Firma GMP MIX, a.s. IČO 25519786


GMP MIX, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GMP MIX, a.s. (25519786) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 204, Skotnice 742 58. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 1998 a je stále aktivní. GMP MIX, a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o GMP MIX, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GMP MIX, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GMP MIX, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GMP MIX, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GMP MIX, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1932
IČO (identifikační číslo osoby) 25519786
Jméno GMP MIX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.2.1998
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti GMP MIX, a.s., se sídlem č.p. 204, 742 58 Skotnice, identifikační číslo 255 19 786 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1932 (dále jen společno st): 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých), tedy z částky 10,200.000,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 8,100.000,- Kč (slovy: osm milionů sto tisíc korun č eských). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti ve smyslu ustanovení § 308, odst. 2 ve spojení s ustanovením § 301, odst. 2 zákona o obchodních korporacích a rozhodnutím valné hromady ze dne 16.10.2015, kdy spo lečnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 42 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 2,100.000,- Kč). 3.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zrušením 42 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 2,100.000,- Kč) ve vlastnictví společnosti, a to konkr étně akcií č. 131-138, č. 157-168, č. 176-178 a č. 186-204. 4.Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) bude zaúčtována na účet "Změna základního kapitálu". 5.Zrušení akcií ve vlastnictví společnosti se provede jejich zničením ve smyslu ustanovení § 522 zákona o obchodních korporacích. 1.7.2019
Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 23.7.2015 došlo k převodu části závodu Střediska prodeje a servisu vozidel, ze společnosti GMP MIX, a.s., se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Grmelova 2008/13, PSČ 709 00, IČO: 255 19 786 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1932, jako strany prodávající, na společnost CMN s.r.o., se sídlem Přerov I Město, Lipnická 538, PSČ 750 02, IČO: 61943975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 12324, jako stranu kupující. Doklad o koupi části závodu GMP MIX, a.s. ze dne 31.7.2015 uložil kupující do sbírky listin obchodního rejstříku. 31.7.2015
Valná hromada dne 27.8. 2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 3.200.000,- Kč o 7.000.000,- Kč (sedmmilionů korun českých) na 10.200.000,- Kč (deset milionů dvě stě tisíc korun českých), a to novým peněžitým vkladem 26.2.2002 - 15.1.2003
upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 26.2.2002 - 15.1.2003
na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 ks kmenových akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, v listinné podobě, znějících na jméno, akcie nebudou registrovány 26.2.2002 - 15.1.2003
místem upsání akcií v prvním i druhém kole bude sídlo společnosti GMP MIX, a.s. - Ostrava-Mariánské Hory, Grmelova 2008/3, PSČ 709 00 26.2.2002 - 15.1.2003
v prvním kole budou upsány akcie s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti ke dni konání této valné hromady. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole budou upsány v druhém kole 26.2.2002 - 15.1.2003
přednostní právo pro upisování akcií lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě, která počíná běžet druhým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům doporučeným dopisem adresovaným do místa bydliště uvedeném v seznamu akcionářů, odeslaným nejpozději v den, kdy lze poprvé upsat akcie s využitím přednostního práva 26.2.2002 - 15.1.2003
na jednu dosavadní akcii lze upsat 2,1875 ks nových akcií s tím, že lze upisovat pouze celé akcie 26.2.2002 - 15.1.2003
s využitím přednostního práva lze upsat všech 140 ks nových akcií 26.2.2002 - 15.1.2003
