Firma HC Sparta Praha  a.s. IČO 61860875


HC Sparta Praha  a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HC Sparta Praha  a.s. (61860875) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za elektrárnou 419/1, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1995 a je stále aktivní. HC Sparta Praha  a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o HC Sparta Praha  a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HC Sparta Praha  a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HC Sparta Praha a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HC Sparta Praha  a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HC Sparta Praha  a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2998
IČO (identifikační číslo osoby) 61860875
Jméno HC Sparta Praha  a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.1995
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.2.2016 - 30.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 18.6.2014 - 4.2.2016
Dne 11. prosince 2006 schválila valná hromada společnosti toto usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 40.000.000,-- Kč (slovy : čtyřicet milionů korun českých) tedy z částky 140.000.000,-- Kč (slovy: jednostočtyř icet milionů korun českých) na částku 180.000.000,-- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) každé. Emisní kurs každé akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 54-07-01/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále "Upisovatel"), a proto valná hromada spo lečnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 7 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Tuto zprávu přečetl předseda valné hromady. Upisovatel upíše a splatí 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Pra ze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále ?Upisovatel?) má za Společností pohledávky v celkové výši 40.921.465,- Kč (slovy: čtyřicet milionů devětsetdvacetjeden tisíc čtyřistašedesátpět korun českých), které Upisovatel nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČ: 250 69 764 jako postupitelem a Upisovatelem jako postupníkem dne 24. listopadu 2006. Specifikace těchto pohledávek je následující: a) Pohledávka č. 1 ? pohledávka ve výši 8.011.062,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností SPEED LEASE s.r.o., se sídlem Praha l, Těšnov l /1059, IČ: 629 12 691 jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 29. července 2006 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností SPEED LEASE s.r.o. dne 31. července 2006, b) Pohledávka č. 2 ? pohledávka ve výši 8.850.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 604 68 017 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 9. srpna 200 5 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006, c) Pohledávka č. 3 ? pohledávka ve výši 11.500.000,- Kč, která vznikla na základě rámcové smlouvy o poskytování úvěrů č. CP/CHG/HCS uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 3. října 2005 a která byla n a společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006, d) Pohledávka č. 4 ? pohledávka ve výši 5.060.403,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 17. ledna 2006, e) Pohledávka č. 5 ? pohledávka ve výši 3,500.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 26. července 2006, f) Pohledávka č. 6 ? pohledávka ve výši 4.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 18. srpna 2006. Důvodem navrhovaného započtení je, že společnost získané peněžní prostředky stále potřebuje a náhradu za ně nemá možnost získat výhodnějším způsobem. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci ? Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? Ing. Antonínem Charouzem, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečnéh o odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). 3.1.2007 - 22.1.2007
1. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 135.900.000,-Kč (sto třicet pět miliónů devět set tisíc korun českých) o částku 4.100.000,-Kč (čtyři milióny sto tisíc korun českých) na výslednou částku 140.000.000,-Kč (sto čtyřicet miliónů korun českých) prostřednictvím upsání nových kmenových akcií v počtu 82 (osmdesát dva) kusů, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých). Nově upsané kmenové akcie budou vydány listinné podobě. 8.6.2002 - 26.2.2003
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 8.6.2002 - 26.2.2003
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti má být provedeno upisováním nových akcíí předem určenými zájemci, kterými mají být Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. se sídlem 2400 Quest Tovwer, 555 Seventeenth Street, Denver, Colorado 80202, Spojené státy americké, a proto mimořádná valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou též uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. 8.6.2002 - 26.2.2003
4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to Ing. Antonínu Charouzovi, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. se sídlem 2400 Quest Tower, 555 Seventeenth Street, Denver, Colorado 80202, Spojené státy americké. 8.6.2002 - 26.2.2003
5. Místem pro upisování akcií budou kanceláře společnosti na adrese sídla, tj. na adrese Praha 7, Za Elektrárnou č.p. 419. Lhůta pro upisování akcií bez použití přednostního práva bude činit 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určeným zájemcům na jejich adresy spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo zašle těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8.6.2002 - 26.2.2003
6. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých) za jednu akcii. 8.6.2002 - 26.2.2003
7. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připouštění možnosti započtení části peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 2.050.000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikla za společností z úvěrové smlouvy uzavřené mezi Charouz Holding, a.s., IČ: 60196483, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, jako věřitelem, a společností jako dlužníkem, dne 28.1.2000 (na částku 10.022.000,40 Kč), kterážto úvěrová smlouva byla následně postoupena ze strany Charouz Holding, a.s. na Ing. Antonína Charouze smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Charouz Holding, a.s., jako postupitelem, a Ing. Antonínem Charouze, jako postupníkem dne 31.1.2001, proti pohledávce společnosti ve výši 2.050.000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Ing. Antonínem Charouzem za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s §203 odst. 2 písm. j) obch. zákoníku. Výše uvedená možnost započtení se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. 8.6.2002 - 26.2.2003
8. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připuštění možnosti započtení části pohledávky Anschutz Entertainment Group, Inc. ve výši 2.050.000,- Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikla Anschutz Entertainment Group Inc., za společností z úvěrové smlouvy uzavřené mezi Anschutz Entertainment Group Inc., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem dne 28.1.2000 (na částku 280.000,-USD s tím, že ekvivalent této částky v českých korunách činil ke dni připsání uvedené částky na účet společnosti 10.191.160,-Kč), proti pohledávce společnosti ve výši 2.050.0000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti Anschutz Entertainment Group Inc. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Anschutz Entertainment Group Inc. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákoníku. Výše uvedená možnost započtení se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. 8.6.2002 - 26.2.2003
9. Mimořádná valná hromada schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 30 (třicet) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usensení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku vedeného Městských soudem v Praze; b) lhůta 14 (čtrnáct) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. 8.6.2002 - 26.2.2003
Mimořádná valná hromada dne 30.8.2001 schválila toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 8.6.2002 - 22.1.2007
Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 103.000.000,-Kč (slovy jednosto tři miliónů korun českých) o částku 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů děvět set tisíc korun českých) na hodnotu 135.900.000,-Kč (slovy jednosto třicet pět miliónů děvět set tisíc korun českých) prostřednictvím upisování nových akcií. Nová výše základního jmění společnosti bude tedy činit 135.900.000,-Kč (slovy jednosto třicet pět miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování nad částku stanovenou uvedeným rozsahem zvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je potřeba provozního kapitálu. Budou upisovány kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jednu akcii, v počtu 658 (slovy šest set padesát osm) kusů. Emisní kurz nově upisovaných kmenových akcií společnosti se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jeden kus. Na upisování akcií určených ke zvýšení základního jmění společnosti se neuplatní podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo dosavadních akcionářů, neboť jde o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady, a proto budou tyto akcie upsány vkladateli pohledávek. Akcie nebudou nabídnuty jinému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií. Vkladatel Charouz Holding, a.s. upíše 329 (slovy třista dvacet devět) kusů akcií. Vkladatel Anschutz Properties Company upíše 329 (slovy třista dvacet devět) kusů akcií. Upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, a to formou vkladu pohledávek, respektive jejich částí. Lhůta pro upisování nově vydávaných akcií společnosti činí 14 (slovy čtrnáct) dnů a tato lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci zápisu tohoto usnesení řádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. Upisování nově vydávaných kmenových akcií společnosti proběhne v sídle společnosti. Lhůtou pro splacení upsaných akcií je 60 (slovy šedesát)dnů ode dne úpisu akcií a místem pro splacení nepeněžitých vkladů je rovněž sídlo společnosti. Do základního jmění společnosti budou vloženy ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění pohledávky, respektive jejich části, ve svých nominálních hodnotách, které mají vkladatelé vůči společnosti, a to na splacení akcií, které budou vkladateli upsány za účelem zvýšení základního jmění. Rozsah zvýšení základního jmění společnosti odpovídá nominální hodnotě vkládaných pohledávek. Vkladatel Charouz Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 60196483, má za společností pohledávku v nominální výši 16.500.