Firma Horákova farma,a.s. IČO 26224046


Horákova farma,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Horákova farma,a.s. (26224046) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1, Čejč 696 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2000 a je stále aktivní. Horákova farma,a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Horákova farma,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Horákova farma,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Horákova farma, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Horákova farma,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Horákova farma,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3378
IČO (identifikační číslo osoby) 26224046
Jméno Horákova farma,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.9.2000
Na společnost Horákova farma, a.s., jako nástupnickou společnost a univerzálního právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti Rodinná farma Čejč s.r.o., se sídlem na adrese Čejč 1, PSČ 696 14, okres Hodonín, IČ 60733250, která je zapsána v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 17644, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím valné hromady ze dne 04.12.2002 a sloučena se společností Horákova farma, a.s. 9.10.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál ze dne 1.8.2002: 17.10.2002 - 17.2.2003
a) Základní kapitál obchodní společnosti Horákova farma, a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), o částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých), na celkovou částku ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých). 17.10.2002 - 17.2.2003
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) se nepřipouští. 17.10.2002 - 17.2.2003
c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydány v listinné podobě, v počtu 33 (slovy: třicet tři) kusů, nebudou registrované. 17.10.2002 - 17.2.2003
d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 17.10.2002 - 17.2.2003
e) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. 17.10.2002 - 17.2.2003
f) Vzhledem ke skutečnosti, že celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, stávající akcionář nemá, v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. 17.10.2002 - 17.2.2003
g) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Tímto určitým zájemcem je paní MVDr. Alena Damborská, r.č. 62-52-10/0514, bytem Čejkovice 913, která je vlastníkem majetku, tvořícího předmět nepeněžitého vkladu. 17.10.2002 - 17.2.2003
h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti Horákova farma, a.s., tedy Čejč 1, PSČ 696 14, okres Hodonín, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 17.10.2002 - 17.2.2003
i) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne následující den po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. 17.10.2002 - 17.2.2003
j) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci, tedy paní MVDr. Aleně Damborské, na adresu jejího bydliště oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. 17.10.2002 - 17.2.2003
k) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 17.10.2002 - 17.2.2003
l) Obchodní společnost Horákova farma, a.s. doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tedy paní MVDr. Aleně Damborské ve lhůtě do tří (3) dnů od podávní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli současně k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. 17.10.2002 - 17.2.2003
m) Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: 17.10.2002 - 17.2.2003
n) nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 1368, pro k.ú. Čejč, obec Čejč, okres Hodonín jako: - pozemky p.č. 8/1, p.č. 8/2, p.č. 8/5, p.č. 8/8, p.č. 8/9, p.č. 8/13, p.č. 8/15, p.č. 8/18, p.č. 22, p.č. 23, p.č. 27, p.č. 29, p.č. 30, p.č. 31, p.č. 32, p.č. 34/2, p.č. 158, p.č. 2031/2, p.č. 2045, p.č. 2253, - budovy: č.p. 278 na p.č. 78, bez čp/če na p.č. 8/2, bez čp/če na p.č. 8/5, bez čp/če na p.č. 8/9, bez čp/če na p.č. 8/13, bez čp/če p.č. 8/15, bez čp/če na p.č. 8/17, bez čp/če 8/18, bez čp/če na p.č. 22, bez čp/če na p.č. 27, bez čp/če na p.č. 29, bez čp/če na p.č. 30, bez čp/če na p.č. 158, bez čp/če na p.č. 2031/2, bez čp/če na p.č. 2253. Nepeněžitý vklad je blíže popsán znaleckým posudkem vyhotoveným dne 25.7.2002 zpracovaným Ing. Dušanem Krošlákem, soudním znalcem a koncesovaným odhadcem pro věci nemovité a podnik, zapsaným Krajským soudem v Brně pod čj. Spr. 3108/85 (posudek zapsán znalcem pod č. 2306-65-2002 znaleckého deníku), jmenovaným ve smyslu ust. § 59 obch.zák. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2002, č.j. 50 Cm 112/2002-10. Citovaným znaleckým posudkem byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena na částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých). 17.10.2002 - 17.2.2003
o) Jediný akcionář schvaluje shora popsaný nepeněžitý vklad a z hodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovaným znaleckým posudkem, se započítává na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Horákova farma, a.s. částka ve výši 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) s tím, že není rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 33 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 17.10.2002 - 17.2.2003
p) Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 17.10.2002 - 17.2.2003

Aktuální kontaktní údaje Horákova farma,a.s.