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k úpisu rovným dílem stávajícím akcionářům panu Milanu Křepelkovi, r.č. 66-03-28/1245, bytem Háj ve Slezsku, Družstevní 249, panu Petru Kočendovi, r.č. 53-06-04/099, bytem Soběšovice 145, okres Frýdek.Místek, panu Ing. Pavlu Heinzovi, r.č. 58-06-18/1095, bytem Ostrava Muglinov, Želazného 729/2, panu Ing. Jaroslavu Tesařovi, r.č. 55-03-14/1589, bytem Mořkov, Družstevní 91 a panu Ing. Josefu Mravcovi, r.č. 59-12-19/0879, bytem Hradec nad Moravicí, Žižkova 691, nejvýše však každému 28 ks akcií 26.2.2002 - 15.1.2003
v druhém kole lze upsat akcie, které nebyly upsány v prvním kole, ve lhůtě 30 dnů, která počíná běžet dvacátým prvním dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo určeným zájemcům doporučeným dopisem adresovaným do místa jejich bydliště, odeslaným nejpozději v den, kdy lze poprvé upsat akcie bez využití přednostního práva. Emisní kurz takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 50.000,- Kč za jednu akcii 26.2.2002 - 15.1.2003
upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin 26.2.2002 - 15.1.2003
upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií do 30 dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 27-7357150257/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Ostrava 26.2.2002 - 15.1.2003
připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouvy o započtení lze uzavřít podle těchto pravidel: a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné b) pohledávky musí být splatné c započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou a podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny d) smlouva o započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena po úpisu akcií v každém kole samostatně e) započíst lze pouze těmito pohledávkami: 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-01/1999 ze dne 18.11.1999 na částku 400.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Jaroslavem Tesařem, r.č. 55-03-14/1589, bytem Mořkov, Družstevní 91 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-02/1999 ze dne 18.11.1999, na částku 400.000,- Kč uzavřena s panem Petrem Kočendou, r.č. 53-06-04/099, bytem Soběšovice 145, okres Frýdek-Místek 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-03/1999 ze dne 29.11.1999, na částku 400.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Pavlem Heinzem, r.č. 58-06-18/1095, bytem Ostrava Muglinov, Želazného 729/2 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-04/1999 ze dne 29.11.1999, na částku 750.000,- Kč uzavřena s panem Milanem Křepelkou, r.č. 66-03-28/1245, bytem Háj ve Slezsku, Družstevní 249 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-05/1999 ze dne 29.11.1999 na částku 650.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Josefem Mravcem, r.č. 59-12-19/0879, bytem Hradec nad Moravicí, Žižkova 691 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-06/1999 ze dne 29.11.1999 na částku 600.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Jaroslavem Tesařem, r.č. 55-03-14/1589, bytem Mořkov, Družstevní 91 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-07/1999 ze dne 29.11.1999 na částku 600.000,- Kč uzavřena s panem Petrem Kočendou, r.č. 53-06-04/099, bytem Soběšovice 145, okres Frýdek-Místek 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-08/1999 ze dne 22.12.1999 na částku 500.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Pavlem Heinzem, r.č. 58-06-18/1095, bytem Ostrava Muglinov, Želazného 729/2 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-09/1999 ze dne 22.12.1999 na částku 250.000,- Kč uzavřena s panem Milanem Křepelkou, r.č. 66-03-28/1245, bytem Háj ve Slezsku, Družstevní 249 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-10/1999 ze dne 22.12.1999 na částku 350.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Josefem Mravcem, r.č. 59-12-19/0879, bytem Hradec nad Moravicí, Žižkova 691 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-01/2000 ze dne 10.2.2000 na částku 400.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Jaroslavem Tesařem, r.č. 55-03-14/1589, bytem Mořkov, Družstevní 91 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-02/2000 ze dne 10.2.2000 na částku 400.000,- Kč uzavřena s panem Petrem Kočendou, r.