Firma FutureLife a.s. IČO 02625067


FutureLife a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

FutureLife a.s. (02625067) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na příkopě 859/22, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 2014 a je stále aktivní. FutureLife a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o FutureLife a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FutureLife a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro FutureLife a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FutureLife a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19615
IČO (identifikační číslo osoby) 02625067
Jméno FutureLife a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.2.2014
Valná hromada společnosti FutureLife a.s., konaná dne 12.12.2014, přijala následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti FutureLife a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) na částku 400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zákla dní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých); (iii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých); (vi) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (vii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali, nicméně všechny nové listinné kmenov é akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) upíšou všichni (oba) akcionáři společnosti FutureLife a.s., jako předem určení zájemci, následujícím způsobem: a) společnost Hartenberg Hol ding, s.r.o., IČ: 018 01 261, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 211662, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), tj.: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenový ch listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iii) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden mi lion korun českých); (iv) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); b) MUDr. Ladislav Zgabur, nar. 17. 7. 1956, bytem Hostivice, Litovická 1280, PSČ 253 01, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých ), tj.: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slov y: devět set tisíc korun českých) 5) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře každý akcionář (také jen upisovatel) se společností FutureLife a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií) v sídle sp olečnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). 6) Emisní kurs každé akc ie bude odpovídat její jmenovité hodnotě (jmenovitá hodnota všech nových akcií je uvedena shora v bodě 2). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 398.000.0 00,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých). 7) Akcionář MUDr. Ladislav Zgabur emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých) splatí v penězích nejpozději do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), a to převodem na účet společnosti FutureLife a.s., vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 107-4653630227/0100. 8) Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. splatí emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři s ta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti FutureLife a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milion ů sto tisíc korun českých), když peněžité pohledávky společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s., které budou předmětem započtení zcela nebo zčásti, jsou následující: (i) pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12. 2. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých); (ii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (iii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun čes kých), tato pohledávka se započítává v celé výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých); (iv) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých); (v) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavř ené dne 29. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 9.756.242,71 Kč (slovy:devět milionů sedm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů);- (vi) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět mil ionů korun českých); (vii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 116.400.000,-- Kč (slovy: sto šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z této pohledávky se započítává pouze část ve výši 15.360.757,29 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů (viii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 3. 11. 2014 mezi společ ností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta os mdesát tři tisíc korun českých). Existence shora uvedených peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. byla potvrzena zprávou auditora, kterou dne 11. 12. 2014 vyhotovila společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Smlouva o započtení pohledávek mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s. bude uzavřena v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové M ěsto, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). Návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnes ení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti FutureLife a.s. společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. 12.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014 - 19.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 5.2.2014 - 30.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.2.2014 - 30.5.2014

Aktuální kontaktní údaje FutureLife a.s.

Kapitál FutureLife a.s.

zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2014 - 12.1.2015

Akcie FutureLife a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 900 000 Kč 1 19.3.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 19.3.2015
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 3 12.1.2015
Akcie na jméno 15 000 000 Kč 1 12.1.2015
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 12.1.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 12.1.2015
Akcie na jméno 900 000 Kč 1 12.1.2015
Akcie na jméno 500 000 Kč 4 12.1.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 12.1.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 5.2.2014 - 19.3.2015

Sídlo FutureLife a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 30.5.2014
Adresa Litovická 1280 , Hostivice 253 01 5.2.2014 - 30.5.2014

Předmět podnikání FutureLife a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 5.2.2014

vedení firmy FutureLife a.s.

Statutární orgán FutureLife a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 19.3.2015
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou úkonů, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), kdy je třeba společného jednání dvou členů představenstva. 30.5.2014 - 19.3.2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 5.2.2014 - 30.5.2014
předseda představenstva Ing. Jozef Janov 30.9.2014
Vznik členství 19.9.2014
Vznik funkce 19.9.2014
Adresa: Pod lipkami 1408/18 , Praha 150 00
člen představenstva JUDr. Matěj Stejskal 19.3.2015
Vznik členství 9.3.2015
Adresa: Marie Cibulkové 450/13 , Praha 140 00
člen představenstva Michal Vepřek 22.12.2018
Vznik členství 12.11.2018
Adresa: Nad Smetankou 231/7 , Praha 190 00
předseda představenstva Juraj Bujňák 5.2.2014 - 30.5.2014
Vznik členství 5.2.2014
Vznik funkce 5.2.2014
Zánik funkce 5.5.2014
Adresa: Petržílkova 2705/32 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Juraj Bujňák 30.5.2014 - 18.8.2014
Vznik členství 5.2.2014
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Petržílkova 2705/32 , Praha 158 00
předseda představenstva RNDr. Richard Maraček Ph.D. 30.5.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 5.5.2014
Zánik členství 19.9.2014
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 19.9.2014
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Miroslav Janov 18.8.2014 - 19.3.2015
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 9.3.2015
Adresa: Slavkovská 337 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
člen představenstva Ing. František Tregler Ph.D. 30.9.2014 - 22.12.2018
Vznik členství 19.9.2014
Zánik členství 12.11.2018
Adresa: Na Cikorce 1860/33 , Praha 143 00

Dozorčí rada FutureLife a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. Štěpán Machač 22.5.2015
Vznik členství 10.3.2015
Adresa: Knechtlova 357/9 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Milada Zgaburová 2.8.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Litovická 1280 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Libor Němeček 9.3.2017
Vznik členství 29.11.2016
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Kateřina Batalová 16.4.2018
Vznik členství 19.9.2014
Vznik funkce 19.9.2014
Adresa: Lužická 1893/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Miroslav Janov 3.7.2018
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Na Císařce 3222/14 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady MUDr. Ladislav Zgabur 5.2.2014 - 30.5.2014
Vznik členství 5.2.2014
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 5.2.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Litovická 1280 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Janov 30.5.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.9.2014
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 19.9.2014
Adresa: Pod lipkami 1408/18 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. František Tregler Ph.D. 30.5.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.9.2014
Adresa: Na Cikorce 1860/33 , Praha 143 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ing. Simona Zgaburová 30.5.2014 - 2.8.2016
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Litovická 1280 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Byron Paul Barker 30.9.2014 - 2.8.2016
Vznik členství 19.9.2014
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: 93 , Višňová 262 61
člen dozorčí rady Radomil Štumpa 22.5.2015 - 2.8.2016
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Vostrovská 1716/1 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Martin Konop 2.8.2016 - 9.3.2017
Vznik členství 30.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Adresa: Pod Lihovarem 2232 , Benešov 256 01
předseda dozorčí rady Kateřina Batalová 30.9.2014 - 16.4.2018
Vznik členství 19.9.2014
Vznik funkce 19.9.2014
Adresa: Školní 1/8 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Janov 2.8.2016 - 3.7.2018
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Na Císařce 3223/22 , Praha 150 00
člen dozorčí rady MUDr. Marek Koudelka 2.8.2016 - 22.12.2018
Vznik členství 30.5.2016
Zánik členství 12.11.2018
Adresa: Cacovická 1580/71 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Michal Vepřek 2.8.2016 - 22.12.2018
Vznik členství 30.5.2016
Zánik členství 12.11.2018
Adresa: Nad Smetankou 231/7 , Praha 190 00

Sbírka Listin FutureLife a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19615/SL 8 notářský zápis [NZ 86/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.3.2015 11.3.2015 25.3.2015 26
B 19615/SL 7 notářský zápis [NZ 617/2014] Městský soud v Praze 12.12.2014 17.12.2014 20.1.2015 17
B 19615/SL 6 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 19.9.2014 23.9.2014 13.11.2014 6
B 19615/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 30.7.2014 31.7.2014 28.8.2014 3
B 19615/SL 3 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 5.5.2014 21.5.2014 2.6.2014 8
B 19615/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 23/2014 Městský soud v Praze 30.1.2014 31.1.2014 5.2.2014 17

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FutureLife a.s.

IČO: 02625067
Firma: FutureLife a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 5.2.2014

Sídlo FutureLife a.s.

Sídlo: Na příkopě 859/22, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image