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých), která vznikla na základě 3 (třech) smluv o úvěru uzavřených dne 23.12.1998,28.5.1999 a 2.11.1999 mezi tímto vkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí v nominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka A"). Vkladatel Anschutz Properties Company, se sídlem 2400 Qwest Tower, Seventeenth Street, Denver, USA, má za společností pohledávku v nominální výši 496.119,56 USD (slovy čtyřista devadesát šest tisíc jednosto devatenáct amerických dolarů padesát šest centů), což odpovídá (dle kursu ČNB ke dni připsání jednotlivých částek na účet společnosti) částce 16.450.051,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc padesát jedna koruna česká), a tato pohledávka vyplývá ze 3 (třech) smluv o úvěru uzavřených dne 23.12.1998, 8.6.1999 a 2.11.1999 mezi tímto vkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí v nominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka B"). Předmětem vkladu do základního jmění společnosti jsou tedy Pohledávka A a Pohledávka B, které jsou ve své nominální hodnotě oceněny částkou 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů devět set tisíc korun českých). Ke splacení nově upisovaných akcií dojde podpisem a nabytím účinnosti příslušné smlouvy o postoupení Pohledávky A mezi vkladatelem Charouz Holding, a.s. a společností, a příslušné smlouvy o postoupení Pohledávky B mezi vkladatelem Anschutz Properties Company a společností. Pohledávka A a Pohledávka B v celkové nominální hodnotě ve výši 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů devět set tisíc korun českých) k témuž dni zaniknou ve smyslu § 59 odstavec 7 obchodního zákoníku, v platném znění. Ohledně zbývajících částí pohledávek vkladatelů, které nebudou vloženy do základního jmění společnosti, budou nadále platit ustanovení shora uvedených úvěrových smluv." 19.9.2000 - 30.11.2000
Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění z pů- vodní výše 70,000.000,- Kč upsáním akcií na základě vložení po- hledávek nebo jejich částí ("pohledávky") v celkové nominální hodnotě v rozsahu 33,000.000,- Kč, které mají vkladatelé vůči společnosti na základě smlouvy o úvěru mezi Ing. Antonínem Cha- rouzem, r.č. 540701/0202, Praha 4, Kalmánova 5, a společností ze dne 18.11.1998, a smlouvy o úvěru mezi Anschutz Properties Com- pany, se sídlem 3320 Qwest Tower, Seventeenth Street, Denver, USA a společností ze dne 18.11.1998, a to na celkovou výši zák- ladního jmění 103,000.000,- Kč. Rozsah zvýšení odpovídá celkové nominální hodnotě vkládaných pohledávek. Důvodem zvýšení je rea- lizace usnesení řádné valné hromady z 27.08.1998 a rozšíření ak- cionářské struktury. Budou vydány kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v počtu 330 kusů. Na akcie určené ke zvýšení základního jmění se vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkla- dem, neuplatní přednostní právo dosavadních akcionářů ve smyslu § 204a obch.z., a proto akcie budou upsány vkladateli pohledá- vek. Pro upsání se stanoví lhůta 14 dní počínající běžet dnem nabytí právní moci zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hroma- dy do obchodního rejstříku s tím, že k takovému upsání dojde v sídle společnosti a s tím, že ke splacení takto upsaných akcií, k němuž dojde podpisem a nabytím účinnosti příslušných smluv o postoupení pohledávky mezi každým z vkladatelů a společností, dojde ve lhůtě maximálně 60 dnů od úpisu akcií. Emisní kurs je stanoven na 100.000,- Kč. Upisování nad částku stanovenou uvede- ným rozsahem zvýšení základního jmění se nepřipouští. 14.4.1999 - 28.9.1999
Zvýšení základního jmění společnosti o 10.000.000 (slovy: desetmilionůkorun českých) až 38.000.000,-Kč (slovy třicetosmmilionůkorun českých) na 60.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionůkorun českých) z důvodu potřeby nového kapitálu. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 100.000 až 380.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy jednosto korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs bude stnaoven ve výši 100,-Kč. Upisování nad částku 38.000.000,-Kč (slovy:třicetosmmilionů korun českých) se nepřipouští. U nově vydaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč znějících na majitele bude připadat ne jednu akcii jeen hlas a stávající akcie budou upsány v l.kole s využitím přednostního práva. Místo pro vykonání přednostního práva upsast nové akcie společnosti je sídlo společnosti, kde se akcie budou upisovat v pondělí až čtvrtek od 13.00 hodin do 16.30 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva je deset pracovních dní, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnsoti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) lze upsat 20-76 kusů(slovy: dvacet - sedmdesátšest kusů) nových akcií. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě peněžitým vkldem, a to převodem na účet u Investiční a oštovní banky, a.s., číslo účtu 102772001/5100, variabilní symbol, u fyzických osob rodné číslo upisovatele bez mezer a bez lomítka, u právnických osob identifikační číslo, ve lhůtě deseti pracovních, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. V případě, že některé akcie nebudou upsány, bude uskutečněna veřejná výzva k uppsání nových akcií, tato výzva obsahující náležitosti stanovené obchodním zákoníkem, tedy zkonem číslo 513/1991 Sb., v platném znění bude zveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti s tím, že lhůta pro možné upisování akcií na základě veřejné výzvy začne běžet první následující den po skončení lhůty pro vykonání přednostního práva a skončí 90 dnů od tohoto dne. Upisování se bude provádět v sídle společnosti v podnělí až čtvrtek od 13.00 do 16.30 hodin. 28.1.1998 - 23.7.1998
Úplná adresa společnosti zní : Sportovní hala, Za elektrárnou 419 Praha 7, PSČ 17000 - Obchodní jméno v jazyce anglickém : HC Sparta Praque, joint - stock company - Obchodní jméno v jazyce německém : HC Sparta Prag, Aktiengesellschaft 1.2.1995