č. 53-06-04/099, bytem Soběšovice 145, okres Frýdek-Místek 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-03/2000 ze dne 10.2.2000 na částku 500.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Pavlem Heinzem, r.č. 58-06-18/1095, bytem Ostrava Muglinov, Želazného 729/2 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce A-04/2000 ze dne 10.2.2000 na částku 350.000,- Kč uzavřena s panem Milanem Křepelkou, r.č. 66-03-28/1245, bytem Háj ve Slezsku, Družstevní 249 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-05/2000 ze dne 10.2.2000 na částku 350.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Josefem Mravcem, r.č. 59-12-19/0879, bytem Hradec nad Moravicí, Žižkova 691 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce A-06/2000 ze dne 21.6.2000 na částku 50.000,- Kč uzavřena s panem Milanem Křepelkou, r.č. 66-03-28/1245, bytem Háj ve Slezsku, Družstevní 249 26.2.2002 - 15.1.2003
Pohledávka ze smlouvy o půjčce č. A-07/2000 ze dne 21.6.2000 na částku 50.000,- Kč uzavřena s panem Ing. Josefem Mravcem, r.č. 59-12-19/0879, bytem Hradec nad Moravicí, Žižkova 691 26.2.2002 - 15.1.2003
Valná hromada schválila zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem, a to o 2.000.000.Kč (slovy: dva miliony korun českých) z původní částky 1.200.000,-Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku 3.200.000,-Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) se zdůvodněním a způsobem stanoveným takto: 18.1.2001 - 18.4.2001
Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 18.1.2001 - 18.4.2001
a) Důvod navrhovaného zvýšení základního jmění je finančně ekonomická situace společnosti a posílení finančních zdrojů společnosti a udržení konkurenceschopnosti a image společnosti 18.1.2001 - 18.4.2001
b) Rozsah zvýšení základního jmění: je navrhováno zvýšení základního jmění o 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) 18.1.2001 - 18.4.2001
c) Způsob zvýšení základního jmění: upsání nových akcií 18.1.2001 - 18.4.2001
d) Navrhovaný druh akcií: kmenové, navrhovaná podoba akcií: listinné, navrhovaná forma akcií: na jméno, charakter: veřejné neobchodovatelné, navrhovaný počet akcií: 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) každá ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu akcii, v emisním kursu 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá 18.1.2001 - 18.4.2001
e) Místo pro upsání akcií v prvním i druhém kole je v novém sídle společnosti Grmelova 2008/13, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 18.1.2001 - 18.4.2001
f) Způsob: v prvním kole budou upsány akcie s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří vlastní akcie k datu konání mimořádné valné hromady v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Akcie neupsané v prvním kole budou upsány v kole druhém 18.1.2001 - 18.4.2001
g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé 18.1.2001 - 18.4.2001
h) Lhůta pro upisování akcií v prvním kole počíná běžet druhým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končí sedmnáctým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 18.1.2001 - 18.4.2001
ch) Lhůta pro upisování akcií v druhém kole počíná běžet osmnáctým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končí devatenáctým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 18.1.2001 - 18.4.2001
i) Upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 14.00 hodin 18.1.2001 - 18.4.2001
j) Každý upisovatel v prvním i druhém kole je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií v den úpisu na účet společnosti 27-5532910227/0100 18.1.2001 - 18.4.2001
Obchodní společnost GMP MIX,a.s. se sídlem Ostrava-Heřmanice, Záblatská 6, PSČ 712 00, identifikační číslo 25 51 97 86 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 2578, obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 17.7.1998 - 18.4.2001
Obchodní společnost GMP MIX, a.s. se sídlem Ostrava-Heřmanice, Záblatská 6, PSČ 712 00, identifikační číslo 25 51 97 86 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1932 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 17.5.1998 - 18.4.2001

Kapitál GMP MIX, a.s.

zakladni jmění 10 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.8.2002
zakladni jmění 3 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2001 - 30.8.2002
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.1998 - 18.4.2001

Akcie GMP MIX, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 204 20.10.2010
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 204 30.1.2007 - 20.10.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 204 20.10.2004 - 30.1.2007
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 204 30.8.2002 - 20.10.2004
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 64 18.4.2001 - 30.8.2002
Akcie na jméno 50 000 Kč 24 27.2.1998 - 18.4.2001

Sídlo GMP MIX, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 204 , Skotnice 742 58 13.11.2015
Adresa Grmelova 2008/13 , Ostrava 709 00 14.5.2014 - 13.11.2015
Adresa Grmelova 2008/13 , Ostrava 709 00 8.10.2001 - 14.5.2014
Adresa Grmelova 2008 , 709 00 Ostrava-Mar. Hory Česká republika
18.1.2001 - 8.10.2001
Adresa Záblatská 62/6 , Ostrava 713 00 4.5.1998 - 18.1.2001
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 27.2.1998 - 4.5.1998

Předmět podnikání GMP MIX, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 27.2.2015
zámečnictví, nástrojářství 27.2.2015 - 13.11.2015
klempířství a opravy karosérií 27.2.2015 - 13.11.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.3.2009
projektová činnost ve výstavbě 18.1.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.1.2006 - 25.3.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.1.2006 - 25.3.2009
opravy karosérií 18.1.2006 - 27.2.2015
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.10.2001
izolatérství 8.10.2001 - 30.11.2005
zemní a výkopové práce kromě příloh zák. č. 455/1991 Sb. 8.10.2001 - 25.3.2009
opravy silničních vozidel 8.10.2001 - 13.11.2015
kovoobráběčství 27.2.1998 - 18.1.2006
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.1998 - 25.3.2009
zprostředkovatelská činnost 27.2.1998 - 25.3.2009
svářečské práce 27.2.1998 - 25.3.2009
zámečnictví 27.2.1998 - 27.2.2015

vedení firmy GMP MIX, a.s.

Statutární orgán GMP MIX, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 27.2.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva vždy samostatně nebo dva členové představenstva společně. 19.4.2012 - 27.2.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat pouze předseda představenstva. 14.4.2011 - 19.4.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 26.2.2002 - 14.4.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo sám předseda představenstva. 27.2.1998 - 26.2.2002
člen představenstva Ing. Anna Martochová 1.7.2019
Vznik členství 17.6.2019
Vznik funkce 17.6.2019
Adresa: Havlíčkova 2090 , Hranice 753 01
člen představenstva Ivana Sieberling 1.7.2019
Vznik členství 17.6.2019
Vznik funkce 17.6.2019
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen představenstva Adam Martynek 27.2.1998 - 26.2.2002
Zánik funkce 27.8.2001
Adresa: Mizerovská 390/15 , Karviná 733 01
členka představenstva Eva Bilíková 27.2.1998 - 26.2.2002
Zánik funkce 27.8.2001
Adresa: Karla Pokorného 1293 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Heinz 26.2.2002 - 30.8.2002
Vznik funkce 27.8.2001
Adresa: Želazného 729/2 , Ostrava 712 00
předseda představenstva Milan Křepelka 27.2.1998 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Zánik funkce 22.12.2003
Adresa: Družstevní 249 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva Ing. Jaroslav Tesař 26.2.2002 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Vznik funkce 27.8.2001
Zánik funkce 22.12.2003
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen představenstva Ing. Pavel Heinz 30.8.2002 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Vznik funkce 27.8.2001
Zánik funkce 22.12.2003
Adresa: U Lípy 1348/4 , Ostrava 716 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tesař 29.4.2004 - 18.1.2006
Vznik členství 22.12.2003
Vznik funkce 22.12.2003
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen představenstva Ing. Dalia Sliwková 29.4.2004 - 30.1.2007
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Václavská 838 , Orlová 735 14
člen představenstva Jiří Smolík 29.4.2004 - 25.3.2009
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 12.12.2008
Adresa: Kostelní 764/4 , Těrlicko 735 42
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tesař 18.1.2006 - 25.3.2009
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 12.12.2008
Vznik funkce 22.12.2003
Zánik funkce 12.12.2008
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
člen představenstva Radomír Čončka 30.1.2007 - 25.3.2009
Vznik členství 15.12.2006
Zánik členství 12.12.2008
Adresa: 167 , Hrabyně 747 63
člen představenstva Jiří Smolík 25.3.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Kostelní 764/4 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Radomír Čončka 25.3.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: 167 , Hrabyně 747 63
člen představenstva Petr Svoboda 14.4.2011 - 20.5.2011
Vznik členství 1.4.2011
Adresa: U Kapličky 464 , Krmelín 739 24
člen představenstva Petr Svoboda 20.5.2011 - 8.3.2012
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 14.10.2011
Adresa: U Kapličky 464 , Krmelín 739 24
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tesař 25.3.2009 - 14.5.2014
Vznik členství 12.12.2008
Vznik funkce 12.12.2008
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
člen představenstva Ing. Anna Martochová 14.4.2011 - 14.5.2014
Vznik členství 1.4.2011
Adresa: Havlíčkova 2090 , Hranice 753 01
člen představenstva Christian Sieberling 8.3.2012 - 14.5.2014
Vznik členství 14.10.2011
Zánik členství 21.3.2014
Adresa: Domblick 3 , 391 75 Gerwisch Spolková republika Německo
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tesař 14.5.2014 - 27.2.2015
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 12.3.2014
Vznik funkce 12.12.2008
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
člen představenstva Ing. Anna Martochová 14.5.2014 - 27.2.2015
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 23.10.2014
Adresa: Havlíčkova 2090 , Hranice 753 01
člen představenstva Kateřina Mravcová 14.5.2014 - 27.2.2015
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 23.10.2014
Adresa: Žižkova 691 , Hradec nad Moravicí 747 41
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tesař 27.2.2015 - 28.6.2019
Vznik členství 23.10.2014
Zánik členství 20.6.2019
Vznik funkce 23.10.2014
Zánik funkce 20.6.2019
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
člen představenstva Ing. Anna Martochová 27.2.2015 - 1.7.2019
Vznik členství 23.10.2014
Zánik členství 17.6.2019
Zánik funkce 17.6.2019
Adresa: Havlíčkova 2090 , Hranice 753 01

