Firma Garáže Ostrava, a.s. IČO 25360817


Garáže Ostrava, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Garáže Ostrava, a.s. (25360817) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1996 a je stále aktivní. Garáže Ostrava, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Garáže Ostrava, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Garáže Ostrava, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Garáže Ostrava, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Garáže Ostrava, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Garáže Ostrava, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1510
IČO (identifikační číslo osoby) 25360817
Jméno Garáže Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.12.1996
Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. o zvýšení základního jmění ze dne 3.4.2000 7.4.2000 - 1.8.2000
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 27,400.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmiliónůčtyřistatisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 7.4.2000 - 1.8.2000
2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 274 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých; 7.4.2000 - 1.8.2000
3. Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých; 7.4.2000 - 1.8.2000
4. Vylučuje přednostní právo akcionářů dle ust. § 204a odst. 5, obchodního zákoníku z důležitého zájmu společnosti, a to z důvodu získat rychle a efektivně nové finanční prostředky pro další rozvoj společnosti a jejího postavení na trhu; 7.4.2000 - 1.8.2000
5. Určuje, že všechny nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž akcionář OKD, a.s. přejímá závazek k úpisu 186 ks nových kmenových akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem ve výši 18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českých, a to pohledávkou akcionáře OKD, a.s. za společností, respektive její části ve výši 18,600.000,-Kč, kterou má akcionář OKD, a.s. za společností na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.10.1999 a akcionář Město Ostrava přejímá závazek k úpisu 88 ks nových kmenových akcií na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem ve výši 8,800.000,-Kč, slovy: osmmiliónůosmsettisíc korun českých; tato dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu; 7.4.2000 - 1.8.2000
6. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem akcionáře OKD, a.s., schvaluje předmět vkladu, a to část pohledávky akcionáře OKD, a.s. za společností Garáže Ostrava, a.s. ve výši 18,600.000,-Kč, kterou má akcionář OKD, a.s. za společností Garáže Ostrava, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.10.1999 mezi VOKD, akciová společnost jako postupitelem a akcionářem OKD, a.s. jako postupníkem. 7.4.2000 - 1.8.2000
7. Uděluje souhlas s vložením části pohledávky akcionáře OKD, a.s. vůči společnosti v její nominální hodnotě ve výši 18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českých jako vklad do základního jmění společnosti, přičemž tuto pohledávku má akcionář OKD, a.s. za společností z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek mezi obchodní společností VOKD, akciová společnost se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ulice Českobratrská 7, identifikační číslo: 47 67 58 53 jako postupitelem a akcionářem OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, identifikační číslo: 00 00 25 93 jako postupníkem ze dne 15.10.1999. 7.4.2000 - 1.8.2000
8. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlo společnosti, tedy Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, 728 26 Ostrava, kancelář ředitele společnosti a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs činí 100.000,-Kč (1 akcie); 7.4.2000 - 1.8.2000
9. Lhůta a účet pro splacení peněžitého vkladu a lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií. Peněžitý vklad je povinen zaplatit upisovatel v této lhůtě na účet společnosti Garáže Ostrava, a.s. vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., číslo 111434944/5100 a nepeněžitý vklad je povinen upisovatel zaplatit v této lhůtě v sídle společnosti; tento nepeněžitý vklad je pak splacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky; 7.4.2000 - 1.8.2000
10. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30-ti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 7.4.2000 - 1.8.2000
Valná hromada společnosti dne 25.6.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 2,000.000,- Kč a to upsáním 20 ks (slovy: dvacet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých; 7.7.1999 - 1.8.2000
Emisní kurs upisované akcie činí 102.933,50 Kč, slovy: stodvatisícedevětsettřicettři korun českých padesát haléřů, a je tvořen jmenovitou hodnotou akcie ve výši 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých a emisním ážiem akcie á 2.933,50 Kč; 7.7.1999 - 1.8.2000
Akcie na zvýšení základního jmění jsou zcela nabídnuty určenému zájemci, a to Městu Ostrava; Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vložením nepeněžitého vkladu určeného zájemce Města Ostravy; 7.7.1999 - 1.8.2000
Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení. Emisní kurs činí 102.933,50 Kč/1 akcie; 7.7.1999 - 1.8.2000
Stanoví lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, a to do 15 dnů ode dne upsání akcií na zvýšení základního jmění a místo splacení je sídlo upisovatele; 7.7.1999 - 1.8.2000
Předmět vkladu: Předmětem vkladu je nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu v Ostravě, a to pozemek parcela číslo 4193 o výměře 1918 m2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava; popsaná ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne 26.2.1998 pod poř. číslem 3458-135/98; 7.7.1999 - 1.8.2000
Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu uvedeného výše provedené ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne 26.2.1998, číslo 3458-135/98 částkou 2,058.670,- Kč, dvamiliónypadesátosmtisícšestsetsedmdesát korun českých; 7.7.1999 - 1.8.2000
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 7.7.1999 - 1.8.2000
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 90,000.000,- Kč a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje z částky 45,000.000,- Kč na 135,000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.   Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých; akcie nejsou veřejně obchodovatelné;   Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých;   Vylučuje se přednostní právo pro všechny akcionáře v plném rozsahu s tím, že všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to z důvodu efektivního zajištění dalších finančních prostředků nutných pro zlepšení postavení společnosti na trhu a zvýšení její bonity;   Akcie na zvýšení základního jmění budou všechny upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku; Upisovaný vklad akcionáře Města Ostravy bude činit 50,000.000,- Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých. Upisovaný vklad akcionáře OKD, a.s. bude činit 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetmiliónů korun českých;   Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlo společnosti a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upsání činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku; Emisní kurs činí 100.000,- Kč/1 akcie;   Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, přičemž tato lhůta bude stanovena v citované dohodě akcionářů, a to na účet společnosti vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., číslo účtu 111434944/5100; 31.3.1998 - 1.8.2000
Akcie: Všechny akcie jsou v listinné podobě. 9.12.1996 - 30.12.2014

