Firma GOLF AREA a.s. IČO 25831577


GOLF AREA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GOLF AREA a.s. (25831577) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 89, Dolany 783 16. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1999 a je stále aktivní. GOLF AREA a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o GOLF AREA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GOLF AREA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GOLF AREA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GOLF AREA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GOLF AREA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2115
IČO (identifikační číslo osoby) 25831577
Jméno GOLF AREA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.3.1999
Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.10.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvod pro zvýšení základního kapitálu: konsolidace závazků společnosti, které má společnost vůči dvěma hlavním věřitelům a celkové finanční ozdravení společn osti, když jediným zásadním cizím kapitálem (po kapitalizaci) zůstane pouze dlouhodobý úvěr od banky ve výši 25 mil. Kč přijatý na dostavbu golfového areálu. Následkem kapitalizace tak bude lepší finanční zdraví společnosti a větší schopnost společnosti s plácet své závazky. Způsob zvýšení základního kapitálu: upsání nových akcií. Rozsah zvýšení základního kapitálu: 70.400.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh upisovaných akc ií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na majitele. Podoba upisovaných akcií: listinná. Počet upisovaných akcií: 74 (slovy: sedmdesát čtyři), a to 70 (slovy: sedmdesát) akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 4 (slovy : čtyři) akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií bude činit jeden měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsá ní akcií, který představenstvo zašle schválenému zájemci. Emisní kurs akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Valná hromada společnosti dále rozhodla o vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií, když důvodem pro toto vyloučení je ta skuteč nost, že upsání akcií bude směřovat konkrétně určeným osobám - PhDr. Františku Kalabisovi, CSc., bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21, a Ing. Ivanu Kyselému, bytem Olomouc, Horní náměstí 285/8, PSČ 779 00, věřitelům společnosti, a to za účelem snížení pasiv spol ečnosti a za účelem dosažení vyššího finančního zdraví společnosti. Valná hromada společnosti dále rozhodla o souhlasu s upsáním akcií těmto osobám: PhDr. Františku Kalabisovi, CSc., bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21, kterému bude nabídnuto upsání akcií v cel kové jmenovité hodnotě 43,400.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů čtyři sta tisíc korun českých), konkrétně 43 (slovy: čtyřicet tři) akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 4 (slovy: čtyři) akcie o jmenovité hodnot ě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ing. Ivanu Kyselému, bytem Olomouc, Horní náměstí 285/8, PSČ 779 00, kterému bude nabídnuto upsání akcií v celkové jmenovité hodnotě 27,000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), konkrét ně 27 (slovy: dvacet sedm) akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada společnosti dále rozhodla o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a souhla sí se započtením: - peněžité pohledávky věřitele PhDr. Františka Kalabise, CSc., bytem Nová Ves 22, PSČ 783 21 ve výši 43,400.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů čtyři sta tisíc korun českých), vzniklé na základě poskytnutých finančních prostředků na zá kladě smlouvy o půjčce ze dne 27.12.2011 (půjčená částka 42,000.000,- Kč, část smluvního úroku ve výši 1,400.000,- Kč), proti pohledávce na splacení emisního kursu, - peněžité pohledávky věřitele Ing. Ivana Kyselého, bytem Olomouc, Horní náměstí 285/8, PS Č 77900 ve výši 27,000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), vzniklé na základě poskytnutých finančních prostředků: na základě smlouvy o úvěru ze dne 12.1.2004 (půjčená částka 985.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 22.634,- Kč); smlouvy o úvěru ze dne 6.4.2004 (půjčená částka 160.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 15.350,- Kč); smlouvy o úvěru ze dne 1.7.2004 (půjčená částka 160.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 15.350,- Kč); smlouvy o půjčce ze dne 9.5.2006 (půjčená částka 6,000.000,- Kč, smluvní úro k ve výši 2,122.487,- Kč); smlouvy o půjčce ze dne 13.4.2010 (půjčená částka 3,000.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 425.260,- Kč); smlouvy o půjčce ze dne 2.3.2011 (půjčená částka 6,500.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 463.308,- Kč); smlouvy o půjčce ze dne 2 3.9.2010 (půjčená částka 2,000.000,- Kč, smluvní úrok ve výši 111.562,- Kč); smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2012 (půjčená částka 5,000.000,- Kč, část smluvního úroku ve výši 19.049,- Kč), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Důvodem navrhovaného zap očtení je snížení pasiv společnosti a celkové finanční zdraví společnosti, mnohem nižší zadluženost a schopnost hradit ostatní závazky do budoucna. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se zájemcem se stanoví tak, že nejpozději do třiceti dnů p o uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli návrh dohody o započtení a vyzve jej, aby ve lhůtě jednoho měsíce doručil společnosti dohodu o započtení s ověřeným podpisem. Obsahem dohody bude započtení pohledávek upisovatele za společnos tí a společnosti za upisovatelem. 6.11.2012 - 11.12.2012
O zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.100.000,- Kč ( slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých),tedy z dosavadní výše 99.070.000,- Kč ( slovy: devadesát devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 101.170.000,-Kč (slovy: jedno sto jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitým vkladem se započtením pohledávek. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Pro upsání částky na zvýšení základního kapitálu budou vydány: -dva kusy nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých), - jeden kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nemají charakter kótovaných cenných papírů. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí: - u akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých) částku ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy jeden milion korun českých) za akcii, - u akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu se uskuteční bez využití přednostního práva na upsání akcií, když akcionář společnosti podle §204a odst. 7 ObchZ prohlašuje, že se přednostního práva na upsání akcií výslovně vzdává. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání peněžitým vkladem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost s firmou Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ: 79601, identifikační číslo 469 72 02 1 a tomuto zájemci budou nabídnuty k upsání všechny upisované akcie, tj.dva kusy kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč), a to za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcií a jeden k us kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a to za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie. Lhůta pro upsání akcií bude činit jeden měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který představenstvo zašle schválenému určenému zájemci na jeho sídlo do jednoho týdne od zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování bude sídlo společnosti v pracovní dny v době od 7,00 do 15,00 hodin. V této lhůtě a v těchto hodinách určený zájemce doručí společnosti všechna vyhotovení smlouvy o upsání akcií s ověřeným podpisem. Splacení emisního kurzu akcií se uskuteční výhradně započtením peněžité pohledávky schváleného určeného zájemce, a to pohledávky společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. za společností GOLF AREA a.s. ve výši 2.100.000,- Kč ( slovy: dva miliony jed no sto tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o dílo č. Z-002/12/16 ze dne 05.12.2006, z níž splatnost ceny díla nastala dne 14. 02. 2007, proti pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL , s.r.o. upsaných akcií. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví tak, že nejpozději do jednoho týdne po upsání akcií upisovatelem zašle představenstvo společnosti upisovateli na adresu jeho sídla návrh dohody o započtení a vyzve jej, aby ve lhůtě jednoho měsí ce doručil společnosti všechna vyhotovení dohody o započtení s ověřeným podpisem. Obsahem dohody bude započtení pohledávky upisovatele za společností GOLF AREA a.s. ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) vyplývající ze s mlouvy o dílo č. Z-002/12/16 ze dne 05.12.2006 proti pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. upsaných akcií. 28.11.2007 - 17.12.2007
Základní kapitál společnosti GOLF AREA a.s. se zvyšuje: a) ze stávajícího základního kapitálu 96.070.000,-Kč, slovy: devadesátšestmilionůsedmdesáttisíckorunčeských, upsáním nových akcií o částku ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: třimilionykorunčeských na částku 99.070.000,-Kč, slovy: devadesátdevětmilionůsedmdesá ttisíckorunčeských. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 9.3.2005 - 16.5.2005
b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských a emisním kursu 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, na jednu akcii. Akcie budo u vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 9.3.2005 - 16.5.2005
c) akcie budou upsány započtením s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, v souladu s důležitým zájmem společnosti a budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti Stavební společnos t NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování akcií v plném rozsahu je skutečnost, že základní kapitál bude navýšen výhradně započtením. 9.3.2005 - 16.5.2005
d) místem upsání akcií je sídlo společnosti GOLF AREA a.s., a to Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 16.00 hodin. 9.3.2005 - 16.5.2005
e) lhůta pro upsání nových akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do příslušného obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od započetí úpisu. Upisovateli, společnosti Stave bní společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 9.3.2005 - 16.5.2005
f) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením splatné pohledávky společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. vůči pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu. 9.3.2005 - 16.5.2005
g) konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, za společností GOLF AREA a.s., která vznikla na základě prohlášen í o uznání dluhu ze dne 30.11.2003 společnosti GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, IČ 25 83 15 77, dlužníkem a společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, věřitelem, ve výši 3,000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, z titulu neuhrazené faktury číslo 20307205, splatné dne 30.09.2003, ve výši 3,000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, dle smlouvy o dílo ze dne 24.03.2003. Konstatuj e se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. 9.3.2005 - 16.5.2005
h) připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem, Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, za společností G OLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, IČ 25831577, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115, jak vyplývá z prohlášení o uznání dluhu ze dne 30.11.2003 společnost i GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, IČ 25831577, dlužníkem a společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, věřitelem, na uznaný dluh ve výši 3 .000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, proti pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. 9.3.2005 - 16.5.2005