Dozorčí rada GMP MIX, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Helena Tesařová 1.7.2019
Vznik členství 17.6.2019
Vznik funkce 17.6.2019
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
předseda Roman Horník 27.2.1998 - 18.1.2001
Adresa: Nová 1819 , Hranice 753 01
člen Petr Loupal 27.2.1998 - 18.1.2001
Adresa: Galašova 1743 , Hranice 753 01
předseda Ing. Pavel Heinz 18.1.2001 - 26.2.2002
Zánik funkce 27.8.2001
Adresa: Želazného 729/2 , Ostrava 712 00
člen Vladimír Zvonař 27.2.1998 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Adresa: Dvořákova 864 , Bohumín 735 81
člen Petra Dybalová DiS. 18.1.2001 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Adresa: Čs. armády 1083 , Bohumín 735 81
předseda Petr Kočenda 26.2.2002 - 29.4.2004
Zánik členství 22.12.2003
Vznik funkce 27.8.2001
Zánik funkce 22.12.2003
Adresa: 145 , 739 22 Soběšovice Česká republika
člen Helena Tesařová 29.4.2004 - 30.1.2007
Vznik členství 22.12.2003
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
předseda Anna Tesařová 29.4.2004 - 11.1.2008
Vznik členství 22.12.2003
Vznik funkce 22.12.2003
Adresa: Vršovců 1144/19 , Ostrava 709 00
člen Pavlína Smolíková 29.4.2004 - 25.3.2009
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Kostelní 764/4 , Těrlicko 735 42
člen Helena Tesařová 30.1.2007 - 25.3.2009
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
předseda Anna Martochová 11.1.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 22.12.2008
Vznik funkce 22.12.2003
Zánik funkce 22.12.2008
Adresa: Vršovců 1144/19 , Ostrava 709 00
předseda dozorčí rady Ivana Tesařová 25.3.2009 - 14.12.2009
Vznik členství 23.12.2008
Vznik funkce 23.12.2008
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen Pavlína Smolíková 25.3.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 23.12.2008
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Kostelní 764/4 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Ing. René Janosch 14.4.2011 - 2.10.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 18.5.2013
Adresa: 752 , Čeladná 739 12
člen Helena Tesařová 25.3.2009 - 14.5.2014
Vznik členství 23.12.2008
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
předseda dozorčí rady Ivana Sieberling 14.12.2009 - 14.5.2014
Vznik členství 23.12.2008
Vznik funkce 23.12.2008
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen dozorčí rady Jiří Martoch 2.10.2013 - 27.2.2015
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 23.10.2014
Adresa: Havlíčkova 2090 , Hranice 753 01
předseda dozorčí rady Ivana Sieberling 14.5.2014 - 27.2.2015
Vznik členství 23.12.2008
Zánik členství 23.3.2014
Vznik funkce 23.12.2008
Zánik funkce 23.3.2014
Adresa: Družstevní 91 , Mořkov 742 72
člen Helena Tesařová 14.5.2014 - 27.2.2015
Vznik členství 23.12.2008
Zánik členství 23.3.2014
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72
člen dozorčí rady Helena Tesařová 27.2.2015 - 1.7.2019
Vznik členství 23.10.2014
Zánik členství 17.6.2019
Zánik funkce 17.6.2019
Adresa: Dolní 675 , Mořkov 742 72