Aktuální kontaktní údaje Garáže Ostrava, a.s.

Kapitál Garáže Ostrava, a.s.

zakladni jmění 164 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2014
zakladni jmění 164 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.2000 - 30.12.2014
zakladni jmění 137 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.1999 - 1.8.2000
zakladni jmění 135 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.1.1999 - 23.11.1999
zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.12.1996 - 8.1.1999

Akcie Garáže Ostrava, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 83 800 000 Kč 1 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 80 600 000 Kč 1 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 83 800 000 Kč 1 10.8.2005 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 80 600 000 Kč 1 10.8.2005 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 644 1.8.2000 - 10.8.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 370 23.11.1999 - 1.8.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 350 8.1.1999 - 23.11.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 450 9.12.1996 - 8.1.1999

Sídlo Garáže Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkovo nábřeží 1167/12 , Ostrava 702 00 27.5.2014
Adresa Havlíčkovo nábřeží 1167/12 , Ostrava 702 00 3.10.2001 - 27.5.2014
Adresa Česká republika
Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, PSČ 728 26, Ostrava
27.8.1999 - 3.10.2001
Adresa Českobratrská 2227/7 , Ostrava 702 00 9.12.1996 - 27.8.1999

Předmět podnikání Garáže Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.10.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.8.2005 - 25.10.2011
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.8.2005 - 25.10.2011
zprostředkování služeb 30.12.2003 - 25.10.2011
reklamní činnost a marketing 30.12.2003 - 25.10.2011
správa a údržba nemovitostí - správa nemovitostí 15.10.2003 - 25.10.2011
technické činnosti v dopravě 6.11.2002 - 25.10.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 3.10.2001 - 25.10.2011
b) provozování parkovišť a garáží 9.12.1996 - 6.11.2002
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.12.1996 - 10.8.2005
c) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.12.1996 - 10.8.2005

vedení firmy Garáže Ostrava, a.s.

