Firma GRANITOL akciová společnost IČO 00012114


GRANITOL akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GRANITOL akciová společnost (00012114) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. GRANITOL akciová společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o GRANITOL akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GRANITOL akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o GRANITOL akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro GRANITOL akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GRANITOL akciová společnost

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 112
IČO (identifikační číslo osoby) 00012114
Jméno GRANITOL akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.4.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014 - 21.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014 - 21.4.2015
Rozhodnutí opřechodu akcií obchodní společnosti GRANITOL akciová společnost, se sídlem Moravský Beroun, Partyzánská 464, identifikační číslo 00012114 zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddíle B, vložka 112, (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i anásledující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vplatném znění (dále jen "obchodní zákoník). 7.10.2005 - 27.6.2012
1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost SLOVINTEGRA, a.s. se sídlem Bratislava 29, Jašíkova 2, PSČ 821 00, IČ 31392318 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,75% na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví 295 736 ks akcií hlavním akcionářem bylo osvědčeno potvrzením auditora ovlastnictví akcií hlavním akcionářem, čestným prohlášením hlavního akcionáře apředložením akcií ke dni konání valné hromady. Zpředložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 295 736 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,75 % , aže tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i anásl., obchodního zákoníku. 7.10.2005 - 27.6.2012
2. Přechod účastnických cenných papírů, které nejsou vmajetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i anásl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, ato súčinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ktakovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 7.10.2005 - 27.6.2012
3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1 267,-Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) za jednu akcii ojmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je vsouladu sust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 60774665 (dále jen "znalecký posudek"). Zvýrokové části vyplývá, že : " Zjištěná cena akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti GRANITOL akciová společnost ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč ksměrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 1 267,-Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, pro určení tržní hodnoty Společnosti byly znalcem aplikovány výnosové metody diskontovaného cash flow entity adividendový model ocenění. 7.10.2005 - 27.6.2012
4. Způsob, místo alhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyDosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva, vsídle společnosti, vedoucímu odboru kanceláře ředitele vpracovní dny vdobě od 08.00 do 14.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani vdodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu ajmenovité hodnoty. 7.10.2005 - 27.6.2012
5. Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění vpříslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním azástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či vhotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti. 7.10.2005 - 27.6.2012
GRANITOL a.s., jako právní nástupce převzal veškeré jměnízrušené společnosti bez likvidace, GRANITOLPLAST a.s., ve výši14.000.000,-Kč, o které zvýšil své základní jmění. 3.4.1996
Základní kapitál společnosti činí: 235 193 000,-- Kčs, je vydáno23 519 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé činí10.000,--Kčs. Akcie společnosti znějí na jméno. 19.8.1991 - 15.11.1993
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázovědle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb. rozhodnutím ministraprůmyslu ČR č. 555/1990 ze dne 27. prosince 1990, na základězakladatelského plánu a přijatých stanov. 29.12.1990
D e n v z n i k u: 31. prosince 1990 29.12.1990
Název společnosti:v jazyce anglickém - GRANITOL Company Limited,v jazyce německém - GRANITOL Aktiengesellschaftv jazyce francouzském - GRANITOL Sociéte Anonyme,v jazyce španělském - GRANITOL Sociedad Anonimav jazyce ruském - GRANITOL akcioněrnoe obščestvo. 29.12.1990 - 6.11.1995
Základní kapitál společnosti činí: 235 412 tisíc Kčs, je vydáno23 541 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich činí10.000,--Kčs. Akcie společnosti znějí na jméno. 29.12.1990 - 19.8.1991

Aktuální kontaktní údaje GRANITOL akciová společnost

Kapitál GRANITOL akciová společnost

zakladni jmění 296 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1995
zakladni jmění 282 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.1994 - 18.12.1995
zakladni jmění 235 193 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.1993 - 13.7.1994

Sídlo GRANITOL akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Partyzánská 464 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
11.9.2014
Adresa Partyzánská 464 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Partyzánská 464, okres Olomouc, PSČ 79305
9.7.2005 - 11.9.2014
Adresa Partyzánská 464 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Partyzánská 464, okres Bruntál
29.12.1990 - 9.7.2005

