Firma GRAND HOTEL PALÁC a.s. IČO 27778801


GRAND HOTEL PALÁC a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GRAND HOTEL PALÁC a.s. (27778801) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1. máje 869/27, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2006 a je stále aktivní. GRAND HOTEL PALÁC a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o GRAND HOTEL PALÁC a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GRAND HOTEL PALÁC a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GRAND HOTEL PALÁC a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GRAND HOTEL PALÁC a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3097
IČO (identifikační číslo osoby) 27778801
Jméno GRAND HOTEL PALÁC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.9.2006
Dne 09.06.2010 obchodní společnost ENDL+K a.s. se sídlem Olomouc, část město, Riegrova 390/25, IČ 268 05 600, jediný akcionář obchodní společnosti CASINO PALÁC a.s. se sídlem Olomouc, Nová Ulice, I.P. Pavlova 728/123, PSČ 779 00, IČ 277 78 801, rozhodl př i výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku takto: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 47 100 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sto tisíc korun českých), upsáním nových akcií o částku 28 966 000,- Kč ( slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), na částku 76 066 000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů šedesát šest tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat: - 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, - 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, - 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, - 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie, - 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie, Akcie nejsou kotované. 3. Připouští se, aby všechny (( 31 (slovy: třicet jedna) kusů)) nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě byly upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti ENDL E.K.J. s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomouc-město, Riegrova 390/25, PSČ 7 72 00, IČ 268 10 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26512.4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen nemovitostmi v katastrálním území Žižkov, ve vlastnictví předem určeného zájemce společnosti ENDL E.K.J. s.r.o., a to: - pozemkem parc. č. 2639/10 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 8620, - budovou č.p. 2579 (bytový dům), postavenou na pozemku parc. č. 2639/104 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 8620, včetně příslušenství a součástí, - jednotkami č. 2597/1 - jiný nebytový prostor, 2597/2 - jiný nebytový prostor, 2597/3 - jiný nebytový prostor, 2597/4 - jiný nebytový prostor, 2597/5 - jiný nebytový prostor, 2597/6 - jiný nebytový prostor, 2597/7 - jiný nebytový prostor, 2597/8 - jiný nebytový prostor, 2597/9 - jiný nebytový prostor, 2597/10 - jiný nebytový prostor, 2597/11 - dílna nebo provozovna, 2597/12 - dílna nebo provozovna, 2597/ 13 - dílna nebo provozovna, 2597/14 - dílna nebo provozovna, 2597/15 - jiný nebytový prostor, 2597/16 - jiný nebytový prostor, 2597/17 - dílna nebo provozovna, 2597/18 - jiný nebytový prostor, 2597/19 - jiný nebytový prostor, 2597/20 - jiný nebytový prost or, 2597/21 - jiný nebytový prostor, 2597/22 - dílna nebo provozovna, 2597/23 - jiný nebytový prostor, umístněné v budově č. 2597, postavené na pozemku parc. č. 2639/104 - zastavěná plocha a nádvoří, jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 8620 pro katastrální území Žižkov, včetně příslušenství a součástí, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého majetku byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaný m Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 257 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 21-04-2010/72, částkou ve výši 28 966 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých), když na vklad jediného společníka se započítává částka ve výši 28 966 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci společnosti ENDL E. K.J., s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomouc-město, Riegrova 390/25, PSČ 772 00, IČ 268 10 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26512, vydáno: - 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, - 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, - 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, - 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie, - 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určenému zájemci - jedinému akcionáři upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u 2 (slovy: dva) kusů kmenových akcií na jméno 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, u 8 (slo vy: osm) kusů kmenových akcií na jméno 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, u 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, u 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie, a 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie. 6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je realitní činnost a správa a údržba nemovitostí. 7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti CASINO PALÁC a.s., mezi společností a předem určeným zájemcem společností ENDL E.K.J., s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomou c-město, Riegrova 390/25, PSČ 772 00, IČ 268 10 131. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem činí 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci společnosti ENDL E.K.J., s.r.o., oznámen dopisem předst avenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy o upsání akcií je Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla nebo osobně předaným proti podpisu představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. 8. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti CASINO PALÁC a.s., do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu s polečnosti do obchodního rejstříku. 9. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 30.6.2010 - 29.7.2010

