Hlavní navigace

FIRMA GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding IČO: 25227246

GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding (25227246) je Akciová společnost. Sídlí na adrese náměstí Republiky 237/38, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 1998 a je stále aktivní. GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding má čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Soud: Krajský soud v Plzni 2. 12. 1998
Spisová značka: B 744
IČO (identifikační číslo osoby): 25227246
Jméno: GOLD HAPPY DAY a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.12.1998
Zapsána dne: 2.12.1998
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 11.4.2012 o tom, že základní kapitál obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding se zvyšuje z původní výše Kč 104,930.000,- (slovy: stočtyři milionů devětsettřicet tisíc korun českých) na částku ve výši Kč 204,930.000,- (slovy: dvěstečtyři milionů devětsettřicet tisíc korun českých) takto: a) částka, o niž má být základní kapitál zvýšen: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč. 100,000.000,- (slovy: sto milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitá lu společnosti s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v počtu 100 (slovy: sto) kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie; emisní kurz jedné akcie činí Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých); c) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva jediného akcionáře: jediný akcionář má předností právo upsat nově vydané akcie společnosti, a to v místě sídla obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding na adrese Plzeň, nám. Republiky 137/38, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 10:00 hod. (slovy: deseti hodin) do 14:00 hod. (slovy: čtrnácti hodin), a to ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů, která počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií obchodních společností GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding jedinému akcionáři této obchodní společnosti s tím, že jedinému akcionáři bude návrh Smlouvy o upsání akcií doručen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu d) jediný akcionář rozhodl, že bez využití přednostního práva nebudou upsány žádné akcie; e) účet u banky a lhůta ke splacení emisního kurzu upsaných akcií: 100 % (slovy: sto procent) emisního kurzu upsaných akcií bude jediným akcionářem splaceno na zvláštní účet obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding za tímto účelem zřízený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-2259970267/0100, a to ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od upsání akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií; f) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoník u v platném znění). 18.4.2012 - 25.6.2012
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění: 21.6.2000 - 2.8.2000
1. rozsah zvýšení základního jmění činí 74.400.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionůčtyřistatisíc korun českých); 21.6.2000 - 2.8.2000
2. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští; 21.6.2000 - 2.8.2000
3. počet upisovaných akcií: 7.440 kusů akcií jmenovitá hodnota: Kč 10 000,- (slovy: desettisíc korun českých) druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno podoba akcií: listinná 21.6.2000 - 2.8.2000
4. S využitím přednostního práva s ohledem na ust. § 204a, odst. 1) obchodního zákoníku v platném znění nemohly být žádné akcie upsány. Všechny akcie budou nabídnuty ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2) písm. d. jedinému akcionáři, který provede úpis, tj. obchodní společnosti HAPPY DAY spol. s r.o., se sídlem Plzeň, nám. Republiky č. 38, okres Plzeň-město, IČ 46882391. 21.6.2000 - 2.8.2000
5. Místo a lhůta pro úpis akcií: - místem pro upsání akcií je sídlo obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., tj. Plzeň, nám. Republiky č. 38, okres Plzeň-město, PSČ 305 50 - lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů od druhého pracovního dne po právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku; emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí Kč 10.000,- 21.6.2000 - 2.8.2000
6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., tj. Plzeň, nám. Republiky č. 38, okres Plzeň-město, PSČ 305 50; nepeněžitý vklad bude splacen v den úpisu akcií. 21.6.2000 - 2.8.2000
7. Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitými vklady, a to: hmotným majetkem představujícím zařízení v provozovnách kasin společnosti HAPPY DAY spol. s r.o., tj.: klimatizace Daikin, pokladna - Hr.Kr., zabezpečovací systém Alsig, satelit plus vedení, kamerový systém TandemŠ, klimatizace Dyma, firemní štít Casino, klimatizační clona V.N, klimatizace Florenc, kamerový systém H.K.; nehmotným investičním majetkem společnosti HAPPY DAY spol. s r.o., tvořeným provozně technickými poznatky, systémem organizace sázkových her a budováním sítě kasin v České republice; Know how je majetkem společnosti HAPPY DAY spol. s r.o. a je tvořeno: - technologickými postupy provozování sázkových her; - specielním školením personálu obsluhujícím sázkové hry; - bezpečnostním systémem video s opakovatelností záznamu až do třiceti dnů; - bezpečnostním systémem audio s opakovatelností záznamu až do třiceti dnů; - specielním křížovým systémem kontrol směny peněz za hrací žetony a naopak; - organizačním uspořádáním pro jednotlivá kasina; - systémem řízení sítě kasin v České republice; - vlastním softwarovým systémem zpracování informací; - systémem řízení souboru sázkových her; - systémem marketingu se zaměřením na inovace sázkových her a jejich softwarové a hardwarové zabezpečení. 21.6.2000 - 2.8.2000
Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znaleckými posudky dvou znalců, tj.: - znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Brichty, CSc., ze dne 10. května 2000, číslo 126-17/00, který stanovil cenu hmotného majetku částkou Kč 1.350.000,- (slovy: jedenmiliontřistapadesát- tisíc korun českých) a cenu nehmotného majetku částkou Kč 73.050.000,- (slovy: sedmdesáttřimilionůpadesáttisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckého posudku tedy činí Kč 74.400.000,- (slovy: sedmdesátčtyřimilionů- čtyřistatisíc korun českých); - znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., ze dne 24. dubna 2000, číslo 47/00-2045, který stanovil cenu hmotného majetku částkou Kč 1.424.000,- (slovy: jedenmiliončtyřistadva- cetčtyřitisíc korun českých) a cenu nehmotného majetku částkou Kč 73.050.000,- (slovy: sedmdesáttřimilionůpadesáttisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckého posudku tedy činí Kč 74.474.000,- (slovy: sedmdesátčtyřimilionů- čtyřistasedmdesátčtyřitisíc korun českých). 21.6.2000 - 2.8.2000

