Firma HARMONY CLUB HOTELY, a.s. IČO 60108878


HARMONY CLUB HOTELY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HARMONY CLUB HOTELY, a.s. (60108878) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. HARMONY CLUB HOTELY, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o HARMONY CLUB HOTELY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HARMONY CLUB HOTELY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HARMONY CLUB HOTELY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HARMONY CLUB HOTELY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 990
IČO (identifikační číslo osoby) 60108878
Jméno HARMONY CLUB HOTELY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1994
Jediný akcionář společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., se sídlem Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ: 601 08 878, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 990, rozhodl dne 19. 1. 2015 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., o částku 152.980.000,- Kč (slovy: Jedno sto padesát dva milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) z původní výše základního kapitálu 504.834.000,- Kč (slovy: Pět set čtyři milionů osm set třicet čtyři tisíc korun českých) na částku ve výši 351.854.000,- Kč (slovy: Tři sta padesát jedna milionů osm set padesát čtyři tisíc korun českých), a to formou snížení jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:a) důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvislosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován.b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., bude snížen z jeho stávající výše 504.834.000,- Kč o 152.980.000,- Kč na novou výši 351.854.000,- Kč.Snížení základního kapitálu společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., bude provedeno snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií z částky 6.600,- Kč u každé akcie na částku 4.600,- Kč u každé akcie, a to výměnou stávajících akcií za nové akcie o nižší jmenovité hodnotě každé akcie 4.600,- Kč. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluČástka odpovídající snížení základního kapitálu bude společností vyplacena jedinému akcionáři.d) údaj, zda jde o úplatné vzetí akcií z oběhuNejde o vzetí akcií z oběhu, a to ani o úplatné ani bezúplatné.e) lhůta k předání listinných akcií společnostiLhůta k předání listinných akcií společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a. s., za účelem jejich výměny za nové akcie v důsledku realizace snížení základního kapitálu bude činit 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost vymění akcionáři akcie bez zbytečného odkladu po jejich předložení. 3.2.2015 - 15.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 1.5.2014
Počet členů správní rady: 1 1.5.2014 - 3.2.2015
Jediný akcionář společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti přijal dne 30. 6. 2005 toto rozhodnutí:Snižuje se základní kapitál společnosti za těchto podmínek:a) důvod snížení základního kapitálu azpůsob, jak bude naloženo sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu:úhrada převážné části celkové nedaňové ztráty společnosti vzniklé zhospodaření společnosti vletech 1993 až 2004, ato včásti ve výši 146.248.880,- Kč (jedno sto čtyřicet šest miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set osmdesát korun českých), zcelkové nedaňové ztráty ve výši 147.830.069,79 Kč (jedno sto čtyřice sedm miliónů osm set třicet tisíc šedesát devět korun českých 79/100), čímž dojde ke snížení výše celkové nedaňové ztráty převáděné do následujícího účetního období zčástky 147.830.069,79 Kč (jedno sto čtyřicet sedm miliónů osm set třicet tisíc šedesát devět korun českých 79/100), očástku 146.248.880,- Kč (jedno sto čtyřicet šest miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set osmdesát korun českých) na výsledných 1.581.189,79 Kč (jeden milión pět set osmedesát jedna tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých 79/100),b) rozsah snížení základního kapitálu:dosavadní základní kapitál společnosti ve výši 651.082.880,- Kč (šest set padesát jedna miliónů osmdesát dva tisíc osm set osmdesát korun českých) se snižuje očástku ve výši 146.248.880,- Kč (jedno sto čtyřicet šest miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set osmedesát korun českých), tak, že nová výše základního kapitálu bude činit 504.834.000,- Kč (pět set čtyři miliónů osm set třicet čtyři tisíc korun českých),c) způsob provedení snížení základního lapitálu:snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota počtu 18.990 (osmnáct tisíc devět set devadesát) kusů akcií společnosti, která nyní činí 8.512,- Kč (osm tisíc pět set dvanáct korun českých), bude snížena očástku 1.912,- Kč (jeden