Firma GGT CZ, a.s. IČO 26293609


GGT CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GGT CZ, a.s. (26293609) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Masaryka 4669/22, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2002 a je stále aktivní. GGT CZ, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o GGT CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GGT CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GGT CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GGT CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GGT CZ, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3770
IČO (identifikační číslo osoby) 26293609
Jméno GGT CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.7.2002
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 9.1.2019 toto usnesení: 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 13.210.785,00 Kč (třináct milionů dvě stě deset tisíc sedm set osmdesát pět korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 13.750.000,00 Kč (třináct milio nů sedm set padesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu, která činí 26.960.785,00 Kč (dvacet šest milionů devět set šedesát tisíc sedm set osmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu, se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií:13.210.785 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:1,00 Kč (jedna koruna česká) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:13.210.785,00 Kč (třináct milionů dvě stě deset tisíc sedm set osmdesát pět korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:emisní kurs bude vypočten tímto způsobem 64 000 000 / 13 210 785 Kč (šedesát čtyři milionů lomeno třináct milionů dvě stě deset tisíc sedm set osmdesát pět a bude uveden v korunách českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:64 000 000,00 Kč (šedesát čtyři miliony korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie). 1.3 Nabídka k upsání akcií Jelikož se Jediný akcionář Společnosti před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, Jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, a to společnosti: Obchodní firma:DanCzek Teplice a.s. Sídlo:Tolstého 474/1, Řetenice, 415 03 Teplice Identifikační číslo:25004255 Spisová značka: B 873 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen Upisovatel). 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 ZOK, kterou uzavře Upisovatel (jako předem určený zájemce) se Společností a podpisy na smlouvě se úředně ověří. Podle smlouvy o upsání akcií bude Upisovatel povinen splatit: a)částku 35.000.000,- Kč (třicet pět milionů korun českých), která tvoří část Emisního ážia ve vztahu k Akciím, splatí Upisovatel v penězích formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Společnosti číslo 2064810108 / 2600, vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, ke dni podpisu smlouvy o upsání Akcií; a b)částku 29.000.000,- Kč (dvacet devět milionů korun českých), která tvoří částku doplatku Emisního ážia a částku Nominální hodnoty Akcií, splatí Upisovatel v penězích formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Společnosti číslo 2064810108 / 2600, ve dený u Citibank Europe plc, organizační složka, ve lhůtě do dvou měsíců ode dne úpisu Akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí Společnost Upisovateli. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání je HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenc i 2116/15, PSČ 110 00, kam Upisovatel smlouvu o upsání akcií v uvedené lhůtě doručí. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 11.1.2019
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 1.9.2017, který byl schválen oběma společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 13.10.2017, došlo k rozdělení společnosti JAS ČR, a.s. a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, na nástupni ckou společnost JAS IMPORT, s.r.o., se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 4669/22, PSČ 586 01, IČO 034 64 628. 13.10.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.7.2014 - 8.9.2017
Počet členů správní rady: 3 11.7.2014 - 8.9.2017
Dne 29.11.2002 přijala valná hromada JAS ČR, a.s. toto usnesení: a) částka o kterou se zvyšuje ZK - 11.750.000,- Kč, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení ZK b) počet akcií: 1175 jmenovitá hodnota akcií: 10.000,- Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno podoba akcií: listinné c) akcionáři se vzdali svého předkupního práva d) 1095 akcií budou akcionáři upsány dle dohody ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku ve formě NZ, dále budou akcie nabídnuty určitým zájemcům takto: 10 ks akcií Ing. Vladimír KOUSAL, r.č. 41 02 09/427, Demlova 14, 586 01 Jihlava 50 ks akcií Jaroslav Vít, r.č. 260906/056, Pražská 1181, Pelhřimov 20 ks akcií Ing. František POKORNÝ, r.č. 61 09 09/0537, Coufalova 10, 669 01 Znojmo e) místo úpisu: Jihlava, Jana Masaryka 22 lhůta pro upisování akcií: do 5ti dnů po nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí VH o zvýšení základního kapitálu do OR, a to od 8.00 do 10.00 hodin Počátek běhu lhůty a veškeré další zákonem uložené informace budou oznámeny upisovatelům na jednání VH, kterého se účastní jako hosté. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií f) bankovní účet pro splacení upsaných akcií: KB, a.s. 86-2671170237/0100 ČSOB, a.s., 177522621/0300 akcionář je povinen splatit upsané akcie nejpozději do 10ti dnů od jejich upsání nepeněžité vklady budou splaceny jejich předáním společnosti nejpozději v den následující po dni úpisu na místě, kde se nacházejí. Nemovitosti budou nejpozději týž den převzaty do bezplatného užívání, vlastnické právo k vkládaným nemovitostem přechází dnem zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. g) nová emise akcií zahrnuje pouze kmenové akcie h) předmětem nepeněžitého vkladu je podnik paní Aleny Vítové - JAS, ohodnocený ve znaleckém posudku znaleckého ústavu MONTEKALA, spol. s r.o. IČ: 44846762 na částku 10.950.000,- Kč, za tento nepeněžitý vklad budou vydány kmenové akcie na jméno, v listinné podobě v počtu 1095 ks akcií, každá o nominální hodnotě 10.000,- Kč i) není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu j) upisovatelům, kteří upisují akcie nepeněžitým vkladem společnost vyplatí rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány jako protiplnění, v souladu s ust. § 163a obch.z. Rozdíl bude vyplacen upisovatelům do 30ti dnů ode dne úpisu akcií. 7.2.2003 - 11.10.2003

