Firma Golf City a.s. IČO 26714451


Golf City a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Golf City a.s. (26714451) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 35, Zeleneč 250 91. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2002 a je stále aktivní. Golf City a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Golf City a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Golf City a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Golf City a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Golf City a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Golf City a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7814
IČO (identifikační číslo osoby) 26714451
Jméno Golf City a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.7.2002
Počet členů dozorčí rady: 1 1.9.2014 - 30.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 1.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 30.7.2015
Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005 Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.620425/0547, bytem Praha 4-Lhotka, Krhan ická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akci í bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností zapo čtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením pe něžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: Jitka Zvěřinová, r.č. 675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.620425/0547, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jm enovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč. Pohledávky: 5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.2005 1.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč. Pohledávky: 1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004 480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005 270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004 e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502123991/2700. Upisovatelé Pavel Zvěřina a Michal Kučírek jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce s polečnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše zapo čítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. 14.11.2005 - 4.1.2006
Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005 Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.620425/0547, bytem Praha 4-Lhotka, Krhan ická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akci í bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností zapo čtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením pe něžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: Jitka Zvěřinová, r.č. 675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.620425/0547, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhnická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jme novité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč. Pohledávky: 5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.2005 1.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč. Pohledávky: 1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004 480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005 270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004 e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502123991/2700. Upisovatelé Pavel Zvěřina jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na spl acení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přicemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše zapo čítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičmž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději d o 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. 31.8.2005 - 14.11.2005

Aktuální kontaktní údaje Golf City a.s.

Kapitál Golf City a.s.

zakladni jmění 2 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2002 - 4.1.2006

Akcie Golf City a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 80 000 Kč 37 17.7.2014
Kmenové akcie na majitele 80 000 Kč 37 4.1.2006 - 17.7.2014
Kmenové akcie na majitele 80 000 Kč 25 25.7.2002 - 4.1.2006

Sídlo Golf City a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 35 , Zeleneč 250 91 30.11.2018
Adresa 35 , Zeleneč 250 91 26.9.2011 - 30.11.2018
Adresa část Mstětice 5 , 250 91 Zeleneč Česká republika
25.7.2002 - 26.9.2011

Předmět podnikání Golf City a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 12.3.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.3.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2011
přípravné práce pro stavby 20.10.2005 - 18.1.2011
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 19.5.2004 - 18.1.2011
organizování sportovních soutěží 25.7.2002 - 18.1.2011
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 25.7.2002 - 18.1.2011
specializovaný maloobchod 25.7.2002 - 18.1.2011
zprostředkování obchodu 25.7.2002 - 18.1.2011
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 25.7.2002 - 18.1.2011
maloobchod se smíšeným zbožím 25.7.2002 - 18.1.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25.7.2002 - 18.1.2011
velkoobchod 25.7.2002 - 18.1.2011

vedení firmy Golf City a.s.