Statutární orgán Garáže Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.12.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 3.10.2001 - 30.12.2014
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo místopředseda přestavenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.12.1996 - 3.10.2001
člen představenstva Ing. Marcela Tomášková 15.6.2016
Vznik členství 20.5.2016
Adresa: U Lípy 1161/27 , Ostrava 716 00
předseda představenstva Ing. Petr Šipula 19.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Vznik funkce 9.5.2019
Adresa: Bruzovská 261 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D. 19.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Vznik funkce 9.5.2019
Adresa: Televizní 143/35 , Ostrava 725 28
místopředseda představenstva MUDr. Jaroslav Slaný CSc. 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Krestova 1293/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Josef Kaniok CSc. 9.12.1996 - 4.1.2001
Adresa: Dělnická 1181/33 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Zdislav Wantula 9.12.1996 - 4.1.2001
Adresa: Vítkovická 3078/14 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Zdislav Wantula 4.1.2001 - 3.10.2001
Zánik členství 26.4.2001
Zánik funkce 26.4.2001
Adresa: Fučíkova 1089/58 , Karviná 735 06
člen představenstva Josef Chamrád 4.1.2001 - 3.10.2001
Adresa: Staříčská 77 , Sviadnov 739 25
místopředseda představenstva Ing. Jiří Černota 29.2.2000 - 30.12.2003
Zánik členství 23.2.2003
Zánik funkce 23.2.2003
Adresa: Příkrá 165/26 , Ostrava 725 28
člen představenstva Ing. Josef Chamrád 3.10.2001 - 20.4.2004
Zánik členství 3.9.2003
Adresa: Staříčská 77 , Sviadnov 739 25
předseda představenstva Ing. Miroslav Anděl 3.10.2001 - 25.8.2004
Vznik členství 26.4.2001
Zánik členství 26.4.2004
Vznik funkce 26.4.2001
Zánik funkce 26.4.2004
Adresa: Slovenská 2890/18 , Karviná 733 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Kudela 30.12.2003 - 9.8.2006
Vznik členství 3.9.2003
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 1.10.2003
Zánik funkce 3.5.2006
Adresa: Záblatská 22/41 , Ostrava 713 00
člen představenstva Ing. Josef Chamrád 20.4.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 3.9.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Staříčská 77 , Sviadnov 739 25
předseda představenstva Ing. Miroslav Svozil 25.8.2004 - 3.4.2007
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 8.11.2006
Vznik funkce 2.6.2004
Zánik funkce 8.11.2006
Adresa: Nádražní 2683/60 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kudela 9.8.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 3.5.2006
Zánik členství 8.2.2007
Vznik funkce 22.5.2006
Zánik funkce 8.2.2007
Adresa: Záblatská 22/41 , Ostrava 713 00
člen představenstva Ing. Josef Chamrád 9.8.2006 - 25.1.2008
Vznik členství 3.5.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Staříčská 77 , Sviadnov 739 25
předseda představenstva Ing. Antonín Klimša 3.4.2007 - 10.3.2011
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 3.2.2011
Vznik funkce 9.2.2007
Zánik funkce 3.2.2011
Adresa: Sokolská třída 2312/55 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Jaromír Hladiš 3.4.2007 - 10.3.2011
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 3.2.2011
Vznik funkce 9.2.2007
Zánik funkce 3.2.2011
Adresa: U Oblouku 501/10 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Petr Šipula 25.1.2008 - 10.3.2011
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Bruzovská 261 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. Petr Šipula 10.3.2011 - 9.1.2014
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 18.2.2011
Adresa: Bruzovská 261 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Ing. Richard Bednařík 10.3.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 18.2.2011
Adresa: U Nádraží 1097/27 , Ostrava 703 00