ch) stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovením § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 358 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve z nění pozdějších předpisů, písemná dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem pro uzavření dohody o započtení je sídlo společnosti GOLF AREA a.s. a to Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, Olomouc, v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto mimořádnou valnou hromadou společnosti, peněžitá pohledávka upisovatele společnosti Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. se sídlem Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01, IČ 46 97 20 21, bude započtena ve výši 3.000.000,Kč slovy: tři miliony korun českých, na splacení emisního kursu akcií upsa né touto společností na zvýšení základního kapitálu, dnem podpisu dohody o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení zákl adního kapitálu, 9.3.2005 - 16.5.2005
i) důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/43, PSČ 772 00, IČ 25 83 15 77, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 2115 a  tím dojde k posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti GOLF AREA a.s. jako celku. 9.3.2005 - 16.5.2005
Pro společnost GOLF AREA a.s. je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než zaplacení ceny provedeného díla, když finanční prostředky ve výši 3,000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, byly použity do výstavb y golfového areálu Pohořany-Véska, jako hlavní náplně činnosti společnosti. 9.3.2005 - 16.5.2005
Základní kapitál společnosti GOLF AREA a.s. se zvyšuje: 19.12.2002 - 28.2.2003
a) ze stávajícího základního kapitálu 92.870.000,-Kč upsáním nových akcií o částku ve výši 3.200.000,-Kč, slovy třimilionydvěstatisíckorunčeských na částku 96.070.000,- Kč, slovy devadesátšestmilionůsedmdesáttisíckorunčeských. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 19.12.2002 - 28.2.2003
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000.000,-Kč a emisním kursu 1.000.000,-Kč na jednu akcii a upsáním 2 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 100.000,-Kč a emisním kursu 100.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 19.12.2002 - 28.2.2003
c) Upisované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií v souladu s důležitým zájmem společnosti a budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ: 25429949 a společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00,IČ 25869523. 19.12.2002 - 28.2.2003
d) Místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti GOLF AREA a.s. a to Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hod. do 16. 00 hodin. 19.12.2002 - 28.2.2003
e) Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne o započtení úpisu. Upisovatelům společnosti Viamont DSP a.s. a společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 19.12.2002 - 28.2.2003
f) Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením splatné pohledávky společnosti Viamont DSP a.s. vůči pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu a započtením splatné pohledávky společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. vůči pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu. 19.12.2002 - 28.2.2003
g) Konstatuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ: 25429949 za společností GOLF AREA a.s., která vznikla na základě prohlášení o uznání dluhu ze dne 30.11.2001 společnosti GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ: 25831577, dlužníkem a společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ 25429949, věřitelem, ve výši 3.100.000,-Kč z titulu neuhrazených faktur číslo 4009801 ze dne 17.08.2001 ve výši 435.534,-Kč , číslo 4013601 ze dne 15.9.2001 ve výši 1.748.506,-Kč, číslo 4018801 ze dne 16.09.2001 ve výši 347.075,-Kč a číslo 4025601 ze dne 16.11.2001 ve výši 568.885,-Kč dle smlouvy o dílo ze dne 21.06.2001. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Konstatuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00, IČ 25869523 za společností GOLF AREA a.s., která vznikla na základě prohlášení o uznání dluhu ze dne 30.11.2001 společnosti GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ 25831577, dlužníkem a společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00, IČ 25869523, věřitelem, ve výši 100.000,-Kč z titulu neuhrazené faktury číslo 211000350 ze dne 30.11.2001 ve výši 100.000,-Kč, dle kupní smlouvy uzavřené dne 30.11.2001. Konstatuje se , že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. 19.12.2002 - 28.2.2003
h) Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ 25429949 ve výši 3.100.000,-Kč, slovy: třimilionystotisíckorunčeských, za společností GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ 25831577, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115, jak vyplývá z prohlášení o uznání dluhu ze dne 30.11.2001 společností GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ: 25831577, dlužníkem a společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ: 25429949, věřitelem na uznaný dluh ve výši 3.100.000,-Kč, proti pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00, IČ 25869523 ve výši 100.000,-Kč, za společností GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc,Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ: 25831577, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115, jak vyplývá z prohlášení o uznání dluhu ze dne 30.11.2001 společností GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ 25831577, dlužníkem a společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00, IČ 25869523, věřitelem, na uznaný dluh ve výši 100.000,-Kč , proti pohledávce společnosti GOLF AREA a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. 19.12.2002 - 28.2.2003
ch) Stanoví pravidla postupu o uzavření smlouvy o započtení takto: smlouva o započtení musí mít náležitosti stanové obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovením § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 358 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti GOLF AREA a.s. a to Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, Olomouc, ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto mimořádnou valnou hromadou společnosti, peněžitá pohledávka upisovatele, tedy společnosti Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ 25429949 bude započtena ve výši 3.100.000,-Kč, slovy třimilionyjednostotisíckorunčeských na splacení emisního kursu akcií upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu, peněžitá pohledávka upisovatele, tedy společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00, IČ 25869523 bude započtena ve výši 100.000,-Kč, slovy jednostotisíckorunčeských, na splacení emisního kursu akcií upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu, dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu, 19.12.2002 - 28.2.2003
i) Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti GOLF AREA a.s. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu čp. 1126/45, PSČ 772 00, IČ 25831577, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115 a tím dojde k posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti GOLF AREA a.s. jako celku, Pro společnost GOLF AREA a.s. je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než vrácení půjčky, když finanční prostředky ve výši 3.200.000,-Kč byly použity do výstavby golfového areálu Pohořany - Véska, jako hlavní náplně činnosti společnosti. 19.12.2002 - 28.2.2003
1. Základní kapitál společnosti GOLF AGEUS a.s se zvyšuje: 9.3.2002 - 17.7.2002
a) ze stávajícího základního kapitálu 87.870.000,-Kč upsáním nových akcií o částku ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pětmilionůkorunčeských na částku 92.870.000,-Kč, slovy: devadesátdvamilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 9.3.2002 - 17.7.2002
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000.000,-Kč a emisním kursu 1.000.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou registrovány. 9.3.2002 - 17.7.2002
c) Upisované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií v souladu s důležitým zájmem společnosti a budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793. 9.3.2002 - 17.7.2002
d) Místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti GOLF AGEUS a.s. a to Olomouc, Tř. 17. listopadu 45, v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 do 16.00 hodin. 9.3.2002 - 17.7.2002
e) Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva počně běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci, po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Jedinému upisovateli, společnosti BBG Finance a s. bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 9.3.2002 - 17.7.2002
f) Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započetím splatné pohledávky společnosti BBG Finance a.s. vůči pohledávce GOLF AGEUS a.s. na splacení emisního kursu. 9.3.2002 - 17.7.2002
g) Ke dni konání mimořádné valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793 za společností GOLF AGEUS a.s., která vznikla na základě: Smlouvy o půjčce ze dne 24.7.2001 uzavřené mezi společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793, zastoupené panem Mgr. Vladimírem Komárem, předsedou představenstva, jako věřitelem a společností GOLF AGEUS a.s. se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 77200, IČ:25831577, zastoupené panem PhDr.Františkem Kalabisem, CSc., předsedou představenstva a Ing. Alexandrem Kolářem, místopředsedou představenstva, jako dlužníkem na půjčku ve výši 5.000.000,-Kč. Tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. 9.3.2002 - 17.7.2002
h) Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793, v nominální výši 5.000.000,-Kč za společností GOLF AGEUS a.s. se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 77200, IČ: 25831577, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 24.7.2001 uzavřené mezi tedy společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793, zastoupené Mgr. Vladimírem Komárem, předsedou představenstva, jako věřitelem a společností GOLF AGEUS a.s. se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 77200, IČ: 25831577, zastoupené panem PhDr. Františkem Kalabisem, CSc., předsedou představenstva a Ing. Alexandrem Kolářem, místopředsedou představenstva, jako dlužníkem na půjčku ve výši 5.000.000,-Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. 9.3.2002 - 17.7.2002
ch) Stanoví pravidla postupu o uzavření smlouvy o započtení takto: smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými předpisy, a to zejména ustanovením § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 358 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti GOLF AGEUS a.s. a to Tř. 17. listopadu 45,Olomouc, ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno mimořádnou valnou hromadou společnosti, peněžitá pohledávka upisovatele, tedy společnosti BBG Finance a.s. se sídlem Hroznová 19, 603 00 Brno, IČ: 60717793 bude započtena ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pětmilionůkorunčeských na splacení emisního kursu akcií upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu, dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu, 9.3.2002 - 17.7.2002
i) Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti GOLF AGEUS a.s. se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 77200, IČ: 25831577, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2115 a tím dojde k posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti GOLF AGEUS a.s. jako celku. Pro společnost GOLF AGEUS a.s. je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než vrácení půjčky, když finanční prostředky ve výši 5.000.000,-Kč byly použity do výstavby golfového areálu Pohořany-Véska, jako hlavní náplně činnosti společnosti. 9.3.2002 - 17.7.2002
Schvaluje se zvýšení základního jmění společnosti ze stávajícího základního jmění Kč 2.870.000,- o částku Kč 85.000.000,- na částku Kč 87.870.000,- upsáním nových akcií. 24.10.2000 - 23.2.2001
Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 24.10.2000 - 23.2.2001
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 60 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě za jednu akcii Kč 1.000.000,- a emisním kurzu Kč 1.000.000,- na jednu akcii, upsáním 250 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě za jednu akcii Kč 100.000,- a emisním kurzu Kč 100.000,- na jednu akcii. 24.10.2000 - 23.2.2001
Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 24.10.2000 - 23.2.2001
Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři, společnosti AGEUS, spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu 45, PSČ 772 00, IČ 41034015. 24.10.2000 - 23.2.2001
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GOLF AGEUS, a.s., a to třída 17. listopadu 45, Olomouc. 24.10.2000 - 23.2.2001
Lhůta k vykonání úpisu počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady podle ustanovení § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku , v platném znění, a končí uplynutím desátého dne od započetí úpisu. 24.10.2000 - 23.2.2001
Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem akcionáře AGEUS, spol. s r.o. se sídlem Olomouc, třída 17. listopadu 45, PSČ 772 00, IČ 41034015. 24.10.2000 - 23.2.2001
Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti GOLF AGEUS a.s., třída 17. listopadu 45, Olomouc, nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií předáním písemného prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 24.10.2000 - 23.2.2001
Nepeněžitý vklad tvoří nemovitý majetek a to: - ostatní stavební objekt na zast. pl. p.č. 129 a zast. pl. p.č. 129 o výměře 99 m2 - jiná plocha ostatní plocha p.č. 170 o výměře 971 m2 - ostatní plocha ostatní komunikace p.č. 378/3 o výměře 46 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 394/18 o výměře 133 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 394/19 o výměře 79 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 394/25 o výměře 416 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 394/27 o výměře 94 m2 - ostatní plocha neplodná p.č. 397 o výměře 144 m2 - orná půda p.č. 398/1 o výměře 3889 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 398/2 o výměře 103 m2 - louka p.č. 399/1 o výměře 3601 m2 - vodní plocha, močál mokřad p.č. 399/2 o výměře 2082 m2 - orná půda p.č. 401/1 o výměře 1532 m2 - orná půda p.č. 401/2 o výměře 1921 m2 - orná půda p.č. 402/1 o výměře 3941 m2 - louka p.č. 402/2 o výměře 1143 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 402/3 o výměře 77 m2 - ostatní plocha neplodná p.č. 430/1 o výměře 72 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 496/5 o výměře 401 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 496/8 o výměře 146 m2 - pastvina p.č. 500 o výměře 6873 m2 - pastvina p.č. 502/2 o výměře 200 m2 - ostatní plocha neplodná p.č. 526 o výměře 2053 m2 - orná půda p.č. 527/4 o výměře 9801 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 1660/1 o výměře 420 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 1660/2 o výměře 107 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 1660/3 o výměře 3 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion p.č. 1660/4 o výměře 313 m2 - ostatní plocha, hřiště - stadion -č. 1660/5 o výměře 90 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 1660/6 o výměře 217 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 1662 o výměře 216 m2 24.10.2000 - 23.2.2001
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr a to: - p.č. 394 o výměře 14474 m2 - p.č. 429/2 o výměře 917 m2 - p.č. 430/2 o výměře 1852 m2 - p.č. 431 o výměře 3039 m2 - p.č. 497 o výměře 6448 m2 - p.č. 526 o výměře 3576 m2 - p.č. 545/1 o výměře 7463 m2 - p.č. 1661 o výměře 1317 m2 24.10.2000 - 23.2.2001
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ grafický příděl - p.č. 378/1 o výměře 11090 m2 - p.č. 523 o výměře 3781 m2 - p.č. 527 o výměře 13901 m2 - p.č. 544 o výměře 1097 m2 - p.č. 555 o výměře 11348 m2 - p.č. 559/2 o výměře 7122 m2 - p.č. 1660 o výměře 828 m2 vše zapsané na listu vlastnictví č. 150 pro obec Dolany, katastrální území Véska u Olomouce, u Katastrálního úřadu v Olomouci 24.10.2000 - 23.2.2001
Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu částkou Kč 85.000.000,- 24.10.2000 - 23.2.2001
Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný, neboť slouží k zabezpečení předmětu činnosti této společnosti. 24.10.2000 - 23.2.2001
Společnost se řídí stanovami ze dne 11.9.2000. 24.10.2000 - 17.12.2007
Společnost se řídí stanovami ze dne 6.6.2000. 21.8.2000 - 24.10.2000
Schvaluje se zvýšení základního jmění společnosti ze stávajícího základního jmění Kč 1.000.000,- o částku Kč 1.870.000,- na částku 2.870.000,-Kč upsáním nových akcií. 23.6.2000 - 24.10.2000
Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 23.6.2000 - 24.10.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 187 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě za jednu akcii Kč 10.000,-Kč a emisního kurzu Kč 10.000,- na jednu akcii. 23.6.2000 - 24.10.2000
Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 23.6.2000 - 24.10.2000
Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři, společnosti AGEUS, spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu 45, PSČ 772 00, IČ 41034015 23.6.2000 - 24.10.2000
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GOLF AGEUS a.s., a to třída 17. listopadu 45, Olomouc 23.6.2000 - 24.10.2000
Lhůta k vykonání úpisu počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady podle ustanovení § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a končí uplynutím desátého dne od započetí úpisu. 23.6.2000 - 24.10.2000
Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem akcionáře AGEUS spol. s r.o., se sídlem Olomouc, třída 17. listopadu 45, PSČ 772 00, IČ 41034015 23.6.2000 - 24.10.2000
Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti GOLF AGEUS a.s., třída 17. listopadu 45, Olomouc, nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií předáním písemného prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 23.6.2000 - 24.10.2000
Nepeněžitý vklad tvoří nemovitý majetek, ostatní stavební objekt na zast. pl. p.č. 127 a zast. pl. p.č. 127 o výměře 76 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 150 pro obec Dolany, katastrální území Véska u Olomouce, u Katastrálního úřadu v Olomouci 23.6.2000 - 24.10.2000
Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu částkou Kč 1.870.000,- 23.6.2000 - 24.10.2000
Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný, neboť slouží k zabezpečení předmětu činnosti této společnosti. 23.6.2000 - 24.10.2000

