Firma G4S Secure Solutions (CZ), a.s. IČO 00175439


G4S Secure Solutions (CZ), a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

G4S Secure Solutions (CZ), a.s. (00175439) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Košince 2257/9, Praha 180 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 1990 a je stále aktivní. G4S Secure Solutions (CZ), a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o G4S Secure Solutions (CZ), a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o G4S Secure Solutions (CZ), a.s. na Justice.cz
Detailní informace o G4S Secure Solutions (CZ), a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro G4S Secure Solutions (CZ), a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 275
IČO (identifikační číslo osoby) 00175439
Jméno G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.10.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.7.2014 - 15.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 11.7.2014 - 15.11.2014
V důsledku fúze sloučením převzala obchodní společnost G4S Security Services (CZ), a.s. jako nástupnická společnost jmění zaniklé společnosti s ručením omezeným ZASIS s.r.o., IČ: 155 28 197, se sídlem Palackého nám. 91/2, Brno, PSČ: 621 00. 1.10.2009
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti G4S Security Services (CZ), a.s. z částky 43,500.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimilionypětsettisíc korun českých) o částku 239,475.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionyčtyřistasedmdesátpěttisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 282,975.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátdvamilionydevětsetsedmdesátpěttisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkl adem. 2. Upsáno bude 47895 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti Group 4 Securitas Holding (B) B.V., se sídlem Paasheuvelweg 31, 1105BG Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod číslem 27136941. 4. Akcie společnosti G4S Security Services (CZ), a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti NOVÁK & SABOLOVÁ, s.r.o. na adrese Praha 1, Olivova 4/2096 v pracovní dny v době od 10,00 do 16,00 hodin. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a t o uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti G4S Security Services (CZ), a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 239,478.734,- Kč (slovy: dvěstětřice tdevětmilionůčtyřistasedmdesátosmtisícsedmsettřicetčtyři koruny české), vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.02.2007 mezi společností Group 4 Securicor plc, se sídlem The Manor, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9UN, Spo jené Království, jako postupitelem, a společností Group 4 Securitas Holding (B) BV, se sídlem Paasheuvelweg 31, 1105 BG Amsterdam, Nizozemsko, jako postupníkem, která lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši. Pohledávka v nominální výši 239,478.734,- Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůčtyřistasedmdestáosmtisícsedmsettřicetčtyři koruny české) vznikla na základě Smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 15.12.2006 mezi společností Group 4 Securicor plc, jako věřitelem, a společností G 4S Security Services (CZ), a.s., jako dlužníkem. 8. Součet emisního kursu všech nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 239,478.734,-Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůčtyřistasedmdesátosmtisícsedmsettřicetčtyři koruny české). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií, kter á činí 239,475.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíc korun českých) a součtem jejich emisního kursu, tj. částka ve výši 3.734,-Kč (slovy: třitisícesedmsettřicetčtyři koruny české) představuje emisní ážio. 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7.tohoto usnesení. 10. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti G4S Security Services (CZ), a.s a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem spole čnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli, uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 21.2.2007 - 2.3.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 31.července 2006 došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti se vznikem nástupnické společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. se sídlem Praha 8, Libeň, Na Košince 2257/9, PSČ 180 00, identifikační číslo 275 90 151. 1.9.2006
Na společnost GROUP 4 SECURITAS a.s. přešlo jmění společnosti Bankovní ochranná služba, a.s., se sídlem Kolčavka 74, 190 00 Praha 9-Libeň. Splelčnost GROUP 4 SECURITAS, a.s. je právním nástupcem společnosti Bankovní ochranná služba, a.s., se sídlem Kolčavka 75, 190 00 Praha 9-Libeň. 27.6.2001
Dne 1.4.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost Group 4 Securitas Holding (B) B.V., se sídlem Prinsevinkenpark 2, 2585 HJ Haag, Nizozemí, o zvýšení základního jmění na částku 43.500.000,-Kč, a to vydáním 7.650 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-Kč, a 4.250 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. 15.7.1998 - 16.9.1998
Dne 1.4.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost Group 4 Securitas Holding (B) B.V., se sídlem Prinsevinkenpark 2, Nizozemí, o zvýšení základního jmění na částku 43.500.000,- Kč, a to vydáním 7.650 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, a 4.250 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, znějících na majitele, které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. 7.5.1998 - 15.7.1998
Omezení převoditelnosti akcií: převod akcií na třetí osoby je možný pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady 22.9.1997
Akcionář: GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) B.V. se sídlem Prinsevinkenpark 2, 258HJ 'S-Gravenhage, Nizozemí 22.9.1997 - 24.8.2002
Základní jmění je rozděleno na 180 akcií po Kč 5 000,- a 100 akcií po Kč 1 000,- 30.9.1992 - 28.12.1995
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost GROUP 4 SERVICES byla založena zakladatelskou smlouvou dne 3.9.1990. Zakladatelé uskutečnili v souladu s ustanovením § 25 zákona o akciových společnostech jednorázové založení společnosti, schválili stanovy, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů. 3.10.1990
Ke dni zápisu bylo ze 100% upsaného kapitálu splaceno 30% v peněžitém plnění. 3.10.1990 - 30.9.1992
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 180 akcií nominální hodnoty 5.000,- Kč. 3.10.1990 - 30.9.1992

