Firma GEOSAN STAVEBNÍ a.s. IČO 25671464


GEOSAN STAVEBNÍ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GEOSAN STAVEBNÍ a.s. (25671464) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U průhonu 1516/32, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 1998 a je stále aktivní. GEOSAN STAVEBNÍ a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o GEOSAN STAVEBNÍ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GEOSAN STAVEBNÍ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GEOSAN STAVEBNÍ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GEOSAN STAVEBNÍ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5392
IČO (identifikační číslo osoby) 25671464
Jméno GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.6.1998
Část obchodního závodu obchodní společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a.s., U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 25671464, konkrétně část označená jako Závod dlouhodobých ekologických zakázek, byla na základě smlouvy ze dne 27. 3. 2017 převedena na obchodní společnost GEOSAN THÉTA a.s., se sídlem Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 28232216. 5.5.2017
Část obchodního závodu obchodní společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 25671464, konkrétně části označené jako Vedení a správa, Projekty výrobního ředitele, Závod pozemních staveb a Závod ekologických a inženýrských staveb, byla na základě smlouvy ze dne 23. 9. 2015 převedena na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 28169522. 1.10.2015
Na společnost GEOSAN GROUP a.s. přešlo jmění zanikajících společností GEOSAN DEVELOPMENT a.s., IČ: 256 38 866, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00, GEOSAN ALFA s.r.o., IČ: 170 49 300, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00, GEOS AN BETA s.r.o., IČ: 270 73 319 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00, GEOSAN ETA s.r.o., IČ: 272 27 642, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00 a GEOSAN FÍ s.r.o., IČ: 247 54 277, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00 , včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů společností, které zanikly bez likvidace sloučením se společností GEOSAN GROUP a.s. Společnost GEOSAN GROUP a.s. vstupuje do právního postavení zanikajících společností. 16.6.2015
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 9.12.2014 byla část závodu společnosti GEOSAN GROUP a. s., t. j. samostatná organizační složka s označením Závod zahraničních aktivit nezapsaná v obchodním rejstříku prodána společnosti GEOSAN INTERNATI ONAL, s. r. o., se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČO: 248 11 866. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 4.12.2014 - 15.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 4.12.2014 - 15.9.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.8.2014 - 4.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.8.2014 - 4.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014 - 4.12.2014
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 23.12.2011 byla část podniku společnosti GEOSAN GROUP a.s., t.j. samostatná organizační jednotka s označením Závod zahraníčních projektů, s účinností ke dni 31.12.2011 prodána společnosti GEOSAN INTE RNATIONAL, s.r.o., se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČO: 248 11 866. 23.1.2012
Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ust. § 213d a násl. Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 7, čl. 19 a čl. 22 Stanov společnosti o snížení základního kapitálu společnosti GEOSAN GROUP a.s. o částku 397.760.000,- Kč (slovy:tři sta devadesát se dm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých), a to upuštěním od vydání 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) kusů akcií, tj. v rozsahu, v jakém je upisovatel v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, a to za následujících podmínek: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je to, že je akcionář - upisovatel v prodlení se splacením emisního kurzu jím upsaných akcií, a to v rozsahu 226 (slovy:dvě stě dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné a každé akcie ve výši 1.760.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) a o celkové jmenovité hodnotě 397.760.000,- Kč (slovy:tři sta devadesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých). Od postupu podle ust. §177 odst. 4 a ž 7 obchodního zákoníku bylo společností upuštěno. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 397.760.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) z původní částky 1,152.800.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto padesát dva milionů osm set tisíc korun čes kých) na částku 755.040.000,- Kč (slovy: sedm set padesát pět milionů čtyřicet tisíc korun českých). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Základní kapitál společnosti se bude snižovat podle ust. § 213d obchodního zákoníku, a to upuštěním od vydání akcií na jméno v listinné podobě v rozsahu 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) kusů o jmenovité hodnotě jedné a každé akcie ve výši 1.760.000,- Kč ( slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) a o celkové jmenovité hodnotě 397.760.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) v jakém je upisovatel v prodlení se splacením jejich jmenovité hodnoty. d) Lhůta pro předložení zatímního listu za účelem jeho zničení: Lhůta pro předložení zatímního listu činí na výzvu představenstva 10 pracovních dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že je akcionář povinen předložit společnosti zatímní list ZL 1 nahrazují cí 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) kusů akcií akcionářem upsaných a dosud nesplacených o celkové jmenovité hodnotě 397.760.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých). Nepředloží-li akcionář v této lhůtě vydaný z atímní list, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená. 9.10.2009 - 25.5.2011
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 598.400.000,-Kč (pět set devadesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 554.400.000,- Kč ( pět set padesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých) na základn í kapitál ve výši 1.152.800.000,- Kč (jedna miliarda sto padesát dva milionů osm set tisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostníh o práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 340 ks (třista čtyřicet kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, čísel 000316 až 000655, s tím, že nepřipouští upisování nových kmenových akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Akcie nebudou registrované, Při zvýšení základního kapitálu: (a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostn ím právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (b) místem pro vykonání přednostního práva je místo vedení společnosti na adrese Praha 7, U Průhonu 32, PSČ 170 00, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 14,00 hodin; (c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím třetího dne ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku; (d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen dopisem doručeným doporučeně nebo předaným osobně. Každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až tři nové akcie na dosavadní akcie společnosti, přičemž lze upisova t pouze celé akcie; (e) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno; (f) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 598.400.000,- Kč (pět set devadesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bud e účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 598.400.000,- Kč (pět set devadesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního prá va, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 598.400.000,- Kč (pět set devadesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), upsány dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku je totožná s lhůtou, kterou valná hromada schválí pro upsání akcií upisovaných bez využití přednostního práva a bude činit 15 dní a počně běžet uplynutím 20. dne od zveřejnění informace o přednostn ím právu v Obchodním věstníku. Účinnost dohody uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku bude vázána na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Pokud budou s využitím přednostního práva upsány akcie o jmenovité hodnotě 598.400.000,- Kč, nebude se uzavírat dohoda podle § 205 obchodního zákoníku a upisování akcií bude účinné. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva uzavřením dohody podle § 205 Obchodního zákoníku: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody podle § 205 Obchodního zákoníku je místo vedení společnosti na adrese U Průhonu 32, Praha 7, 170 00, 5.patro., v pracovní dny od 10:00 hod do 14:00 hod, b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody podle § 205 Obchodního zákoníku činí 15 dní a počne běžet uplynutím dvacátého dne ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku, přičemž upisování akcií je váz áno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude akcionářům oznámeno dopisem doručeným doporučeně nebo předaným osobně, d) emisní kurs dohodou upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo: 3304392/0800 vedený u České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: B , vložka č. 1171, který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.8.2008 - 15.10.2008
Obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Geosan spol.s r.o., IČO 44 67 20 63 se sídlem Velim, Zahradní 418, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle C, vložce 5389 a v důsledku zrušení bez likvidace a přeměny na akciovou společnost z tohoto rejstříku vymazána ke dni 3.6.1998. 3.6.1998

