Firma FVK Investment a.s. IČO 29266424


FVK Investment a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FVK Investment a.s. (29266424) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bašty 413/2, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2011 a je stále aktivní. FVK Investment a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FVK Investment a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FVK Investment a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FVK Investment a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FVK Investment a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FVK Investment a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6303
IČO (identifikační číslo osoby) 29266424
Jméno FVK Investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.2.2011
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc koru n českých) na výslednou výši základního kapitálu na 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem je jednak úhrada ztráty společnosti z minulých let ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých, a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, snížení překapitalizace společnosti. Účelem je uhrazení ztráty z minulých let a dále získání volných prostředků pro akcionáře k jejich další dispozici. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) se ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českýc h, použije k úhradě ztráty společnosti z minulých let a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, na výplatu akcionářům dle výše jmenovitých hodnot jejich akcií. Základní kapitál se snižuje p oměrně (rovnoměrně) u všech akcionářů. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou tak, že namísto všech dosavadních akcií bude vydáno 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmeno vité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti k výměně činí devadesát (90) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.11.2014 - 6.5.2015
Základní kapitál společnosti FVK Investment a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 341100000 ks (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Protože bud ou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu §204 a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou: - pan Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, - pan Václav Ochotný, narozený 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, - pan Vítězslav Skopal, narozený 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, - pan Jan Kománek, narozený 02.02.1978, bytem Drnovice 748, - pan Stanislav Absolon, narozený 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, - pan Zdeněk Zeman, narozený 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, - pan Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele: - pana Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jme novité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustano vení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milion ů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na maji tele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Václava Ochotného, narozeného 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějícíc h na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií zn ějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Vítězslava Skopala, narozeného 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jm enovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustan ovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milio nů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Jana Kománka, narozeného 02.02.1978, bytem Drnovice 748, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné ak cie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.800,-- Kč (slovy: pět tisíc osm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, by tem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,743.190,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48 743190 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Stanislava Absolona, narozeného 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Zdeňka Zemana, narozeného 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s u stanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm m ilionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) - pana Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovi té hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů se dm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost . 11.11.2011 - 22.11.2011

Aktuální kontaktní údaje FVK Investment a.s.

Kapitál FVK Investment a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.5.2015
zakladni jmění 343 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.11.2011 - 6.5.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2011 - 22.11.2011

Akcie FVK Investment a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 341 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 502 660 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 497 340 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 236 835 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 763 165 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 343 21.9.2012 - 11.4.2013
Kmenové akcie na jméno 11 835 Kč 6 21.9.2012 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 28 990 Kč 1 21.9.2012 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 85 700 Kč 6 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 85 800 Kč 1 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 341 100 000 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 341 100 000 22.11.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 85 700 Kč 6 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 85 800 Kč 1 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 14 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 9.2.2011 - 27.9.2011

Sídlo FVK Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bašty 413/2 , Brno 602 00 15.4.2015
Adresa Bašty 413/2 , Brno 602 00 31.7.2012 - 15.4.2015
Adresa Bašty 416/8 , Brno 602 00 9.2.2011 - 31.7.2012

Předmět podnikání FVK Investment a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.2.2011

vedení firmy FVK Investment a.s.

Statutární orgán FVK Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva. 18.7.2017
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 28.2.2015 - 18.7.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. 9.2.2011 - 28.2.2015
člen předstvenstva Ing. Jan Kománek 1.3.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: 748 , Drnovice 683 04
předseda představenstva Jan Vodák 9.2.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 14.9.2011
Vznik funkce 9.2.2011
Zánik funkce 14.9.2011
Adresa: Molákova 2146/6 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Bronislav Beneš 9.2.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 14.9.2011
Vznik funkce 9.2.2011
Zánik funkce 14.9.2011
Adresa: Slunečná 480/4 , Brno 634 00
člen představenstva Marek Bělohoubek 9.2.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 14.9.2011
Adresa: Gen. Štefánika 2125/27 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Zdeněk Zeman 27.9.2011 - 11.4.2013
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 6.3.2013
Vznik funkce 14.9.2011
Zánik funkce 6.3.2013
Adresa: Rozdělovací 1353/32 , Kuřim 664 34
předseda představenstva Ing. Jan Kománek 27.9.2011 - 26.9.2013
Vznik členství 14.9.2011
Vznik funkce 14.9.2011
Adresa: 748 , Drnovice 683 04
člen představenstva Ivo Dusík 27.9.2011 - 18.1.2014
Vznik členství 14.9.2011
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Václav Ochotný 11.4.2013 - 18.7.2017
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 14.7.2017
Vznik funkce 6.3.2013
Zánik funkce 14.7.2017
Adresa: Jabloňová 1740 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Ing. Jan Kománek 26.9.2013 - 18.7.2017
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 14.7.2017
Vznik funkce 14.9.2011
Zánik funkce 14.7.2017
Adresa: 748 , Drnovice 683 04
člen představenstva Ivo Dusík 18.1.2014 - 18.7.2017
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 14.7.2017
Zánik funkce 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Václav Ochotný 18.7.2017 - 1.3.2018
Vznik členství 14.7.2017
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Jabloňová 1740 , Veselí nad Moravou 698 01

