Firma HÁJEK a.s. IČO 25720074


HÁJEK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HÁJEK a.s. (25720074) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na poříčí 1052/42, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1998 a je stále aktivní. HÁJEK a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o HÁJEK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HÁJEK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HÁJEK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HÁJEK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HÁJEK a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5694
IČO (identifikační číslo osoby) 25720074
Jméno HÁJEK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.12.1998
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.9.2014
Počet členů správní rady: 1 11.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Valná hromada společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ve výši 64.300.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimilióny třistatisíc korun českých) zvyšuje s tím, že a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých); b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 1357 (jeden tisíc tři sta padesáti sedmi) akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), je jichž emisní kurs je 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každou akcii, tedy emisní kurs je celkem ve výši 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) a musí být splacen peněžitým vkladem; c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci WORLDBRIDGES SE, identifikační číslo 28601548, se sídlem Praha 8, Libeň, Č ertův vršek 285/6, PSČ 180 00, a to k upsání peněžitým vkladem, e) 1357 akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) budou upsány shora uveeeným předem určeným zájemcem smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností, tedy tato valná h romada určuje, že všechny akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií; g) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií je sídlo HÁJEK a.s. t.j. Praha 1, Na Poříčí 42/1052, PSČ 110 00, h) lhůta pro upisování akcií smlouvou je 6 (šest) měsíců a počítá se ode dne, kdy bude upisovateli představenstvem doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo upisovateli oznámí tento počátek běhu lhůty písemně dopisem současn ě s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to do 10 (deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, i) shora uvedený předem určený zájemce je povinen emisní kurs jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem ve výši 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) splatit společnosti před podáním návrh na zápis n ové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo 4200289222/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s. 14.7.2011
Usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 3 VSPH 323/2011-B-46, ze dne 1. 4. 2011, bylo usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 93 INS 2456/2010-B-23, ze dne 10. února 2011 zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. 18.4.2011 - 18.4.2011
Na společnost HÁJEK, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti AS IMMOBILIA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 42/1052, IČ: 45787018, která byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17 200. 12.11.2003
Základní jmění společnosti bude sníženo o částku 22.000.000,- Kč (dvacet dva miliónů korun českých). Základní jmění bude sníženo ze současných 81.000.000,- Kč (osmdesát jedna miliónů korun českých) na 59.000.000,- Kč (padesát devět miliónů korun českých). Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že dosavadní rozsah obchodního majetku nelze při provozování podnikatelské nebo jiné činnosti společnosti účelně využít. Základní jmění bude sníženo snížením počtu dosavadních akcií, a to vzetím z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářů. Jedná se o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty za jednu akcii bude určena na základě finanční analýzy provedené představenstvem společnosti a bude se pohybovat v rozmezí 110.000,- Kč (jednosto deset tisíc korun českých) až 120.000,- Kč (jednosto dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii. Představenstvo je pověřeno podat návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti je stanovena třicet dnů ode dne zápisu úmyslu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 7.3.2001 - 9.10.2001
nepeněžitý vklad 81 000 000 Kč 8.6.1999 - 12.11.2003
Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) úpisem 560 (slovy: pět set šedesát) ks akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a o emisním kurzu jedné akcie 100.000,- Kč. Upisování nad 56.000.000,- Kč se nepřipouští. Akcie budou vydány v listinné podobě. Stane se tak nepeněžitými vklady: a) pozemkem č. parc. 217 o výměře 2055 m2 a domem č.p. 1052 v k.ú. Nové město, to vše zapsané u Katastrálního úřadu Praha-město na listu vlastnictví 1115. Obě nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích dvou nezávislých znalců: - posudku Ing. Jana Konty, bytem Praha 10, Aubrechtové 3111, č. 999-159a/1998 ze dne 18.11.1998, kterým cena výše uvedených nemovitostí byla stanovena ve výši 177.500.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát sedm milionů pětset tisíc korun českých). - posudku Ing. Jiřího Pleyera, bytem Praha 8, Kobyliské nám. 8, č. 797-83/98 z 20.11.1998, kterým cena výše uvedených nemovitostí byla stanovena ve výši 177.500.000,- Kč (slovy: stosedmdesát sedm milionů pětset tisíc korun českých). b) pohledávku ve výši 21.992.795,17 Kč (slovy: dvacet jedna milionů devět set devadesát dva tisíc sedm set devadesát pět 17/100 korun českých), kterou má Milena Appeltová za společností AS-IMMOBILIA spol. s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 42/1052, IČ 45787018. Tato pohledávka byla Milenou Appeltovou na společnost U HÁJKŮ a.s. postoupena smlouvou o postoupení pohledávky z dnešního dne. Oba výše specifikované nepeněžité vklady do společnosti vloží paní Milena Appeltová, r.č. 336005/070, bytem Praha 1, Na Poříčí 42, která upíše všech 560 ks akcií. Nemovitosti se na zvýšení základního jmění s ohledem na přebíraný dluh započítávají částkou 55.500.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů pětset tisíc korun českých) a pohledávka se na zvýšení základního jmění započítává částkou 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) Akcie splácené upisovatelem budou upsány v sídle společnosti U HÁJKŮ a.s., ve čtrnáctidenní lhůtě, přičemž počátečním dnem této lhůty je den, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Usnesení doručí představenstvo akcionáři doporučeným dopisem do místa jeho bydliště bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisovatel - Milena Appeltová je povinna splatit svůj vklad tak, že vydá společnosti U HÁJKŮ a.s. při úpisu písemné prohlášení o vkladu výše uvedených nemovitostí do společnosti. Společnost vydá při úpisu upisovateli písemné potvrzení dle § 168 odst. 2 obch. zákoníku. Poté do sedmi dnů od úpisu je upisovatelka povinna předat nemovitost předávacím protokolem společnosti a zároveň týž den podá návrh na vklad nového vlastnického práva ke vkládaným pozemkům k příslušnému katastrálnímu úřadu. 4.5.1999 - 8.6.1999
Nepeněžitý vklad 25 000 000,-- Kč splaceno 100% 15.12.1998 - 8.6.1999

Kapitál HÁJEK a.s.

zakladni jmění 64 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2014
zakladni jmění 64 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2003 - 11.9.2014
zakladni jmění 59 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.10.2001 - 12.11.2003
zakladni jmění 81 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.1999 - 9.10.2001
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.1998 - 8.6.1999

Akcie HÁJEK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 643 12.11.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 590 9.10.2001 - 12.11.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 810 8.6.1999 - 9.10.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 250 15.12.1998 - 8.6.1999

Sídlo HÁJEK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00 29.11.2012
Adresa Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00 15.12.1998 - 29.11.2012

Předmět podnikání HÁJEK a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.9.2014 - 15.1.2015
Hostinská činnost 11.9.2014 - 15.1.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.2.2010 - 11.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1998 - 8.2.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prdeje a prodej 15.12.1998 - 16.12.1998
zprostředkovateská činnost v oblasti obchodu a služeb 15.12.1998 - 8.2.2010
činnost realitní kanceláře 15.12.1998 - 8.2.2010
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě 15.12.1998 - 8.2.2010
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb 15.12.1998 - 11.9.2014

Předmět činnosti HÁJEK a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.9.2014

vedení firmy HÁJEK a.s.

Statutární orgán HÁJEK a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. 11.9.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Má-li společnost pouze jediného člen představenstva, pak tento člen jedná samostatně. 29.11.2012 - 11.9.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 18.1.2011 - 29.11.2012
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují vždy dva členové představenstva společně, a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 16.12.1998 - 18.1.2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují vždy dvy členové představenstva společně, a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.12.1998 - 16.12.1998
statutární ředitel Rainer Frank 23.11.2018
Vznik funkce 2.9.2014
Adresa: Nad Královskou oborou 101/3 , Praha 170 00
představenstva Peter Appelt 15.12.1998 - 3.5.1999
Adresa: Haštalská 796/3 , Praha 110 00
Jméno JUDr. Lenka Patenidisová 15.12.1998 - 2.11.2002
Zánik členství 18.2.2002
Adresa: K Chaloupkám 3170/2 , Praha 106 00
Jméno Ing. Michal Švábenický 15.12.1998 - 7.12.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: V Malém háji 357 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Peter Appelt 3.5.1999 - 7.12.2006
Zánik členství 14.6.2005
Zánik funkce 14.6.2005
Adresa: Haštalská 796/3 , Praha 110 00
Jméno Blanka Sovová 2.11.2002 - 7.12.2006
Vznik členství 18.2.2002
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Na Smetance 1058/6 , Praha 120 00
předseda představenstva Peter Appelt 7.12.2006 - 8.2.2010
Vznik členství 14.6.2005
Vznik funkce 15.6.2005
Adresa: Haštalská 796/3 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Michal Švábenický 7.12.2006 - 8.2.2010
Vznik členství 14.6.2005
Adresa: V Malém háji 357 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Blanka Sovová 7.12.2006 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: Na Smetance 1058/6 , Praha 120 00
předseda představenstva Peter Appelt 8.2.2010 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 18.6.2008
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 18.6.2008
Adresa: 1 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Michal Švábenický 8.2.2010 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: Na Štěpnici 504 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Dr. Peter K Appelt MCR 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 27.10.2012
Vznik funkce 18.6.2008
Zánik funkce 27.10.2012
Adresa: 1 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Michal Švábenický 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 27.10.2012
Adresa: Na Štěpnici 504 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Blanka Sovová 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 27.10.2012
Adresa: Na Smetance 1058/6 , Praha 120 00
člen představenstva Rainer Frank 29.11.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 27.10.2012
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: Nad Královskou oborou 159/9 , Praha 170 00
statutární ředitel Rainer Maria Josef Emil Frank 11.9.2014 - 23.3.2018
Vznik funkce 2.9.2014
Adresa: Nad Královskou oborou 159/9 , Praha 170 00
statutární ředitel Rainer Frank 23.3.2018 - 23.11.2018
Vznik funkce 2.9.2014
Adresa: Nad Královskou oborou 159/9 , Praha 170 00

Dozorčí rada HÁJEK a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Manfred Appelt 15.12.1998 - 7.12.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Klimentská 2061/21 , Praha 110 00
Jméno Milena Appeltová 15.12.1998 - 7.12.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00
Jméno Arsene Verny 15.12.1998 - 7.12.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Na čihadle 1010/47 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Arsene Věrný 7.12.2006 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: Na čihadle 1010/47 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Manfred Appelt 7.12.2006 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 3.3.2008
Adresa: Klimentská 2061/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Milena Appeltová 7.12.2006 - 18.1.2011
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 17.6.2008
Adresa: Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Prof. Dr. Arsene Verny M.E.S. 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 27.10.2012
Vznik funkce 18.6.2008
Zánik funkce 27.10.2012
Adresa: Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Pošar 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 3.3.2008
Zánik členství 27.10.2012
Adresa: K Mlíčníku 239 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Milena Appeltová 18.1.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 27.10.2012
Adresa: Na poříčí 1052/42 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Markéta Frank 29.11.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 27.10.2012
Zánik členství 2.9.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 2.9.2014
Adresa: Nad Královskou oborou 159/9 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kalhous 29.11.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 27.10.2012
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: Luďka Matury 815 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Arch. Martin Kalhous 29.11.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 27.10.2012
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: Luďka Matury 815 , Pardubice 530 12

Sbírka Listin HÁJEK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5694/SL 56 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 4.9.2014 18.9.2014 8
B 5694/SL 55 notářský zápis NZ 521/14 - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 2.9.2014 4.9.2014 18.9.2014 33
B 5694/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 25
B 5694/SL 53 notářský zápis NZ 1412/2012 Městský soud v Praze 26.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 44
B 5694/SL 52 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 15.11.2011 16.11.2011 5.11.2012 2
B 5694/SL 51 notářský zápis NZ 136/2011 Městský soud v Praze 7.6.2011 30.8.2011 11
B 5694/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2011 17.6.2011 26.8.2011 18
B 5694/SL 49 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.7.2011 14.7.2011 2
B 5694/SL 48 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 13.7.2011 14.7.2011 9
B 5694/SL 47 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 13.7.2011 14.7.2011 2
B 5694/SL 46 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 13.7.2011 14.7.2011 4
B 5694/SL 45 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 1.4.2011 7.4.2011 5.5.2011 6
B 5694/SL 44 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 3.11.2010 4.2.2011 6
B 5694/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2010 4.2.2011 17
B 5694/SL 42 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 18.6.2008 4.2.2011 3
B 5694/SL 41 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 18.6.2008 4.2.2011 2
B 5694/SL 40 notářský zápis NZ 162/2010 Městský soud v Praze 28.6.2010 4.2.2011 17
B 5694/SL 39 účetní závěrka rok 31.12.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.2.2011 6
B 5694/SL 38 účetní závěrka rok 31.12.2009 Městský soud v Praze 31.12.2010 4.2.2011 9
B 5694/SL 37 účetní závěrka r.2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 10.6.2010 10.6.2010 9
B 5694/SL 36 účetní závěrka r.2006 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 10.6.2010 10.6.2010 2
B 5694/SL 35 účetní závěrka r.2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 10.6.2010 10.6.2010 4
B 5694/SL 34 účetní závěrka r.2005 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2005 10.6.2010 10.6.2010 9
B 5694/SL 33 účetní závěrka r.2005 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2005 10.6.2010 10.6.2010 2
B 5694/SL 32 účetní závěrka r.2005 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2005 10.6.2010 10.6.2010 4
B 5694/SL 31 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2010 19.5.2010 6
B 5694/SL 30 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2010 13.5.2010 2
B 5694/SL 29 účetní závěrka r. 2008 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2010 13.5.2010 4
B 5694/SL 28 účetní závěrka r. 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2010 13.5.2010 9
B 5694/SL 25 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 11.7.2008 15
B 5694/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.6.2005 5.1.2007 0
B 5694/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání DR/představ Městský soud v Praze 14.6.2005 5.1.2007 0
B 5694/SL 22 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 15.6.2005 5.1.2007 0
B 5694/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.3.2006 5.1.2007 0
B 5694/SL 20 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 11.4.2006 5.1.2007 0
B 5694/SL 19 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.3.2006 5.1.2007 0
B 5694/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2003 Městský soud v Praze 1.1.2003 31.8.2004 14.9.2004 0
B 5694/SL 15 posudek znalce č.561-562-563-564 Městský soud v Praze 12.11.2003 26.11.2003 0
B 5694/SL 14 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 12.11.2003 26.11.2003 0
B 5694/SL 12 notářský zápis NZ 356/2003-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2003 12.11.2003 26.11.2003 0
B 5694/SL 11 notářský zápis NZ 438/2003-sml.o fúzi Městský soud v Praze 7.8.2003 12.11.2003 26.11.2003 0
B 5694/SL 10 notářský zápis NZ 437/2003-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 7.8.2003 12.11.2003 26.11.2003 0
B 5694/SL 8 ostatní -návrh smlouvy o fúzi+pln.moc Městský soud v Praze 26.5.2003 27.5.2003 28.5.2003 0
B 5694/SL 7 notářský zápis NZ 450/2002 Městský soud v Praze 11.7.2002 15.10.2002 0
B 5694/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 15.8.2002 26.8.2002 0
B 5694/SL 5 zpráva auditora k 31.5.01 Městský soud v Praze 31.5.2001 18.9.2001 0
B 5694/SL 4 zpráva auditora r. 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 21.3.2001 0
B 5694/SL 3 notářský zápis -NZ355/00+/VZ-ÚZ-aud.r.1999/ Městský soud v Praze 18.8.2000 21.3.2001 0
B 5694/SL 2 notářský zápis NZ 23/99 Městský soud v Praze 15.1.1999 12.5.1999 0
B 5694/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 558/98, NZ 559/98 Městský soud v Praze 19.11.1998 30.12.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HÁJEK a.s.

IČO (identifikační číslo) 25720074
Jméno HÁJEK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.12.1998
Celkový počet živností: 7

Sídlo HÁJEK a.s.

Živnosti a provozovny HÁJEK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 20.12.2014

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a neby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2012
Zánik oprávnění 20.12.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HÁJEK a.s.

Člen statutárního orgánu Rainer Frank

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HÁJEK a.s.

IČO: 25720074
Firma: HÁJEK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 15.12.1998

Sídlo HÁJEK a.s.

Sídlo: Na poříčí 1052/42, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image