Aktuální kontaktní údaje HC Sparta Praha  a.s.

Kapitál HC Sparta Praha  a.s.

zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2007
zakladni jmění 140 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.2003 - 22.1.2007
zakladni jmění 135 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.2000 - 26.2.2003
zakladni jmění 103 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.9.1999 - 30.11.2000
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.1998 - 28.9.1999
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.1995 - 23.7.1998

Akcie HC Sparta Praha  a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 18 000 000 Kč 10 18.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 180 22.1.2007 - 18.6.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 140 6.8.2003 - 22.1.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 140 25.6.2003 - 6.8.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 740 26.2.2003 - 25.6.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 658 8.6.2002 - 26.2.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 8.6.2002 - 25.6.2003
Akcie na jméno 100 Kč 200 000 8.6.2002 - 25.6.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 330 8.6.2002 - 25.6.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 658 30.11.2000 - 8.6.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 330 28.9.1999 - 8.6.2002
Akcie na majitele 100 Kč 200 000 23.7.1998 - 8.6.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 000 1.2.1995 - 8.6.2002

Sídlo HC Sparta Praha  a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Za elektrárnou 419/1 , Praha 170 00 20.10.2016
Adresa Za elektrárnou 419/1 , Praha 170 00 1.2.1995 - 20.10.2016

Předmět podnikání HC Sparta Praha  a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.4.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.4.2011
Poskytování tělovýchovných služeb 26.4.2011
Ostraha majetku a osob 26.4.2011
masérské služby 1.2.1995 - 7.12.2004
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 1.2.1995 - 26.4.2011
agenturní činnost v oblasti sportu 1.2.1995 - 26.4.2011
pořádání tělovýchovných utkání 1.2.1995 - 26.4.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.2.1995 - 26.4.2011
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 1.2.1995 - 26.4.2011
provozování veřejných tělovýchovných škol pořádání kurzů a činnost sportovních instruktorů 1.2.1995 - 26.4.2011
organizační činnost v oblasti kultury 1.2.1995 - 26.4.2011
reklamní činnost 1.2.1995 - 26.4.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy 1.2.1995 - 26.4.2011
provozování cestovní kanceláře 1.2.1995 - 26.4.2011
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních podle příl. č. 3 zákona o živnostenském podnikání 1.2.1995 - 26.4.2011
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.2.1995 - 26.4.2011
organizační činnost v oblasti sportu 1.2.1995 - 26.4.2011

vedení firmy HC Sparta Praha  a.s.