Aktuální kontaktní údaje GOLF AREA a.s.

Kapitál GOLF AREA a.s.

zakladni jmění 171 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2012
zakladni jmění 101 170 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2007 - 11.12.2012
zakladni jmění 99 070 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.2005 - 17.12.2007
zakladni jmění 96 070 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.2003 - 16.5.2005
zakladni jmění 92 870 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2002 - 28.2.2003
zakladni jmění 87 870 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.2001 - 17.7.2002
zakladni jmění 2 870 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.2000 - 23.2.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 2.3.1999 - 21.8.2000

Akcie GOLF AREA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 287 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 257 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 143 18.12.2015
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 287 11.12.2012 - 18.12.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 257 11.12.2012 - 18.12.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 143 11.12.2012 - 18.12.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 253 17.12.2007 - 11.12.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 73 17.12.2007 - 11.12.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 71 16.5.2005 - 17.12.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 68 28.2.2003 - 16.5.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 252 28.2.2003 - 17.12.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 250 19.12.2002 - 28.2.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 65 19.12.2002 - 28.2.2003
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 287 19.12.2002 - 11.12.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 17.7.2002 - 19.12.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 60 23.2.2001 - 17.7.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 250 23.2.2001 - 19.12.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 287 21.8.2000 - 19.12.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 2.3.1999 - 21.8.2000

Sídlo GOLF AREA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 89 , Dolany 783 16 3.11.2017
Adresa 17. listopadu 1126/43 , Olomouc 779 00 19.12.2002 - 3.11.2017
Adresa Tř. 17. listopadu 0 , 772 00 Olomouc Česká republika
9.3.2002 - 19.12.2002
Adresa 17. listopadu 1165/45 , Olomouc 779 00 2.3.1999 - 9.3.2002

Předmět podnikání GOLF AREA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.11.2012
hostinská činnost 2.3.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.3.1999 - 6.11.2012
zprostředkovatelská činnost 2.3.1999 - 6.11.2012
pronájem movitých a nemovitých věcí 2.3.1999 - 6.11.2012
provozování sportovního areálu 2.3.1999 - 6.11.2012

vedení firmy GOLF AREA a.s.

