Firma HONORIS FINANCE,a.s. IČO 25746626


HONORIS FINANCE,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HONORIS FINANCE,a.s. (25746626) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Loretánské náměstí 109/3, Praha 118 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1999 a je stále aktivní. HONORIS FINANCE,a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o HONORIS FINANCE,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HONORIS FINANCE,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HONORIS FINANCE, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HONORIS FINANCE,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HONORIS FINANCE,a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5847
IČO (identifikační číslo osoby) 25746626
Jméno HONORIS FINANCE,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.3.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů správní rady: 2 2.7.2014 - 22.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.7.2014 - 12.6.2017
Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podnikatelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost. S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hro mady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií. Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému a kcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti. 13.2.2012 - 13.8.2012
Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za n ásledujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií; - počet: 14 kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá - počet: 5 kusů - jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinná - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společn ostí a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akc ií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhů tě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstř íku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. n a splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem. Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Aud itorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč. Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praz e 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií. 2.1.2006 - 6.1.2006
Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: počet: 30 (třicet) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, druh: kmenové, forma: na jméno, podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a přede m určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. 22.6.2005 - 29.6.2005
Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. 640320/1464, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustano vení § 204 odst. 5 ObchZ., - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. 3.11.2004 - 15.11.2004
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všech nových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,- Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) z původních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě 6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská 7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem 7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů a počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jediným akcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181460785/0300, vedený u ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 18.12.2002 - 19.2.2003

Aktuální kontaktní údaje HONORIS FINANCE,a.s.

Kapitál HONORIS FINANCE,a.s.

zakladni jmění 2 085 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.2012
zakladni jmění 69 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2006 - 13.8.2012
zakladni jmění 55 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2005 - 6.1.2006
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.11.2004 - 29.6.2005
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2003 - 15.11.2004
zakladni jmění 1 005 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.3.1999 - 19.2.2003

Akcie HONORIS FINANCE,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 Kč 5 000 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 64 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 3 000 Kč 5 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 64 6.1.2006 - 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 6.1.2006 - 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 29.6.2005 - 6.1.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 15.11.2004 - 29.6.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 19.2.2003 - 13.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 005 18.12.2002 - 19.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 005 18.3.1999 - 18.12.2002

Sídlo HONORIS FINANCE,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Loretánské náměstí 109/3 , Praha 118 00 22.12.2014
Adresa Široká 25/6 , Praha 110 00 29.6.2012 - 22.12.2014
Adresa Na Ořechovce 560/17 , Praha 162 00 1.10.2009 - 29.6.2012
Adresa Zlatnická 1582/10 , Praha 110 00 3.11.2004 - 1.10.2009
Adresa Revoluční 655/1 , Praha 110 00 18.12.2002 - 3.11.2004
Adresa Svatovítská 504/2 , Praha 160 00 18.3.1999 - 18.12.2002

Předmět podnikání HONORIS FINANCE,a.s.

Platnost údajů od - do
činnost pojišťovacího makléře 2.7.2014
činnost pojišťovacího agenta 2.7.2014
činnost investičního zprostředkovatele 2.7.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 2.7.2014
výroba, obchod a služvy neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.2014
realitní činnost 7.3.2006 - 24.7.2008
správa a údržba nemovitostí 3.12.2003 - 2.1.2006
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 3.12.2003 - 24.7.2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 18.3.1999 - 2.1.2006
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.3.1999 - 2.1.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.3.1999 - 2.1.2006
poradenství a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním pojistných a úvěrových smluv a smluv o stavebním spoření 18.3.1999 - 2.7.2014
zprostředkování pojištění v souladu s § 8 zák.č. 185/91 Sb., nikoliv pro zahraniční pojišťovnu 18.3.1999 - 2.7.2014

vedení firmy HONORIS FINANCE,a.s.

