Firma Gumárny Zubří, akciová společnost IČO 00012122


Gumárny Zubří, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Gumárny Zubří, akciová společnost (00012122) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hamerská 9, 756 54 Zubří Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Gumárny Zubří, akciová společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Gumárny Zubří, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Gumárny Zubří, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o Gumárny Zubří, akciová společnost na rzp.cz
Detailní informace o Gumárny Zubří, akciová společnost na portal.gov.cz

Výpis dat pro Gumárny Zubří, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 111
IČO (identifikační číslo osoby) 00012122
Jméno Gumárny Zubří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 19.5.2014 - 19.3.2015
Počet členů správní rady: 3 19.5.2014 - 19.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014 - 19.3.2015
V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 18.4.2014 jediný akcionář Dr. Pavel Vingrálek, r.č. 560802/1529, bytem Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 793 05 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto:1) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů o částku 10.000.000 Kč, slovy: deset milionů korun českých, t.j. z dosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 230.000.000 Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun českých,k na novou výše základního kapitálu, která bude činit 240.000.000 Kč, slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých2) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých, ze zdroje uvedeného v roční účetní auditované závěrce řádek 84 výsledek hosp. běžného úč. období, a to z části, která bude přidělena do nerozděleného zisku ve výši 21.941.637,43 Kč, slovy: dvacet jedna milionů devět set čtyřicet jedna tisíc šest set třicet sedm korun českých, čtyřicet tři haléřů. Uvedené zvýšení základního kapitálu vyhovuje podmínce dané stanovami společnosti v článku 14, odst. 18 a § 495 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o tom, že zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu ( 254.713.000,-Kč, slovy: dvě sta padesát čtyři milionů sedm set třináct tisíc korun českých) a součtem hodnoty základního kapitálu ( 230.000.000,-Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun českých) a rezervních fondů ( 12.335.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých)3) na zvýšení základního kapitálu bude emitován jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě,nezaknihované, o jmenovité hodnotě 10.000.000, Kč, slovy: deset milionů korun českých4) na jednu dosud vydanou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých připadá 1/23, slovy: jedna třiadvacetina akcie emitované v důsledku zvýšení základního kapitálu. Dosud emitované akcie jsou všechny v držení jediného akcionáře.Nová akcie bude bezplatně přidělena společností tomuto jedinému akcionáři do 15, slovy: patnácti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku5) emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých 6) druh, forma a podoba akcií se nemění 5.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.5.2014 - 19.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.5.2014 - 19.5.2014
1. Jediný akcionář vpůsobnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti efektivním způsobem, upsáním akcií, očástku 1,797,000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských), tj. zdosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 228,203.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetosmmilionůdvěstětřitisíckorunčeských), na novou výši základního kapitálu, která bude činit 230,000.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetmilionůkorunčeských). 22.11.2006 - 12.3.2007
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Bude emitován jeden kus kmenové akcie na majitele vlistinné podobě, nezaknihované, ojmenovité hodnotě 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských).4. Emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských). Akcie bude upisována svyužitím přednostního práva stávajícího akcionáře Dr. Pavla Vingrálka, r.č. 560802/1529, Jiráskova 355, 793 05 Moravský Beroun, ato vsídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní dne vdobě od 8 do 12 hodin dopoledne.5. Jediný akcionář vpůsobnosti valné hromady rozhodl ve smyslu ust. § 203 odst. 4, věta poslední, otom, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak vtakovém případě je však upisování akcií vázáno na odkládací podmínku podání návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ana rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Při dodržení uvedených principů je možno splatit upsanou akcii před zápisem usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs upsané akcie bude splacen na zvláštní účet společnosti založený pro tento účel uČeskoslovenské obchodní banky, a.s., č. účtu 17629593/0300 svyužitím přednostního práva jediného akcionáře do pěti dnů od upsání akcie. 22.11.2006 - 12.3.2007
1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Zubří, Hamerská 9, PSČ 756 54, identifikační číslo: 000 12 122, je pan Dr. Pavel Vingrálek, datum narození: 2.8.1956, rodné číslo: 560802/1529, trvale bytem Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 793 05 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti osvolání mimořádné valné hromady přesahovala ake dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 18.8.2005 (dále jen "čestné prohlášení") zněhož vyplývá, že hlavní akcionář ktomuto dni vlastnil: 8.11.2005 - 22.2.2007
i) 22 ks, slovy: dvacetdva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 220.000.000,-Kč, série 1, čísla 1-22, datum emise 10.2.2005ii) 5 ks, slovy: pět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 5.000.000,-Kč, série 2, čísla 1-5, datum emise 10.2.2005 8.11.2005 - 22.2.2007
Zčestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 98,5964 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením specifikovaných listinných akcií ilistinou přítomných na této valné hromadě, znichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90, 00 % základního kapitálu společnosti, aže tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i anásl. obchodního zákoníku. 8.11.2005 - 22.2.2007
2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, ato súčinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou ktakovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcináře. 8.11.2005 - 22.2.2007
3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu akcii ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je vsouladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0804/05, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4 , Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen " znalecký posudek"). Zvýrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 398,-Kč (slovy: tři sta devadesát osm korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena zhodnoty firmy určené zvolného peněžního toku pro vlastníky avěřitele ato zdůvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření zhlediska akcionářů isoučasných abudoucích investorů. 8.11.2005 - 22.2.2007
4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vpříslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem VZeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou kposkytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním azástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti azákonem pro svolání valné hromady, ato nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 8.11.2005 - 22.2.2007
5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu aidentifikace předaných akcií ačástky protiplnění ujednotlivých oprávněných osob avčetně uvedení údajů ozastavení akcií společnosti aidentifikaci zástavních věřitelů, ato ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti ake dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky vlhůtě stanovené zákonem, apředá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům. 8.11.2005 - 22.2.2007
Akcie:228 203 kusů akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. 12.5.1994 - 31.1.2003
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázovědle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě rozhodnutí ministerstvaprůmyslu ČR ze dne 27.12.1990, č. 537/1990, zakladatelskéhoplánu a přijatých stanov. 29.12.1990
Den vzniku: 31. prosince 1990 29.12.1990
Název společnostiv jazyce anglickém: Gumárny Zubří, Company Limitedv jazyce německém: Gumárny Zubří, Aktiengesellschaftv jazyce francouzském: Gumárny Zubří, Societe Anonymev jazyce španělském: Gumárny Zubří, Sociedad Anonimav jazyce ruském: Gumárny Zubří, akcioněrnoe obščestvo 29.12.1990 - 4.3.1998
Základní kapitál společnosti činí: 185 403 tis. Kčs, je vydáno1 854 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich činí Kčs100.000,-. Akcie společnosti znějí na jméno. 29.12.1990 - 12.5.1994