Sbírka Listin GMP MIX, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1932/SL 51 stanovy společnosti platné od 16.10.2015 Krajský soud v Ostravě 26.10.2015 27.10.2015 11
B 1932/SL 50 notářský zápis [NZ 566/2015, N 587/2015] rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Ostravě 20.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 8
B 1932/SL 49 účetní závěrka [2014] k 31.5.2015 vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 7.9.2015 10
B 1932/SL 48 výroční zpráva [2011] k 31.5.2012 úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 28.8.2015 24
B 1932/SL 47 zpráva auditora k 31.5.2014 úč. záv. vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 28.8.2015 14
B 1932/SL 46 výroční zpráva [2013] k 31.5.2014 Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 28.8.2015 9
B 1932/SL 44 výroční zpráva [2012] k 31.5.2013 úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 28.8.2015 24
B 1932/SL 43 ostatní Krajský soud v Ostravě 31.7.2015 31.7.2015 3
B 1932/SL 42 notářský zápis [NZ 421/2015, N 425/2015] Krajský soud v Ostravě 31.7.2015 31.7.2015 2
B 1932/SL 41 notářský zápis [NZ 394/2015, N 425/2015] Krajský soud v Ostravě 31.7.2015 31.7.2015 5
B 1932/SL 40 notářský zápis [Nz 743/2014, N 826/2014] Krajský soud v Ostravě 6.1.2015 30.1.2015 5.3.2015 30
B 1932/SL 39 notářský zápis NZ 474/2011 Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 13.4.2012 16.4.2012 12
B 1932/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 14.10.2011 26.10.2011 4.11.2011 7
B 1932/SL 37 notářský zápis NZ 80/2011- řádná VH Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 13.4.2011 19.4.2011 7
B 1932/SL 36 notářský zápis NZ 113/2011- mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 7.4.2011 13.4.2011 19.4.2011 15
B 1932/SL 35 notářský zápis NZ 1544/2010 Krajský soud v Ostravě 18.10.2010 16.2.2011 17.2.2011 7
B 1932/SL 34 notářský zápis NZ 475/2009 osv.VH,schv.úz.08 Krajský soud v Ostravě 18.12.2009 23.12.2009 6.1.2010 6
B 1932/SL 33 účetní závěrka k 31.5.2009 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 23.12.2009 6.1.2010 14
B 1932/SL 32 výroční zpráva r. 2008 text.,výsl.hospod.,aud Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 23.12.2009 6.1.2010 14
B 1932/SL 31 podpisové vzory -p.Čončka,Smolík,Tesař Krajský soud v Ostravě 12.12.2008 12.2.2009 27.3.2009 3
B 1932/SL 30 účetní závěrka 1/6/07-31/5/08 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 12.2.2009 27.3.2009 17
B 1932/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ostravě 12.12.2008 12.2.2009 27.3.2009 1
B 1932/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání dozor.rady Krajský soud v Ostravě 23.12.2008 12.2.2009 27.3.2009 1
B 1932/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -protokol o průb.voleb do DR Krajský soud v Ostravě 4.11.2008 12.2.2009 27.3.2009 2
B 1932/SL 26 zpráva auditora -1/6/07-31/5/08 Krajský soud v Ostravě 6.11.2008 27.1.2009 27.1.2009 17
B 1932/SL 25 výroční zpráva od 1/6/07-31/5/08vč. ú.z.,zpr. Krajský soud v Ostravě 6.11.2008 27.1.2009 27.1.2009 16
B 1932/SL 24 notářský zápis NZ 392/08 Rozh. VH o změně DR Krajský soud v Ostravě 12.12.2008 27.1.2009 27.1.2009 14
B 1932/SL 23 účetní závěrka k 31/5/07,audit Krajský soud v Ostravě 28.1.2008 31.1.2008 14
B 1932/SL 22 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 28.1.2008 31.1.2008 16
B 1932/SL 21 notářský zápis NZ 8/2008 Krajský soud v Ostravě 11.1.2008 28.1.2008 31.1.2008 6
B 1932/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.12.2005 2.3.2007 6.3.2007 14
B 1932/SL 19 výroční zpráva r. 2005,úč.z.do 31.5.06,aud. Krajský soud v Ostravě 29.1.2007 9.2.2007 28
