Firma HOLTEX, a.s. IČO 41193849


HOLTEX, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HOLTEX, a.s. (41193849) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rumburská 743/54, Jiříkov 407 53. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 1992 a je stále aktivní. HOLTEX, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o HOLTEX, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HOLTEX, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HOLTEX, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HOLTEX, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HOLTEX, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1539
IČO (identifikační číslo osoby) 41193849
Jméno HOLTEX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.1.1992
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 15. 8. 1991. 6.8.2004
Valná hromada společnosti na svém zasedání konaném dne 19.8.2003, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 1.000.000,- Kč o částku 13.000.000,- Kč na částku 14.000.000,- Kč upsáním nových akcií, které budou všechny upsány na zákla dě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a splaceny peněžitým vkladem upisovatele, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o spojení akcií a o změně formy akcií. V souvislosti s výše uvedeným přijala valná hromada rozhodnutí následujícího obsahu: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, tj. ze stávající částky 1.000.000,- Kč na částku 14.000.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem tohoto zvýšení je kapitalizace pohledávky upisovatele vůči společnosti, b) bude upsán počet 130 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Společnost nevydá akcie nového druhu, nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost dopos ud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společnosti již vydanými, c) za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 130 (slovy jednostotřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), neregistrovaných, stejného druhu jako dosavadní akcie, d) všechny nově upsané akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, upíše je akcionář, pan Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethart, nar. 7.10.1941, bytem Bachlaan 13, Hilversum 1217 BT, Nizozemské králo vství to v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jako předem vybraný zájemce, e) místem upisování bude sídlo advokátní kanceláře, JUDr. Pavla Novického, Praha 1, Malá Štupartská 6, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 28 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání a kcionáři, panu Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethartovi, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcioná ři, panu Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethartovi, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání a kcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. g) emisní kurz nově upisovaných akcií se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. 100.000,- Kč za jednu akcii, h) valná hromada společnosti vyslovila souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti a pohledávky společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií upisovatelem, takto: emisní kurz akcií b ude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího akcionáře, pana Jana Carel Theodoor de Fielliettaz Goetharta, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Peněžitá pohledávka upisují cího akcionáře, pana Jana Carel Theodoor de Fielliettaz Goetharta, vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na vrácení půjčky peněz celkem ve výši 12.770.947,50,- Kč, poskytnuté společnost i akcionářem panem Janem Carel Theodoor de Fielliettaz Goethartem na základě Dohody o půjčce uzavřené mezi ním a společností dne 12.12.2000 a nárok na vrácení půjčky peněz celkem ve výši 229.052,50,- Kč, poskytnuté společnosti akcionářem panem Janem Carel Theodoor de Fielliettaz Goethartem na základě Dohody o půjčce uzavřené mezi ním a společností dne 20.12.2000. Celkem činí peněžitá pohledávka upisujícího akcionáře za společností částku 13.000.000,- Kč. Předmětné pohledávky se staly splatnými dne 31.12.2 000, resp. 31.12.2001, i) společnost a akcionář, pan Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethart, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu h) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návr h takové smlouvy je oprávněna předložit jak společnost, tak i akcionář, pan Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethart, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Smlo uva o započtení bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu. Na základě tohoto zápočtu bude splacen celý emisní kurz akcií upsaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, j) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ni musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, k) oba akcionáři společnosti, tj. pan Jan Carel Theodoor de Fielliettaz Goethart a pan Josef Šubrt se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, l) dosavadních 100 (slovy: jednosto) kusů akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se novou emisí změní na 10 (slovy: deset) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun česk ých) neregistrovaných, stejného druhu jako dosavadní akcie, m) akcionář Josef Šubrt obdrží výměnou za stávajících deset kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a akcionář pan Jan Carel Theo door de Fielliettaz Goethart obdrží výměnou za stávajících devadesát kursů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) devět nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 6.8.2004 - 19.2.2005
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 15. 8. 1991. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 300 251.- Kčs. Zakladatelé se dohodli na stano- vách, složení představenstva, dozorčí rady a jmenovali revizora účtů. 31.5.2000 - 6.8.2004
Zakladatelé společnosti a podíly na základním kapitálu: Textielfabrick Huizen, Holland, zastoupený I. C. Th. de Fiellietaz Goethartem, 900 000.- Kč JUDr. Jiří Kemeny 50 000.- Kč Josef Šubrt 50 000.-Kč Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 15. 8. 1991. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 300 251.- Kčs. Zakladatelé se dohodli na stano- vách, složení představenstva, dozorčí rady a jmenovali revizora 28.1.1992 - 31.5.2000
účtů. 28.1.1992 - 31.5.2000

Kapitál HOLTEX, a.s.

zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2004 - 19.2.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.1992 - 6.8.2004

Akcie HOLTEX, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 140 19.2.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 6.8.2004 - 19.2.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 28.1.1992 - 6.8.2004

Sídlo HOLTEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rumburská 743/54 , Jiříkov 407 53 13.8.2003
Adresa V Horkách 1654/16 , Praha 140 00 28.1.1992 - 13.8.2003