Kapitál Gumárny Zubří, akciová společnost

zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2014
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2006 - 5.5.2014
zakladni jmění 228 203 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1994 - 29.11.2006

Sídlo Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Hamerská 9 , 756 54 Zubří Česká republika
Hamerská 9, 756 54 Zubří
19.3.2015
Adresa Hamerská 9 , 756 54 Zubří Česká republika
Hamerská 9, 756 54 Zubří
6.5.2014 - 19.3.2015
Adresa Hamerská 9 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Hamerská 9, PSČ 75654
30.11.2004 - 6.5.2014
Adresa Hamerská 9 , Zubří Česká republika
Zubří, Hamerská 9
27.7.2000 - 30.11.2004
Adresa Zubří Česká republika
Zubří
29.12.1990 - 27.7.2000

Předmět podnikání Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 19.5.2014
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.5.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.5.2014
obráběčství 19.5.2014
zámečnictví, nástrojářství 19.5.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.5.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.4.2013
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.5.2010
hostinská činnost- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.5.2010 - 19.5.2014
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 7.2.2007 - 10.5.2010
výroba zdravotnických prostředků 7.2.2007 - 10.5.2010
výroba plastových výrobků 16.8.2006 - 7.2.2007
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahupovolení, vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 27.7.2000
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé ,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.7.2000 - 19.5.2014
zpracování gumárenských směsí 4.3.1998
silniční motorová doprava osobní 4.3.1998 - 19.5.2014
silniční motorová doprava nákladní 4.3.1998 - 19.5.2014
obchodní činnostv rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej -vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání- hostinská činnost- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.3.1998 - 10.5.2010
kovoobráběčství 4.3.1998 - 7.2.2007
nástrojářství 4.3.1998 - 7.2.2007
výroba tepla 4.3.1998 - 7.2.2007
rozvod tepla 4.3.1998 - 7.2.2007
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu:-SVM 7 - Toxikologické prostředky, slzný plyn, přísl. zařízení,součásti, materiály a technologie-SVM 24 - Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti svýrobky uvedenými v tomto povolení-Všechny státy, s výjimkou těch, kam je vývoz vojenskéhomateriálu zakázán-Platnost povolení do 9.9.1999 včetně. 14.12.1994 - 27.7.2000
vulkanizace 2.12.1993 - 4.3.1998
obchodní činnostv rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej -vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání- kovoobrábění- výroba nástrojů- hostinská činnost- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- silniční motorová doprava 2.12.1993 - 4.3.1998
Základním předmětem podnikání společnosti je:- gumárenská výroba- prodej a nákup výrobků, surovin, energie, poskytování služeb- zahraničně obchodní činnost dle rozhodnutí FMZO v Praze ze dne26.10.1990, č.j. 13/12121/90, registr. číslo:108 003387 v tomtorozsahu:1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichžnomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v přílozerozhodnutí,2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. 29.12.1990 - 2.12.1993

