Firma Heineken Česká republika, a.s. IČO 45148066


Heineken Česká republika, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Heineken Česká republika, a.s. (45148066) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Pivovaru 1, Krušovice 270 53. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Heineken Česká republika, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Heineken Česká republika, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Heineken Česká republika, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Heineken Česká republika, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Heineken Česká republika, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Heineken Česká republika, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1515
IČO (identifikační číslo osoby) 45148066
Jméno Heineken Česká republika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Počet členů statutárního orgánu: 7 15.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 15.3.2014
Společnost se dnem, v němž nabude učinnosti z. č. 90/2012 Sb., podřídila tomuto zákonu jako celku. 9.1.2014
Dne 16. 3. 2011 rozhodl jediný akcionář BRAUN UNION AG při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 988.775.700,- Kč (slovy: Devět set osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých) z dosavadní částky 1.647.959.500,- Kč na částku 659.183.800,- Kč (slovy: Šest set padesát devět m ilionů sto osmdesát tři tisíc osm set korun českých). Rozsah snížení základního kapitálu je roven částce 988.775.700,- Kč (slovy: Devět set osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, proto snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 400,- Kč bude vyznačena na všech stávajících akciích společno sti s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč a nová jmenovitá hodnota ve výši 300,- Kč bude vyznačena na všech stávajících akciích s dosavadní jmenovitou hodnotou 750,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Akcie za účelem vyznačení jmenovité hodnoty budou předloženy ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.3.2011
Fúze sloučením : Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. se sídlem Drážďanská 80, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, IČ 467 08 219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B , vložka 244, se společnosti Heineken Česká republika, a.s. se sídlem u Pivovaru 1, Krušovice, PSČ 270 53, IČ 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti, ve smyslu ust. § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Heineken Česká republika , a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. 1.6.2010
Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti STAROBRNO, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, IČ: 463 46 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 751, se společností Králo vský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob chodních společností a družstev. Na společnost Královský pivovar Krušovice a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti STAROBRNO, a.s. včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. 8.7.2009
Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti STAROBRNO, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, IČ: 463 46 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 751, se společností Králo vský pivovar Krušovce a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obc hodním společností a družstev. Na společnost Královský pivovar Krušovice a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti STAROBRNO, a.s. včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. 1.6.2009 - 8.7.2009
Jediný akcionář společnosti Královský pivovar Krušovice a.s. se sídlem Krušovice, PSČ 27054, IČ: 451 48 066 (dále jen "Společnost") jednající v působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obc hodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 1.447.959.500,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set padesát devět tisíc pět set korun českých) o částku 200.000.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na částku 1.647.959.500,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set čtyřicet sedm milionů devět set padesát devět tisíc pět set korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny peněžitým vklade m. 2) Počet, jmenovitá hodnot, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 200 000ks (slovy: dvě stě tisíc kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) (dále jen "Akcie") 3) Akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy společností BRAU UNION AG, se sídlem Linz, Poschacherstr. 35, 4020, Rakouská republika (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchod ního zákoníku. 4) Lhůta k upsání Akcií činí čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsáníé akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (jediném u akcionáři) ve lhůtě třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na adrese Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, doba u pisování v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hodin. 5) Emisní kurs každé Akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset ticíc korun českých), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotopu každé z Akcií ve výši 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. Celkový emisní kurs všech Akci í činí 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých). 6) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu akcií (peněžitého vkladu): Upisovatel je povinnen splatit celkový emisní kurs Akcií, tj. částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) na zvláštní za tím účelem založený podúčet č. 01 k účtu č. 1006444/6200 u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, a to ve lh ůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem. Emisní kurs Akcií je Upisovatel oprávněn uhradit v EUR (Euro), a to v částce odpovídající výši celkového emisního kursu Akcií v Kč, jak je uvedena výše. Rozhodující je kurs devizového trhu platný dle vyhlášení České národní banky pro den splacení emisního kursu, tj. pro den připsání peněžních prostředků na zvláštní účet Společnosti uvedený výše. 18.4.2008 - 30.4.2008
Jediná akcionář společnosti Královský pivovar Krušovice a.s. se sídlem Krušovice, PSČ 27053, IČ: 451 48 066 (dále jen "Společnost") rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 697 959 500,-Kč (slovy: šest set devadesát sedm milionů devět set padesát devět tisíc pět set korun českých) o částku 750 000 000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých ) na částku 1 447 959 500,- Kč (jedna miliarda čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set padesát devět tisíc pět set korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 750 000ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (dále jen "Akcie") 3) Akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy společností BRAU UNION AG, se sídlem Linz, Poschacherstr. 35, 4020, Rakouská republika (dále jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchod ního zákoníku. 4) Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (jedinému akcionáři) ve lhůtě t řiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Upisovatele. 5) Emisní kurz každé z Akcií činí 2 705,- Kč, přičemž rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každé z Akcií ve výši 1 705,- Kč tvoří emisní ážio. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2 028 750 000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvacet osm milionů sedm set padesát tisíc korun českých) a z toho celkové emisní ážio všech upisovaných Akcií činí 1 278 750 000,-Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát osm milionů sedm set padesát tisíc korun českých). 6)Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu: Akcie, tedy 750 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad: -1.480.284 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných společností STAROBRNO, a.s., IČ: 463 46 911, se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, o jmenovité hodnotě každé akcie 500,- Kč; hodnota uvedených akcií společnosti STAROBRNO, a.s . jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 246/2008 ze dne 14.1.2008, vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 6089/2007-14 ze dne 24. října 2007, a to na částku 2 028 823 000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvacet osm milionů osm set dvacet tři tisíce korun českých) (dále jen "Nepeněžitý vklad") Hodnota Nepeněžitého vkladu bude započítána v částce 750 000 000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) na zvýšení základního kapitálu Společnosti a v částce 1 278 750 000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát osm milionů sedm set pa desát tisíc korun českých) (celkové emisní ážio) bude zaúčtována na účet emisního ážia. Rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kurzem všech Akcií v částce 73 000,- Kč (slovy: sedmedesát tři tisíce korun českých) vyplatí Společnost Upi sovateli ve lhůtě dvou (2) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 7) Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku a to v sídle Upisovatele a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem. 31.1.2008 - 28.2.2008