Předmět podnikání HOLTEX, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská činnost 10.8.2007
specializovaný maloobchod 6.8.2004
velkoobchod 6.8.2004
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 6.8.2004
zprostředkování obchodu 5.7.2003
obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti v oblasti textilních surovin včetně neregulerních, dále odpadů vzniklých ve výrobě textilní a chemické 28.1.1992 - 5.7.2003
zušlechťování neregulerních a odpadových textilních surovin 28.1.1992 - 5.7.2003
zajišťování a zprostředkování kooperace mezi Československými zahraničními subjekty v obchodě a zušlechťování textilních surovin, zejména neregulerních a odpadových 28.1.1992 - 5.7.2003
poskytování poradenské, konzultační a expertizní činnosti pro zušlechťování, upotřebení a zpracování neregulerních a odpadových textilních surovin 28.1.1992 - 5.7.2003

vedení firmy HOLTEX, a.s.

Statutární orgán HOLTEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zavazuje a jejím jménem jedná každý člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 6.8.2004
Za společnost jednají členové představenstva společně. 5.7.2003 - 6.8.2004
Společnost navenek zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden nebo několik členů před- stavenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo generální ředitel společnosti. 28.1.1992 - 5.7.2003
Člen představenstva Jan Carel Theodoor De Fielliettaz Goethart 17.4.2015
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: Bachlaan 13 , Hilversum Nizozemské království
Člen představenstva Pavla Málková 17.4.2015
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: V Podhájí 236/2 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Josef Mlejnek 16.8.2017
Vznik členství 28.8.2014
Vznik funkce 28.8.2014
Adresa: Jarošova 2838 , Varnsdorf 407 47
člen představenstva JUDr. Jiří Kemeny 28.1.1992 - 26.10.1999
Adresa: Pelhřimovská 303/12 , Praha 140 00
člen Jaroslav Trégr 26.10.1999 - 13.8.2003
Vznik funkce 1.9.1999
Zánik funkce 9.1.2003
Adresa: Karoliny Světlé 229/8 , Rumburk 408 01
člen představenstva J: C: Th. De Fiellettaz Goetharxt 28.1.1992 - 6.8.2004
Adresa: Hilversum 1217 BT , Bachln 13 Česká republika
člen představenstva Josef Šubrt 28.1.1992 - 6.8.2004
Zánik členství 11.3.2004
Adresa: V Horkách 1654/16 , Praha 140 00
člen představenstva Jan Šubrt 13.8.2003 - 6.8.2004
Vznik funkce 9.1.2003
Adresa: Soukenická 834/1 , Liberec 460 06
Člen představenstva Jan Carel Theodoor De Fielliettaz Goethart 6.8.2004 - 25.9.2006
Vznik členství 21.9.2000
Zánik členství 3.11.2005
Adresa: Nizozemské království
Bachlaan 13, Hilversum 1217 BT
Člen představenstva Jan Šubrt 6.8.2004 - 19.2.2009
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 9.4.2008
Adresa: Soukenická 834/1 , Liberec 460 06
Člen představenstva Jaroslav Trégr 19.2.2005 - 29.4.2014
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 24.11.2009
Adresa: Karoliny Světlé 229/8 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Jan Carel Theodoor De Fielliettaz Goethart 25.9.2006 - 29.4.2014
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Nizozemské království
Bachlaan 13, Hilversum 1217 BT
Předseda představenstva Josef Mlejnek 17.4.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 28.8.2014
Vznik funkce 28.8.2014
Adresa: Karoliny Světlé 270/3 , Rumburk 408 01

Dozorčí rada HOLTEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ilona Klementová 17.4.2015
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: Střední 1257/11 , Rumburk 408 01
Předseda dozorčí rady Hynek Michel 17.4.2015
Vznik členství 28.8.2014
Vznik funkce 28.8.2014
Adresa: Pod Strání 436 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Jiří Antoš 17.4.2015
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: 189 , Jiříkov 407 53
člen Jan Šubrt 26.10.1999 - 13.8.2003
Vznik funkce 28.1.1992
Zánik funkce 9.1.2003
Adresa: Soukenická 834/1 , Liberec 460 06
člen Vlastimil Dvořák 26.10.1999 - 6.8.2004
Adresa: Sukova 805 , Šluknov 407 77
člen Anna Maříková 26.10.1999 - 6.8.2004
Adresa: Franklinova 579 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Jaroslav Trégr 13.8.2003 - 6.8.2004
Vznik funkce 9.1.2003
Adresa: Karolíny Světlé , 408 01 Rumburk Česká republika
Člen dozorčí rady Anna Maříková 6.8.2004 - 19.2.2005
Vznik členství 4.5.1999
Zánik členství 24.8.2004
Adresa: Franklinova 579 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Jaroslav Trégr 6.8.2004 - 19.2.2005
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 24.8.2004
Adresa: Karoliny Světlé 229/8 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Vlastimil Dvořák 6.8.2004 - 19.2.2005
Vznik členství 4.5.1999
Zánik členství 24.8.2004
Adresa: Sukova 805 , Šluknov 407 77
Člen dozorčí rady Zbyněk Přibyl 19.2.2005 - 19.2.2009
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: Oldřichova 848/7 , Jiříkov 407 53
Člen dozorčí rady Anna Maříková 19.2.2005 - 29.4.2014
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 24.11.2009
Adresa: Franklinova 579 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Ilona Klementová 19.2.2005 - 29.4.2014
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 24.11.2009
Adresa: Střední 1257/11 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Josef Mlejnek 19.2.2009 - 17.4.2015
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 19.3.2014
Adresa: Karoliny Světlé 270/3 , Rumburk 408 01