vedení firmy Gumárny Zubří, akciová společnost

Statutární orgán Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Dr. Pavel Vingrálek
Vznik funkce 19.5.2014
Adresa: Jiráskova 355 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Jiráskova 355, 793 05 Moravský Beroun
místopředseda Ing. Miloslav Běťák 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: 40 , Střítež nad Bečvou Česká republika
Střítež nad Bečvou č. 40
člen Ing. Vladimír Polách 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: 5. května 1545 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1545
člen Ing. Pavel Vorek 29.12.1990 - 2.12.1993
Adresa: Mostecká 364 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Mostecká 364
předseda a ředitel společnosti Oldřich Parduba 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Na Příkopě 94 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Na Příkopě 94/9
člen Ing. Jiří Barborka 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Tyršova 915 , Zlín Česká republika
Zlín, Tyršova 915
člen Ing. Vlastimil Sporek 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: Kukelská 904 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 904
člen JUDr. Jana Holubcová 29.12.1990 - 13.11.1996
Adresa: 251 , Dolní Bečva Česká republika
Dolní Bečva 251
člen představenstva Ing. František Straka 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: Jílová 4577 , Zlín Česká republika
Zlín, Jílová 4577
předseda představenstva Ivo Novák 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: 104 , Osice Česká republika
Osice 104
místopředseda představenstva Ing. Jiří Podhajský 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Nádražní 1410 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Nádražní 1410
člen představenstva Ing. Aleš Rodinger 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Příluky 313 , Zlín Česká republika
Zlín, Příluky 313
člen představenstva Ing. Jan Blaško 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Nad lesním divadlem 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem 18
člen představenstva Ing. Rudolf Veselý CSc. 13.11.1996 - 8.9.1998
Adresa: Díly I 0 , Zlín Česká republika
Zlín, Díly I/4042
člen představenstva Ing. Oldřich Volný CSc. 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: 342 , Sedliště Česká republika
Sedliště 342
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Jeremiášova 14 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Jeremiášova 14
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 382
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 8.9.1998 - 2.11.2002
Adresa: Vlkova 19 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Vlkova 19
člen představenstva Ing. Petr Bláha 4.3.1998 - 29.11.2002
Zánik členství 14.9.2001
Adresa: Skalní 1386 , Hranice na Moravě Česká republika
Hranice na Moravě, Skalní 1386
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 4.3.1998 - 31.1.2003
Adresa: Světlov 90 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Světlov 90
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 8.9.1998 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378
člen představenstva Helena Chmelová 8.9.1998 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378
předseda představenstva RNDr. Pavel Vingrálek 2.11.2002 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Jiráskova 355
člen představenstva Radim Stach 29.11.2002 - 30.11.2004
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Budovatelská 524 , Studénka Česká republika
Studénka, Budovatelská 524
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 31.1.2003 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Kollárova 2 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Kollárova 2
místopředseda představenstva RNDr. Ludvík Habusta 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Dolní Paseky 1529 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1529, PSČ 75661
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.9.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 24.6.2005
Vznik funkce 24.6.2005
Adresa: Bystřičská 524 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Bystřičská 524, PSČ 78372
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Jiráskova 355 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 79305
člen představenstva Jindřich Vaculín 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Adresa: Máchova 29 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Máchova 29, PSČ 75701
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.12.2005 - 19.6.2009
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Bystřická 524 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Bystřická 524, PSČ 78372
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 19.6.2009 - 8.8.2011
Vznik členství 20.4.2009
Adresa: Hněvotínská 188 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Hněvotínská 188/9, PSČ 77900
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 19.6.2009 - 3.4.2013
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Bystřická 524 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Bystřická 524, PSČ 78372
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Jiráskova 355 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 79305
