Firma GASTROMA a.s. IČO 25537679


GASTROMA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GASTROMA a.s. (25537679) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olšanská 55/5, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1998 a je stále aktivní. GASTROMA a.s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o GASTROMA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GASTROMA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GASTROMA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GASTROMA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GASTROMA a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2700
IČO (identifikační číslo osoby) 25537679
Jméno GASTROMA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.8.1998
Akcionáři Mgr. Igor Štěpánek a Rudolf Škubal se před konáním valné hromady písemně vzdali v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Valná hromada rozhodla, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci, který je Mgr. Igor Štepánek, nar. 27.08.1964. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z.. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitá lu společnosti takto: - základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 5.000.000,-Kč na částku ve výši 12.000.000,-Kč, tj. o částku ve výši 7.000.000,-Kč slovy: sedm milionů korun českých; - důvodem zvýšení základního kapitálu je odvrácení hrozby vstupu společnosti do insolvenčního řízení konkursu; - zvýšení bude provedeno upsáním 7 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upsání základního kapitálu nad částku navrženého zvýšen í; - místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Litenčice, Strabenice 62; - lhůta pro úpis akcií se stanoví na 30 dnů ode dne zápisu povolení zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstva ji oznámí doporučeným dopisem na adresu předem určeného zájemce - emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; Akcionář Mgr. Igor Štěpánek, nar. 27.08.1964, poskytl společnosti GASTROMA a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 03.11.2011 částku ve výši 2.700.000,-Kč a na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.08.2010 částku ve výši 6.000.000,-Kč. Z titulu shora uvedený ch půjčce dluží společnost GASTROMA a.s. panu Mgr. Igoru Štěpánkovi částku celkem ve výši 8.420.000,-Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením části shora uvedených pohledávek Mgr. Igora Štěpánka celkem ne výši 7.000.000,-Kč proti pohledávce, které vznikne společnosti GASTROMA a.s. vůči Mgr. Igoru Štěpánkovi na splacení emisního kursu nově upisovanýc h akcií z titulu smlouvy o úpisu akcií v souladu se zvýšením základního kapitálu. Důvodem udělení souhlasu se počtením pohledávek je snížení zadluženosti společnosti. 1.6.2012 - 26.6.2012
Valná hromada společnosti dne 15. 04. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 2.700.000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých, ze současných 2.300.000,- Kč, slovy: dvamilionytřistatisíc korun českých, na 5.000.00 0,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovat se bude 27, slovy: dvacetsedm, kusů nových kmenových akií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem obchodní společností DIEMA s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Poříčí 1198, identifikační číslo 640 84 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8584. Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty a emisní kurz akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určenému záje mci na adresu jeho sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určenému zájemci osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určenému zájemci zaslat návrh smlouvy o upsání akcií. U pisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmí nku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Litenčice, Strabenice 62. Emisní kruz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě - u každé akcie o jmenovité hodnotě 100.0,00,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, obchodní společnosti DIEMA s.r.o., vůči společnosti GASTROMA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu, a to: peněžitých pohledávek v celkov é výši 2.700.000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých, vyplývajících z Kupní smlouvy ze dne 26. 10. 1998, uzavřené mezi obchodní společností DIEMA s.r.o. jako prodávajícím a obchodní společností GASTROMA a.s. jako kupujícím, na základě které obchodní společnost DIEMA s.r.o. dodala obchodní spolčnosti GASTROMA a.s. zboží a obchodní společnost GASTROMA a.s. se za dodávky tohoto zboží zavázala uhradit kupní cenu, kdy tato kupní cena byla následně společností DIEMA s.r.o. vyúčtována daňovými dok lady znějícími na celkovou částku 2.700.000,- Kč. 1.6.2010 - 28.7.2010

Kapitál GASTROMA a.s.

zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2012
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2010 - 26.6.2012
zakladni jmění 2 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2004 - 28.7.2010
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.2000 - 6.3.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1998 - 22.11.2000

Akcie GASTROMA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 23 000 Kč 100 7.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 7.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 7.10.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 7 26.6.2012 - 7.10.2016
Kmenové akcie na majitele 23 000 Kč 100 1.6.2012 - 7.10.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 27 1.6.2012 - 7.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 28.7.2010 - 1.6.2012
Kmenové akcie na jméno 23 000 Kč 100 1.6.2010 - 1.6.2012
Akcie na majitele 23 000 Kč 100 6.3.2004 - 1.6.2010
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 18.4.2002 - 6.3.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 31.8.1998 - 18.4.2002