Statutární orgán HONORIS FINANCE,a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva. 12.6.2017
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně ředitel. 2.7.2014 - 12.6.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 3.11.2004 - 2.7.2014
Jednání, zavazování a podepisování za společnost: Jednat jménem společnosti a zavazovat společnost navenek je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva vždy samostatně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, připojí svůj podpis společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 18.3.1999 - 3.11.2004
předseda představenstva Ing. Radomír Havel 12.6.2017
Vznik členství 7.6.2017
Vznik funkce 7.6.2017
Adresa: Pálavská 1553/15 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jakub Bouša 7.3.2018
Vznik členství 7.6.2017
Adresa: Vřesová 1258 , Šestajovice 250 92
předseda představenstva Ing. Michal Herych 18.3.1999 - 18.12.2002
Adresa: Gabinova 823/2 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník 18.3.1999 - 18.12.2002
Zánik členství 27.11.2002
Adresa: Uherská 618 , Praha 190 17
člen představenstva Jana Víchová 18.3.1999 - 18.12.2002
Adresa: K čihadlům 832 , Praha 190 12
člen představenstva Ing. Jana Víchová 18.12.2002 - 3.12.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: K čihadlům 832 , Praha 190 12
místopředseda představenstva Karel Křivan 18.12.2002 - 22.6.2005
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 1.6.2005
Vznik funkce 27.11.2002
Zánik funkce 1.6.2005
Adresa: Zemědělská 1572/2 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Michal Herych 18.12.2002 - 5.9.2006
Zánik členství 16.8.2006
Zánik funkce 16.8.2006
Adresa: Letohradská 1307/36 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Mazáček 3.12.2003 - 5.9.2006
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: Na spádu 393/15 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Čvančara 22.6.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 2.6.2005
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 16.8.2006
Adresa: Meduňková 600/30 , Praha 103 00
předseda představenstva Ing. Karel Čvančara 5.9.2006 - 19.9.2007
Vznik členství 2.6.2005
Vznik funkce 16.8.2006
Zánik funkce 1.9.2007
Adresa: Meduňková 600/30 , Praha 103 00
místopředseda představenstva Pavel Vašíček 5.9.2006 - 19.9.2007
Vznik členství 16.8.2006
Vznik funkce 16.8.2006
Zánik funkce 1.9.2007
Adresa: U Lesa 1334/63 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Jana Víchová 5.9.2006 - 19.9.2007
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 1.9.2007
Adresa: K čihadlům 832 , Praha 190 12
místopředseda představenstva Ing. Karel Čvančara 19.9.2007 - 24.7.2008
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 1.9.2007
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Meduňková 600/30 , Praha 103 00
člen představenstva Pavel Vašíček 19.9.2007 - 24.7.2008
Vznik členství 16.8.2006
Adresa: U Lesa 1334/63 , Ostrava 700 30
člen představenstva Zdeňka Homolová 24.7.2008 - 10.9.2010
Vznik členství 30.6.2008
Adresa: Šumberova 340/16 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Radomír Havel 19.9.2007 - 13.2.2012
Vznik členství 1.9.2007
Vznik funkce 1.9.2007
Adresa: Rabštejnská 1581/37 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Pavel Vašíček 24.7.2008 - 13.2.2012
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 16.11.2011
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 16.11.2011
Adresa: U Lesa 1334/63 , Ostrava 700 30
člen představenstva Zdeňka Homolová 10.9.2010 - 30.5.2012
Vznik členství 30.6.2008
Adresa: Jednořadá 1051/53 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Pavel Vašíček 13.2.2012 - 30.5.2012
Vznik členství 17.11.2011
Zánik členství 30.4.2012
Vznik funkce 17.11.2011
Zánik funkce 30.4.2012
Adresa: U Lesa 1334/63 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Radomír Havel 13.2.2012 - 19.11.2012
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 24.10.2012
Vznik funkce 1.9.2007
Zánik funkce 24.10.2012
Adresa: Pálavská 1553/15 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Jana Víchová 30.5.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: K čihadlům 832 , Praha 190 12
místopředseda představenstva Zdeňka Homolová 30.5.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 2.5.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Jednořadá 1051/53 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Radomír Havel 19.11.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 24.10.2012
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 26.10.2012
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Pálavská 1553/15 , Plzeň 323 00
statutární ředitel Ing. Radomír Havel 2.7.2014 - 12.6.2017
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 7.6.2017
Adresa: Pálavská 1553/15 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jakub Bouša 12.6.2017 - 11.9.2017
Vznik členství 7.6.2017
Adresa: Viklefova 1810/14 , Praha 130 00
člen představenstva Jakub Bouša 11.9.2017 - 7.3.2018
Vznik členství 7.6.2017
Adresa: Jordana Jovkova 3256/11 , Praha 143 00