Statutární orgán Golf City a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 17.7.2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva společnosti samostatně. 18.9.2013 - 17.7.2014
Společnost zastupuje a za společnost jedná představenstvo tak, že společně jednají dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 25.7.2002 - 18.9.2013
člen představenstva JUDr. Tomáš Chrenek LL.M., MPH 30.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: Jungmannova 28/17 , Praha 110 00
předseda představenstva JUDr. Jakub Kotrba 30.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: Olivova 1116/10 , Říčany 251 01
předseda Petr Rychtář 25.7.2002 - 8.3.2003
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 26.11.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 26.11.2002
Adresa: Severozápadní III 340/6 , Praha 141 00
člen Otakar Novák 25.7.2002 - 8.3.2003
Vznik členství 25.7.2002
Adresa: Špirkova 522/14 , Praha 142 00
předseda Otakar Novák 8.3.2003 - 19.5.2004
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 1.12.2002
Adresa: Špirkova 522/14 , Praha 142 00
člen Hanna Pasev 23.6.2003 - 19.5.2004
Vznik členství 30.11.2002
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Na Havránce 245/47 , Praha 143 00
člen Otakar Novák 19.5.2004 - 20.10.2005
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 14.7.2005
Vznik funkce 1.12.2002
Zánik funkce 20.2.2004
Adresa: Špirkova 522/14 , Praha 142 00
člen Jan Zalabák 25.7.2002 - 12.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: část Mstětice 4 , Zeleneč Česká republika
předseda Michal Kučírek 19.5.2004 - 12.11.2007
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 20.8.2007
Vznik funkce 20.2.2004
Zánik funkce 20.8.2007
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
člen Pavel Zvěřina 20.10.2005 - 12.11.2007
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: Krhanická 989/19 , Praha 142 00
člen představenstva Tomáš Hrdlička 12.11.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 27.3.2008
Adresa: Nad žlábkem 664 , Praha 155 31
člen představenstva Ing. Ivo Modlitba 22.5.2008 - 14.4.2009
Vznik členství 27.3.2008
Zánik členství 15.7.2008
Adresa: K Horoměřicům 586 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Ivo Modlitba 14.4.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: K Horoměřicům 586 , 165 00 Praha 6 Česká republika
předseda Michal Kučírek 12.11.2007 - 1.2.2013
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 11.7.2011
Vznik funkce 20.8.2007
Zánik funkce 11.7.2011
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
člen Jan Zalabák 12.11.2007 - 1.2.2013
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: část Mstětice 4 , Zeleneč Česká republika
člen představenstva Mgr. Petr Dětka 18.1.2011 - 1.2.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: 238 , Ptice 252 18
předseda představenstva Michal Kučírek 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Vznik funkce 11.7.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
předseda představenstva Michal Kučírek 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 4.12.2012
Vznik funkce 11.10.2012
Zánik funkce 4.12.2012
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
člen představenstva Jan Zalabák 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 4.12.2012
Adresa: 4 , Zeleneč 250 91
předseda představenstva Petr Dětka 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 11.10.2012
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 11.10.2012
Adresa: 238 , Ptice 252 18
předseda představenstva Petr Lepša 1.2.2013 - 29.7.2013
Vznik členství 4.12.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 5.12.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 99 , Zápy 250 01
člen představenstva Petr Kaplan 1.2.2013 - 29.7.2013
Vznik členství 4.12.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 85 , Němčice 533 52
člen představenstva Pavlína Vondráčková 1.2.2013 - 29.7.2013
Vznik členství 4.12.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Jarníkova 1881/2 , Praha 148 00
člen představenstva Jiří Černošek 29.7.2013 - 8.2.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Anenská 5018/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Katarína Uhríková 29.7.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 26.9.2018
Adresa: Dulovo námestie 1011/2 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Jakub Kotrba 29.7.2013 - 30.11.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Olivova 1116/10 , Říčany 251 01
člen představenstva JUDr. Tomáš Chrenek LL.M. 8.2.2014 - 30.11.2018
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 28.6.2018
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Gaštanová 16 , Nitra Slovenská republika