Aktuální kontaktní údaje G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Kapitál G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

zakladni jmění 282 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2007
zakladni jmění 43 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.1998 - 2.3.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1992 - 16.9.1998
zakladni jmění 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.1990 - 30.9.1992

Akcie G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 55 725 21.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 350 21.7.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 55 725 2.3.2007 - 21.7.2016
Akcie na jméno 5 000 Kč 7 830 16.9.1998 - 2.3.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 350 16.9.1998 - 21.7.2016
Akcie na jméno 5 000 Kč 180 28.12.1995 - 16.9.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 28.12.1995 - 16.9.1998

Sídlo G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Košince 2257/9 , Praha 180 00 6.9.2016
Adresa Na Košince 2257/9 , Praha 180 00 4.9.2012 - 6.9.2016
Adresa Na Pankráci 1724/129 , Praha 140 00 14.10.2009 - 4.9.2012
Adresa Klánova 300/62 , Praha 147 00 24.8.2002 - 14.10.2009
Adresa Klánova 300/62 , Praha 147 00 11.6.2001 - 24.8.2002
Adresa Klánova 300/62 , Praha 147 00 10.4.2000 - 11.6.2001
Adresa Pitterova 2855/9 , Praha 130 00 30.9.1996 - 10.4.2000
Adresa Chelčického 45/41 , Praha 130 00 27.2.1991 - 30.9.1996
Adresa Thürkova 1098 , 149 00 Praha 4 Česká republika
3.10.1990 - 27.2.1991

Předmět podnikání G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.11.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 24.11.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.11.2010
ostraha majetku a osob 24.11.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 24.11.2010
klempířství a oprava karoserií 24.11.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 24.11.2010
psychologické poradenství a diagnostika 24.11.2010
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 24.11.2010
Opravy motorových vozidel 24.11.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.5.2006
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 31.5.2006 - 6.11.2006
silniční motorová doprava nákladní 31.5.2006 - 6.11.2006
služby soukromých detektivů 5.9.2005
psychologické poradenství a diagnostika 5.9.2005 - 24.11.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 5.9.2005 - 24.11.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.12.2003
hostinská činnost 24.8.2002
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 24.8.2002 - 24.11.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 24.8.2002 - 24.11.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 24.8.2002 - 24.11.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 24.8.2002 - 24.11.2010
organizování sportovních soutěží 24.8.2002 - 24.11.2010
poskytování technických služeb 24.8.2002 - 24.11.2010
ubytovací služby 24.8.2002 - 24.11.2010
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 10.4.2000 - 24.11.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární techniky 10.4.2000 - 24.11.2010
silniční motorová doprava nákladní 10.4.2000 - 24.11.2010
zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a nebytového fondu 6.9.1999 - 24.11.2010
opravy motorových vozidel 6.9.1999 - 24.11.2010
opravy karoserií 6.9.1999 - 24.11.2010
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.12.1997 - 24.11.2010
projektování elektrických zařízení 1.12.1997 - 24.11.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.12.1997 - 24.11.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.12.1997 - 24.11.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní 28.12.1995 - 10.4.2000
organizační činnost v oblasti vzdělávání 29.3.1995 - 24.11.2010
zajištění ostrahy majetku a osob 30.9.1992 - 10.4.2000
provádění požární prevence 30.9.1992 - 10.4.2000
úklidové služby 30.9.1992 - 24.11.2010
obstaratelské služby v oblasti zabezpečovací techniky 30.9.1992 - 24.11.2010
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v příloze zákona 455/91 30.9.1992 - 24.11.2010
obchodní zabezpečení a ochrana, průmyslové služby, zvláště 3.10.1990 - 30.9.1992
instalace a provozování poplašných systémů 3.10.1990 - 30.9.1992
systémů na odhalování a hašení požárů 3.10.1990 - 30.9.1992
systémů kontroly přístupu do objektů včetně ochrany pomocí televizních kontrolních systémů či jakýchkoliv jiných elektronických zabezpečovacích systémů 3.10.1990 - 30.9.1992
provádění ochrany objektů, osob, transportů či jakékoliv jiné způsoby ochrany 3.10.1990 - 30.9.1992
výkon činností spojených s předmětem podnikání 3.10.1990 - 30.9.1992