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29.8.2005 přijala následující usnesení: "Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společnstí Královský pivovar Krušovice a.s., které nevlastní akcionář RadebergerGruppe GmbH se sídlem Darmstädter Landstrasse 185, Frankfurt am Mein, Germany, zapsaný u Amtsgericht, Frankfurt am Mein, pod reg. číslem HRB 73882, na tohoto akcionáře, když akcionář Radeberger Gruppe GmbH zapsaný v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti jako v lastník akcií spolenčosti Královský pivovar Krušovice a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu této společnosti, před konáním valné hromady předložil 398.826 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 750,- Kč a 397. 464 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Výše protiplnění se stanoví v souladu se závěry znaleckého posudku na částku 1.889,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 750,- Kč a na částku 2.518,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- K č. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno akcionářem Radeberger Gruppe GmbH bezodkladně poté, co budou akcie předány společnosti, nejpozději do dvou měsíců po tomto předložení." 31.7.2006
U S N E S E N Í o podmínkách zvýšení základního jmění upisováním nových akcií 2.4.1998 - 21.5.1998
1. Účel emise 2.4.1998 - 21.5.1998
1.1. Výnos emise bude použit k posílení vlastních zdrojů Společnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvoji výrobních a obchodních aktivit. 2.4.1998 - 21.5.1998
2. Rozsah zvýšení základního jmění 2.4.1998 - 21.5.1998
2.1. Základní jmění obchodní společnosti Královský pivovar Krušovice a.s. ( dále jen "Společnost")bude zvýšeno z dosavadních 398.834.000,- Kč slovy třistadevadesátosmmilionů osmsettřicetčtyřitisíc korun českých o částku 299.125.500,-Kč slovy dvěstědevadesátdevětmilionů jednostodvacetpěttisíc pětset korun českých na částku 697.959.500,-Kč šestsetdevadesátsedmmilionů devětsetpadesátdevěttisíc pětset korun českých. 2.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2.3. Navrhuje se upsat 398.834 kusů slovy třistadevadesátosmtisíc osmsettřicetčtyři kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 750,- Kč slovy sedmsetpadesát korun českých, které budou v zaknihované podobě. 2.4. Emisní kurz nových akcií je 750,- Kč slovy sedmsetpadesát korun českých. 2.5. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 3.Přednostní právo, doba a místo upisování 2.4.1998 - 21.5.1998
3.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. 3.2. Lhůta pro vykonání přednostního práva bude dva týdny. Přesné datum počátku běhu této lhůty zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku v rámci zákonné povinosti zveřejnit příslušným obchodním rejstříkem zapsané usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a informace o přednostním právu tak, aby tato lhůta počala běžet od sedmého dne následujícího po dni tohoto zveřejnění. 3.3. Místem výkonu přednostního práva bude sídlo Společnosti v Krušovicích. Upisovatelé budou moci upsat akcie každý pracovní den od 9,00 - 14,00 hod. v upisovacím místě - místnosti, která bude zřetelně pro tento účel označena. 3.4. Všechny nově emitované akcie budou moci být upsány s využitím přednostního práva, tj. přednostní právo se bude týkat všech 398.834 kusů slovy třistadevadesátosmtisíc osmsettřicetčtyři kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 750,-Kč slovy sedmsetpadesát korun českých, s emisním kurzem 750,-Kč, které budou v zaknihované podobě. 3.5. Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 750,- Kč slovy sedmsetpadesát korun českých. 3.6. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je právnická osoba - společnosti Binding Brauerei, AG, se sídlem Frankfurt am Main, reg. č.: HRB 68 25. 2.4.1998 - 21.5.1998
4. Požadavky na upisující osoby s přednostním právem 2.4.1998 - 21.5.1998
4.1. Přednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze ve stanoveném termínu a na stanoveném místě. 4.2. Vzhledem k tomu, že Společnost vydala zaknihované akcie, je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ten den, kdy přednostní právo může být vykonáno poprvé. Přednostní právo bude mít tedy ta osoba, která je majitelem akcie v prvý den upisovací lhůty. Upisující osoba je proto povinna prokázat své právo k tomuto dni výpisem z účtu cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů. 4.3. Emisní kurz (cena) jedné akcie o jmenovité hodnotě 750,-Kč slovy sedmsetpadesát korun českých. 4.4. Při upisování je dosavadní akcionář povinen předložit tyto doklady: - Akcionář fyzická osoba: Průkaz totožnosti, Výpis z účtu cenných papírů akcionáře k rozhodnému dni. - Zmocněnec akcionáře: Průkaz totožnosti, úředně ověřenou speciální plnou moc k upisování akcií od akcionáře-zmocnitele, ve které musí být uvedeny tyto údaje akcionáře - jméno, příjmení a titul, rodné číslo a adresa trvalého bydliště včetně PSČ, Výpis z účtu cenných papírů zmocnitele k rozhodnému dni. - Zástupce akcionáře právnická osoba: Průkaz totožnosti, Originál, nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, z kterého je patrné, že je statutárním orgánem této právnické společnosti a může za ni samostatně jednat a podepisovat, nebo úředně ověřenou plnou moc od statutárního zástupce této právnické osoby, opravňující ho upsat akcie. Výpis z účtu cenných papírů akcionáře k rozhodnému dni. 4.5. Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci zaplacení emisního kurzu upisovaných akcií v plné výši na dále uvedené účty společnosti nejpozději do posledního dne upisovací lhůty. 4.6. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upisovaných akcií na tyto účty - Společnost Binding Brauerei AG, na devizový účet vedený Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, č.ú.:1006444, - Ostatní upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upisovaných akcií na účet vedený Komerční bankou, a.s., pobočka Rakovník, č.ú.: 6901-221/0100. 4.7. Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jeho rodnému číslu a u právnické osoby jeho identifikačnímu číslu. 4.8. Upisovatel může též uhradit celý emisní kurz upisovaných akcií v hotovosti do pokladny emitenta. 4.9. Celý emisní kurz akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesením nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je právnická osoba - společnost Binding Brauerei, AG, se sídlem Frankfurt am Main, reg. č.: HRB 68 25., je tento zájemce povinen uhradit do 3 slovy tří dnů ode dne jejich upsání na výše uvedený účet. 2.4.1998 - 21.5.1998
5. Další ustanovení vážící se ke zvýšení základního jmění 5.1. V případě, že úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesením valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovatel již uhradil emisní kurz upisovaných akcií, poukáže emitent uhrazenou částku zpět upisovateli, a to nejpozději do 6 slovy šesti pracovních dní od sdělení bankovního spojení tohoto upisovatele. 5.2. Konečné výsledky upisování budou pro upisovatele k nahlédnutí na upisovacím místě v sídle emitenta a to po dobu 15 slovy patnáct dní od skončení upisování. Příkladné reklamace je upisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemné formě. 5.3. Upisovatel se stane majitelem nově upsaných akcií po provedení zápisu ve prospěch jeho účtu cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů. 2.4.1998 - 21.5.1998
rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Královský pivovar Krušovice a.s., ze dne 16.5.1996 o snížení základního jmění společnosti o 7.157 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tzn. ze 405.991.000,-Kč na 398.834.000,- Kč. 21.6.1996 - 25.11.1999
Notářský zápis ze dne 1.7.1993 o konání valné hromady dne 29.6.1993. 16.9.1993 - 25.11.1999
Notářský zápis ze dne 19.5.1993 o konání valné hromady dne 10.ll.1992. 25.6.1993 - 25.11.1999
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakl.listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovar Krušovice a bylo upřesněno na základě účetní uzávěr- ky ke dni vzniku akciové společnosti. 25.11.1992 - 25.6.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovar Krušovice. 4.5.1992 - 25.11.1992
Akciová společnost byla založena podle par.172 Obch.zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Pivovar Krušovice ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992 - 25.11.1999
V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992 - 25.11.1999