B 1932/SL 18 podpisové vzory Radomír Čončka Krajský soud v Ostravě 18.12.2006 29.1.2007 9.2.2007 2
B 1932/SL 17 notářský zápis NZ 340/2006 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 29.1.2007 9.2.2007 11
B 1932/SL 16 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.1.2006 30.1.2006 26
B 1932/SL 15 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.1.2006 30.1.2006 29
B 1932/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.12.2005 25.1.2006 30.1.2006 15
B 1932/SL 13 notářský zápis Nz 317/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 5.12.2005 20.1.2006 6
B 1932/SL 12 notářský zápis Nz 256/2005 Krajský soud v Ostravě 16.9.2005 19.9.2005 5
B 1932/SL 11 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.9.2005 19.9.2005 16
B 1932/SL 9 účetní závěrka r. 2003,zpr.nez.aud.,příl. Krajský soud v Ostravě 24.11.2004 26.11.2004 21
B 1932/SL 10 notářský zápis NZ 739/2004 vč. osvědč. Krajský soud v Ostravě 11.8.2004 24.11.2004 26.11.2004 4
B 1932/SL 8 notářský zápis NZ 681/02+stanovy Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 17.1.2003 22
B 1932/SL 7 podpisové vzory Kočenda,Heinz,Tesař Krajský soud v Ostravě 27.8.2001 13.3.2002 3
B 1932/SL 6 notářský zápis NZ 746/2001 Krajský soud v Ostravě 27.8.2001 13.3.2002 11
B 1932/SL 5 notářský zápis NZ 203/2001 Krajský soud v Ostravě 26.3.2001 13.3.2002 5
B 1932/SL 4 notářský zápis NZ 302/2000 Krajský soud v Ostravě 31.10.2000 13.3.2002 12
B 1932/SL 3 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.4.2001 27.12.2001 9.1.2002 12
B 1932/SL 2 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.6.1999 27.12.2001 9.1.2002 20
B 1932/SL 1 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 23.6.1999 27.12.2001 9.1.2002 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GMP MIX, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25519786
Jméno GMP MIX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 27.2.1998
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo GMP MIX, a.s.

Živnosti a provozovny GMP MIX, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Záblatská 62/6, Ostrava 713 00
Identifikační číslo provozovny 1001004710
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 5.1.2001

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Záblatská 62/6, Ostrava 713 00
Identifikační číslo provozovny 1001004710
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2001

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.12.2005
Přerušení oprávnění 2.7.2019

Živnost č. 4 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1998
Zánik oprávnění 27.10.2005

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1998
Zánik oprávnění 21.10.2015

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Svářečské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zemní a výkopové práce kromě příloh zák. č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2000
Zánik oprávnění 21.10.2015

Živnost č. 11 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2000
Zánik oprávnění 22.10.2005

Živnost č. 12 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2004
Zánik oprávnění 21.10.2015

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2011
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GMP MIX, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Anna Martochová
Člen statutárního orgánu Ivana Sieberling

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GMP MIX, a.s.

IČO: 25519786
Firma: GMP MIX, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Skotnice
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.2.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image