Aktuální kontaktní údaje GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Kapitál GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

zakladni jmění 755 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.2015
zakladni jmění 755 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.2011 - 16.6.2015
zakladni jmění 1 152 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.2010 - 25.5.2011
zakladni jmění 1 152 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.10.2008 - 9.7.2010
zakladni jmění 554 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.8.2007 - 15.10.2008
zakladni jmění 302 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.11.2006 - 8.8.2007
zakladni jmění 201 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.6.2005 - 17.11.2006
zakladni jmění 100 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.8.2004 - 23.6.2005
zakladni jmění 80 325 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2002 - 12.8.2004
zakladni jmění 31 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.1998 - 28.8.2002

Akcie GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 760 000 Kč 429 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 429 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 760 000 Kč 429 18.6.2015 - 29.9.2016
Akcie na jméno 1 Kč 429 16.6.2015 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 760 000 Kč 429 25.5.2011 - 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 760 000 Kč 655 15.10.2008 - 25.5.2011
Kmenové akcie na jméno 1 760 000 Kč 315 8.8.2007 - 15.10.2008
Kmenové akcie na jméno 960 000 Kč 315 17.11.2006 - 8.8.2007
Akcie na jméno 640 000 Kč 315 23.6.2005 - 17.11.2006
Akcie na jméno 320 000 Kč 315 12.8.2004 - 23.6.2005
Akcie na jméno 255 000 Kč 315 28.8.2002 - 12.8.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 315 13.3.2002 - 28.8.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 315 3.6.1998 - 13.3.2002

Sídlo GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U průhonu 1516/32 , Praha 170 00 18.12.2015
Adresa U Nemocnice 430 , Kolín 280 02 21.11.2003 - 18.12.2015
Adresa Zahradní 418 , Velim 281 01 15.10.2003 - 21.11.2003
Adresa Zahradní 418 , Velim 281 01 3.6.1998 - 15.10.2003