Aktuální kontaktní údaje Heineken Česká republika, a.s.

Kapitál Heineken Česká republika, a.s.

zakladni jmění 659 184 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2011
zakladni jmění 1 647 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2008 - 30.11.2011
zakladni jmění 1 447 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2008 - 30.4.2008
zakladni jmění 697 959 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.1998 - 28.2.2008
zakladni jmění 398 834 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.2.1997 - 21.5.1998
zakladni jmění 405 991 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1995 - 20.2.1997
zakladni jmění 206 574 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.1994 - 1.12.1995
zakladni jmění 154 574 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.1994 - 6.9.1994
zakladni jmění 101 574 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.1993 - 30.3.1994
zakladni jmění 71 574 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1992 - 25.6.1993
zakladni jmění 64 724 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 25.11.1992

Akcie Heineken Česká republika, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 400 Kč 1 348 834 30.11.2011
Akcie na jméno 300 Kč 398 834 30.11.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 348 834 30.4.2008 - 30.11.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 148 834 28.2.2008 - 30.4.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 398 834 25.11.1999 - 28.2.2008
Akcie na jméno 750 Kč 398 834 25.11.1999 - 30.11.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 398 834 21.5.1998 - 25.11.1999
Akcie na majitele 750 Kč 398 834 21.5.1998 - 25.11.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 398 834 1.12.1995 - 21.5.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 199 417 6.9.1994 - 1.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 147 417 30.3.1994 - 6.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 94 417 25.6.1993 - 30.3.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 64 417 25.11.1992 - 25.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 157 25.11.1992 - 20.2.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 472 4.5.1992 - 25.11.1992
Akcie na majitele 1 000 Kč 58 252 4.5.1992 - 25.11.1992

Sídlo Heineken Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Pivovaru 1 , Krušovice 270 53 21.8.2017
Adresa U Pivovaru 1 , Krušovice 270 53 1.1.2010 - 21.8.2017
Adresa 1 , 270 53 Krušovice Česká republika
22.1.2009 - 1.1.2010
Adresa 270 53 Krušovice Česká republika
4.5.1992 - 22.1.2009

Předmět podnikání Heineken Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 28.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 28.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.8.2009 - 28.8.2009
pivovarnictví a sladovnictví 22.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 22.1.2009 - 28.8.2009
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a permixů 18.8.2006 - 22.1.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 12.11.2004 - 22.1.2009
specializovaný maloobchod 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 22.1.2003 - 22.1.2009
velkoobchod 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchod použitým zbožím 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchod tabákovými výrobky 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 22.1.2003 - 22.1.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 22.1.2003 - 22.1.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 24.7.2002 - 22.1.2009
výroba nápojů 24.7.2002 - 22.1.2009
zprostředkování obchodu 24.7.2002 - 22.1.2009
realitní činnost 24.7.2002 - 22.1.2009
poskytování technických služeb 24.7.2002 - 22.1.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.1995 - 22.1.2003
silniční motorová doprava 1.12.1995 - 22.1.2009
ubytovací služby bez stravování 1.12.1995 - 22.1.2009
pronájem věcí movitých s následným prodejem 1.12.1995 - 22.1.2009
pronájem věcí movitých 1.12.1995 - 22.1.2009
hostinská činnost 24.11.1994
a/ nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost 4.5.1992 - 1.12.1995
c/ výroba nealkoholických nápojů 4.5.1992 - 1.12.1995
d/ zpracování vedlejších produktů,vznikajících při výrobní činno sti 4.5.1992 - 1.12.1995
e/ obchodní a odbytová činnost 4.5.1992 - 1.12.1995
f/ neveřejná silniční doprava nákladů 4.5.1992 - 1.12.1995
g/ poskytování prací a služeb 4.5.1992 - 1.12.1995
h/ výroba tepla a chladu 4.5.1992 - 1.12.1995
b/ výroba piva a sladu 4.5.1992 - 22.1.2009

vedení firmy Heineken Česká republika, a.s.