vedení firmy G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Statutární orgán G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám a podepisuje za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. Člen představenstva ve funkci bezpečnostního ředitele zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně ve věcech, které mu nál eží dle zákona o utajovaných informacích, ve znění pozdějších předpisů. 31.5.2006
Společnost zastupuje vůči třetím osobám a podpisují za ni člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně nebo dva členové představenstva. Člen představenstva ve funkci bezpečnostního ředitele zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně ve věcech, které mu náleží dle zákona o utajovaných skutečnostech, ve znění pozdějších předpisů. 11.10.2002 - 31.5.2006
Společnost zastupuje vůči třetím osobám člen představenstva - ve funkci generálního ředitele samostatně nebo dva členové představenstva. 28.12.1995 - 11.10.2002
Společnost zastupují vůči třetím osobám dva členové představenstva. 3.10.1995 - 28.12.1995
Podepisování za společnost: za společnost se podepisují - dva členové představenstva - člen představenstva a osoba k tomu účelu zmocněná 3.10.1990 - 3.10.1995
předseda představenstva Ing. Lucie Králová 25.7.2019
Vznik členství 3.10.2018
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: 1 , Borotín 391 33
člen představenstva Roman Urbánek 25.7.2019
Vznik členství 30.6.2019
Adresa: Slepá 1097/6 , Ostrava 708 00
člen představenstva Graham Levinsohn 25.7.2019
Vznik členství 30.6.2019
Adresa: Woodmansterne Lane 60 , Banstead Village, Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Björn Leif Berge 3.10.1990 - 27.2.1991
Adresa:
člen představenstva John Alfred Robert Miller 3.10.1990 - 3.10.1995
Adresa:
člen představenstva JUDr. Otakar Švorčík 3.10.1990 - 3.10.1995
Adresa:
člen představenstva Basil Perks 27.2.1991 - 28.12.1995
Adresa: V pařezinách 543 , Praha 190 12
člen představenstva PhDr. Michal Fábera 18.5.1994 - 28.12.1995
Adresa: V rovinách 934/40 , Praha 140 00
člen představenstva John Alfred Robert Miller 3.10.1995 - 1.12.1997
Adresa: Libišská 627/10 , Praha 182 00
člen představenstva Basil Perks 28.12.1995 - 1.12.1997
Adresa: Mokropeská 1357 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Jiří Nezval 7.2.1994 - 23.6.1998
Adresa: V hůrkách 2143/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Vorel 23.6.1998 - 6.9.1999
Adresa: Horáčkova 929/10 , Praha 140 00
člen představenstva Grahame Gibson 19.3.1999 - 22.10.1999
Adresa:
člen představenstva PhDr. Michal Fábera 28.12.1995 - 10.5.2000
Adresa: V rovinách 934/40 , Praha 140 00
člen představenstva Grahame Gibson 24.5.1999 - 11.6.2001
Adresa: Ke hrádku 558/4 , Praha 148 00
člen představenstva JUDr. Otakar Švorčík 3.10.1995 - 11.10.2002
Vznik členství 3.10.1990
Zánik členství 31.5.2002
Adresa: Římská 418/19 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr.PhDr. Oldřich Choděra 23.6.1998 - 11.10.2002
Vznik členství 1.4.1998
Zánik členství 31.5.2002
Adresa: Světická 959/4 , Praha 100 00
člen představenstva Veronika Fáberová 11.10.2002 - 8.1.2003
Vznik členství 31.5.2002
Adresa: K Haltýři 692/26 , Praha 181 00
člen představenstva Mgr. Michal Jelínek 11.10.2002 - 8.1.2003
Vznik členství 31.5.2002
Zánik členství 10.10.2002
Adresa: Ke Krči 556/46 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Michal Pacovský 8.1.2003 - 2.6.2003
Vznik členství 14.10.2002
Zánik členství 1.4.2003
Adresa: Plavecká 405/2 , Praha 128 00
člen představenstva Ing. David Garček 11.10.2002 - 15.12.2003
Vznik členství 31.5.2002
Zánik členství 10.9.2003
Adresa: Vyhlídka 749 , Rtyně v Podkrkonoší 542 33
člen představenstva PhDr. Michal Fábera 10.5.2000 - 7.5.2004
Vznik členství 18.5.1994
Adresa: K Haltýři 692/26 , Praha 181 00
člen představenstva Veronika Fáberová 8.1.2003 - 31.5.2006
Vznik členství 31.5.2002
Zánik členství 23.5.2006
Adresa: K Haltýři 692/26 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Ivo Krpelan 15.12.2003 - 31.5.2006
Vznik členství 10.9.2003
Zánik členství 23.5.2006
Adresa: Polní 786/10 , Praha 162 00
předseda představenstva PhDr. Michal Fábera 7.5.2004 - 31.5.2006
Vznik členství 18.5.1994
Zánik členství 23.5.2006
Vznik funkce 3.11.2003
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: K Haltýři 692/26 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Vlček 16.6.2005 - 11.4.2007
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 3.4.2007
Adresa: 32 , Mrlínek 768 61
člen představenstva JUDr. Josef Jelínek 11.10.2002 - 29.6.2007
Vznik členství 31.5.2002
Zánik členství 31.8.2005
Adresa: Svídnická 510/10 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Lenoch 31.5.2006 - 29.6.2007
Vznik členství 23.5.2006
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Rajecká 8682 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ivan Flek 31.5.2006 - 29.6.2007
Vznik členství 23.5.2006
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Svijanská 841/48 , Praha 197 00
předseda představenstva Mag. Harald Neumann 29.6.2007 - 17.10.2007
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 2.10.2007