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 8.8.2011 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Adresa: Mozartova 183 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Mozartova 183/10, PSČ 77900
místopředseda představenstva Pavlína Vrbová 3.4.2013 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 27.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513 , 783 01 Olomouc Česká republika
Rudolfa Smahela 513/23, Slavonín, 783 01 Olomouc
předseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Jiráskova 355 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Jiráskova 355, 793 05 Moravský Beroun
místopředseda představenstva Ing. Pavlína Vrbová 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513 , 783 01 Olomouc Česká republika
Rudolfa Smahela 513/23, Slavonín, 783 01 Olomouc
člen představenstva Ing. Simona Vingrálková 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Mozartova 183 , 779 00 Olomouc Česká republika
Mozartova 183/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Dozorčí rada Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen Ing. Milan Purnoch 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: Rousovická 627 , Praha 8-Čimice Česká republika
Praha 8-Čimice, Rousovická 627/10
člen Ing. Stanislav Gajda 2.12.1993 - 13.11.1996
Adresa: 257 , Zašová Česká republika
Zašová 257
člen RNDr. Radek Hořeňovský 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: V Průčelí 1648 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Průčelí 1648/16
člen Ing. Pavel Capouch 13.11.1996 - 4.3.1998
Adresa: Belgická 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Belgická 20
místopředseda Helena Chmelová 4.3.1998 - 8.9.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 382
člen Ing. Josef Kliment 2.12.1993 - 27.9.2000
Adresa: 1058 , Zubří Česká republika
Zubří 1058
předseda Ing. Miroslava Vystavělová 4.3.1998 - 27.9.2000
Adresa: Na Valech 35 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Na Valech 35
místopředseda Ing. Oldřich Volný CSc. 8.9.1998 - 27.9.2000
Adresa: 342 , Sedliště Česká republika
Sedliště 342
místopředseda Ing. Miroslava Vystavělová 27.9.2000 - 2.11.2002
Zánik členství 13.9.2001
Adresa: Na Valech 35 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Na Valech 35
předseda Ing. Oldřich Volný CSc. 27.9.2000 - 30.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 342 , Sedliště Česká republika
Sedliště 342
člen Ing. Josef Mičkal 27.9.2000 - 30.11.2004
Adresa: Sídlištní 812 , Zubří Česká republika
Zubří, Sídlištní 812
místopředseda Mgr. Renata Chmelová 2.11.2002 - 30.11.2004
Vznik členství 13.9.2001
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378
předseda Ing. Josef Mičkal 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 5.5.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 5.5.2005
Adresa: Sídlištní 812 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Sídlištní 812, PSČ 75654
člen Ing. Pavlína Vrbová 30.11.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Žerotínovo nám. 213 , 771 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Žerotínovo nám. 213/10, PSČ 77100
místopředseda Ing. Tomáš Vingrálek 30.11.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Vlkova 19 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Vlkova 19, PSČ 77200
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Kučeřík 19.9.2005 - 19.6.2009
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: Lidická 159 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Lidická 159, PSČ 79305
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 19.9.2005 - 10.5.2010
Vznik členství 5.5.2005
Zánik členství 27.4.2010
Adresa: Sídlištní 812 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Sídlištní 812, PSČ 75654
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Vingrálek 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Vlkova 19 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Vlkova 19, PSČ 77200
místopředseda dozorčí rady Ing. Dalibor Jančí 19.6.2009 - 5.5.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 14.4.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Revúcká 1283 , 784 01 Litovel Česká republika
Litovel, Revúcká 1283/2C, PSČ 78401
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 10.5.2010 - 6.5.2014
Vznik členství 27.4.2010
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Sídlištní 812 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Sídlištní 812, PSČ 75654
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Vingrálek 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Vlkova 152 , 779 00 Olomouc Česká republika
Vlkova 152/19, Lazce, 779 00 Olomouc
místopředseda dozorčí rady Ing. Dalibor Jančí 5.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 14.4.2014
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Revúcká 1283 , 784 01 Litovel Česká republika
Revúcká 1283/2c, 784 01 Litovel
člen dozorčí rady Ing. Josef Mičkal 6.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 27.4.2010
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Sídlištní 812 , 756 54 Zubří Česká republika
Sídlištní 812, 756 54 Zubří