Statutární orgán Heineken Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 2.6.2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. V souladu s §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva - Emanuela Stofferová. 8.1.2016 - 2.6.2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 9.1.2014 - 8.1.2016
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 9.2.2004 - 9.1.2014
Za společnost jednají členové představenstva samostatně. 22.1.2003 - 9.2.2004
Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že k vypsanému, nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 25.11.1999 - 22.1.2003
Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že k otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis. 1.12.1995 - 25.11.1999
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně vši- chni členové představenstva, anebo sampostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. Za a.s. Pivovar Krušovice budou podepisovat buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sa- mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před- stavenstvem písemně pověřen, všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 18.2.1994 - 1.12.1995
Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni čle- nové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování a společnost se děje tak,že buď společně všichni členové před- stavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 18.2.1994
člen představenstva Ladislav Polan 15.3.2014
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: Laudonova 436/1 , Praha 102 00
člen představenstva Milan Schramm 8.8.2014
Vznik členství 1.6.2014
Adresa: Wolkerova 353 , Lenešice 439 23
člen představenstva Jiří Špalek 20.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Havlíčkova 180/81 , Brno 602 00
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 30.8.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Balbínova 410/28 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Pavel Slavík 11.9.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.7.2017
Adresa: 126 , Malhostovice 666 03
člen představenstva Ing. Lucie Dostálová PhD. 10.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Podjavorinské 1603/10 , Praha 149 00
člen představenstva Agnieszka Gorecki 27.4.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: 01 Passage Rauch , 750 11 Paříž Francouzská republika
Představenstvo Břetislav Orna 4.5.1992 - 16.9.1993
Adresa: Ořešská 439/21 , Praha 155 00
Představenstvo Ing. Václav Kloub 4.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Nad Jordánem 207 , Krušovice 270 53
Představenstvo RNDr. Marek Šoltéz 16.9.1993 - 18.2.1994
Adresa: Za Pohořelcem 936/17 , Praha 169 00
předseda RNDr. Marek Šoltés 18.2.1994 - 30.3.1994
Adresa: Za Pohořelcem 936/17 , Praha 169 00
místopředseda ing. Václav Kloub 18.2.1994 - 30.3.1994
Adresa: Do Jezírek 7 , Krušovice 270 53
Představenstvo Ing. František Tůma 4.5.1992 - 6.9.1994
Adresa: Platonova 3283/18 , Česká republika
Představenstvo Alena Mildorfová 16.9.1993 - 6.9.1994
Adresa: 288 , Mšec 270 64
Představenstvo Ing. Petr Zikmund 16.9.1993 - 6.9.1994
Adresa: Loretánská 179/13 , Praha 118 00
místopředseda RNDr. Marek Šoltés 30.3.1994 - 6.9.1994
Adresa: Za Pohořelcem 936/17 , Praha 169 00
předseda Ing. Václav Koub 30.3.1994 - 6.9.1994
Adresa: Nad Jordánem 207 , Krušovice 270 53
Představenstvo Ing. Pavel Gregorič 30.3.1994 - 6.9.1994
Adresa: Goethova 9/2 , Plzeň 301 00
Představenstvo Klaus Peter Erbrich 30.3.1994 - 1.12.1995
Adresa: Shuman Strase 47 , Frankfurt am Mein Germany Česká republika
Předseda představenstva Ing. Václav Kloub 6.9.1994 - 1.12.1995
Adresa: Nad Jordánem 207 , Krušovice 270 53
předseda představenstva Klaus Peter Erbrich 1.12.1995 - 6.12.1995
Adresa: Shuman Strase 47 , Frankfurt am Mein Germany Česká republika
předseda představenstva Klaus Peter Erbrich 6.12.1995 - 8.12.1995
Adresa: Schuman Strasse 47 , Frankfurt am Main Germany Spolková republika Německo
Člen představenstva Ing. Lubomír Myslík 6.9.1994 - 21.6.1996
Adresa: Blažkovského 556 , Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Alena Mildorfová 6.9.1994 - 28.1.1998
Adresa: 288 , Mšec 270 64
Místopředseda Ing. Pavel Gregorič 6.9.1994 - 2.4.1998
Adresa: Goethova 9/2 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Václav Kloub 1.12.1995 - 12.3.1999
Adresa: Nad Jordánem 207 , Krušovice 270 53
člen představenstva Ing. Lukančo Trifončovski 12.3.1999 - 24.7.2002
Zánik členství 16.4.2002
Zánik funkce 16.4.2002
Adresa: 1 , 270 53 Krušovice Česká republika
předseda představenstva Klaus Peter Erbrich 8.12.1995 - 22.1.2003
Zánik členství 12.6.2002
Zánik funkce 12.6.2002
Adresa: Krušovice 147 , Rakovník Česká republika
Místopředseda Ing. Pavel Gregorič 2.4.1998 - 22.1.2003
Zánik členství 12.6.2002
Zánik funkce 12.6.2002
Adresa: E.Krásnohorské 1063 , Starý Plzenec Česká republika
člen představenstva Ulrich Kallmeyer 19.9.2001 - 22.1.2003
Zánik členství 12.6.2002
Vznik funkce 14.7.2000
Zánik funkce 12.6.2002
Adresa: 1 , 270 53 Krušovice Česká republika
člen Václav Lávička 24.7.2002 - 22.1.2003
Vznik členství 16.4.2002
Zánik členství 12.6.2002
Vznik funkce 16.4.2002
Zánik funkce 12.6.2002
Adresa: Zahradní 1032 , Nové Strašecí 271 01
předseda Ulrich Kallmeyer 22.1.2003 - 9.2.2004
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Im Vogelsberg 16 , 563 68 Katzenelnbogen Spolková republika Německo
člen Václav Lávička 22.1.2003 - 9.2.2004
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Zahradní 1032 , Nové Strašecí 271 01
Člen představenstva Wieland Hoppen 9.2.2004 - 12.11.2004
Vznik členství 11.6.2003
Adresa: Polská republika
Upalna 7A/18, 15-668, Bialystok
místopředseda ing. Pavel Gregorič 22.1.2003 - 18.8.2006
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: E. Krásnohorské 1063 , Starý Plzenec Česká republika
člen Dr. Hans Wolfgang Lambrecht 22.1.2003 - 18.8.2006
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: Zur Sternwarte 3 , 1454 Radeberg Spolková republika Německo
Předseda představenstva Dr. Werner Röttger 9.2.2004 - 18.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Spolková republika Německo
An den Erzgruben 6, 65719
Člen představenstva Wieland Hoppen 12.11.2004 - 18.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 19.8.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Wehneltsteig 10, Berlin, Spandau