Dozorčí rada Golf City a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Libor Vrba 30.11.2018
Vznik členství 5.12.2017
Vznik funkce 5.12.2017
Adresa: Slavětínská 1072/68 , Praha 190 14
předseda Milada Rychtářová 25.7.2002 - 7.11.2003
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 26.11.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: Severozápadní III 340/6 , Praha 141 00
člen JUDr. Jan Mareš 25.7.2002 - 7.11.2003
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 26.11.2002
Adresa: Na okrouhlíku 76 , Mnichovice 251 64
člen Ivana Nováková 25.7.2002 - 19.5.2004
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Rozvodova 351/10 , Praha 143 00
předseda Hynek Vávra 19.5.2004 - 20.10.2005
Vznik členství 19.2.2004
Vznik funkce 19.2.2004
Adresa: Sekaninova 551/38 , Praha 128 00
člen ing. Petr Vaverka 19.5.2004 - 12.11.2007
Vznik členství 19.2.2004
Adresa: Výletní 529/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda Hynek Vávra 20.10.2005 - 12.11.2007
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 20.8.2007
Vznik funkce 19.2.2004
Zánik funkce 20.8.2007
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00
člen Jitka Zvěřinová 20.10.2005 - 12.11.2007
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: Krhanická 989/19 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vaverka 12.11.2007 - 14.4.2009
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 15.7.2008
Vznik funkce 20.8.2007
Zánik funkce 15.7.2008
Adresa: Výletní 529/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Mgr. Michal Hrnčíř 12.11.2007 - 14.4.2009
Vznik členství 20.8.2007
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Vaverka 14.4.2009 - 18.2.2011
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Výletní 529/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Ivana Kučírková 12.11.2007 - 1.2.2013
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Hrnčíř 14.4.2009 - 1.2.2013
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 11.7.2011
Vznik funkce 27.8.2008
Zánik funkce 11.7.2011
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Michal Šimků 18.2.2011 - 1.2.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Michal Hrnčíř 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 4.12.2012
Vznik funkce 11.7.2011
Zánik funkce 4.12.2012
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Michal Šimků 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 4.12.2012
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ivana Kučírková 1.2.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 11.7.2011
Zánik členství 4.12.2012
Adresa: V pátém 878 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Libor Vrba 1.2.2013 - 15.1.2014
Vznik členství 4.12.2012
Vznik funkce 18.12.2012
Adresa: Bryksova 779/61 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Filip Horák 1.2.2013 - 1.9.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 22.8.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Martin Polach 1.2.2013 - 1.9.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 11.8.2014
Adresa: 61 , Nový Malín 788 03
předseda dozorčí rady Libor Vrba 15.1.2014 - 13.5.2017
Vznik členství 4.12.2012
Vznik funkce 18.12.2012
Adresa: Bryksova 779/61 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Libor Vrba 13.5.2017 - 30.11.2018
Vznik členství 4.12.2012
Zánik členství 4.12.2017
Vznik funkce 18.12.2012
Zánik funkce 4.12.2017
Adresa: Slavětínská 1072/68 , Praha 190 14