Statutární orgán HC Sparta Praha  a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 30.8.2016
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 18.6.2014 - 30.8.2016
Jménem společnosti navenek jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně, bez ohledu na jeho funkci v představenstvu. 7.6.2013 - 18.6.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 3.1.2007 - 7.6.2013
Jménem společnosti jednají vždy členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.12.2003 - 3.1.2007
Za společnost jedná vůči třetím osobám ve všech záležitostech každý ze členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spo- lečně předseda a místopředseda představenstva. 14.4.1999 - 17.12.2003
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupují vůči třetím osobám ve všech záležitostech předseda a členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí samostatně svůj podpis předseda nebo člen představenstva s vyznačením své funkce. 1.2.1995 - 14.4.1999
člen představenstva Martin Ferdus 30.8.2016
Vznik funkce 30.8.2016
Adresa: Bubenská 1160/13 , Praha 170 00
předseda představenstva Mgr. Petr Bříza 14.9.2016
Vznik členství 29.6.2012
Vznik funkce 29.6.2012
Adresa: Štefánikova 250/6 , Praha 150 00
člen představenstva Josef Jandač 15.11.2016
Vznik členství 4.10.2016
Adresa: 252 , Chrustenice 267 12
člen Ing. Vaclav Junek CSc. 1.2.1995 - 20.10.1995
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
předseda představenstva PhDr. Pavel Wohl 1.2.1995 - 10.10.1996
Adresa: Tichá 1472/1 , Praha 150 00
člen Ing. Antonín Charouz 1.2.1995 - 10.10.1996
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
člen ing. Petr Himl 20.10.1995 - 10.10.1996
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Předseda představenstva Ing. Antonín Charouz 10.10.1996 - 28.1.1998
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
člen představenstva JUDr. Vladimír Kostka 10.10.1996 - 28.1.1998
Adresa: Modřínová 980/46 , Praha 182 00
člen Miroslav Kuneš 1.2.1995 - 14.4.1999
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
člen představenstva Viliam Sivek 10.10.1996 - 14.4.1999
Adresa: Na Jarově 1960/13 , Praha 130 00
Předseda představenstva Dr. Martin Urban 28.1.1998 - 14.4.1999
Adresa: Bartoňova 833 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Daniel Tobolka 28.1.1998 - 14.4.1999
Adresa: Volavkova 1742/3 , Praha 162 00
člen Mgr. Prokop Beneš 28.1.1998 - 14.4.1999
Adresa: Prosecká 679/123 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Robert Sanderman 14.4.1999 - 27.3.2002
Zánik členství 27.3.2001
Zánik funkce 27.3.2001
Adresa: Stříbrná Lhota 921 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva JUDr. Vladimír Kostka 14.4.1999 - 8.6.2002
Zánik členství 30.8.2001
Zánik funkce 30.8.2001
Adresa: Modřínová 980/46 , Praha 182 00
člen představenstva Dr. Jan Tomsa 14.4.1999 - 8.6.2002
Zánik členství 30.8.2001
Zánik funkce 30.8.2001
Adresa: Stříbrná Lhota 921 , Mníšek pod Brdy 252 10
předseda představenstva Ing. Antonín Charouz 14.4.1999 - 17.12.2003
Zánik členství 22.10.2003
Zánik funkce 22.10.2003
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Detlef Kornett 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Vznik funkce 27.3.2001
Zánik funkce 22.10.2003
Adresa: Laubova 1729/8 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Martin Urban 8.6.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 30.8.2001
Zánik členství 22.10.2003
Vznik funkce 30.8.2001
Adresa: U cihelny 462 , Líbeznice 250 65
člen představenstva Mgr. Luboš Koželuh 8.6.2002 - 22.12.2005
Vznik členství 30.8.2001
Zánik členství 14.11.2005
Vznik funkce 30.8.2001
Adresa: Pod Švabinami 935/44 , Plzeň 312 00
člen František Pačes 17.12.2003 - 6.2.2006
Vznik členství 22.10.2003
Adresa: Šluknovská 312/20 , Praha 190 00
předseda Jacques Raymond Sicotte 17.12.2003 - 3.1.2007
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 11.12.2006
Vznik funkce 22.10.2003
Zánik funkce 11.12.2006
Adresa: Francouzská republika
14 Allee du Villaret, Les Hauts de Vaugreniers, Nice
člen Viliam Sivek 22.12.2005 - 3.1.2007
Vznik členství 14.11.2005
Adresa: Václavské náměstí 820/41 , Praha 110 00
člen představenstva Jacques Raymond Sicotte 17.10.2007 - 7.10.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Kanada
Verdun, Nun´s Island, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec
člen František Pačes 6.2.2006 - 16.11.2010
Vznik členství 22.10.2003
Adresa: Klíčovská 913/43 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Petr Bříza 7.10.2009 - 26.4.2011
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: Rooseveltova 614/36 , Praha 160 00
předseda představenstva Viliam Sivek 3.1.2007 - 18.5.2011
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 7.4.2011
Vznik funkce 11.12.2006
Zánik funkce 7.4.2011
Adresa: Václavské náměstí 820/41 , Praha 110 00
člen František Pačes 16.11.2010 - 30.8.2012
Vznik členství 27.9.2010
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Klíčovská 913/43 , Praha 190 00
předseda představenstva Mgr. Petr Bříza 26.4.2011 - 30.8.2012
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 7.4.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Štefánikova 250/6 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jaromír Roškot 18.5.2011 - 30.8.2012
Vznik členství 7.4.2011
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Šaldova 971 , Roztoky 252 63
člen představenstva Ing. Antonín Charouz 30.8.2012 - 7.6.2013
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Jan Musil CSc. 30.8.2012 - 29.6.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 12.6.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Evgeny Myshkovskiy 30.8.2012 - 4.2.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 4.2.2016
Zánik funkce 4.2.2016
Adresa: Skakovaya Str. 5, 218 , 125 040 Moskva Ruská federace
člen představenstva Robert Speychal 7.6.2013 - 5.9.2016
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 18.8.2016
Adresa: Tigridova 1501/6 , Praha 140 00
předseda představenstva Mgr. Petr Bříza 30.8.2012 - 14.9.2016
Vznik členství 29.6.2012
Vznik funkce 29.6.2012
Adresa: Štefánikova 250/6 , Praha 150 00
člen představenstva Štěpán Sádecký 29.6.2015 - 15.11.2016
Vznik členství 12.6.2015
Zánik členství 16.9.2016
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57 , Praha 150 00

Dozorčí rada HC Sparta Praha  a.s.