místopředseda představenstva Ing. Pavel Gregorič 18.8.2006 - 18.8.2006
Vznik členství 21.4.2006
Vznik funkce 21.4.2006
Adresa: E.Krásnohorské 1063 , Srarý Plzenec Česká republika
člen představenstva Dr. Hans Wolfgang Lambrecht 18.8.2006 - 11.10.2006
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Zur Sternwarte 3 , 1454 Radeberg Spolková republika Německo
člen představenstva Václav Lávička 11.10.2006 - 26.10.2006
Vznik členství 1.9.2006
Adresa: Zahradní 1032 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Václav Lávička 26.10.2006 - 6.4.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Zahradní 1032 , Nové Strašecí 271 01
předseda představenstva Dr. Werner Röttger 18.8.2006 - 17.10.2007
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 4.9.2007
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 4.9.2007
Adresa: 6 , 657 19 An den Erzgruben Spolková republika Německo
člen představenstva Wieland Hoppen 18.8.2006 - 17.10.2007
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 4.9.2007
Adresa: Wehnelsteig 10 , Berlin Spolková republika Německo
člen představenstva Lieven Van Der Borght 17.10.2007 - 25.10.2007
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Na Kuthence 844/1 , Praha 160 00
člen představenstva Václav Lávička 6.4.2007 - 13.2.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 17.1.2008
Adresa: Zahradní 1032 , Nové Strašecí 271 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Gregorič 18.8.2006 - 24.7.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: E.Krásnohorské 1063 , Starý Plzenec Česká republika
předseda představenstva Lieven Van Der Borght 25.10.2007 - 18.1.2010
Vznik členství 4.9.2007
Vznik funkce 4.9.2007
Adresa: Na Kuthence 844/1 , Praha 160 00
předseda představenstva Lieven Van Der Borght 18.1.2010 - 19.10.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 13.9.2010
Vznik funkce 4.9.2007
Zánik funkce 13.9.2010
Adresa: Nebušická 875 , Praha 164 00
člen představenstva Ronald Lucassen 16.11.2009 - 9.6.2011
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Zelená 415 , Statenice 252 62
člen představenstva Jiří Imrýšek 13.2.2008 - 13.2.2012
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 3.10.2011
Adresa: Šebelova 670 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen představenstva Erik Jan G Hamel 17.10.2007 - 4.2.2013
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 26.11.2012
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
člen představenstva Jiří Daněk 13.2.2008 - 4.2.2013
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: 608 , Harrachov 512 46
člen představenstva Jiří Rákosník 13.2.2012 - 25.9.2013
Vznik členství 17.1.2012
Adresa: Jiráskova 376/14 , Benátky nad Jizerou 294 71
předseda představenstva Etienne Strijp 19.10.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 13.9.2010
Zánik členství 21.10.2013
Vznik funkce 13.9.2010
Zánik funkce 21.10.2013
Adresa: U Ladronky 1335/29 , Praha 169 00
člen představenstva Erik Johannes Gerardus Hamel 4.2.2013 - 5.12.2013
Vznik členství 26.11.2012
Zánik členství 1.1.2014
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
člen představenstva Jiří Karel Daněk 4.2.2013 - 5.12.2013
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 21.10.2013
Zánik funkce 21.10.2013
Adresa: 608 , Harrachov 512 46
člen představenstva Stefano Cavenati 9.6.2011 - 15.3.2014
Vznik členství 2.5.2011
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Hanzelkova 2663/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jiří Rákosník 25.9.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 17.1.2012
Adresa: Jiráskova 376/14 , Benátky nad Jizerou 294 71
předseda představenstva Erik Johannes Gerardus Hamel 5.12.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 26.11.2012
Zánik členství 1.1.2014
Vznik funkce 21.10.2013
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
člen představenstva Erik Johannes Gerardus Hamel 15.3.2014 - 14.5.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
člen představenstva Jiří Rákosník 15.3.2014 - 7.8.2014
Vznik členství 17.1.2012
Adresa: Radhošťská 2017/9 , Praha 130 00
člen představenstva Milan Slávik 14.5.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Dlhá , 946 51 Nesvady Slovenská republika
člen představenstva Jiří Rákosník 7.8.2014 - 20.2.2015
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Polská 936/2 , Praha 120 00
předseda představenstva Erik Johannes Gerardus Hamel 14.5.2014 - 31.10.2015
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
předseda představenstva Erik Johannes Gerardus Hamel 31.10.2015 - 30.3.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 15.1.2016
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 15.1.2016
Adresa: Nebušická 923 , Praha 164 00
předseda představenstva Zuzana Železníková 30.3.2016 - 25.7.2016
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 18.1.2016
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Klemensova 3 , 811 09 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Emanuela Stofferová 15.3.2014 - 2.6.2017
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.3.2017
Adresa: Charbulova 254/31 , Brno 618 00
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 25.7.2016 - 2.6.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Gotse Delchev Quarter, Building 124, 6th, apt. 18 , 1404 Sofia Bulharská republika
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 2.6.2017 - 9.6.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Balbínova 410/28 , Praha 120 00
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 9.6.2017 - 21.8.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Balbínova 410/28 , Praha 120 00
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 21.8.2017 - 28.8.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Balbínova 410/28 , Praha 120 00
předseda představenstva Nikolay Emilov Mladenov 28.8.2017 - 30.8.2017
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: Balbínova 410/28 , Praha 120 00
člen představenstva František Čermák 5.12.2013 - 11.9.2017
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 1.7.2017
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: Na sádkách I 1965 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Petr Havlíček 20.2.2015 - 10.11.2017
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.10.2017
Adresa: Křišťálová 1077/38 , Praha 154 00

Dozorčí rada Heineken Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Pro případ, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, má dozorčí rada 3 členy, přičemž dva členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jeden je volen zaměstnanci společnosti. Pro případ, kdy počet zaměstnanců v pracovním poměru klesne pod 500, má dozorčí rada jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. 25.6.2019
předseda dozorčí rady Dimitar Alexiev Dimitrov 25.6.2019
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 6.2.2019
Adresa: Artemisstraat 56 , Amsterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Mark Pietjan Rutten 25.6.2019
Vznik členství 7.1.2019
Adresa: Emmaweg 6 , Maarssen Nizozemské království
člen dozorčí rady Alan Mičánek 25.6.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Roubalova 471/21 , Brno 602 00
Dozorčí rada Ing. Zdeněk Šimek 16.9.1993 - 21.6.1996
Adresa: Jeřábová 1352 , Dobříš 263 01
Dozorčí rada Břetislav Orna 16.9.1993 - 21.6.1996
Adresa: Ořešská 439/21 , Praha 155 00
Jméno Ing. Václav Pařík 4.5.1992 - 24.7.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: 1129 , 671 02 Zálesí Česká republika
Jméno Ing. Václav Polívka 4.5.1992 - 24.7.2002
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Spojovací 542 , Lužná 270 51
Jméno František Šmíd 4.5.1992 - 24.7.2002
Zánik členství 18.4.2001
Zánik funkce 18.4.2001
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
člen ing. Václav Polívka 24.7.2002 - 22.1.2003
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 12.6.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Spojovací 542 , Lužná 270 51
člen František Šmíd 24.7.2002 - 22.1.2003
Vznik členství 18.4.2001
Vznik funkce 18.4.2001
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
předseda ing. Jiří Laurin 20.1.2003 - 12.11.2004
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 23.9.2003
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 23.9.2003
Adresa: Goethova 9/2 , Plzeň 301 00
místopředseda František Šmíd 22.1.2003 - 12.11.2004
Vznik členství 18.4.2001
Zánik členství 23.9.2004
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 20.4.2004
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
člen JUDr. Drahomír Šachta 22.1.2003 - 18.8.2006
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 12.9.2005
Adresa: Holubova 2524/7 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Igor Doležel 12.11.2004 - 18.8.2006
Vznik členství 7.6.2004
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 7.6.2004
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Boženy Hofmeisterové 959 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady František Šmíd 12.11.2004 - 22.5.2007
Vznik členství 20.4.2004
Zánik členství 26.3.2007
Vznik funkce 7.6.2004
Zánik funkce 26.3.2007
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
člen dozorčí rady JUDr. Drahomír Šachta 18.8.2006 - 31.3.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 28.9.2007
Adresa: Radlická 663/28 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Eva Hůlová 18.8.2006 - 31.3.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 28.9.2007
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 28.9.2007
Adresa: 77 , Krušovice 270 53
člen dozorčí rady Gerrit Keen 31.3.2008 - 19.10.2010
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 4.8.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Scheidnstrasse 52, 1180
člen dozorčí rady Xavier William Fernand Belison 31.3.2008 - 19.10.2010
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 4.8.2010
Vznik funkce 28.9.2007
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Hahngasse 15, 1090
předseda dozorčí rady František Šmíd 22.5.2007 - 4.2.2013
Vznik členství 26.3.2007
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.3.2007
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
člen dozorčí rady Hubert Tretter 19.10.2010 - 4.2.2013
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 19.10.2012
Adresa: 98 , 4622 Eggendorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Michiel Egeler 19.10.2010 - 15.3.2014
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Bérc 8 , Budapešť Maďarská republika
předseda dozorčí rady František Šmíd 4.2.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 1.1.2014
Vznik funkce 19.10.2012
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Nad Pivovarem 177 , Krušovice 270 53
člen dozorčí rady Craig Tedford 4.2.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Gerhard Fritsch Gasse 26 , 1170 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dimitar Alexiev Dimitrov 15.3.2014 - 25.6.2019
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: Artemisstraat 56 , Amsterdam Nizozemské království

