Firma Franzke & Partner, a.s. v likvidaci IČO 26162741


Franzke & Partner, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Franzke & Partner, a.s. v likvidaci (26162741) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Salmovská 498/7, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2000 a není již aktivní. Franzke & Partner, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Franzke & Partner, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Franzke & Partner, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Franzke & Partner, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Franzke & Partner, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6447
IČO (identifikační číslo osoby) 26162741
Jméno Franzke & Partner, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.3.2000
Zaniklá dne 28.6.2019
Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.1.2010 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 12.1.2010. 27.2.2010 - 28.6.2019
Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu podle ust. § 211 a násl. obchodního zákoníku v platném znění takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu je omezení obchodních aktivit Společnosti. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou o dpovídající snížení základního kapitálu: S čásatkou 25.749.780,- Kč (slovy dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude naloženo tak, že částka 750.000,- Kč bud e vyplacena jedinému akcionáři Společnosti a zbytkem této částky, tj. částkou 24.999.780,- Kč budou účetně narovnány rozvahové položky. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.749.780,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) z částky 27.750.000. (slovy: dvacet sedm milionů sedm set padesát tisíc) na částku 2.000.220,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Sníž ení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie Společnosti znějící na majitele ve výši 250.000,- Kč bude snížena o 231.980,- Kč (slo vy dvě stě třicet jeden tisíc dvě stě osmdesát korunčeských) tj. po snížení základního kapitálu bude mít jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na majitele jmenovitou hodnotu 18.020,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvacet korun českých). 5. Lhůta pro předložení akcií: Akcionář Společnosti je povinen předložit všechny své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do pěti dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná bě žet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a odst. 2 a § 214 se použijí přiměřeně. 9.1.2007 - 13.7.2007
Luděk Paseka, jediný akcionář společnosti Franke&Partner, a.s., zastoupený Mgr. Hanou Bačovskou, rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: - Důvody zvýšení základního kapitálu: Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám společnosti je nutné rozšířit její prostory. Jedná se přitom o potřebu skladištních prostor, využívaných jako archiv či sklad dokumentů apod. Pro takový účel je vhodná nemovitost, která je předmětem nepeněžitého vkladu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000,-- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých) z částky 27,000.000,-- Kč na částku 27.750.000,-- Kč (slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - upisované akcie budou vydány v počtu 3 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 250.000,-- Kč, druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná, - všechny upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o., se sídlem Hlinsko v Čechách, Nádražní 132, PSČ 539 01, IČ: 647 93 354, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Franke&Partner , a.s., podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této smlouvy upíše společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. 3 kusy kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč každá, v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie je 250.000,-- Kč, což odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií splatí společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. nepeněžitým vkladem, - schvaluje upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: jednotka č. 502/79 - jiný nebytový prostor nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - bydlení na pozemku parc.č. 631, se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na společných částech budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - by dlení na pozemku parc.č. 631 a jejího příslušenství, tj. venkovních úpravách, a se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na pozemku parc.č. 631 o výměře 716 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Vysočany, obec Praha, zaps. na listu vlastni ctví č. 1026 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. - schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem č. 1201 - 02/05, ze dne 11.1.2005, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praz e, ze dne 16.11.2004, č.j. Nc 4665/2004-11, které nabylo právní moci 11.12.2004, a to Ing. Janem Benešem, trvalý pobyt Plickova 567, Praha 4 - Háje, na částku 750.000,-- Kč. Na tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 kusy kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad vloží společnost LEEVL Hlinsko, spol. s r.o. do základního kapitálu sp olečnosti Franke&Partner, a.s. písemným prohlášením o vložení nemovitosti do základního kapitálu. - Místo a lhůta pro upisování akcií: Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán předem určenému zájemci nejpozději 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203 odst. 4 obchod ního zákoníku v platném znění. Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti Franke & Partner, a.s., a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií doručit jedinému předem určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodních rejstříku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen jedinému akcionáři doporučeným d opisem na adresu jeho sídla nebo lze dopis doručit i osobně. - Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je Praha 8 ? Vysočany, Novovysočanská 14. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, tj. lhůta 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Počátek této lhůty bude oznámen předem určenému zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla ne bo lze dopis doručit i osobně. 13.7.2005 - 4.12.2006

Aktuální kontaktní údaje Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Kapitál Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 2 000 220 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2007 - 28.6.2019
zakladni jmění 27 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2006 - 13.7.2007
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 8.6.2006 - 29.7.2006
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 10.3.2000 - 8.6.2006

Akcie Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 18 020 Kč 111 13.7.2007 - 28.6.2019
Kmenové akcie na majitele 250 000 Kč 111 29.7.2006 - 13.7.2007
Akcie na majitele 250 000 Kč 108 8.6.2006 - 29.7.2006
Akcie na majitele 250 000 Kč 108 10.3.2000 - 8.6.2006

Sídlo Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Salmovská 498/7 , Praha 120 00 13.7.2005 - 28.6.2019
Adresa náměstí Míru 341/15 , Praha 120 00 10.3.2000 - 13.7.2005

Předmět podnikání Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 10.3.2000 - 21.3.2018
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.3.2000 - 21.3.2018
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 10.3.2000 - 21.3.2018
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví 10.3.2000 - 21.3.2018
činnost realitní kancelář 10.3.2000 - 21.3.2018
činnost organizačních a ekonomických poradců 10.3.2000 - 21.3.2018
poradenská činnost v oblasti stavebnictví 10.3.2000 - 21.3.2018
marketing 10.3.2000 - 21.3.2018

vedení firmy Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Statutární orgán Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. 9.1.2007 - 28.6.2019
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. 10.3.2000 - 9.1.2007
předseda Ing. Petr Hübner 10.3.2000 - 24.2.2015
Adresa: Míšeňská 73/7 , Praha 118 00
člen Luděk Paseka 10.3.2000 - 17.11.2016
Adresa: Hekrova 823/4 , Praha 149 00
člen Jana Vlčková 10.3.2000 - 17.11.2016
Adresa: Volavkova 1742/3 , Praha 162 00
člen Luděk Paseka 17.11.2016 - 5.3.2018
Adresa: Západní 458 , Chýně 253 01
předseda Ing. Petr Hübner 24.2.2015 - 28.6.2019
Adresa: Míšeňská 73/7 , Praha 118 00
člen Jana Vlčková 17.11.2016 - 28.6.2019
Adresa: Voleníkova 1453/24 , Praha 155 00
člen Luděk Paseka 5.3.2018 - 28.6.2019
Adresa: Západní 458 , Chýně 253 01

Dozorčí rada Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Christian Michale Franzke, Nar. 8.9.1966 10.3.2000 - 28.6.2019
Adresa: Spolková republika Německo
81377 München, Werdenfelsstrasse 81
Jméno Ing. Stephan Strigl 10.3.2000 - 28.6.2019
Adresa: Rakouská republika
Strebersdorferstrasse 48, 2103 Langenzersdorf
Jméno Max Charles Munson, Nar. 10.4.1969 10.3.2000 - 28.6.2019
Adresa: Spojené státy americké
Illinois, 359 North Canal Street, Chicago

Likvidace Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Veronika Uhlířová 27.2.2010 - 29.11.2017
Adresa: Divišovská 2307/12 , Praha 149 00
Jméno Mgr. Veronika Uhlířová 29.11.2017 - 28.6.2019
Adresa: Na Chodovci 2543/32 , Praha 141 00

Sbírka Listin Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6447/SL 7 notářský zápis NZ 36/2010 Městský soud v Praze 12.1.2010 11.3.2010 7
B 6447/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ838/06 Městský soud v Praze 19.12.2006 7.2.2007 31
B 6447/SL 5 notářský zápis, posudek znalce -NZ301/05/p.z.č.1201-02/05/+př Městský soud v Praze 17.5.2005 25.7.2005 0
B 6447/SL 4 ostatní o převodu a vlastnictví akcií Městský soud v Praze 26.6.2000 25.3.2003 27.3.2003 0
B 6447/SL 3 ostatní rozhod.předst.s.LEVEL o ukonče Městský soud v Praze 16.6.2000 25.3.2003 27.3.2003 0
B 6447/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti rozhodnutí účastníka Městský soud v Praze 27.7.2000 25.3.2003 27.3.2003 0
B 6447/SL 1 notářský zápis + stanovy (27 stran) Městský soud v Praze 3.2.2000 14.3.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26162741
Jméno Franzke & Partner, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 10.3.2000
Celkový počet živností: 9

Sídlo Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 13.3.2018

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 13.3.2018

Živnost č. 5 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

IČO: 26162741
Firma: Franzke & Partner, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.3.2000

Sídlo Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

Sídlo: Salmovská 498/7, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
tracking image