Platnost údajů od - do
člen: Lubomír Pěnička Hořovského 14/410, Praha 6, 160 00 1.2.1995
člen dozorčí rady Karel Janda 30.8.2016
Vznik funkce 30.8.2016
Adresa: K Austisu 680 , Praha 154 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jakub Dlouhý 14.12.2018
Vznik členství 8.6.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: Bachmačské náměstí 296/7 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Patrick Martinec 14.12.2018
Vznik členství 7.7.2017
Adresa: Za Lužinami 1071/27 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek 21.1.2019
Vznik členství 21.1.2019
Adresa: Charlese de Gaulla 540/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Viktor Rossmann 21.1.2019
Vznik členství 21.1.2019
Adresa: Na padesátém 778/7 , Praha 100 00
člen Ing. Petr Himl 1.2.1995 - 20.10.1995
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
člen Karel Holý 1.2.1995 - 10.10.1996
Adresa: Brodského 1677/5 , Praha 149 00
člen Viliam Sivek 1.2.1995 - 10.10.1996
Adresa: Na Jarově 1960/13 , Praha 130 00
člen ing. Luboš Kyselo 20.10.1995 - 10.10.1996
Adresa: Valdštejnská 821 , Litvínov 436 01
Předseda Josef Horešovský 1.2.1995 - 28.1.1998
Adresa: Na Kocince 2139 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Dalibor Mošovský 1.2.1995 - 28.1.1998
Adresa: Nové výstavby 12 , 148 00 Praha 4 Česká republika
člen Ing. Otakar Jurečka 1.2.1995 - 28.1.1998
Adresa: Komerční 1613/14 , Ostrava 710 00
člen Otto Jelínek 1.2.1995 - 28.1.1998
Adresa: K Červenému vrchu 761/27 , Praha 160 00
člen Marcela Beránková 10.10.1996 - 28.1.1998
Adresa: Pplk. Sochora 436/3 , Praha 170 00
člen Jaroslav Velechovský 10.10.1996 - 28.1.1998
Adresa: Ke školce 1397 , 111 01 Praha 4 Česká republika
člen JUDr. Vladimír Kostka 28.1.1998 - 5.2.1998
Adresa: Modřínová 980/46 , Praha 182 00
člen Karel Janouch 10.10.1996 - 14.4.1999
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
předseda Ing. Antonín Charouz 28.1.1998 - 14.4.1999
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
Jméno JUDr. Miroslav Jansta 5.2.1998 - 14.4.1999
Adresa: 2. května 1133/8 , Nymburk 288 02
předseda Christopher Hunt 14.4.1999 - 27.3.2002
Zánik členství 27.3.2001
Zánik funkce 27.3.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, 53 Cadogan Square
Jméno Ing. Daniel Tobolka 14.4.1999 - 27.3.2002
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Volavkova 1742/3 , Praha 162 00
Jméno Mgr. Prokop Beneš 14.4.1999 - 27.3.2002
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Vikova 1146/7 , Praha 140 00
Jméno Mgr. Robert Zugar 14.4.1999 - 17.12.2003
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Květnového vítězství 775/69 , Praha 149 00
člen Timothy J. Leiweke 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: 572 North Bundy Street , Los Angeles, CA 900 49 Spojené státy americké
člen Markéta Bardová 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Kubánské náměstí 1289/27 , Praha 100 00
člen František Pačes 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Šluknovská 312/20 , Praha 190 00
člen Miroslav Kuneš 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
člen Karel Janouch 27.3.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
člen Vlastislav Přeček 17.12.2003 - 9.3.2005
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 27.1.2005
Adresa: Příčná 245 , Radonice 250 73
člen Ing. Luboš Pázler 17.12.2003 - 9.3.2005
Vznik členství 22.10.2003
Adresa: Zacharská 1269 , Praha 198 00
člen Jan Černý 17.12.2003 - 25.7.2005
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Návětrná 555/1 , Ústí nad Labem 400 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Pázler 9.3.2005 - 25.7.2005
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 28.1.2005
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Zacharská 1269 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Mgr. Zbyněk Černý 9.3.2005 - 25.7.2005
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Zdeňka Fibicha 1204 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Mgr. Olga Kabrhelová 25.7.2005 - 26.10.2005
Vznik členství 30.6.2005
Adresa: Kollárova 1584 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Dr. Radim Dvořák 25.7.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 27.2.2006
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Koněvova 8/67 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Miroslav Reitinger 25.7.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 30.6.2005
Adresa: Trávníčkova 1765/7 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Mgr. Olga Vávrová 26.10.2005 - 3.1.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: V kapslovně 2770/11 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dita Trajboldová 5.4.2006 - 3.1.2007
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: V podhájí 614/26 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Květoslav Vilímek 3.1.2007 - 17.10.2007
Vznik členství 11.12.2006
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Chudenická 1079/10 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Petr Bříza 17.10.2007 - 7.10.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Rooseveltova 614/36 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Dita Trajboldová 3.1.2007 - 26.4.2011
Vznik členství 11.12.2006
Adresa: V podhájí 614/26 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Miroslav Reitinger 20.3.2006 - 18.5.2011
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 27.2.2006
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Trávníčkova 1755 , 155 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Tomáš Filip 7.10.2009 - 30.8.2012
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Římská 1204/37 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Dita Trajboldová 26.4.2011 - 30.8.2012
Vznik členství 7.4.2011
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: V podhájí 614/26 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Miroslav Reitinger 18.5.2011 - 30.8.2012
Vznik členství 7.4.2011
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 7.4.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Trávníčkova 1755 , 155 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Kloboučník 30.8.2012 - 18.6.2014
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: 735 , 332 04 Losiná Česká republika
předseda dozorčí rady Ilya Kochevrin 30.8.2012 - 29.6.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 12.6.2015
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 12.6.2015
Adresa: Kalašnyj pjereulok, dům 4, kv. 21 , 125 009 Moskva Ruská federace
člen dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová 30.8.2012 - 4.2.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 4.2.2016
Zánik funkce 4.2.2016
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Holá 18.6.2014 - 4.2.2016
Vznik členství 4.6.2014
Zánik členství 4.2.2016
Zánik funkce 4.2.2016
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil CSc. 29.6.2015 - 4.2.2016
Vznik členství 12.6.2015
Zánik členství 4.2.2016
Vznik funkce 12.6.2015
Zánik funkce 4.2.2016
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Speychal 4.2.2016 - 30.8.2016
Vznik členství 4.2.2016
Zánik členství 30.8.2016
Vznik funkce 4.2.2016
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Slavík 30.8.2016 - 29.6.2018
Zánik členství 8.6.2018
Vznik funkce 30.8.2016
Zánik funkce 8.6.2018
Adresa: Bítovská 1228/11 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Dlouhý 29.6.2018 - 14.12.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: Bachmačské náměstí 296/7 , Praha 160 00