Předmět podnikání GRANITOL akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.6.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 27.6.2012
obráběčství 27.6.2012
zámečnictví, nástrojářství 27.6.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.6.2012
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení 3.11.2004 - 27.6.2012
rozvod tepla 18.7.2000
hostinská činnost, 22.7.1998
výroba tepla. 22.7.1998
výroba zboží z plastů a setů, 22.7.1998 - 27.6.2012
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej, 22.7.1998 - 27.6.2012
kovoobrábění, 22.7.1998 - 27.6.2012
zámečnictví, 22.7.1998 - 27.6.2012
organizační a ekonomické poradenství, 22.7.1998 - 27.6.2012
zprostředkovatelská činnost - akvizitér, mandatář, 22.7.1998 - 27.6.2012
silniční motorová doprava nákladní, 22.7.1998 - 3.11.2004
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení, 22.7.1998 - 3.11.2004
služby speciálními stroji, 22.7.1998 - 2.10.2001
silniční motorová doprava nákladní 14.5.1997 - 22.7.1998
hostinská činnost 6.11.1995 - 22.7.1998
výroba zboží z plastů a setů 12.8.1993 - 22.7.1998
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 12.8.1993 - 22.7.1998
kovoobrábění 12.8.1993 - 22.7.1998
zámečnictví 12.8.1993 - 22.7.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 12.8.1993 - 22.7.1998
služby speciálními stroji 12.8.1993 - 22.7.1998
silniční motorová doprava 12.8.1993 - 14.5.1997
výroba a prodej výrobků a polotovarů z plastů, jako folií afoliových materiálů z nízkotlakého a vysokotlakého polyetylenu,vázacích pásek, plastových usní, technických a jiných výrobkůvyráběných nánosováním granulátu na podložku, výroba hadic atrubic k vysavačům a pro vzduchotechniku, jednoduchých výrobků zfolií a dalších plastů svařováním potiskem, řezáním, adjustací ajinou kompletací, dále výroba granulátů a z druhotných surovin 29.12.1990 - 12.8.1993
výroba zařízení, strojů, forem a náhradních dílů proplastikářský průmysl 29.12.1990 - 12.8.1993
výroba tepelné energie 29.12.1990 - 12.8.1993
poskytování stravovacích, rekreačních, ubytovacích a jinýchslužeb 29.12.1990 - 12.8.1993
poskytování dopravních služeb a služeb mechanizačními prostředky 29.12.1990 - 12.8.1993
obchodní činnost a maloobchodní prodej vlastních výrobků,případně jiného zboží v rozsahu vymezeném registrací. 29.12.1990 - 12.8.1993

vedení firmy GRANITOL akciová společnost

Statutární orgán GRANITOL akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Jaroslav Fibichr 16.7.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: Polní 611 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Polní 611, 793 05 Moravský Beroun
předseda představenstva Ing. Jolana Petrášová 13.8.2014
Vznik členství 27.5.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Adresa: Pod Lesom 3408 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Pod Lesom 3408/8
člen představenstva Oľga Koňuchová 16.1.2017
Vznik členství 16.1.2017
Adresa: Ondavská 657 , Bratislava Slovenská republika
82108 Bratislava, Ondavská 657/2
člen Ing. Aluška Doležalová 29.12.1990 - 19.8.1991
Adresa: Škrobárova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Škrobárova 21
člen Ing. Petr Paciorek 19.8.1991 - 5.3.1992
Adresa: Bohnice , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Bohnice, Ratibořská 748
člen představenstva Ing. Bohumil Hrudka 5.3.1992 - 24.6.1992
Adresa: Husitská 32 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husitská 32
předseda Ing. Zdeněk Chmela 29.12.1990 - 4.5.1993
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 382
místopředseda Ing. Pavel Bastl 29.12.1990 - 4.5.1993
Adresa: 9. května 504 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, 9. května 504
člen Ing. Eva Veselá 24.6.1992 - 4.5.1993
Adresa: nám. Republiky 998 , Neratovice Česká republika
Neratovice, nám. Republiky 998
člen Milan Javorský 29.12.1990 - 6.11.1995
Adresa: Slatinská 8 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Slatinská 8
člen Ing. Pavel Tusar 29.12.1990 - 6.11.1995
Adresa: Starostrašnická 32 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 32
předseda představenstva Ing. Pavel Bastl 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: 9. května 504 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, 9. května 504
místopředseda představenstva Ing. Eva Veselá 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: nám. Republiky 998 , Neratovice Česká republika
Neratovice, nám. Republiky 998
člen představenstva Ing. Petr Klimánek 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: gen Svobody 578 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, gen Svobody 578
člen představenstva Ing. Břetislav Duch 6.11.1995 - 14.5.1997
Adresa: Holubova 1786 , Karviná Česká republika
Karviná, Holubova 1786
člen představenstva Ing. Lubomír Neruda 6.11.1995 - 17.2.1998
Adresa: nám. 9. května 512 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, nám. 9. května 512, okres Bruntál
místopředseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 6.11.1995 - 17.2.1998
Adresa: Jeremiášova 14 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Jeremiášova 14
předseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 6.11.1995 - 22.7.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 382, okres Bruntál
člen představenstva Helena Chmelová 17.2.1998 - 22.7.1998
Adresa: Nádražní 382 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 382, okres Bruntál
místopředseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 17.2.1998 - 4.4.2002
Adresa: Vlkova 19 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Vlkova 19
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 18.12.1995 - 23.8.2002
Adresa: Světlov 90 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Světlov 90, okres Olomouc
předseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 22.7.1998 - 3.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378, okres Bruntál
člen představenstva Helena Chmelová 22.7.1998 - 3.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378, okres Bruntál
místopředseda představenstva Dr. Pavel Vingrálek 4.4.2002 - 3.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Jiráskova 355 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Jiráskova 355
člen představenstva Ing. Irena Adamusová 23.8.2002 - 3.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Kollárova 2 , Šternberk Česká republika
Šternberk, Kollárova 2
člen představenstva Ing. Zdeněk Chmela 3.11.2004 - 9.7.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 26.4.2005
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378, okres Bruntál, PSČ 79305
člen představenstva Ing. Pavol Parák 3.11.2004 - 26.5.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Slovenská republika
90043 Hamuliakovo 495
člen představenstva Ing. Miroslav Švatarák 9.7.2005 - 26.5.2006
Vznik členství 26.4.2005
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Turčianská 31 , Bratislava Slovenská republika
82109 Bratislava, Turčianská 31/A
předseda představenstva Ing. Jolana Petrášová 3.11.2004 - 23.5.2007
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2004
Adresa: Turčianská 31 , Bratislava Slovenská republika
82109 Bratislava, Turčianská 31/A
místopředseda představenstva Ing. Ján Kavec MBA. CSc. 3.11.2004 - 13.5.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Pod lesom 15 , Bratislava Slovenská republika
84105 Bratislava, Pod lesom 15
předseda představenstva Ing. Jolana Petrášová 23.5.2007 - 13.5.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Pod Lesom 3408 , Bratislava Slovenská republika
84104 Bratislava, Pod Lesom 3408/8
předseda představenstva Ing. Michal Tarovský 13.5.2009 - 25.3.2011
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Černockého 2555 , Bratislava Slovenská republika
83151 Bratislava, Černockého 2555/17
člen představenstva Ing. Ivan Horvát 3.11.2004 - 16.7.2014
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 27.5.2014
Adresa: Pod lesom 12 , Bratislava Slovenská republika
84105 Bratislava, Pod lesom 12
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Fibichr 13.5.2009 - 16.7.2014
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Polní 611 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Polní 611, PSČ 79305
předseda představenstva Ing. Jolana Petrášová 25.3.2011 - 13.8.2014
Vznik členství 31.1.2011
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 31.1.2011
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Pod Lesom 3408 , Bratislava Slovenská republika
84104 Bratislava, Pod Lesom 3408/8
člen představenstva Ing. Bohumil Neštrák 16.7.2014 - 16.1.2017
Vznik členství 27.5.2014
Zánik členství 16.1.2017
Adresa: 16 , Hoste Slovenská republika
Hoste, 16

