.2004
Vznik funkce 10.1.2001
Zánik funkce 30.3.2004
Adresa: Dukelská 9 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 74801
člen představenstva Eva Loduhová 25.11.2003 - 10.5.2007
Vznik členství 24.3.2003
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Jana Maluchy 47 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 70030
člen představenstva Lenka Anežková 25.11.2003 - 10.5.2007
Vznik členství 24.3.2003
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Jubilejní 338 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 70030
předseda představenstva Ing. Milan Babišta 15.3.2007 - 10.5.2007
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 1.6.2006
Vznik funkce 30.3.2004
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Dukelská 9 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 74801
předseda představenstva Slavomír Golomb 10.5.2007 - 4.1.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 17.9.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: Úpadní 408 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 71200
člen představenstva Eva Loduhová 10.5.2007 - 4.1.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: Jana Maluchy 47 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 70030
člen představenstva Lenka Anežková 10.5.2007 - 4.1.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: Jubilejní 338 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 70030
člen představenstva Táňa Zimermanová 4.1.2008 - 13.10.2009
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 24.9.2009
Adresa: Opavská 490 , 747 22 Dolní Benešov - Zábřeh Česká republika
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 490, PSČ 74722
předseda představenstva Slavomír Golomb 4.1.2008 - 22.12.2009
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.12.2009
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 18.12.2009
Adresa: Úpadní 408 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 71200
člen představenstva Ing. Jana Seidlerová 4.1.2008 - 22.12.2009
Vznik členství 17.9.2007
Adresa: Výškovická 2545 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 70030
předseda představenstva Ing. Jana Seidlerová 22.12.2009 - 11.5.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Vznik funkce 18.12.2009
Zánik funkce 28.9.2012
Adresa: Výškovická 2545 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 70030
člen představenstva MUDr. Tomáš Krčmář 13.10.2009 - 12.5.2014
Vznik členství 24.9.2009
Adresa: Americká 517 , 102 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Americká 517/7, PSČ 10200
člen představenstva Vladimír Křtěn 22.12.2009 - 12.5.2014
Vznik členství 18.12.2009
Adresa: Cholevova 1472 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 70030
předseda představenstva Ing. Jana Seidlerová 11.5.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Vznik funkce 18.12.2009
Zánik funkce 28.9.2012
Adresa: Koncová 702 , 700 30 Ostrava Česká republika
Koncová 702/25, Výškovice, 700 30 Ostrava
člen představenstva MUDr. Tomáš Krčmář 12.5.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 24.9.2009
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: Americká 517 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Americká 517/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen představenstva Vladimír Křtěn 12.5.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: Cholevova 1472 , 700 30 Ostrava Česká republika
Cholevova 1472/39, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
předseda představenstva Ing. Jana Seidlerová 18.10.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 9.9.2014
Vznik funkce 28.9.2012
Zánik funkce 9.9.2014
Adresa: Koncová 702 , 700 30 Ostrava Česká republika
Koncová 702/25, Výškovice, 700 30 Ostrava