Sídlo GASTROMA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 12.10.2018
Adresa 62 , Litenčice 768 13 25.11.2013 - 12.10.2018
Adresa 62 , Litenčice 768 13 20.11.2001 - 25.11.2013
Adresa Bílanská 1676/34 , Kroměříž 767 01 31.8.1998 - 20.11.2001

Předmět podnikání GASTROMA a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 19.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 11.6.2007 - 27.7.2009
řeznictví a uzenářství 22.11.2000
hostinská činnost 21.3.2000
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 21.3.2000 - 27.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 21.3.2000 - 19.10.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 31.8.1998 - 11.6.2007
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 31.8.1998 - 11.6.2007
marketing - průzkum trhu 31.8.1998 - 27.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.8.1998 - 27.7.2009
zprostředkování výkonů a služeb 31.8.1998 - 27.7.2009

vedení firmy GASTROMA a.s.

Statutární orgán GASTROMA a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 12.10.2018
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně. 7.10.2016 - 12.10.2018
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. 25.4.2013 - 7.10.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva. 1.6.2012 - 25.4.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 1.6.2010 - 1.6.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 20.11.2001 - 1.6.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně na základě plné moci předsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, anebo dva členové představenstva společně na základě plné moci předsedy představenstva. 31.8.1998 - 20.11.2001
statutární ředitel Lubomír Rollo 12.10.2018
Vznik funkce 18.9.2018
Adresa: Mládeže 592 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen představenstva Jaroslav Přecechtěl 31.8.1998 - 21.3.2000
Adresa: 96 , Prasklice 768 33
člen představenstva Roman Čajka 31.8.1998 - 20.11.2001
Adresa: Oujezdy 692 , Chropyně 768 11
člen představenstva František Bosák 21.3.2000 - 6.3.2004
Vznik funkce 31.8.1998
Zánik funkce 13.5.2003
Adresa: Masarykova 335 , Němčice nad Hanou 798 27
předseda představenstva Igor Štěpánek 31.8.1998 - 14.12.2004
Vznik funkce 31.8.1998
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Škubal 20.11.2001 - 14.12.2004
Vznik funkce 27.4.2001
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Rolnická 1776 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Bořivoj Vaca 6.3.2004 - 14.12.2004
Vznik funkce 13.5.2003
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: 98 , Železné 666 01
předseda představenstva Mgr. Igor Štěpánek 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Škubal 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Rolnická 1776 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Bořivoj Vaca 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: 98 , Železné 666 01
člen představenstva Bořivoj Vaca 15.10.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: 98 , Železné 666 01
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Škubal 15.10.2009 - 16.12.2010
Vznik členství 18.6.2009
Vznik funkce 18.6.2009
Adresa: Rolnická 1776 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva René Krivý 1.6.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Plk. Rajmunda Prchaly 261/104 , Ostrava 708 00
člen představenstva MVDr. Dalibor Škuta 1.6.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Pod Zámečkem 3361 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Milan Zaviačič 28.12.2011 - 1.6.2012
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Škubal 16.12.2010 - 10.7.2012
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.6.2012
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 25.6.2012
Adresa: 543 , Šumice 687 31
člen představenstva Bc. Martin Škubal 1.6.2012 - 10.7.2012
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Rolnická 1776 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Mgr. Igor Štěpánek 15.10.2009 - 25.4.2013
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Petr Alexejev 27.12.2012 - 25.4.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 14.12.2012
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Moravská 714 , Chropyně 768 11
člen představenstva Sandra Palkovičová 27.12.2012 - 25.4.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 5.4.2013
Adresa: Skavsko 620 , Morkovice-Slížany 768 33
předseda představenstva Igor Štěpánek 25.4.2013 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 30.3.2016
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Milan Kučeřík 25.4.2013 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 30.3.2016
Adresa: Hulská 357/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Miroslav Hubík 25.4.2013 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Zánik funkce 30.3.2016
Adresa: 201 , Loukov 768 75
člen představenstva Miroslav Hubík 7.10.2016 - 7.10.2016
Adresa: 201 , Loukov 768 75
předseda představenstva Radovan Skřička 7.10.2016 - 18.5.2017
Vznik členství 30.3.2016
Vznik funkce 30.3.2016
Adresa: Jižní čtvrť IV 2526/4 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva JUDr. Milan Kučeřík 7.10.2016 - 12.10.2018
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 20.3.2018
Vznik funkce 30.3.2016
Zánik funkce 20.3.2018
Adresa: Hulská 357/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Miroslav Hubík 7.10.2016 - 12.10.2018
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 18.9.2018
Adresa: 201 , Loukov 768 75
předseda představenstva Radovan Skřička 18.5.2017 - 12.10.2018
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 28.8.2018
Vznik funkce 30.3.2016
Zánik funkce 28.8.2018
Adresa: 251 , Určice 798 04