Sbírka Listin Golf City a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7814/SL 69 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 20.11.2015 2
B 7814/SL 68 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 20.11.2015 4
B 7814/SL 67 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 20.11.2015 2
B 7814/SL 66 ostatní rozdělení HV-oprava Městský soud v Praze 23.5.2014 9.7.2015 10.7.2015 1
B 7814/SL 65 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 10.7.2015 8
B 7814/SL 64 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 20.6.2015 9.7.2015 10.7.2015 2
B 7814/SL 63 ostatní rozdělení HV Městský soud v Praze 20.6.2015 9.7.2015 10.7.2015 2
B 7814/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.2014 10.10.2014 11.11.2014 8
B 7814/SL 61 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 15.9.2014 10.11.2014 2
B 7814/SL 60 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.9.2014 10.11.2014 4
B 7814/SL 59 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.9.2014 10.11.2014 3
B 7814/SL 58 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1087/2014 Městský soud v Praze 22.8.2014 25.8.2014 19.9.2014 9
B 7814/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 852/2014 Městský soud v Praze 9.7.2014 16.7.2014 2.9.2014 17
B 7814/SL 56 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 11
B 7814/SL 55 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 23.5.2014 27.6.2014 22.7.2014 1
B 7814/SL 54 notářský zápis NZ 120/2014 Městský soud v Praze 11.3.2014 31.3.2014 7.4.2014 8
B 7814/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2013 17.1.2014 18.3.2014 1
B 7814/SL 52 notářský zápis NZ 120/2014 Městský soud v Praze 11.3.2014 3.3.2014 17.3.2014 8
B 7814/SL 51 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 4.10.2013 4
B 7814/SL 50 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 4.10.2013 3
B 7814/SL 49 účetní závěrka [2012] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 4.10.2013 2
B 7814/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 453/2013 Městský soud v Praze 10.9.2013 13.9.2013 30.9.2013 13
B 7814/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře (VH) Městský soud v Praze 28.6.2013 10.7.2013 4.9.2013 1
B 7814/SL 46 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2013 31.7.2013 21.8.2013 1
B 7814/SL 45 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2013 31.7.2013 21.8.2013 1
B 7814/SL 44 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 21.8.2013 9
B 7814/SL 43 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.8.2012 27.12.2012 5.3.2013 12
B 7814/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 11.7.2012 27.12.2012 5.3.2013 7
B 7814/SL 41 notářský zápis NZ 2470/2012 Městský soud v Praze 4.12.2012 27.12.2012 5.3.2013 3
B 7814/SL 40 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.8.2012 18.9.2012 6
B 7814/SL 39 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.7.2011 29.7.2011 0
B 7814/SL 38 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.1.2011 7
B 7814/SL 37 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.1.2011 7
B 7814/SL 36 ostatní zápis ze sch. představenstva Městský soud v Praze 31.7.2009 18.1.2011 2
B 7814/SL 35 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2010 18.1.2011 9
B 7814/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2010 18.1.2011 2
B 7814/SL 33 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 23.8.2010 26.8.2010 2
B 7814/SL 32 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.8.2010 23.8.2010 6
B 7814/SL 31 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 30.12.2009 6
B 7814/SL 30 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 28.12.2009 30.12.2009 6
B 7814/SL 29 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2009 30.12.2009 6
B 7814/SL 28 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.7.2008 14.4.2009 10
B 7814/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.8.2008 14.4.2009 2
B 7814/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ185/08 Městský soud v Praze 15.7.2008 14.4.2009 12
B 7814/SL 25 ostatní - záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 27.3.2008 13.6.2008 2
B 7814/SL 24 ostatní - odstoup.z fun. Městský soud v Praze 11.2.2008 13.6.2008 1
B 7814/SL 23 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 26.3.2008 13.6.2008 1
B 7814/SL 22 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 5.9.2007 26.11.2007 2
B 7814/SL 21 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 30.8.2007 26.11.2007 2
B 7814/SL 20 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 7.9.2007 26.11.2007 2
B 7814/SL 19 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.9.2007 25.9.2007 8
B 7814/SL 18 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.8.2006 4.9.2006 6
B 7814/SL 17 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 13.7.2006 13.7.2006 0
B 7814/SL 16 notářský zápis -NZ897/05 Městský soud v Praze 14.7.2005 30.11.2005 0
B 7814/SL 15 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 31.8.2005 20.10.2005 0
B 7814/SL 14 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 14.7.2005 27.7.2005 0
B 7814/SL 13 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 5.8.2004 0
B 7814/SL 9 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 20.2.2004 25.5.2004 0
B 7814/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ216/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 25.5.2004 0
B 7814/SL 12 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 25.5.2004 0
B 7814/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.2.2004 25.5.2004 0
B 7814/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 15.5.2003 28.7.2003 25.8.2003 0
B 7814/SL 6 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.12.2002 26.5.2003 0
B 7814/SL 5 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 30.11.2002 26.5.2003 0
B 7814/SL 4 ostatní zápis a usnesení z VH Městský soud v Praze 26.11.2002 26.5.2003 0
B 7814/SL 3 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 23.9.2002 26.5.2003 0
B 7814/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.7.2002 25.9.2002 0
B 7814/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 158/2002 Městský soud v Praze 23.4.2002 25.9.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Golf City a.s.

IČO (identifikační číslo) 26714451
Jméno Golf City a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Brandýs nad Labem
Vznik první živnosti: 25.7.2002
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Sídlo Golf City a.s.

Živnosti a provozovny Golf City a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 35, Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny 1009459252
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2012

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 35, Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny 1009459252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.2.2014

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 35, Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny 1009459252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2014

Živnost č. 4 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.6.2014

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Golf City a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jakub Kotrba
Člen statutárního orgánu JUDr. Tomáš Chrenek LL.M.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Golf City a.s.

IČO: 26714451
Firma: Golf City a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Zeleneč
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.7.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Chov ostatních zvířat j. n.
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
tracking image