člen představenstva Ing. Antonín Klimša 10.3.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 3.2.2011
Adresa: Křížkovského 726/38 , Ostrava 712 00
předseda představenstva Ing. Petr Šipula 9.1.2014 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Vznik funkce 18.2.2011
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Bruzovská 261 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Ing. Richard Bednařík 27.5.2014 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Vznik funkce 18.2.2011
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: U Nádraží 1097/27 , Ostrava 703 00
člen představenstva Ing. Antonín Klimša 27.5.2014 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Křížkovského 726/38 , Ostrava 712 00
člen představenstva Ing. Antonín Klimša 13.8.2015 - 15.6.2016
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 5.4.2016
Adresa: Křížkovského 726/38 , Ostrava 712 00
místopředseda představenstva Ing. David Tichý 13.8.2015 - 8.1.2018
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 16.3.2015
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Podroužkova 1676/61 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Petr Šipula 13.8.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 16.3.2019
Vznik funkce 16.3.2015
Zánik funkce 16.3.2019
Adresa: Bruzovská 261 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Ing. et Ing. Martin Drastich Ph.D., MBA 8.1.2018 - 19.7.2019
Vznik členství 13.6.2017
Zánik členství 9.5.2019
Vznik funkce 21.6.2017
Zánik funkce 9.5.2019
Adresa: náměstí Antonie Bejdové 1789/3 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada Garáže Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Radmila Kuzicová 29.10.2018
Vznik členství 22.6.2018
Vznik funkce 22.6.2018
Adresa: Nepasické náměstí 980 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Tomáš Michopulos 19.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: Ruská 818/37 , Ostrava 703 00
předseda dozorčí rady Ing. František Kolařík 19.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Vznik funkce 29.5.2019
Adresa: Výletní 2280/3 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Aleš Eliáš 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Mrštíkova 830/8 , Ostrava 709 00
místopředseda Ing. Vladimír Jirka 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Slavíkova 1760/27 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vladislav Schrom 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Gen. Hrušky 1216/23 , Ostrava 709 00
člen Ing. arch. Josef Pavela 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Jedlová 1899/23 , Ostrava 708 00
člen David Kovalský 9.12.1996 - 29.2.2000
Adresa: Mjr. Nováka 1261/39 , Ostrava 700 30
člen Ing. Miroslav Anděl 9.12.1996 - 3.10.2001
Zánik členství 26.4.2001
Adresa: Slovenská 2890/18 , Karviná 733 01
místopředseda Ing. Jiří Strnadel 29.2.2000 - 6.11.2002
Adresa: Alšova 578/6 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Jan Holuša 29.2.2000 - 15.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Studentská 1771/2 , Ostrava 708 00
člen Ing. Marian Huťka 29.2.2000 - 15.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Volgogradská 2518/61 , Ostrava 700 30
místopředseda Ing. Jiří Strnadel 6.11.2002 - 15.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Sklopčická 673 , Ostrava 725 26
místopředseda Ing. Jiří Strnadel 15.10.2003 - 10.8.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 4.5.2005
Vznik funkce 31.7.2003
Zánik funkce 4.5.2005
Adresa: Sklopčická 673 , Ostrava 725 26
místopředseda Ing. Michal Zeleňák 10.8.2005 - 20.4.2006
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 9.8.2005
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 9.8.2005
Adresa: nábřeží Míru 1429/73 , Český Těšín 737 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Klimša 20.4.2006 - 9.8.2006