Sbírka Listin Heineken Česká republika, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1515/SL 129 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 1.1.2015 2.2.2015 3.3.2015 1
B 1515/SL 128 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.12.2014 14.1.2015 49
B 1515/SL 127 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 1.6.2014 11.7.2014 10.9.2014 1
B 1515/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - 2 x Městský soud v Praze 1.1.2014 21.2.2014 20.3.2014 3
B 1515/SL 125 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 738/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 27.12.2013 30.1.2014 31
B 1515/SL 124 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 3.1.2014 15.1.2014 9
B 1515/SL 123 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 13.1.2014 49
B 1515/SL 122 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 21.10.2013 30.10.2013 11.12.2013 2
B 1515/SL 121 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.10.2013 30.10.2013 11.12.2013 2
B 1515/SL 119 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 19.10.2012 30.1.2013 12.2.2013 1
B 1515/SL 118 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře, čj+aj Městský soud v Praze 19.10.2012 30.1.2013 12.2.2013 2
B 1515/SL 117 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře, čj+aj Městský soud v Praze 26.11.2012 30.1.2013 12.2.2013 1
B 1515/SL 116 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře, čj+aj Městský soud v Praze 11.1.2013 30.1.2013 12.2.2013 1
B 1515/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011-konsolidovaná (v AJ) Městský soud v Praze 31.12.2011 7.2.2013 8.2.2013 172
B 1515/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 (konsolid. ÚZ) + zpr. představen. Městský soud v Praze 31.12.2011 7.2.2013 8.2.2013 49
B 1515/SL 114 ostatní odstoupení člena představenstv Městský soud v Praze 11.8.2011 13.2.2012 2
B 1515/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 3.10.2011 13.2.2012 2
B 1515/SL 112 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 17.1.2012 13.2.2012 3
B 1515/SL 110 účetní závěrka ke dni 31.10.2011 Městský soud v Praze 31.10.2011 28.12.2011 6
B 1515/SL 109 notářský zápis NZ 85/2011 Městský soud v Praze 16.3.2011 28.12.2011 30
B 1515/SL 108 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.10.2011 47
B 1515/SL 106 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.1.2011 2.6.2011 10.6.2011 1
B 1515/SL 105 ostatní rozhidnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.5.2011 2.6.2011 10.6.2011 2
B 1515/SL 104 notářský zápis NZ 85/2011 Městský soud v Praze 16.3.2011 25.3.2011 30.3.2011 30
B 1515/SL 103 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2010 5.11.2010 8.11.2010 0
B 1515/SL 101 ostatní - rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 4.8.2010 19.10.2010 21.10.2010 3
B 1515/SL 100 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 13.9.2010 19.10.2010 21.10.2010 2
B 1515/SL 99 notářský zápis NZ 98/2010 + projekt fúze Městský soud v Praze 23.4.2010 25.5.2010 2.6.2010 24
B 1515/SL 98 notářský zápis NZ 100/2010 + projekt fúze Městský soud v Praze 23.4.2010 25.5.2010 2.6.2010 37
B 1515/SL 97 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.6.2010 25
B 1515/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.5.2010 25.5.2010 49
B 1515/SL 95 ovládací smlouva Městský soud v Praze 3.3.2010 29.4.2010 3.5.2010 9
B 1515/SL 94 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 9.3.2010 10.3.2010 14
B 1515/SL 93 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 /B 244 Ústí/Labem Městský soud v Praze 31.12.2009 9.3.2010 10.3.2010 25
B 1515/SL 92 ostatní -projekt vnitrost.fúze Městský soud v Praze 1.3.2010 9.3.2010 10.3.2010 7
B 1515/SL 91 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.3.2010 10.3.2010 32
B 1515/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.1.2010 7.1.2010 46
B 1515/SL 89 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 1.1.2010 4.1.2010 7.1.2010 11
B 1515/SL 88 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 24.4.2009 7.1.2010 7.1.2010 2
B 1515/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora +o vzt.-r.2008/B751-Brno/ Městský soud v Praze 31.12.2008 21.12.2009 29.12.2009 43
B 1515/SL 86 notářský zápis NZ 916/2009 Městský soud v Praze 18.11.2009 25.11.2009 9.12.2009 7
B 1515/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.10.2009 18.11.2009 20.11.2009 2
B 1515/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 2
B 1515/SL 83 ostatní rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 29.6.2009 18.9.2009 21.9.2009 3
B 1515/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.7.2009 27.8.2009 2.9.2009 11
B 1515/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.7.2008 27.8.2009 2.9.2009 11
B 1515/SL 80 notářský zápis -NZ399/09 Městský soud v Praze 30.7.2009 27.8.2009 2.9.2009 10
B 1515/SL 79 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.09 Městský soud v Praze 1.1.2009 2.6.2009 13
B 1515/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008/B751-Brno/ Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2009 28
B 1515/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2009 32
B 1515/SL 76 notářský zápis -NZ207/09+proj.fúze Městský soud v Praze 21.4.2009 2.6.2009 13
B 1515/SL 75 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 9.3.2009 13.3.2009 19.3.2009 6
B 1515/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 1.8.2008 48
B 1515/SL 74 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2008 30.7.2008 2
B 1515/SL 72 notářský zápis NZ 188/2008 Městský soud v Praze 10.4.2008 21.5.2008 8
B 1515/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2008 13.2.2008 1
B 1515/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.1.2008 13.2.2008 1
B 1515/SL 69 ostatní -zápis z PAS Městský soud v Praze 17.1.2008 13.2.2008 1
B 1515/SL 68 ostatní -odstoupeníz fce Městský soud v Praze 17.1.2008 13.2.2008 1
B 1515/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 32/2008 Městský soud v Praze 24.1.2008 13.2.2008 23
B 1515/SL 66 posudek znalce č. 246/2008 Městský soud v Praze 30.9.2007 7.2.2008 105
B 1515/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 32/2008 Městský soud v Praze 24.1.2008 7.2.2008 0
B 1515/SL 63 ostatní - rozhod. jedin.akcion. VH Městský soud v Praze 30.3.2007 29.1.2008 30.1.2008 4
B 1515/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.1.2008 29.1.2008 60
B 1515/SL 62 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 4.9.2007 24.10.2007 14.11.2007 2
B 1515/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.9.2007 23.10.2007 1
B 1515/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.9.2007 23.10.2007 2
B 1515/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.9.2007 23.10.2007 4
B 1515/SL 58 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 551/92 Městský soud v Praze 29.4.1992 14.6.2007 21.6.2007 3
B 1515/SL 57 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.1.1999 14.6.2007 21.6.2007 2
B 1515/SL 56 ostatní zápis z voleb dozorčí rady Městský soud v Praze 18.4.2001 14.6.2007 21.6.2007 1
B 1515/SL 52 ostatní záznam ze zas. představenstva Městský soud v Praze 16.5.1996 14.6.2007 21.6.2007 1
B 1515/SL 51 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 26.3.2007 7.6.2007 1
B 1515/SL 50 ostatní -zápis z voleb do DR Městský soud v Praze 26.3.2007 7.6.2007 1
B 1515/SL 49 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.3.2007 7.6.2007 4
B 1515/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1515/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1515/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1515/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1515/SL 43 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.2.2007 12.4.2007 3
B 1515/SL 42 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.3.2007 12.4.2007 1
B 1515/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.2.2007 7.3.2007 44
B 1515/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 28/2007 Městský soud v Praze 8.2.2007 28.2.2007 7.3.2007 105
B 1515/SL 39 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 1.9.2006 11.10.2006 0
B 1515/SL 38 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 3.8.2006 11.10.2006 0
B 1515/SL 36 notářský zápis -NZ111/06 Městský soud v Praze 10.5.2006 4.9.2006 27
B 1515/SL 35 notářský zápis -NZ91/06 Městský soud v Praze 21.4.2006 4.9.2006 20
B 1515/SL 34 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 10.5.2006 4.9.2006 0
B 1515/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.9.2006 55
B 1515/SL 31 ostatní -výp.ze záp.zased.představenst Městský soud v Praze 10.5.2006 4.9.2006 1
B 1515/SL 30 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 10.5.2006 4.9.2006 0
B 1515/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.4.2006 4.9.2006 1
B 1515/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 2.12.2004 57
B 1515/SL 26 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 2.12.2004 0
B 1515/SL 25 ostatní -zápis z voleb čl.DR Městský soud v Praze 20.4.2004 2.12.2004 0
B 1515/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 7.6.2004 2.12.2004 0
B 1515/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 7.6.2004 2.12.2004 0
B 1515/SL 22 notářský zápis -NZ144/04 Městský soud v Praze 2.7.2004 2.12.2004 0
B 1515/SL 21 notářský zápis -NZ166/03-změna stanov+př. Městský soud v Praze 24.6.2003 25.2.2004 0
B 1515/SL 20 ostatní zápis z mimoř.jed.představenst Městský soud v Praze 11.6.2003 25.2.2004 0
B 1515/SL 19 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.6.2003 25.2.2004 0
B 1515/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 25.2.2004 0
B 1515/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 6.2.2003 0
B 1515/SL 15 ostatní zápis z jed.představenstva+DR Městský soud v Praze 12.6.2002 6.2.2003 0
B 1515/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2002 6.2.2003 0
B 1515/SL 13 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 12.6.2002 6.2.2003 0
B 1515/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2001 21.10.2002 0
B 1515/SL 8 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 21.10.2002 0
B 1515/SL 7 ostatní zápis z mimořád.zased.představ Městský soud v Praze 16.4.2002 21.10.2002 0
B 1515/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.10.2002 0
B 1515/SL 10 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2001 21.10.2002 0
B 1515/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.7.2000 21.9.2001 0
B 1515/SL 5 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 14.9.2000 21.9.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Heineken Česká republika, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45148066
Jméno Heineken Česká republika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rakovník
Vznik první živnosti: 8.10.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 6

