Firma GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. IČO 25082019


GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. (25082019) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1996 a je stále aktivní. GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4343
IČO (identifikační číslo osoby) 25082019
Jméno GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 10.10.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.2.2015
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 19.000.000,- Kč (devatenáctmilionů korun českých) na novou hodnotu 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií.Společnost vydá 190 ks (jednostodevadesát kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované abudou akciemi kmenovými, tzn. že snimi budou spojena stejná práva apovinnosti jako sakciemi již vydanými.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podíluna základním kapitálu společnosti.Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva:a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti na adrese Praha 4, Vltavanů 982, PSČ 147 00, vpracovní dnyvdobě od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 2 (dva) týdny apočne běžet nálsedující den poté, kdy bude akcionáři doručeno oznámení ozapočetí běhu lhůty pro vykonání přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude každému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze atoto oznámeníbude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; informace opřednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku;d) dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávněni přednostně upsat všech 190 ks (jednostodevadesát kusů) nových akcií společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podílve výši 0,19 (devatenáct setin) na jedné nové akcii;e) každá akcie upisovaná svyužitím přednostního práva bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) abude akcií kmenovou, bude znít na jméno, bude mít listinnou podobu ajejí emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).Nově vydávané akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Tomáš Kužela, r.č. 69.06.14/6082, bytem Karlštejn, Hlásná Třebáň 210, PSČ 276 18.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upsání akcií je kancelář společnosti na adrese Praha 4, Vltavanů 982, PSČ 147 00, vpracovní dny v 15.1.2007 - 13.2.2007
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 19.000.000,-Kč (devatenáctmilionů korun českých) na novou hodnotu20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 190 ks (jednostodevadesát kusů) kmenových akciílistinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mítjmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionářspolečnosti přednostní právo upsat nové akcie společnostiupisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu nazákladním kapitálu společnosti.Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnostina adrese 147 00 Praha 4, Vltavanů 982, v pracovní dny v době od9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů odedne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze,přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budekaždému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valnéhromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátkuběhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v seznamuakcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu nazápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti doobchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, a toto oznámeníbude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; informace opřednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníkubude též zveřejněna v Obchodním věstníku;d) dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávněni přednostněupsat všech 190 ks (jednostodevadesát kusů) nových akciíspolečnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podíl vevýši 0,19 (devatenáct setin) na jedné nové akcii;e) emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostníhopráva činí 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část upsánys využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenémuzájemci, kterým je pan ing. Tomáš Kužela, r.č. 69.06.14/6082,bytem 276 18 Karlštejn, Hlásná Třebáň 210.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního právaa) místem pro upsání akcií je kancelář společnosti na adrese 14700Praha 4, Vltavanů 982, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání úpisu činí 20 (dvacet) dnů a počne běžetnásledující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty proupsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcieje vázáno na rozvazovací podmínku 26.6.2006 - 5.12.2006
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 19.000.000,- Kč (devatenáctmilionů korun českých) na novou hodnotu 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 190 ks (jednostodevadesát kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti na adrese 147 00 Praha 4, Vltavanů 982, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude každému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, a toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku;d) dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávněni přednostně upsat všech 190 ks (jednostodevadesát kusů) nových akcií společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 0,19 (devatenáct setin) na jedné nové akcii;e) emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan ing. Tomáš Kužela, r.č. 69.06.14/6082, bytem 276 18 Karlštejn, Hlásná Třebáň 210.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního právaa) místem pro upsání akcií je kancelář společnosti na adrese 147 00Praha 4, Vltavanů 982, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání úpisu činí 20 (dvacet) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, 19.7.2005 - 1.11.2005
A) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 46,800.000,-(slovy čtyřicet šest milionů osmset tisíc korun českých).B) Základní jmění společnosti bude zvýšeno o uvedenou částkuupisováním akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku Kč46,800.000,- Kč.C) Upisované akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinnépodobě na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Bude vydáno468 akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.D) Upsání těchto akcií v celkové hodnotě 46,800.000,- jenabídnuto zájemci p. Ing. Jiřímu Veldenovi za emisní kurs, kterýse rovná jmenovité hodnotě těchto akcií.E) Upisování akcií bude probíhat na upisovací listině v sídlespolečnosti a upisovací lhůta začne plynout 10. den po nabytíprávní moci zápisu usnesení této valné hromady do obchodníhorejstříku při KOS v Praze. Lhůta pro upisování zájemcem jestanovena v délce 5ti kalendářních dnů.F) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jeknow-how v oblasti sportovního marketingu v hodnotě Kč46,800.000,-. 26.1.1998 - 9.10.2002
A) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 46,800.000,-(slovy čtyřicet šest milionů osmset tisíc korun českých).B) Základní jmění společnosti bude zvýšeno o uvedenou částkuupisováním akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku Kč46,800.000,- Kč.C) Upisované akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinnépodobě na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Bude vydáno469 akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.D) Upsání těchto akcií v celkové hodnotě 46,800.000,- jenabídnuto zájemci p. Ing. Jiřímu Veldenovi za emisní kurs, kterýse rovná jmenovité hodnotě těchto akcií.E) Upisování akcií bude probíhat na upisovací listině v sídlespolečnosti a upisovací lhůta začne plynout 10. den po nabytíprávní moci zápisu usnesení této valné hromady do obchodníhorejstříku při KOS v Praze. Lhůta pro upisování zájemcem jestanovena v délce 5ti kalendářních dnů.F) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jeknow-how v oblasti sportovního marketingu v hodnotě Kč46,800.000,-. 8.1.1998 - 26.1.1998
Akcie jsou veřejně obchodovatelné. 10.10.1996 - 9.10.2002