Dozorčí rada GASTROMA a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Vladimír Oplt 31.8.1998 - 21.3.2000
Adresa: Družstevní 1076 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Kamila Ulmanová 21.3.2000 - 2.11.2002
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Úprkova 3684/3 , Kroměříž 767 01
předseda JUDr. Josef Koza 31.8.1998 - 14.12.2004
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Štítného 2198/19 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Josef Štěpánek 31.8.1998 - 14.12.2004
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Tučkova 916/24 , Brno 602 00
člen Kamila Novotná 2.11.2002 - 14.12.2004
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Úprkova 3684/3 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Richard Honzírek 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Spáčilova 3033/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jana Machálková 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: 110 , Kroměříž Česká republika
člen dozorčí rady Kamila Novotná 14.12.2004 - 15.10.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: Úprkova 3684/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jana Machálková 15.10.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: 110 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen dozorčí rady Martin Škubal 15.10.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: Rolnická 1776 , Uherský Brod 688 01
předseda dozorčí rady Radovan Skřička 15.10.2009 - 28.12.2011
Vznik členství 18.6.2009
Vznik funkce 18.6.2009
Adresa: Jižní čtvrť IV 2526/4 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Petr Saksa 1.6.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Za Školou 25 , Frýdek-Místek 739 42
člen dozorčí rady Ivo Nezgoda 1.6.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Slavíčkova 3599 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Daniel Kubíček 28.12.2011 - 1.6.2012
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Purkyňova 2642/4 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Radovan Skřička 28.12.2011 - 25.4.2013
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Jižní čtvrť IV 2526/4 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Renáta Štěpánková 28.12.2011 - 25.4.2013
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 5.4.2013
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady Jaroslav Dambor 1.6.2012 - 25.4.2013
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 5.4.2013
Adresa: Farská 414 , Zdounky 768 02
člen dozorčí rady Martin Hubík 25.4.2013 - 5.10.2015
Vznik členství 5.4.2013
Adresa: 288 , Rusava 768 41
předseda dozorčí rady Radovan Skřička 25.4.2013 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 30.3.2016
Adresa: Jižní čtvrť IV 2526/4 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Martina Váňová 25.4.2013 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Adresa: Spáčilova 3072/16 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Martin Hubík 5.10.2015 - 7.10.2016
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 30.3.2016
Adresa: 288 , Rusava 768 41
předseda dozorčí rady Vlastimil Němec 7.10.2016 - 12.10.2018
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 18.8.2018
Vznik funkce 21.9.2016
Zánik funkce 18.8.2018
Adresa: 175 , Želatovice 751 16
Jméno Pavla Hubíková 7.10.2016 - 12.10.2018
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 18.8.2018
Zánik funkce 18.8.2018
Adresa: Náměstí 370 , Velký Újezd 783 55
Jméno Mgr. Igor Štěpánek 7.10.2016 - 12.10.2018
Vznik členství 21.9.2016
Zánik členství 18.9.2018
Adresa: Oujezdy 693 , Chropyně 768 11