Sídlo Heineken Česká republika, a.s.

Živnosti a provozovny Heineken Česká republika, a.s.

Živnost č. 1 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pivovarská 116, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1001474759
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Hlinky 160/12, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1001474643
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.6.2009
Provozovna č. 3
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474597
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Babíčkova 1146/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1001474678
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.8.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Hájecká 1161/15, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1001474651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.8.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Bratří Štefanů 1007, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1001474686
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.8.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Hlinky 160/12, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1001474643
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 15.8.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Panská 23, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1001474660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.8.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Unhošťská 260, Červený Újezd 273 51
Identifikační číslo provozovny 1001474716
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 168, Těšetice 671 61
Identifikační číslo provozovny 1001474724
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2010
Provozovna č. 8
Provozovna Pivovar 64, Černčice 439 01
Identifikační číslo provozovny 1001474732
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.2.2010
Provozovna č. 9
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474601
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 22.6.1993
Provozovna č. 10
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474619
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 22.6.1993
Provozovna č. 11
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474635
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 22.6.1993
Provozovna č. 12
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474627
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 6.12.1995

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474627
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1993

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 270 53 Krušovice
Identifikační číslo provozovny 1001474619
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2008

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Hlinky 160/12, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1001474643
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2009

Živnost č. 7 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 25.9.2001

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem věcí movitých s následným prodejem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1995
Zánik oprávnění 25.9.2001

Živnost č. 18 pronájem věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1995
Zánik oprávnění 25.9.2001

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Heineken Česká republika, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Slavík
Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Dostálová PhD.
Člen statutárního orgánu Ladislav Polan
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Schramm
Člen statutárního orgánu Nikolay Emilov Mladenov
Člen statutárního orgánu Agnieszka Gorecki
Člen statutárního orgánu Arnaud Francois Louis Jarry

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Heineken Česká republika, a.s.

IČO: 45148066
Firma: Heineken Česká republika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rakovník
Základní územní jednotka: Krušovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Heineken Česká republika, a.s.

Sídlo: U Pivovaru 1, Krušovice 270 53

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba piva
Výroba sladu
Výroba zámků a kování
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image