Dozorčí rada GRANITOL akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Slavomír Hatina 16.7.2014
Vznik členství 27.5.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Adresa: Strmý vršok 141 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Strmý vršok 141
člen dozorčí rady Ing. Branislav Hatina 16.7.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: Ventúrska 7 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Ventúrska 7
člen dozorčí rady Katarína Zárecká M.Sc. 16.7.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: Turčianska 31 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Turčianska 31/A
člen Jindřich Vavroušek 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: Husova 452 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Husova 452
člen Oldřich Čapka 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: 9. května 512 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, 9. května 512
člen Ing. Jiřina Pávková 4.5.1993 - 6.11.1995
Adresa: Horní 1 , Bruntál Česká republika
Bruntál, Horní 1
člen Ing. Leoš Chvátal 6.11.1995 - 14.5.1997
Adresa: Karla Sedláka 1220 , Litovel Česká republika
Litovel, Karla Sedláka 1220, okres Olomouc
člen Dr. Jaroslav Mička 6.11.1995 - 14.5.1997
Adresa: Třanovského 2393 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Třanovského 2393
člen Ludmila Matěásková 6.11.1995 - 22.7.1998
Adresa: gen. Svobody 572 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, gen. Svobody 572, okres Bruntál
předseda Ing. Leoš Chvátal 14.5.1997 - 22.7.1998
Adresa: Karla Sedláka 1220 , Litovel Česká republika
Litovel, Karla Sedláka 1220, okres Olomouc
místopředseda Dr. Jaroslav Mička CSc. 14.5.1997 - 22.7.1998
Adresa: Třanovského 2393 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Třanovského 2393
člen Marcela Baloghová 22.7.1998 - 2.10.2001
Zánik členství 14.5.2001
Adresa: gen. Svobody 573 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, gen. Svobody 573, okres Bruntál
místopředseda Pavlína Vingrálková 22.7.1998 - 5.8.2003
Adresa: Žerotínovo nám. 10 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Žerotínovo nám. 10
předseda JUDr. Jaromír Kučeřík 22.7.1998 - 3.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Lidická 159 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Lidická 159, okres Bruntál
místopředseda Ing. Pavlína Vrbová 5.8.2003 - 3.11.2004
Vznik členství 26.6.1998
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 29.6.1998
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Žerotínovo nám. 10 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Žerotínovo nám. 10, PSČ 77200
místopředseda Ing. Peter Záhorský 3.11.2004 - 9.7.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 26.4.2005
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 26.4.2005
Adresa: Žilinská 16 , Bratislava 1 Slovenská republika
81105 Bratislava 1, Žilinská 16
místopředseda Ing. Zdeněk Chmela 9.7.2005 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2005
Zánik členství 24.4.2007
Vznik funkce 26.4.2005
Zánik funkce 24.4.2007
Adresa: Nádražní 378 , 793 05 Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 79305
předseda Ing. Dušan Durmis 3.11.2004 - 13.5.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Turčianská 31 , Bratislava Slovenská republika
82109 Bratislava, Turčianská 31/A
místopředseda dozorčí rady Ing. Peter Záhorský 23.5.2007 - 13.5.2009
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 24.4.2007
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Žilinská 16 , Bratislava Slovenská republika
81105 Bratislava, Žilinská 16
předseda dozorčí rady Ing. Ján Kavec MBA. CSc. 13.5.2009 - 25.3.2011
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Pod Lesom 15 , Bratislava Slovenská republika
84105 Bratislava, Pod Lesom 15
člen Irena Krmelová 2.10.2001 - 16.7.2014
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 27.5.2014
Adresa: gen. Svobody 603 , Moravský Beroun Česká republika
Moravský Beroun, gen. Svobody 603, okres Bruntál
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Linkeš 13.5.2009 - 16.7.2014
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Pod Lesom 10 , Bratislava Slovenská republika
84105 Bratislava, Pod Lesom 10
předseda dozorčí rady Ing. Dušan Durmis 25.3.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 31.1.2011
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 31.1.2011
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Turčianska 5676 , Bratislava Slovenská republika
82109 Bratislava, Turčianska 5676/31a