Sbírka Listin HOLTEX, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1539/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2014 30.9.2014 22.4.2015 1
B 1539/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2014 30.9.2014 22.4.2015 1
B 1539/SL 47 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2014 30.9.2014 22.4.2015 1
B 1539/SL 46 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 12.12.2014 15.12.2014 20
B 1539/SL 45 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2012 8.11.2013 11.11.2013 20
B 1539/SL 44 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2010 8.11.2013 11.11.2013 19
B 1539/SL 43 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2013 8.11.2013 11.11.2013 20
B 1539/SL 42 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2011 8.11.2013 11.11.2013 20
B 1539/SL 41 účetní závěrka rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2009 7.7.2009 28
B 1539/SL 40 podpisové vzory Josef Mlejnek Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2009 1
B 1539/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2008 3.3.2009 1
B 1539/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 9.2.2009 16
B 1539/SL 37 účetní závěrka - 2007- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 9.2.2009 2
B 1539/SL 36 účetní závěrka - 2007- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 9.2.2009 2
B 1539/SL 35 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2008 9.2.2009 6
B 1539/SL 34 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2007 20.9.2007 19
B 1539/SL 33 notářský zápis NZ 104/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2007 20.9.2007 4
B 1539/SL 32 ostatní - ověření ÚZ 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 10.7.2007 6
B 1539/SL 31 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 10.7.2007 2
B 1539/SL 30 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 10.7.2007 2
B 1539/SL 29 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 10.7.2007 11
B 1539/SL 28 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2007 10.7.2007 6
B 1539/SL 27 podpisové vzory - Jan Carel Goethart Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2005 20.11.2006 1
B 1539/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2005 20.11.2006 3
B 1539/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2006 4.9.2006 32
B 1539/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 16.9.2005 29
B 1539/SL 23 podpisové vzory - Anna Maříková Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2004 2.3.2005 1
B 1539/SL 22 podpisové vzory - Ilona Klementová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 2.3.2005 1
B 1539/SL 21 podpisové vzory - Zbyněk Přibyl Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 2.3.2005 1
B 1539/SL 20 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2004 2.3.2005 3
B 1539/SL 19 ostatní - sml. o započtení pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2004 2.3.2005 3
B 1539/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis o průběhu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2004 2.3.2005 4
B 1539/SL 17 ostatní - stanovisko auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 2.9.2004 5
B 1539/SL 15 notářský zápis NZ 205/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2003 2.9.2004 18
B 1539/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2003 2.9.2004 4
B 1539/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2004 4.8.2004 13
B 1539/SL 9 podpisové vzory - Jaroslav Trégr Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2003 11.2.2004 1
B 1539/SL 8 notářský zápis NZ 7/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2003 11.2.2004 10
B 1539/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2002 11.2.2004 4
B 1539/SL 12 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2003 11.2.2004 5
B 1539/SL 11 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 11.2.2004 16
B 1539/SL 10 podpisové vzory - Jan Šubrt Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2003 11.2.2004 1
B 1539/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2002 17.7.2002 19.7.2002 4
B 1539/SL 5 účetní závěrka za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 19.7.2002 18
B 1539/SL 4 účetní závěrka za rok 2000-přílohy Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2000 12.9.2001 13
B 1539/SL 3 účetní závěrka Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2000 1.8.2000 12
B 1539/SL 1 účetní závěrka r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.1998 12
B 1539/SL 2 účetní závěrka r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HOLTEX, a.s.

IČO (identifikační číslo) 41193849
Jméno HOLTEX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rumburk
Vznik první živnosti: 18.5.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo HOLTEX, a.s.

Živnosti a provozovny HOLTEX, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod

  • Činnost technických poradců v oblasti textilní výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 2 Nákup za účelem prodeje a zuštechť. a prodej neregul.surovin, vznikl. v text.a chem.výr. za účelem recyklizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.1995
Zánik oprávnění 23.10.1996

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.1995
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 5 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti textilní výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2003
Zánik oprávnění 5.1.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HOLTEX, a.s.

Člen statutárního orgánu Pavla Málková
Člen statutárního orgánu Jan Carl Theodor de Fiellietaz Goethart
Člen statutárního orgánu Josef Mlejnek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HOLTEX, a.s.

IČO: 41193849
Firma: HOLTEX, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Jiříkov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.1.1992

Sídlo HOLTEX, a.s.

Sídlo: Rumburská 743 NEOAD, Jiříkov 407 53

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

Podobné firmy

tracking image