tisíc devět set dvanáct korun českých) na částku 6.600,- Kč (šest tisíc šest set korun českých) adosavadní jmenovitá hodnota počtu 57.500 (padesát sedm tisíc pět set) kusů akcií společnosti, která nyní činí 8.512,- Kč (osm tisíc pět set dvanáct korun českých), bude snížena očástku 1.912,- Kč (jeden tisíc devět set dvanáct korun českých) na částku 6.600,- Kč (šest tisíc šest set korun českých).Snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní hromadné listině č. 000001 ahromadné listině č. 000002 spodpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Snížení jmenovité hodnoty je bezplatné.d) lhůta kpředložení listinných akcií vdůsledku snížení základního kapitálu aúčel jejich předložení:listinné akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní hromadné akcii č. 000001 ač. 000002 musí být společnosti předloženy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů, její počátek bude představenstvem společnosti oznámen akcionáři písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude snížení z 8.8.2005 - 20.3.2006
Valná hromada, konaná 25.5.2000, rozhodla o snížení základníhojmění společnosti takto: 11.10.2000 - 7.11.2001
"Základní jmění společnosti je rozděleno na 57 500 ks akcií namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kčv zaknihované podobě a 29 175 ks akcií na majiteleo jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě. 11.10.2000 - 7.11.2001
Navrhuje se snížit základní jmění ze stávající výše základníhojmění 866 750 000,- Kč o jmenovité hodnotě jedné akcie10 000,- Kč na 651 082 880,- Kč o jmenovité hodnotě jedné akcie8 512,- Kč kombinací dvou variant, a to:1. povinné snížení základního jmění, dle ust. § 213 odst. (1)obchodního zákoníku, o jmenovitou hodnotu zatímního listuv majetku společnosti č. 1, nahrazujícího 10 185 ks akciíHARMONY CLUB HOTELY, a.s. znějících na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10 000,- Kč z d ů v o d u plněnípovinnosti uložené ust. § 161b odst. (4) obchodního zákoníkuz p ů s o b e m dle ust. § 213 odst. (2) obchodního zákoníkutím, že se z n i č í ,2. dobrovolné snížení základního jmění, dle ust. § 213aobchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty:- 57 500 ks akcií HARMONY CLUB HOTELY, a.s. znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie10 000,- Kč a- 18 990 ks akcií HARMONY CLUB HOTELY, a.s. znějících namajitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie10 000,- Kč z d ů v o d u rozhodnutí o úhradě nedaňovéztráty ve výši 113 817 120,- Kč vzniklé z hospodařeníspolečnosti v letech 1993 až 1999, tedy srovnání poměru reálnéhodnoty obchodního majetku společnosti a nominálního vyjádřenízákladního jmění, z p ů s o b e m dle ust. § 213a obchodníhozákoníku tím, že se:- u 57 500 ks akcií společnosti znějících na majitelev zaknihované podobě p r o v e d e z m ě n a z á p i s u ,o výši jmenovité hodnoty jedné akcie z 10 000,- Kč na výšijmenovité hodnoty jedné akcie 8 512,- Kč, v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti a- 18 990 ks akcií společnosti znějících na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kčv y m ě n í za 18 990 ks akcií společnosti znějících namajitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie8 512,- Kč. 11.10.2000 - 7.11.2001
Lhůta pro předložení listinných akcií: do 15 dnů ode dne zápisurozhodnutí o snížení základního jmění HARMONY CLUB HOTELY a.s.do obchodního rejstříku představenstvo HARMONY CLUB HOTELY, a.s.písemně vyzve majitele listinných akcií HARMONY CLUB HOTELY,a.s. znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie10 000,- Kč, aby vrátil uvedené akcie nejpozději do 10 dnů odedne doručení této výzvy za účelem jejich výměny za akcie s nižšíjmenovitou hodnotou." 11.10.2000 - 7.11.2001
O splacení emisního kurzu akcií upisovaných nepeněžité vklady,které tvoří věci movité, předloží upisovatelé emitentovi velhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku písemná prohlášení o předání věcí movitých emitentovi.Místem pro předložení písemného prohlášení je sídlo společnostiC.H.R., a.s., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, budova A,místnost č. 106. 4.2.1998 - 14.4.1999