Kapitál Horákova farma,a.s.

zakladni jmění 18 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.10.2003
zakladni jmění 4 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2003 - 9.10.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.9.2000 - 17.2.2003

Akcie Horákova farma,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 187 9.10.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 9.10.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 33 17.2.2003 - 9.10.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.9.2000 - 9.10.2003

Sídlo Horákova farma,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 1 , Čejč 696 14 5.11.2015
Adresa 1 , Čejč 696 14 20.9.2000 - 5.11.2015

Předmět podnikání Horákova farma,a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2010
hostinská činnost 20.9.2000
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 20.9.2000 - 24.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.9.2000 - 24.3.2010
výroba potravinářského zboží - tj. ovocných, zeleninových a jiných nealkoholických nápojů, koncentrátů, dření a vína 20.9.2000 - 24.3.2010

Předmět činnosti Horákova farma,a.s.

Platnost údajů od - do
rostlinná a živočišná výroba 24.3.2010

vedení firmy Horákova farma,a.s.

Statutární orgán Horákova farma,a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za Společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 11.2.2015
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva současně. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 20.9.2000 - 11.2.2015
Předseda představenstva Ing. Ivo Horák 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Vznik funkce 22.6.2015
Adresa: 1 , Čejč 696 14
Člen představenstva Ing. Vít Horák 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: 442 , Čejč 696 14
Člen představenstva MVDr. Alena Horáková 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: 466 , Čejč 696 14
předsedkyně představenstva MVDr. Alena Damborská 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
člen představenstva Ing. Ivo Horák 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 217 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Vít Horák 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen představenstva Ing. Ivo Horák 21.3.2006 - 11.1.2007
Vznik členství 16.9.2005
Adresa: 217 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Vít Horák 21.3.2006 - 15.3.2007
Vznik členství 16.9.2005
Adresa: 1 , Čejč 696 14
předsedkyně představenstva MVDr. Alena Damborská 21.3.2006 - 3.2.2009
Vznik členství 16.9.2005
Vznik funkce 16.9.2005
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
člen představenstva Ing. Ivo Horák 11.1.2007 - 3.2.2009
Vznik členství 16.9.2005
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen představenstva MVDr. Alena Damborská 3.2.2009 - 25.3.2010
Vznik členství 16.9.2005
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
člen představenstva Ing. Vít Horák 15.3.2007 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.10.2010
Adresa: 442 , Čejč 696 14
předseda představenstva Ing. Ivo Horák 3.2.2009 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen představenstva MVDr. Alena Horáková 25.3.2010 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
člen představenstva MVDr. Alena Horáková 29.8.2012 - 11.2.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: Slunečná 3701/11 , Hodonín 695 01
předseda představenstva Ing. Ivo Horák 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Vznik funkce 31.7.2012
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen představenstva Ing. Vít Horák 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 442 , Čejč 696 14
člen představenstva MVDr. Alena Horáková 11.2.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 466 , Čejč 696 14
předseda představenstva Ing. Ivo Horák 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Vznik funkce 31.7.2012
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen představenstva Ing. Vít Horák 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: 442 , Čejč 696 14
člen představenstva MVDr. Alena Horáková 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: 466 , Čejč 696 14

