Firma HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČO 00676900


HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci (00676900) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ohradní 1159/65, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1990 a je stále aktivní. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 279
IČO (identifikační číslo osoby) 00676900
Jméno HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.10.1990
Investiční společnost byla zrušena s likvidací ke dni 30. června 2001 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. 12.6.2002
Jediný akcionář společnosti přijal rozhodnutí o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s využitím přednostního práva - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno - 20 mil. Kč, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští - počet nových upisovaných akcií - 20 000 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, - druh, forma - kmenové, listinné, - akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, - emisní kurz jedné upsané akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude činit 35.000,- Kč, z toho činí emisní ážio u jedné akcie 34.000,- Kč, - celkový emisní kurz 700 mil. Kč, - celkové emisní ážio 680 mil. Kč, - jediný akcionář společnosti rozhodl, že základní jmění společnosti bude navýšeno nepeněžitým vkladem tvořeným pohledávkou jediného akcionáře, - upisovatel je povinen upsat a zároveň splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 9.6.2000
Jediný akcionář zrušil svoje usnesení o zvýšení záklaního jmění společnosti peněžitým vkladem učiněné 25.02. 1998 v plném rozsahu. 24.9.1999
Jediný akcionář: Clariano Holding Inc. se sídlem British Virgin Islands, Pasea Estate, Road Town, Tortola. 19.1.1999
Jediný akcionář společnosti přijal rozhodnutí o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s využitím přednostního práva. - částka, o níž má být zákl. jmění zvýšeno - 20 mil. Kč, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, - počet nových upisovaných akcií - 20 000 ks o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, - druh, forma - kmenové, listinné, - akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, - emisní kurz jedné upsané akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč ......35.000,--Kč, z toho činí emisní ážio u jedné akcie 34.000,--Kč, - celkový emisní kurz 700 mil. Kč, - celkové emisní ážio 680 mil. Kč, - účet k upsání pen. vkladu: KB pobočka Praha 4, č.ú.: 6281290207/0100, - lhůta k upsání emisního kurzu - do 30ti dnů po zápisu usnesení do obchodního rejstříku - 30% jm. hodnoty + emisní ážio, do 1 roku 100% emisního kurzu. 12.10.1998
Jediný akcionář: DAVENTREE LIMITED, se sídlem 36 Byrn Avenue, Nikósie, Kypr. 25.6.1997 - 19.1.1999
Představenstvo se skládá ze 3 členů. 23.11.1992 - 19.1.1994
Představenstvo se skládá z 5 členů. 1.10.1991 - 23.11.1992
Záměr zvýšit základní kapitál: Základní kapitál je zamýšleno zvýšit na 6,000.000,-Kčs (t.j. o 5,900.000,-Kčs tak, že ing. František Stehlík jako majo- ritní akcionář jednorázově vložído základního kapitálu čás- tku 5,900.000,-Kčs, zahrnující jednak peněžitý vklad, jednak nepeněžitý vklad (základní prostředky oceněné soudním znal- cem). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno podle usne- sení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 26.9.1991. 1.10.1991 - 19.1.1994
O rozšíření předmětu činnosti bylo rozhodnuto valnou hroma- dou dne 27.12.1990. 6.2.1991 - 19.1.1994
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb., zakladatelskou smlouvou ze dne 5.10.1990 se dohodli zakladatelé ing. Pužlej a ing. Stehlík na složení představenstva, dozorčí rady, revizorovi účtů, byly schváleny stanovy společnosti. 16.10.1990
Ze 100% upsaného akciového kapitálu bylo splaceno více, než-li 30%. 16.10.1990 - 19.1.1994

Aktuální kontaktní údaje HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Kapitál HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.2000
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.1995 - 9.11.2000
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.1995 - 27.9.1995
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.1991 - 15.8.1995
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.1990 - 22.10.1991

Akcie HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 000 9.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 27.9.1995 - 9.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 15.8.1995 - 27.9.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 23.11.1992 - 15.8.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 6 000 22.10.1991 - 23.11.1992
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 16.10.1990 - 22.10.1991

Sídlo HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Ohradní 1159/65 , Praha 140 00 30.11.2016
Adresa Ohradní 1159/65 , Praha 140 00 9.11.2000 - 30.11.2016
Adresa Klimentská 1213/30 , Praha 110 00 16.10.1990 - 9.11.2000