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 2.10.2007
Adresa: Rakouská republika
Klosterneuburg, Steinwandgasse 7, 3400
člen představenstva Ing. Klára Zitová 31.5.2006 - 28.3.2008
Vznik členství 23.5.2006
Zánik členství 1.4.2008
Adresa: Ondříčkova 800/2 , Liberec 460 01
člen představenstva JUDr. Josef Jelínek 29.6.2007 - 28.3.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 1.4.2008
Adresa: Svídnická 510/10 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Vladislav Novák 28.3.2008 - 11.6.2009
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: 76 , Příbram 261 01
člen představenstva JUDr. Miloslav Tvrdík 11.6.2009 - 11.6.2009
Vznik členství 28.5.2009
Adresa: 26 , Petrůvky 675 52
člen představenstva JUDr. Miloslav Vrlík 11.6.2009 - 11.6.2009
Vznik členství 28.5.2009
Adresa: 26 , Petrůvky 675 52
předseda představenstva Ing. Jiří Krejča 17.10.2007 - 1.7.2010
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 3.10.2007
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: U třešňovky 1822/19 , Praha 182 00
člen představenstva Dr. Ing. Michaela Barošová 28.3.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Javorová 311 , Vestec 252 42
člen představenstva Ing. Petr Koreň 1.7.2010 - 4.11.2011
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Na Výšině 586 , Ústí nad Labem 403 31
předseda představenstva Mgr. Ivan Konečný 1.7.2010 - 20.4.2012
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 21.6.2010
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Dlouhá 371/74 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Roland Mentzer 1.7.2010 - 20.4.2012
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Hečkova 7461/8, 83151
člen představenstva Miloslav Vrlík 11.6.2009 - 4.9.2012
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 26 , Petrůvky 675 52
předseda představenstva Pavel Iványi 10.9.2012 - 1.7.2013
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 3.9.2012
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Kobylín 463/20 , Brno 644 00
předseda představenstva David Hnízdil 1.7.2013 - 2.10.2013
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 15.8.2013
Vznik funkce 14.6.2013
Zánik funkce 15.8.2013
Adresa: Helsinská 1884 , Kladno 272 04
člen představenstva Róbert Juhos 20.4.2012 - 8.7.2015
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 27.2.2015
Adresa: Maďarská republika
Szentendre, Bükköspart 82, 2000
člen představenstva Miloslav Vrlík 4.9.2012 - 12.8.2015
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2015
Adresa: 26 , Petrůvky 675 52
předseda představenstva Ing. Lenka Nováková 15.11.2014 - 24.11.2015
Vznik členství 21.9.2014
Vznik funkce 21.9.2014
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
Člen představenstva Josef Svoboda 25.2.2015 - 24.11.2015
Vznik členství 23.12.2014
Adresa: José Martího 402/1 , Praha 162 00
Člen představenstva Miloslav Vrlík 12.8.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 29.6.2015
Adresa: 26 , Petrůvky 675 52
předseda představenstva Josef Svoboda 24.11.2015 - 15.3.2017
Vznik členství 23.12.2014
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 3.2.2017
Adresa: José Martího 402/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Lenka Nováková 24.11.2015 - 15.3.2017
Vznik členství 21.9.2014
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
člen představenstva Josef Svoboda 15.3.2017 - 23.6.2017
Vznik členství 23.12.2014
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: José Martího 402/1 , Praha 162 00
Člen představenstva Robert Juhos 8.7.2015 - 17.2.2018
Vznik členství 28.2.2015
Zánik členství 1.12.2017
Adresa: Bükköspart 82 , 2000 Szentendre Maďarská republika
předseda představenstva Ing. Lenka Nováková 15.3.2017 - 1.6.2018
Vznik členství 21.9.2014
Vznik funkce 3.2.2017
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
Člen představenstva Miloslav Vrlík 5.10.2016 - 23.8.2018
Vznik členství 29.6.2015
Zánik členství 29.6.2018
Zánik funkce 29.6.2018
Adresa: Nádražní 551 , 691 67 Šakvice Česká republika
člen představenstva Peter Žipaj 24.8.2017 - 23.8.2018
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 1.7.2017
Adresa: Jasovská 21 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Předseda představenstva Ing. Lenka Nováková 1.6.2018 - 23.8.2018
Vznik členství 21.9.2017
Vznik funkce 21.9.2017
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Lenka Nováková 23.8.2018 - 21.11.2018
Vznik členství 21.9.2017
Zánik funkce 31.10.2018
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
člen představenstva Miloslav Vrlík 23.8.2018 - 28.2.2019
Vznik členství 29.6.2018
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Nádražní 551 , 691 67 Šakvice Česká republika
předseda představenstva Ing. Peter Žipaj 23.8.2018 - 25.7.2019
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 30.6.2019
Vznik funkce 31.7.2018
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Jasovská 21 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Lucie Králová 21.11.2018 - 25.7.2019
Vznik členství 3.10.2018
Adresa: 1 , Borotín 391 33

Dozorčí rada G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Emil Dočekal 6.9.2016
Vznik členství 9.8.2016
Adresa: 298 , Dukovany 675 56
člen dozorčí rady Julian Hartley 25.9.2019
Vznik členství 8.8.2019
Vznik funkce 8.8.2019
Adresa: Essex Road 32 , Watford Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno Sir Norman Fowler 30.9.1992 - 25.1.1995
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
1 Parliament Square, SW1A OAA Londýn
Jméno Jorgen Philip Sorensen 30.9.1992 - 22.9.1997
Adresa: Princevinkenpark 2 , Haag Nizozemské království
Jméno Philippe Alexandre 25.1.1995 - 23.6.1998
Adresa: Belgické království
B-3071 Erps Kwerps, Engerstraat 87
Jméno Jorgen Philip Sorensen, Nar. 23.9.1938 22.9.1997 - 11.6.2001
Adresa: Princevinkenpark 2 , Haag Nizozemské království
Jméno Ignace Bogaert 23.6.1998 - 11.6.2001
Adresa: Belgické království
Duiventstraa 93, B3052 Blanden, Oud Heverlee
Jméno Grahame Gibson 11.6.2001 - 8.1.2003
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 10.10.2002
Adresa: Ke hrádku 558/4 , Praha 148 00
předseda Lars Norby Johansen 11.6.2001 - 31.5.2006
Zánik členství 23.5.2006
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Dánské království
A.N.Hansens Allé 8, 2900 Hellerup
člen Ing. Andrea Mojžíšová 31.5.2006 - 11.4.2007
Vznik členství 23.5.2006
Zánik členství 3.4.2007
Adresa: Narcisova 2 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Marcela Zemanová 31.5.2006 - 17.10.2007
Vznik členství 23.5.2006
Zánik členství 2.10.2007
Adresa: Talichova 2041/5 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Raya Bartykova 11.4.2007 - 17.10.2007
Vznik členství 3.4.2007
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Staré Město, Františkánské náměstí 412/7
Jméno Dr. Richard Sacher 30.9.1992 - 30.9.2010
Zánik členství 14.9.2010
Vznik funkce 3.10.1990
Adresa: Hálkova 1631/6 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mag. Harald Neumann 17.10.2007 - 12.9.2011
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Rakouská republika
Klosterneuburg, Steinwandgasse 7, 3400
člen dozorčí rady William Jefferson Morrow 17.10.2007 - 12.9.2011
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Spojené státy americké
Stuart, SE St.Lucie Blvd. 695, 34996, Florida
člen dozorčí rady Tomáš Kubíček 30.9.2010 - 12.9.2011
Vznik členství 14.9.2010
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Studnická 2133/17 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pátek 12.9.2011 - 20.4.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 5.4.2012
Adresa: Ohradní 1341/17 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Břetislav Veselý 12.9.2011 - 20.4.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 17.1.2012
Adresa: Kopec 109 , Štramberk 742 66
člen dozorčí rady Len Gateson 20.4.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 17.1.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Haywords Heath Road
člen dozorčí rady Ing. Lenka Nováková 4.9.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: V třešňovce 224/8 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Emil Dočekal 12.9.2011 - 6.9.2016
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 8.8.2016
Adresa: 298 , Dukovany 675 56

Vedoucí organizační složky G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zdeněk Pátek 31.5.2006 - 6.11.2006
Adresa: Ohradní 1341/17 , Praha 140 00

Sbírka Listin G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 275/SL 101 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.9.2015 3.11.2015 27.11.2015 2
B 275/SL 100 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 29.6.2015 21.7.2015 14.8.2015 4
B 275/SL 98 ostatní rozhodnutí jed. akc. /bez data/ Městský soud v Praze 15.5.2015 10.7.2015 4
B 275/SL 97 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.6.2015 30.6.2015 31
B 275/SL 96 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 30.1.2015 27.2.2015 14
B 275/SL 95 notářský zápis [NZ 1043/2014] Městský soud v Praze 19.12.2014 30.1.2015 27.2.2015 11
B 275/SL 94 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 18.12.2014 30.1.2015 27.2.2015 5
B 275/SL 93 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 16.9.2014 14.10.2014 21.11.2014 4
B 275/SL 92 ostatní zápis z jed. předst. Městský soud v Praze 21.9.2014 14.10.2014 21.11.2014 1
B 275/SL 91 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 9.7.2014 1.9.2014 14
B 275/SL 90 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 587/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 9.7.2014 1.9.2014 39
B 275/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2014 9.7.2014 12.8.2014 3
B 275/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 12.8.2014 33
B 275/SL 87 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.8.2013 30.9.2013 15.10.2013 5
B 275/SL 86 ostatní  rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2013 28.6.2013 9.7.2013 7
B 275/SL 85 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 14.6.2013 28.6.2013 8.7.2013 6
B 275/SL 84 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 8.7.2013 56
B 275/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.9.2012 4.10.2012 34
B 275/SL 82 notářský zápis NZ 22/2012 Městský soud v Praze 17.4.2012 4.9.2012 20.9.2012 22
B 275/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.4.2012 4.9.2012 20.9.2012 20
B 275/SL 80 ostatní rozhodnutí společnosti Městský soud v Praze 27.2.2012 13.4.2012 3.5.2012 6
B 275/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.9.2011 43
B 275/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.3.2011 28.3.2011 30
B 275/SL 77 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 357/2010 Městský soud v Praze 16.11.2010 2.12.2010 25
B 275/SL 76 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.1.2010 23.8.2010 25.8.2010 3
B 275/SL 75 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.1.2010 23.8.2010 25.8.2010 3
B 275/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 24.8.2010 24
B 275/SL 73 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 21.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 1
B 275/SL 72 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 21.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 20
B 275/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 2
B 275/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 1
B 275/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 2
B 275/SL 68 ostatní odstoupení z představenstva Městský soud v Praze 15.3.2010 25.6.2010 12.7.2010 3
B 275/SL 67 notářský zápis NZ 211/2010 Městský soud v Praze 21.6.2010 25.6.2010 12.7.2010 15
B 275/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.11.2009 4.11.2009 34
B 275/SL 66 notářský zápis NZ 158/2009 Městský soud v Praze 3.9.2009 7.10.2009 22.10.2009 7
B 275/SL 64 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 28.5.2009 4.6.2009 21.8.2009 1
B 275/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2009 4.6.2009 21.8.2009 1
B 275/SL 62 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 15.6.2009 22.6.2009 22.6.2009 5
B 275/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 (konsolid.) Městský soud v Praze 31.12.2007 13.5.2009 15.5.2009 51
B 275/SL 60 ostatní -zápis usnesení předst. Městský soud v Praze 29.1.2009 26.2.2009 2.3.2009 3
B 275/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.10.2008 13.10.2008 32
B 275/SL 58 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.3.2008 31.3.2008 1
B 275/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.3.2008 31.3.2008 1
B 275/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.3.2008 31.3.2008 1
B 275/SL 53 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.1.2008 25.1.2008 0
B 275/SL 52 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.1.2008 23.1.2008 25.1.2008 2