Sbírka Listin GASTROMA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2700/SL 75 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 28.6.2014 6.12.2014 10.12.2014 6
B 2700/SL 74 notářský zápis rozhod. VH, NZ 274/13 Krajský soud v Brně 5.4.2013 24.4.2013 26.4.2013 6
B 2700/SL 73 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 5.4.2013 24.4.2013 26.4.2013 1
B 2700/SL 72 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 5.4.2013 24.4.2013 26.4.2013 1
B 2700/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.4.2013 24.4.2013 26.4.2013 8
B 2700/SL 70 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 915/12 Krajský soud v Brně 14.12.2012 19.12.2012 11.1.2013 4
B 2700/SL 69 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 14.12.2012 19.12.2012 11.1.2013 1
B 2700/SL 68 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 474/12 Krajský soud v Brně 25.6.2012 16.7.2012 3
B 2700/SL 67 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 326/12 Krajský soud v Brně 3.5.2012 7.6.2012 6
B 2700/SL 66 notářský zápis -stanovy, NZ 226/12 Krajský soud v Brně 26.3.2012 7.6.2012 15
B 2700/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.3.2012 7.6.2012 8
B 2700/SL 64 ostatní - cash flow Krajský soud v Brně 31.12.2010 21.2.2012 1
B 2700/SL 63 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 18.2.2010 21.2.2012 2
B 2700/SL 62 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Brně 19.2.2011 21.2.2012 1
B 2700/SL 61 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 20.2.2011 21.2.2012 2
B 2700/SL 60 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.2.2011 21.2.2012 6
B 2700/SL 59 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 17.2.2011 21.2.2012 12
B 2700/SL 58 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 17.2.2011 21.2.2012 2
B 2700/SL 57 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 17.2.2011 21.2.2012 2
B 2700/SL 56 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.2.2008 21.2.2012 2
B 2700/SL 55 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 21.2.2012 7
B 2700/SL 54 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 21.2.2012 12
B 2700/SL 53 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 21.2.2012 2
B 2700/SL 52 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 21.2.2012 2
B 2700/SL 51 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 1.12.2011 12.1.2012 2
B 2700/SL 50 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 17.2.2010 1.12.2010 26
B 2700/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.7.2010 13.8.2010 19
B 2700/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.4.2010 7.6.2010 3
B 2700/SL 47 notářský zápis -stanovy, NZ 131/10 Krajský soud v Brně 15.4.2010 7.6.2010 36
B 2700/SL 46 zpráva auditora - k 31.3.10 Krajský soud v Brně 13.4.2010 1.6.2010 5
B 2700/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 42 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 39 ostatní - představenstva Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 38 ostatní - rozh.doz. rady Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 1
B 2700/SL 37 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 4
B 2700/SL 36 notářský zápis - rozh. VH, NZ 303/09 Krajský soud v Brně 18.6.2009 23.10.2009 6
B 2700/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2009 21.10.2009 24
B 2700/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 6.2.2009 6.5.2009 26
B 2700/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2007 4.7.2007 24
B 2700/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 297/07 Krajský soud v Brně 1.6.2007 4.7.2007 4
B 2700/SL 31 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 14.2.2007 21.3.2007 25
B 2700/SL 30 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 23.6.2006 31
B 2700/SL 29 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 3.2.2006 21.3.2006 17
B 2700/SL 28 ostatní -zápis z jed. dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.6.2005 26.7.2005 2
B 2700/SL 27 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 17.6.2005 26.7.2005 4
B 2700/SL 26 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 5.2.2005 5.4.2005 25
B 2700/SL 25 notářský zápis -NZ 502/2004 Krajský soud v Brně 1.10.2004 7.1.2005 5
B 2700/SL 24 ostatní -zápis z mm. VH Krajský soud v Brně 5.9.2003 7.1.2005 2
B 2700/SL 23 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 12.10.2004 7.1.2005 6
B 2700/SL 22 notářský zápis -osvědčení VH Krajský soud v Brně 14.6.2004 20.7.2004 4
B 2700/SL 21 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 1.3.2004 20.7.2004 16
B 2700/SL 20 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 15.4.2004 24.3.2004 28
B 2700/SL 19 výroční zpráva - 2002 Krajský soud v Brně 16.2.2003 22.3.2004 10
B 2700/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 13.5.2003 22.3.2004 4
B 2700/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.5.2003 22.3.2004 28
B 2700/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 13.5.2003 22.3.2004 5
B 2700/SL 15 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 13.5.2003 22.3.2004 2
B 2700/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 13.5.2003 22.3.2004 7
B 2700/SL 13 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 4.1.2002 1.8.2002 5
B 2700/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.8.2002 27
B 2700/SL 11 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 27.2.2002 14.3.2002 22
B 2700/SL 9 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.9.2001 1.2.2002 1
B 2700/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.4.2001 1.2.2002 31
B 2700/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2001 1.2.2002 28
B 2700/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 27.4.2001 1.2.2002 4
B 2700/SL 6 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 20.5.2001 11.6.2001 43
B 2700/SL 5 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 12.12.2000 15
B 2700/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.9.2000 12.12.2000 19
B 2700/SL 3 notářský zápis - Krajský soud v Brně 1.9.2000 12.12.2000 7
B 2700/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.11.1999 3.4.2000 5
B 2700/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.6.1998 10.9.1998 43

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GASTROMA a.s.

IČO (identifikační číslo) 25537679
Jméno GASTROMA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 31.8.1998
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo GASTROMA a.s.

Živnosti a provozovny GASTROMA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.1998

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.2000

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2000

Živnost č. 4 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.2000

Živnost č. 5 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici / v rozsahu volné živnosti/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 26.1.2007

Živnost č. 7 Stavba strojů s mechanickým pohonem (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 26.1.2007

Živnost č. 8 Zprostředkování výkonů a služeb (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Marketing - průzkum trhu (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2000
Zánik oprávnění 1.7.2002

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GASTROMA a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Rollo

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GASTROMA a.s.

IČO: 25537679
Firma: GASTROMA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Litenčice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image