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 3.5.2006
Adresa: Sokolská třída 2312/55 , Ostrava 702 00
předseda Ing. Jan Holuša 15.10.2003 - 3.4.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 8.2.2007
Vznik funkce 31.7.2003
Zánik funkce 8.2.2007
Adresa: Studentská 1771/2 , Ostrava 708 00
člen Ĺubomír Košík 15.10.2003 - 3.4.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Bohumíra Četyny 953/7 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Klimša 9.8.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 3.5.2006
Zánik členství 8.2.2007
Vznik funkce 3.5.2006
Zánik funkce 8.2.2007
Adresa: Sokolská třída 2312/55 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Rohmová 3.4.2007 - 25.1.2008
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 3.12.2007
Vznik funkce 9.2.2007
Zánik funkce 3.12.2007
Adresa: Dostojevského 1765/5 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Šašková 25.1.2008 - 28.5.2010
Vznik členství 3.12.2007
Vznik funkce 11.12.2007
Adresa: 335 , Dolní Domaslavice 739 38
předseda dozorčí rady Ing. Jan Krsička 3.4.2007 - 10.3.2011
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 3.2.2011
Vznik funkce 9.2.2007
Zánik funkce 3.2.2011
Adresa: Veleslavínova 424/16 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Pivoda 3.4.2007 - 10.3.2011
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Jaromíra Matuška 18/12 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Šašková 28.5.2010 - 10.3.2011
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 3.2.2011
Vznik funkce 11.12.2007
Zánik funkce 3.2.2011
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Mgr. František Šmehlík 10.3.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Lopuchová 75/27 , Ostrava 711 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Šašková 10.3.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Petr Pěnták 10.3.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 3.2.2011
Adresa: Václava Jiřikovského 133/16 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Šašková 27.5.2014 - 13.7.2015
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Mgr. František Šmehlík 27.5.2014 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Lopuchová 75/27 , Ostrava 711 00
člen dozorčí rady Petr Pěnták 27.5.2014 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Václava Jiřikovského 133/16 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Staňková 13.7.2015 - 13.8.2015
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 16.3.2015
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Šašková 13.8.2015 - 15.8.2015
Vznik členství 16.3.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Stuchlý 13.8.2015 - 15.6.2016
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 20.5.2016
Adresa: Gregárkova 49/9 , Ostrava 724 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Staňková 15.8.2015 - 9.8.2017
Vznik členství 16.3.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Černá cesta 1884 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Cigánek 15.6.2016 - 8.1.2018
Vznik členství 20.5.2016
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Na Bunčáku 1018/1 , Ostrava 710 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Radana Staňková 9.8.2017 - 29.10.2018
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 22.6.2018
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 22.6.2018
Adresa: Zátiší 3772 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
předseda dozorčí rady Ladislav Rumánek 13.8.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 16.3.2015
Zánik členství 16.3.2019
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 16.3.2019
Adresa: Svojsíkova 1592/3 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady PaedDr. Ivona Klímová 8.1.2018 - 19.7.2019
Vznik členství 31.10.2017
Zánik členství 9.5.2019
Adresa: Zimmlerova 2999/27 , Ostrava 700 30

Sbírka Listin Garáže Ostrava, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1510/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 16.3.2015 8.7.2015 17.8.2015 1
B 1510/SL 57 notářský zápis [NZ 377/2015] Krajský soud v Ostravě 16.3.2015 8.7.2015 17.8.2015 6
B 1510/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.7.2014 8.12.2014 10.12.2014 17
B 1510/SL 55 výroční zpráva [2013], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 26
B 1510/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 2.8.2013 6.8.2013 25
B 1510/SL 53 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 25
B 1510/SL 52 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 25
B 1510/SL 51 výroční zpráva r. 2009 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 22
B 1510/SL 50 výroční zpráva r. 2007 s úč.záv.,s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.1.2013 16.1.2013 23
B 1510/SL 48 výroční zpráva r. 2008 s úč.záv.,s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.1.2013 16.1.2013 25
B 1510/SL 47 výroční zpráva r. 2005 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.1.2013 16.1.2013 23
B 1510/SL 46 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 3.2.2011 9.3.2011 10.3.2011 6
B 1510/SL 45 notářský zápis Nz 66/2007 RMVH-volba Krajský soud v Ostravě 8.2.2007 10.5.2007 23.5.2007 17
B 1510/SL 44 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 9.2.2007 10.5.2007 23.5.2007 10
B 1510/SL 43 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu DR Krajský soud v Ostravě 30.9.2005 25.5.2006 30.5.2006 2
B 1510/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 9.8.2005 25.5.2006 30.5.2006 2
B 1510/SL 41 výroční zpráva r. 2004 text.část Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 8
B 1510/SL 40 notářský zápis NZ 392/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 4.5.2005 6.9.2005 13
B 1510/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.6.2004 30.8.2004 1
B 1510/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 22.4.2004 1
B 1510/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 14.1.2004 22
B 1510/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 5.1.2004 1
B 1510/SL 33 notářský zápis NZ 899/2003 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 5.1.2004 9
B 1510/SL 32 notářský zápis NZ 640/2002 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 29.10.2003 10
B 1510/SL 31 výroční zpráva r. 2002, úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.9.2003 3.9.2003 25
B 1510/SL 30 účetní závěrka r. 2002 zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.9.2003 3.9.2003 21
B 1510/SL 29 výroční zpráva r. 2001,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.11.2002 18
B 1510/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2002 14.11.2002 22
B 1510/SL 26 notářský zápis NZ 620/2002 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2002 14.11.2002 9
B 1510/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 3.10.2000 7.5.2002 14.5.2002 5
B 1510/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 6 předst. Krajský soud v Ostravě 25.11.1999 7.5.2002 14.5.2002 2
B 1510/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis jedn.předst. Krajský soud v Ostravě 27.9.1996 7.5.2002 14.5.2002 2
B 1510/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.9.1996 7.5.2002 14.5.2002 15
B 1510/SL 21 zakladatelské dokumenty zakl.smlouva Krajský soud v Ostravě 25.9.1996 7.5.2002 14.5.2002 7
B 1510/SL 20 posudek znalce č. 259/98 Krajský soud v Ostravě 7.5.2002 14.5.2002 6
B 1510/SL 19 posudek znalce č. 3458-135/98 Krajský soud v Ostravě 7.5.2002 14.5.2002 6
B 1510/SL 18 notářský zápis NZ 190/2000 doh. o zvýš.z.jm. Krajský soud v Ostravě 14.4.2000 7.5.2002 14.5.2002 4
B 1510/SL 17 notářský zápis NZ 632/99 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 23.11.1999 7.5.2002 14.5.2002 13
B 1510/SL 16 notářský zápis NZ 384/99 osv.VH Krajský soud v Ostravě 7.7.1999 7.5.2002 14.5.2002 7
B 1510/SL 14 notářský zápis NZ 593/96 zakl.smlouva Krajský soud v Ostravě 25.9.1996 7.5.2002 14.5.2002 4
B 1510/SL 13 účetní závěrka r. 1997,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.5.2002 14.5.2002 18
B 1510/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 26.4.2001 7.5.2002 14.5.2002 11
B 1510/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 11.7.2001 18.10.2001 1
B 1510/SL 7 notářský zápis NZ 323/98 osv.VH Krajský soud v Ostravě 25.6.1998 18.10.2001 4
B 1510/SL 6 výroční zpráva r. 2000,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.5.2001 4.6.2001 15
B 1510/SL 5 účetní závěrka r. 2000, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.5.2001 4.6.2001 18
B 1510/SL 4 účetní závěrka r. 1999,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.4.2000 27.4.2000 19
B 1510/SL 1 notářský zápis NZ 80/98 osv.VH Krajský soud v Ostravě 13.2.1998 16.2.1998 31.3.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Garáže Ostrava, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25360817
Jméno Garáže Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 9.12.1996
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo Garáže Ostrava, a.s.

Živnosti a provozovny Garáže Ostrava, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927431
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927458
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 3
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927440
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 4
Provozovna náměstí Msgre Šrámka 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927393
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.10.1999
Provozovna č. 5
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927423
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 6
Provozovna Poděbradova 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927407
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.10.1999
Provozovna č. 7
Provozovna Černá louka 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927377
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 11.10.1999
Provozovna č. 8
Provozovna Smetanovo náměstí 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927415
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.10.1999
Provozovna č. 9
Provozovna Prokešovo náměstí 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1000927369
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 9.12.1996
Provozovna č. 10
Provozovna Nemocniční 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1001246519
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.5.2010

Živnost č. 3 Provozování parkovišť a garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 20.6.2002

Živnost č. 4 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí - správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Garáže Ostrava, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marcela Tomášková
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Šipula
Člen statutárního orgánu RNDr. Jan Veřmiřovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Garáže Ostrava, a.s.

IČO: 25360817
Firma: Garáže Ostrava, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 9.12.1996

Sídlo Garáže Ostrava, a.s.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Univerzální administrativní činnosti
tracking image