Dozorčí rada HONORIS FINANCE,a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Michal Herych 12.6.2017
Vznik členství 7.6.2017
Adresa: Pod dvorem 468/4 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Pavla Sirová 18.3.1999 - 18.12.2002
Adresa: U studánky 241/29 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Josef Veselý 18.3.1999 - 3.11.2004
Zánik členství 5.10.2004
Zánik funkce 5.10.2004
Adresa: Rimavské Soboty 836 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady JUDr. Přemysl Herych 18.3.1999 - 3.11.2004
Zánik členství 5.10.2004
Adresa: Zemědělská 1577/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Silvie Herychová 18.12.2002 - 22.6.2005
Vznik členství 27.11.2002
Adresa: Letohradská 1307/36 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady JUDr. Dagmar Chlebečková 3.11.2004 - 22.6.2005
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 11.4.2005
Vznik funkce 6.10.2004
Zánik funkce 11.4.2005
Adresa: Brixiho 1620/8 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Vladimír Kuba 3.11.2004 - 22.6.2005
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 1.6.2005
Adresa: Za zahradami 397/4 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Bc. Silvie Herychová 22.6.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 12.12.2005
Vznik funkce 12.4.2005
Zánik funkce 12.12.2005
Adresa: Letohradská 1307/36 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Pavel Vašíček 22.6.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 12.4.2005
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: U Lesa 1334/63 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady JUDr. Dagmar Chlebečková 2.1.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 13.12.2005
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 16.8.2006
Adresa: Brixiho 1620/8 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Herych 5.9.2006 - 22.2.2007
Vznik členství 16.8.2006
Vznik funkce 16.8.2006
Adresa: Letohradská 1307/36 , Praha 170 00
člen dozorčí rady RNDr. Zdeněk Somr 22.6.2005 - 13.2.2012
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 2.9.2010
Adresa: Palackého třída 116/25 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady JUDr. Dagmar Chlebečková 5.9.2006 - 13.2.2012
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 13.3.2011
Adresa: Brixiho 1620/8 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Herych 22.2.2007 - 13.2.2012
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.8.2006
Zánik funkce 16.11.2011
Adresa: U Pergamenky 1145/12 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Herych 13.2.2012 - 19.11.2012
Vznik členství 13.1.2012
Zánik členství 13.1.2012
Vznik funkce 13.1.2012
Zánik funkce 13.1.2012
Adresa: U Pergamenky 1145/12 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Martina Vávrová 13.2.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 13.1.2012
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: Jeřabinová 327 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady JUDr. Dagmar Chlebečková 13.2.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 13.1.2012
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: Brixiho 1620/8 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Herych 19.11.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 13.1.2012
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 13.1.2012
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Zemědělská 1577/12 , Praha 160 00

Sbírka Listin HONORIS FINANCE,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5847/SL 73 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 147/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 30.6.2014 2.7.2014 23
B 5847/SL 72 účetní závěrka [2009]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.3.2014 2.4.2014 9
B 5847/SL 71 účetní závěrka [2009]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.3.2014 2.4.2014 4
B 5847/SL 70 účetní závěrka [2009]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 25.3.2014 2.4.2014 2
B 5847/SL 69 účetní závěrka [2010]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.3.2014 2.4.2014 4
B 5847/SL 68 účetní závěrka [2010]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.3.2014 2.4.2014 8
B 5847/SL 67 účetní závěrka [2010]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 25.3.2014 2.4.2014 2
B 5847/SL 66 účetní závěrka [2011]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 25.3.2014 2.4.2014 2
B 5847/SL 65 účetní závěrka [2011]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.3.2014 2.4.2014 4
B 5847/SL 64 účetní závěrka [2011]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.3.2014 2.4.2014 8
B 5847/SL 63 výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 25.3.2014 2.4.2014 3
B 5847/SL 62 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 25.3.2014 2.4.2014 4
B 5847/SL 61 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 25.3.2014 2.4.2014 3
B 5847/SL 60 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 25.3.2014 2.4.2014 8
B 5847/SL 59 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 25.3.2014 2.4.2014 2
B 5847/SL 58 ostatní zápis o průběhu zased.představ. Městský soud v Praze 26.10.2012 21.11.2012 21.11.2012 3
B 5847/SL 57 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.10.2012 21.11.2012 21.11.2012 1
B 5847/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.8.2012 10.9.2012 20
B 5847/SL 55 ostatní -Zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 2.5.2012 29.6.2012 3
B 5847/SL 54 ostatní -Rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.4.2012 29.6.2012 1
B 5847/SL 53 notářský zápis NZ 15/2012 Městský soud v Praze 12.1.2012 19.3.2012 13
B 5847/SL 52 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 17.11.2011 19.3.2012 3
B 5847/SL 51 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 17.11.2011 19.3.2012 1
B 5847/SL 50 ostatní -příloha k ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 13
B 5847/SL 49 účetní závěrka -VZaZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 2
B 5847/SL 48 účetní závěrka -rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 4
B 5847/SL 47 výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 3
B 5847/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2008 21.10.2008 1
B 5847/SL 45 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.10.2008 10
B 5847/SL 44 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2008 21.10.2008 4
B 5847/SL 43 notářský zápis -NZ349/08 Městský soud v Praze 8.7.2008 21.10.2008 11
B 5847/SL 42 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 12.8.2008 14.8.2008 20
B 5847/SL 41 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 10
B 5847/SL 40 účetní závěrka za rok 2007 - VZAZ Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 2
B 5847/SL 39 účetní závěrka za rok 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 4
B 5847/SL 38 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 2
B 5847/SL 37 výroční zpráva, zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 4
B 5847/SL 36 účetní závěrka příloha za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 5
B 5847/SL 35 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 16.8.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 34 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 16.8.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 33 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 16.6.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 32 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 21.6.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 31 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 16.8.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2005 6.11.2006 0
B 5847/SL 29 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 6.10.2005 6.11.2006 0
B 5847/SL 28 ostatní -prohl.o splnění zák.požadavků Městský soud v Praze 16.5.2006 6.11.2006 0
B 5847/SL 27 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 23.3.2006 0
B 5847/SL 26 ostatní -dohoda o započtení pohledávek Městský soud v Praze 22.12.2005 31.1.2006 0
B 5847/SL 25 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 22.12.2005 31.1.2006 0
B 5847/SL 24 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.12.2005 16.1.2006 0
B 5847/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 13.12.2005 16.1.2006 0
B 5847/SL 22 notářský zápis -NZ642/05 Městský soud v Praze 12.12.2005 16.1.2006 0
B 5847/SL 21 ostatní sml. o upsání akcií Městský soud v Praze 8.6.2005 22.9.2005 0
B 5847/SL 20 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 1.7.2005 0
B 5847/SL 19 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 12.4.2005 1.7.2005 0
B 5847/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.4.2005 1.7.2005 0
B 5847/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 1.6.2005 1.7.2005 0
B 5847/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.6.2005 1.7.2005 0
B 5847/SL 15 notářský zápis -NZ285/05 Městský soud v Praze 1.6.2005 1.7.2005 0
B 5847/SL 14 stanovy společnosti - úplné znění 2x Městský soud v Praze 16.11.2004 23.11.2004 30.11.2004 0
B 5847/SL 13 ostatní sml. o upsání akcií Městský soud v Praze 19.10.2004 16.11.2004 0
B 5847/SL 9 ostatní zápis ze zased. Dr Městský soud v Praze 6.10.2004 4.11.2004 0
B 5847/SL 8 ostatní zápis z jedn. DR+představenstv Městský soud v Praze 17.5.2004 4.11.2004 0
B 5847/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Nz 486/2004 Městský soud v Praze 5.10.2004 4.11.2004 0
B 5847/SL 11 ostatní zápis o řádné Vh Městský soud v Praze 5.10.2004 4.11.2004 0
B 5847/SL 10 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.10.2004 4.11.2004 0
B 5847/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2003 4.12.2003 0
B 5847/SL 6 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.10.2003 4.12.2003 0
B 5847/SL 5 notářský zápis -NZ369/03 Městský soud v Praze 14.10.2003 4.12.2003 0
B 5847/SL 4 ostatní -rozhodnutí mimořádné VH Městský soud v Praze 14.10.2003 4.12.2003 0
B 5847/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ453/2002 Městský soud v Praze 27.11.2002 17.1.2003 0
B 5847/SL 2 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 24.9.2001 0
B 5847/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 9.2.1999 17.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HONORIS FINANCE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25746626
Jméno HONORIS FINANCE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 18.3.1999
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo HONORIS FINANCE, a.s.

Živnosti a provozovny HONORIS FINANCE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2010

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1999
Zánik oprávnění 6.2.2006

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1999
Zánik oprávnění 6.2.2006

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1999
Zánik oprávnění 6.2.2006

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 6.2.2006

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 28.7.2008

Živnost č. 8 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2012
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HONORIS FINANCE, a.s.

Člen statutárního orgánu Jakub Bouša
Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Havel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HONORIS FINANCE,a.s.

IČO: 25746626
Firma: HONORIS FINANCE,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 18.3.1999

Sídlo HONORIS FINANCE,a.s.

Sídlo: Loretánské náměstí 109/3, Praha 118 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
tracking image