B 275/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.1.2008 25.1.2008 34
B 275/SL 50 ostatní -záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 3.10.2007 31.10.2007 2
B 275/SL 49 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 2.10.2007 31.10.2007 2
B 275/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2007 31.10.2007 3
B 275/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2007 31.10.2007 3
B 275/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.9.2007 31.10.2007 2
B 275/SL 45 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.6.2007 25.6.2007 7.8.2007 2
B 275/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.4.2007 7.8.2007 2
B 275/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.4.2007 25.6.2007 7.8.2007 2
B 275/SL 42 notářský zápis NZ 146/2007 Městský soud v Praze 13.6.2007 25.6.2007 7.8.2007 13
B 275/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.3.2007 5.4.2007 18.4.2007 0
B 275/SL 40 notářský zápis -NZ223/07 Městský soud v Praze 3.4.2007 5.4.2007 18.4.2007 0
B 275/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.4.2007 5.4.2007 18.4.2007 0
B 275/SL 38 notářský zápis -NZ130/07 Městský soud v Praze 15.2.2007 16.2.2007 22.2.2007 0
B 275/SL 37 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.06 Městský soud v Praze 1.1.2006 14.2.2007 9
B 275/SL 36 notářský zápis -NZ498/06 Městský soud v Praze 31.7.2006 14.2.2007 4
B 275/SL 35 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.10.2006 30.10.2006 24.11.2006 0
B 275/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 3.8.2006 3.8.2006 34
B 275/SL 54 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 2.8.2006 3.8.2006 3.8.2006 2
B 275/SL 28 ostatní -projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 21.6.2006 21.6.2006 23.6.2006 0
B 275/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.5.2006 7.6.2006 0
B 275/SL 33 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 26.4.2006 7.6.2006 0
B 275/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.12.2005 7.6.2006 0
B 275/SL 31 notářský zápis -NZ138/06 Městský soud v Praze 23.5.2006 7.6.2006 0
B 275/SL 27 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.5.2006 7.6.2006 0
B 275/SL 26 notářský zápis NZ 140/2005 Městský soud v Praze 17.8.2005 5.9.2005 0
B 275/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.8.2005 5.9.2005 0
B 275/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 17.8.2005 19.8.2005 29
B 275/SL 23 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.7.2005 17.8.2005 19.8.2005 2
B 275/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.2.2005 31.5.2005 0
B 275/SL 21 notářský zápis NZ 16/2005 Městský soud v Praze 2.2.2005 31.5.2005 0
B 275/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.1.2005 31.5.2005 0
B 275/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 11.10.2004 1.11.2004 0
B 275/SL 18 ostatní -rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 29.9.2004 11.10.2004 1.11.2004 2
B 275/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ24/95 Městský soud v Praze 8.2.1995 5.4.2004 0
B 275/SL 16 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 3.11.2003 5.4.2004 0
B 275/SL 15 notářský zápis -NZ202/03 Městský soud v Praze 16.12.2003 28.1.2004 0
B 275/SL 14 ostatní -odstoupení z funkce/p.Garček/ Městský soud v Praze 30.6.2003 12.1.2004 0
B 275/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 12.1.2004 0
B 275/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.9.2003 12.1.2004 0
B 275/SL 11 notářský zápis -NZ148/2003 Městský soud v Praze 10.9.2003 12.1.2004 0
B 275/SL 10 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.9.2003 12.1.2004 0
B 275/SL 9 ostatní vzdání se funkce/JUDr.Pacovský Městský soud v Praze 13.3.2003 20.5.2003 0
B 275/SL 8 notářský zápis -NZ42/2003 Městský soud v Praze 1.4.2003 20.5.2003 0
B 275/SL 7 podpisové vzory +RJA/10.10.02+14.10.02/ Městský soud v Praze 5.11.2002 4.12.2002 0
B 275/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001+RJA/31.5.02/ Městský soud v Praze 31.12.2001 30.7.2002 30.7.2002 0
B 275/SL 5 notářský zápis, podpisové vzory -NZ137/02 Městský soud v Praze 31.5.2002 30.7.2002 30.7.2002 0
B 275/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ175/01 Městský soud v Praze 5.11.2001 30.7.2002 0
B 275/SL 3 notářský zápis -NZ280/00 Městský soud v Praze 21.12.2000 14.6.2001 0
B 275/SL 2 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 16.2.2001 13.4.2001 0
B 275/SL 1 notářský zápis +stanovy-NZ112/98 Městský soud v Praze 1.4.1998 14.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

IČO (identifikační číslo) 00175439
Jméno G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 28.5.1992
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 10

Sídlo G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Živnosti a provozovny G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Na Košince 2257/9, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1008955035
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Projektování elektrických zařízení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 3.6.2013

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Radlas 94/5, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008955051
Zahájení provozování 3.6.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Na Košince 2257/9, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1008955035
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2013

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.1997

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Na Košince 2257/9, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1008955035
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Radlas 94/5, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008955051
Zahájení provozování 3.6.2013

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2001

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Na Košince 2257/9, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1008955035
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2013

Živnost č. 8 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2005

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.2006

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.11.1998
Přerušení oprávnění 15.2.2012

Živnost č. 11 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.1992
Zánik oprávnění 26.5.1999

Živnost č. 12 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.1992
Zánik oprávnění 26.5.1999

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Obstaravatelské služby v oblasti zabezpečovací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Úklidové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Organizační činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.9.1998

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1999
Zánik oprávnění 15.10.2019

Živnost č. 22 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1999
Zánik oprávnění 15.10.2019

Živnost č. 23 Zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 15.10.2019

Živnost č. 30 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2005
Zánik oprávnění 15.10.2019

Živnost č. 32 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Králová
Člen statutárního orgánu Roman Urbánek
Člen statutárního orgánu GRAHAM LEVINSOHN

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

IČO: 00175439
Firma: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.2.1991

Sídlo G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Sídlo: Na Košince 2257/9, Praha 180 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Úklidové činnosti
Sportovní činnosti
tracking image