Aktuální kontaktní údaje GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Kapitál GRAND HOTEL PALÁC a.s.

zakladni jmění 76 066 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2010
zakladni jmění 47 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.9.2006 - 29.7.2010

Akcie GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 5 866 000 Kč 1 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 29.7.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 29.7.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 29.7.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 29.7.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 29.7.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 17.12.2008 - 29.7.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 17.12.2008 - 29.7.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 17.12.2008 - 29.7.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 471 20.9.2006 - 17.12.2008

Sídlo GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 1. máje 869/27 , Olomouc 779 00 25.7.2018
Adresa Litovelská 115/3 , Olomouc 779 00 2.3.2012 - 25.7.2018
Adresa I. P. Pavlova 728/123 , Olomouc 779 00 17.12.2008 - 2.3.2012
Adresa 1. máje 869/27 , Olomouc 779 00 20.9.2006 - 17.12.2008

Předmět podnikání GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 2.7.2016
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 2.7.2016
provozování solárií 2.7.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3.2012
realitní činnost 20.9.2006 - 2.3.2012
správa a údržba nemovitostí 20.9.2006 - 2.3.2012

vedení firmy GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Statutární orgán GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 2.7.2016
Jménem představenstva jedná předseda představenstva samostatně. 17.12.2008 - 2.7.2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 20.9.2006 - 17.12.2008
statutární ředitel Jiří Karásek 2.7.2016
Vznik funkce 2.6.2016
Adresa: Olbrachtova 567/16 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Evžen Stehlík 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 20.9.2006
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
místopředseda představenstva Pavlína Stehlíková 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 20.9.2006
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
člen představenstva Denisa Němcová 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Žerotínova 208/3 , Litovel 784 01
předseda představenstva Josef Endl 17.12.2008 - 14.12.2009
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Domovina 606/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Karásek 14.12.2009 - 14.9.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Olbrachtova 567/16 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Jiří Karásek 14.9.2010 - 5.11.2015
Vznik členství 7.12.2009
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: Olbrachtova 567/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Luboš Vala 14.9.2010 - 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2010
Adresa: Na Stráni 428 15, 783 01 Olomouc Česká republika
člen představenstva Renata Kličková 14.9.2010 - 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2010
Adresa: Benešovo náměstí 2526 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Jiří Karásek 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Olbrachtova 567/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Luboš Vala 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Na Stráni 482/15 , Olomouc 783 01
člen představenstva Renata Kličková 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Benešovo náměstí 2526 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Karel Stehlík 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 20.9.2006
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Novotný 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Hrnčířská 27/3 , Litovel 784 01
člen dozorčí rady Slavěna Stehlíková 20.9.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Revoluční 673/13 , Litovel 784 01
předseda dozorčí rady Josef Bradáč 17.12.2008 - 2.3.2012
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 10.2.2012
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 10.2.2012
Adresa: U hřiště 556/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Magdaléna Vanečková 17.12.2008 - 2.3.2012
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 10.2.2012
Adresa: Fischerova 700/15 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Antonín Beran 17.12.2008 - 2.3.2012
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 10.2.2012
Adresa: 299 , 783 16 Dolany Česká republika
předseda dozorčí rady Ivana Gábová 2.3.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 10.2.2012
Vznik funkce 10.2.2012
Adresa: Zedníkova 122/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jiří Čapek 2.3.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 10.2.2012
Adresa: Bacherova 1267/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Josef Makúch 2.3.2012 - 5.11.2015
Vznik členství 10.2.2012
Adresa: Josefa Beka 437/1 , Olomouc 783 01
předseda dozorčí rady Ivana Gábová 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 10.2.2012
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 10.2.2012
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Zedníkova 122/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jiří Čapek 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 10.2.2012
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Bacherova 1267/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Josef Makúch 5.11.2015 - 2.7.2016
Vznik členství 10.2.2012
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Josefa Beka 437/1 , Olomouc 783 01