Statutární orgán GOLF AREA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje společně předseda představenstva a kterýkolivčlen představenstva. 18.12.2015
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva. 6.11.2012 - 18.12.2015
J e d n á n í : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 28.11.2007 - 6.11.2012
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo vždy společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 2.3.1999 - 28.11.2007
předseda představenstva Jan Kalabis 3.11.2017
Vznik členství 10.4.2015
Vznik funkce 24.4.2015
Adresa: Ke Kříži 400/6 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva MUDr. Lukáš Kalabis 3.11.2017
Vznik členství 10.4.2015
Adresa: Za humny 347/9 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Jan Kalabis 13.2.2019
Vznik členství 5.2.2019
Adresa: Za humny 347/9 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva MUDr. Ivan Langer 2.3.1999 - 21.12.2001
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: Foerstrova 966/13 , Olomouc 779 00
předseda představenstva PhDr. František Kalabis CSc. 2.3.1999 - 28.11.2007
Zánik členství 7.11.2007
Zánik funkce 7.11.2007
Adresa: 22 , Litovel 783 21
místopředseda představenstva Ing. Alexandr Kolář 2.3.1999 - 28.11.2007
Zánik členství 7.11.2007
Zánik funkce 7.11.2007
Adresa: Nádražní 1956/48 , Šternberk 785 01
člen představenstva MUDr. Lukáš Kalabis 21.12.2001 - 28.11.2007
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: Dělnická 81/28 , Olomouc 779 00
předseda představenstva PhDr. František Kalabis CSc. 28.11.2007 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Vznik funkce 7.11.2007
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: 22 , Litovel 783 21
místopředseda představenstva Jan Kalabis 28.11.2007 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Vznik funkce 7.11.2007
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: Ke Kříži 400/6 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Ing. Alexandr Kolář 28.11.2007 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Nádražní 1956/48 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Jan Kalabis 6.11.2012 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Vznik funkce 3.10.2012
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: Ke Kříži 400/6 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Ing. Alexandr Kolář 6.11.2012 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Nádražní 1956/48 , Šternberk 785 01
člen představenstva MUDr. Lukáš Kalabis 6.11.2012 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Za humny 347/9 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Andrea Vodáková 3.11.2017 - 13.2.2019
Vznik členství 2.10.2017
Zánik členství 5.2.2019
Adresa: Ibsenova 501/17 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada GOLF AREA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady RNDr. Marcela Kalabisová 3.11.2017
Vznik členství 2.10.2017
Vznik funkce 3.10.2017
Adresa: 22 , Litovel 783 21
člen dozorčí rady PhDr. František Kalabis CSc. 3.11.2017
Vznik členství 2.10.2017
Adresa: 22 , Litovel 783 21
člen dozorčí rady Lucie Kalabisová 3.11.2017
Vznik členství 2.10.2017
Adresa: Dělnická 550/11 , Olomouc 779 00
předseda Antonín Rozbroj 2.3.1999 - 21.12.2001
Adresa: Zikova 630/11 , Olomouc 779 00
místopředseda RNDr. Marcela Kalabisová 2.3.1999 - 21.12.2001
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: 22 , Nová Ves Česká republika
člen Alexandr Reško 2.3.1999 - 21.12.2001
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: tř. Svornosti 136/7 , Olomouc 779 00
předseda Antonín Rozbroj 21.12.2001 - 28.11.2007
Zánik členství 7.11.2007
Zánik funkce 7.11.2007
Adresa: 242 , Příkazy 783 33
člen MUDr. Jiří Dostál 21.12.2001 - 28.11.2007
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: tř. Kosmonautů 1026/3 , Olomouc 779 00
člen Jan Kalabis 21.12.2001 - 28.11.2007
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: Dobrovského 721/15 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Přikrylová 28.11.2007 - 19.8.2010
Vznik členství 7.11.2007
Vznik funkce 7.11.2007
Adresa: 453 , Dolany 783 16
člen dozorčí rady MUDr. Lukáš Kalabis 28.11.2007 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Dělnická 81 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Eva Volejníková 28.11.2007 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Zamlýní 331 , Velký Týnec 783 72
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Přikrylová 19.8.2010 - 6.11.2012
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 3.10.2012
Vznik funkce 7.11.2007
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: 8. května 450/8 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Marková 6.11.2012 - 9.10.2016
Vznik členství 3.10.2012
Adresa: Krapkova 2025/22 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Přikrylová 6.11.2012 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Vznik funkce 3.10.2012
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: 8. května 450/8 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Němec 6.11.2012 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: 2 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Ing. Hana Marková 9.10.2016 - 3.11.2017
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: 228 , 798 03 Vícov Česká republika