Kapitál GGT CZ, a.s.

zakladni jmění 13 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2003
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.1.2003 - 19.12.2003
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.2002 - 17.1.2003

Akcie GGT CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 375 11.1.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 375 19.12.2003 - 11.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 25.7.2002 - 19.12.2003

Sídlo GGT CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01 9.6.2015
Adresa Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01 11.7.2014 - 9.6.2015
Adresa Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01 25.7.2002 - 11.7.2014

Předmět podnikání GGT CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to v těchto oborech činností: - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod. 14.12.2017
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.9.2017
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.9.2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 9.9.2010 - 11.7.2014
Čištění a praní textilu a oděvů 9.9.2010 - 13.10.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2010 - 14.12.2017
zprostředkování obchodu 25.7.2002 - 9.9.2010
velkoobchod 25.7.2002 - 9.9.2010
maloobchod se smíšeným zbožím 25.7.2002 - 9.9.2010
specializovaný maloobchod 25.7.2002 - 9.9.2010
maloobchod tabákovými výrobky 25.7.2002 - 9.9.2010
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 25.7.2002 - 9.9.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 25.7.2002 - 9.9.2010
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 25.7.2002 - 9.9.2010
zprostředkování služeb 25.7.2002 - 9.9.2010
silniční motorová doprava nákladní 25.7.2002 - 9.9.2010
čištění textilu a oděvů 25.7.2002 - 9.9.2010

vedení firmy GGT CZ, a.s.

Statutární orgán GGT CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 14.12.2017
Statutární ředitel zastupuje samostatně společnost vůči třetím osobám před soudy a jinými státními orgány a jedná za společnost navenek; za společnost se též při jednání podepisuje 11.7.2014 - 14.12.2017
Způsob jednání: Při všech právních úkonech jednájí jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva. 22.9.2006 - 11.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni kterýkoli člen představenstva samostatně. 12.9.2006 - 22.9.2006
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni kterýkoliv člen představenstva samostatně. 25.7.2002 - 12.9.2006
Předseda představenstva RNDr. Ľubomír Bača 14.12.2017
Vznik členství 30.11.2017
Vznik funkce 30.11.2017
Adresa: Lovinského 2147/14 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Jaroslav Poul 11.1.2019
Vznik členství 9.1.2019
Adresa: Bořivojova 3130 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Boris Rosskopf 19.2.2019
Vznik členství 14.9.2018
Adresa: Kupeckého 517/4 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Alena Vítová 25.7.2002 - 7.3.2003
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Alena Srbová 7.3.2003 - 25.8.2004
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 13.4.2004
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jindřich Jindřich 25.7.2002 - 21.12.2005
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: Partlicova 276/5 , Třešť 589 01
člen představenstva Jindřich Jindřich 21.12.2005 - 12.9.2006
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 30.8.2006
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 30.8.2006
Adresa: 85 , Rančířov 586 01
předseda Ing. Josef Vít 25.7.2002 - 29.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Mgr. Vladimír Srb 25.8.2004 - 30.11.2007
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 27.9.2007
Vznik funkce 13.4.2004
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Petr Vít 12.9.2006 - 7.5.2013
Vznik členství 30.8.2006
Zánik členství 30.8.2011
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Josef Vít 29.11.2007 - 7.5.2013
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 27.7.2007
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Alena Vítová 30.11.2007 - 7.5.2013
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Josef Vít 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Alena Vítová 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Petr Vít 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
statutární ředitel Ing Josef Vít 11.7.2014 - 14.12.2017
Vznik funkce 18.6.2014
Zánik funkce 30.11.2017
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Mgr. Josef Hloušek MBA 14.12.2017 - 17.9.2018
Vznik členství 30.11.2017
Zánik členství 14.9.2018
Adresa: Čedičová 718/2 , Praha 153 00
Člen představenstva Ing. Petr Vít 14.12.2017 - 11.1.2019
Vznik členství 30.11.2017
Zánik členství 9.1.2019
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
Jméno Ing. Boris Rosskopf 17.9.2018 - 19.2.2019
Vznik členství 14.9.2018
Adresa: Kupeckého 517/4 , 821 08 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada GGT CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Igor Ormandy 14.12.2017
Vznik členství 30.11.2017
Adresa: Baltská 9 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady PhDr. Roman Jankovič 19.7.2018
Vznik členství 13.6.2018
Adresa: Strmý vŕšok 8118/118 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
předseda Alena Vítová 25.7.2002 - 17.1.2003
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
předseda Alena Srbová 17.1.2003 - 7.3.2003
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen Daniel Krčál 25.7.2002 - 11.10.2003
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 29.11.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: Polní 4145/4 , Jihlava 586 01
člen Petr Vít 25.7.2002 - 25.8.2004
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: 83 , Dušejov 588 05
člen Jana Slavíková 25.7.2002 - 25.8.2004
Vznik členství 25.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Adresa: 83 , Dušejov 588 05
člen Ing. Petr Vít 25.8.2004 - 12.9.2006
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 30.8.2006
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 30.8.2006
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
člen Ing. Vladimír Kousal 25.7.2002 - 29.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: Demlova 3594/14 , Jihlava 586 01
člen Ing. František Pokorný 25.7.2002 - 29.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: Coufalova 974/10 , Znojmo 669 02
předseda Alena Vítová 7.3.2003 - 29.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen Viktor Smítal 11.10.2003 - 29.11.2007
Zánik členství 1.10.2007
Vznik funkce 29.11.2002
Zánik funkce 1.10.2007
Adresa: Polní 4399/10 , Jihlava 586 01
členka Ing. Jana Vítová 25.8.2004 - 29.11.2007
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Mgr. Alena Srbová 12.9.2006 - 29.11.2007
Vznik členství 30.8.2006
Zánik členství 26.7.2007
Zánik funkce 26.7.2007
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Alena Vítová 29.11.2007 - 30.11.2007
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 27.9.2007
Vznik funkce 29.7.2007
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. František Pokorný 29.11.2007 - 30.11.2007
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 4.10.2007
Adresa: Coufalova 974/10 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Ing. Jana Vítová 29.11.2007 - 9.9.2010
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Mgr. Alena Srbová 29.11.2007 - 9.9.2010
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ing. František Pokorný 30.11.2007 - 9.9.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 23.6.2010
Vznik funkce 4.10.2007
Zánik funkce 23.6.2010
Adresa: Coufalova 974/10 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Srb 30.11.2007 - 9.9.2010
Vznik členství 27.9.2007
Adresa: Jana Masaryka 4669/22 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kousal 29.11.2007 - 7.5.2013
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Demlova 3594/14 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Viktor Smítal 29.11.2007 - 7.5.2013
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Polní 4399/10 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Srb 9.9.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 15.7.2010
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Březinova 5479/112 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Vladimír Srb 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: Březinova 5479/112 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Vladimír Kousal 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Demlova 3594/14 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Viktor Smítal 7.5.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Polní 4399/10 , Jihlava 586 01
Předseda dozorčí rady Alena Vítová 14.12.2017 - 19.7.2018
Vznik členství 30.11.2017
Zánik členství 13.6.2018
Vznik funkce 30.11.2017
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: U Boroviny 4672/27 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin GGT CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3770/SL 42 účetní závěrka [2014] rozvaha+výkaz Krajský soud v Brně 14.5.2015 20.7.2015 22.7.2015 6
B 3770/SL 41 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 14.5.2015 13.7.2015 15.7.2015 27
B 3770/SL 40 notářský zápis stanovy, NZ 269/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 11.7.2014 18.9.2014 24
B 3770/SL 38 zpráva auditora Krajský soud v Brně 16.5.2013 19.7.2013 31.7.2013 8
B 3770/SL 37 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 15.5.2013 19.7.2013 31.7.2013 20
B 3770/SL 36 ostatní zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 20.6.2012 6.5.2013 10.5.2013 5
B 3770/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 20.6.2012 6.5.2013 10.5.2013 1
B 3770/SL 34 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 16.7.2012 31.7.2012 29
B 3770/SL 33 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.5.2011 1.8.2011 25
B 3770/SL 32 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 15.9.2010 25
B 3770/SL 31 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.7.2010 14.9.2010 1
B 3770/SL 30 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 23.6.2010 14.9.2010 2
B 3770/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2010 14.9.2010 11
B 3770/SL 28 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 128/2010 Krajský soud v Brně 23.6.2010 14.9.2010 10
B 3770/SL 27 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.5.2009 16.6.2009 27
B 3770/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 9.6.2008 2.7.2008 26
B 3770/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.11.2007 4.12.2007 1
B 3770/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.11.2007 4.12.2007 1
B 3770/SL 23 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 27.9.2007 4.12.2007 3
B 3770/SL 22 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 4.10.2007 4.12.2007 1
B 3770/SL 21 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.11.2007 4.12.2007 7
B 3770/SL 20 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 29.6.2007 4.12.2007 1
B 3770/SL 19 ostatní - zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 27.6.2007 4.12.2007 1
B 3770/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 4.12.2007 5
B 3770/SL 17 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 27.3.2006 25.7.2007 32
B 3770/SL 16 účetní závěrka -2006 Krajský soud v Brně 27.3.2007 24.7.2007 30
B 3770/SL 15 ostatní -návrh předst, na usn, VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 24.7.2007 2
B 3770/SL 14 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.8.2006 14.9.2006 2
B 3770/SL 13 notářský zápis -rozhod. Vh, NZ 197/06 Krajský soud v Brně 30.8.2006 14.9.2006 11
B 3770/SL 12 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 18.4.2006 3.7.2006 28
B 3770/SL 11 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 28.4.2005 13.7.2005 34
B 3770/SL 9 ostatní -vzdání se funkce čl. předst. Krajský soud v Brně 1.4.2004 20.9.2004 1
B 3770/SL 8 ostatní -zápis z jed. dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.4.2004 20.9.2004 1
B 3770/SL 10 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 4.6.2004 20.9.2004 2
B 3770/SL 7 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 31.12.2003 30.7.2004 35
B 3770/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.2.2003 6.2.2004 9
B 3770/SL 5 notářský zápis -dohoda akcionářů Krajský soud v Brně 12.2.2003 6.2.2004 3
B 3770/SL 4 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 27.5.2003 8.9.2003 23
B 3770/SL 3 posudek znalce č.240/2002 Krajský soud v Brně 4.12.2002 12.2.2003 9
B 3770/SL 2 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 29.11.2002 12.2.2003 7
B 3770/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, stanovy Krajský soud v Brně 15.5.2002 25.9.2002 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GGT CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26293609
Jméno GGT CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 25.7.2002
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Sídlo GGT CZ, a.s.