Aktuální kontaktní údaje GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Kapitál GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.1996 - 13.2.2007

Sídlo GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vltavanů 546 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vltavanů 546, PSČ 14700
8.4.2008
Adresa Nad lesem 16 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 16, PSČ 14700
10.10.1996 - 8.4.2008

Předmět podnikání GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Platnost údajů od - do
technické činnosti vdopravě 19.7.2005
organizování sportovních soutěží 19.7.2005
reklamní činnost amarketing 19.7.2005
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 9.10.2002
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytováníjiných než základních služeb zajišťujících řádný provoznemovitostí 9.10.2002
provozování sportovních zařízení 25.1.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.1.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 25.1.2001
průzkum trhu 25.1.2001
výuka golfu 25.1.2001
ubytovací služby 25.1.2001
psychologické poradenství a diagnostika 25.1.2001 - 9.10.2002
hostinská činnost 25.1.2001 - 9.10.2002
provozování sportovních zařízení 10.10.1996 - 25.1.2001

vedení firmy GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Statutární orgán GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Miloslav Ptáček 23.2.2015
Vznik členství 15.12.2014
Vznik funkce 15.12.2014
Adresa: K Zeleným domkům 1101 , 148 00 Praha 4 Česká republika
K Zeleným domkům 1101/9, Kunratice, 148 00 Praha 4
místopředseda představenstva JUDr. Jaroslav Javornický 23.2.2015
Vznik členství 15.12.2014
Vznik funkce 15.12.2014
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 143 00 Praha 4
předseda představenstva Ing. Bohumír Hančl 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 19.1.2000
Zánik funkce 19.1.2000
Adresa: U Šumavěnky 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Šumavěnky 21/983
místopředseda představenstva PhDr. Matouš Řezníček 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 4.10.2001
Zánik funkce 4.10.2001
Adresa: Šluknovská 10 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Šluknovská 10/317
člen představenstva Mgr. Aleš Neděla 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 19.1.2000
Adresa: V jámě 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, V jámě 8/1371
člen představenstva Ing. David Tomek 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 19.1.2000
Adresa: Vavřenova 1143 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1143
člen představenstva Ing. Jiří Velden 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 4.10.2001
Adresa: Nad lesem 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 16/206
člen Jiří Vacek 9.10.2002 - 19.7.2005
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Baškirská 1406 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Baškirská 1406
předseda Ing. Miloslav Ptáček 9.10.2002 - 8.4.2008
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 4.10.2001
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: K Zeleným domkům 1101 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Zeleným domkům 1101/9
místopředseda JUDr. Jaroslav Javornický 9.10.2002 - 8.4.2008
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 4.10.2001
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3268/3
člen Ing. Tomáš Kužela 19.7.2005 - 8.12.2008
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 19.4.2007
Adresa: 267 18 Hlásná Třebaň 210 Česká republika
Hlásná Třebaň 210, PSČ 26718
předseda Ing. Miloslav Ptáček 8.4.2008 - 12.9.2014
Vznik členství 30.11.2007
Vznik funkce 30.11.2007
Adresa: K Zeleným domkům 1101 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Zeleným domkům 1101/9, PSČ 14000
místopředseda JUDr. Jaroslav Javornický 8.4.2008 - 16.9.2014
Vznik členství 30.11.2007
Vznik funkce 30.11.2007
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3268/3, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Roman Jelínek Ph.D. 8.4.2008 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Maiselova 21 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Maiselova 21/41, PSČ 11000
člen představenstva Jaroslav Javornický 8.4.2008 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3268/3, PSČ 14000
předseda Ing. Miloslav Ptáček 12.9.2014 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 30.11.2007
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: K Zeleným domkům 1101 , 148 00 Praha 4 Česká republika
K Zeleným domkům 1101/9, Kunratice, 148 00 Praha 4
místopředseda JUDr. Jaroslav Javornický 16.9.2014 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 30.11.2007
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 143 00 Praha 4

