Firma Green Horizon Renewables a.s. IČO 04533593


Green Horizon Renewables a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Green Horizon Renewables a.s. (04533593) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ovocný trh 573/12, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2015 a je stále aktivní. Green Horizon Renewables a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Green Horizon Renewables a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Green Horizon Renewables a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Green Horizon Renewables a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Green Horizon Renewables a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Green Horizon Renewables a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21064
IČO (identifikační číslo osoby) 04533593
Jméno Green Horizon Renewables a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.11.2015
Valná hromada obchodní společnosti Green Horizon Renewables a.s. přijala dne 18.3.2019 toto rozhodnutí: "Valná hromada obchodní společnosti Green Horizon Renewables a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na č ástku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako Akcie A, ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet ti síc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie A" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dva cet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 10 % (deset procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie A či upisovatelů Akcií A (každý z nich dále jen "Akcionář A" a společ ně "Akcionáři A") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku"). Přednostní podíl na zisku se u rčí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře A v plné výši (ať již proto , že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů A, které nebylo k posuzovanému datu rozděleno mezi současné č i bývalé Akcionáře A (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva milio ny korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadající ch na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové akcie budou nabídnuty urče ným zájemcům, kterými jsou: (a) obchodní společnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD, založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem na adrese Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 355153 (dále jen "spol ečnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD"); (b) obchodní společnost Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "společnost Teton a.s."); (společnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD a společnost Teton a.s. dále společně také jen "Zájemci" nebo jednotlivě "Zájemce"), takto: (i) společnosti V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD bude nabídnuto upsání 10 (deseti) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listi nné podobě); (ii) společnosti Teton a.s. bude nabídnuto upsání 90 (devadesáti) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do tří dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 6633802/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií." 21.3.2019

Aktuální kontaktní údaje Green Horizon Renewables a.s.

Kapitál Green Horizon Renewables a.s.

zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.2015 - 21.3.2019

Akcie Green Horizon Renewables a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 21.3.2019
Akcie se zvláštními právy 20 000 Kč 100 21.3.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 14.12.2015 - 21.3.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 3.11.2015 - 14.12.2015

Sídlo Green Horizon Renewables a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ovocný trh 573/12 , Praha 110 00 12.1.2016
Adresa Bělehradská 858/23 , Praha 120 00 3.11.2015 - 12.1.2016

Předmět podnikání Green Horizon Renewables a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.11.2015
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.11.2015

vedení firmy Green Horizon Renewables a.s.

Statutární orgán Green Horizon Renewables a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 3.11.2015
předseda představenstva Kateřina Zychová 25.4.2019
Vznik členství 3.11.2015
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Jáchymova 27/4 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 25.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Kateřina Zychová 3.11.2015 - 25.4.2019
Vznik členství 3.11.2015
Adresa: Jáchymova 27/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Mynář CFA 3.11.2015 - 25.4.2019
Vznik členství 3.11.2015
Zánik členství 1.2.2019
Adresa: 476 , Kunčice pod Ondřejníkem 739 13

Dozorčí rada Green Horizon Renewables a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. František Vladař 25.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Polní 224 , Louňovice 251 62
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 3.11.2015 - 25.4.2019
Vznik členství 3.11.2015
Zánik členství 1.2.2019
Vznik funkce 3.11.2015
Zánik funkce 1.2.2019
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00

Sbírka Listin Green Horizon Renewables a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 21064/SL 1 notářský zápis [NZ 414/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.2015 29.10.2015 4.11.2015 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Green Horizon Renewables a.s.

IČO (identifikační číslo) 04533593
Jméno Green Horizon Renewables a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 3.11.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Green Horizon Renewables a.s.

Živnosti a provozovny Green Horizon Renewables a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2015

Statutární orgán Green Horizon Renewables a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Zychová
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kratochvíl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Green Horizon Renewables a.s.

IČO: 04533593
Firma: Green Horizon Renewables a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.11.2015

Sídlo Green Horizon Renewables a.s.

Sídlo: Ovocný trh 573/12, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image