Předmět podnikání GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Geologické práce 12.8.2014
Projektová činnost ve výstavbě 19.3.2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.3.2013
Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 15/1995 Sb.: v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e) - povrchovým způsobem, f), g), v rozsahu § 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) 19.3.2013
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.3.2013
Výkon zeměměřických činností 19.3.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.10.2009
Geologické práce v oblasti - inženýrské geologie - hydrogeologie - sanační geologie 9.10.2009 - 12.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.10.2009 - 19.10.2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.10.2009 - 19.10.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.10.2009 - 19.10.2015
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.6.2005 - 9.10.2009
geologické práce v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie, sanační geologie 1.6.2005 - 9.10.2009
výkon zeměměřických činností 25.6.2004 - 19.3.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.12.2003 - 19.3.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 21.11.2003 - 9.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.11.2003 - 9.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 21.11.2003 - 9.10.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.11.2003 - 9.10.2009
oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 15/1995 Sb.: - v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e) - povrchovým způsobem, f), g). - v rozsahu § 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) 9.4.2003 - 19.3.2013
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.3.2002 - 9.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 13.3.2002 - 9.10.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.5.2000 - 19.3.2013
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 3.6.1998 - 19.5.2000
zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví 3.6.1998 - 9.10.2009
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 3.6.1998 - 9.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.6.1998 - 9.10.2009
projektová činnost ve výstavbě 3.6.1998 - 19.3.2013

vedení firmy GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Statutární orgán GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 15.9.2015
Společnost zastupuje vždy člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně. 17.12.2014 - 15.9.2015
Společnost zastupují vždy buď předseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně. 12.8.2014 - 17.12.2014
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám vždy buď předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně. 17.12.2003 - 12.8.2014
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám vždy buď předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně. 15.10.2003 - 17.12.2003
Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám předseda představenstva a členové představenstva a to každý samostatně, u majetkových dispozic společnosti od 5.000.000,-Kč (slovy pětmilionůkorunčeských) vždy buď předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva a to každý samostatně, u majetkových dispozic společnosti od 5.000.000,- (slovy pětmi- lionůkorunčeských) vždy buď předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.1999 - 15.10.2003
Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám předseda představenstva a členové představenstva a to každý samostatně, bez omezení. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva a to buď společně, nebo každý zvlášt. 3.6.1998 - 9.7.1999
statutární ředitel Anthony Benjamin Paxford 15.9.2015
Vznik funkce 15.9.2015
Adresa: 53 Hyde Park Towers , Londýn, 1. Porchester Terrace Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda Ing. Roman Wurst 3.6.1998 - 10.9.2003
Zánik členství 3.6.2000
Zánik funkce 3.6.2000
Adresa: Oválová 349/7 , Praha 160 00
člen Ing. Jan Bláha 3.6.1998 - 10.9.2003
Zánik členství 3.6.2000
Adresa: Dykova 1278/19 , Hradec Králové 500 02
člen Luděk Kostka 3.6.1998 - 10.9.2003
Zánik členství 3.6.2000
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
předseda Ing. Roman Wurst 10.9.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 11.8.2000
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 15.2.2000
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: Oválová 349/7 , Praha 160 00
člen Ing. Jan Bláha 10.9.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 11.8.2000
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Dykova 1278/19 , Hradec Králové 500 02
člen Luděk Kostka 10.9.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 11.8.2000
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
předseda Luděk Kostka 15.10.2003 - 22.12.2008
Vznik členství 15.5.2003
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
člen Ing. Jiří Fořt 15.10.2003 - 22.12.2008
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Palackého 388 , Velim 281 01
člen Ing. Jaroslav Dolejší 15.10.2003 - 22.12.2008
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: 500 03 Divec 31 Česká republika
předseda představenstva Luděk Kostka 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Vznik funkce 19.3.2006
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
člen představenstva Ing. Jiří Fořt 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Adresa: Palackého 388 , Velim 281 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Dolejší 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Adresa: 31 , 500 03 Divec Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Fořt 25.5.2009 - 9.2.2011
Vznik členství 10.3.2009
Zánik členství 21.12.2010
Adresa: Palackého 388 , Velim 281 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Dolejší 25.5.2009 - 9.2.2011
Vznik členství 10.3.2009
Zánik členství 21.12.2010
Adresa: 31 , 500 03 Divec Česká republika
předseda představenstva Luděk Kostka 25.5.2009 - 19.3.2013
Vznik členství 10.3.2009
Zánik členství 14.3.2012
Vznik funkce 10.3.2009
Zánik funkce 14.3.2012
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
člen představenstva Jiří Šalda 9.2.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 21.12.2010
Adresa: Jungmannova 407/14 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Ján Kráľ 9.2.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 21.12.2010
Adresa: Společná 2192/5 , Praha 182 00
předseda představenstva Luděk Kostka 19.3.2013 - 12.8.2014
Vznik členství 14.3.2012
Vznik funkce 14.3.2012
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
předseda představenstva Luděk Kostka 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
člen představenstva Jiří Šalda 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Jungmannova 407/14 , Liberec 460 01
člen představenstva Ján Kráĺ 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Společná 2192/5 , Praha 182 00
Člen představenstva Luděk Kostka 4.12.2014 - 15.9.2015
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 15.9.2015
Vznik funkce 1.12.2014
Zánik funkce 15.9.2015
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01