C.H.R., a.s., jako jediný akcionář vykonávající působnost valnéhromady v CGH (Chemapol Group Hotely), a.s., usnesenímpředstavenstva C.H.R., a.s. ze dne 17. září 1997 schvaluje:zvýšení základního jmění upsáním nových akcií společnosti CGH(Chemapol Group Hotely), a.s. peněžitými a nepeněžitými vkladyo 291 750 000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátjednamilionůsedmset-padesáttisíc korun českých) s tím, že se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a todo výše 764 900 000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátčtyřimilionů-devětsettisíckorun českých) ze stávajících 575 000 000,- Kč(slovy: pětsetsedmdesátpětmilionů korun českých) na866 750 000,- Kč (slovy: osmsetšedesátšestmilionůsedmsetpade-sáttisíc korun českých) až na 1 339 900 000,- Kč (slovy:jednamiliardatřistatřicetdevětmilionůdevětsettisíc korunčeských) vydáním nových 29 175 ks (slovy: dvacetdevěttisíc-jednostosedmdesátpět kusů) až 76 490 ks (slovy: sedmdesátšest-tisícčtyřistadevadesát kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jednéakcie 10 000,- Kč, znějících na majitele v zaknihované podobě.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění společnosti se určuje představenstvo společnosti CGH(Chemapol Group Hotely), a.s..Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akciípeněžitými vklady a k úpisu akcií nepeněžitými vklady je sídlospolečnosti C.H.R., a.s., Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10,budova A, místnost č. 106 v pracovních dnech od 9.00 hoddo 16.00 hod, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jměníCGH (Chemapol Group Hotely), a.s. do obchodního rejstříku.S využitím přednostního práva lze na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč upsat 1 ks(slovy: jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) znějících na majitelev zaknihované podobě.Emisní kurz za jednu akcii upisovanou s využitím přednostníhopráva činí 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).Zbývající akcie v počtu 18 990 ks (slovy:osmnácttisíc-devětsetdevadesát kusů) budou upsány nepeněžitými vklady takto:- zájemce - vkladatel společnost Moravské chemické závodyakciová společnost, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory,ul. Chemická, IČ: 00 01 20 17 upíše prvním nepeněžitým vklademakcie v počtu 8 807 ks (slovy: osmtisícosmsetsedm kusů)a druhým nepeněžitým vkladem upíše akcie v počtu 1 183 ks(slovy: jedentisícjednostoosmdesáttři kusů),- zájemce - vkladatel společnost SYNTHESIA a.s., se sídlemPardubice - Semtín, PSČ 532 17, IČ 60 10 89 16 upíše nepeněžitýmvkladem akcie v počtu 9 000 ks (slovy: devěttisíc kusů).Emisní kurz za jednu akcii upisovanou bez využití přednostníhopráva činí 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).Předmět prvého nepeněžitého vkladu společnosti Moravskéchemické závody akciová společnost tvoří:Stavební pozemky a ob 10.12.1997 - 14.4.1999
Na základě znaleckých posudků byl první nepeněžitývklad vkládaný společností Moravské chemické závody akciováspolečnost oceněn rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícímpůsobnost valné hromady ve společnosti CGH (Chemapol GroupHotely), a.s. pro účely zvýšení základního jmění společnosti načástku 88 070 000,- Kč (slovy: osmdesátosmmilionůsedmdesát-tisíc korun českých).Na základě znaleckých posudků byl druhý nepeněžitý vkladvkládaný společností Moravské chemické závody akciová společnostoceněn rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícím působnostvalné hromady ve společnosti CGH (Chemapol Group Hotely), a.s.pro účely zvýšení základního jmění společnosti na částku11 830 000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsettřicettisíckorun českých). 10.12.1997 - 14.4.1999
Na základě znaleckých posudků byl nepeněžitý vklad vkládanýspolečností SYNTHESIA a.s. oceněn rozhodnutím jediného akcionářevykonávajícím působnost valné hromady ve společnosti CGH(Chemapol Group Hotely), a.s. pro účely zvýšení základního jměníspolečnosti na částku 90 000 000,- Kč (slovy: devadesátmilionůkorun českých). 10.12.1997 - 14.4.1999
Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit tak, že částjmenovité hodnoty upsaných akcií, nejméně však 30 %, splatíve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a zbývající část pak nejpozději do jednoho roku odedne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet emitenta č. 2591721/5100 u Investičnía poštovní banky, a.s., pobočka Vrchlabí, Krkonošská 177.O splacení emisního kurzu akcií upisovaných peněžitými vkladypředloží emitent přílušný doklad osvědčující, že příslušnéčástky byly připsány ve prospěch účtu emitenta. 10.12.1997 - 14.4.1999
O splacení emisního kurzu akcií upisovaných nepeněžitýmivklady, které tvoří nemovitosti, předloží upisovatelé emitentovive lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku písemná prohlášení učiněná podle ust. § 60 odst. 1obchodního zákoníku, obsahující zároveň prohlášení o předánínemovitostí emitentovi.Místem pro předložení písemného prohlášení je sídlo společnostiC.H.R., a.s., Kodaňská 46, 100 00 Praha 10, budova A, místnostč. 106. 10.12.1997 - 14.4.1999
Základní jmění splaceno ve výši 100 % 19.5.1997 - 14.4.1999
Jediný akcionář - CHEMAPOL GROUP, a.s. se sídlem Praha10-Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČO 00000744 19.5.1997 - 10.12.1997

Aktuální kontaktní údaje HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Kapitál HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

zakladni jmění 351 854 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.2015
zakladni jmění 504 834 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.2005 - 15.7.2015
zakladni jmění 651 083 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.2001 - 9.9.2005
zakladni jmění 866 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1999 - 7.11.2001
zakladni jmění 575 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.7.1996 - 14.4.1999
zakladni jmění 197 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1995 - 4.7.1996
zakladni jmění 140 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.1994 - 28.2.1995
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 6.6.1994

Sídlo HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bedřichov 106 , 543 51 Špindlerův Mlýn Česká republika
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn
1.1.1994
Adresa p. Špindlerův Mlýn , 543 51 Bedřichov 106 Česká republika
Bedřichov 106 , p. Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51
1.1.1994 - 1.1.1994

Předmět podnikání HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.5.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2009
provozování solárií 7.6.2002
masérské, rekondiční a regenerační služby 7.6.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 7.6.2002 - 1.5.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 7.6.2002 - 1.5.2014
velkoobchod 7.6.2002 - 1.5.2014
specializovaný maloobchod 7.6.2002 - 1.5.2014
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazovýchzáznamů a jejich nenahraných nosičů 7.6.2002 - 1.5.2014
maloobchod tabákovými výrobky 7.6.2002 - 1.5.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužících zábavě 7.6.2002 - 1.5.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 7.6.2002 - 1.5.2014
technické činnosti v dopravě 7.6.2002 - 1.5.2014
pořádání veřejných hudebních produkcí 14.4.1999 - 7.6.2002
provozování střelnic 10.12.1997 - 1.5.2014
výuka a výcvik ve střelbě se zbraní 10.12.1997 - 1.5.2014
nákup a prodej zboží - obchodní činnost 10.12.1997 - 7.6.2002
Provozování cestovní kanceláře 21.5.1997 - 7.6.2002
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci arekondici 22.7.1996 - 1.5.2014
provozování parkoviště 22.7.1996 - 7.6.2002
půjčování sportovních potřeb 22.7.1996 - 7.6.2002
hostinská činnost 1.1.1994
ubytovací služby 1.1.1994 - 1.5.2014
směnárenská činnost 1.1.1994 - 1.5.2014
masérské služby 1.1.1994 - 7.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 10.12.1997

vedení firmy HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Statutární orgán HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Ing. Šárka Junková
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 1.5.2014
Adresa: Písečná 378 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Písečná 378/36, Troja, 182 00 Praha 8
Člen představenstva Pavel Velc 1.1.1994 - 8.12.1994
Adresa: Buzulucká 1105 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Buzulucká 1105
Člen představenstva JUDr. Bedřich Chudý 1.1.1994 - 8.12.1994
Adresa: U rajské zahrady 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U rajské zahrady 14
Člen představenstva JUDr. Vladimír Junek 1.1.1994 - 12.10.1995
Adresa: Bělčická 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 10
Člen představenstva Ing. Šárka Bílková 8.12.1994 - 19.5.1997
Adresa: Bucharova 396 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396
Člen představenstva Jaroslav Jiráček 8.12.1994 - 19.5.1997
Adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 25 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Krále Jiřího z Poděbrad 25
Předseda představenstva JUDr. Vladimír Junek 12.10.1995 - 19.5.1997
Adresa: Bělčická 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 10
Předseda JUDr. Vladimír Junek 19.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Bělčická 2824 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 2824/10, PSČ 14000
Člen Jaroslav Jiráček 19.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 25 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Krále Jiřího z Poděbrad 25, PSČ 36001
Člen Ing. Šárka Bílková 19.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Bucharova 396 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396, PSČ 54301
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Bílková 21.5.1997 - 14.4.1999
Adresa: Bucharova 396 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396, okres Trutnov, PSČ 54301
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Háková 14.4.1999 - 11.10.2000
Adresa: Bucharova 396 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396, PSČ 54301
Člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 21.5.1997 - 7.6.2002
Zánik členství 4.6.2001
Vznik funkce 21.5.1997
Adresa: Boční 1534 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Boční 1534, PSČ 53003
Členka představenstva Mgr. Marta Lednická 21.5.1997 - 7.6.2002
Zánik členství 4.6.2001
Vznik funkce 21.5.1997
Adresa: Ječmínkova 22 , 709 03 Ostrava-Stará Bělá Česká republika
Ostrava-Stará Bělá, Ječmínkova 22/46, PSČ 70903
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Háková 11.10.2000 - 7.6.2002
Zánik členství 4.6.2001
Vznik funkce 21.5.1997
Adresa: Husinecká 541 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká 541/13, PSČ 13000
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Háková 7.6.2002 - 19.9.2003
Vznik členství 4.6.2001
Vznik funkce 4.6.2001
Adresa: Husinecká 541 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká 541/13, PSČ 13000
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Junková 19.9.2003 - 20.3.2006
Vznik členství 4.6.2001
Vznik funkce 4.6.2001
Adresa: Husinecká 541 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká 541/13, PSČ 13000
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Junková 20.3.2006 - 20.3.2006
Vznik členství 4.6.2001
Vznik funkce 4.6.2001
Adresa: Písečná 378 , 182 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Písečná 378/36, PSČ 18200
Člen představnestva Ing. Vladimír Novotný 7.6.2002 - 8.4.2009
Vznik členství 4.6.2001
Adresa: Boční 1534 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Boční 1534, PSČ 53003
Člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 8.4.2009 - 8.4.2009
Vznik členství 4.6.2001
Adresa: Brozanská 45 , 530 09 Pardubice - Cihelna Česká republika
Pardubice - Cihelna, Brozanská 45, PSČ 53009
Místopředseda představenstva Mgr. Marta Lednická 7.6.2002 - 22.8.2012
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Ječmínkova 22 , 709 03 Ostrava-Stará Bělá Česká republika
Ostrava-Stará Bělá, Ječmínkova 22/46, PSČ 70903
Člen představenstva Bc. Hana Rybníčková 22.8.2012 - 22.8.2012
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: 512 42 Poniklá 364 Česká republika
Poniklá 364, PSČ 51242
Předsedkyně představenstva Ing. Šárka Junková 20.3.2006 - 1.5.2014
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 4.6.2001
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Písečná 378 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Písečná 378/36, Troja, 182 00 Praha 8
Člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 8.4.2009 - 1.5.2014
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Brozanská 45 , 530 09 Pardubice Česká republika
Brozanská 45, Cihelna, 530 09 Pardubice
Člen představenstva Bc. Hana Rybníčková 22.8.2012 - 1.5.2014
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: 364 , 512 42 Poniklá Česká republika
č.p. 364, 512 42 Poniklá

Dozorčí rada HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. František Kosek 1.1.1994 - 8.12.1994
Adresa: Zdíkovská 116 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 116
Jméno Ing. Šárka Bílková 1.1.1994 - 8.12.1994
Adresa: Bucharova 396 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396
Jméno Ing. Miroslav Doležal 1.1.1994 - 12.10.1995
Adresa: Káranská 26 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Káranská 26
Jméno Ing. Tamara Novotná 1.1.1994 - 19.5.1997
Adresa: Tolstého 5 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tolstého 5
Jméno Zuzana Nováková 1.1.1994 - 19.5.1997
Adresa: Jungmannova 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 5
Jméno Ing. Petr Ježek 1.1.1994 - 19.5.1997
Adresa: Lomnického 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 2/1123
Jméno Ing. Petr Himl 8.12.1994 - 19.5.1997
Adresa: Rodopská 6 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 6/3154
Jméno Jaroslava Šetelová 8.12.1994 - 19.5.1997
Adresa: Heyrovského 1610 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Heyrovského 1610
Jméno Ing. Pavel Kolář 12.10.1995 - 19.5.1997
Adresa: Sarajevská 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sarajevská 21
Člen Ing. Pavel Kovář 19.5.1997 - 19.5.1997
Adresa: Sarajevská 21 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sarajevská 21, PSČ 12000
Předseda Ing. Petr Himl 19.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Rodopská 6 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 6/3154, PSČ 14300
Člen Jaroslava Šetelová 19.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Heyrovského 1610 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Heyrovského 1610, PSČ 35601
Člen Ing. Petr Ježek 19.5.1997 - 10.12.1997
Adresa: Lomnického 2 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 2/1123, PSČ 14000
Člen Zuzana Nováková 19.5.1997 - 14.4.1999
Adresa: Jungmannova 5 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 5, PSČ 11000
Člen Ing. Pavel Kolář 19.5.1997 - 14.4.1999
Adresa: Sarajevská 21 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sarajevská 21, PSČ 12000
Člen Ing. Ottomar Trestr 10.12.1997 - 14.4.1999
Adresa: Jungmannova 915 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915, PSČ 53002
Člen Ing. Tamara Novotná 19.5.1997 - 11.10.2000
Adresa: Modřínová 176 , Říčany Česká republika
Říčany, Modřínová 176
Předseda JUDr. Vladimír Junek 21.5.1997 - 11.10.2000
Adresa: Bělčická 2824 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 2824/10, PSČ 14000
Člen Ing. Milan Kryl 21.5.1997 - 11.10.2000
Adresa: U Sluncové 611 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Sluncové 611/19, PSČ 18600
Předseda JUDr. Vladimír Junek 11.10.2000 - 7.6.2002
Zánik členství 4.6.2001
Vznik funkce 11.11.1999
Adresa: Husinecká 541 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká 541/13, PSČ 13000
Člen Věra Bečvářová 11.10.2000 - 7.6.2002
Zánik členství 4.6.2001
Vznik funkce 22.11.1999
Adresa: Biskupská 5 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Biskupská 5/1753, PSČ 11000
Člen Ing. Josef Špalek 11.10.2000 - 31.12.2002
Vznik funkce 22.11.1999
Adresa: Hnězdenská 585 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hnězdenská 585/14, PSČ 18000
Předseda JUDr. Vladimír Junek 7.6.2002 - 31.12.2002
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 31.5.2002
Vznik funkce 13.6.2001
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Husinecká 541 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká 541/13, PSČ 13000
Člen František Dlask 31.12.2002 - 31.12.2002
Vznik členství 1.6.2002
Adresa: Budějovická 1713 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Varnsdorf, Budějovická 1713/6, PSČ 40747
Předseda Ing. Josef Špalek 31.12.2002 - 18.3.2005
Vznik členství 22.11.1999
Vznik funkce 1.6.2002
Adresa: Hnězdenská 585 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hnězdenská 585/14, PSČ 18000
Předseda Ing. Josef Špalek 18.3.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 31.1.2006
Vznik funkce 23.11.2004
Zánik funkce 31.1.2006
Adresa: Hnězdenská 585 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hnězdenská 585/14, PSČ 18000
Předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Junek 20.3.2006 - 20.3.2006
Vznik členství 1.2.2006
Vznik funkce 1.2.2006
Adresa: Písečná 378 , 182 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Písečná 378/36, PSČ 18200
Člen Alena Videmanová 7.6.2002 - 22.8.2012
Vznik členství 13.6.2001
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Družstevní 1292 , 543 00 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Družstevní č. 1292, PSČ 54300
Člen dozorčí rady Alena Videmanová 22.8.2012 - 22.8.2012
Vznik členství 13.6.2001
Adresa: Bucharova 396 , 543 00 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Bucharova 396, PSČ 54300
Člen František Dlask 31.12.2002 - 1.5.2014
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Legií 2185 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Legií 2185, 407 47 Varnsdorf
Předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Junek 20.3.2006 - 1.5.2014
Vznik členství 1.2.2006
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 1.2.2006
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Písečná 378 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Písečná 378/36, Troja, 182 00 Praha 8
Člen dozorčí rady Alena Videmanová 22.8.2012 - 1.5.2014
Vznik členství 13.6.2001
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Bucharova 396 , 543 02 Vrchlabí Česká republika
Bucharova 396, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí

Sbírka Listin HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 990/SL 70 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2016 6.1.2016 16
B 990/SL 67 notářský zápis [NZ 14/2015] Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2015 4.2.2015 9
B 990/SL 65 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 6.6.2014 3
B 990/SL 64 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 6.6.2014 11
B 990/SL 63 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 6.6.2014 29
B 990/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2014 5.5.2014 1
B 990/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2014 5.5.2014 25
B 990/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.8.2013 15.8.2013 49
B 990/SL 59 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2012 23.8.2012 100
B 990/SL 58 ostatní zápis z volební komise Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2011 11.11.2011 2
B 990/SL 57 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2011 11.11.2011 5
B 990/SL 56 ostatní zápis z jed. DR Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 6.9.2011 2
B 990/SL 55 ostatní zápis z jed.DR Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 6.9.2011 2
B 990/SL 54 ostatní rozhod.jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 6.9.2011 2
B 990/SL 53 ostatní rozhod.jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 6.9.2011 2
B 990/SL 52 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2011 10.8.2011 32
B 990/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2011 10.8.2011 11
B 990/SL 50 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2011 23.2.2011 32
B 990/SL 49 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2011 23.2.2011 9
B 990/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2009 19.10.2009 39
B 990/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2009 12.10.2009 32
B 990/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2009 12.10.2009 32
B 990/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2009 12.10.2009 30
B 990/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2009 6.4.2009 10.4.2009 33
B 990/SL 43 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2006 15.2.2006 15.2.2006 2
B 990/SL 42 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2005 15.7.2005 15.7.2005 38
B 990/SL 41 notářský zápis - NZ 35/2005, usn. VH - § 211 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 14.7.2005 14.7.2005 12
B 990/SL 40 účetní závěrka [2003], ostatní, výroční zpráva [2003], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2004 21.1.2005 21.1.2005 46
B 990/SL 39 účetní závěrka [2002], ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2003 25.7.2003 25.7.2003 30
B 990/SL 38 účetní závěrka [2001], ostatní, výroční zpráva [2001] Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2002 8.7.2002 8.7.2002 101
B 990/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2001 28.12.2001 28.12.2001 85
B 990/SL 35 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2001 15.3.2001 15.3.2001 6
B 990/SL 32 účetní závěrka - za rok 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 6.12.1999 6.12.1999 30
B 990/SL 31 účetní závěrka - za rok 1998 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1999 6.12.1999 6.12.1999 32
B 990/SL 30 stanovy společnosti - 12.znění Krajský soud v Hradci Králové 10.8.1999 6.12.1999 6.12.1999 20
B 990/SL 29 stanovy společnosti - ll.znění Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1999 6.12.1999 6.12.1999 19
B 990/SL 28 stanovy společnosti - lO.znění Krajský soud v Hradci Králové 23.9.1998 6.12.1999 6.12.1999 19
B 990/SL 27 notářský zápis - NZ 96/99 + Stanovy /změna/ Krajský soud v Hradci Králové 10.8.1999 6.12.1999 6.12.1999 10
B 990/SL 26 notářský zápis - NZ 271/98 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 23.9.1998 6.12.1999 6.12.1999 9
B 990/SL 25 ostatní - průvodní dopis pro SL Krajský soud v Hradci Králové 6.10.1999 6.12.1999 6.12.1999 2
B 990/SL 9 posudek znalce - č. 39-1997 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1997 24.11.1997 24.11.1997 13
B 990/SL 8 notářský zápis - NZ 60/97 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1997 24.11.1997 24.11.1997 1
B 990/SL 7 notářský zápis - NZ 180/94 Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1994 24.11.1997 24.11.1997 3
B 990/SL 6 notářský zápis - NZ 321/93 Krajský soud v Hradci Králové 18.11.1993 24.11.1997 24.11.1997 15
B 990/SL 19 notářský zápis - NZ 306/97 Krajský soud v Hradci Králové 29.10.1997 24.11.1997 24.11.1997 8
B 990/SL 18 notářský zápis - NZ 274/97 Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1997 24.11.1997 24.11.1997 7
B 990/SL 17 ostatní - rozhodnutí na zased.představ Krajský soud v Hradci Králové 17.9.1997 24.11.1997 24.11.1997 5
B 990/SL 16 notářský zápis - NZ 240/97 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1997 24.11.1997 24.11.1997 35
B 990/SL 15 stanovy společnosti - 7. znění Krajský soud v Hradci Králové 29.10.1997 24.11.1997 24.11.1997 19
B 990/SL 14 stanovy společnosti - 6. znění Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1997 24.11.1997 24.11.1997 19
B 990/SL 13 posudek znalce - č. 17/1088/97 a 21/49/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.1997 24.11.1997 24.11.1997 47
B 990/SL 12 posudek znalce - č. 1880/97 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.1997 24.11.1997 24.11.1997 56
B 990/SL 11 posudek znalce - č. 19/97 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.1997 24.11.1997 24.11.1997 55
B 990/SL 10 posudek znalce - č. 1079/97 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.1997 24.11.1997 24.11.1997 12
B 990/SL 5 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1997 28.5.1997 28.5.1997 1
B 990/SL 4 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1997 28.5.1997 28.5.1997 1
B 990/SL 3 notářský zápis - NZ 60/97 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1997 28.5.1997 28.5.1997 2
B 990/SL 1 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 20.12.1994 19.5.1997 19.5.1997 4
B 990/SL 34 stanovy společnosti - 13.znění Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2000 20
B 990/SL 33 notářský zápis - NZ 52/2000,návrh změn Stanov Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2000 10
B 990/SL 23 stanovy společnosti - 8. znění Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1997 19
B 990/SL 22 stanovy společnosti - 9. znění Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 19
B 990/SL 21 notářský zápis - NZ 214/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 10
B 990/SL 20 notářský zápis - NZ 369/97 Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1997 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60108878
Jméno HARMONY CLUB HOTELY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vrchlabí
Vznik první živnosti: 26.11.1993
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 6

Sídlo HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Živnosti a provozovny HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 106, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1007335041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 28. října 1263/170, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1007335025
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.1.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Bělehradská 458, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1007335033
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 1263/170, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1007335025
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Bělehradská 458, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1007335033
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.1997
Provozovna č. 3
Provozovna 106, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1007335041
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 543 51 Špindlerův Mlýn
Identifikační číslo provozovny 1010766317
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Zahájení provozování 1.5.2016

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 106, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1007335041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 106, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1007335041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.2010

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Bělehradská 458, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1007335033
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 28. října 1263/170, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1007335025
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna 106, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1007335041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.11.2013

Živnost č. 7 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1993
Zánik oprávnění 26.11.1995

Živnost č. 8 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 13 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 17 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 21.4.2010

Živnost č. 21 Provozování střelnic

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1997
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 24 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1997
Zánik oprávnění 28.3.2001

Živnost č. 25 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Šárka Junková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HARMONY CLUB HOTELY, a.s.

IČO: 60108878
Firma: HARMONY CLUB HOTELY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Špindlerův Mlýn
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vedlejší činnosti v dopravě
Hotely
Ostatní ubytování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image