Živnosti a provozovny GGT CZ, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Cukrovarská 987, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1010796194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 2691/10, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010848992
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 235, Křenovice 752 01
Identifikační číslo provozovny 1011822920
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 324, Čkyně 384 81
Identifikační číslo provozovny 1004724161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Jičínská 1689/24, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1008364321
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.8.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Hlubčická 2259/50, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009104721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Novoveská 2056/5, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009104730
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Husitská 1336, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000874788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.5.2007
Provozovna č. 9
Provozovna U Rybníka 3343/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000874753
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2005
Provozovna č. 10
Provozovna 153 360 17 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1012468461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.11.2018

Živnost č. 3 Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Cukrovarská 987, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1010796194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 2691/10, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010848992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 235, Křenovice 752 01
Identifikační číslo provozovny 1011822920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Husitská 1336, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000874788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2013
Provozovna č. 5
Provozovna U Rybníka 3343/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000874753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Jičínská 1689/24, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1008364321
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2013
Provozovna č. 7
Provozovna 324, Čkyně 384 81
Identifikační číslo provozovny 1004724161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Hlubčická 2259/50, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009104721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Novoveská 2056/5, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009104730
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2013
Provozovna č. 10
Provozovna 153 360 17 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1012468461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2018

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Cukrovarská 987, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1010796194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 2691/10, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010848992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 235, Křenovice 752 01
Identifikační číslo provozovny 1011822920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Jičínská 1689/24, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1008364321
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Hlubčická 2259/50, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009104721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Novoveská 2056/5, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009104730
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Husitská 1336, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000874788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 8
Provozovna 324, Čkyně 384 81
Identifikační číslo provozovny 1004724161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 9
Provozovna U Rybníka 3343/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000874753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 10
Provozovna 153 360 17 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1012468461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2018

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 19.11.2018

Živnost č. 11 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GGT CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu RNDr. Ľubomír Bača
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Vít
Člen statutárního orgánu Ing. Boris Rosskopf

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JAS ČR, a.s.

IČO: 26293609
Firma: JAS ČR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.7.2002

Sídlo JAS ČR, a.s.

Sídlo: Jana Masaryka 4669/22, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Podobné firmy

tracking image