Sbírka Listin HC Sparta Praha  a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2998/SL 84 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 156/2016] Městský soud v Praze 4.2.2016 4.2.2016 5
B 2998/SL 83 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích Městský soud v Praze 30.4.2015 2.11.2015 9.11.2015 37
B 2998/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2014 23.6.2015 2.7.2015 1
B 2998/SL 80 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.4.2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 1.6.2015 9.6.2015 39
B 2998/SL 79 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 603/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 17.10.2014 11.11.2014 25
B 2998/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.10.2014 17.10.2014 11.11.2014 14
B 2998/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2014 26.6.2014 22.7.2014 14
B 2998/SL 76 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.4.2013 Městský soud v Praze 30.4.2013 24.3.2014 26.3.2014 33
B 2998/SL 75 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 24.3.2014 26.3.2014 33
B 2998/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2013 5.6.2013 11.6.2013 7
B 2998/SL 73 notářský zápis NZ 361/2013 Městský soud v Praze 28.5.2013 5.6.2013 11.6.2013 3
B 2998/SL 72 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 29.6.2012 31.10.0812 12.9.2012 4
B 2998/SL 71 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 31.8.2012 12.9.2012 7
B 2998/SL 70 notářský zápis NZ 403/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 31.8.2012 12.9.2012 3
B 2998/SL 69 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 29.6.2012 7.9.2012 11.9.2012 4
B 2998/SL 68 ostatní protokol o volbě přesedy předs. Městský soud v Praze 29.6.2012 7.9.2012 11.9.2012 1
B 2998/SL 67 notářský zápis NZ 403/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 7.9.2012 11.9.2012 11
B 2998/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.8.2011 23.8.2011 29
B 2998/SL 64 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 7.4.2011 1.6.2011 2
B 2998/SL 63 notářský zápis NZ 330/2011 Městský soud v Praze 7.4.2011 31.5.2011 4
B 2998/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.1.2011 28
B 2998/SL 57 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 27.9.2010 9.12.2010 5
B 2998/SL 55 notářský zápis NZ 144/2009 Městský soud v Praze 14.9.2009 15.10.2009 16.10.2009 21
B 2998/SL 54 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 14.9.2009 15.10.2009 16.10.2009 25
B 2998/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.10.2009 16.10.2009 31
B 2998/SL 51 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 8.8.2008 9.9.2008 11.9.2008 11
B 2998/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 9.9.2008 11.9.2008 28
B 2998/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.11.2007 19
B 2998/SL 47 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 22.6.2007 22.11.2007 18
B 2998/SL 45 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 17.7.2007 22.11.2007 2
B 2998/SL 44 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 22.6.2007 10.7.2007 12.7.2007 38
B 2998/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 12.7.2007 33
B 2998/SL 42 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 11.12.2006 30.1.2007 0
B 2998/SL 40 notářský zápis -NZ925/06 Městský soud v Praze 11.12.2006 30.1.2007 0
B 2998/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 20.12.2006 21.12.2006 0
B 2998/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005+zápis z VH/11.12.06/ Městský soud v Praze 31.12.2005 20.12.2006 21.12.2006 0
B 2998/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.12.2005 12.1.2006 0
B 2998/SL 33 ostatní -odstoupení/Mgr.Koželuh/ Městský soud v Praze 14.11.2005 12.1.2006 0
B 2998/SL 32 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.11.2005 12.1.2006 0
B 2998/SL 29 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2005 10.8.2005 0
B 2998/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 20.7.2005 0
B 2998/SL 27 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2005 13.7.2005 20.7.2005 0
B 2998/SL 25 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 27.1.2005 8.3.2005 0
B 2998/SL 24 ostatní - rozhodnutí akcionáře při VH Městský soud v Praze 12.10.2004 9.11.2004 12.11.2004 0
B 2998/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2003+zpr.auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 9.11.2004 12.11.2004 0
B 2998/SL 22 účetní závěrka r. 2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 9.11.2004 12.11.2004 0
B 2998/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ666/2003 Městský soud v Praze 22.10.2003 9.12.2003 0
B 2998/SL 20 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 9.12.2003 0
B 2998/SL 19 účetní závěrka r.2002,audit.zpráva Městský soud v Praze 31.12.2002 10.11.2003 21.11.2003 0
B 2998/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.10.2002 10.11.2003 21.11.2003 0
B 2998/SL 17 notářský zápis -NZ127/03-NZ128/03 Městský soud v Praze 15.7.2003 28.7.2003 0
B 2998/SL 16 notářský zápis -NZ421/2003 Městský soud v Praze 20.6.2003 25.6.2003 0
B 2998/SL 15 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 31.12.2001 5.11.2002 6.11.2002 0
B 2998/SL 14 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.6.2002 5.11.2002 6.11.2002 0
B 2998/SL 9 notářský zápis -NZ46/2001 Městský soud v Praze 27.3.2001 7.6.2002 0
B 2998/SL 8 notářský zápis -NZ45/2001 Městský soud v Praze 27.3.2001 7.6.2002 0
B 2998/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.3.2001 7.6.2002 0
B 2998/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.2001 7.6.2002 0
B 2998/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2001 20.5.2002 0
B 2998/SL 12 účetní závěrka +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 20.5.2002 0
B 2998/SL 11 notářský zápis, podpisové vzory -NZ187/01-NZ188/01 Městský soud v Praze 30.8.2001 20.5.2002 0
B 2998/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 7.11.2000 0
B 2998/SL 4 notářský zápis -NZ116/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 25.9.2000 0
B 2998/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ262/98 Městský soud v Praze 15.12.1998 11.8.1999 0
B 2998/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ417/97 Městský soud v Praze 31.7.1997 26.1.1998 0
B 2998/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ887/97 Městský soud v Praze 22.12.1997 26.1.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HC Sparta Praha a.s.