Prokura Gumárny Zubří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavlína Vrbová 19.5.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513 , 783 01 Olomouc Česká republika
Rudolfa Smahela 513/23, Slavonín, 783 01 Olomouc
Jméno Ing. Simona Vingrálková 19.5.2014
Adresa: Mozartova 183 , 779 00 Olomouc Česká republika
Mozartova 183/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sbírka Listin Gumárny Zubří, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 111/SL 76 ostatní návr stat. ředitele Krajský soud v Ostravě 31.3.2015 16.4.2015 16.4.2015 1
B 111/SL 77 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.4.2015 16.4.2015 27
B 111/SL 74 ostatní Návrh na vypořádání hospodářského výsledku r. 2013 Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 16.5.2014 1
B 111/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 16.5.2014 27
B 111/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2008 vč.příl,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.4.2009 2.7.2009 10.7.2009 26
B 111/SL 61 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 10.7.2009 4
B 111/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 3
B 111/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 10.12.2004 14.12.2004 10
B 111/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 15.7.2002 22.7.2002 15
B 111/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.11.2001 12.11.2001 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00012122
Jméno Gumárny Zubří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 8

Sídlo Gumárny Zubří, akciová společnost

Živnosti a provozovny Gumárny Zubří, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 2 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hamerská 9, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1006188720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.1993

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.2013

Živnost č. 9 Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti mezinárodní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotností - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny ce

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 25.8.2014

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní- příležitostná doprava provozovaná osobním vozidlem mezinárodní - příležitostná doprava provozovaná osobním vozidlem

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 14 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Gumárny Zubří, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Dr. Pavel Vingrálek

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Gumárny Zubří, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00012122
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00012122
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Gumárny Zubří, akciová společnost
Sídlo Hamerská 9 756 54 ZUBŘÍ
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm, Kulturní 1777, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, tel.: 571 666 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1106851/0100 1.4.2013
1045508515/5500 1.4.2013
CZ2801000000432034410277 16.5.2015
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00012122
Jméno firmy Gumárny Zubří, akciová společnost
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 46hces7
tracking image