Dozorčí rada GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Nikola Vacková 23.2.2015
Vznik členství 15.12.2014
Vznik funkce 15.12.2014
Adresa: Ještědská 782 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Ještědská 782/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
člen dozorčí rady JUDr. Romana Javornická 23.2.2015
Vznik členství 15.12.2014
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 143 00 Praha 4
předseda Hana Vaňková 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 19.1.2000
Zánik funkce 19.1.2000
Adresa: Jílovská 1156 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jílovská 1156
člen Jitka Peštová 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 19.1.2000
Adresa: Havlínova 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Havlínova 2
člen Eva Veldenová 10.10.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 4.10.2001
Adresa: Nad lesem 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 16/206
člen Ing. Bohumír Hančl 9.10.2002 - 19.7.2005
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: U Šumavěnky 983 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Šumavěnky 983/21
předseda Nikola Vacková 9.10.2002 - 8.4.2008
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Dvorecká 806 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dvorecká 806
člen JUDr. Romana Javornická 9.10.2002 - 8.4.2008
Vznik členství 4.10.2001
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3268/3
člen JUDr. Pavel Papoušek 19.7.2005 - 8.12.2008
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 19.4.2007
Adresa: Opletalova 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 43, PSČ 11000
předseda Nikola Vacková 8.4.2008 - 10.8.2014
Vznik členství 30.11.2007
Vznik funkce 30.11.2007
Adresa: Ještědská 5 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ještědská 5, PSČ 14700
člen JUDr. Romana Javornická 8.4.2008 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Nikoly Vapcarova 3268 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3268/3, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ondřej Pěkný 8.4.2008 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Na Moráni 345 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Moráni 345/11, PSČ 12800
předseda Nikola Vacková 10.8.2014 - 23.2.2015
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 30.11.2007
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Ještědská 782 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Ještědská 782/5, Kunratice, 148 00 Praha 4

Sbírka Listin GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4343/SL 21 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.9.2015 16.9.2015 14
B 4343/SL 20 notářský zápis [NZ 1234/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2014 29.1.2015 25.2.2015 15
B 4343/SL 19 zpráva auditora 01.01.2013-31.12.2013 Městský soud v Praze 30.6.2014 6.10.2014 14.11.2014 3
B 4343/SL 18 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.10.2014 12.11.2014 14
B 4343/SL 17 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 17.12.2013 31.12.2013 4
B 4343/SL 16 zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 17.12.2013 31.12.2013 3
B 4343/SL 15 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 10.10.2013 17.12.2013 31.12.2013 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25082019
Jméno GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 10.10.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Živnosti a provozovny GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.1996

Živnost č. 2 Provozování sportovního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1998
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 4 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výuka golfu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 18.10.2001

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Ptáček
Člen statutárního orgánu JUDr. Jaroslav Javornický

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

IČO: 25082019
Firma: GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.10.1996

Sídlo GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s.

Sídlo: Vltavanů 546, Praha 147 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti sportovních klubů
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image