Sbírka Listin GOLF AREA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2115/SL 31 notářský zápis [NZ 325/2015] Krajský soud v Ostravě 10.4.2015 18.12.2015 14
B 2115/SL 30 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 4.12.2014 16.1.2015 13
B 2115/SL 29 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 4.12.2014 7
B 2115/SL 28 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 3.12.2014 4
B 2115/SL 27 zpráva auditora r. 2013 Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 3.12.2014 2
B 2115/SL 26 účetní závěrka [2013] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 3.12.2014 2
B 2115/SL 25 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 4.3.2014 18.3.2014 6
B 2115/SL 24 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 4.3.2014 18.3.2014 2
B 2115/SL 23 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Ostravě 4.3.2014 18.3.2014 7
B 2115/SL 22 ostatní - Zápis ze zasedání řádné VH Krajský soud v Ostravě 20.10.2010 19.11.2010 30.11.2010 1
B 2115/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Ostravě 19.11.2010 30.11.2010 25
B 2115/SL 20 zpráva auditora r. 2008 - ověř. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 19.11.2010 30.11.2010 1
B 2115/SL 19 zpráva auditora r. 2006 - ověř. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 19.11.2010 30.11.2010 1
B 2115/SL 17 zpráva auditora ověř. výr. zpr. r. 2007 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 4.5.2009 12
B 2115/SL 16 zpráva auditora ověř. účet. záv. r. 2007 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 4.5.2009 16
B 2115/SL 15 účetní závěrka r.2005vč.příl.,zpr.aud.,záp.VH Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 3.12.2007 17
B 2115/SL 14 účetní závěrka r.2004vč.příl.,zpr.aud.,záp.VH Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 3.12.2007 14
B 2115/SL 13 účetní závěrka r.2003vč.příl.,zpr.aud.,záp.VH Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 3.12.2007 18
B 2115/SL 9 notářský zápis Nz 382/2007 vč. ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 7.11.2007 23.11.2007 29.11.2007 22
B 2115/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 7.11.2007 23.11.2007 29.11.2007 1
B 2115/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 7.11.2007 23.11.2007 29.11.2007 1
B 2115/SL 10 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 7.11.2007 23.11.2007 29.11.2007 5
B 2115/SL 8 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,audit(bez př. Krajský soud v Ostravě 24.10.2006 26.10.2006 19
B 2115/SL 7 výroční zpráva r. 2004vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 10.8.2005 24.8.2005 25
B 2115/SL 6 ostatní sml. o ups.akc.a zap. pohl. Krajský soud v Ostravě 1.4.2005 22.6.2005 9
B 2115/SL 5 notářský zápis Nz 579/2003 Krajský soud v Ostravě 17.12.2003 16.3.2005 10
B 2115/SL 4 výroční zpráva r. 2003 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 24.11.2004 25.11.2004 24
B 2115/SL 3 notářský zápis Nz 293/2000 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 11.9.2000 15.9.2000 24.10.2000 38
B 2115/SL 2 notářský zápis Nz 187/2000 vč, stanov Krajský soud v Ostravě 6.6.2000 12.6.2000 23.6.2000 33
B 2115/SL 1 notářský zápis Nz 443/98 vč. SS a stanov Krajský soud v Ostravě 17.12.1998 25.2.1999 2.3.1999 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GOLF AREA a.s.

IČO (identifikační číslo) 25831577
Jméno GOLF AREA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 2.3.1999
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo GOLF AREA a.s.

Živnosti a provozovny GOLF AREA a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 89, Dolany 783 16
Identifikační číslo provozovny 1005662126
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 20.6.2012

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.2015
Provozovna č. 1
Provozovna 89, Dolany 783 16
Identifikační číslo provozovny 1005662126
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.2015

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 provozování sportovního areálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GOLF AREA a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Kalabis
Člen statutárního orgánu MUDr. Lukáš Kalabis
Člen statutárního orgánu Jan Kalabis

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GOLF AREA a.s.

IČO: 25831577
Firma: GOLF AREA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.3.1999

Sídlo GOLF AREA a.s.

Sídlo: Tř. 17. listopadu 1126/43 NEOAD, Olomouc 772 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Developerská činnost
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
tracking image