Sbírka Listin GRANITOL akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 112/SL 59 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.4.2015 4.9.2015 8.9.2015 3
B 112/SL 58 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 4.9.2015 8.9.2015 30
B 112/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 4.6.2014 23.7.2014 3
B 112/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 206/2014, N 244/2014 Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 26.5.2014 24
B 112/SL 55 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 9.5.2014 13.5.2014 24
B 112/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.4.2014 9.5.2014 13.5.2014 2
B 112/SL 53 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., př., §66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.6.2013 6.6.2013 13
B 112/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.5.2013 4.6.2013 6.6.2013 2
B 112/SL 51 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., př., §66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.6.2013 6.6.2013 13
B 112/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.5.2013 4.6.2013 6.6.2013 2
B 112/SL 49 výroční zpráva [2012]   s úč.záv. s příl., §66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.6.2013 5.6.2013 13
B 112/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře z 10.5.2013 Krajský soud v Ostravě 10.5.2013 3.6.2013 5.6.2013 2
B 112/SL 47 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl., §66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 25.5.2012 24
B 112/SL 46 ostatní Rozh.jed.akc. - shvál. ÚZ r. 2011 Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 25.5.2012 2
B 112/SL 45 ostatní - zápis z VH-roz.jedin.akc. Krajský soud v Ostravě 28.4.2011 4.5.2011 2
B 112/SL 44 výroční zpráva r. 2010 s úč.z.,př.,aud.,§66/9 Krajský soud v Ostravě 28.4.2011 4.5.2011 24
B 112/SL 43 zpráva o vztazích za rok 2009 Krajský soud v Ostravě 29.3.2010 1.6.2010 1.6.2010 2
B 112/SL 42 výroční zpráva r.09+úč.z.vč.příl.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 1.6.2010 1.6.2010 24
B 112/SL 41 ostatní zápis z VH - roz.jedin.akc. Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 1.6.2010 1.6.2010 4
B 112/SL 40 výroční zpráva r. 2008 vč. úč.záv., zpr.audit Krajský soud v Ostravě 13.5.2009 14.5.2009 28
B 112/SL 39 výroční zpráva r. 2007,úč.záv.,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 5.5.2008 28
B 112/SL 38 ostatní RJA VH schv.úč.z.r.06,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 13.6.2007 9.7.2007 9
B 112/SL 37 výroční zpráva r. 2006 úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 7.6.2007 28
B 112/SL 36 výroční zpráva 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9, Krajský soud v Ostravě 24.5.2006 9.6.2006 28
B 112/SL 35 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 24.5.2006 9.6.2006 16
B 112/SL 34 ostatní 2x sml. o nájmu části podniku Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 24.5.2006 9.6.2006 3
B 112/SL 33 notářský zápis NZ 160/2006 Krajský soud v Ostravě 3.5.2006 24.5.2006 9.6.2006 19
B 112/SL 32 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 28
B 112/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.4.2005 6.9.2005 7
B 112/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.4.2005 6.9.2005 13
B 112/SL 29 notářský zápis NZ 166/2005 Krajský soud v Ostravě 26.4.2005 6.9.2005 19
B 112/SL 28 notářský zápis NZ 243/2004 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 8.11.2004 20
B 112/SL 27 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ostravě 23.7.2004 26.7.2004 30
B 112/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.7.2004 26.7.2004 15
B 112/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.10.2003 3.11.2003 5.11.2003 5
B 112/SL 25 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 2.9.2003 4
B 112/SL 24 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.záv. Krajský soud v Ostravě 27.6.2003 2.7.2003 30
B 112/SL 23 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 41
B 112/SL 21 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 19.7.2002 17
B 112/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.11.2001 12.12.2001 21.12.2001 15
B 112/SL 19 ostatní zpráva pro akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 12
B 112/SL 18 posudek znalce 921/7 Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 12
B 112/SL 17 posudek znalce č. 133/11/2001 Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 39
B 112/SL 16 ostatní usn. 26 Cm 200/2001 Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 23.7.2001 3.8.2001 3
B 112/SL 15 ostatní ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 31.3.2001 23.7.2001 3.8.2001 4
B 112/SL 14 ostatní ocenění bonity nájem.smluv Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 5
B 112/SL 13 převod,náj.podn.,ovládání smlouva o nájm.podn. Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 9
B 112/SL 12 převod,náj.podn.,ovládání smlouva o nájm.podn. Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 24
B 112/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 15
B 112/SL 10 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky (2x) Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 15.6.2001 66
B 112/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.1999 27.7.1999 27.7.1999 19
B 112/SL 8 ostatní -rozhod.VH Krajský soud v Ostravě 26.11.1992 12.5.1999 12.5.1999 1
B 112/SL 7 zakladatelské dokumenty -zakladatelský plán a.s. Krajský soud v Ostravě 30.12.1990 12.5.1999 12.5.1999 8
B 112/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.12.1990 12.5.1999 12.5.1999 12
B 112/SL 5 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 10.5.1999 29
B 112/SL 4 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.6.1998 8.7.1998 22.7.1998 5
B 112/SL 3 účetní závěrka r. 1997 (k 30.6.1997) Krajský soud v Ostravě 24.9.1997 24.9.1997 5
B 112/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 22.7.1997 22.7.1997 1
B 112/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.7.1997 22.7.1997 22.7.1997 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GRANITOL akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00012114
Jméno GRANITOL akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šternberk
Vznik první živnosti: 16.7.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo GRANITOL akciová společnost

Živnosti a provozovny GRANITOL akciová společnost

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 301, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.7.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 301, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.7.1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 301, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.8.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Partyzánská 464, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560112
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.7.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Partyzánská 464, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560112
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.1995

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Partyzánská 464, Moravský Beroun 793 05
Identifikační číslo provozovny 1000560112
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2015

Živnost č. 7 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1992
Zánik oprávnění 25.11.1996

Živnost č. 8 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba zboží z plastů a setů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby speciálními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1992
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 18.12.2003

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1995
Zánik oprávnění 15.4.1996

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost - akvizitér, mandatář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GRANITOL akciová společnost

Člen statutárního orgánu Oľga Koňuchová
Člen statutárního orgánu Jolana Petrášová
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Fibichr

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GRANITOL akciová společnost

IČO: 00012114
Firma: GRANITOL akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Moravský Beroun
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo GRANITOL akciová společnost

Sídlo: Partyzánská 464, Moravský Beroun 793 05

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Poradenství v oblasti řízení
Univerzální administrativní činnosti
tracking image