Dozorčí rada GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Blanka Novotná 3.6.1998 - 7.11.2001
Zánik členství 3.7.2001
Adresa: Oldřichova 273/13 , Praha 128 00
Jméno JUDr. Milan Janoušek 3.6.1998 - 7.11.2001
Zánik členství 3.7.2001
Adresa: U Borků 992 , Kolín 280 02
Jméno Ing. Zdeněk Holeček 3.6.1998 - 10.9.2003
Zánik členství 3.7.2001
Adresa: Augustinova 2081/21 , Praha 148 00
Jméno Ing. Jan Kráľ 7.11.2001 - 21.11.2003
Vznik členství 3.7.2001
Adresa: Poruba 329 , Lazany Slovenská republika
člen Ing. Zdeněk Holeček 10.9.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 3.7.2001
Zánik členství 5.8.2003
Adresa: Augustinova 2081/21 , Praha 148 00
Jméno Ing. Jiří Malina 7.11.2001 - 22.12.2008
Vznik členství 3.7.2001
Adresa: Lohniského 847/19 , Praha 152 00
předseda Ing. Ján Kráľ 21.11.2003 - 22.12.2008
Vznik členství 3.7.2001
Vznik funkce 5.8.2003
Adresa: 329 , Lazany Slovenská republika
člen Ing. Romana Vidnerová 21.11.2003 - 22.12.2008
Vznik členství 5.8.2003
Adresa: Světova 133/19 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Malina 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Adresa: Lohniského 847/19 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Ján Kráľ 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Vznik funkce 19.3.2006
Adresa: 329 , Lazany Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Romana Vidnerová 22.12.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 19.3.2006
Adresa: Světova 133/19 , Praha 180 00
předseda dozorčí rady Ing. Ján Kráľ 25.5.2009 - 3.6.2009
Vznik členství 10.3.2009
Vznik funkce 10.3.2009
Adresa: 329 , Lazany Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Romana Vidnerová 25.5.2009 - 9.2.2011
Vznik členství 10.3.2009
Adresa: Světova 133/19 , Praha 180 00
předseda dozorčí rady Ing. Ján Kráľ 3.6.2009 - 9.2.2011
Vznik členství 10.3.2009
Zánik členství 21.12.2010
Vznik funkce 10.3.2009
Zánik funkce 21.12.2010
Adresa: Společná 2192/5 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Malina 25.5.2009 - 14.12.2011
Vznik členství 10.3.2009
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Lohniského 847/19 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Palič 14.12.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: 8 , Osek 507 43
předseda dozorčí rady Ing. Romana Vidnerová 9.2.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 10.3.2009
Vznik funkce 7.1.2011
Adresa: Světova 133/19 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Jana Fuxová 9.2.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 21.12.2010
Adresa: 89 , Hředle 267 51
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Palič 24.7.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: Lipnická 1449 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Romana Vidnerová 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Řešovská 563/20 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Lukáš Palič 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Lipnická 1449 , Praha 198 00
člen představenstva Jana Fuxová 12.8.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: 89 , Hředle 267 51
Člen dozorčí rady Ján Kráĺ 4.12.2014 - 15.9.2015
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 15.9.2015
Vznik funkce 1.12.2014
Zánik funkce 15.9.2015
Adresa: Společná 2192/5 , Praha 182 00