Předmět podnikání HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
kolektivní investování ve smyslu zák.č. 248/1992 Sb. o in- vestičních společnostech a investičních fondech ve znění zák.č. 591/1992 Sb., 600/1992 Sb., 61/1996 Sb. a 151/1996 Sb. 19.1.1999
Veškerá činnost směřující k použití shromážděných peněžních prostředků právnických a fyzických osob na účasti na podni- kání podle zákona č. 248/1992 Sb. (kolektivní investování) včetně činností bezprostředně souvisejících s touto činnos- tí. 23.11.1992 - 19.1.1999
shromažďování a správa finančních prostředků fyzických a právnických osob a jejich umísťování do movitého a nemovi- tého majetku 1.10.1991 - 19.1.1999
zřizování a správa investičních fondů 1.10.1991 - 19.1.1999
zřizování a správa investičních privatizačních fondů v rám- ci kupónové privatizace 1.10.1991 - 19.1.1999
polygrafická a papírenská výroba 6.2.1991 - 1.10.1991
poradenská a konzultační činnost v oblasti polygrafie a zpracování papíru 6.2.1991 - 1.10.1991
výroba, opravy, servis, nákup, prodej, nájem a pronájem po- lygrafických strojů, zabezpečovacích a signalizačních zaří- zení 6.2.1991 - 1.10.1991
návrhy a zhotovení tiskovin 6.2.1991 - 1.10.1991
2) poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR: - formou nájmu a pronájmu movitých a nemovitých věcí or- ganizace - formou poradenské a konzultační činnosti v oblasti or- ganizace řízení, ekonomické, daňové a obchodní - formou zprostředkování obchodních operací 11.12.1990 - 23.11.1992
3) poskytování služeb v zahraničí: - formou poradenské a konzultační činnosti v oblasti or- ganizace řízení, ekonomické, daňové a obchodní - formou zprostředkování obchodních operací 11.12.1990 - 23.11.1992
4) přijímání služeb od zahraničních osob: - formou nájmu od zahraničních osob - formou poradenské a konzultační činnosti v oblasti or- ganizace řízení, ekonomické, daňové a obchodní 11.12.1990 - 23.11.1992
5) zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami: v oblasti obchodních operací a dalších služeb. 11.12.1990 - 23.11.1992
1) dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organiz. 11.12.1990 - 19.1.1994
výroba, opravy, úpravy, servis, nákup, prodej, nájem a pronájem počítačů a počítačového vybavení a dalších elektrotechnických přístrojů a zařízení, 16.10.1990 - 1.10.1991
poradenská a konzultační činnost především v oblasti organizace řízení, ekonomické, daňové a obchodní, 16.10.1990 - 23.11.1992
nákup, prodej a nájem a pronájem věcí movitých a nemovitých, 16.10.1990 - 23.11.1992
obstaravatelské a zprostředkovatelské služby, 16.10.1990 - 23.11.1992
pořádání školení a seminářů především k výše uvedeným oblastem. 16.10.1990 - 23.11.1992

vedení firmy HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Statutární orgán HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje 1) předseda představenstva, nebo 2) dva členové představenstva společně. Všichni tak ční tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu společnosti. 19.1.1999
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vy- psanému názvu společnosti připojí svůj podpis: 1) všichni členové představenstva, nebo 2) jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli zmocněni písemně představenstvem, nebo 3) ředitel společnosti, nebo 4) předseda představenstva společnosti. 16.10.1990 - 19.1.1999
člen představenstva ing. Lubomír Pužej 16.10.1990 - 1.10.1991
Adresa: Ciolkovského 857/6 , Praha 161 00
člen představenstva ing. František Stehlík 16.10.1990 - 1.10.1991
Adresa: Zelená 1745/22 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Petra Wendelová CSc. 1.10.1991 - 11.11.1992
Adresa: K háji 889/31 , Praha 165 00
člen představenstva ing. Ivan Neumaier 1.10.1991 - 11.11.1992
Adresa: Kloboučnická 1653/15 , Praha 140 00
předseda představenstva Viktor Kožený 16.10.1990 - 18.1.1994
Adresa: MA 02108 USA , 6 Louisburg Sg. Boston Česká republika
člen představenstva JUDr. Ivan Kralik 1.10.1991 - 18.1.1994
Adresa: Tererova 1347/1 , Praha 149 00
ředitel společnosti ing. František Stehlík 16.10.1990 - 25.1.1995
Adresa: Zelená 1745/22 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Petr Kolek 18.1.1994 - 27.9.1995
Adresa: Vondroušova 1213/40 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. František Maňák 1.10.1991 - 25.6.1997
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
předseda představenstva JUDr. Ivan Kralík 18.1.1994 - 25.6.1997
Adresa: Tererova 1347/1 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Boris Vostrý CSc. 27.9.1995 - 25.6.1997
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen ing. Miroslava Kalinová 25.6.1997 - 11.2.1999
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00
člen ing. Petr Vejmola 25.6.1997 - 11.2.1999
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
člen představenstva JUDr. Jana Sainerová 20.10.1999 - 17.4.2016
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
předseda ing. Boris Vostrý CSc. 25.6.1997 - 24.8.2016
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen představenstva JUDr. Jana Sainerová 17.4.2016 - 2.12.2016
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
člen představenstva RNDr. Radoslav Smetana 9.11.2000 - 28.12.2016
Zánik členství 19.6.2005
Adresa: Pechlátova 49/3 , Praha 150 00
předseda ing. Boris Vostrý CSc. 24.8.2016 - 28.12.2016
Zánik členství 18.10.2001
Zánik funkce 18.10.2001
Adresa: Čs. armády 601/23 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Jana Sainerová 2.12.2016 - 28.12.2016
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Teplická 604/15 , Praha 190 00

Dozorčí rada HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Jaroslav Dušek 23.11.1992 - 23.11.1992
Adresa: Ratibořská 749/34 , Praha 181 00
Jméno ing. Markéta Povejšilová 23.11.1992 - 27.9.1995
Adresa: Bohúňova 1342/12 , Praha 149 00
Jméno JUDr. Eva Pužejová 23.11.1992 - 11.2.1999
Adresa: Bolívarova 2075/16 , Praha 169 00
Jméno Jaroslav Valečko 23.11.1992 - 11.2.1999
Adresa: Na Lázeňce 27 , 107 00 Praha 10 - Dubeč Česká republika
Jméno ing. Luďka Černá 27.9.1995 - 20.10.1999
Adresa: 5. května 1143/61 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Drahomír Ziegler 20.10.1999 - 17.4.2016
Adresa: Prachovská 1452/16 , Praha 193 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Podzimek 20.10.1999 - 28.12.2016
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Psohlavců 1498/57 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Doc. JUDr. Jan Josl CSc. 9.11.2000 - 28.12.2016
Zánik členství 19.6.2005
Adresa: Šestidomí 988/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Drahomír Ziegler 17.4.2016 - 28.12.2016
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Kemrova 514/4 , Praha 190 15

Likvidace HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. David Termer 22.5.2019
Adresa: Opatovická 1901/28 , Praha 110 00
Jméno Ing. Zdeněk Voráček 16.7.2002 - 21.11.2006
Adresa: Kolovratská 824/12 , Říčany 251 01
Jméno Ing. Zdeněk Voráček 21.11.2006 - 2.6.2011
Adresa: K Vodárně 594/2 , Říčany 251 01
Jméno JUDr. David Termer 2.6.2011 - 23.7.2014
Adresa: Opatovická 165/10 , Praha 110 00
Jméno JUDr. David Termer 23.7.2014 - 13.5.2016
Adresa: Černínská 308/2 , Praha 118 00
Jméno JUDr. David Termer 13.5.2016 - 22.5.2019
Adresa: Valentinská 57/9 , Praha 110 00

Sbírka Listin HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 279/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora +zpráva o likvidaci Městský soud v Praze 31.12.2013 13.5.2014 29.5.2014 27
B 279/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o likvidaci, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 24.5.2013 27
B 279/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.4.2012 25.4.2012 30
B 279/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.1.2012 26.1.2012 29
B 279/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 4.8.2010 27
B 279/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.8.2009 9.8.2009 24
B 279/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.8.2008 1.9.2008 24
B 279/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 7.9.2007 23
B 279/SL 34 výroční zpráva r.05+aud.+zpr. o vzt. /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 17
B 279/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 2.8.2006 20
B 279/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 6.6.2006 7.6.2006 20
B 279/SL 31 ostatní -zpr.likvidátora/bez data/ Městský soud v Praze 26.10.2005 31.10.2005 2
B 279/SL 30 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 21
B 279/SL 29 ostatní zpr. likvidátora Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 2
B 279/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 27.10.2005 20
B 279/SL 26 výroční zpráva r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.12.2004 6.1.2005 0
B 279/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 11.8.2004 0
B 279/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 18.9.2003 0
B 279/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 18.9.2003 0
B 279/SL 21 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 20.3.2003 2.9.2003 12.9.2003 0
B 279/SL 20 ostatní zpráva likvidítora za r. 2002 Městský soud v Praze 16.6.2003 2.9.2003 12.9.2003 0
B 279/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 5.8.2002 29.10.2002 0
B 279/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 29.10.2002 0
B 279/SL 15 notářský zápis NZ 146/2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 13.6.2002 0
B 279/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.10.2001 13.6.2002 0
B 279/SL 13 ostatní -usnesení komise pro CP Městský soud v Praze 5.9.2001 13.6.2002 0
B 279/SL 12 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.11.2001 29.11.2001 0
B 279/SL 11 účetní závěrka zpráva auditora k 29.6.2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 30.10.2001 0
B 279/SL 9 notářský zápis NZ 289/2000 Městský soud v Praze 19.6.2000 12.9.2001 0
B 279/SL 8 notářský zápis NZ 383/99 Městský soud v Praze 15.9.1999 12.9.2001 0
B 279/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2000 12.9.2001 0
B 279/SL 7 notářský zápis NZ 146/2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 6.9.2001 0
B 279/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 279/SL 5 posudek znalce č.3/1999 Městský soud v Praze 2.2.1999 29.1.2001 0
B 279/SL 4 posudek znalce č.1/1999 Městský soud v Praze 2.2.1999 29.1.2001 0
B 279/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 0
B 279/SL 27 ostatní - storno zápisu Městský soud v Praze 0
B 279/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 /+23 f./, 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 0
B 279/SL 1 notářský zápis NZ 416/98 Městský soud v Praze 7.12.1998 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

IČO: 00676900
Firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.10.1990

Sídlo HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
tracking image