Dozorčí rada HOTEL BRIONI a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Tomáš Suder 10.1.2001 - 25.11.2003
Adresa: Patočkova 1459 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 16900
člen Ing. Milada Suderová 10.1.2001 - 25.11.2003
Zánik členství 24.3.2003
Adresa: Hlučínská 317 , 725 29 Ostrava - Petřkovice Česká republika
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 317, PSČ 72529
člen Ing. Dr. Renáta Hótová 10.1.2001 - 25.11.2003
Zánik členství 24.3.2003
Adresa: Komenského 1150 , 735 81 Bohumín Česká republika
Bohumín, Komenského 1150, PSČ 73581
člen Ing. Tomáš Suder 25.11.2003 - 15.3.2007
Vznik členství 10.1.2001
Zánik členství 15.6.2003
Adresa: Patočkova 1459 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 16900
předseda Ing. Jiří Šumník 25.11.2003 - 10.5.2007
Zánik členství 1.6.2006
Vznik funkce 24.3.2003
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Slepá 1098 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Slepá 1098/4, PSČ 70800
člen Kamila Habudová 25.11.2003 - 10.5.2007
Vznik členství 24.3.2003
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Zapletalova 1024 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Zapletalova 1024/6, PSČ 71000
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Suder 15.3.2007 - 10.5.2007
Vznik členství 15.6.2003
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Patočkova 1459 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 16900
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Adamík 10.5.2007 - 4.1.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 17.9.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: 760 05 Zlín - Podlesí 4948 Česká republika
Zlín - Podlesí 4948, PSČ 76005
člen dozorčí rady Kamila Habudová 10.5.2007 - 4.1.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: U Staré elektrárny 1881 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/4, PSČ 71000
předseda dozorčí rady Mgr. Taťána Krčmářová 4.1.2008 - 12.5.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 28.9.2012
Adresa: Hornická 36 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Hornická 36, PSČ 74801
člen dozorčí rady Ing. Vladimíra Bittnerová 4.1.2008 - 12.5.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Klegova 1440 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Klegova 1440/21, PSČ 70030
člen dozorčí rady Miloslava Křtěnová 4.1.2008 - 12.5.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Cholevova 1472 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 70030
předseda dozorčí rady Mgr. Taťána Krčmářová 12.5.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 28.9.2012
Adresa: Promenádní 252 , 748 01 Hlučín Česká republika
Promenádní 252/9, 748 01 Hlučín
člen dozorčí rady Ing. Vladimíra Bittnerová 12.5.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Klegova 1440 , 700 30 Ostrava Česká republika
Klegova 1440/21, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
člen dozorčí rady Miloslava Křtěnová 12.5.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Koncová 702 , 700 30 Ostrava Česká republika
Koncová 702/25, Výškovice, 700 30 Ostrava
předseda dozorčí rady Mgr. Taťána Krčmářová 18.10.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 9.9.2014
Vznik funkce 28.9.2012
Zánik funkce 9.9.2014
Adresa: Promenádní 252 , 748 01 Hlučín Česká republika
Promenádní 252/9, 748 01 Hlučín
člen dozorčí rady Ing. Vladimíra Bittnerová 18.10.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: Klegova 1440 , 700 30 Ostrava Česká republika
Klegova 1440/21, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
člen dozorčí rady Miloslava Křtěnová 18.10.2014 - 16.12.2014
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: Koncová 702 , 700 30 Ostrava Česká republika
Koncová 702/25, Výškovice, 700 30 Ostrava

Sbírka Listin HOTEL BRIONI a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2439/SL 59 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 26.4.2015 28.4.2015 19
B 2439/SL 58 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.4.2015 26.4.2015 28.4.2015 3
B 2439/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.12.2014 2.1.2015 16.1.2015 12
B 2439/SL 56 notářský zápis [NZ 2180/2014] NZ 2180/2014 Krajský soud v Ostravě 15.12.2014 18.12.2014 20
B 2439/SL 55 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. Zápis z ŘVH z 5.9.2014 Krajský soud v Ostravě 20.11.2014 21.11.2014 22
B 2439/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. Zápis z ŘVH z 5.9.2014 Krajský soud v Ostravě 8.9.2014 3.10.2014 22
B 2439/SL 53 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 14.7.2011 5.9.2014 26.9.2014 4
B 2439/SL 52 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.9.2014 26.9.2014 19
B 2439/SL 51 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.9.2014 26.9.2014 17
B 2439/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.9.2014 26.9.2014 17
B 2439/SL 49 ostatní Valná hromada akcionářů Krajský soud v Ostravě 10.5.2014 27.5.2014 4
B 2439/SL 48 účetní závěrka [2012]  r.2012 - Výroční zpráva Krajský soud v Ostravě 10.5.2014 27.5.2014 19
B 2439/SL 47 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 10.5.2014 27.5.2014 11
B 2439/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 6.7.2013 17.7.2013 3
B 2439/SL 45 ostatní Zápis představenstva o stavu majetku Krajský soud v Ostravě 6.7.2013 17.7.2013 2
B 2439/SL 44 ostatní Zápis z VH z 29.6.2012 Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 6.7.2013 17.7.2013 4
B 2439/SL 43 účetní závěrka [2011]  s příl. Krajský soud v Ostravě 6.7.2013 17.7.2013 11
B 2439/SL 42 ostatní Zpráva DR z 29.6.2011 Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 6.7.2013 17.7.2013 1
B 2439/SL 41 ostatní zápis z VH-schvál.úč.záv.09 Krajský soud v Ostravě 2.8.2010 2.8.2010 5.8.2010 4
B 2439/SL 40 ostatní zápis z VH-schvál.úč.záv.07 Krajský soud v Ostravě 5.8.2008 2.8.2010 5.8.2010 3
B 2439/SL 39 zpráva auditora za rok 2008 Krajský soud v Ostravě 25.2.2009 2.8.2010 5.8.2010 1
B 2439/SL 38 zpráva auditora za rok 2007 Krajský soud v Ostravě 24.7.2008 2.8.2010 5.8.2010 1
B 2439/SL 37 výroční zpráva 09+úč.záv.vč.příl+auditor Krajský soud v Ostravě 2.8.2010 5.8.2010 18
B 2439/SL 36 podpisové vzory - Vladimír Křtěn Krajský soud v Ostravě 18.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 1
B 2439/SL 35 podpisové vzory - MUDr. Tomáš Krčmář Krajský soud v Ostravě 7.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 1
B 2439/SL 34 účetní závěrka r. 2004 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 24.3.2005 8.4.2009 22.4.2009 10
B 2439/SL 33 účetní závěrka r. 2003 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 1.6.2004 8.4.2009 22.4.2009 12
B 2439/SL 32 účetní závěrka r. 2002 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 17.5.2003 18.4.2009 22.4.2009 9
B 2439/SL 31 ostatní - Zápis z VH- schv.úč.záv.2008 Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 1.4.2009 3.4.2009 4
B 2439/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.2.2009 5.3.2009 13.3.2009 13
B 2439/SL 29 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 5.3.2009 13.3.2009 11
B 2439/SL 28 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 5.3.2009 13.3.2009 8
B 2439/SL 27 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 5.3.2009 13.3.2009 12
B 2439/SL 26 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 5.3.2009 13.3.2009 10
B 2439/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 17.9.2007 14.11.2007 10.1.2008 2
B 2439/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 17.9.2007 14.11.2007 10.1.2008 2
B 2439/SL 23 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 10.1.2008 8
B 2439/SL 22 notářský zápis Nz 270/2007 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 17.9.2007 14.11.2007 10.1.2008 25
B 2439/SL 21 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 2.11.2007 6.11.2007 1
B 2439/SL 20 ostatní zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 13.3.2007 2.11.2007 6.11.2007 3
B 2439/SL 19 ostatní zpráva DR Krajský soud v Ostravě 13.3.2007 2.11.2007 6.11.2007 2
B 2439/SL 18 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 12.3.2007 2.11.2007 6.11.2007 3
B 2439/SL 17 účetní závěrka r. 2006 příl. Krajský soud v Ostravě 2.11.2007 6.11.2007 6
B 2439/SL 16 účetní závěrka r. 2006 vzz Krajský soud v Ostravě 2.11.2007 6.11.2007 2
B 2439/SL 15 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 2.11.2007 6.11.2007 5
B 2439/SL 14 podpisové vzory Mgr. Adamík-prohlášení Krajský soud v Ostravě 13.7.2006 23.5.2007 8.6.2007 1
B 2439/SL 13 podpisové vzory Golomb Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 23.5.2007 8.6.2007 1
B 2439/SL 12 podpisové vzory Anežková Krajský soud v Ostravě 21.6.2006 23.5.2007 8.6.2007 1
B 2439/SL 11 podpisové vzory Loduhová Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 23.5.2007 8.6.2007 1
B 2439/SL 10 podpisové vzory Babišta Krajský soud v Ostravě 27.12.2006 1.3.2007 21.3.2007 1
B 2439/SL 9 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ostravě 9.8.2006 29.8.2006 12
B 2439/SL 8 posudek znalce 1047/2003 Krajský soud v Ostravě 13.1.2003 27.11.2003 10
B 2439/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 24.3.2003 27.11.2003 2
B 2439/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 28.3.2003 27.11.2003 1
B 2439/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.3.2003 27.11.2003 16
B 2439/SL 4 notářský zápis NZ 255/2003 Krajský soud v Ostravě 24.3.2003 27.11.2003 24
B 2439/SL 3 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 23.7.2002 13
B 2439/SL 2 notářský zápis N 583/2000 Krajský soud v Ostravě 28.12.2000 28.2.2001 4
B 2439/SL 1 notářský zápis N 341/2000 Krajský soud v Ostravě 26.7.2000 28.2.2001 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HOTEL BRIONI a.s.

IČO (identifikační číslo) 25872737
Jméno HOTEL BRIONI a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 10.1.2001
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo HOTEL BRIONI a.s.

Živnosti a provozovny HOTEL BRIONI a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2001

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2009

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 14.3.2003

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HOTEL BRIONI a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Seidlerová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HOTEL BRIONI a.s.

IČO: 25872737
Firma: HOTEL BRIONI a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.1.2001

Sídlo HOTEL BRIONI a.s.

Sídlo: Musorgského 876/2, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
tracking image