Sbírka Listin GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5392/SL 98 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 16.9.2015 5.10.2015 20
B 5392/SL 97 notářský zápis [NZ 547/2015] Městský soud v Praze 23.9.2015 1.10.2015 4
B 5392/SL 96 ostatní doklad o koupi části závodu Městský soud v Praze 23.9.2015 23.9.2015 24.9.2015 3
B 5392/SL 95 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 525/2015], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 15.9.2015 15.9.2015 8
B 5392/SL 94 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 2.6.2015 18.6.2015 25
B 5392/SL 93 notářský zápis [NZ 267/2015] projekt fúze Městský soud v Praze 12.5.2015 2.6.2015 18.6.2015 26
B 5392/SL 91 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 2.6.2015 18.6.2015 18
B 5392/SL 90 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 18.6.2015 24
B 5392/SL 88 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 11.3.2015 12.3.2015 13.3.2015 14
B 5392/SL 87 notářský zápis [NZ 828/2014] Městský soud v Praze 9.12.2014 9.12.2014 14.1.2015 4
B 5392/SL 86 ostatní dolkad o koupi části závodu Městský soud v Praze 9.12.2014 9.12.2014 10.12.2014 3
B 5392/SL 85 notářský zápis [.], stanovy společnosti NZ 1118/2014 Městský soud v Praze 3.12.2014 5.12.2014 49
B 5392/SL 84 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 8.9.2014 29
B 5392/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 8.9.2014 16
B 5392/SL 82 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 8.9.2014 3
B 5392/SL 81 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 8.9.2014 11
B 5392/SL 79 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 31.7.2013 9.8.2013 3.9.2013 6
B 5392/SL 78 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.8.2013 3.9.2013 57
B 5392/SL 77 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 14.3.2012 26.2.2013 19.3.2013 6
B 5392/SL 76 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.3.2012 26.2.2013 19.3.2013 3
B 5392/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2011 11.6.2012 15.6.2012 68
B 5392/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.6.2012 15.6.2012 38
B 5392/SL 73 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 4.6.2012 11.6.2012 15.6.2012 9
B 5392/SL 72 notářský zápis, smlouva o prodeji/převodu NZ 548/2011 Městský soud v Praze 22.12.2011 29.2.2012 11
B 5392/SL 71 notářský zápis, smlouva o prodeji/převodu NZ 547/2011 Městský soud v Praze 22.12.2011 29.2.2012 19
B 5392/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2011 30.6.2011 10.7.2011 10
B 5392/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 10.7.2011 71
B 5392/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 10.7.2011 49
B 5392/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2010 15.2.2011 1
B 5392/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2011 15.2.2011 3
B 5392/SL 65 ostatní - zápis s mimořádné VH Městský soud v Praze 21.12.2010 15.2.2011 10
B 5392/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2010 3.11.2010 3.11.2010 16
B 5392/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.11.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 30.11.2008 3.11.2010 3.11.2010 45
B 5392/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2006 3.11.2010 3.11.2010 78
B 5392/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2005 3.11.2010 3.11.2010 55
B 5392/SL 59 notářský zápis NZ 255/2010 Městský soud v Praze 31.5.2010 17.6.2010 20.6.2010 9
B 5392/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2010 17.6.2010 20.6.2010 9
B 5392/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.6.2010 20.6.2010 30
B 5392/SL 56 notářský zápis NZ 489/2009 Městský soud v Praze 17.9.2009 20.10.2009 8
B 5392/SL 55 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 28.5.2009 30.7.2009 23.9.2009 8
B 5392/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007-30.11.2008 Městský soud v Praze 30.11.2008 30.7.2009 23.9.2009 29
B 5392/SL 53 insolvenční rozhodnutí - usnesení Městský soud v Praze 2.7.2009 18.8.2009 6
B 5392/SL 52 insolvenční rozhodnutí - usnesení Městský soud v Praze 25.2.2009 18.8.2009 6
B 5392/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.11.2008 3.7.2009 9.7.2009 8
B 5392/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 30.11.2008 3.7.2009 9.7.2009 29
B 5392/SL 49 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2009 3.7.2009 8
B 5392/SL 48 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.3.2009 17.6.2009 5
B 5392/SL 47 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.3.2006 19.5.2009 5
B 5392/SL 46 notářský zápis -NZ623/08 Městský soud v Praze 24.9.2008 20.10.2008 8
B 5392/SL 45 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 11.8.2008 4.9.2008 9
B 5392/SL 44 notářský zápis -NZ537/08 Městský soud v Praze 11.8.2008 4.9.2008 13
B 5392/SL 43 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2007 13.8.2007 8
B 5392/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.8.2007 25
B 5392/SL 41 notářský zápis -NZ383/07 Městský soud v Praze 12.6.2007 13.8.2007 12
B 5392/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 11.7.2007 49
B 5392/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 9.10.2006 33
B 5392/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2006 6.6.2006 0