Kapitál GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Základní kapitál 204 930 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.2012
Základní kapitál 104 930 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.8.2000  - 25.6.2012
Základní kapitál 30 530 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1998  - 2.8.2000

Akcie GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 25.6.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 493 2.8.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 053 2.12.1998  - 2.8.2000

Sídlo GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Platnost údajů od - do
Adresa: náměstí Republiky 237/38, Plzeň 30100, Česká republika 14.4.2014
Adresa: Nám. Republiky 237/38, Plzeň 30100, Česká republika 29.3.2011 - 14.4.2014
Adresa: nám. Republiky č.p. 237/38, Plzeň 30550, Česká republika 23.1.2002 - 29.3.2011
Adresa: nám. Republiky 38, Plzeň 30550, Česká republika 2.12.1998 - 23.1.2002

Předmět podnikání GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Platnost údajů od - do
provozování živých her 10.11.2017
provozování technických her 10.11.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.11.2014
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.11.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 10.11.2014
reklamní činnost a marketing 10.8.2007 - 10.11.2014
poskytování telekomunikačních služeb 23.1.2002 - 9.12.2005
pořádání kulturních a společenských akcí 26.2.2001 - 10.11.2014
hostinská činnost 2.12.1998
směnárenská činnost 2.12.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1998 - 10.11.2014
vedení účetnictví 2.12.1998 - 10.11.2014
provozování sázkových her v kasinu 2.12.1998 - 10.11.2017
provozování výherních hracích přístrojů 2.12.1998 - 10.11.2017
zprostředkování obchodu a služeb 2.12.1998 - 10.11.2017

Vedení firmy GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Statutární orgán GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

člen představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 30.7.2020
Adresa 50, 25244 Psáry
člen představenstva Růžena Pavlíčková
Ve funkci od 19.2.2019 do 30.7.2020
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 18.7.2019 do 30.7.2020
Adresa 50, 25244 Psáry
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 19.2.2019 do 18.7.2019
Adresa Antonína Šimka 1000, 25244 Psáry
člen představenstva Růžena Pavlíčková
Ve funkci od 14.4.2014 do 19.2.2019
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 14.4.2014 do 19.2.2019
Adresa Antonína Šimka 1000, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 21.7.2014 do 10.11.2014
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha 9
místopředseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 14.4.2014 do 21.7.2014
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha 9
člen představenstva Růžena Pavlíčková
Ve funkci od 7.1.2009 do 14.4.2014
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha 9
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 7.1.2009 do 14.4.2014
Adresa Antonína Šimka 1000, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Antonín Šimek Ml.
Ve funkci od 13.7.2009 do 14.4.2014
Adresa Antonína Šimka 1000, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Monika Šimková
Ve funkci od 7.1.2009 do 13.7.2009
Adresa Silurská 1006/5, 15200 Praha 5
člen představenstva Monika Šimková
Ve funkci od 10.5.2004 do 7.1.2009
Adresa Silurská 1006/5, 10500 Praha 5
člen představenstva Růžena Pavlíčková
Ve funkci od 10.5.2004 do 7.1.2009
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha 9
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 22.3.2006 do 7.1.2009
Adresa Antonína Šimka 1000, 25244 Psáry
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 10.5.2004 do 22.3.2006
Adresa Silurská 1006/5, 10500 Praha 5
předseda představenstva Antonín Šimek
Ve funkci od 2.12.1998 do 10.5.2004
Adresa Silurská 1006/5, Praha 5
člen představenstva Růžena Pavlíčková
Ve funkci od 9.2.2000 do 10.5.2004
Adresa Podkrkonošská 307, 19012 Praha 9-Dolní Počernice
člen představenstva Monika Šimková
Ve funkci od 9.2.2000 do 10.5.2004
Adresa Silurská 1006/5, Praha 5
člen představenstva Jiří Líska
Ve funkci od 2.12.1998 do 9.2.2000
Adresa Trnovanská 1533/12, Teplice
místopředseda představenstva Pavel Ševčík
Ve funkci od 2.12.1998 do 9.2.2000
Adresa Archeologická 1883, Praha 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

IČO (identifikační číslo): 25227246
Jméno: GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 2. 12. 1998
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Sídlo GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Sídlo: náměstí Republiky 237/38, Plzeň 30100

Živnosti GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 10. 2013

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 12. 1998

Živnost č. 3 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 12. 1998

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 12. 1998

Statutární orgán GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Člen statutárního orgánu: Antonín Šimek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

IČO: 25227246
Firma: GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 2. 12. 1998

Sídlo GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding

Sídlo: náměstí Republiky 237/38, Plzeň 30100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Činnosti reklamních agentur
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří