Menu Zavřít

FIRMA FrostFood a.s. IČO: 63216671

FrostFood a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

FrostFood a.s. (63216671) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kasárna 41, 51761 Rokytnice v Orlických horách. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 1995 a je stále aktivní. FrostFood a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o FrostFood a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro FrostFood a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FrostFood a.s.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 6. 4. 1995
Spisová značka: B 1206
IČO (identifikační číslo osoby): 63216671
Jméno: FrostFood a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.4.1995
Zapsána dne: 6.4.1995
Dne 16.05.2024 přijala valná hromada společnosti FrostFood a.s., identifikační číslo 63216671, sídlem Kasárna č.ev. 41, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, spisová značka B 1206 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, rozhodnutí o snížení základního kapitálu v tomto znění: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7.822.277,00 Kč (sedm milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých). Výše základního kapitálu po snížení bude činit 160.000.000,00 Kč (jedno sto šedesát milionů korun českých). 2. Účelem snížení základního kapitálu je vyřešení stavu, kdy Společnost nabyla do svého vlastnictví akcie samotné Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 7.822 277,00 Kč (sedm milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých). 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně použitím vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku. Ke snížení vlastního kapitálu použije společnost tyto vlastní akcie: - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000.000,00 Kč číslo akcie A30, - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.230.769,00 Kč číslo akcie C1, - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 569.970,00 Kč číslo akcie E1, - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.021.538,00 Kč číslo akcie F1. 4. Základní kapitál společnosti bude po svém snížení na částku 160.000.000,00 Kč (jedno sto šedesát milionů korun českých) tvořen 32 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000.000,00 Kč. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 7.822 277,00 Kč (sedm milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých) nebude vyplacena a bude zaúčtována v účetnictví Společnosti předepsaným způsobem. 16.5.2024
Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.5.2023 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti FrostFood a.s., se sídlem Kasárna č.ev. 41, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ 63216671 (dále jen společnost) rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 254 720 000,-- (slovy: dvě stě padesát čtyři milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) o částku ve výši 86 897 723,-- Kč (slovy: osmdesát šest milionů osm set devadesát sedm tisíc sedm set dvacet tři korun českých) na novou výši základního kapitálu 167 822 277,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých) a to následovně: 1. Účel navrhovaného snížení: Účelem snížení základního kapitálu společnosti je konsolidace struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti a optimalizace vlastního kapitálu. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 86 897 723,-- Kč (slovy: osmdesát šest milionů osm set devadesát sedm tisíc sedm set dvacet tři korun českých), a to úplatně vzetím 16 (slovy: šestnácti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5 000 000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), 1 (slovy: jednoho) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 4 779 077,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc sedmdesát sedm korun českých), a 2 (slovy: dvou) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 059 323,-- Kč (slovy: jeden milion padesát devět tisíc tři sta dvacet tři korun českých) z oběhu na základě smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty: Základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit maximálně částku ve výši celkem 186 353 999,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů tři sta padesát tři tisíc devět set devadesát devět korun českých), za všechny akcie brané z oběhu na základě smlouvy. 5. Návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům vlastnícím akcie, které mají být vzaty z oběhu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům. Lhůta pro předložení akcií bude činit jeden (1) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 4.5.2023 - 11.9.2023
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.9.2014 - 12.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 18.9.2014 - 12.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.9.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 65.000.000,-- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) upsáním 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) kusů nových kmenových nekótovaných akcií na jméno, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 10.000,-- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením pohledávky vzniklé na základě úvěrové smlouvy GUS/05-1, uzavřené dne 18.8.2005 mezi společností ORKLA FOODS AS, jako věřitelem a společností GUSEPPE a.s., jako dlužníkem, na jejímž základě byl společnosti GUSEPPE a.s. poskytnut úvěr ve výši 65.000.000,-- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých). Tedy všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel společnost ORKLA FOODS AS, se sídlem Kolbotn, Lienga 8, Norské království. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Důvodem pro zápočet je to, že vyrovnání pohledávky v penězích by znamenalo neúnosné ekonomické zatížení společnosti a zabránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. Představenstvo uzavře s upisovatelem a věřitelem smlouvu o upsání akcií a o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 60-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh smlouvy zašle upisovateli bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy bude zcela splacen celý emisní kurz upisovaných akcií. 18.1.2006 - 1.10.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 62 000 000,--Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých) upsáno 6 200, (slovy: šest tisíc dvě stě) kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením pohledávky vzniklé na základě úvěrové smlouvy GUS/03/01, uzavřené dne 25.11.2003 mezi společností ORKLA FOODS AS, jako věřitelem a společností GUSEPPE a.s., jako dlužníkem, na jejímž základě byl společnosti GUSEPPE a.s. poskytnut úvěr ve výši 62 000 000,--Kč, slovy: šedesát dva milionů korun českých. Tedy všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel společnost ORKLA FOODS AS, se sídlem Kolbotn, Lienga 8, Norské království. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Důvodem pro zápočet je to, že vyrovnání pohledávky v penězích by znamenalo neúnosné ekonomické zatížení společnosti a zabránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. Představenstvo uzavře s upisovatelem a věřitelem smlouvu o upsání akcií a o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 60-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh smlouvy zašle upisovateli bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy bude zcela splacen celý emisní kurz upisovaných akcií. 3.5.2004 - 1.10.2010

Kapitál FrostFood a.s.

Základní kapitál 167 822 277 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 11.9.2023
Základní kapitál 254 720 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2014  - 11.9.2023
Základní kapitál 254 720 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 29.6.2006  - 18.9.2014
Základní kapitál 189 720 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 8.12.2004  - 29.6.2006
Základní kapitál 127 720 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 16.12.1998  - 8.12.2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.1995  - 16.12.1998

Akcie FrostFood a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 33 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 1 230 769 Kč 1 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 569 970 Kč 1 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 1 021 538 Kč 1 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 33 11.9.2023  - 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 1 230 769 Kč 1 18.9.2014  - 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 1 059 323 Kč 2 18.9.2014  - 11.9.2023
kmenové akcie na jméno 569 970 Kč 1 18.9.2014  - 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 1 021 538 Kč 1 18.9.2014  - 24.1.2024
kmenové akcie na jméno 4 779 077 Kč 1 18.9.2014  - 11.9.2023
kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 49 18.9.2014  - 11.9.2023
akcie na jméno 1 059 323 Kč 2 1.10.2010  - 18.9.2014
akcie na jméno 569 970 Kč 1 1.10.2010  - 18.9.2014
akcie na jméno 1 021 538 Kč 1 1.10.2010  - 18.9.2014
akcie na jméno 1 230 769 Kč 1 1.10.2010  - 18.9.2014
akcie na jméno 4 779 077 Kč 1 1.10.2010  - 18.9.2014
akcie na jméno 5 000 000 Kč 49 1.10.2010  - 18.9.2014
kmenové akcie na jméno 2 547 200 Kč 100 19.11.2009  - 1.10.2010
kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 25 472 29.6.2006  - 19.11.2009
kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 18 972 8.12.2004  - 29.6.2006
akcie na jméno 10 000 Kč 12 772 16.12.1998  - 8.12.2004
akcie na jméno 10 000 Kč 100 6.4.1995  - 16.12.1998

Sídlo FrostFood a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Kasárna 41, Rokytnice v Orlických horách 51761, Česká republika 18.9.2014
Adresa: Horní 41, Rokytnice v Orlických horách 51761, Česká republika 1.4.2008 - 18.9.2014
Adresa: Československé armády 449/31, Hradec Králové 50003, Česká republika 1.8.2003 - 1.4.2008
Adresa: Horní 41, Rokytnice v Orlických horách 51761, Česká republika 16.12.1998 - 1.8.2003
Adresa: Horní 41, Rokytnice v Orlických horách 51761, Česká republika 6.4.1995 - 16.12.1998

Předmět podnikání FrostFood a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., ve znění účinném k 3.5.2023, s výjimkou oborů v tomto bodu výslovně vyjmenovaných a oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené". Výroba a prodej mrazených polotovarů. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 4.5.2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2010 - 4.5.2023
Hostinská činnost 16.12.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1998 - 1.10.2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 16.12.1998 - 1.10.2010
Výroba a prodej mrazených polotovarů 6.4.1995 - 1.10.2010

Vedení firmy FrostFood a.s.

Statutární orgán FrostFood a.s.

Předseda představenstva Ing. Jakub Vlček
Ve funkci od 16.5.2024
Adresa Farářství 1770/12, 50002 Hradec Králové
Člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 16.5.2024
Adresa 12, 54901 Libchyně
Člen představenstva Ing. Pavla Vychová
Ve funkci od 16.5.2024
Adresa 158, 51702 Kvasiny
předseda představenstva Ing. Jakub Vlček
Ve funkci od 1.7.2023 do 16.5.2024
Adresa Farářství 1770/12, 50002 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 1.7.2023 do 16.5.2024
Adresa 12, 54901 Libchyně
člen představenstva Ing. Pavla Vychová
Ve funkci od 1.7.2023 do 16.5.2024
Adresa 158, 51702 Kvasiny
předseda představenstva Ing. Jiří Vlček
Ve funkci od 18.9.2020 do 1.7.2023
Adresa Slunečná 435, 54954 Police nad Metují
člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 18.9.2020 do 1.7.2023
Adresa 12, 54901 Libchyně
člen představenstva Ing. Pavla Vychová
Ve funkci od 18.9.2020 do 1.7.2023
Adresa 158, 51702 Kvasiny
člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 16.3.2016 do 18.9.2020
Adresa 12, 54901 Libchyně
člen představenstva Ing. Pavla Vychová
Ve funkci od 16.3.2016 do 18.9.2020
Adresa 158, 51702 Kvasiny
předseda představenstva Ing. Jiří Vlček
Ve funkci od 16.3.2016 do 18.9.2020
Adresa Slunečná 435, 54954 Police nad Metují
předseda představenstva Ing. Jiří Vlček
Ve funkci od 17.10.2013 do 16.3.2016
Adresa Slunečná 435, 54954 Police nad Metují
člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 17.10.2013 do 16.3.2016
Adresa 12, 54901 Libchyně
člen představenstva Ing. Martina Musilová
Ve funkci od 23.7.2014 do 16.3.2016
Adresa 158, 51601 Rychnov nad Kněžnou
člen představenstva Ing. Martina Musilová
Ve funkci od 17.10.2013 do 23.7.2014
Adresa Havlíčkova 1364, 51601 Rychnov nad Kněžnou
předseda představenstva Ing. Jiří Vlček
Ve funkci od 1.10.2010 do 17.10.2013
Adresa Slunečná 435, 54954 Police nad Metují
člen představenstva Ing. Jana Machová
Ve funkci od 1.10.2010 do 17.10.2013
Adresa 12, 54901 Libchyně
člen představenstva Ing. Martina Musilová
Ve funkci od 8.2.2011 do 17.10.2013
Adresa Havlíčkova 1364, 51601 Rychnov nad Kněžnou
člen představenstva Šárka Doležalová
Ve funkci od 1.10.2010 do 8.2.2011
Adresa K Olšině 307, 53009 Pardubice
předseda představenstva Ing. Jozef Debrecký
Ve funkci od 22.1.2009 do 1.10.2010
Adresa Hellichova 632/11a, 11800 Praha
člen představenstva Kálmán István Csaba
Ve funkci od 5.9.2008 do 1.10.2010
Adresa Annalaki , Telki
člen představenstva Ing. Jozef Debrecký
Ve funkci od 7.8.2008 do 22.1.2009
Adresa Hellichova 632/11a, 11800 Praha
člen představenstva Kálmán Istváln Czaba
Ve funkci od 1.9.2008 do 5.9.2008
Adresa Annalaki , Telki
předseda představenstva Uwe Birkkjaer
Ve funkci od 9.6.2008 do 7.8.2008
Adresa Neustift am Walde , Vídeň
předseda představenstva Uwe Birkkjaer
Ve funkci od 31.10.2007 do 9.6.2008
Adresa Neustift am Walde , Vídeň
Předseda představenstva Knut Johannessen
Ve funkci od 19.9.2003 do 31.10.2007
Adresa , Hogasveien 25, 1383 Asker, Norsko
Člen představenstva RNDr. Karel Matyska CSc.
Ve funkci od 9.10.1998 do 1.8.2003
Adresa Renoirova 649/10, 15200 Praha
Předseda představenstva Björn Gavelstad
Ve funkci od 9.10.1998 do 1.8.2003
Adresa K Sídlišti 287, 54954 Police nad Metují
Člen představenstva Börre Opsahl
Ve funkci od 9.10.1998 do 1.8.2003
Adresa K Sídlišti 287, 54954 Police nad Metují
Člen představenstva Ing. Roman Toth
Ve funkci od 6.4.1995 do 9.10.1998
Adresa J. Masaryka 166, 54234 Malé Svatoňovice
Předseda představenstva RNDr. Karel Matyska CSc.
Ve funkci od 6.4.1995 do 9.10.1998
Adresa Renoirova 649/10, 15200 Praha
Člen představenstva Stanislav Hečlo
Ve funkci od 6.4.1995 do 9.10.1998
Adresa U Pomníku 4/3, 75002 Přerov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FrostFood a.s.

IČO (identifikační číslo): 63216671
Jméno: FrostFood a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 4. 1995
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Živnosti FrostFood a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 1. 1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba a prodej mrazených polotovarů
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 4. 1995

Statutární orgán FrostFood a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Vlček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jana Machová
Člen statutárního orgánu: Ing. Martina Musilová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FrostFood a.s.

IČO: 63216671
Firma: FrostFood a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: Rokytnice v Orlických horách
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 6. 4. 1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti