Firma Golf Club Český Krumlov a.s. IČO 26073838


Golf Club Český Krumlov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Golf Club Český Krumlov a.s. (26073838) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 6, Mirkovice 382 32. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2004 a je stále aktivní. Golf Club Český Krumlov a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Golf Club Český Krumlov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Golf Club Český Krumlov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Golf Club Český Krumlov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Golf Club Český Krumlov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Golf Club Český Krumlov a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1371
IČO (identifikační číslo osoby) 26073838
Jméno Golf Club Český Krumlov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 000 000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) na částku 50 000 000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základn í kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák., s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé ? dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstv o společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu oznámí též jmenovi tou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný a musí být upsány do 240 (dvěstě čtyřiceti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci (zájemcům) a společn osti, v sídle společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100% emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií. 12.12.2008 - 14.8.2009
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28.3.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akc ií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák. s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájem ci - Janu Bürgerovi, r.č. 58 11 21/0449, bytem České Budějovice, Kněžská 418/4, PSČ 370 01. Emisní kurz nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé - dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc ko run českých) do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen přestavenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu ozn ámí též jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Janu Bürgerovi a musí být upsány do 60 (šedesáti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnáci dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci a společnosti, v sídl e společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100 % emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií. 23.4.2008 - 31.7.2008
Usnesení valné hromady ze dne 29. 3. 2007: Akcionáři společnosti Golf Club Český Krumlov a.s., se sídlem Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, 382 32 Velešín, IČ 260 73 838, rozhodli dne 29. 3. 2007 ve smyslu ust. § 187 odst. 1 písm. b/ ObchZ. o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 14,240.000,-- Kč o 15,000.000,-- Kč na novou výši 29,240.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií ve smyslu ust. § 203 obchodního zákoníku v počtu 1.500 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobcho dovatelné: I. - ve smyslu ust. § 203 písm. h/ ObchZ. nepeněžitým vkladem, který je tvořen nemovitým majetkem akcionáře VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, a to podílem 1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci parcel pův od pozemkový katastr (PK) č. 805, 806, 812/2, 823, 827, 828, 829, 830/1, 830/2, 831, 834/1 díl 1, 834/2 díl 1, 835, 845, 847, 851, 854, 856, 857, 858, 867/2, 869, 870, 872, 873/1, 873/2, 874, 876, 877, 878, 888, 890, 893, 897 a 907, vše zapsané u Katastrá lního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Mirkovice, k.ú. Chabičovice na LV č. 282. Přesná specifikace nemovitostí, použité způsoby ocenění a stanovení ceny shora citovaných nemovitostí je uvedena v souladu s ust. § 59 odst. 3 ObchZ. ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07. Soudní znalec byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě Usnesení Krajské ho soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 3. 2007, č.j. Nc 1567/2007. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07 na ocenění nepeněžitého vkladu - shora u vedených nemovitostí byl tento oceněn částkou 1,013.350,-- Kč. Na toto zvýšení základního kapitálu - nepeněžitým vkladem budou upisovány kmenové akcie v počtu 101 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 3.350,-- Kč bude ve smyslu ust. § 163a ObchZ. použit na tvorbu rezervního f ondu. Akcionář VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, upisuje 101 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, tedy celkem v celkové jmenovité hodnotě 1,010.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí ve smyslu ust. § 60 odst. 1 a 2 ObchZ. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ze dne 26. 3. 2007 ve smyslu ust. § 204 odst. 3 ObchZ. II. - peněžitými vklady ve smyslu ust. § 203 ObchZ. upsáním nových akcií částkou 13,990.000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na toto zvýšení základního kapitálu společnosti budou upisovány kmenové akcie v počtu 1.399 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Výše emisního kurzu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří mohou své přednostní právo vykonat v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do jednoho měsíce po provedení zápisu zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a musí být upsány v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do 30. 6. 2008. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo emisní kurs takto upisovaných akcií, a to v minimální výši jmenovité hodnotě upisovaných akcií a lhůta pro splacení části jmenovité hod noty nově upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady ve výši 30 % činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a lhůta pro splacení zbývající části jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií na zvýšení z ákladního kapitálu peněžitými vklady činí 2 roky ode dne provedení zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs musí být splacen ve shora uvedených lhůtách na účet společnosti č.ú. 2214192/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka České Budějovice. 2.8.2007 - 16.8.2007

Aktuální kontaktní údaje Golf Club Český Krumlov a.s.

Kapitál Golf Club Český Krumlov a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2009
zakladni jmění 38 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2008 - 14.8.2009
zakladni jmění 29 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.2008 - 31.7.2008
zakladni jmění 29 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.2007 - 12.2.2008
zakladni jmění 14 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2004 - 1.4.2004
zakladni jmění 14 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2004 - 16.8.2007

Akcie Golf Club Český Krumlov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 14.8.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 800 31.7.2008 - 14.8.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 924 16.8.2007 - 31.7.2008
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 424 1.4.2004 - 16.8.2007

Sídlo Golf Club Český Krumlov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 6 , Mirkovice 382 32 20.1.2015
Adresa 1 , Mirkovice 382 32 1.4.2004 - 1.4.2004
Adresa 1 , Mirkovice 382 32 1.4.2004 - 20.1.2015

Předmět podnikání Golf Club Český Krumlov a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.4.2004 - 5.8.2009

vedení firmy Golf Club Český Krumlov a.s.

Statutární orgán Golf Club Český Krumlov a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 20.1.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 31.7.2008 - 20.1.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné nebo jinak zobrazené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a současně nejméně jeden další člen představenstva. 1.4.2004 - 31.7.2008
statutární ředitel Jan Bürger 6.1.2019
Vznik funkce 11.12.2014
Adresa: 277 , Litvínovice 370 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Havlis 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 21.9.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Zánik funkce 21.9.2007
Adresa: 252 41
Dolní Břežany, Lhota 424 E
člen představenstva Ing. Ladislav Šraga 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 21.9.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Adresa: Krčínova 1089/4 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Jiří Jaroš 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Vznik funkce 1.4.2004
Adresa: Plachého 272/25 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Miroslav Jedlička 15.1.2008 - 27.12.2012
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Sídliště Plešivec 383 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Jan Bürger 15.1.2008 - 13.11.2013
Vznik členství 21.9.2007
Vznik funkce 21.9.2007
Adresa: Kněžská 418/4 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Pavel Štěpán 15.1.2008 - 20.1.2015
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Zahradní 258 , Větřní 382 11
člen představenstva Mgr. Martin Pražák 27.12.2012 - 20.1.2015
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Krajinská 33/5 , České Budějovice 370 01
předseda představenstva Jan Bürger 13.11.2013 - 20.1.2015
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 11.12.2014
Vznik funkce 21.9.2007
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: Kněžská 418/4 , České Budějovice 370 01
statutární ředitel Jan Bürger 20.1.2015 - 6.1.2019
Vznik funkce 11.12.2014
Adresa: Kněžská 418/4 , České Budějovice 370 01

Dozorčí rada Golf Club Český Krumlov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jan Bürger 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 21.9.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Zánik funkce 21.9.2007
Adresa: J. Buděšínského 1040/12 , České Budějovice 370 07
člen dozorčí rady Eva Jakešová 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 21.9.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Adresa: Sídliště Plešivec 389 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady PhDr. Jiří Fleyberk 1.4.2004 - 15.1.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 21.9.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Adresa: Kaprova 40/12 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Havlis 15.1.2008 - 14.8.2009
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 28.11.2008
Adresa: 424 , 252 41 Dolní Břežany Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Burian 15.1.2008 - 27.12.2012
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 31.8.2012
Vznik funkce 21.9.2007
Zánik funkce 31.8.2012
Adresa: Vrchlického nábř. 441/12 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady JUDr. Eva Zajíčková 14.8.2009 - 27.12.2012
Vznik členství 28.11.2009
Zánik členství 28.11.2009
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: Sídliště Plešivec 389 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady JUDr. Eva Zajíčková 27.12.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 28.11.2009
Vznik funkce 12.12.2012
Adresa: Sídliště Plešivec 389 , Český Krumlov 381 01
člen dozrčí rady Václav Cvach 15.1.2008 - 20.1.2015
Vznik členství 21.9.2007
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Plavnická 560 , Kamenný Újezd 373 81
člen dozorčí rady Ing. Martin Trešl 27.12.2012 - 20.1.2015
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Komenského 244/32 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady JUDr. Eva Zajíčková 26.7.2014 - 20.1.2015
Vznik členství 28.11.2009
Zánik členství 11.12.2014
Vznik funkce 12.12.2012
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: 132 , Český Krumlov 381 01

Sbírka Listin Golf Club Český Krumlov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1371/SL 37 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2015 11.12.2015 3
B 1371/SL 36 notářský zápis [1011/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2014 30.12.2014 20.1.2015 8
B 1371/SL 31 ostatní - Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2012 21.12.2012 31.12.2012 1
B 1371/SL 30 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2012 21.12.2012 31.12.2012 5
B 1371/SL 29 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.10.2012 23.10.2012 3
B 1371/SL 28 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2011 3
B 1371/SL 27 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2011 3
B 1371/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2009 17.8.2009 7
B 1371/SL 25 ostatní - Zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2009 17.8.2009 3
B 1371/SL 24 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2008 17.8.2009 1
B 1371/SL 23 účetní závěrka - r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2009 3
B 1371/SL 22 notářský zápis 506/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2008 18.12.2008 4
B 1371/SL 21 účetní závěrka, zpráva o vztazích -r.2007 (Příloha) Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2008 4
B 1371/SL 20 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2008 4
B 1371/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2008 1.8.2008 7
B 1371/SL 18 notářský zápis 120/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2008 28.4.2008 15
B 1371/SL 17 ostatní - Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2007 24.1.2008 1
B 1371/SL 16 ostatní -Zápis usnesení DR - 21.9.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2007 24.1.2008 1
B 1371/SL 15 podpisové vzory + čestné prohlášení - 6x Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2008 6
B 1371/SL 14 ostatní - Zápis z VH - 21.9.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2007 24.1.2008 5
B 1371/SL 13 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2007 10
B 1371/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2007 11
B 1371/SL 8 notářský zápis 61/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2007 6.8.2007 11
B 1371/SL 12 účetní závěrka -Zpráva o činn. a hosp.-r.05 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2007 6
B 1371/SL 11 posudek znalce č.5636-61/07+Výpis z katastru Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2007 6.8.2007 13
B 1371/SL 7 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2006 7
B 1371/SL 6 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2005 7
B 1371/SL 5 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2004 6.4.2004 29
B 1371/SL 4 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 8.1.2004 6.4.2004 14
B 1371/SL 3 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2004 6.4.2004 1
B 1371/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2004 6.4.2004 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Golf Club Český Krumlov a.s.

IČO (identifikační číslo) 26073838
Jméno Golf Club Český Krumlov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Krumlov
Vznik první živnosti: 1.4.2004
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Golf Club Český Krumlov a.s.

Živnosti a provozovny Golf Club Český Krumlov a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.2004

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.8.2006

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Golf Club Český Krumlov a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Bürger

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Golf Club Český Krumlov a.s.

IČO: 26073838
Firma: Golf Club Český Krumlov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Mirkovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image