Dozorčí rada Horákova farma,a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Horák 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Vznik funkce 22.6.2015
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
Člen dozorčí rady Olga Horáková 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
Člen dozorčí rady Jana Horáková 30.1.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: 442 , Čejč 696 14
Člen dozorčí rady Barbora Horáková 11.8.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: 209 , Strážovice 696 38
člen Ing. Oldřich Horák 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
členka Olga Horáková 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
členka Mgr. Renata Horáková 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 217 , Hovorany 696 12
člen Bořivoj Damborský 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
členka Jana Horáková 20.9.2000 - 21.3.2006
Vznik funkce 20.9.2000
Zánik funkce 16.9.2005
Adresa: 1 , Čejč 696 14
členka Mgr. Renata Horáková 21.3.2006 - 11.1.2007
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 5.12.2006
Adresa: 217 , Hovorany 696 12
člen Bořivoj Damborský 21.3.2006 - 25.2.2010
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 10.2.2010
Adresa: Wurmova 913 , Čejkovice 696 15
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Horák 21.3.2006 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 13.1.2006
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
členka Olga Horáková 21.3.2006 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
členka Jana Horáková 21.3.2006 - 9.6.2012
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen dozorčí rady Radim Martinec 21.3.2006 - 9.6.2012
Vznik členství 13.1.2006
Zánik členství 13.4.2011
Adresa: Peckova 80 , Čejkovice 696 15
člen dozorčí rady Anežka Michnová 11.1.2007 - 9.6.2012
Vznik členství 5.12.2006
Zánik členství 5.3.2012
Adresa: Na Padělkách 629 , Čejkovice 696 15
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Horák 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Vznik funkce 31.7.2012
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
člen dozorčí rady Olga Horáková 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
člen dozorčí rady Barbora Horáková 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 1 , Čejč 696 14
člen dozorčí rady Jana Horáková 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 442 , Čejč 696 14
člen dozorčí rady Radim Martinec 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: K Marku 936 , Čejkovice 696 15
člen dozorčí rady Anežka Michnová 29.8.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: Na Padělkách 629 , Čejkovice 696 15
člen dozorčí rady Barbora Horáková 5.11.2015 - 20.4.2016
Vznik členství 30.7.2012
Adresa: 1 , Čejč 696 14
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Horák 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Vznik funkce 31.7.2012
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
člen dozorčí rady Olga Horáková 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: 727 , Hovorany 696 12
člen dozorčí rady Jana Horáková 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: 442 , Čejč 696 14
člen dozorčí rady Radim Martinec 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: K Marku 936 , Čejkovice 696 15
člen dozorčí rady Anežka Michnová 5.11.2015 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: Na Padělkách 629 , Čejkovice 696 15
člen dozorčí rady Barbora Horáková 20.4.2016 - 30.1.2017
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: Moravská 1057 , Mutěnice 696 11
Člen dozorčí rady Barbora Horáková 30.1.2017 - 11.8.2017
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: Moravská 1057 , Mutěnice 696 11

Sbírka Listin Horákova farma,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3378/SL 45 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.6.2015 3.8.2015 4.8.2015 33
B 3378/SL 44 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.6.2014 3.8.2015 4.8.2015 32
B 3378/SL 42 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 20.6.2013 26.11.2013 28.11.2013 17
B 3378/SL 41 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 20.6.2013 26.11.2013 28.11.2013 16
B 3378/SL 7 posudek znalce Krajský soud v Brně 24.7.2002 11.11.2002 60

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Horákova farma, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26224046
Jméno Horákova farma, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 20.9.2000
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Horákova farma, a.s.

Živnosti a provozovny Horákova farma, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.2000

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 1, Čejč 696 14
Identifikační číslo provozovny 1007725851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.2003

Živnost č. 3 Výroba potravinářského zboží - tj. ovocných, zeleninových a jiných nealkoholických nápojů, koncentrátů, dření a vína

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2000
Zánik oprávnění 11.5.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Horákova farma, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Horák
Člen statutárního orgánu Ing. Vít Horák
Člen statutárního orgánu MVDr. Alena Horáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Horákova farma,a.s.

IČO: 26224046
Firma: Horákova farma,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Čejč
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.9.2000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba vína z vinných hroznů
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image