Dozorčí rada FVK Investment a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ivo Dusík 18.7.2017
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Jan Kománek 9.2.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 14.9.2011
Vznik funkce 9.2.2011
Zánik funkce 14.9.2011
Adresa: A. B. Svojsíka 725/1 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Zdeněk Zeman 9.2.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 14.9.2011
Adresa: Rozdělovací 1353/32 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Ing. Vítězslav Skopal 27.9.2011 - 6.9.2012
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 3.9.2012
Adresa: Na Zelničkách 1328 , Kunovice 686 04
člen dozorčí rady Stanislav Absolon 27.9.2011 - 6.9.2012
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 3.9.2012
Adresa: tř. Masarykova 1320 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Ochotný 9.2.2011 - 11.4.2013
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 6.3.2013
Adresa: Jabloňová 1740 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Dagmar Dusíková 6.9.2012 - 24.4.2014
Vznik členství 3.9.2012
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Búřil 6.9.2012 - 12.12.2014
Vznik členství 3.9.2012
Zánik členství 19.11.2014
Adresa: Jílkova 2586/118 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Jakub Dusík 11.4.2013 - 12.12.2014
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 19.11.2014
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Dagmar Dusíková 24.4.2014 - 18.7.2017
Vznik členství 3.9.2012
Zánik členství 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00

Sbírka Listin FVK Investment a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6303/SL 34 účetní závěrka [2015] rozvaha k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 25.10.2015 30.10.2015 2.11.2015 4
B 6303/SL 33 účetní závěrka [2015] výkaz k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 25.10.2015 30.10.2015 2.11.2015 2
B 6303/SL 32 účetní závěrka [2015] příloha k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 30.10.2015 2.11.2015 5
B 6303/SL 31 výroční zpráva [2014] za hospodářský rok končící k 31.7.2014 Krajský soud v Brně 28.1.2015 30.10.2015 2.11.2015 19
B 6303/SL 29 notářský zápis stanovy, NZ 2285/2014 Krajský soud v Brně 19.11.2014 20.11.2014 25.11.2014 18
B 6303/SL 28 účetní závěrka příloha k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 1.2.2013 2.5.2013 6.5.2013 2
B 6303/SL 27 účetní závěrka rozvaha k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 1.2.2013 2.5.2013 6.5.2013 4
B 6303/SL 26 účetní závěrka výkaz k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 23.11.2012 2.5.2013 6.5.2013 2
B 6303/SL 25 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 1
B 6303/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 10
B 6303/SL 23 notářský zápis usnesení VH, NZ 342/2013 Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 3
B 6303/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.9.2012 19.9.2012 24.9.2012 10
B 6303/SL 21 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1141/2012 Krajský soud v Brně 19.9.2012 19.9.2012 24.9.2012 3
B 6303/SL 20 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1070/2012 Krajský soud v Brně 3.9.2012 5.9.2012 18.9.2012 2
B 6303/SL 19 notářský zápis Krajský soud v Brně 25.7.2012 31.7.2012 1.8.2012 14
B 6303/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2011 24.11.2011 10
B 6303/SL 17 posudek znalce -č.541-32/11 Krajský soud v Brně 31.8.2011 14.11.2011 105
B 6303/SL 16 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1324/2011 Krajský soud v Brně 8.11.2011 14.11.2011 7
B 6303/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.9.2011 21.10.2011 10
B 6303/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 13 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 12 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 11 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 1
B 6303/SL 10 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1103/2011 Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 4
B 6303/SL 9 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 8 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 7 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 6 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 4 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 1 notářský zápis - zakl.sml.,stanovy,NZ 92/2011 Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FVK Investment a.s.

IČO (identifikační číslo) 29266424
Jméno FVK Investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 9.2.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo FVK Investment a.s.

Živnosti a provozovny FVK Investment a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.2011

Statutární orgán FVK Investment a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kománek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FVK Investment a.s.

IČO: 29266424
Firma: FVK Investment a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.2.2011

Sídlo FVK Investment a.s.

Sídlo: Bašty 413/2, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image