Firma Gumárny Zubří, akciová společnost IČO 00012122


Gumárny Zubří, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Gumárny Zubří, akciová společnost (00012122) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hamerská 9, Zubří 756 54. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Gumárny Zubří, akciová společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Gumárny Zubří, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Gumárny Zubří, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o Gumárny Zubří, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro Gumárny Zubří, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 111
IČO (identifikační číslo osoby) 00012122
Jméno Gumárny Zubří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 9.5.2017 jediný akcionář společnost Vingrálek Consult a.s. se sídlem Moravský Beroun, Jiráskova 355, 793 05, IČ 060 23 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10923 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak, že: Rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost nominální formou - z vlastních zdrojů, v souladu s § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: a) částka, o níž se základní kapitál zvyšuje: - základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát miliónů korun českých, tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 240.000.000,-- Kč, slovy: dvě sta čtyřicet miliónů korun českých na novou výši základního kapitálu ve výš i 300.000.000,-- Kč, slovy: tři sta milionů korun českých. b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v řádné účetní závěrce: - základní kapitál se zvyšuje ze zdroje položky A.IV.1. - nerozdělený zisk minulých let (řádek 96 ve výši 102.684.000,-- Kč, slovy: jedno sto dva milionů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) v návaznosti na položku A.IV. - výsledek hospodaření mi nulých let (řádek č. 095) citované řádné účetní závěrky, a to o část tohoto nerozděleného zisku ve výši 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát miliónů korun českých. c) nová výše vkladu jediného akcionáře: - nová výše vkladu jediného akcionáře - společnosti Vingrálek Consult a.s. se sídlem Moravský Beroun, Jiráskova 355, 793 05, IČ 060 23 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10923 bude činit po zvýšení zákla dního kapitálu 300.000.000,-- Kč, slovy: tři sta milionů korun českých. d) zvýšením základního kapitálu společnosti se rovnoměrně zvýší nominální hodnota akcií tak, že: - z částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje, tj. o 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých, připadá na jednu dosavadní akcii, tj. kmenovou akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů koru n českých, částka ve výši 2.500.000,-- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, - jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých se zvýší o částku 2.500.000,-- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, nově tedy bude - jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě 12.500.000,-- Kč, slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých. e) určuje lhůtu pro předložení akcií, a to v délce 15-ti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost Vingrálek Consult a.s. potvrzuje, že zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejic h účel měnit ( 495 odst. 2 z.o.k.) 25.5.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 19.5.2014 - 19.3.2015
Počet členů správní rady: 3 19.5.2014 - 19.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014 - 19.3.2015
V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 18.4.2014 jediný akcionář Dr. Pavel Vingrálek, r.č. 560802/1529, bytem Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 793 05 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů o částku 10.000.000 Kč, slovy: deset milionů korun českých, t.j. z dosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 230.000.000 Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun český ch,k na novou výše základního kapitálu, která bude činit 240.000.000 Kč, slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých 2) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých, ze zdroje uvedeného v roční účetní auditované závěrce řádek 84 výsledek hosp. běžného úč. období, a to z části, která bude přidělena do nerozděleného zi sku ve výši 21.941.637,43 Kč, slovy: dvacet jedna milionů devět set čtyřicet jedna tisíc šest set třicet sedm korun českých, čtyřicet tři haléřů. Uvedené zvýšení základního kapitálu vyhovuje podmínce dané stanovami společnosti v článku 14, odst. 18 a § 49 5 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o tom, že zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu ( 254.713.000,-Kč, slovy: dvě sta padesát čtyři milionů sedm set třináct tisíc korun českých) a součtem hod noty základního kapitálu ( 230.000.000,-Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun českých) a rezervních fondů ( 12.335.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých) 3) na zvýšení základního kapitálu bude emitován jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě,nezaknihované, o jmenovité hodnotě 10.000.000, Kč, slovy: deset milionů korun českých 4) na jednu dosud vydanou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých připadá 1/23, slovy: jedna třiadvacetina akcie emitované v důsledku zvýšení základního kapitálu. Dosud emitované akcie jsou všechny v držení jediného ak cionáře.Nová akcie bude bezplatně přidělena společností tomuto jedinému akcionáři do 15, slovy: patnácti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 5) emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých 6) druh, forma a podoba akcií se nemění 5.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.5.2014 - 19.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.5.2014 - 19.5.2014
1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti efektivním způsobem, upsáním akcií, o částku 1,797,000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských), tj. z dosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 228,203.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetosmmilionůdvěstětřitisíckorunčeských), na novou výši základního kapitálu, která bude činit 230,000.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetmilionůkorunčeských). 22.11.2006 - 12.3.2007
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Bude emitován jeden kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, nezaknihované, o jmenovité hodnotě 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských). 4. Emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských). Akcie bude upisována s využitím přednostního práva stávajícího akcionáře Dr. Pavla Vingrálka, r.č. 560802/1529, Jiráskova 355, 793 05 Moravský Beroun, a to v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní dne v době od 8 do 12 hodin dopoledne. 5. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl ve smyslu ust. § 203 odst. 4, věta poslední, o tom, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak v takovém případě je však upisování akcií vázáno na odkládací podmínku podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Při dodržení uvedených principů je možno splatit upsanou akcii před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upsané akcie bude splacen na zvláštní účet společnosti založený pro tento účel u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 17629593/0300 s využitím přednostního práva jediného akcionáře do pěti dnů od upsání akcie. 22.11.2006 - 12.3.2007
1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Zubří, Hamerská 9, PSČ 756 54, identifikační číslo: 000 12 122, je pan Dr. Pavel Vingrálek, datum narození: 2.8.1956, rodné číslo: 560802/152 9, trvale bytem Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 793 05 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této v alné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 18.8.2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyp lývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 8.11.2005 - 22.2.2007
i) 22 ks, slovy: dvacetdva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 220.000.000,-Kč, série 1, čísla 1-22, datum emise 10.2.2005 ii) 5 ks, slovy: pět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 5.000.000,-Kč, série 2, čísla 1-5, datum emise 10.2.2005 8.11.2005 - 22.2.2007
Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 98,5964 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této v alné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením specifikovaných listinných akcií i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hla vní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90, 00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprá vněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 8.11.2005 - 22.2.2007
2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odli šné od hlavního akcináře. 8.11.2005 - 22.2.2007
3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0804/05, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4 , Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen " znalecký posudek"). Z výrokové část i znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tí mto znaleckým posudkem ve výši 398,-Kč (slovy: tři sta devadesát osm korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena z hodnoty firmy určené z v olného peněžního toku pro vlastníky a věřitele a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. 8.11.2005 - 22.2.2007
4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dn e předání vykoupených akcií společnosti § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavní mu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 8.11.2005 - 22.2.2007
5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky v l hůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akci í zástavním věřitelům. 8.11.2005 - 22.2.2007
Akcie: 228 203 kusů akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. 12.5.1994 - 31.1.2003
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR ze dne 27.12.1990, č. 537/1990, zakladatelského plánu a přijatých stanov. 29.12.1990
Den vzniku: 31. prosince 1990 29.12.1990
Základní kapitál společnosti činí: 185 403 tis. Kčs, je vydáno 1 854 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich činí Kčs 100.000,-. Akcie společnosti znějí na jméno. 29.12.1990 - 12.5.1994
Název společnosti v jazyce anglickém: Gumárny Zubří, Company Limited v jazyce německém: Gumárny Zubří, Aktiengesellschaft v jazyce francouzském: Gumárny Zubří, Societe Anonyme v jazyce španělském: Gumárny Zubří, Sociedad Anonima v jazyce ruském: Gumárny Zubří, akcioněrnoe obščestvo 29.12.1990 - 4.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

Kapitál Gumárny Zubří, akciová společnost

zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.5.2017
zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2014 - 25.5.2017
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2006 - 5.5.2014
zakladni jmění 228 203 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1994 - 29.11.2006

Akcie Gumárny Zubří, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 12 500 000 Kč 24 25.5.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 24 5.5.2014 - 25.5.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 23 12.3.2007 - 5.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 797 000 Kč 1 29.11.2006 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 22 30.11.2004 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 5 30.11.2004 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 203 30.11.2004 - 12.3.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 228 203 31.1.2003 - 30.11.2004

Sídlo Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Hamerská 9 , Zubří 756 54 19.3.2015
Adresa Hamerská 9 , Zubří 756 54 6.5.2014 - 19.3.2015
Adresa Hamerská 9 , Zubří 756 54 30.11.2004 - 6.5.2014
Adresa Hamerská 9 , Zubří 756 54 27.7.2000 - 30.11.2004
Adresa Zubří Česká republika
29.12.1990 - 27.7.2000

Předmět podnikání Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 19.5.2014
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.5.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.5.2014
obráběčství 19.5.2014
zámečnictví, nástrojářství 19.5.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.5.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.4.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.5.2010
hostinská činnost - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.5.2010 - 19.5.2014
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 7.2.2007 - 10.5.2010
výroba zdravotnických prostředků 7.2.2007 - 10.5.2010
výroba plastových výrobků 16.8.2006 - 7.2.2007
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení, vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 27.7.2000
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé , vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.7.2000 - 19.5.2014
zpracování gumárenských směsí 4.3.1998
kovoobráběčství 4.3.1998 - 7.2.2007
nástrojářství 4.3.1998 - 7.2.2007
výroba tepla 4.3.1998 - 7.2.2007
rozvod tepla 4.3.1998 - 7.2.2007
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání - hostinská činnost - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.3.1998 - 10.5.2010
silniční motorová doprava osobní 4.3.1998 - 19.5.2014
silniční motorová doprava nákladní 4.3.1998 - 19.5.2014
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu: -SVM 7 - Toxikologické prostředky, slzný plyn, přísl. zařízení, součásti, materiály a technologie -SVM 24 - Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti s výrobky uvedenými v tomto povolení -Všechny státy, s výjimkou těch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán -Platnost povolení do 9.9.1999 včetně. 14.12.1994 - 27.7.2000
vulkanizace 2.12.1993 - 4.3.1998
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání - kovoobrábění - výroba nástrojů - hostinská činnost - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - silniční motorová doprava 2.12.1993 - 4.3.1998
Základním předmětem podnikání společnosti je: - gumárenská výroba - prodej a nákup výrobků, surovin, energie, poskytování služeb - zahraničně obchodní činnost dle rozhodnutí FMZO v Praze ze dne 26.10.1990, č.j. 13/12121/90, registr. číslo:108 003387 v tomto rozsahu: 1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze rozhodnutí, 2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. 29.12.1990 - 2.12.1993

vedení firmy Gumárny Zubří, akciová společnost

Statutární orgán Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně. 19.5.2014
Jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Za společnost jedná a podepisuje samostatně místopředseda představenstva. Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva pouze tehdy, byl-li předsedou představenstva nebo místopřed sedou představenstva k tomuto písemně zmocněn. 9.7.2007 - 19.5.2014
Jednání: Za společnost jednají všichni členové představenstva společně, anebo samostatně předseda nebo místopředseda, anebo člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 4.3.1998 - 9.7.2007
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 4.3.1998
Jméno RNDr. Pavel Vingrálek 22.6.2018
Vznik funkce 3.5.2018
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05
místopředseda Ing. Miloslav Běťák 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: 40 , Střítež nad Bečvou 756 52
člen Ing. Vladimír Polách 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: 5. května 1545 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Ing. Pavel Vorek 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: Mostecká 364 , Vsetín 755 01
předseda a ředitel společnosti Oldřich Parduba 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Na Příkopě 94 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
člen Ing. Jiří Barborka 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Tyršova 915 , Zlín 763 02
člen ing. Vlastimil Sporek 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
člen JUDr. Jana Holubcová 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: 251 , Dolní Bečva 756 55
člen představenstva Ing. František Straka 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: Jílová 4577 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ivo Novák 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: 104 , Osice 503 26
místopředseda představenstva Ing. Jiří Podhajský 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Nádražní 1410 , Otrokovice 765 02
člen představenstva Ing. Aleš Rodinger 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Pod Mlýnem 313 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Jan Blaško 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Rudolf Veselý CSc. 13.11.1996 - 8.9.1998
Adresa: Díly I 4042 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Oldřich Volný CSc. 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: 342 , Sedliště 739 36
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Jeremiášova 434/14 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun 793 05
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 8.9.1998 - 2.11.2002
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Petr Bláha 4.3.1998 - 29.11.2002
Zánik členství 14.9.2001
Adresa: Skalní 1386 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 4.3.1998 - 31.1.2003
Adresa: Světlov 2258/90 , Šternberk 785 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 8.9.1998 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Helena Chmelová 8.9.1998 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun 793 05
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 2.11.2002 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Radim Stach 29.11.2002 - 30.11.2004
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Budovatelská 524 , Studénka 742 13
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 31.1.2003 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Kollárova 291/2 , Šternberk 785 01
místopředseda představenstva RNDr. Ludvík Habusta 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Dolní Paseky 1529 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.9.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 24.6.2005
Vznik funkce 24.6.2005
Adresa: Bystřická 524 , Velký Týnec 783 72
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Jindřich Vaculín 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Adresa: Máchova 654/29 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.12.2005 - 19.6.2009
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Bystřická 524 , Velký Týnec 783 72
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 19.6.2009 - 8.8.2011
Vznik členství 20.4.2009
Adresa: Hněvotínská 188/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.6.2009 - 3.4.2013
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Bystřická 524 , Velký Týnec 783 72
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 8.8.2011 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Adresa: Mozartova 183/10 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Pavlína Vrbová 3.4.2013 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513/23 , Olomouc 783 01
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513/23 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Mozartova 183/10 , Olomouc 779 00
Jméno Dr. Pavel Vingrálek 19.5.2014 - 22.6.2018
Vznik funkce 19.5.2014
Zánik funkce 3.5.2018
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun 793 05