IČO (identifikační číslo) 61860875
Jméno HC Sparta Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 1.2.1995
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo HC Sparta Praha a.s.

Živnosti a provozovny HC Sparta Praha a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Za elektrárnou 419/1, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1002556970
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.2.1995

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Za elektrárnou 419/1, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1002556970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1995

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Za elektrárnou 419/1, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1002556970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2014

Živnost č. 4 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.2.2011
Přerušení oprávnění 21.4.2015

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování jiných než základních služeb, spojených s pronájmem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Agenturní činnost v oblasti sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Organizační činnost v oblasti sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 27.10.2004

Živnost č. 11 Pořádání tělovýchovných utkání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Organizační činnost v oblasti kultury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 4.1.1997
Konec oprávnění 4.1.1997

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 4.1.1997
Konec oprávnění 4.1.1997

Živnost č. 16 provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 4.1.1997

Živnost č. 17 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HC Sparta Praha a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Bříza
Člen statutárního orgánu Martin Ferdus
Člen statutárního orgánu Mgr. Josef Jandač

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HC Sparta Praha  a.s.

IČO: 61860875
Firma: HC Sparta Praha  a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.2.1995

Sídlo HC Sparta Praha  a.s.

Sídlo: Za elektrárnou 419/1, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Sportovní činnosti
tracking image