B 5392/SL 37 notářský zápis NZ 188/2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 6.6.2006 0
B 5392/SL 36 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 31.3.2006 6.6.2006 0
B 5392/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 2.6.2005 0
B 5392/SL 34 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.5.2005 2.6.2005 0
B 5392/SL 33 notářský zápis -NZ279/05 Městský soud v Praze 19.5.2005 2.6.2005 0
B 5392/SL 32 ostatní - zápis z mim.valné hromady Městský soud v Praze 27.12.2004 1.2.2005 11.2.2005 0
B 5392/SL 31 notářský zápis NZ 652/2004 Městský soud v Praze 27.12.2004 1.2.2005 11.2.2005 0
B 5392/SL 30 ostatní - smlouva o prodeji podniku Městský soud v Praze 30.12.2004 1.2.2005 11.2.2005 0
B 5392/SL 29 ostatní - sml. o prodeji části podniku Městský soud v Praze 29.10.2004 6.1.2005 9.2.2005 0
B 5392/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.8.2004 13.9.2004 29.11.2004 0
B 5392/SL 27 ostatní -návrh sml. o prod. části pod. Městský soud v Praze 5.11.2004 8.11.2004 0
B 5392/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 1x kons. Městský soud v Praze 31.12.2003 1.10.2004 0
B 5392/SL 25 notářský zápis -NZ278/04 Městský soud v Praze 3.6.2004 1.10.2004 0
B 5392/SL 24 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 3.6.2004 1.10.2004 0
B 5392/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2003 11.12.2003 14.1.2004 0
B 5392/SL 22 notářský zápis -NZ510/03 Městský soud v Praze 11.11.2003 14.1.2004 0
B 5392/SL 21 notářský zápis NZ419/2003 Městský soud v Praze 9.9.2003 14.1.2004 0
B 5392/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.2003 8.12.2003 0
B 5392/SL 19 notářský zápis -NZ401/2003 Městský soud v Praze 5.8.2003 8.12.2003 0
B 5392/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.7.2001 17.9.2003 0
B 5392/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.8.2000 17.9.2003 0
B 5392/SL 16 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 15.8.2000 17.9.2003 0
B 5392/SL 15 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 17.9.2003 0
B 5392/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2003 17.9.2003 0
B 5392/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.2.2003 17.9.2003 0
B 5392/SL 12 notářský zápis NZ38/2003 Městský soud v Praze 3.2.2003 17.9.2003 0
B 5392/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2003 2.7.2003 5.8.2003 0
B 5392/SL 11 výroční zpráva -konsolidovaná r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 5.8.2003 0
B 5392/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 5.8.2003 0
B 5392/SL 8 stanovy společnosti 2x - úplné znění Městský soud v Praze 19.5.2003 26.6.2003 8.7.2003 0
B 5392/SL 7 notářský zápis NZ 335/2002 Městský soud v Praze 17.6.2002 25.7.2002 0
B 5392/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 0
B 5392/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.12.2001 22.2.2002 0
B 5392/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 31.12.2001 22.2.2002 0
B 5392/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 31.12.2001 22.2.2002 0
B 5392/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 577/2001 Městský soud v Praze 6.3.2001 17.4.2001 0
B 5392/SL 1 notářský zápis NZ 319/99 Městský soud v Praze 31.5.1999 12.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

IČO (identifikační číslo) 25671464
Jméno GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 3.6.1998
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Sídlo GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Živnosti a provozovny GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.2000
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 12.6.2000
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.2005

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.2000
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2015

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2005
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2005

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2005

Živnost č. 6 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.2005
Provozovna č. 1
Provozovna U průhonu 1516/32, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1001083555
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2005
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 430, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001083571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2005

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1998
Zánik oprávnění 23.8.2001

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1998
Zánik oprávnění 5.10.2015

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 5.10.2015

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2003
Zánik oprávnění 5.10.2015

Živnost č. 16 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Člen statutárního orgánu Anthony Benjamin Paxford

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

IČO: 25671464
Firma: GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.6.1998

Sídlo GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Sídlo: U průhonu 1516/32, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních elektrických zařízení
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické činnosti
Geologický průzkum
Zeměměřické a kartografické činnosti
tracking image