Dozorčí rada Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen Ing. Milan Purnoch 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: Rousovická 627/10 , Praha 181 00
člen Ing. Stanislav Gajda 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: 257 , Zašová 756 51
člen RNDr. Radek Hořeňovský 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: V průčelí 1648/16 , Praha 149 00
člen Ing. Pavel Capouch 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Belgická 276/20 , Praha 120 00
místopředseda Helena Chmelová 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun 793 05
člen Ing. Josef Kliment 2.12.1993 - 27.9.2000
Adresa: Sídliště 6. května 1058 , Zubří 756 54
předseda Ing. Miroslava Vystavělová 4.3.1998 - 27.9.2000
Adresa: Na valech 2273/35 , Šternberk 785 01
místopředseda Ing. Oldřich Volný CSc. 8.9.1998 - 27.9.2000
Adresa: 342 , Sedliště 739 36
místopředseda Ing. Miroslava Vystavělová 27.9.2000 - 2.11.2002
Zánik členství 13.9.2001
Adresa: Na valech 2273/35 , Šternberk 785 01
předseda Ing. Oldřich Volný CSc. 27.9.2000 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 342 , Sedliště 739 36
člen Ing. Josef Mičkal 27.9.2000 - 30.11.2004
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří 756 54
místopředseda Mgr. Renata Chmelová 2.11.2002 - 30.11.2004
Vznik členství 13.9.2001
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun 793 05
předseda Ing. Josef Mičkal 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 5.5.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 5.5.2005
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří 756 54
člen Ing. Pavlína Vrbová 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Žerotínovo nám. 213/10 , Olomouc 779 00
místopředseda Ing. Tomáš Vingrálek 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Kučeřík 19.9.2005 - 19.6.2009
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Lidická 159 , Moravský Beroun 793 05
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 19.9.2005 - 10.5.2010
Vznik členství 5.5.2005
Zánik členství 27.4.2010
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří 756 54
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Vingrálek 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Dalibor Jančí 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Revúcká 1283/2 , Litovel 784 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 10.5.2010 - 6.5.2014
Vznik členství 27.4.2010
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří 756 54
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Vingrálek 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Dalibor Jančí 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Revúcká 1283/2 , Litovel 784 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 6.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 27.4.2010
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří 756 54

Prokura Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Prokurista zastupuje podnikatele samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 19.5.2014
Prokurista zastupuje podnikatele samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 19.5.2014
Jméno Ing. Pavlína Vrbová 19.5.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513/23 , Olomouc 783 01
Jméno Ing. Simona Vingrálková 19.5.2014
Adresa: Mozartova 183/10 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin Gumárny Zubří, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 111/SL 77 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.4.2015 16.4.2015 27
B 111/SL 76 ostatní návr stat. ředitele Krajský soud v Ostravě 31.3.2015 16.4.2015 16.4.2015 1
B 111/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 16.5.2014 27
B 111/SL 74 ostatní Návrh na vypořádání hospodářského výsledku r. 2013 Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 16.5.2014 1
B 111/SL 61 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 10.7.2009 4
B 111/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2008 vč.příl,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.4.2009 2.7.2009 10.7.2009 26
B 111/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 3
B 111/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 10.12.2004 14.12.2004 10
B 111/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 15.7.2002 22.7.2002 15
B 111/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.11.2001 12.11.2001 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00012122
Jméno Gumárny Zubří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 8

Sídlo Gumárny Zubří, akciová společnost

Živnosti a provozovny Gumárny Zubří, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 2 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.1993

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.2013

Živnost č. 9 Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní- příležitostná doprava provozovaná osobním vozidlem mezinárodní - příležitostná doprava provozovaná osobním vozidlem

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 25.8.2014

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti mezinárodní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotností - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny ce

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 14 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Gumárny Zubří, akciová společnost

Člen statutárního orgánu RNDr. Pavel Vingrálek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

IČO: 00012122
Firma: Gumárny Zubří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Zubří
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Gumárny Zubří, akciová společnost

Sídlo: Hamerská 9, Zubří 756 54

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba pryžových výrobků
Výroba ostatních pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image