Sbírka Listin GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3097/SL 23 účetní závěrka [2013]  včetně příloh Krajský soud v Ostravě 5.7.2014 30.7.2014 8
B 3097/SL 22 účetní závěrka [2012]  včetně příloh Krajský soud v Ostravě 8.3.2014 13.3.2014 8
B 3097/SL 21 účetní závěrka rok 2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.12.2012 11.1.2013 8
B 3097/SL 20 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 10.2.2012 14.2.2012 13.3.2012 1
B 3097/SL 19 notářský zápis NZ 51/2012 rozhodnutí mim. VH Krajský soud v Ostravě 10.2.2012 14.2.2012 13.3.2012 31
B 3097/SL 18 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.12.2011 4.1.2012 8
B 3097/SL 17 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.10.2010 19.10.2010 13
B 3097/SL 16 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.10.2010 19.10.2010 13
B 3097/SL 15 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.10.2010 19.10.2010 13
B 3097/SL 14 ostatní RJA- jmen.čl.představenstva Krajský soud v Ostravě 10.9.2010 23.9.2010 1
B 3097/SL 13 podpisové vzory Ing. L.Vala, R. Kličková Krajský soud v Ostravě 10.9.2010 23.9.2010 2
B 3097/SL 12 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 15.7.2010 80
B 3097/SL 11 notářský zápis NZ 151/2010 zvýšení zákl.kapit Krajský soud v Ostravě 9.6.2010 28.6.2010 15.7.2010 12
B 3097/SL 9 notářský zápis NZ 490/2009 odv.ajm.čl. předst Krajský soud v Ostravě 7.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 4
B 3097/SL 10 podpisové vzory Jiří Karásek Krajský soud v Ostravě 7.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 1
B 3097/SL 8 ostatní, podpisové vzory 4x,záp.DR-odv.čl.DR Krajský soud v Ostravě 22.1.2009 30.1.2009 6
B 3097/SL 7 notářský zápis NZ 510/2008 Krajský soud v Ostravě 25.11.2008 10.12.2008 19.12.2008 5
B 3097/SL 6 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 14
B 3097/SL 5 posudek znalce č. 4224/2006 Krajský soud v Ostravě 30.7.2006 19.10.2006 25.10.2006 20
B 3097/SL 4 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 6.9.2006 14.9.2006 21.9.2006 2
B 3097/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 6.9.2006 14.9.2006 21.9.2006 2
B 3097/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.9.2006 14.9.2006 21.9.2006 12
B 3097/SL 1 notářský zápis NZ 365/2006 zakl.sml. Krajský soud v Ostravě 16.9.2006 14.9.2006 21.9.2006 33

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GRAND HOTEL PALÁC a.s.

IČO (identifikační číslo) 27778801
Jméno GRAND HOTEL PALÁC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 20.9.2006
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 4

Sídlo GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Živnosti a provozovny GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Langrova 224/29, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1010601768
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.11.2015

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Langrova 224/29, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1010601768
Zahájení provozování 18.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 1. máje 869/27, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1005502731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2012

Živnost č. 3 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.2.2014

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Langrova 224/29, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1010601768
Zahájení provozování 18.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 1. máje 869/27, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1005502731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2014

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Karásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GRAND HOTEL PALÁC a.s.

IČO: 27778801
Firma: GRAND HOTEL PALÁC a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.9.2006

Sídlo GRAND HOTEL PALÁC a.s.

Sídlo: Litovelská 115/3, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image